Strona główna > NWO > Apokalipsa > PROROCTWA SŁAWNYCH ŚWIĘTYCH O PRZYSZŁOŚCI ROSJI

PROROCTWA SŁAWNYCH ŚWIĘTYCH O PRZYSZŁOŚCI ROSJI

„Kościół pozostanie niezachwiany do końca wieku, a monarcha Rosji, jeśli pozostanie wierny Cerkwi,  zostanie osadzony na tronie Rosji do końca wieku”. – Św. Jan z Kronstadt, kilka lat przed rosyjską rewolucją

Ruslan Ward

Cytowani tu pobożni ludzie, w większości święci, przewidzieli katastrofę rosyjskiej rewolucji 1917, i długi, krwawy okres wojującego ateizmu.

Ale wielu z nich widziało też poza zniszczeniem… krótkie a żywe odrodzenie Rosji i prawo-sławia.

(Te proroctwa opublikowano w wydaniu maj-czerwiec 1973 The Orthodox Word, (St. Herman Brotherhood, Platina, California. Cały artykuł tutaj: OrthoChristian here

 

Św. Anatol Młodszy z Optina (1917) 

„Będzie sztorm. I rosyjski statek rozpadnie się na kawałki. Ale ludzie mogą uratować się nawet na deskach i fragmentach. I nie wszyscy zginną. Trzeba się modlić, każdy musi pokutować i żarliwie się modlić. A co będzie po sztormie?

…Nadejdzie spokój”.

Na to każdy powiedział: ‚Ale nie ma już statku, rozpadł się na kawałki; zginął, wszystko zginęło’.

‚To nie jest tak’ – powiedział Batiuszka. ‚Bóg pokaże wielki cud. I wszystkie deski i fragmenty, z woli Boga i Jego mocy, połączą się i staną się jednym, i statek zostanie odbudowany w swoim pięknie i pójdzie swoją drogą wyznaczoną przez Boga.

I to będzie cud widziany przez każdego”. [Orthodox Russia, 1970, no. 1, p. 9].

 

Św. Serafim z Sarowa  (+1833)

„Przed urodzeniem antychrysta będzie wielka przedłużająca się wojna i straszna rewolucja w Rosji przekraczająca wszelką ludzką wyobraźnię, bo rozlew krwi będzie najstraszniejszy: bunty w Riazaniu, Pugaczewie i rewolucja francuska będą niczym w porównaniu z tym co wydarzy się w Rosji.

Wielu ludzi wiernych ojczyźnie zginie, własność kościoła i klasztorów zostanie ograbiona, kościoły Pana zbezczeszczone, dobrzy ludzie ograbieni z bogactwa i zabici, rzeki będą płynąć rosyjską krwią…

Ale Pan okaże Rosji miłosierdzie i poprowadzi ją ścieżką wielkich cierpień do chwały / glory.”

 

Św. Jan z Kronstadt (+1908)

„Przewiduję odbudowę potężnej Rosji, jeszcze silniejszej i potężniejszej niż wcześniej.

Na kościach tych męczenników, pamiętajmy, jako na mocnym fundamencie, zbuduje się nową Rosja – zgodnie ze starym modelem; silna w wierze w Chrystusa Boga i Świętą Trójcę!

I będzie, zgodnie z przymierzem św. Księcia Wladimira, jeden Kościół! Naród rosyjski przestał rozumieć czym jest Rus: jest podnóżkiem Tronu Pańskiego! Rosjanin musi to zrozumieć i dziękować Bogu za to, że jest Rosjaninem”.

„Kościół pozostanie niezachwiany do końca wieku, a monarcha Rosji, jeśli pozostanie wierny Cerkwi,  zostanie osadzony na tronie Rosji do końca wieku”. [198]

 

Arystoklus z Moskwy (+1918)

„Wkrótce zło przejmie Rosję, i wszędzie dokąd pójdzie zło, popłyną rzeki krwi. To nie jest rosyjska dusza, a narzucenie na rosyjską duszę. To nie jest ideologia, ani filozofia, a duch z piekła. W ostatnich dniach zostaną podzielone Niemcy.

Francja będzie niczym. Włochy zostaną osądzone przez naturalne katastrofy. Brytania straci wszystkie swoje kolonie i dojdzie niemal do całkowitej ruiny, ale uratują ją modlitwy kobiet na tronie. Ameryka będzie karmić świat, ale w końcu upadnie. Rosja i Chiny wyniszczą się nawzajem.

W końcu Rosja będzie wolna i jej wierzący wyjdą i nawrócą wiele narodów na Boga.

„Teraz przechodzimy przez czasy przed antychrystem. Ale Rosja zostanie ocalona. Będzie dużo cierpienia, dużo tortur. Cała Rosja stanie się więzieniem, i musimy błagać Pana o wybaczenie. Musimy odpokutować za swoje grzechy i bać się popełniać nawet najmniejszy grzech, a dążyć do robienia dobra, nawet najmniejszego. Bo nawet skrzydło muchy ma ciężar, a waga Boga jest dokładna. I kiedy nawet najmniejsze dobro przeważy równowagę, to Bóg pokaże swoje miłosierdzie Russia.”

 

Św. Nektariusz z Optina (lata 1920)

„Rosja się podniesie, i materialnie nie będzie bogata. Ale w duchu będzie bogata, i w Optina będzie jeszcze 7 iluminarzy, 7 filarów”. [I.M. Kontzevich, Optina Monastery and its Epoch, Jordanville, 1973, p.538].

 

Św. Jan z Shanhai i San Francisco (1938)

 

„Otrząśnijcie się ze snu przygnębienia, synowie Rosji! Ujrzyjcie chwałę jej cierpienia i oczyścicie się; obmyjcie się z waszych grzechów! Wzmocnijcie się w wierze prawosławnej, abyście byli godni zamieszkać w mieszkaniu Pana i na Jego świętej górze!

Podskocz, podskocz w górę, Rosjo, ty która z rąk Pana piłaś krew Jego gniewu!

Kiedy twoje cierpienie się zakończy, twoja sprawiedliwość pójdzie z tobą, i chwała Pańska będzie ci towarzyszyć. Ludy przyjdą do twojego światła, a królowie do blasku, który wzejdzie nad tobą.

Więc podnieście oczy i zobaczcie: zobaczcie wasze dzieci przychodzą do was z Zachodu, Północy, Morza i Wschodu, błogosławiąc was w Chrystusie na zawsze. Amen[Ibid, p. 94].

https://russian-faith.com/saints/famous-saints-prophecies-about-future-russia-n1143

Część 2

„Kim jest ten kto mówi, że Rosja jest stracona, że zginęła?… Nie, nie, ona nie jest stracona, nie zginęła i nie zginie – ale naród rosyjski musi zostać oczyszczony z grzechu wielkimi próbami. Każdy musi się modlić i żarliwie żałować. Ale Rosja nie jest stracona i nie zginęła”.

Michael Tare – 7.11.2017

 

Hiero-Schemamonk Aristocleus – Góra Athos 

6 marca 1917, tuż po wybuchu rewolucji, Aristocleus powiedział, że teraz rozpoczął się sąd Boży nad żywymi, i że nie zostanie ani jeden kraj na ziemi, ani jeden człowiek, którego to nie dotknie. Początek nastąpi w Rosji, i stąd będzie kontynuowany.

Nie powiedział nic pocieszającego, a jeszcze cały czas mówił: „Ale nie bójcie się niczego, nie bójcie się. Pan okaże swoje cudowane miłosierdzie”.

Później, przed śmiercią 26.08.1918, kiedy powiedziano mu, że organizowała się Biała Armia i była nadzieja, powiedział: „Nie, nie ma nadziei, bo duch nie jest dobry”.

 

Powiedział, że każdy musi cierpieć i bardzo żałować, i tylko  żal przez cierpienie uratuje Rosję. Kiedy powiedziano mu, że wojna jeszcze się nie skończyła, powiedział: „I będzie kolejna. Tylko jeszcze się nie cieszcie. Wielu Rosjan będzie myśleć, że Niemcy wybawią Rosję od bolszewików, ale tak nie jest. Niemcy, to prawda, wejdą do Rosji i dużo zrobią, ale wyjdą, bo nie będzie to czas wybawienia. To będzie później, później”.

I kiedy choć najmniejsze dobro w kielichu przeważy, to Bóg okaże Rosji swoje miłosierdzie.

Dziesięć dni przed śmiercią powiedział, że koniec przyjdzie przez Chiny. Będzie niezwykły wybuch  i Bóg pokaże cud.

I nastanie zupełnie inne życie, ale nie na długo. (Orthodox Russia, 1969 , No . 21, s. 3)

 

Hiero-Schemamonk Alexius z Eremu Zosima

Po wybuchu rewolucji mędrzec Alexius z Eremu Zosima był w klasztorze Chudov.

Ten mędrzec zawsze był na Nieszporach w kościele klasztoru Chudov, a później błogosławił ludzi. I ludzie byli zmieszani, wszyscy płakali i się bali.

Kiedyś Alexius stał na ambo przed ołtarzem poświęconym Zwiastowaniu, i ludzie byli wokół niego i mówili, pytali, po prostu przytłoczeni smutkiem. Ktoś wykrzyknął głośno: „Więc nasza Rosja jest stracona, Święta Rosja jest stracona!”

I Batiuszka tam stał, wysoki, wspaniały i promieniujący. Nagle głośno zapytał: „Kim jest ten kto mówi, że Rosja jest stracona, że zginęła?… Nie, nie, ona nie jest stracona, nie zginęła i nie zginie – ale naród rosyjski przez wielkie próby musi zostać oczyszczony z grzechu. Musicie się modlić i żarliwie żałować. Ale Rosja nie jest stracona i nie zginęła”.

 

Hieromonk Barnabas of the Gethsemane Skete

Jasnowidz mędrzec Barnabas mówił o nadchodzących na Rosję nieszczęściach i okrutnych prześladowaniach prawosławia. Kiedy w założonym przez siebie klasztorze dla kobiet budowano wielki i wspaniały kościół, jedna z zakonnic mówiła Barnabasowi o tym z entuzjazmem, a mędrzec odpowiedział: „Dożyjesz czasu, kiedy nie tylko tego kościoła tu nie będzie, ale nawet samo miejsce na którym stoi zostanie wybrukowane”.

Ta zakonnica powiedziała nam o tym po rewolucji. Słowa mędrca się spełniły. Nie tylko zniszczono ten wspaniały kościół, ale samo miejsce na którym stał wybrukowano.

Mędrca Barnabas powiedział: “Prześladowania wiary będą się ciągle nasilać. Będzie niewyobrażalny smutek i ciemność, i prawie wszystkie kościoły zostaną zamknięte. Ale kiedy będzie się ludziom wydawać, że nie da się tego dłużej znosić, wtedy nadejdzie ratunek. Nastąpi rozkwit. Zacznie się budować nawet kościoły. Ale to będzie rozkwit przed końcem”.

Niektórzy nowi rosyjscy męczennicy / New Martyrs of Russia mówili podobne rzeczy, używając słów Świętych Ojców, że nastanie taki smutek jakiego świat jeszcze nie widział, ale wtedy nadejdzie krótki rozkwit – przed końcem świata.

Naprawdę, czy kiedykolwiek był gorszy smutek niż prześladowania przez szatański reżim, który niszczy i bezcześci wszystko – kościoły, ikony, święte relikwie – z czysto diabelską wściekłością, torturując starych księży i mnichów, wydłubując im oczy, obcinając nosy i języki, krzyżując ich, strzelając im w usta mówiąc „dajemy ci komunię”?

Ale prześladowania wywołały niespotykany rozkwit wiary. Ludzie z radością szli na tortury i śmierć, ze śpiewem; były nawet dzieci, spowiednicy i męczennicy. I ogólna opinia w Rosji była taka, że taki rozkwit może nastąpić tylko przed końcem wszystkiego.

O tym duchowym rozkwicie wypowiedział się też bp Piotr Nowy Męczennik. Nie mówił o jawnym rozkwicie. Co którzy żyją tylko standardem światowym nie mogą tego zrozumieć; bo to musi być objawienie w sercu. (Z prywatnego listu N Kieter)

https://russian-faith.com/saints/famous-saints-prophecies-about-future-russia-contd-n1208

 

Część 3

„Rosjo, jeśli odejdziesz od swojej wiary, jak odeszło już wielu z klasy intelektualistów, to nie będziesz już Rosją ani Świętą Rosją. A jeśli nie będzie skruchy w narodzie rosyjskim – to koniec będzie blisko. Bóg zabierze pobożnego Cara i ześle bicz w osobie bezbożnych, okrutnych, samozwańczych rządców, którzy całą ziemię zaleją krwią i łzami”.

