Strona główna > Świat > PROROK IZAJASZ I PROROCTWO MĘKI CHRYSTUSA

PROROK IZAJASZ I PROROCTWO MĘKI CHRYSTUSA

PROROCTWO IZAJASZA – ROZDZIAŁ 53

Kto uwierzył słuchowi naszemu? a ramię Pańskie komu jest odkryte? – I wzniesie się jak latorośl przed Nim i jak korzeń z ziemi spragnionej. Nie ma krasy ani piękności; i wiedzieliśmy go – a nie było na co spojrzeć i pożądaliśmy go – wzgardzonego i najpodlejszego z mężów, męża boleści i znającego niemoc, a jakby zasłonięta twarz jego i wzgardzona, stąd i za nic go mieliśmy. – Prawdziwie choroby nasze on nosił i boleści nasze on wziął na siebie; a myśmy go poczytali za trędowatego i od Boga ubitego, i uniżonego. Lecz on zraniony został za nieprawości nasze , starty został za złości nasze; kaźń pokoju naszego na nim, a sinością jego jesteśmy uzdrowieni.

CHRYSTUSA MĘKA

Wszyscy my jak owce pobłądziliśmy, każdy na swoją drogę zeszedł; a Pan położył nań nieprawość wszystkich nas, gdyż sam chciał, i nie otworzył ust swoich; jak owca na zabicie wiedziony będzie i jak baranek przed strzygącym go zamilknie, a nie otworzy ust swoich. Z ucisku i z sądu został porwany – rodzaj jego kto wypowie? bo wycięty został z ziemi żyjących, dla złości ludu mego ubiłem go. I da bezbożnych za pogrzeb, a bogatego za śmierć swoją, przeto iż nieprawości nie uczynił ani zdrady nie było w ustach jego. – A Pan chciał go zetrzeć w niemocy. „Jeśli położy za grzech duszę swoją, ujrzy potomstwo długowieczne, a wola Pańska w ręce jego powiedzie się.

CHRYSTUSA MĘKA 1

Za to, że trudziła się dusza jego, ujrzy i nasyci się. Umiejętnością swoją usprawiedliwi, on sprawiedliwy, sługa mój, wielu, a nieprawości ich on poniesie. Przeto oddzielę mu bardzo wielu i łupy mocarzów dzielić będzie, ponieważ wydał na śmierć duszę swoją i ze złoczyńcami został policzony; a on grzechy wielu poniósł i za przestępców się modlił”.

CHRYSTUSA MĘKA 2

Według: Pismo Święte w przekładzie w.o.Jakuba Wujka, T. J.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.