Strona główna > NWO > Apokalipsa > Projekt masoński irańskiego reżimu

Projekt masoński irańskiego reżimu

Masoński - Wiadomości Polska Świat

Masoński - Wiadomości Polska ŚwiatPoniżej przedstawiamy materiał filmowy o żydomasonerii rządzącej Iranem, krajem który podobnie jak Chiny czy też Rosja jest pod całkowitą kontrolą światowej synarchii NWO. To brutalna prawda, która dla większości będzie trudna do zaakceptowania ponieważ powszechnie panuje przekonanie jakoby Iran wraz z sojusznikami był poza pajęczyną żydowskiego Nowego Porządku Świata. Ten żydowski mit zostanie odkłamany. W rzeczywistości Iran jest częścią NWO a nasze przekonanie o rzekomym konflikcie irańskiego reżimu z NWO zostało nam przez architektów NWO narzucone. To teatrzyk w którym do dzisiaj braliśmy udział. Ich teatrzyk. A NWO już jest i działa. Tu i teraz. Jedyną przeciwwagą dla globalnej tyranii żydowskich psychopatów jesteśmy My, zwykli prości ludzie. Wszystkie kraje na świecie zostały przez żydów zinfiltrowane bądź przejęte – w przypadku każdego liczącego się państwa. I choć w teleogłupiaczu chazarskie gangi toczą spory o łupy na Gojach, to w rzeczywistości  realizują plan nadrzędny czyli zapędzanie nas do globalnego elektronicznego łagru NWO. Po wszystkich stronach barykady nadrzędny cel jest ten sam.

Czy znajdzie się ochotnik do nałożenia transkryptu na film? A303

Weterani wojny irańsko-irackiej, prawdziwi patrioci i prawdziwi muzułmanie dokonują aktu samospalenia, aby wyjawić prawdę o anty-islamskich prawach i prawach, jakie bronią lichwy, która jest największą przyczyną ubóstwa i odpowiada za 300 % inflację od czasów, gdy nastąpił wielki przypływ strumienia pieniędzy z powodu wysokiej ceny ropy naftowej. 800 miliardów dolarów zostało wytransferowanych do banków szwajcarskich poprzez Dubaj.

Samobójstwo popełnione przez człowieka, który ocalał podczas trzęsienia ziemi w Bam, do jakiego doszło przed budynkiem Parlamentu.

Media nigdy nie informują o tych wydarzeniach, a zamiast tego donoszą oszustwa o programie atomowym. (0.00. – 0.10)

Czy nie zawarłem z wami umowy, wy dzieci Adama, żebyście nie czczili szatana, bo jest on waszym jawnym wrogiem? (Koran) (0.10-0.20)

Piramida z wszech-widzącym okiem na szczycie to symbol masoński. Budynek należącego do państwa banku Tejarat lub banku handlowego. Jego logo pokazuje perskie promienie słoneczne i mapę Iranu w tle, zaś w samym centrum kult jednookiego bożka. Otworzcie oczy!

(0.20-0.30)

Nagroda obeliska, przyznana przez Euromoney, dla najlepszego banku irańskiego, który chroni europejskie interesy. (0.30-0.40)

Dla Brytyjczyków, aspiracje muzułmańskie, aby rozbudzić postępy w dziedzinie nauk przyrodniczych albo doprowadzić do powstania silnych monarchii w świecie islamskim, były traktowane jako zagrożenie interesów Imperium. Aby zapewnić sobie dominację nad „rasami poddanymi”, stratedzy Imperium Brytyjskiego zajmowali się wyszukiwaniem i tworzeniem prądów w świecie islamu, jakie odpowiadały brytyjskim interesom, aby uniemożliwić postęp. Brytyjczycy nie zawierali więzi politycznych z królami i książętami, którzy władali dużymi obszarami, a zamiast tego wchodzili w układy z setkami plemion i grup etnicznych, jakie rządziły niewielkimi mini-państwami. W ten sposób, Brytyjczycy mogli znacznie łatwiej przeszkodzić powstaniu opozycji politycznej wobec ich władzy. Uważali, że Rewolucja Amerykańska to było zbyt wiele. (0.40-1.00)

Od chwili zawarcia sojuszu z sufizmem w XVIII wieku, brakło tylko jednego małego kroczka, aby w XIX wieku Brytyjczycy zaczęli sponsorować tworzenie kultów i pseudo-religii jako narzędzia sprawowania polityki Imperium. Po dokładnym przestudiowaniu zagadnień Cesarstwa Rzymskiego jako modelu, Brytyjczycy doszli do wniosku, że głównym powodem, dla którego rzymska oligarchia przetrwała 1000 lat było to, iż nauczyła się ona używać kultów i „religii” do kontrolowania ludzi. W latach 20-tych XIX wieku, oligarchia brytyjska utworzyła tzw. ruch oksfordzki, narastającą falę gorączki reform religijnych zorganizowaną przez uniwersytet w Oxfordzie, kościół anglikański oraz Kings College z uniwersytetu w Londynie. Ten ruch stworzył specjalny rodzaj brytyjskiego „misjonarza”, którego zadaniem było głoszenie w różnych częściach świata wypaczonych nauk ewangelicznych Ruchu Oxfordzkiego. (1.00-1.11)

Ramzi Clark i Ebrahim Yazdi, urodzony w Iranie obywatel USA, rozmawiają za kulisami o zakładnikach amerykańskich, lecz nie można ich było uwolnić przed wyborami w USA, dlatego Carter stracił nagrodę za zdradę. (1.11-1.20)

Przez wieki i obecnie również, sufizm poświęcony jest kultowi grobów i śmierci. Grobowce i miejsca pochówku są świątyniami wyznawców sufizmu. Wiele tradycji sufi, jako relikty czasów przed-islamskich, zostało wprowadzonych w postaci pogańskich rytów i rytuałów w quasi-islamskie ceremonie sufizmu. Czarnoksięstwo i podobne diabelskie ceremoniały oraz kult matki-bogini są powszechne w kręgach sufickich, choć są zawoalowane, tak samo jak magia i przyzywanie duchów. Ta suficka herezja posłużyła jako wehikuł dla penetracji brytyjskiego imperializmu na Bliskim Wschodzie. Poczynając od XVII wieku, arystokracja brytyjska utworzyła wiele ośrodków wywiadu politycznego w świecie muzułmańskim. Wraz ze stopniową ekspansją Imperium poprzez Kompanię Wschodnio-indyjską oraz Kompanię Lewantyńską, Brytyjczycy weszli w regularne kontakty z ludnością muzułmańską na Bliskim Wschodzie i w Indiach. (1.20-1.30)

Bojownik Hamasu z gwiazdą Dawida (1.32)

Parasolem ochronnym dla tego ruchu nie był wcale kościół, lecz masoneria rytu szkockiego. Misjonarze Ruchu Oxfordzkiego zostali wyznaczeni do zadania budowy pomocnicznych odgałęzień rytu szkockiego na terenie całego Imperium. Wchodząc na obszar krajów Bliskiego Wschodu, masońscy ewangeliści Ruchu Oxfordzkiego nie podejmowali prób przechrzczenia muzułmanów np. na Chrześcijaństwo. Zamiast tego, starali się dopasować system wierzeń muzułmańskich (sufi) do kultu praktykowanego w rycie szkockim, aby pozostawały one ze sobą w harmonii. Z powodu swej wielkiej heterodoksji wierzeń i okultyzmu, masoni rytu szkockiego byli bezwzględnie potępiani przez Kościół Katolicki jako członkowie spisku antyreligijnego próbującego podważać autorytet Papieża w Kościele. Ruch Oxfordzki i masoni brytyjscy mieli sojusznika, jaki został również potępiony przez Watykan – Towarzystwo Jezusowe, czyli Jezuitów. (1.40-1.51)