RF Staff – 26.03.2018

 

Św. Serafim z Sarova

Z notatek jego duchowego syna, Nicholai Alexandrovich Motovilov

Kiedyś byłem bardzo smutny, rozmyślając nad tym, co stałoby się z naszym Kościołem Prawosławnym, gdyby zło naszych czasów nadal coraz bardziej wzrastało; i przekonany, że nasz Kościół był w skrajnie opłakanym stanie, zarówno ze względu na niemoralność ciała, która narastała, i tak samo – jeśli nie jeszcze bardziej – z powodu bezbożności ducha poprzez bezbożne filozofie, które wszędzie głosili najnowsi fałszywi nauczyciele, bardzo pragnąłem dowiedzieć się co o tym powie mi Batiuszka Serafim.

Po szczegółowym omówieniu świętego proroka Eliasza, tak odpowiedział między innymi na moje pytanie: “Elijah the Tishbite, narzekając do Pana na Izrael, który w całości uginał kolana przed Baalem, powiedział w modlitwie, że on sam, Eliasz, pozostał wierny Panu, a oni już chcieli też odebrać mu duszę…

 

I co, Batiuszka, czy Pan dał mu na to odpowiedź?

Zostawiłem w Izraelu 7.000 ludzi, którzy nie klękają przed Baalem.

Tak więc, jeśli w królestwie Izraela, które odpadło od królestwa Judei, które było wierne Bogu, i zostało całkowicie zepsute, pozostało jeszcze 7.000 wiernych Panu, to co możemy powiedzieć o Rosji?

Przypuszczam, że w królestwie Izraela wtedy nie było więcej niż 3 mln ludzi. A ile, Batiuszka, jest teraz w naszej Rosji?

Odpowiedziałem: ‚Około 60 mIn.’

I kontynuował: ‚Dwadzieścia razy więcej. Więc oceń sam ilu mamy teraz jeszcze wiernych Bogu!’

Tak to jest, Batiuszka, tak to jest: Tych których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rzym 8:29-31)

Kto ufa Panu, będzie jak góra Syjon, a Pan jest wokół swoich ludzi (Ps 124:1-2).

Za dnia nie porazi cię słońce ni księżyc wśród nocy. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy. (Ps 121:6,8)

I wtedy zapytałem go co to znaczyło, i dlaczego to mi mówił.

Bo” – odpowiedział Batiuszka Serafim – „tak samo Pan zachowa, jak źrenicę swego oka, swój lud, czyli prawosławnych chrześcijan którzy Go miłują i Mu służą całym sercem i całym umysłem, zarówno słowem jak i czynem, w dzień i noc.

I tacy są ci, którzy w całości zachowują wszystkie zasady, dogmaty i tradycje naszego Wschodniego Kościoła Prawosławnego, i którzy ustami wyznają pobożność jaką przekazał im Kościół, i którzy we wszystkich okolicznościach życia postępują według świętych przykazań naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Potwierdzając to, że jeszcze wielu pozostało na rosyjskiej ziemi, którzy są wierni naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, i którzy żyją bogobojnie na sposób prawosławny, Batiuszka Serafim powiedział kiedyś mojemu znajomemu – albo Guriasowi, który był gospodarzem w Sarowie, czy Simeonowi, szefowi Masleshchensky Yard – że kiedyś, będąc w Duchu, zobaczył całą rosyjską ziemię, i była wypełniona i jakby pokryta dymem wznoszącym się z modlitw wiernych, którzy modlili się do Pana …

The Universal Luminary, St. Seraphim of Sarov, abp Benjamin, Paryż, 1932, s. 116-8

 

Schema-Archimandrite Heliodorus z Eremu Glinsk

Będąc jeszcze hierodeakonem o imieniu Joannicius, i w młodym wieku, mędrzec Heliodorus, tak całkowicie oczyścił swoje serce, że dostawał niezwykłe wizje. Było to pod koniec panowania cara Aleksandra I, jak opowiedział własnymi słowami mędrzec:

„Pewnego późnego wieczora sam siedziałem w swojej celi czytając Listy Apostoła Pawła, i zatrzymałem się na rozdz. 2 jego 2 Listu do Tesaloniczan, wersety 2-10.

Zatrzymałem się na tych strasznych wersetach świętego Apostoła i zamyśliłem się, rozważając pojawienie się na świecie człowieka grzechu, syna zatracenia, którego wygląd odpowiadałby działaniom szatana, żeby ten straszny człowiek siedział w świątyni Boga, oddając się Bogu, i żądając dla siebie Boskich zaszczytów.

Co to będzie za straszny człowiek, pomyślałem, i jaki to będzie straszny czas dla żyjących na ziemi!

Równocześnie, oczywiście, przyszło pragnienie żeby nie widzieć tych strasznych czasów, i w umyśle sformułowałem myśl zwrócenia się do Boga takimi słowami: O Panie! Daj mi nie widzieć tych strasznych czasów!

W tym momencie poczułem, że ktoś stojący za mną położył dłoń na moim prawym ramieniu i powiedział: ‚Sam zobaczysz je po części’.

„Czując dotyk na ramieniu i słysząc mówiący głos, rozejrzałem się, ale nikogo nie było, i drzwi do celi były zamknięte. Znowu się rozejrzałem by się przekonać, ale nikogo nie było.

Byłem zdumiony i zacząłem zastanawiać się co to mogło być, i kto może być tym niewidzialnym, który mówił i odpowiedział na moje myśli. Czy naprawdę zobaczę, jeśli tylko [po części’, ten straszny czas, i jak szybko on nadejdzie?

Długo zastanawiałem się i myślałem ze zdumieniem i strachem, przechodząc od jednej myśli do drugiej. W końcu, ufając woli Bożej, wypełniłem swoją wieczorną regułę, położyłem się  by odpocząć, i właśnie zapomniałem się pogrążony w lekkim śnie, gdy zobaczyłem następującą wizję:

„Stałem w nocy na jakimś wysokim budynku. Wokół mnie były bardzo duże budynki, takie jak są w dużych miastach. Nade mną było sklepienie nieba, ozdobione jasno świecącymi gwiazdami, jak jest w czystą bezksiężycową noc.

Patrząc na sklepienie nieba, podziwiałem piękno ustawionych gwiazd. Następnie, zwracając wzrok na wschód, zobaczyłem tam wychodzący zza horyzontu ogromnych wymiarów owal składający się z różnej wielkości gwiazd.

W środku owalu na górnej i dolnej części były dużej wielkości gwiazdy, które stopniowo się zmniejszały, i na bokach owalu stały się dość małe. Pośrodku owalu było dużymi literami imię ALEKSANDER.

„Ten owal powstał na wschodzie i szedł spokojnie, poruszając się majestatycznie i lokując się na zachodzie.

Patrząc na wspaniałe piękno ruchu owalu, zastanowiłem się i powiedziałem sobie ‚jak wspaniała i chwalebna jest nasza Wiara Prawosławna, o, Prawosławny Car! Patrz, jego imię jest też tak chwalebne i wspaniałe na niebie! [1]

„Idąc wzrokiem za owalem gwiazd aż skryły się na zachodzie za horyzontem, znowu spojrzałem na wschód i zobaczyłem: wyszedł drugi owal gwiazd, tak samo wspaniałych i pod każdym względem jak pierwszy, i pośród nich widać było inne imię dużymi literami – NICHOLAS. [Mikołaj]

I wewnętrzny głos mnie poinformował, że po Aleksandrze I będzie następcą jego tronu, Nicholas. [2]

I to dla mnie było zdumiewające, bo następcą tronu nie był Nicholas, a Konstantyn Pavlo-vich. Ten owal też tak samo majestatycznie szedł wzdłuż horyzontu i ulokował się na zachodzie, ukryty za horyzontem.

„Idąc też wzrokiem za tym owalem, znowu skierowałem wzrok na wschód, i znowu zobaczyłem tam powstający owal gwiazd, w formie jak pierwsze dwa pod każdym względem, ale dużo mniejszy i składający się z małych gwiazd, i dodatkowo w kolorze krwi.

I na tym owalu krwawymi literami było napisane imię – ALEKSANDER.

I wewnętrzny głos powiedział mi, że po Nicholasie następcą jego tronu będzie Aleksander, którego dni zostaną skrócone przez zły uczynek. [3]

Ten owal poszedł po niebie i szybko skrył się za horyzontem na zachodzie.

