Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Prognozy mówią, że pod koniec XXI wieku światowa populacja prawie przestanie rosnąć

Prognozy mówią, że pod koniec XXI wieku światowa populacja prawie przestanie rosnąć

Według analizy nowych danych pochodzących z ONZ przeprowadzonej przez Pew Research Center pod koniec obecnego stulecia światowa populacja po raz pierwszy w najnowszej historii prawdopodobnie przestanie rosnąć, w dużej mierze ze względu na spadające globalne wskaźniki płodności.

Przewiduje się, że do roku 2100 światowa populacja osiągnie liczbę około 10,9 miliarda, przy rocznym wzroście poniżej 0,1 procent, co oznacza gwałtowny spadek w stosunku do obecnego poziomu. Między rokiem 1950 a dniem dzisiejszym liczba ludności na świecie rosła w tempie od 1 do 2 procent rocznie, co zaowocowało wzrostem liczby ludności z 2,5 do ponad 7,7 miliarda.

Oto 11 kluczowych opinii z raportu ONZ „World Population Prospects 2019″ („Perspektywy światowej populacji 2019″).

1. Oczekuje się, że w roku 2100 globalny wskaźnik płodności będzie wynosił 1,9 urodzeń na kobietę w porównaniu z 2,5 obecnie. Przewiduje się, że do roku 2070 wskaźnik ten spadnie poniżej współczynnika dzietności zapewniającego zastępowalność pokoleń (2,1 porody na kobietę). Ów współczynnik to liczba urodzeń przypadających na kobietę potrzebna do utrzymania wielkości populacji.

2. Oczekuje się, że mediana wieku na świecie wzrośnie w roku 2100 do 42 w porównaniu z obecną 31 oraz 24 z roku 1950. Oczekuje się, że między rokiem 2020 a 2100 liczba osób w wieku 80 lat i starszych wzrośnie ze 146 milionów do 881 milionów. Przewiduje się, że poczynając od roku 2073 będzie więcej osób w wieku 65 lat i starszych niż poniżej 15 lat – do takiego stanu dojdzie po raz pierwszy. Czynniki przyczyniające się do wzrostu mediany wieku to wzrost średniej długości życia i spadek wskaźników płodności.

3. Afryka jest jedynym regionem świata, w którym przewiduje się silny wzrost populacji do końca tego wieku. Między rokiem 2020 a 2100 populacja Afryki wzrośnie z 1,3 miliarda do 4,3 miliarda. Prognozy pokazują, że ten przyrost nastąpi głównie w Afryce Subsaharyjskiej, w której do roku 2100,

zgodnie z oczekiwaniami, dojdzie do ponad trzykrotnego wzrostu populacji. Przewiduje się, że w regionach obejmujących Stany Zjednoczone i Kanadę (Ameryka Północna) oraz Australię i Nową Zelandię (Oceania) przez resztę wieku również będzie rosła liczba ludności, ale wolniej niż w Afryce. (Ta analiza używa klasyfikacji regionalnych pochodzących z ONZ i może się różnić od innych raportów Pew Research Center).

4. Oczekuje się, że do roku 2100 populacja w Europie i Ameryce Łacińskiej spadnie. Przewiduje się, że populacja Europy osiągnie szczyt w postaci 748 milionów w roku 2021. Wedle oczekiwań do roku 2037 region Ameryki Łacińskiej i Karaibów przewyższy populację Europy, zaś w roku 2058 osiągnie szczyt w postaci 768 milionów.

5. Oczekuje się, że populacja Azji wzrośnie z 4,6 miliarda w roku 2020 do 5,3 miliarda w roku 2055, a następnie zacznie spadać. Przewiduje się także, że populacja Chin osiągnie szczyt w roku 2031, podczas gdy populacje Japonii i Korei Południowej spadną po roku 2020. Oczekuje się, że populacja Indii będzie rosła do roku 2059, kiedy to osiągnie 1,7 miliarda. Przewiduje się, że Indonezja – jeden z najbardziej zaludnionych krajów Azji Południowo-Wschodniej – osiągnie szczyt swojej populacji w roku 2067.

6. Oczekuje się, że migracja z reszty świata do regionu Ameryki Północnej będzie głównym motorem dalszego wzrostu jego populacji. Przewiduje się, że zgodnie z prognozami ONZ populacja imigrantów w Stanach Zjednoczonych wzrośnie netto o 85 milionów w ciągu najbliższych 80 lat (od roku 2020 do 2100). W Kanadzie migracja prawdopodobnie będzie kluczowym czynnikiem wzrostu liczby ludności, ponieważ przewiduje się, że liczba zgonów w Kanadzie przekroczy liczbę urodzeń.

7. Przewiduje się, że sześć krajów będzie odpowiadać za ponad połowę światowego wzrostu populacji do końca tego stulecia, z których pięć to kraje afrykańskie. Oczekuje się, że między rokiem 2020 a 2100 globalna populacja wzrośnie o około 3,1 miliarda. Przewiduje się, że ponad połowa tego wzrostu pochodzić będzie z Nigerii, Demokratycznej Republiki Konga, Tanzanii, Etiopii i Angoli, a także z jednego kraju spoza Afryki (Pakistanu). Przewiduje się, że do roku 2100 pięć krajów afrykańskich znajdzie się w pierwszej dziesiątce krajów na świecie pod względem liczby ludności.

8. Przewiduje się, że do roku 2027 Indie wyprzedzą Chiny pod względem liczby ludności. Według prognoz w roku 2047 Nigeria wyprzedzi USA i stanie się trzecim najbardziej zaludnionym krajem na świecie.

9. Między rokiem 2020 a 2100 oczekuje się zmniejszenia populacji w 90 krajach. Według oczekiwań do roku 2100 w dwóch trzecich wszystkich krajów i terytoriów w Europie (32 z 48) populacja ulegnie zmniejszeniu. Oczekuje się, że w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach populacja połowy krajów tego regionu skurczy się. Dla porównania w latach 1950-2020 tylko w sześciu krajach na świecie nastąpił ubytek populacji.

10. Przewiduje się, że Afryka do roku 2060 wyprzedzi Azję w liczbie urodzeń. Oczekuje się, że do roku 2100 połowa dzieci urodzonych na całym świecie urodzi się w Afryce w porównaniu do trzech na dziesięć obecnie. Oczekuje się, że Nigeria będzie miała 864 miliony urodzeń między rokiem 2020 a 2100, najwięcej spośród wszystkich afrykańskich krajów. Przewiduje się, że do roku 2070 liczba urodzeń w Nigerii przekroczy liczbę urodzeń w Chinach. Przewiduje się też, że do końca tego stulecia około jedna trzecia dzieci na świecie urodzi się w Azji, przy mniej więcej połowie dzisiaj, podczas gdy w szczycie w latach 1965-1970 było to 65 procent. „

11. Oczekuje się, że do roku 2100 region Ameryki Łacińskiej i Karaibów będzie miał najstarszą populację na świecie, co byłoby odwróceniem sytuacji z XX wieku. W roku 1950 średni wiek w tym regionie wynosił zaledwie 20 lat. Przewiduje się, że do roku 2100 liczba ta wzrośnie ponad dwukrotnie do 49 lat.

Ten schemat jest widoczny, gdy patrzy się na poszczególne kraje w regionie. Na przykład w roku 2020 średni wiek w Brazylii (33), Argentynie (32) i Meksyku (29) ma być niższy niż w USA (38). Jednak do roku 2100 populacje tych trzech krajów Ameryki Łacińskiej staną się starsze niż populacja USA. Mediana wieku wyniesie 51 lat w Brazylii, 49 w Meksyku i 47 w Argentynie, podczas gdy w USA będzie ona wynosić 45 lat. Oczekuje się, że Kolumbia przejdzie szczególnie surową przemianę i średni wiek jej mieszkańców wzrośnie ponad trzykrotnie między rokiem 1965 a 2100-z 16 do 52 lat.

Tłum. Nexus

Źródło: PewResearch.org

World’s population is projected to nearly stop growing by the end of the century

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.