Strona główna > Historia > Prezes Młodzieży Wszechpolskiej,który zginął w Auschwitz za pomoc Żydom

Prezes Młodzieży Wszechpolskiej,który zginął w Auschwitz za pomoc Żydom

thumb128-janmosdorf1-82822ee550da8b1bb50fc77b4d889ee2Jan Mosdorf przyszedł na świat 30 maja 1904 r. w Warszawie. W 1916 r. rozpoczął naukę w renomowanym gimnazjum im. gen. Chrzanowskiego. Po zdaniu matury w 1922 r. kontynuował edukację na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował filozofię i historię.
Podczas nauki podjął aktywną pracę społeczną i polityczną w organizacjach akademickich – Młodzieży Wszechpolskiej i Narodowym Związku Akademickim. Był stałym publicystą pism młodzieży akademickiej „Akademik Polski” i „Szczerbiec”. W grudniu 1928 r. został wybrany na prezesa Rady Naczelnej MW, którą to funkcje sprawował przez 4 lata.
W latach 1932–1933 przewodniczył Ruchowi Młodych Obozu Wielkiej Polski. Głosił potrzebę zradykalizowania programu społecznego i gospodarczego, był również zwolennikiem powrotu do macierzy wszystkich ziem polskich, szczególnie Mazur i Śląska Opolskiego.
Po delegalizacji OWP przez sanacje w 1933 r. kierował ogólnokrajową Sekcją Młodych Stronnictwa Narodowego. Niezależnie od swojej działalności polityczne nie zaniedbywał swojej pracy naukowej, której podsumowaniem było uzyskanie stopnia doktora filozofii w 1934 r.
W kwietniu tego samego roku podpisał deklarację programową Obozu Narodowo-Radykalnego i stał się jednym z jego przywódców. Przez pewien czas redagował „Sztafetę” będącą organem prasowym partii.
Po zamachu na ministra Bronisława Pierackiego, który zakończył się falą aresztowań wśród liderów Obozu, przez ponad rok ukrywał się poza Warszawą, mimo, że zamachu dokonali ukraińscy nacjonaliści.
Po podziale ONR na dwie frakcje nie wszedł oficjalnie w skład żadnej z nich. Podjął jednak współpracę ze Stanisławem Piaseckim, pisując do jego tygodnika społeczno-kulturalnego „Prosto z Mostu”. Publikował także na łamach „Gazety Warszawskiej” i „Myśli Narodowej”. W 1938 r. wydał w dwóch tomach studium społeczno-polityczne pt. „Wczoraj i jutro”.
Z chwilą okupacji kraju wrócił w szeregi działającego w konspiracji Stronnictwa Narodowego. Był członkiem centralnego wydziału propagandy Zarządu Głównego SN, brał też udział w tworzeniu tajnych struktur wojskowych – późniejszej Narodowej Organizacji Wojskowej.
W połowie 1940 r. został aresztowany przez gestapo i osadzony na Pawiaku, a następnie wywieziony do Auschwitz. Przez cały czas pobytu w obozie pomagał współwięźniom, zwłaszcza najgorzej traktowanym Żydom. Jednocześnie zaangażował się tworzenie konspiracyjnej grupy narodowców, wygłaszał wykłady z historii, utrzymywał kontakty z innymi tajnymi organizacjami, przemycał wiadomości i zdobywał deficytowe towary.
We wrześniu 1943 r., najprawdopodobniej w wyniku donosu, Mosdorf został osadzony w bloku XI, a 11 października wraz z innymi więźniami rozstrzelany w zbiorowej egzekucji. Jego ciało zostało spalone w krematorium.
Po wojnie komuniści w celach propagandowych przedstawiali go jako tego, który zerwał z obozem narodowym.
Symboliczna mogiła Jana Mosdorfa znajduje się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

opr. Paweł Brojek źródło: endecja.pl, polskietradycje.pl

Za:http://www.prawy.pl/historia/1878-prezes-mlodziezy-wszechpolskiej-ktory-zginal-w-auschwitz-za-pomoc-zydom

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.