„Potem ze wschodu, w ten sam sposób, wyszedł na niebo, i bardzo szybko ukrył się na zachodzie owal jak pierwsze, ale mniejszy, z imieniem napisanym bardzo słabo jakby we mgle – ALEKSANDER.

I wewnętrzny głos powiedział mi, że dni też tego cara zostaną skrócone, i jego panowanie nad narodem rosyjskim będzie krótkie. [4]

„Po tym na wschodzie pojawiło się blado i mgliście, imię NICHOLAS. Nie było  żadnego owalu gwiazd wokół niego, przechodziło po niebie jakby skokami, a potem weszło w ciemną chmurę, z której w nieładzie rozdzieliły się litery. [5]

Potem pojawiła się nieprzenikniona ciemność, i wydawało mi się, że wszystko rozpadało się na kawałki, jak domki z kart, w momencie końca świata.

Opanowała mnie groza, stojąc wtedy na wysokim miejscu, które nie było połączone ze światem, który ulegał zniszczeniu”.

Sergei Nilus, Na brzegach Bożej rzeki /On the Banks of God’s River, vol. 2, s. 175-177

[1] Car Aleksander I, panował 1801-1825.

[2] Car Mikołaj I, 1825-1855.

[3] Aleksander II, 1855-1881, zabity przez anarchistów.

[4] Aleksander III, 1881-1894.

[5] Mikołaj II, 1894-1918, zamęczony przez bolszewików na początku obecnego wieku bezprawia. Teraz gloryfikowany jako Męczennik.

Św. Jan z Kronstadt

Pewnej niedzieli jesienią 1916, w Monastyrze św. Jana w Petersburgu, gdzie zwykli gromadzić się czciciele popa Jana, Liturgię odprawiał Metropolita Moskwy Makariusz.

Po Liturgii, w salach Przełożonej Konwentu, Andżeliny, zgromadzili się liczni popi i wojskowi. Metropolita Makariusz czytał zebranym fragment dzienników popa Jana z Kronstadt, w którym były opisane jego wizje i proroctwa dotyczące Rosji.

Okazuje się, że wiele lat przed Wielką Wojną, pop Jan wymienił absolutnie precyzyjnie zarówno uczestników wojny jak i jej rezultat.

Pop Jan podobnie przepowiedział klęski wojskowe Carskiej Rosji i wiązaną z nimi rewolucję.

 

 

Pokazał, że przewaga idei rewolucyjnych się przedłuży, że będą niezliczone ofiary rewolucji, rzeki krwi, bieda i nieszczęście całej ludności.

Wybawienie Rosji z czerwonego jarzma pop Jan przepowiedział jako ze Wschodu.

  1. K. Sursky, FatherJohnof Kronstadt (Belgrad, 1942), vol. 2, s. 3, 23-24

„Rosjo, jeśli odejdziesz od swojej wiary, jak odeszło już wielu z klasy intelektualistów, to nie będziesz już Rosją ani Świętą Rosją. A jeśli nie będzie skruchy w narodzie rosyjskim – to koniec będzie blisko. Bóg zabierze pobożnego Cara i ześle bicz w osobie bezbożnych, okrutnych, samozwańczych rządców, którzy całą ziemię zaleją krwią i łzami”.

Homilia z 1905, w Father John of Kronstadt 50th Anniversary Book, Utica, N.Y., 1958, s. 164

Abp Theofan z Poltava

Pytacie mnie o bliską przyszłość i ostatnie czasy. Nie mówię od siebie, a przekazuję objawienia mędrców. I oni przekazali mi co następuje: nadejście antychrysta się zbliża i jest bardzo blisko.

Oddzielający nas od niego czas powinniśmy liczyć latami, a najdalej dekadami. Ale przed przyjściem antychrysta Rosja musi być jeszcze odbudowana – z pewnością na krótko.

I w Rosji musi być wybrany przez Pana Car. Będzie to człowiek żarliwej wiary, wielkiego umysłu i żelaznej woli. To ujawniono o nim.

Będziemy czekać na spełnienie tego co ujawniono. Sądząc po licznych znakach to się zbliża, chyba że z powodu naszych grzechów Pan Bóg unieważni, zmieni to co obiecano. Zdaniem świadka słowa Bożego, to też się wydarzy.

The Orthodox Word, 1969, no. 5, s. 194

https://russian-faith.com/famous-saints-prophecies-about-russias-future-part-3-n1209

 

tłumaczenie: Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *