Strona główna > NWO > Apokalipsa > W przededniu powstania światowego Izraela

W przededniu powstania światowego Izraela

Przeciw pojęciu o królestwie mesjańskim ziemskim, wypowiada Chrystus Pan słowa: „Królestwo moje nie jest z tego świata” – Tymczasem rabin Francji Juliusz Weill, mówiąc o mesjanizmie i wyzwoleniu Izraela, twierdzi:

„Królestwo Boże jest z tego świata, jeżeli Izrael wypełni swoja rolę, czyli jeżeli utrzyma się na wyżynie przez swoja własną dyscyplinę i jeśli czyhać będzie, by pomagać ze wszystkich swoich sił w tym, co się robi na świecie w wykonaniu programu proroków”.

Jaki zaś jest ten program proroków, tego Weill nie mówi. Wyręczyły go „Protokoły mędrców Syjonu”, oświadczając:

„Prorocy zapowiedzieli nam, że wybrani jesteśmy przez samego Boga do panowania nad światem. Bóg nam dał genialność, byśmy mogli uskutecznić to zadanie”.

W chwili obecnej jesteśmy świadkami realizacji ostatniego etapu przygotowań przed finalizacją tego zadania. Jedyne co możemy zrobić to przygotować się do tego, co ma nadejść, a że ma nadejść, zapowiedział nam Bóg w Objawieniu św. Jana.

Żyd Izydor Loeb mówi:

„Żydzi będą panowali nad narodami, zawołają do siebie narody, których nawet nie znają i narody, które ich nie znają, przybiegną do nich. (…) Naród i państwo, które nie będzie służyło Izraelowi, zostanie zniszczone”.

Stoimy w przededniu załamania finansowego całego świata. Przyczyną tego globalnego kryzysu ma być konflikt na linii Rosja-NATO. Wywołanie wojny militarnej na Ukrainie miało swój cel nadrzędny: wojna ekonomiczna, w ramach której cywilizacja łacińska, a raczej to co z niej zostało, zostanie doprowadzona do bankructwa finansowego i załamania gospodarczego.

Upadek finansów pociągnie za sobą upadek walut na których oparte są gospodarki świata: dolara i euro. Jako remedium na wyjście z kryzysu, po czasie niepokojów, zostanie wdrożona nowa waluta światowa oraz powołany zostanie marionetkowy rząd światowy – pod zarządem żydowskim. Filarami rządu będzie 6 delegacji szabes-gojów.

Upadek finansów i bankructwo świata zaplanowany jest na początek roku 2015.

W Polsce przygotowano plan na czas pomiędzy bankructwem a wprowadzeniem nowej waluty. Wypłata emerytur, rent, płac w sektorze publicznym zostanie wstrzymana. Wydawane będą paczki żywnościowe.

Czas kryzysu będzie również czasem prozelityzmu żydowskiego. Każdy „polak-goj” będzie miał możliwość konwersji na religię żydowską co zapewni mu zabezpieczenie finansowe ze strony Izraela i banku Rothschild’ów. W chwili obecnej prowadzony jest nabór do pierwszego poziomu, tzw. elity gojów-szabasowych. Elita ta będzie liczyła 6 tys. gojów, którzy w zamian za wszczepienie czipa RFID i bezwzględne posłuszeństwo Izraelowi otrzymają dostęp do nieograniczonych środków finansowych. Tzw. drugi poziom gojów w zamian za konwersję na judaizm, bez konieczności czipa, otrzyma zabezpieczenie socjalne. Szczegółowo pisaliśmy o tym w tekście „Putin pionkiem Sanhedrynu. Apokalipsa rozpoczęła się”.

http://facet.wp.pl/martykul.html?kat=70996&wid=16643789&ticaid=11365d&_ticrsn=5
Zdjęcie: http://facet.wp.pl/martykul.html?kat=70996&wid=16643789&ticaid=11365d&_ticrsn=5

Zgodnie z planem trzech wojen Alberta Pike’a, równolegle wzniecona zostanie wojna muzułmanów z resztą świata. Przygotowywane od lat bojówki muzułmańskie ulokowane w Europie i USA, przy współpracy z ISIS rozpoczną świętą wojnę dżihad, która doprowadzi do polaryzacji społeczeństw zachodnich, konsolidacji świata islamskiego i podziału całego globu na dwa obozy: muzułmańskiego oraz judeochrześcijańskiego. Muzułmanie są w tej rozgrywce jedynie narzędziem. Ich zadaniem jest stworzenie zła absolutnego, co doprowadzi do zjednoczenia państw judeochrześcijańskich i powołania rządu światowego.

W wyniku świętej wojny muzułmanów oraz równoległego załamania finansowego świat zostanie zmuszony do zaakceptowania nowej waluty globalnej oraz nowego rządu światowego.

Ponieważ frontem wojny islamu z judeochrześcijańskim światem będzie Izrael, świat judeochrześcijański zacznie identyfikować się z żydostwem, a wszyscy żydzi, rozsiani w diasporach wszystkich państw, zaczną ujawniać i manifestować swoje żydowskie korzenie.

Będziemy więc mieli do czynienia z sytuacją, w której żydzi będą oficjalnie ukazywać swe żydostwo, a wielu gojów będzie deklarowało swoje żydostwo aby uzyskać dostęp do finansowej sieci żydów. Będzie to początek panowania światowego Izraela.

„(…) i wyjdą od was królowie i będą rządzić gdziekolwiek ludzka stopa by nie postała. Dam wam całą ziemię pod uprawę, która jest pod nieboskłonem i będą panować nad wszystkimi narodami zgodnie z własnym pragnieniem; a potem zagarną całą ziemię dla siebie i odziedziczą ją na zawsze…”. – żydowska Księga Jubileuszów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *