Prawosławni Starcy o Trzeciej Wojnie Światowej. Chiny zaatakują Rosję …

„Będzie wojna i gdzie ona przejdzie, tam ludzi nie będzie. A przed tym Pan Bóg ześle słabym ludziom małe choroby i oni umrą. A przy Antychryście żadnych chorób nie będzie. I Trzecia Wojna Światowa będzie nie dla nawrócenia, ale dla zniszczenia”. Siostra zapytała: „A więc wszyscy zginą?” „Nie, jeśli wierzący i obmyją się krwią, to zostaną zaliczeni do grona męczenników, a jeśli niewierzący, to pójdą do piekła” – odpowiedział Ojciec „(prepodobny (pol.-bogobojny Ławrientij Czernihowskij / 4 /, str. 99).

a

Trzecia Wojna Światowa

„Dopóki nie będziemy żałować za Zabójstwo Cara przez powszechną, soborową skruchę, żyć dobrze nie będziemy, będziemy kąpać się we krwi.”

(/12 / „Sól ziemi” (Film 2) Schi-archimandryta Christofor, 1:46).

„Następnie Ojczulek (ros.- Батюшка) bogobojny Warsonofij Optyński) mówił o Żydach, o Chinach oraz o tym, że wszyscy idą przeciwko Rosji, a raczej przeciwko Cerkwi Chrystusowej, ponieważ naród rosyjski – to naród noszący Boga (ros.- богоносец). W nim zachowana jest prawdziwa wiara Chrystusowa”.

(Prepodobny Warsonofij Optyński (+ 1913) w książce: A. Krasnow / 2 /, str. 268).

  1. Nikołaj Gurjanow: Nic dobrego nie czeka na nas. Dobrze, jeśli przyjdą do nas Niemcy, żeby tylko nie Amerykanie.

(/ 12 / „Sól ziemi” (film 3), Ojciec Nikołaj Gurjanow, 1:42).

„Święty Kosma Etalos przepowiadał III Wojnę Światową. Opisywał ją jako krótką i straszną, i że rozpocznie się ona z terenu Dalmacji (Serbia)”/ 50 /.

„Ta wojna świata, być może całego Nowego Porządku Świata przeciwko Rosji będzie przerażającą w swoich skutkach dla ludzkości, unosząc miliardy istnień. Powód do niej będzie boleśnie znany – Serbia. Po zmartwychwstaniu Rosji będzie Trzecia Wojna Światowa i zacznie się ona w Jugosławii. Zwycięzcą będzie Rosja, Rosyjskie Carstwo, które będzie w stanie zaprowadzić po wojnie trwały pokój i dobrobyt na Ziemi, mimo że nie zagarnie większości ziem swoich przeciwników”.

(Starzec Mateusz Wriesfieńskij; ros- Матфей Вресфенский / 44 /).

„Wojna między Rosją a Niemcami zacznie się znowu od Serbii. Wszystko będzie w ogniu! … Wielki nastąpi smutek, ale Rosja w ogniu nie zginie. Białoruś poniesie wielkie szkody. Dopiero wtedy Białoruś połączy się z Rosją … A Ukraina wówczas nie będzie się jednoczyć z nami; i potem jeszcze się wiele napłacze! Turcy będą znów walczyć z Grekami. Rosja będzie pomagać Grekom. Afganistan czeka niekończąca się wojna. Musicie wiedzieć! Będzie wojna i tutaj i tu – wojna, i tam – wojna! .. A potem kraje walczące zdecydują się wybrać wspólnego władcę. Uczestniczyć w tym nie można! Przecież ten wspólny władca – to Antychryst”.

(Starzec Władisław (Szumow) / 44 /)

„Kiedy miał jeszcze siły, aby rozmawiać z innymi, to powtarzał – nieszczęście zacznie się od wydarzeń w Syrii. Gdy tam się rozpoczną straszliwe wydarzenia, zacznijcie się modlić, dużo się modlić. Stamtąd, z Syrii, wszystko się zacznie!!! Po nich czekajcie na nieszczęście i u nas, na głód i nędzę.” (Prepodobny Biskup Sissanii i Siatittsi ojciec Antonij / 51 /).

Praktycznie przedśmiertne słowa odeskiego Starca Jonasza (ros.- Iony Ignatienko). Powiedział on, ze po roku od jego śmierci rozpoczną się wielkie wstrząsy, rozpocznie się wojna, rozpocznie się głód. Umarł on 20 grudnia 2012 roku. Będzie to trwało 2 lata, powiedział: od 2014-go do 2016-go i zakończy się wielką wojną.

Odpowiadał na pytania, jak rozpocznie się Trzecia Wojna Światowa.

Pytano go:

– I co, będzie ona?

– Będzie. Po roku od mojej śmierci wszystko się zacznie.

– A jak się zacznie, czy Ameryka napadnie na Rosję?

– Odpowiedział: „Nie”.

– A co, Rosja napadnie na Amerykę?

– Odpowiedział: „Nie”.

– No, to co będzie?

– I oto mówił on, że w pewnym kraju, który jest mniejszy od Rosji, wybuchną bardzo wielkie poważne niepokoje, będzie bardzo wielka wojna, będzie bardzo, bardzo dużo krwi, będzie to trwało 2 lata, po czym będzie rosyjski Car.

a

To są jego ostatnie słowa /59/.

Jak opowiadają, Starzec przepowiadał, że pierwsza Wielkanoc po rozpoczęciu smuty na Ukrainie będzie krwawą, druga – głodną, trzecia – zwycięską.

Jego słowa: „Nie ma oddzielnie Ukrainy i Rosji, jest jedyna Święta Ruś” / 60 /.

Będą prześladowania, uciski, czipowanie. A potem będzie wojna. Będzie krótka, ale o wielkiej mocy.

(/ 12 / „Sól ziemi” (Film 4), archimandryta Tawrion, 4:22).

„Będzie wojna. Ale będzie ona jak dobro, jak miłosierdzie Boże. A jeśli wojny nie będzie, to będzie bardzo i to bardzo źle. A tak ludzie przez swoją krew oczyszczą się i nie dożyją do pieczęci (Bestii – dod. A.L.)… Chiny pójdą od Wschodu i od Północy i zajmą prawie całą Rosję, ale do województwa Pienzeńskiego nie dojdą”.

(Schi-igumen Aleksij Szumilin (pol.- schi-opat Aleksy Szumilin) / 21/, s.43.)

Po tym, jak ludzie ostatecznie się określą i będą stać mocno, nie przyjmując niczego (czipów i pieczęci bestii – dod. A.L.) Pan Bóg dopuści ostatnie działanie – wojnę. I jeśli człowiek przeżegna siebie krzyżem: „Panie, ratuj nas, zmiłuj się!”, to Bóg nawet wtedy będzie ratował wszystkich, kogo można uratować, dopóki nie wejdzie na tron, nie zacznie panować Bestia.

(/12 / „Sól ziemi” (Film 4), archimandryta Tawrion 4: 26).

„Będzie wojna i gdzie ona przejdzie, tam ludzi nie będzie. A przed tym Pan słabym ludziom ześle małe choroby i oni umrą. A przy Antychryście chorób nie będzie. I Trzecia Wojna Światowa będzie nie dla nawrócenia, ale dla zniszczenia”. Siostra zapytała: „A więc wszyscy zginą?” „Nie, jeśli wierzący i obmyją się krwią, to zostaną zaliczeni do grona męczenników, a jeśli niewierzący, to pójdą do piekła” – odpowiedział Ojciec.”

(Prepodobny (pol.-bogobojny Ławrientij Czernihowskij / 4 /, str.99).

„A Ojczulek powiedział, że słabych Pan Bóg zabierze, a inni oczyszcza się przez choroby. Będą tacy, którzy na wojnie zmyją swoje grzechy krwią i będą zaliczeni do grona męczenników. A najbardziej silnych Pan pozostawi na spotkanie z Nim”.

(Prepodobny Ławrientij Czernihowskij / 4 /, str.95).

