Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Przekształcanie wyznawców Chrystusa w chrześcijańskich syjonistów

Przekształcanie wyznawców Chrystusa w chrześcijańskich syjonistów

Państwo Izrael od dawna utrzymuje władzę polityczną w Kongresie Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza wśród demokratów. Jego świetnie pomyślana taktyka lobbingowa ma warstwę amerykańskiej farby i wielu obywateli USA zapewnia jej paliwo. Wydaliśmy książkę o AIPAC, One Nation Under Israel [Jedno Państwo Pod Izraelem], Andrew J. Hurleya. Tytuł opisuje problem. (1) Ale inne, bardziej inteligentne i złowrogie syjonistyczne fronty działają w amerykańskich kręgach chrześcijańskich. Wielki wpływ Izraela na republikanów, został osiągnięty poprzez jego wpływ na tzw. „chrześcijańską prawicę”.

a

Na długo zanim utworzono państwo izraelskie, organizowano młody i bardzo wyśmiewany ruch religijny wokół pojęcia przewidywalnego końca obecnego świata. Stał się ogólnie znany jako „ewangelicyzm” lub „dyspensacjonalizm”. Wzywał on do politycznego państwa Izrael w Palestynie jako imperatyw chrześcijański, i to się stało, nawet zanim usankcjonowano syjonizm jako Światową Organizację Syjonistyczną w 1895 roku. Później, syjoniści wykorzystali amerykańskiego pastora-pretendenta Cyrusa I. Scofielda, aby dodać setki nowych stron do starej autoryzowanej Wersji Biblii Króla Jakuba do wydania z 1908 roku. (2) Wśród popiołów dwóch wojen światowych, genialni syjoniści przeszczepili swój program na wiele chrześcijańskich wyznań.

Nowa przyjazna syjonistom religia miała przepisać Biblię żeby ustanowić w przyszłości czyste rasowo państwo żydowskie zwane Izrael, jako ważny prekursor powrotu Chrystusa na ziemię. Izrael miał być znakiem „drugiego przyjścia” Jezusa. Pożądaną nieruchomością miał być starożytny kraj Filistynów; prowincje Syrii. Syjoniści prawidłowo zauważyli, że amerykańskie chrześcijaństwo, pewnego dnia będzie na tyle silne, że da im ziemię mimo sprzeciwów jej właścicieli, zakładając, że mogą przekonać wystarczającą liczbę chrześcijan, że Jezus oczekiwał od nich by to zrobili.

Koalicja Jedności dla Izraela [UCI] jest nowa. Jej deklarowanym celem jest pomoc w kontroli i kierowaniu rozwalającej się „chrześcijańskiej prawicy”, poprzez kontrolowanie poglądów uczęszczających do kościoła nt. bieżących wydarzeń w Izraelu. Jest to organizacja zrzeszająca amerykańskich chrześcijan, którzy są zwolennikami Izraela, na dobre i złe. Pisarze w izraelsko-amerykańskich patriotycznych zespołach ekspertów, w tym Ed Lasky, redaktor American Thinker, generują „edukacyjną” karmę UCI dla społeczeństwa.

Najlepszym sposobem radzenia sobie ze skandaliczną nieuczciwością myśli judeo-chrześcijańskiej jest cytowanie i ujawnianie jej błędów. Niedawny artykuł Lasky’ego w American Thinker “Splitting the Evangelicals from Israel” [Rozdzielanie ewangelików od Izraela], został opublikowany przez UCI w dniu 30 stycznia 2007 roku. Oto szeroki fragment z pana Lasky’ego, oraz link do jego pełnego artykułu (3). Pan Lasky wydaje się być zaniepokojony psującym się wizerunkiem Izraela. Ma powód tego niepokoju. Pozwoliliśmy sobie na podkreślenie niektórych fragmentów z jego tekstu kursywą.

Ed Lasky: „Wydaje się powstawać nowa strategia, która chce osłabić amerykańskie wsparcie dla Izraela. Chociaż dużo uwagi poświęcono wyzwaniom, jakie stoją przed Izraelem na uczelniach, w mediach, a coraz częściej w salach Kongresu, jest obecnie zagrożone tradycyjnie solidne i bardzo ważne wsparcie udzielone przez ewangelicznych chrześcijan wobec Izraela. Jak to się dzieje i kim są aktorzy?

Ewangelicy wspierają Izrael z wielu powodów, wśród nich przekonanie, że Izrael to bratnia demokracja, z którą dzielimy wspólną kulturę Zachodu, oraz że jesteśmy doceniani jako przyjaciel. Izrael był także ofiarą terroryzmu islamskiego, tak jak my. Izrael jest także strategicznym sojusznikiem w wojnie z islamskim radykalizmem – samotną zachodnią placówką w dalekim kraju, który dał początek dwu głównym religiom: judaizmowi i chrześcijaństwu – fundament zachodniej cywilizacji.

WHTT = We Hold These Truths [Znamy Te Prawdy/adres witryny – źródła tekstu]

WHTT: Mamy nadzieję, że byliśmy częścią „zagrażającą” ewangelicznemu poparciu dla Izraela. Jest to jeden z naszych celów. Nie będziemy poświęcać miejsca debacie o egoistycznych twierdzeniach Lasky’ego o „demokratycznym Izraelu” i „sojuszniku” przeciwko islamowi zauważając, że wiele zrobiło dobrą robotę w obalaniu każdego twierdzenia. „Judeo-chrześcijaństwo” jest synonimem chrześcijańskiego syjonizmu, który z pewnością nie jest podstawą „zachodniej cywilizacji”.

Poniższe oświadczenie Lasky’ego jest większym nadużyciem, ponieważ jest to kłamstwo, w które wierzy około 70 milionów judeo-chrześcijan:

Ed Lasky: „Jednakże, podstawowy powód, dla którego ewangelicy mają przywiązanie do narodu żydowskiego i silne pragnienie ochrony Izraela znajduje się, o dziwo, w Biblii.

Co może zaskakiwać ludzi jest to, że podstawa tego wsparcia nie ma nic wspólnego ze scenariuszem końca dni lub chęć do konwersji Żydów. Zamiast tego, istnieje przekonanie, że Bóg ma przymierze z zarodem żydowskim i Izraelem.

Chrześcijanie mają religijny nakaz wspierania Izraela. W Biblii jest język, który wzywa chrześcijan, by czcić i kochać Żydów. Kluczowa część znajduje się w pierwszej księdze Biblii: Księdze Rodzaju. Obietnicą Księgi Rodzaju 12:3 jest to, że … „ten, kto błogosławi Izrael będzie błogosławiony, a kto przeklina Izrael będzie przeklęty”.”

WHTT: Oświadczenia Lasky’ego są jawną fabrykacją, nie znalezioną w żadnym tekście biblijnym. Nie ma wzmianki o „Izraelu” w Księdze Rodzaju12:3, ponieważ człowiek imieniem Izrael, naród tak nazwany, oraz słowo „Izrael” jeszcze wtedy nie istniały. Abraham stał się dziadkiem Jakuba (nazywanego Izraelem) trzy pokolenia później. Ale „Izrael” jest napisany w przypisach na stronie 19 Scofield Reference Bible, wydanie 1967, opublikowane przez Oxford University Press.

Ed Lasky: „Dla ludzi, którzy interpretują Izrael oznaczający Żydów, ewangelicznych chrześcijan, Księga Rodzaju staje się namawianiem do obu: syjonizmu i filosemityzmu. Istnieje również uczucie sympatii do Żydów, z uwagi na tragiczną historię chrześcijańskiego antysemityzmu w Europie.

Podejmowane są obecnie wysiłki do zachwiania tej bazy wsparcia. Choć jest mało prawdopodobne, że istnieje wspólny wysiłek między wrogami Izraela, oni wydają się działać na podstawie wspólnego scenariusza. Taktyka wydaje się polegać na kilku prostych, ale potencjalnie niebezpiecznych pomysłach. Jednym sposobem ataku jest kwestionowanie teologii biblijnej stojącej za biblijnym nakazem „błogosławienia Żydom”.” 

WHTT: Znowu oświadczenie Lasky’ego, że istnieje biblijny nakaz „pobłogosławienia Żydów” jest po prostu fałszywe. Używa słowa „Żyd”, które nie występuje nigdzie w Księdze Rodzaju, ani nigdzie indziej przez setki lat po Abrahamie. „Żyd” pochodzi od pra-pra-wnuka Abrahama, Judy. W rzeczywistości Lasky kłamie i wprowadzające w błąd napomnienie pochodzi od dokonanych przez człowieka przypisów w Oxford (syjonistyczny) Scofield Press Reference Bible, również na stronie 19, a nie z żadnej biblii. (4)

Ed Lasky: „Teologiczny argument, że już nie istnieje więź między Bogiem i Żydami (i Izraelem) jest znany jako „teologia zastępcza”. Ulokowane w Jerozolimie Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center [Ekumeniczne Centrum Teologii Wyzwolenia], anty-izraelska palestyńska grupa chrześcijańska, był jedną z grup najbardziej aktywnie promujących tę fałszywą doktrynę … Teologia „zastępcza” zdobyła Europę, natomiast odrzuca ją do tej pory większość amerykańskich kościołów.”

WHTT:  Lasky teraz przepisuje definicję chrześcijaństwa. Co Lasky nazywa „teologią zastępczą ” jest w rzeczywistości tym, co Apostoł Paweł nauczał wszystkich wyznawców Chrystusa. Znajduje się to we wszystkich bibliach, i jest nawet w stanie niezmienionej formie w Oxford Scofield Reference Bible na stronie 1268.

Ga 3:24-29: „Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, [który miał prowadzić] ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą – dziedzicami.” (Amerykańska wersja standardowa)

Wszystkie kościoły chrześcijańskie nauczają, że Nowo- Testamentowi wyznawcy Chrystusa są „Synami Abrahama.” Nowe Przymierze, prowadzone przez Jezusa, który ignoruje pochodzenie i preferencje rasowe. Nowy autentyk zastępuje stary autentyk; taki jest porządek życia Boga. Dla każdej sekty chrześcijańskiej i wyznania jest to tradycyjna Droga Chrystusa. Nie dyskutujemy z tymi, którzy chcą wierzyć w coś innego, ale to jest podstawowe przesłanie Nowego Testamentu.

Lasky wyciągnął termin „teologia zastępcza” żeby zdyskredytować jasne biblijne nauczanie. Słowa Pawła miażdżą w pył światowy syjonizm, bo odrzuca każdego kto jest rasistą, nie ustawia żadnego plemienia nad innymi w oczach Boga. Powtórzmy Pawła: „Nie ma Żyda ani Greka, nie ma ani niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma ani mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Jezusie Chrystusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy.”

Panie Lasky, co jest trudne do zrozumienia? Polityczne państwo Izrael nie jest ważne dla prawdziwych wyznawców Jezusa.

Ed Lasky: „Istnieją jednak niepokojące sygnały, że ten korzystny stan rzeczy może się zmienić.

Stare kościoły „głównego nurtu”, takie jak prezbiterianie, mają przywódców wspierających palestyńską narrację…. Sabeel czasem organizuje imprezy objazdowe propagujące tę opinię. Grupa odniosła pewien sukces: na niedawnej konferencji w Chicago, wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele organizacji: Kościoły na Bliskim Wschodzie, American Friends Service Committee (kwakrzy), Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce, oraz Wheat Ridge Ministries.

WHTT: UCI nie znosi Sabeel (5), ponieważ jest to chrześcijańsko-arabska organizacja pokojowa pod hasłem: „Ci, którzy pragną życia i dążą do dobrych dni … niech nigdy nie poddają się złu, ale czynią dobro; niech szukają pokoju i do niego dążą.” I Piotr 3:10-11

Ed Lasky:  „Jimmy Carter chce także brać udział w próbach podzielenia ewangelików. Jego najnowsza książka, Palestine: Peace Not Apartheid [Palestyna” pokój a nie apartheid] jest pełna faktycznych błędów, przeinaczeń, plagiaryzmu, oraz jawnej fabrykacji. Percepcyjni krytycy zwrócili uwagę, że wydaje się, Carter pisząc książkę ledwie ukrył program: osłabić chrześcijańskie poparcie dla Izraela. … Według Cartera, Izrael stał się państwem świeckim. Nie będąc już państwem Żydów, przenosząc kauteryzowską (niezdrową) logikę do wniosku, że złamał swoje przymierze z Bogiem. Dlatego chrześcijanie nie mogą go ani wspierać ani błogosławić.”

WHTT: Dla wyznawców Chrystusa nie ma znaczenia, czy Izrael jest świecki czy religijny, ponieważ Boże błogosławieństwo dla ludzkości pochodzi od Jezusa Chrystusa, a nie od państwa Izrael. To jest podstawa 100% chrześcijaństwa, nie ważne w jakim stopniu apostatą się stał. To jest poza kwestią, że Izrael jest świecki (a jest!)

Jimmy Carter miałby w 85% rację, gdyby powiedział, że każdy Żyd w Izraelu jest niereligijny. W rzeczywistości stanowią oni tylko około 15%. Jimmy Carter zmienił się, odchodząc w 2000 r. z Południowej Konwencji Baptystów, która naucza zeskofieldyzowanego lub zjudaizowanego chrześcijaństwa. Carter otwarcie odszedł od podstawowych przekonań chrześcijańskiej prawicy, poglądów sprzedawanych przez Żyda, pana Lasky’ego. Jimmy Carter, jak ja, niegdyś skłonny ignorować oficjalne stanowisko Południowej Konwencji Baptystów. Mój sen zakończył się w 1990 roku, kiedy PKB wsparła pierwszą wojnę w Iraku.

Ed Lasky pisze o Carterze: „Jedną z linii argumentów [próbuje Carter] jest, aby skłonić czytelników do przełknięcia tego, że Izrael nie zasługuje na współczucie, które stało się cechą chrześcijańskiego poparcia dla Izraela ze względu na rzekome złe traktowanie Palestyńczyków (zarówno chrześcijan jak i muzułmanów).”

WHTT: Izrael spędza wiele milionów dolarów pomocy na propagandę, by przekonać Amerykanów, że nie znęca się nad tymi których okupuje. Ruch syjonistyczny jest niezadowolony z Cartera, ponieważ wyznawcy Chrystusa, zaczynają opuszczać judeo-chrześcijaństwo. To podoba się WHTT, ponieważ uważa to za Wspaniały Powrót do Chrystusa i kultury pokoju.

Ed Lasky:  „Chrześcijanie uciekają z Ziemi Świętej. Palestyńscy chrześcijanie mają wyższy wskaźnik emigracji niż palestyńscy muzułmanie i liczba ludności palestyńskiej spadła z 20% po II wojnie światowej do mniej niż 1,7% obecnie. Badania wykazują, że gwałtowny spadek ludności chrześcijańskiej jest przede wszystkim wynikiem dyskryminacji społecznej, ekonomicznej i religijnej w społeczeństwie palestyńskim na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy ….

… że liczba chrześcijańskiej ludności arabskiej w granicach Izraela sprzed 1967 r. wzrosła z 34.000 w 1948 do 130.000 w roku 2005. Paradoksalnie jest to tylko jedna część Bliskiego Wschodu, gdzie ludność chrześcijańska wzrasta … Jest to wynikiem przyjęcia muzułmańskiego prawa religijnego przez Autonomię Palestyńską, w przeciwieństwie do Izraela, który stoi na straży wolności religijnej obywateli.”

WHTT: Powodem wzrostu liczebnego ludności arabskiej w Izraelu jest to, że Arabowie mają dzieci i nie dokonują aborcji, jak często robią to izraelscy Żydzi. Rodziny arabskie są bardzo liczne; izraelskie małe. Korzystając z danych liczbowych Lasky’ego o Arabach, populacja arabska podwoiła się dwa razy w ciągu 75 lat, wzrost około 3% rocznie. Tempo wzrostu liczby ludności żydowskiej od powstania państwa jest ujemne, a jej wskaźnik aborcji wynosi około 125% wskaźnika w USA. Byłby jeszcze wyższy, gdyby nie jeden lub więcej milionów arabskich muzułmanów, oraz 130.000 arabskich ​​chrześcijan, którzy regenerują się i wskaźnik aborcji jest bliski zeru. Chrześcijanie powinni logicznie popierać Arabów, ponieważ są oni za życiem.

Ed Lasky: „Mamy wiele innych przykładów na to, że muzułmanie atakują palestyńskich chrześcijan. Zobaczmy artykuł redakcyjny „Atak na chrześcijan” o ataku na chrześcijańską wioskę na Zachodnim Brzegu, podpalenie budynków i zniszczenie posągu Matki Boskiej; „Chrześcijanie zagrożeni”, o zbombardowaniu domów chrześcijan w Strefie Gazy i ostrzeżono, że albo zamkną budynki misyjne, albo zostaną zniszczone.”

WHTT: Mit o arabskim rasizmie daje się obalić w ciągu kilku godzin w Strefie Gazy, czego byłem świadkiem w 2002 roku, kiedy wszedłem tam sam i przebywałem tam przez tydzień. Znalazłem arabski kościół baptystów obok dużego meczetu, nikt nie pamiętał żadnych problemów. Kościół prawosławny ma piękny mały cmentarz na dziedzińcu z nagrobkami z białego wapienia, starymi i niezniszczonymi przez muzułmańskich sąsiadów od stuleci. Ma miejsce ucieczka amerykańskich misjonarzy, ponieważ ich kościoły wycofały ich, ci których poznałem nie chcieli wyjeżdżać. Chrześcijanie w Strefie Gazy stanowią mniejszość wśród muzułmanów, ale każdy kogo spotkałem znacznie bardziej obawiał się amerykańsko-izraelskich rakiet, spadających na nich każdego dnia.

Ed Lasky lamentuje: „Ostatnio Jimmy Carter (razem z Billem Clintonem) ogłosił nową inicjatywę, aby połączyć umiarkowanych baptystów w „solidną koalicję”, która służyłyby jako przeciwwaga dla konserwatywnej Południowej Konwencji Baptystów (SBC) …. Zaproszone kościoły mają połączone członkostwo liczące ponad 20 mln, przewyższając Południową Konwencję Baptystów …

… dr Richard Land, szef Komisji Etyki i Wolności Religijnej SBC … podał w artykule Washington Post: „… jeden z obszarów, gdzie byłaby znacząca rozbieżność to nasz stosunek wobec Izraela, co podkreślono w nowej książce prezydenta Cartera”.

… Oczywiście, Izrael cieszy się silnym poparciem w ruchu ewangelicznym. Grupy takie jak Międzynarodowa Wspólnota Chrześcijan i Żydów [IFCJ] (założona przez rabina Yechiela Ecksteina) były pionierami w propagowaniu bliskich więzi między społecznością żydowską, Izraelem i ewangelikami. Były kandydat na prezydenta Gary Bauer był również liderem w staraniach o mobilizację ewangelików do wspierania Izraela. Niedawno, pastor John Hagee, który był w czołówce wśród ewangelików wspierających Izrael, założył Chrześcijanie Zjednoczeni dla Izraela [CUFI], by służyli jako grupa lobbingowa na rzecz Izraela i już osiągnął wielki sukces … „

WHTT: Izrael kieruje przywódcami judeo-chrześcijańskimi przez organizacje parasolowe, w tym UCI. Służy ona jako bat na judeo-chrześcijańskich przywódców organizacyjnych w USA. CUFI (założona przez Johna Hagee) jest kolejną z nich.

Ed Lasky:  “Obecnie chrześcijanie ewangeliczni są prawdopodobnie najbardziej filosemicką grupą na świecie. Ewangelicy nie popierają Izraela z powodu końca czasów czy motywów konwersyjnych…

… miłość i wsparcie, których ewangelicy udzielają Żydom i Izraelowi powinno być szanowana i doceniana za to, czym są: darem od Boga…

… Czy Jimmy Carter i jego sojusznicy rozdzielą to co Bóg złączył? Tylko czas pokaże.”

WHITT: Ed Lasky cytuje znane fragmenty używane podczas ceremonii chrześcijańskich ślubów, żeby sprzedać judeo-chrześcijaństwo. Lasky pompatycznie oświadcza, że ​​bezbożny sojusz między politycznym państwem Izrael i judeo-chrześcijanami jest „dokonany w niebie … co Bóg złączył … ” Biblia często odnosi się do relacji między prawdziwymi wyznawcami Chrystusa i Jezusem jako idealnym małżeństwie opartym na absolutnej uczciwości i wierności. Ale to światowy syjonizm, a nie Bóg, ukształtował „judeo-chrześcijańskie” małżeństwo.

Przypuśćmy, że modlimy się w ten sposób: Niech Bóg nie rozdziela tego, co połączyli słabi i źli ludzie. UCI mnoży się poprzez angażowanie takich jak John Hagee, aby wygenerować własny pomysł dla świata syjonizmu „Chrześcijanie Zjednoczeni dla Izraela (CUFI). Promuje on Izrael jako wizerunek ołtarza wyświetlany obok Jezusa w kościołach ewangelicznych. Nie jest już rzadkością, aby zobaczyć izraelską flagę narodową powiewającą nad kościołami ewangelicznymi. Dla tych, którzy teraz jak Hagee dość dumnie nazywają się „chrześcijanami-syjonistami”, miłość do Izraela jest religijną sprawą wiary, przekraczającą suwerenność narodową.

Mimo blasku i siły finansowej ruchu syjonistycznego, państwo Izrael ma poważne obawy o utratę głosów amerykańskiej chrześcijańskiej prawicy, i nie bez powodu. We Hold These Truths WHTT [Znamy Te Prawdy] wykrywa rosnącą falę niezadowolenia wśród wyznawców Chrystusa z powodu seryjnych wojen z krajami islamskimi z uległości względem woli Izraela. Wielu z nich jest teraz przerażonych ofiarami po każdej stronie i zaczynają odchodzić od „chrześcijańskiej” subkultury kultu wojny, bez względu na to jak się ją nazywa.

Judeo-chrześcijanie (chrześcijańscy syjoniści) są coraz częściej postrzegani jako chętni umożliwiacze zagłady narodów i plemion, w tym Irakijczyków i Palestyńczyków. Nawet Izrael cierpi z powodu zbyt wielu wojen. Co gorsza, ten skompromitowany, bezbożny pseudo-sojusz kompromituje wiarę tych, którzy mu służą. Prawdziwą ofiarą chrześcijańskiej prawicy jest dzieło Chrystusa.

Transforming Christ Followers into Christian-Zionists

Źródło: http://whtt.org/newwhtt/main.php?nid=1204

WHTT = We Hold These Truths [Znamy Te Prawdy]

Charles E. Carlson – 5.02.2007 tłumaczenie Ola Gordon [przypisy w oryginale]

P.S.

Protestancki syjonistyczny neokon z Lublina, atomowy pastor Chojecki:

https://www.youtube.com/watch?v=Njdwo9hwqdg

„Szczęśliwi, którzy doprowadzają do pokoju, albowiem nazwani będą synami Bożymi.”

Mat 5:9, Biblia Poznańska

https://www.youtube.com/watch?v=IW7HW1ZruWI

https://www.youtube.com/watch?v=mWvAAuxde5U

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *