Strona główna > Bez kategorii > Przegląd książek – Mit holocaustu zdemaskowany: obalanie największego kłamstwa XX wieku

Przegląd książek – Mit holocaustu zdemaskowany: obalanie największego kłamstwa XX wieku

źródło: http://johnfriendsblog.blogspot.com/2012/10/book-review-holocaust-hoax-exposed.html

Szanowany dziennikarz, autor książek i rewizjonista historii, Victor Thorn oddał właśnie światu bezcenną przysługę publikując książkę: „The Holocaust Hoax Exposed: Debunking the 20th Century’s Biggest Lie”. Podejmując próbę mocowania się z ogromnie skomplikowanym zagadnieniem, Thorn dał wynik swej pracy czytelnikowi, krótki, zwięzły, jednocześnie dogłębny, opis czegoś, co rzeczywiście się zdarzyło z europejskim żydostwem podczas II WŚ, całkowicie niszcząc fałszywą propagandę bezustannie rozpowszechnianą przez zorganizowane żydostwo i ich sługusów. Thorn pisze bez ogródek, a jego książka demaskuje niemal każdy aspekt oficjalnego „holocaustycznego” monologu i daje czytelnikowi prosty zapis faktów historycznych.

Rzekomy “holocaust” 6 milionów żydów z rąk Adolfa Hitlera i narodowosocjalistycznych Niemiec podczas II WŚ jest jednym z najbardziej skandalicznych i znieważających rozum fałszerstw, jakie kiedykolwiek zostały popełnione przeciw ludzkości. Oszukańczy żydowscy propagandyści oraz ich lokaje w establishmencie kształcenia dzieci i młodzieży, media i Hollywood narzuciły światu całkowicie bezpodstawną, sztucznie stworzoną narrację, w jakiej jest pełna gama wierutnie fałszywych, wręcz komicznych twierdzeń i zdarzeń, jakie nie mogły mieć miejsca, ponieważ niemożliwe było ich zaistnienie. Wszystko to miało na celu promowanie żydowskiej agendy światowej dominacji i podległości świata żydom. Oficjalna opowieść o „holocauście” została użyta w celu uzasadnienia powstania kryminalnego, terrorystycznego żydowskiego państwa okupującego Palestynę, gromadzenia publicznej sympatii dla żydów oraz wyniesienia pod obłoki „żydowskiego cierpienia”, a także ugruntowania przekonania o istnieniu fałszywej narracji na temat historycznego prześladowania żydów – że posługują się nią „źli, irracjonalni antysemici”, którzy nienawidzą żydów. Zorganizowane żydostwo zastosowało fałszywą opowieść o „holocauście”, aby zawłaszczyć i wypaczyć naszą zbiorową historię, zrobiło to dla swych korupcyjnych celów – demonizowania Adolfa Hitlera i jego narodowosocjalistyczne Niemcy w szczególności, a także nacjonalizm i europejską cywilizację w sensie ogólnym. To jest bez wątpienia Największe Kłamstwo XX wieku.

Książka Thorna składa się z dwóch części: Deconstructing Holocaust Mythology (rozkładanie holocaustycznej mitologii na czynniki pierwsze) oraz How Elite Zionists Engineered the Holocaust: An Analysis of Their Means, Motives and Agenda (jak elita syjonistów zaaranżowała holocaust: analiza środków, motywów oraz planu).

Pierwsze 21 rozdziałów książki skupia się na sprostowaniach i negowaniu oficjalnej narracji „holocaustu” w praktycznie każdym jej aspekcie, a ostatnie 4 rozdziały wykazują, jak monolog „holocaustyczny” został wytworzony przez elitę żydowskich interesów w celu przepchnięcia swej globalnej agendy. Autor daje czytelnikom obszerny zestaw ważnych faktów, cytatów i wyjaśnień odnoszących się do rzekomego żydowskiego „holocaustu” podczas II WŚ; przeprowadza demistyfikcję i wyjaśnienie różnych fałszerstw oraz wypaczania faktów historycznych. Te podstawowe fakty, cytaty oraz wyjaśnienia pomogą czytelnikowi odszyfrować prawdę i oddzielić ja od fikcji, pozwolą każdemu rozpoznać rzeczywistość tego, co naprawdę miało miejsce podczas II WŚ, a co stoi w opozycji wobec bajek rozgłaszanych przez rzekomych „ocaleńców z holocaustu”, jakich przedstawiły oszukańcze filmy Hollywood.

Weźmy jako przykład cytat Thorna z  Aryeh Leon Kubovy zawarty w the Israeli Center for Jewish Documentation, który powiedział: “Nie istnieje żaden dokument podpisany przez Hitlera, Himmlera czy Heydricha mówiący o eksterminacji żydów…a samo słowo „eksterminacja” nie pojawia się w liście wysłanym przez Hermana Goeringa do Heydricha, jaki dotyczył Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”.

Albo popatrzcie na stwierdzenia Thorna, dotyczące wyjątków z raportu Leuchtera, w jakim badano sprawę rzekomych „obozów śmierci” w Niemczech i wschodniej Europie kontrolowanych przez narodowych socjalistów i ich sojuszników podczas II WŚ. Leuchter napisał:

Autor nie znalazł żadnego dowodu, że którekolwiek z tych zakładów uważanych za komory gazowe zostały użyte kiedykolwiek do tych celów i twierdzi dalej, że z powodu swych cech projektowych oraz celu ich wytwarzania, nie mogły one zostać użyte do wykonywania egzekucji w komorach gazowych. […]

Dostarczyliśmy definitywnego dowodu na to, że nie było żadnych komór gazowych przeznaczonych dla celów ludobójczych przez Niemców w tych obozach wojennych. Prosty fakt wskazuje na to, że opowieść o holocauście jest nieprawdziwa.

Thorn wyjaśnia, że obozy i ośrodki przemysłowe utworzone przez Niemców w Niemczech oraz Europie wschodniej podczas II WŚ nigdy nie były tworzone w celach ludobójczych. Rzekome „obozy śmierci”, o jakich propagandą zarzucono świat, aby w nią uwierzył, były w istocie obozami pracy, gdzie osoby aresztowane albo zatrzymane przez Niemców, w tym europejscy żydzi, byli wysyłani do pracy. Wiele rozdziałów I Części książki Thorna w szczegółach opisuje, jak wyglądło życie w tych obozach i autor odrzuca w nich typowy nonsens, jaki słyszymy od rzekomych „ocaleńców holocaustycznych”, że miliony żydów zostało zapracowanych na śmierć albo zagazowanych. Thorn dokonuje również demaskacji mitu o cyklonie B, jaki żydzi i inni promotorzy oszukańczego „holocaustu” w nim zawarli, jaki rzekomo miał być używany do eksterminacji wrogów Trzeciej Rzeszy. Thorn stwierdza, że cyklon B był w rzeczywistości czymś, co ratowało żydom życie, a nie mordowało ich, gdyż używano go, aby zwalczać tyfus i inne choroby, jakie występowały na terenie obozów pracy.

Thorn omawia również raport Czerwonego Krzyża z 1946 r., jaki opisuje, że tylko od 270 do 300 tysięcy zarejestrowanych więźniów wszystkich narodowości zginęło w niemieckich obozach pracy przez cały okres wojny. Magiczny mit „6 milionów” jest w książce gruntownie rozbity, a Thorn precyzuje sytuację przez wyjaśnienie, że ludzie naprawdę umierali w niemieckich obozach pracy, ale niemal wszyscy zginęli w wyniku chorób, wycieńczenia oraz głodu spowodowanego przez alianckie bombardowanie niemieckich dróg zaopatrzeniowych, a nie w wyniku niemieckiej polityki. To właśnie alianci są odpowiedzialni za wiele z prawdziwych przypadków zgonów żydów podczas II WŚ, a nie Niemcy.

Zdumiewające jest to, że rząd Niemiec załatwił sprawę przez doprowadzenie do ugody, przyznając odszkodowania dla 400 tysięcy „ocaleńców” krótko po II WŚ, a potem przez zawarcie w dniu 30 czerwca 1965 r. porozumienia z kolejnymi ponad 3 milionami żydów, którzy twierdzili, że są „ocaleńcami”; są to kluczowe fakty, jakie Thorn wyświetla w swojej książce. „Holocaustyczni ocaleńcy” żydowscy dalej robią swój szwindel na Niemcach, Węgrach i innych rządach wschodnioeuropejskich oraz ich narodach po dzień dzisiejszy, i za pomocą głównie tych „ocaleńców” cały ten „holocaustyczny” mit został zamieniony w religię.

Wiele innych aspektów fałszywej i hochsztaplerskiej oficjalnej narracji o „holocauście” zostaje odbrązowionych w książce Thorna, co jednak przekracza zakres tematu objętego tym przeglądem. Tytułem zakończenia chciałbym naświetlić stwierdzenie francuskiego rewizjonisty, Roberta Faurissona, jakie zawarł on w swoim eseju p.t. „Przeciw Hollywódyzmowi, Rewizjonizm”. Faurisson napisał:

“Rzekome hitlerowskie komory gazowe i rzekome ludobójstwo żydów tworzą jedno, takie samo historyczne kłamstwo, które pozwoliło dokonać gigantyczny polityczny i finansowy szwindel, którego głównymi beneficjentami są państwo Izrael i międzynarodowy syjonizm, a którego głównymi ofiarami są Niemcy, lecz nie ich przywódcy, oraz Palestyńczycy jako cały naród”.

Wielkie Łgarstwo XX wieku musi zostać pobite. Książka Victor Thorna “The Holocaust Hoax Exposed: Debunking the 20th Century’s Biggest Lie” jest wielkim krokiem w tym kierunku i da czytelnikom broń do ręki w postaci wiedzy, aby pokonać kolosalne nieprawdy, jakie spowijają wydarzenia II WŚ oraz rzekomy żydowski „holocau$t” 6 milionów „niewinnych, prześladowanych” żydów, bezustannie rozpowszechniany przez zorganizowane interesy żydowskie.

Zapytacie być może, gdzie kupić tę książkę. Sprawy jeszcze nie badaliśmy, ale w komentarzu do przeglądu zamieszczono takie zdanie. Może ono pozwoli zainteresowanym dotrzeć do tej pozycji:

“…funny John, amazon lists the book as only available „used/new” or some such, charging $20. But from WingTV it’s $14.98 delivered.

http://www.wingtv.net/holocausthoax.html…”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.