Strona główna > Świat > Przejście przez ostatnią granicę czyli Trump i Putin na smyczy

Przejście przez ostatnią granicę czyli Trump i Putin na smyczy

Przy tym wszystkim, że Donald Trump jest pod wieloma względami lepszy od jawnej satanistki Hillary Clinton, odmawiając poparcia sodomitom, migracji i innym ideom judeo-globalizmu, to trzeba właściwie rozumieć głęboką istotę osób i sił, które doprowadziły go do najwyższego stanowiska państwowego w USA.

a4

Dlaczego tajne siły zakulisowe dopuściły do wybrania Trumpa i dlaczego Trump i Putin są figurantami chasydów, którzy agresywnie popychają świat do krwawej rzezi?

TRUMP I PUTIN TO KANDYDACI CHASYDÓW

A44

Oparciem Trumpa została sekta chasydów (albo „żydowskich wahhabitów” według słów dyrektora Instytutu Izraela E. Satanowskiego), która w dużej mierze przyczyniła się do wybrania Trumpa na stanowisko prezydenta USA. Dodając do tego wszystkiego to właśnie, że poprzez finansowe konta tej sekty inny figurant chasydów, Władimir Putin, transferował pieniądze ukradzione z budżetu Rosji na kampanię wyborczą w USA. Za to chasydzi nie tylko zyskali na solidnych procentach od transferów pieniężnych ale i wsparcie polityczne obecnie rządzących reżimów Federacji Rosyjskiej i (już teraz) i USA. Tak jak w swoim czasie B’nai B’rith w osobach Kissingera i Primakowa i ich łącznikowego Berla Lazara, przeforsowało swojego kandydata Władimira Putina, tak dzisiaj chasydzi przeforsowali swojego kandydata Donalda Trumpa.

A444

a3

Hebra-rozkład (żydowska tablica – tłum.)

Ukazany poniżej podział jest zdecydowanie bardzo, bardzo względny i niepełny. Oznaczone osoby mogą przemieszczać się z jednej „partii” do innej. Tymczasem ta tablica opracowana przez W. Munirowego (1) trafnie pokazuje „główne podziemne prądy” globalnych żydowskich sił zakulisowych, z niewielkimi uzupełnieniami zrobionymi odnośnie ich punktów oparcia w USA.

Projekt Nowa Chazaria Rossijonia Wieczne Królestwo Izraelskie
1. Fundament świadomości bałwochwalstwo monoteizm magia
2. Podstawa dogmatyki „złoty cielec” Тora (Prawo) Kabała
3. Źródło woli ograniczona swoboda woli Człowieka absolutna swoboda woli Człowieka predestynacja
woli B-ga pierwotna
4. Priorytet myślenia pragmatyzm racjonalizm irracjonalizm
5. Metodologiczny priorytet refleksja dialektyka troiczność
6. Priorytet ciała hedonizm praktycyzm аscetyzm
7. Fundamenty plemię Dana* talmudyści chasydzi
8. Historyczne grupy oparcia faryzeusze saduceusze pobożni uzdrowiciele esseńczycy
9. Polityczne grupy oparcia reformatorzy ortodoksi mistycy
10. Współczesne grupy oparcia aszkenazyjczycy sefardyjczycy sabrowie esseńczycy
11. Podstawowy język jidisz (90%) ladino (8%) hebrajski (2%)
12. Źródło władzy finanse państwo duch
13. Zasada rządzenia oligarchia
plutokracja
teokracja arystokracja merytokracja
netokracja
14. Władający priorytet władza świecka sojusz władzy świeckiej i duchownej władza duchowna
15. Strukturalny priorytet federacja konfederacja królestwo imperium diaspora sieć
16. Polityczny priorytet nowoczesność
innowacje
tradycja
konserwatyzm
nacjonalizm
duchowność
17. Priorytet zarządzania nieformalnie korporacyjny bezpośrednio administracyjny pośredni wpływ
18. Społeczny priorytet ustrój klanowy ustrój stanowy ustrój wspólnotowy
19. Personalny priorytet odpowiedzialność zbiorowa indywidualizm kolektywizm
20. Fundament organizacyjny «grupa Baruchów, Coehnów, Rothschildów» państwo Izrael B’nai B’rith CHABAD
21. Fundament organizacyjny w Rosji Rosyjski Kongres Żydowski (RJK) Kongres Żydowskich Organizacji Religijnych i Stowarzyszeń (КJROOR) Federacja Żydowskich Gmin Rosji (FJOR)
22. Fundamentalne osoby w Rosji Czubajs, Jasin,
Chodorkowskij,
„trockiści” i „liberałowie”
Łużkow,
Кurginian, 
«ZSRR-2.0»
E.M. Primakow, Berl Lazar, W. Putin, «Patrioci-państwowcy»
23. Fubdamentalne osoby w USA Rothschildzi, Kass Sanstein, Saul Alinsky, Clinton Rockefeller, Bush, Тurner, neokoni, Netanyahu, «chrześcijańscy syjoniści»- ewangeliści Chabad, Тrump 

„Jeżeli nie możesz zlikwidować protestu to stań na jego czele”.

Przy tym konkretnych sprzeczności w tym co się wydarzyło nie ma. Chasydzi to „rozprowadzający Syjonu” (których w ramach trzech podstawowych nurtów judaizmu, faryzeuszów, saduceuszów i „quasi-esseńczyków”, można warunkowo odnieść do „quasi-esseńczyków” albo „wyrodków esseńczyków” – patrz hebra-rozkład, żydowska tablica) w ogóle nie odcięli się od powszechnych planów podboju świata i likwidacji religii, światopoglądów, kultury, gospodarki innych narodów, jak i od samej fizycznej likwidacji i zniewolenia resztek „gojów”.

a5

Rzecz w tym, że odnoszący się do sekty faryzeuszów przewodnicy „globalizacji” („mondialiści”, „liberałowie”, „lewacy”, „trockiści”)-dokładnie jak w rosyjskim przysłowiu, że „dziurawej sakiewki nigdy nie napełnisz”- posunęli się tak daleko, że ludność wielu krajów była gotowa powstać zbrojnie i obalić tyranię z wysokim stopniem prawdopodobieństwa fizycznej eliminacji zboczeńców i wspierających ich lichwiarzy.

Właśnie dlatego w USA nastąpiło „przejście do planu B” i pozwolono dojść do władzy Trumpowi.

a55

Dokładnie tak jak w 1999 roku kiedy ludzie byli gotowi powstać i zniszczyć faryzejską „bandę Jelcyna” to właśnie te same siły przepchnęły Władimira Putina (2). „Nie możesz zlikwidować protestu to stań na jego czele”

„BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY POCHWYCI I ROZTRĄCI DZIECI TWE O OPOKĘ”

a6

Szef „Centrum żydowskiej tolerancji”, rabin Marvin Hier, zostawszy pierwszym chasydem dopuszczonym do ceremonii „inauguracji” prezydenta USA, podczas poświęcenia Trumpa użył Psalm 137: ” Błogosław wszystkich naszych sojuszników, którzy podzielają nasze przekonania, „Nad rzekami babilońskiej ziemi, tameśmy siedzieli i płakali, gdyśmy wspominali na Syjon…Jeślibym cię zapomniał Jeruzalem, niech zapomniana będzie prawica moja!…Córko Babilońska nieszczęsna, błogosławiony, kto ci odpłaci za to, coś nam wyrządziła! Błogosławiony, który pochwyci i roztrąci dzieci twe o opokę!”.

Tymczasem chcielibyśmy zwrócić uwagę nawet nie na ten fakt, że Trump, tak jak i Putin, są marionetkami chasydów ale na tę modlitwę, którą ojciec duchowy Trumpa, 77-letni cadyk (rabin chasydów) Marvin Hier, odczytał podczas ceremonii „inauguracji” prezydenta USA.

Tak więc o co modlił się publicznie Marvin Hier, założyciel i dziekan „Centrum żydowskiej tolerancji” im. Szymona Wiesenthala, który był pierwszym chasydem dopuszczonym do czytania modlitwy na ceremonii poświęcenia najwyższej osoby państwowej Stanów Zjednoczonych? (3)

W modlitwie za nowego prezydenta Donalda Trumpa chasyd wykorzystał Psalm 137: „Błogosław wszystkich naszych sojuszników, którzy podzielają nasze przekonania, Nad rzekami babilońskiej ziemi, tameśmy siedzieli i płakali, gdyśmy wspominali na Syjon…Jeślibym cię zapomniał Jeruzalem, niech zapomniana będzie prawica moja!” (Psalm 137) (4).

W pierwszej kolejności widoczna jest tutaj oczywista aluzja do „klasycznego syjonistycznego poparcia Izraela”. Tymczasem dalej następują nie mniej znaczące słowa (cyt. według oficjalnego tłumaczenia synodalnego): „Niechaj przyschnie język do podniebienia mego, jeślibym na cię nie pomniał, jeślibym nie położył Jerozolimy na początku wesela mego! -Pomnij, Panie, w dzień Jerozolimy na synów Edomu, którzy mówią: „Zburzcie, zburzcie ją aż do gruntu!”. Córko Babilońska nieszczęsna, BŁOGOSŁAWIONY, KTO CI ODPŁACI ZA TO, COŚ NAM WYRZĄDZIŁA! BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY POCHWYCI I ROZTRĄCI DZIECI TWE O OPOKĘ!”.

a60

Jeżeli zrozumie się, że wszyscy żydzi odbierają słowa krwawej Tory dosłownie to właśnie dzisiaj chasydzi stanęli na czele ruchu, który nieugięcie i wytrwale prowadzi świat do krwawej rzezi.

AGENTURA CHABAD LUBAVITCH ROZBRAJA ROSJĘ.

a10

Do 31 stycznia 2017 roku na mocy decyzji kierownictwa korporacji państwowej „Ros-Atom” („dobra rodowe” S.W. Kirijenko-Izraitiela, który obecnie stoi na czele Wydziału Polityki Wewnętrznej administracji Władimira Putina, pozostając jednocześnie szefem Rady Nadzorczej „Ros-Atom”) w Siewiersku zatrzymano zakład chemiczno-metalurgiczny „ChMZ”, który wchodzi w skład kombinatu syberyjskiego „Sibirskij Chimkombinat”. W opinii ekspertów jest to pierwszy krok w łańcuchu działań mających na celu likwidację całego kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego w ogóle.

a20

Kombinat powstał w obwodzie tomskim (teraz ZATO Siewiersk, leży na północny zachód  od Tomska) na początku lat 1950-tych jako jedyny kombinat technologicznego cyklu jądrowego do produkcji podzespołów dla broni jądrowej na bazie materiałów rozszczepialnych (wysoko wzbogaconego uranu i plutonu) a także dla obróbki tych materiałów. Zakład Chemiczno-Metalurgiczny „ChMZ” to jedna z podstawowych firm kombinatu. Jego zadaniem jest wytop i obróbka plutonu wraz z produkcją podzespołów do broni jądrowej.

Teraz kombinat prowadzi wszystkie etapy konieczne do produkcji paliwa jądrowego do każdego typu reaktorów jądrowych, w tym i do reaktorów produkcji zachodniej. Obecnie AO „SChK” posiada w swoim składzie cztery główne zakłady produkcyjne: Zakład Sublimacyjny (SZ), Zakład Radio-Chemiczny (RCHZ), Zakład Chemiczno-Metalurgiczny (ChMZ) i Zakład Rozszczepiania Izotopów (ZRI).

Kombinat zatrudnia obecnie ponad 3 tysiące pracowników i tyle samo pracowników spółek zależnych i podwykonawców. Zysk kombinatu z produkcji Zakładu Rozszczepiania Izotopów, według danych z 2015 roku, wynosi kilka miliardów rubli co stanowi dużą część całego zysku AO „SChK”.

Jednakże planuje się wycofanie Zakładu Rozszczepiania Izotopów z eksploatacji i demontaż wyposażenia zakładu niszcząc tym samym produkcję pełnego typu, pozbawiając Rosję możliwości produkcji broni jądrowej i niszcząc konkurencję w dziedzinie produkcji paliwa jądrowego dla wszystkich typów reaktorów jądrowych, w tym także do reaktorów produkcji zachodniej (5).

Jednocześnie, po oświadczeniu Trumpa o zniesieniu sankcji wobec Rosji w zamian za zgodę na redukcję broni jądrowej, 19 stycznia Kreml ogłosił swoją gotowość do rozbrojenia jądrowego (6).

NADZOROWANY PRZEZ CHABAD LUBAVITCH KREMLOWSKI REŻIM ZNOWU GOTÓW JEST SPRZEDAWAĆ ROSYJSKIE SIEROTY DO USA.

a33

Tego samego dnia, 19 stycznia 2017 roku poinformowano o oświadczeniu spikera Rady Federacji, Walientiny Matwijenko, że „Rosja gotowa jest do dialogu z USA w sprawie tak zwanego „prawa Dimy Jakowliewa” o zakazie adopcji przez Amerykanów rosyjskich dzieci, który nie jest celem samym w sobie i przy pewnych gwarancjach USA wszystko można przywrócić do stanu poprzedniego” (7).

POKRÓTCE O FINANSOWANIU „PROJEKTU TRUMP”.

„…Nabywca Jared Kushner (zięć Donalda Trumpa) przeniósł depozyt do „Africa Israel” w oczekiwaniu na zakończenie transakcji…” (8).

a40

(Lev Leviev zyskuje na czysto 35 miliony dolarów z manhattańskiej transakcji – Africa Israel Investments Ltd. (TASE:AFIL), kontrolowana przez Lva Leviev’a, zgłosiła do Tel Aviv Stock Exchange (TASE – giełda w Tel Aviv), że sprzedała swoje 50,1% udziału w Times Square Building na Manhattanie w Nowym Jorku za 295 milionów dolarów.)

„…Federacja Żydowskich Gmin (FJO) Wspólnoty Niepodległych Państw jest żydowską organizacją zajmującą się odradzaniem żydowskiego życia, kultury i religii w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) byłego Związku Sowieckiego. Federacja Żydowskich Gmin Rosji (FJOR) została założona 1 sierpnia 1997 roku. Obecnie przywódcami organizacji są: Lev Leviev, prezes FJOR i rabin Berl Lazar, naczelny rabin Rosji, szef Związku Rabinów WNP. Siedziba organizacji znajduje się w Moskwie i organizacja posiada także swoje biuro w Nowym Jorku (USA)” (9).

a50

a500

SZEF B’NAI B’RITH CHWALI SWOICH PODOPIECZNYCH I PRZYDAJE IM NADZORCÓW.

a7

Nieco wcześniej szef B’nai B’rith, Kissinger, publicznie powiedział, że wszyscy amerykańscy prezydenci, których on osobiście znał, mieli jednego lub dwóch ludzi, którym oni całkowicie ufali. Kissinger zakłada, że zięć Trumpa (chasyd z sekty Chabad Lubavitch (10)), Jared Kushner, jest dla 45 prezydenta USA Trumpa, właśnie takim człowiekiem (11).

Administracja Trumpa publicznie oświadczyła, że „zamierza zamówić opracowanie planu normalizacji stosunków z Rosją” u chasyda Kissingera, który na Forum w Davos o swoim protegowanym powiedział z kolei, że „jego nie peszy silna męska przyjaźń pomiędzy Trumpem a Putinem”, a budowanie dialogu z Moskwą to jedno z najważniejszych zadań dla Ameryki i Trumpa i że właśnie prezydent Rosji Władimir Putin „zapewnia równowagę na świecie” (12).

a77

„Ja wolę w Rosji chaos i wojnę domową niż tendencje do przywrócenia jedności w jako jednolite, silne i zcentralizowane państwo” – Henry Kissinger

—————————————————————————————————————————

Oznacza to, że załamawszy się na próbie bezpośredniego wywierania presji na Rosję, Chabad Lubavitch poszedł znowu drogą podkupywania jej „elit”, instalując i w USA „swojego” prezydenta…

Nie rozumiejąc prawdziwej wywrotowej istoty judaizmu i, tym bardziej, jednego z najbardziej radykalnych nurtów w rodzaju jawnie nazistowskiej sekty Chabad Lubavitch, my jesteśmy skazani jako kraj i jako ludzie.

a777

Teraz będziemy się przyjaźnić z Ameryką i w pokoju będziemy razem rządzić.

—————————————————————————————————————————-

a8

—————————————————————————————————————————-

Ivanka TRUMP, Jared KUSHNER odwiedzają grób rabina Chabad Lubavitcher

a88

Ivanka Trump, córka republikańskiego nominata na stanowisko prezydenta, Donalda Trumpa, i jej mąż, Jared Kushner, odwiedzili Ohel, brooklyńskie miejsce pochówku otaczanego czcią rabina Chabad Lubavitch, Menachema Mendela Schneersona (do którego imienia i nazwiska często dodaje się skrót „zt”l,” albo zichrono tzadik livracha, hebrajskie znaczenie „niechaj pamięć o sprawiedliwym będzie błogosławiona”). 

[1] В.Муниров, «Гебрарасклад», 22.11.2009, Институт Высокого Коммунитаризма

[2] К.Мямлин, «Каббалистический проект» Примаковпосоветовал «слить» Новороссию, «оставить Крым» и «открыть дверь» НАТО, 15.01.2015, Институт Высокого Коммунитаризма

«Каббалистический проект Примаков». Часть II. Важнейшая часть оккупационного режима. Послесловие, 09.02.2015, Институт Высокого Коммунитаризма

[3] http://www.salon.com/2017/01/09/donald-trumps-rabbi-why-is-the-founder-of-the-museum-of-tolerance-praying-at-the-inauguration-of-a-president-who-spews-hate/

[4] https://warsclerotic.com/category/rabbi-marvin-hier/

[5] См. «Росатом» закрывает производство компонентов ядерного оружия», zabast.com, 19.01.2017

[6] http://www.reuters.com/article/us-russia-usa-security-idUSKBN1531A5?il=0

[7] «Матвиенко заявила о возможности отмены „закона Димы Яковлева”», http://www.msn.com, 19.01.2017

[8] http://chabadinfo.com/news/leviev-makes-large-in-manhatten/

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Federation_of_Jewish_Communities_of_the_CIS 

[10] «Ivanka and Jared’s Power Play», The New Yorker, 22.08.2016

[11] А.Осипов, «Семейка Трампа: кто будет править Америкой», «Комсомольская правда», 24.01.2017

[12] http://www.kp.ru/daily/26633.5/3651886/ , 21.01.2017

Autor: Mamlin Kiriłł

Za: http://www.communitarian.ru/posts/kontseptualnaya_razvedka/perekhod-cherez-poslednyuyu-chertu_22012017

Publikacja: 22.01.2017

Tłumaczenie Tamara

3 thoughts on “Przejście przez ostatnią granicę czyli Trump i Putin na smyczy

  1. Putin to Zyd ,Trumph tez Zyd wiec Zyd z Zydem robia geszefty bez problemu ! A ze ludzi e sa naiwni a zydowstwo bandycko bezczelne i pozbawione skrupolow to szwindle sa skuteczne

  2. Błąd w pierwszym zdaniu. „Oparciem Trumpa została sekta chasydów (albo „żydowskich wahhabitów” według słów dyrektora Instytutu Izraela E. Satanowskiego)”
    To nie są chasydzi tylko terrorystyczna sekta ChabadLubavicz. Chabad to są Frankiści, a Chasydzi chcieli frankistów poza. Już tak ze 100 lat temu walczyli między sobą. Skończyło się to podczas 2WŚ w której to frankiści w kolejnym przebraniu napalili w piecu swoimi wrogami chasydami.
    *
    Nie polecam czytać. Cały tekst prawdopodobnie jest równie zakłamany jak jego początek. Prawdopodobnie znów chcą zrzucić na kogoś swoje zbrodnie – dlatego powstają takie „info”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *