Strona główna > Rosja > Proroctwa dotyczące Narodzenia Jezusa Chrystusa

Proroctwa dotyczące Narodzenia Jezusa Chrystusa

„I rzekł Pan Bóg do węża: ” Iżeś to uczynił, przeklętyś jest między wszystkimi bydlętami i zwierzętami polnymi; na piersiach twoich czołgać się będziesz i ziemię jeść będziesz po wszystkie dni żywota twego. Położę nieprzyjaźń między tobą, a między niewiastą i między potomstwem twoim, a potomstwem jej; ona zetrze głowę twoją, a ty czyhać będziesz na pietę jej”. (Księga Rodzaju 3: 14-15).

Jest to pierwsza przepowiednia o Mesjaszu podana Adamowi i Ewie w Raju przez samego Boga, już po upadku grzechowym prarodziców. Pan Bóg pociesza ich mówiąc im, że Potomek kobiety zwycięży diabła, który ich skusił.

„A Jakub zwołał synów swych i rzekł im: „Zbierzcie się, abym oznajmił, co ma przyjść na was w dni ostatnie…Nie będzie odjęte berło od Judy ani wódz z biódr jego, aż przyjdzie, który ma być posłan, a on będzie oczekiwaniem narodów.” (Księga Rodzaju 49: 1, 10).

Jakub informuje synów o tym, że Mesjasz przyjdzie wtedy, kiedy ustaną królowie z pokolenia Judy. I rzeczywiście, Chrystus urodził się pod rządami króla Heroda, który był pierwszym obcoplemiennym królem, Idumejczykiem. 

„A ty, Betlejem Efrata, malutkie jesteś między tysiącami judzkimi; z ciebie Mi wyjdzie, Który będzie Panującym w Izraelu, a wyjścia jego od początku, od dni wieczności.” (Proroctwo Micheasza 5:2).

„Oto ja posyłam anioła mojego i zgotuje drogę przed obliczem moim. A zaraz przyjdzie do kościoła swego Panujący, którego wy szukacie, i Anioł przymierza, którego wy pożądacie. Oto idzie, mówi Pan zastępów.” (Proroctwo Malachiasza 3:1).

„Oto dni przychodzą, mówi Pan, i wzbudzę Dawidowi latorośl sprawiedliwą, i będzie panował jako król, i mądry będzie, i będzie czynił sąd i sprawiedliwość na ziemi.” (Proroctwo Jeremiasza 23:5).

„Przeto sam Pan da wam znak : Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwą imię jego Emanuel.” (Proroctwo Izajasza 7:14).

„Albowiem Maluczki narodził się nam, i Syn jest nam dany; i stało się panowanie na ramieniu jego, i nazwą imię jego: „Przedziwny, Radny, Bóg, Mocny, Ojciec przyszłego wieku, Książę pokoju.”(Proroctwo Izajasza 9:6–7). 

„Oto Pan dał słyszeć na krańcach ziemi: „Mówcie, córce Syjon: Oto zbawiciel twój idzie, oto zapłata jego z nim, a dzieło jego przed nim.” „(Proroctwo Izajasza 62:11).  

„I wyjdzie różdżka z korzenia Jessego i kwiat z korzenia jego wyrośnie. I spocznie na nim duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch umiejętności i bogobojności.” (Proroctwo Izajasza 11:1–2).

Korzeń Jessego – Bogarodzica. Prorok Izajasz wieści to, że Pan Jezus Chrystus i Przeczysta Jego Matka wyjdą z rodu Dawida.

Drzewo Jessego (korzeń Jessego) – ikonograficzna opowieść przedstawiająca alegoryczne wyobrażenie drzewa genealogicznego Jezusa Chrystusa. Pojawienie się kompozycji w postaci drzewa związane jest ze strofami z Księgi Proroka Izajasza: „I wyjdzie różdżka z korzenia Jessego i kwiat z korzenia jego wyrośnie.” (Proroctwo Izajasza 11:1). Kompozycja demonstruje kolejność i następstwo Starego Testamentu i Nowego Testamentu w oparciu o przytoczoną w Ewangelii św. Mateusza genealogię Jezusa Chrystusa (Ewangelia św. Mateusza Apostoła 1: 1-17).

W zbiorze pouczeń i wskazówek w sprawie pisania ikon, który zyskał sobie nazwę „Erminia Dionisia Furnoagrafiota” (Ерминия Дионисия Фурноаграфиота) (XVII wiek) przedstawiony jest taki opis tej kompozycji: „Sprawiedliwy Jesse śpi. Spod jego ramienia wychodzą pnie z gałązkami; spośród nich dwa malutkie owinęły się wokół niego a trzeci, wielki, rośnie w górę i na nim w koronie z gałęzi ukazani są żydowscy królowie od Dawida do Chrystusa. Pierwszy, Dawid z harfą, wyżej niego Salomon z zamknięta księgą a powyżej Salomona reszta królów w odpowiednim porządku, z berłami w rękach, a na samym szczycie rozgałęzionego pnia Narodzenie Chrystusowe a po obu jego stronach, w gałęziach, prorocy z proroctwami, spoglądają i wskazują na Chrystusa”.

Za: http://3rm.info/publications/65807-prorochestva-o-rozhdestve-hristovom.html

Data publikacji: 7.01.2018

Nadesłał Borys

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.