Chomeini na rękach swego hinduskiego ojca (1.52)

„Nie mamy nic przeciw wyprawie na Księżyc albo budowie instalacji atomowych”, mówi Chomeini w swej Zielonej Książeczce. „Lecz my także mamy misję do wypełnienia: służenie islamowi i danie możliwości światu, aby poznał jego święte zasady, z nadzieją, że monarchowie i prezydenci całego świata muzułmańskiego w końcu uznają, że nasza sprawa jest słuszna, a przez ten prosty fakt, że staną się nam poddani. Naturalnie nie pragniemy pozbawić ich sprawowanych funkcji; pozwolimy im zachować władzę, pod warunkiem, że okażą nam swą uległość i że są warci naszego zaufania”. (2.00-2.20)

„Niszczcie, niszczcie, niszczcie. Jeszcze nie dość zniszczenia” ajatollah Chomeini powiedział do narodu irańskiego w sierpniu 1980 r. To jest rozkaz, który pochodzi z XI wieku od „równacza” ruchu islamskiego renesansu, Al. Ghazali, którego nasłynniejsze dzieło nazywa się dosłownie „Zniszczenie”. (2.20-2.30)

Kim  są ci „my”, o jakich mówi Chomeini, którym głowy państw świata muzułmańskiego mają się podporządkować? Ajatollah puścił farbę na temat tego, gdzie znajdują się jego prawdziwi sojusznicy – nie w islamie, lecz tajnym stowarzyszeniu znanym jako „Bractwo Muzułmańskie” – oto są ci „my”, którzy „mają misję do wypełnienia”. (2.30-2.40)

Herald Newspaper ujawnił osoby biorące udział w Międzynarodowym Kongresie Masońskim, jaki odbył się w Meksyku w 1982 r. Ujawniono obecność dwóch przedstawicieli Chomeiniego, po lewej Mohamad Shirazi, po prawej krypto-żyd Mahmud Doae. (2.40-2.50)

Największa firma wydawnicza, Ettelaat, jako logo ma szatańskiego kozła (Bafometa) (2.53)

Prawdziwa historia dotycząca „Bractwa Muzułmańskiego” jest bardziej fantastyczna niż zwykłe wyobrażenia autorów piszących powieści szpiegowskie. Działa ono jako organizacja spiskowa; jej członkowie wymieniają między sobą zakodowane pozdrowienia i tajemne kody/hasła; chociaż nie istnieje żadna lista formalnych członków, osoby w tej tajnej strukturze zorganizowane są w hierarchiczne komórki lub „loże”, tak samo jak w europejskich tajnych organizacjach i zakonach. Bractwo Muzułmańskie nie respektuje żadnych granic państwowych; rozpanoszyło się po całym świecie islamskim. Część jego członków została urzędnikami rządowymi, dyplomatami i oficerami wojska; inni to uliczni gangsterzy i fanatycy. Przywódcy Bractwa Muzułmańskiego czują się, jak u siebie w domu w wykwintnych gabinetach czołowych instytucji finansowych, zaś dolna półka członków organizacji tworzy paramilitarną armię bandytów i zabójców. (3.00-3.10)

Chomeini nazywał go Nauczycielem i bohaterem islamskiego ruchu rewolucyjnego. To był mistrz o dwóch obliczach, mistrz oszustwa, który podróżował do wielu krajów Imperium Brytyjskiego. Wszędzie przyjmowano go z szacunkiem ze względu na jego masońskie powiązania oraz pomoc Brytyjczyków, mimo iż zawsze nauczał o potrzebie walki z Brytyjczykami. (3.10-3.20)

Bractwo Muzułmańskie to twór z Londynu z zafałszowanym życiorysem jakoby czegoś, co zachowało standardy z zamierzchłej przeszłości. To antyreligijna (pogańska) herezja, jaka jest plagą pustoszącą świat islamski od momentu ustanowienia wspólnoty islamskiej (umma) przez proroka Mahometa w VII wieku. Tworząc zorganizowany islamski fundamentalizm, organizacja nazywana Bractwem Muzułmańskim (Ikhwan al-Muslimun po arabsku) została oficjalnie założona w Egipcie, w 1929 r., przez agenta brytyjskiego, Hasana al.-Banna, sufickiego mistyka. Obecnie, Bractwo Muzułmańskie jest parasolem ochronnym, pod którym bezpiecznie rozkwitają liczne fundamentalistyczne organizacje sufickie, sunnickie i radykałów szyickich. (3.20-3.30)

Jamaladdin Asadabadi (lub Afgańczyk, znany też pod wieloma innymi nazwiskami) był brytyjskim agentem, który otworzył drugi front przeciw islamowi obok sekty wahabitów. Powiedział „zniszczymy islam od środka”. (3.30-3.40)

Kariera al.-Afganiego na dobre zaczęła się w 1870 roku, gdy objął stanowisko w Radzie Szkolnictwa w Stambule. Wcześniej był on zamieszany w politykę w Azji środkowej, a przez jakiś czas pełnił funkcję premiera Afganistanu w 1866 r., gdzie utrzymywał stosunki z brytyjskimi masonami z loży Bahai i wyznawcami sufi z Indii. W 1869 r. przybył do Indii, a stamtąd udał się do Stambułu. Podczas swego pobytu w Turcji, al.-Afgani był powszechnie i mocno znienawidzony przez muzułmańskich duchownych. Wkrótce został z Turcji wydalony za głoszenie doktryn uważanych przez ulema (rada teologów) za wrogie wobec islamu. (dwa lata wcześniej, rząd turecki aresztował kierownictwo kultu Bahai. Al.-Afgani zmuszony do opuszczenia Turcji wyjechał do Kairu, gdzie przebywał przez 9 lat).

Te 10 stronic pochodzi z książki Roberta Dreyfussa p.t. „Zakładnik Chomeiniego” (3.40-4.00)

Pod rządami Naseraldina Szacha, króla Iranu z dnia 1 maja 1896 r., doszło do aktu terroru wykonanego rękoma Mirzy Reza Kermaniego, ucznia i wyznawcy Jamaladdina, jest oczywistym przykładem tego, jak brytyjski agent użył religijnych muzułmanów do walki z islamem przy pomocy aktu terroryzmu. I jaki nie byłby cel tego aktu terroru, jest to zawsze terroryzm i jest potępiany przez Boga. To był jeden z pierwszych aktów islamskiego terroryzmu, jaki potem się rozwinął i stał się terroryzmem Chomeiniego czy też al-Kaidy, te same wierzenia, te same taktyki. A każdy nie skorumpowany, uczciwy duchowny był uciszany torturami albo zabijany, jak bardzo wartościowy pisarz i myśliciel Morteza Motahari, jeden z niewielu głosicieli prawdziwego islamu, który został zabity przez podobną organizację, Forghan, w dniu 1 maja 1982 r. Wszyscy jej członkowie to byli fanatyczni bandyci, których używano do mordowania uczciwych ludzi po Rewolucji, aby masoni i krypto-żydzi mogli awansować i zająć najwyższe posady w państwie. (4.00-4.10)

Pierwszy fundamentalistyczny terrorysta, Mirza Reza Kermani zostaje powieszony (4.12)

Od lewej Amozegar, masoński prowokator mułłów, sprawca aktu obrazy wobec Chomeiniego, co wszczęło rozruchy rewolucyjne, drugi od lewej to wielki mistrz irańskiej masonerii, mason 33 stopnia, Sharif Imami, ważny dyrygent w szeregach zdradzieckiej zmiany władzy na korzyść Imperium Brytyjskiego. (4.20-4.30)

Gharebaghi, szef sił zbrojnych, wydał rozkaz wojsku, aby pozostało w koszarach, stąd łatwe zwycięstwo Chomeiniego (4.30-4.40)

Na spotkaniu w Londynie, Sharif Imami nieoficjalnie oddał przywództwo irańskiej masonerii w ręce Mahdaviego Kani, tym samym loża Asadabada została utworzona w nowej, tajnej formie, prowadzonej zarówno przez twardogłowych i reformatorów, jak też nawet większość aktywistów i liderów opozycji. Iran jest pod okupacją żydów chazarskich i mizrahi, którzy kolaborują z Brytyjczykami. (4.40-4.50)

Po lewej Mahdavi Kani, który ma brytyjską żonę, większość czasu spędza w Londynie. Oddał kierownictwo innej tajnej organizacji Tabassiemu, innemu krypto-żydowi. (4.50-5.00)

Religijne miasto Mashahad zamieszkuje tak wielu krypto-żydów, że stali się tak potężni, że obrzucają przekleństwami muzułmanów w ich własnym domu. Syjonizm ukryty w szaty duchowne: oszustwo, kłamstwa, zabijanie muzułmanów, niszczenie islamu od środka w sojuszu z masonerią z USA i z Europy. (5.00-5.10)

Historyk żydowski, dr Hooshang Ebrami napisał książkę p.t. „Comprehensive History of Jews in Iran: The Outset of the Diaspora” (biblioteka naukowa uniwersytetu w Pittsburghu).

To odkrywcze czytać te nostalgiczne reminiscencje. Nie wdając się w napiętą (w większej części bezpodstawną) retorykę kilku sobie tylko służących polityków różnych opcji, pozwolę sobie podzielić się z wami cytatami z tego dzieła, jakie wyraźnie udowadniają istnienie licznej społeczności żydowskiej wśród ludności irańskiej przez okres co najmniej 3 tysięcy lat. Historia irańsko-żydowska splotła się w czasie przybycia plemion aryjskich (Persów, Medów i Partów) na Płaskowyż Irański ponad 3000 lat temu. Exodus żydów babilońskich do Iranu zbiegł się w czasie exodusu z Egiptu. Wielostronny wkład żydów irańskich w rozwój cywilizacji Iranu przedstawiono w Biblii i innych dziełach z kilkunastu minionych wieków. Być może nawet 1/3 Irańczyków w XIV wieku było wyznawcami wiary żydowskiej, 1/3 była muzułmanami, a 1/3 pozostała wyznawcami Zoroastra, jak donoszą relacje europejskich podróżników do krajów Orientu w tamtym czasie. Poprzez małżeństwa, dobrowolne i przymusowe nawrócenia na islam, w okresie 150 lat przed powstaniem Bahaizmu, zaniknęły niemal zupełnie zauważalne genetyczne biomarkery, pomimo różnic w cechach dziedzicznych, jakie pozwalają identyfikować wśród Irańczyków: żydów, muzułmanów, bahajów, zoroastrian lub Ormian. Wszyscy wyglądają niemal tak samo, stanowią jednolity tłum i wszyscy postępują wg norm irańskiej kultury, które powstawały w tym regionie przez kilka tysięcy lat.  (5.10-5.20)

Logo Mossadu i logo klubu piłkarskiego w Mashhad, krypto-żydzi wykupują wszystko i używają swej władzy do zemsty na islamie i złożeniu w ofierze muzułmanów. (5.20-5.30)

Fabryka Coca-coli i gwiazda Dawida (5.30-5.40)

Haghani Circle: ten krąg ma wielką władzę i kontroluje całe państwo, twardogłowi i reformatorzy ręka w rękę rządzą krajem. Używają starej, sprawdzonej taktyki: dobrego i złego gliny, a wszyscy wpadają w tę pułapkę (5.40-5.50)

Makarem Shirazi (żonaty z angielską żydówką) fałszywy łgarz, tajny agent Imperium Brytyjskiego i syjonizmu. Gość w czarnym turbanie to iracki żyd, emigrant do Iranu, Shahroodi, kolejny niszczyciel wizerunku islamu, twórca nienawiści i polityki konfrontacji. Na dole jeszcze jeden krypto-żyd, anty-Irańczyk Khazali. (5.50-6.00)

Krypto-żydowski szef mafii, miliarder i prawdziwy Dajjal (diabeł – przypis), agent Imperium (6.00-6.10)

Słynni żydzi perscy (6.10-6.20)

Saed Imami lub Ghavami, żydowski terrorysta i gangster, otruty w więzieniu. Żyd Lajvardi, „rzeźnik”, kluczowa postać odpowiedzialna za tortury i zamordowanie ponad 50 tysięcy młodych muzułmańskich działaczy (6.20-6.30)

Habibullah Asgaroladi, „nowy muzułmanin”, miliarder biznesman, bardzo wpływowy przedstawiciel „betonu”, krypto-żyd, zwolennik Armageddonu i zniszczenia, twórca nienawiści wobec islamu, taka sama taktyka, jak w przypadku nauczyciela, Jamalladina czy Abdula Wahaba… To samo w przypadku tego krypto-żyda, Ali Ramina, doradcy Ahmadinejada. To ten człowiek stoi za organizacją konferencji poświęconych holocaustowi. (6.30-6.40)

Ataallah Mohajerani, krypto-żyd i mason, zawsze na szczytach władzy. Kharrazi z uniwersytetu Seathel powiedział wszystkim, że jest żydem. To anty-islamski mason i główny dyrygent irańskiej polityki zagranicznej. (6.40-6.50)

Przedstawiciele „betonu”: ultra-beton Shariatmadari oraz bardzo wpływowy beton, Mesbah Yazdi. Ich brzydkie twarze pokazują różnicę w porównaniu do piękna narodu irańskiego. Swoimi czynami potwierdzają, że nakierowani są na to, żeby zniszczyć postęp i siłę irańskiej inteligencji. To są zakamuflowani żydzi. (6.50-7.00)

Piłkarze irańskiej drużyny narodowej, oceń sam (7.00-7.10)

Widać różnicę? (7.10-7.20)

Prototyp wieży-obelisku lichwiarzy (7.20-7.30)

7 piramid nad wszech-widzącym okiem (7.30-7.40)

Ta reklama z wiadomością satanistyczną została pokazana przez telewizję państwową, co spowodowało wiele skarg i było powodem masowego przebudzenia się wielu grup islamskich, które zdały sobie sprawę z obecności satanistycznej agendy w państwie islamskim. (7.40-7.50)

Obrazek z google earth, żydowski obelisk budowany naprzeciw placu piątkowych modłów w Teheranie (7.50-8.00)

Heksagram to symbol dzisiejszego syjonizmu, bezwstydnie wyrzeźbiony na grobowcu Hazrata Abdulazima, wnuka drugiego imama szyitów, Hassana. Co to ma być, obelga? (8.00.-8.20)

Mania heksagramów rozprzestrzenia się po całym Iranie w meczetach, ten na ironię, to meczet Al.-Ghods, ma piramidy u wszystkich wejść, sam projekt ma kształt heksagramu (8.20-8.40)

Hotel w Shiraz w kształcie obelisku (8.40-8.50)

Wielki hotel w Shiraz z nidokończoną jeszcze budową piramidy, jak znak na amerykańskim banknocie. Niedokończona jest również budowa czerwonego obelisku. Symbole satanistyczne można łatwo dziś znaleźć w całym Iranie. (8.50-9.10)

Sir Foster, słynny masoński architekt „Wieży Rosji” zainspirował budowniczych bramy wjazdowej do miasta Shiraz, 3 piramidy = 666 (9.10-9.40)

Pierwotny symbol judaistycznej menory w samym środku flagi Iranu (9.40-9.50)

Czy to menora żydowska, czy może symbol Sikhów? (9.50-10.00)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.