Strona główna > Świat > Przegląd wiadomości ze świata

Przegląd wiadomości ze świata

Art. 14 Konstytucji RP:

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków masowego przekazu.

Art. 25 Konstytucji RP:

Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

OBRAZKI Z EUROPY

Francja

W przeddzień kolejnej fali protestów obywatelskich zwołanych na 19 stycznia 2019 r. Prezydent Francji E. Macron zapowiedział debatę parlamentarną na temat rocznej skali migracji, co miało być odpowiedzią na postulaty ruchu „żółtych kamizelek”. Jednocześnie uznał, że oczekiwania uczestników trwających od dziesięciu tygodni protestów prowadzą do anarchizacji życia politycznego kraju. Przy tej okazji skompromitował się na tyle wulgarnym językiem, że prasa zagraniczna nie zdobyła się na tłumaczenie.

W ostatnią sobotę na ulice Paryża wyległy tłumy szacowane w liczbie 80 000 uczestników. Poza banerami i transparentami, na których widniały niespełnione dotychczas postulaty, niesiono dwanaście czarnych tablic wyglądem przypominających czarne wieka trumien z białymi napisami określającymi daty i nazwiska śmiertelnych ofiar zajść z policją.

 Na apel ogłoszony przez protestujących, tego dnia dołączyli blogerzy rejestrujący przebieg marszu. Powodem była nierzetelność wcześniejszych relacji przekazywanych przez media głównego nurtu. Skandowano żądanie zwolnienia osób zatrzymanych, lub aresztowanych, jak też ustąpienia Prezydenta.

R.I.C. – przewodnia idea obywatelska uznająca referendum za podstawowe narzędzie demokracji bezpośredniej gwarantujące uczestnictwo obywateli w kluczowych sprawach państwa, odebrana została przez władzę jako anarchizacja działania państwa. Szwajcaria korzysta z tego rozwiązania od 1846 roku. Z wypowiedzi uczestników wynika, że takie rozwiązanie zapewniłoby obywatelom wpływ na rządy, które jak dotychczas działają pod naciskiem lobby bankowego.

Istotne, że Szwajcaria będąc centrum działania wielu banków, pozostaje krajem spokojnym i dostatnim nie należąc do Unii Europejskiej, ale właśnie referendum jest gwarancją funkcjonalności.

Węgry

Jak informuje THE GUARDIAN, V. Orban opowiada się za wystawieniem koalicji anty-imigranckiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przywódca Węgier popiera nawiązane  w tym celu partnerskie relacje  Polski z włoskim przywódcą Salvinim.

STOP SOROS – to nowy przepis zakazujący  udzielania pomocy emigrantom pod rygorem kary więzienia. Parlament  Węgier wprowadził poprawkę do konstytucji mówiącą, że cudzoziemiec nie ma prawa  do osiedlania się na terenie Węgier.

Wspierane przez NGO (organizacje pozarządowe) dysponujące statkami, w ciągu 2 miesięcy  przewiozły do Europy 27564 osób, głównie z Afryki. Rząd węgierski zakazał finansowania tych organizacji. Victor Orban oskarżył Angelę Merkel, że  polityką migracyjną realizuje intencje  cesarza Wilhelma i Adolfa Hitlera germanizując Europę.

Open Society (Otwarte Społeczeństwo – odpowiednik Fundacji Batorego) wystąpiło przeciwko Węgrom z oskarżeniem do Trybunału Praw Człowieka o gwałcenie wartości europejskich przez przyjęcie opisanej wyżej legislacji.

Norwegia

W Norwegii po raz pierwszy od 1985 roku wyłoniono koalicję prawicowo-narodową. Partia Postępu (odpowiednik Nowoczesnej)  zachowała rezerwę wobec dotychczasowej polityki unijnej uznając, że  jej poparcie dla polityki unijnej zagrażałoby tożsamości kulturowej Norwegii. Tradycja najważniejsza-  to jej maksyma. Chrześcijańscy Demokraci wsparli prawicowy nurt zapowiadając politykę „ za życiem” i zachowaniem naturalnych zasad  rodzinnych opartych na związku kobiety i mężczyzny.

Grecja

W poniedziałek 21.01. b. r. w godzinach popołudniowych w Atenach  doszło do starć  między 60 000 demonstrantów i policją. Przyczyną stało się głosowanie nad zasadnością uznania Macedonii jako odrębnego bytu politycznego.   Manifestanci  oceniają, że jest to kolejny krok w „bałkanizacji” tej części kontynentu. Głównymi zainteresowanymi mieliby być Unia Europejska i NATO. W wyniku starć jest wiele ofiar.

#Greece#Macedonia#Protests

The Duran Live E22 – You Tube

Dania

Dania tymczasem planuje izolowanie niechcianych imigrantów na niewielkiej wyspie na Bałtyku położonej około 4 km od brzegu. Rozwiązanie takie objęłoby około 100 osób. Są nimi osoby karane, oraz takie, którym odmówiono azylu. Każdego dnia będą mieli obowiązek meldować się w ośrodku pod groźbą kary więzienia.

Niemcy

Angela Merkel zapowiedziała, że każdemu imigrantowi, który zgodzi się opuścić Europę zostanie przyznana kwoty równa rocznym kosztom utrzymania. Około 20 000 imigrantów „zniknęło” gdy zagrożeni zostali deportacją. Taki skutek przynoszą jednostronnie podejmowane decyzje polityczne przy wykluczeniu polityków innych krajów UE  z procedury głosowania w tej kwestii.

Krytykowana przez światową prasę za uporczywą politykę zadłużania Grecji, A.Merkel chętnie zajęła się komentowaniem problemów Syrii. Jak pisał TIME, polityka Merkel wobec Grecji przesądziłaby o całkowitej klęsce polityki Kanclerz Niemiec.  Zarzut  wyłącznej dbałości o swój wizerunek i forsowanie polityki zadłużania krajów członkowskich przy wydatnym współdziałaniu z instytucją Goldman Sachs sprawił, że z zalecającej wielokrotne  pożyczki, pani Kanclerz stała się troskliwą opiekunką migrantów. Przy okazji krytyki wytknięto, że sprowadzeni mieszkańcy Afryki  wykorzystywani do najbrudniejszych prac stali się tanią siłą roboczą, zamieszkującą getta.

Ta polityka wcześniej czy później wywoła starcia. Zdumiewa brak szczerej woli do znalezienia rozwiązania. Inna sprawa, że przemożny wpływ na rządzących jaki mają wielkie korporacje ewidentnie wyniszczające środowisko warunkami wydobycia surowców. Degradowane ich działalnością  środowisko przyczynia się również do ruchów migracyjnych.  Za sprawą bezwzględnej eksploatacji złóż kopalnych zamiera środowisko naturalne. Upada rolnictwo z powodu chemizacji i zanieczyszczeń przedostających się do wód wcześniej pitnych.

Korporacje wygenerowały problemy międzynarodowe, toteż ich rozwiązania muszą nabrać charakteru międzynarodowego. Nic dziwnego, że „żółte kamizelki” Francji znajdują naśladowców. Pęknięcia w systemie globalizmu stworzyły problemy dla całego świata, stąd pilna potrzeba globalnej reakcji i rozwiązań.

U.S.A.

19.01.2018 r. w Waszyngtonie odbyło się 46 spotkanie zwolenników ruchu „za życiem”. Prezydent D. Trump przekazał zgromadzonym wiadomość o propozycji nowej ustawy zakazującej finansowania klinik aborcyjnych. Pisemnie przekazał Kongresowi, że jakakolwiek propozycja legislacyjna osłabiająca politykę „za życiem” przedłożona mu na biurko spotka się z vetem.

Obecny na spotkaniu Mike Pence z małżonką zapewnił, że Biały Dom doceniając starania młodych rodzin o nowe pokolenie mogą liczyć na wsparcie. Przejawem troski o rodzinę jest decyzja, że żadna obca organizacja promująca, czy popierająca aborcję nie ma wstępu na teren USA.

Jola

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *