Strona główna > NWO > Prywatyzacja wody i depopulacja celem globalistów (syjonistów)

Prywatyzacja wody i depopulacja celem globalistów (syjonistów)

Raport National Security Study Memorandum 200: konsekwencje przyrostu ludności na całym świecie dla bezpieczeństwa USA oraz globalna analiza (NSSM200) ,autorem  projektu jest Henry Kissinger przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, żydowski internacjonalista, doradca prezydentów USA, członek Bilderberg i Komisji Trójstronnej, jeden z głównych ideologów NWO, jest laureatem pokojowej nagrody Nobla.

images[1]

Projekt MSSM200 został przyjęty jako oficjalna polityka USA przez prezydenta Geralda Forda w listopadzie 1975 roku. Projekt został odtajniony 7 marca 1989 roku.

Pełna treść raportu w formacie PDF na stronie rządowej USA http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PCAAB500.pdf

Dokument z archiwów rządowych dotyczący depopulacji na stronie biblioteki narodowej USA http://www.nixonlibrary.gov/virtuallibrary/documents/nssm/nssm_200.pdf

Raport na stronie organizacji poza rządowej http://www.population-security.org/28-APP2.html

kilka cytatów z raportu Kissingera odnośnie stosowania aborcji jako skutecznego środka depopulacji :

-Żaden kraj nie zmniejszy wzrostu populacji bez uciekania się do aborcji. [Strona 182]

– aborcja, legalna i nielegalna stała się najbardziej rozpowszechnioną metodą kontroli płodności w dzisiejszym świecie [Strona 183]

– prowadzenie badań w zakresie: 1) trwałe i wszechobecne rodzaje aborcji. 2) powszechny brak techniki bezpiecznej aborcji… [Strona 185]

W raporcie znajdziemy również zalecenia odnośnie zarządzania minerałami, paliwami, wodą oraz jedzeniem w odniesieniu do największego problemu jakim jest według raportu nadmierny przyrost populacji na świecie.

Wyludnienie powinno być priorytetem polityki zagranicznej wobec trzeciego świata, ponieważ gospodarka USA będzie wymagała dużej i rosnącej ilości minerałów z zagranicy, zwłaszcza z krajów mniej rozwiniętych.

Coronation_of_King_George_VI[1]

Plan ograniczenia globalnej populacji Kissingera jest kontynuacją Royal Commission on Population, powołaną przez Króla Anglii Jerzego VI w 1944 roku. Archiwalne dokumenty z Brytyjskiej Komisji Populacji dotyczące eugeniki oraz depopulacji możemy odnaleźć na rządowej stronie  Narodowego Muzeum Medycyny w USA.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2986287/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_VI_Windsor

 

WODA TO PRODUKT NIE DLA WSZYSTKICH

Peter Brabeck-Letmathe – przewodniczący rady nadzorczej największego koncernu spożywczego na świecie Nestlé podczas swojego występu na Uniwersytecie w Fryburgu w 2009r oraz kilkukrotnie podczas udzielonych wywiadów stwierdza, że woda musi być sprywatyzowana, czyli być w rękach koncernów, pod koniec wywiadu wideo pokazuje na monitorze proces produkcyjny w fabryce dodając z uśmiechem komentarz, że produkcja jest całkowicie zrobotyzowana i odbywa się prawie bez udziału człowieka.

http://www.youtube.com/watch?v=SEFL8ElXHaU

Prywatyzacja Wody

Poniżej treść artykułu opublikowanego przez serwis informacyjny Aljazeera America 17 kwietnia 2014 roku:

Ludzie mogą przeżyć tydzień bez jedzenia , ale bez wody zaledwie kilka dni – w niektórych warunkach , zaledwie kilka godzin . To może brzmieć banalnie , ale taka jest prawda: woda jest życiem . Więc co się stanie, gdy prywatne firmy zaczną kontrolować kurek? Dowody świadczące o prywatyzacji wody na całym świecie malują całkiem jasny obraz – zdrowie publiczne jest zagrożone.imagesP7JE1R42

W okresie przygotowań do wiosennego posiedzenia, Grupa Banku Światowego , która oferuje pożyczki , porady i inne zasoby dla krajów rozwijających się , odbyła cztery dni dialogów w Waszyngtonie z grupami społeczeństwa obywatelskiego z całego świata  w celu omówienia wielu tematów. Woda była sprawą priorytetową. Ciężko wybrać ważniejszy temat , stoimy w obliczu globalnego kryzysu wodnego , który pogarsza ocieplenie temperatury i zmiany klimatu. Co czwarta osoba  na świecie nie ma wystarczającego dostępu do czystej wody pitnej , a co roku więcej ludzi umiera z powodu chorób przenoszonych przez wodę – jak cholera i tyfus – niż przez wszelkie formy przemocy , w tym wojny. Według szacunków  ONZ co godzinę  240 dzieci umiera z powodu niezdatnej do picia wody .

Raporty ONZ:

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=34150#.U4gafhNOVdL

http://www.waterworld.com/articles/2014/04/240-babies-die-every-hour-from-unsafe-water-un-water.html?cmpid=EnlWaterWorldInternationalApril102014

Grupa Banku Światowego dąży do prywatyzacji jako kluczowego rozwiązania kryzysu wodnego. Jest największym fundatorem gospodarki wodnej w krajach rozwijających się , z kredytów i finansowania przekazywanego przez International Finance Corporation grupy (IFC) . Od 1980 roku  IFC promuje politykę prywatyzacji wody , z kredytów i finansowania przyczyniają się  do uchwalenia środków oszczędnościowych mających na celu zmniejszyć przekazywanie środków  na  branżę telekomunikacyjna, a  zwiększenie na wodociągi.

Międzynarodowe grupy poparcia  społeczeństwa obywatelskiego wykazują negatywne opinie nad zapisem projektów wodnych w sektorze prywatnym i wzywają Grupy Banku Światowego , aby zakończyły wspierać  projekt nad prywatyzacją wody.

IMF’s focus on austerity proved “wrong, wrong, wrong”, say critics

imagesW4FOSA3I

W ciągu dekady od czasu wspierania tej inicjatywy IFC , widzieliśmy wyniki prywatyzacji wody : To nie działa . Woda nie jest jak telekomunikacja czy transport. Można tolerować słabą obsługę telefonii, ale jeśli masz uszkodzone rury podłączające cie  do wody miejskiej to  jesteś w tarapatach.Woda jest dobrem publicznym, dla kogo nierówność ma się mieścić w jakimś  zakresie? – To oznaczy, życie lub śmierć. – Shayda Naficy ,dyrektor Międzynarodowej Kampanii Wodnej w Corporate Accountability International ( CAI ) http://www.stopcorporateabuse.org/

Gdy sektor prywatny zajmuje się dostarczaniem  wody,  następują większe nierówności w dostępie i kosztach.

Woda jest wyjątkiem, ponieważ wymaga ogromnych inwestycji w infrastrukturę . Około 75 procent kosztów dostarczania wody użytkowej to sama infrastruktura .

Osiągnięcia z prywatnych projektów finansowanych z funduszy społecznych na wodę pokazują, że sektor prywatny nie uważa dostarczania wody  za przynoszący zyski i inwestowanie w infrastrukturę jest realizowane w celu zapewniania zapotrzebowania społeczności  na dostęp do czystej wody.

Spółki  wodne stwierdziły, że ich nisza szuka rozwiązań wydajności przez obniżenie wydatków na infrastrukturę – powiedziała Shayda Naficy.

Właśnie teraz gdy Grupa Banku Światowego kontynuuje propagowanie prywatyzacji na wodę, ich własne dane wykazują, że wysoki odsetek ich prywatnych projektów na wodę jest  zagrożony. Baza danych projektu do udziału prywatnego rynku w infrastrukturę dokumentuje awaryjność 34 procent dla wszystkich prywatnych wodnych i kanalizacyjnych umów zawartych w latach od 2000 do 2010, w porównaniu z awaryjnością zaledwie 6 procent energii, 3 procent  telekomunikacji i 7 procent dla transportu, w tym samym okresie.

Rapory Banku Światowego (PDF):

http://ppi.worldbank.org/explore/ppi_exploreSector.aspx?sectorID=4

https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/Running-Water-in-India-Public-Private-Partnership-Initiatives.pdf

larry-post3-img1[1]

 Po obejrzeniu tych  projektów przez pracowników Grupy Banku Światowego uznali oni je za sukces,  z czego wynika, że nie są oni w tej kwestii  doświadczeni . IFC sfinansowało projekt dotyczący wody w jednym z największych miast Indii, Nagpur . http://www.nagpurtoday.in/water-scamtankers-operate-in-networked-areas-nmc-pays-undue-amount-to-ocw/

Miasto to jest  pierwszym w kraju w którym pełno jest partnerstwa publiczno-prywatnego, nowy projekt wzbudził jednak poważne obawy wśród mieszkańców. Obawy wynikały  z ryzyka podwyższenia cen oraz  opóźnień i postojów w dystrybucji wody. Zarzuty korupcji i nielegalnej działalności doprowadziły mieszkańców do protestów , a urzędnicy miejscy wezwali do wszczęcia dochodzenia.

-S. Naficy Raport z 2012r.

http://www.stopcorporateabuse.org/sites/default/files/resources/shutting_the_spigot_on_private_water_corporateaccountabilityinternational.pdf

Przypominamy, że stałe inwestycje w infrastrukturę są jedynym sposobem , aby wspierać bezpieczne, niedrogie i niezawodne zaopatrywanie w wodę . Równocześnie, skuteczniejszy w tym przypadku jest  sektor publiczny niż prywatne korporacje . Instalacje wodne muszą posiadać oczyszczalnie, mechanizmy łączące kanały od źródła w sposób stabilny, zwykle za pomocą pomp i rurociągów doprowadzonych do gospodarstw domowych.

Ponadto finansowanie przez IFC , które jest zarówno inwestorem i doradcą w tych projektach , stwarza konflikt interesów . Z jednej strony IFC doradza rządom sprywatyzować sektor ; z drugiej strony inwestuje  w korporacje w celu uzyskania tych umów. Gdy IFC zostało założone w 1956, to było kategorycznie zakazane, kupowania udziałów dotyczących spółki aby uniknąć tego rodzaju konfliktom, ale komisja poprawiła tę ustawę parę lat później, pozwalając na zawieranie tego rodzaju umów. IFC nalega by były wewnętrzne bariery dla takich konfliktów interesów właśnie teraz gdy ogłasza  swój  roczny raport!? http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc/articles+of+agreement/about+ifc+-+ifc+articles+of+agreement+-+article+iii

Otwarcie kurków

Niezależni adwokaci zajmujący się sprawami dot. wody z CA, z grupy Ananda z Indii oraz  Focus on the Global South http://focusweb.org/ przedstawiają Indie jako dowód, że system sprywatyzowania wody prowadzi do niedofinansowania infrastruktury i nieprzewidywalnych , często wysokich jej cen . IFC broni sektora prywatnego , twierdząc, że te firmy przyczynią się do wzrostu wydajności (PDF

http://www.mckinsey.com/App_Media/Reports/Water/Charting_Our_Water_Future_Exec%20Summary_001.pdf ).

Ale czy  te zyski mają być kosztem gospodarstw domowych o niskich dochodach, zwolennicy Shayda Naficy zwracają uwagę  jak firmy zwiększają ceny na dofinansowanie własnej rentowności.

imagesZV952043

Jest rosnąca gwałtowna reakcja na te projekty. W 2000 roku, nagłówki gazet na całym świecie  pisały o  protestach w trzecim co do wielkości mieście Boliwii (NY Times http://www.nytimes.com/2000/04/11/world/bolivian-water-plan-dropped-after-protests-turn-into-melees.html  )w odpowiedzi na prywatyzację komunalnej sieci wodociągowej miasta i przeciw międzynarodowej korporacji Bechtel , ostatecznie firma została wypchnięta z kraju. IFC przyznało, że 40 procent wszystkich globalnych przypadków skarg  w zeszłym roku dotyczyło wody, chociaż projekty na wodę są tylko małym ułamkiem z funduszy którymi się zajmuje IFC. W 2013, CAI i 70 adwokatów napisało otwarty list (PDF) http://www.stopcorporateabuse.org/sites/default/files/resources/letter_to_dr.kim_with_signatories_full_final.pdf   do Grupy Banku Światowego wzywając go do  zakończenia poparcia dla prywatyzacji wody, zaczynając  od pozbawienia IFC  wszystkich udziałów w spółkach wodnych.

Korporacje nie mają misji społecznej czy rozwojowej. Teraz finansujemy rozwój  projektów prywatnych , zamiast sprawiać aby decyzje o dofinansowanie pozostawały w rękach rządów, które są odpowiedzialne wobec ludzi .  powiedziała S.Naficy

Czysta i niedroga woda jest podstawą życia . Wzrastające w zawrotnym tempie ceny wody, niebezpieczna  infrastruktura w przypadku braku zasilania – to problemy które spadają na najsłabszych spośród nas . Dlatego właśnie instytucje publiczne, a nie prywatne korporacje,  mogą prowadzić do rozwoju systemów wodnych i jej dostaw. Grupa Banku Światowego ma wyjątkową pozycję , aby zwiększyć dostęp do czystej wody dla miliardów , którzy jej potrzebują . Powinni wspierać to, co jest najbardziej potrzebne : niedroga, czysta  i publiczna – woda dla wszystkich.

http://america.aljazeera.com/opinions/2014/4/water-managementprivatizationworldbankgroupifc.html

Kontrolując żywność – kontrolujesz ludzi, kontrolując surowce energetyczne – kontrolujesz politykę, kontrolując pieniądze – kontrolujesz świat – Henry Kissinger

Portman-Jacob-Rothschild-Kissinger[1]
Henry Kissinger , Jacob de Rothschild , Natalie Portman

Michał KK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

25 − 17 =