„W charakterze jednego ze stopni do światowego panowania władzy / USA / przyniosą na ołtarz Baala życie swoich rodaków. Władze te, składające się z osób, wyznających judaizm, przekształcony w satanizm, w oczekiwaniu na fałszywego mesjasza, Antychrysta, pójdą na wszystko, aby tylko wywołać wojny i tragedie o zasięgu światowym.”

(Ojciec Antonij w książce: A.Krasnow /2/, s.91)

„Kiedy mu czytałam / schi-arhimandrycie Chrystoforowi / proroctwa o Rosji, powiedział: – To smutne, i tak jest tam napisane: „dla zniszczenia” (III Wojna Światowa), Pan będzie po prostu zabierał Swoje dusze, żeby nie było sponiewierania. Ale mówił, że będzie jeszcze odrodzenie Rosji, że jeszcze będzie Car”.

(Książka : Schi-archimandryta Chrystofor / 2/, s. 212).

Schi-archimandryta Chrystofor mówił: „Że będzie wojna, straszny głód na całej ziemi, nie tylko w Rosji. Wyschną rzeki, jeziora, zbiorniki wodne i oceany, i stopią się wszystkie lodowce i góry zejdą ze swoich miejsc. Słońce będzie prażyć.

III Wojna Światowa będzie dla zniszczenia, pozostanie bardzo mało ludzi na Ziemi. Rosja stanie się centrum wojny, wojny bardzo szybkiej, rakietowej, po której wszystko będzie zatrute na kilka metrów w głąb ziemi. A dla tych, którzy pozostaną przy życiu będzie bardzo ciężko, ponieważ ziemia już rodzić nie będzie mogła.

Jak pójdą Chiny, wtedy wszystko się i zacznie …

a

Pierwszy koniec świata – to powszechny potop, a druga jego śmierć – to czas, kiedy ogniem będzie palić się ziemia i niebo. Ziemia stanie się martwą, ale potem znowu będą ludzie, nowi ludzie, będzie nowy wiek, będzie odnowienie świata”.

(Książka: Schi-archimandryta Christofor /20/, s.88.)

„Krótko przed śmiercią /schi-archimandryta Christofor/ kiedyś powiedział: – Pan dodał jeszcze dwadzieścia siedem lat. W tych latach będą wielkie nieszczęścia. Starcy bardzo się modlą, aby była wojna, a po wojnie będzie już głód. A jeśli nie będzie wojny, to będzie źle, wszyscy zginą. Wojna będzie krótkotrwała, ale jednak wiele ludzi się uratuje, a jeśli nie będzie wojny, to nikt się nie uratuje.

Tak więc od daty jego śmierci (9 grudnia 1996, przyp. Red.) i należy odliczać dwadzieścia siedem lat.

A co wtedy się stanie, – nie wiadomo”.

(Książka: Schi-archimandryta Christofor /20/ s.257)

Wojna będzie krótkotrwała; jeśli wojny nie będzie, to nikt się nie uratuje, a jeśli będzie, to wielu się uratuje. (/12 / „Sól ziemi” (Film 2) Shi-archimandryta Christofor, 2:03, 2:05)

„Trupa wyniosą* – i wojna będzie. … Jeżeli wcześniej wojna będzie, wielu się uratuje, a jeśli głód – nie… Pokazała na czubek palca i mówi: „Oto tyle zostało, a jeśli się nie nawrócą, to i tego Pan nie da”.

(Matuszka Alipija (Awdiejewa), „Na pastwisku Bożej Matki” /15 /, str.21). (Najprawdopodobniej, mowa tu jest o trupie Lenina – uwaga Red.)

*****

*/ I jeszcze 5 proroctw o wynoszeniu „trupa” i zawaleniu się Moskwy:

Przepowiednie i proroctwa Starców o zawaleniu się Moskwy:

Według: http://3rm.info/publications/17936-predskazaniya-i-prorochestva-starcev.html

  1. Proroctwo Starca Jana (ros. Иоанна), mnicha o bardzo surowej regule ze świątyni św. Mikołaja Cudotwórcy we wiosce Nikolskoje (woj. Jarosławskie, powiat Ugliczewski) Diecezji Jarosławskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej:

[…] „W kwietniu, kiedy wyniosą „łysego” z Mauzoleum, nastąpi zawalenie się Moskwy w słone wody i mało co z Moskwy pozostanie. Grzesznicy będą jeszcze długo pływać w słonej wodzie, ale nie będzie nikogo, kto mógłby ich ratować. Wszyscy oni zginą. Tak więc tym, którzy pracują w Moskwie, zalecam, aby pracowali tam do miesiąca kwietnia”.

  1. Przepowiednia Starca Władisława (Szumowa) z wioski Obuchowo, powiatu Sołniecznogórskiego, woj. Moskiewskiego (1.10.1996 r.):

1.W Moskwie będzie wielkie trzęsienie ziemi. Zamiast sześciu wzgórz w Moskwie powstanie jedno.

  1. Mniszka Alipija Gołosiejewskaja

http://3rm.info/main/23605-telo-lenina-otdat-kommunistam.html

[…] A propos, kijowska pokutnica – ascetka naszych czasów mniszka Alipia Gołosiejewskaja (1910-1988), tzw. „jurodiwaja”, która przez całe życie niosła ciężkie brzemię jurodstwa (szaleństwa Bożego) tak prorokowała: „Wojna zacznie się na Apostołów Piotra i Pawła. Będą leżały: tam ręka, tam noga. Zdarzy się to, gdy wyniosą trupa” (chodzi o mumię Lenina z Mauzoleum).

Od tłumacza: Święto Piotra i Pawła wg Prawosławia przypada 12 lipca.

  1. Rosyjscy prorocy cz. I. Pelagia Riazańska o Antychryście

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/rosyjscy-prorocy-cz-i-pelagia-riazanska-o-antychryscie-2015-12

[…] PRZEWIDYWANIE PRZYSZŁOŚCI

Jasnowidząca dziewica Pelagia mówiła, że całe zło, które będzie koncentrować się w Rosji, zmiotą Chińczycy.

– Co się stanie z Moskwą?

– W mgnieniu oka znajdzie się pod ziemią!

  1. Jedno proroctwo dane nie Starcom, a 10-letniemu Sławikowi Kraszeninnikowi:

Według: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/cerkiew-prawoslawna-o-antychryscie-znaku-bestii-liczbie-666-czipizacji-44-2015-01

Odcinek 4/4 PROROCTWA 10-LETNIEGO SŁAWIKA (WIACZESŁAWA KRASZENINNIKOWA)

[…] Sławik mówił również, że ci, którzy nie przyjęli pieczęci, nie będą mogli nic w sklepie kupić, również „zaszóstkowane” jedzenie też nie będą mogli jeść. Nawet nie będą go mogli przełknąć, kiedy ludzie, którzy przyjęli pieczęć, ich krewni, zechcą im pomóc, oddając część swoich produktów. W tych czasach, w niektórych miejscach dzieci będą umierać z głodu, a Moskwa będzie żyć świątecznie, ale później zacznie zapadać się pod ziemię. Będzie się poruszać jak po równi pochyłej, a kiedy Jezus Chrystus postawi stopę na Placu Czerwonym, to wtedy resztki Kremla wraz z gwiazdą ostatecznie się zapadną.

Po przeczytaniu powyższych proroctw nasuwa się pytanie: to dlaczego tak długo nie usuwają mumii Lenina z Mauzoleum? Odpowiedź chyba jest jasna: bo boją się, że wypełnią się wtedy proroctwa i Moskwa zapadnie się pod ziemię lub rozpocznie wojna z Chinami…(A.L.)

*****
Pewnego dnia Matuszka /Alipija (Awdiejewa)/ bardzo długo nam opowiadała, jakie nieszczęścia na nas się zbliżają – wojna, głód; przerażenie objęło nas obu … „O nic się nie martwcie, ani produktów do jedzenia, ani pieniędzy nie zbierajcie, będzie straszne zimno i głód, wojna rozpocznie się, jak tylko wyniosą trupa. Nieszczęścia będą straszne, ale Swoich ludzi Pan zabierze wcześniej, do męczarni nie dopuści. Z Kijowa wyjeżdżać nie można: kto pozostanie żywy i będzie pracował w przedsiębiorstwach państwowych dostanie 200-300 gramów chleba i koronę (wieniec? – nie wiadomo, o jaką koronę chodzi – A.L.)”.

(„Na pastwisku Matki Bożej” /15 /, s.138-139).

„Wojna, wszyscy będą na wojnie, będą walczyć na kije, bić siebie nawzajem, wielu ludzi zginie. Kiedy kijami będą się bić, to będą się śmiać, a kiedy z karabinu wystrzelą – zapłaczą (04.03.92)”.

(Schi-mniszka Makaria z książki „Dana od Boga” /30 /, s.186)

Na krótko przed śmiercią /Matuszka Alipija (Awdiejewa)/ mówiła, że tylko siedem lat będzie spokojnego życia: „A potem takie będzie, takie będzie, przerażenie, które będzie! Dopomóż Panie wszystkim mieszkańcom ziemi! Będzie wojna, chleba nie będzie, ale z Kijowa wyjeżdżać nie można. Kto pozostanie i będzie żył i będzie pracował w przedsiębiorstwach państwowych, dostanie 200-300 gramów chleba. Odwiedzajcie mój grób. Teraz wam pomagam, a potem jeszcze więcej będę wam pomagać”.

(„Na pastwisku Matki Bożej” /15/ s.126).

„Wojna zbliża się bardzo szybko, przed wojną Bogurodzica będzie się objawiać we śnie i ostrzegać o niej … Car nadchodzi …”

(Arcypasterz Afanasij (pol. Atanazy (Sidiaczij) w Charkowie / 51 /).

„Ale w kolejce jest już podbój Rosji przez inne narody: cudzoziemców, mieszkańców Kaukazu, Chin. Teraz oni tylko są obecni w kraju, zajmując się głównie sprawami rynku. Cudzoziemcy, jak zawsze, za wszelką cenę starają się poniżyć godność Prawosławnych i położyć łapę na nieprzebrane bogactwa Rusi – Małej, Białej, Wielkiej. Ale będzie czas i bezpośredniego ich rządzenia”.

(Ojciec Antonij w książce A. Krasnow /2 /, s.183)

Będzie straszny głód, potem wojna, będzie ona bardzo krótka i po wojnie pozostanie bardzo niewiele ludzi. I dopiero po tym będzie u nas nowy Car.

(/12 / „Sól ziemi” (Film 2) Schi-arhimandryta Christofor, 2:11).

„Upał i głód po wojnie będą straszne na całej ziemi, a nie tylko w Rosji. Upał straszny i nieurodzaje będą przez ostatnie pięć-siedem lat. Na początku wszystko wzejdzie, a potem wyleją deszcze, wszystko zatopią i cały plon zgnije, nic nie będzie do zbierania … Słońce będzie bardzo gorące. Mówił, że po wojnie tak mało ludzi pozostanie na ziemi, tak mało …, że centrum wojny będzie Rosja. Ludzie będą chcieli pić, będą uciekać, szukać wody, a wody nie będzie”.

(Książka: Schi-archimandryta Christofor /20/ s.333).

„Ojczulek /Schi-archimandryta Christofor/ powiedział:

– Jak Pan zachował Noego dla przedłużenia rodzaju ludzkiego, tak będzie i teraz, kogo On wybierze i ukryje, ci zostaną, aby potem rodziła się nowa ludzkość. Będzie nowe plemię i jeszcze Car będzie (w Rosji). Po nas będzie odnowienie świata (Rosji).

Tak będzie przed przyjściem Antychrysta. Tylko po wojnie i głodzie będzie odrodzenie Rosji”.

(Książka: Schi-archimandryta Christophor /20/, s.334).

„Wiele krajów powstanie przeciwko Rosji, ale ona przetrwa, tracąc większość swoich ziem. Ta wojna, o której mówi Pismo Święte i Prorocy, stanie się przyczyną zjednoczenia ludzkości. Ludzie zdadzą sobie sprawę, że dalsze takie życie nie jest możliwe, inaczej wszystko, co żywe, zginie i wybiorą jeden rząd – będzie to przeddzień wejścia na tron Antychrysta.

Potem przyjdzie prześladowanie Chrześcijan, kiedy w głąb Rosji będą odjeżdżać pociągi z miast, trzeba będzie się spieszyć, aby dostać do grona tych pierwszych, ponieważ wielu z tych, którzy pozostaną i nie wyjadą, zginie.”

(Prepodobny Serafin Wyrickij / 3 /, s.45)

a

.

/Schi-mniszka Antonija / „mówiła, że Pan Bóg pośle ze Wschodu pięć chorób zakaźnych, które pochłoną połowę ludzi – starców i dzieci”. Z płaczem mówiła: „Jak szkoda dzieciaczków. Pan zabierze połowę ludzi. To wszystko będzie przed wojną. Wojna będzie szybka, w której zginie bardzo dużo ludzi. Na wojnę zabiorą wszystkich, kto chodzi w spodniach, a nawet stare kobiety (ros.- старушек), które chodzą w spodniach. Wszystkie one zginą (na wojnie – od Red.)”.

(Proroctwa schi-mniszki Antonii /29 /, 5:40)

„Z żalem mówiła Matuszka /schi-mniszka Niła/ o kobietach i dziewczętach, które chodzą w spodniach:

– Nie wolno kobietom ubierać męską odzież, a mężczyznom – kobiecą. Za to trzeba będzie odpowiadać przed Bogiem. Sami nie noście i innych powstrzymujcie. I wiedzcie, kobiety noszące spodnie, w czasie przyszłej wojny zostaniecie wcielone do wojska – i nieliczne żywymi powrócą”.

(Schi-mniszka Niła /13/).

Według jego słów /Ojciec Nikołaj Ragozin/ wychodzi na to, że wpierw będzie wojna, potem Antychryst. Ojciec Nikołaj mówił, że według Pisma Św. po wojnie pozostanie 7% z całej ludzkości. Pan Bóg pośle wiele ptaków, aby dziobały trupy, tak jak wtedy, gdy Mojżesz wyprowadzał swój lud. Gdy człowiek spotka człowieka, wtedy będzie wielka radość. Wtedy ludzie zbiorą się i powiedzą: mało jest nas, wystarczy jeden król. Niedługo przed tym będzie Prawosławny Car.

(/ 12 / „Sól ziemi” (Film 1), archiprezbiter Nikołaj Ragozin, 1:22).

„To będzie taka wojna, że nikt nigdzie żywy nie pozostanie, chyba że w wąwozie.” I mówił, że będą walczyć i pozostaną dwa lub trzy państwa i powiedzą: wybierzmy sobie jednego króla na całą Ziemię”.

(Prepodobny Ławrentij Czernihowskij / 4 /, str.96).

„W czasie ostatnim diabłów w piekle nie będzie. Wszystkie będą na ziemi i w ludziach. Na Ziemi będzie straszna bieda, nawet wody nie będzie. Potem będzie wojna ogólnoświatowa. Będą tak silne bomby, że żelazo będzie się palić, a kamienie topić. Ogień i dym z kurzem będą iść do nieba. A ziemia spłonie. Ludzi zostanie bardzo mało i wtedy zaczną krzyczeć: „Precz z wojną, ustanowić jednego króla”.

(Prepodobny Ławrentij Czernihowskij / 4 /, str.122).

Wojna w Europie i na Bliskim Wschodzie

„Przed końcem czasu Rosja połączy się w jedno wielkie morze z innymi ziemiami i plemionami słowiańskimi, stworzy ona jedno morze lub ten ogromny powszechny ocean ludowy, o którym Pan Bóg od dawna mówił przez usta wszystkich Świętych: „Groźne i niezwyciężone carstwo wszech-rosyjskie, wszech-słowiańskie – Goga Magoga, przed którym drżeć będą wszystkie narody”. I wszystko to, wszystko jest prawdą, jak dwa razy dwa jest cztery, i na pewno, jak Bóg jest święty, od dawien dawna przepowiedział o nim (ostatnim Rosyjskim Carze) i jego potężnym panowaniu nad ziemią.

Połączonymi siłami Rosji i innych państw Konstantynopol i Jerozolima zostaną zdobyte. Podczas podziału Turcji prawie w całości przypadnie ona Rosji i Rosja z połączonymi siłami wielu innych krajów zdobędzie Wiedeń, a za domem Habsburgów pozostanie około 7 milionów rdzennych wiedeńczyków i tam zostanie utworzone terytorium Cesarstwa Austriackiego. Francja, za jej miłość do Bogurodzicy – Świętej Madonny – otrzyma około siedemnastu milionów Francuzów ze stolicą w mieście Reims, a Paryż zostanie całkowicie zniszczony. Dom Napoleonidów otrzyma Sardynię, Korsykę i Sabaudię. Niezmienny rachunek wojny światowej i rosyjskiej wyniesie 10 lat …”.

(Święty Serafin z Sarowa / 34 /).

„Na północy Rosjanie wtargną do krajów skandynawskich – Finlandii, Szwecji, Norwegii i podbiją je. Nastąpi to dlatego, że chociaż kraje te formalnie będą zachowywać neutralność, to właśnie z ich terytoriów zostanie zadany pierwszy poważny cios dla Rosję, ofiarami którego będą cywile”.

(Starzec z Góry Athos Gieorgij (pol.-Jerzy) / 51 /).

„Turcja zezwoli amerykańskim statkom i samolotom na wchodzenie do jej cieśnin i przestrzeni powietrznej, aby nanosić uderzenia na Rosję. Od tej chwili rozpocznie się odwrotne odliczanie dla Turcji”.

(Starzec z Góry Athos Gieorgij / 51 /).

„W Grecji rząd upadnie w ciągu kilku tygodni i pójdziemy na wybory, do urn. I wtedy rządząca w Turcji junta zaatakuje nas”. (Starzec z Góry Athos Gieorgij / 51 /).

Chiny zaatakują Rosję i dotrą do Uralu

„Planowany jest ósmy Sobór Ekumeniczny. Jeśli tak się stanie, to po soborze chodzić do świątyń nie będzie wolno, odejdzie Łaska. Jeśli sobór się odbędzie, to Chiny zaatakują Rosję … „

(Starzec Adrian / 51 /).

„Prepodobny Leontij Iwanowskij mówił, że do władzy wrócą komuniści i będą niszczyć życie zakonne. Mnichów i mniszki będą zabijać po kolei, pod nóż wezmą i rozpoczną straszne prześladowania Chrześcijan Prawosławnych. Wtedy hierarchia cerkiewna pójdzie na bezpośredni i jawny sojusz z Katolikami i będzie obsadzać świątynie jawnymi heretykami. Bogurodzica w ołtarzach tych świątyń w sposób niewidoczny poprzewraca trony i do tych świątyń nie będzie wolno chodzić.

I oto wtedy Pan poprowadzi na nas Chińczyków.”

(Prepodobny Leontij Iwanowskij / 48 /, spisano ze wspomnień dzieci duchowych Świętego).

„Czy to była wojna (Wielka Wojna Ojczyźniana)? Dopiero będzie wojna. Zacznie się od Wschodu. A potem ze wszystkich stron, niczym szarańcza popełzną wrogowie na Rosję. O, to będzie wojna!”

(Prepodobny Fiedosij (pol.-Teodozjusz; Kaszin) / 44 /).

„Kiedy usłyszycie, że wody Eufratu Turcy przegradzają w górnym biegu zaporą i wykorzystują je do nawadniania, to wiedzcie, że już weszliśmy w przygotowanie do tej wielkiej wojny i tym samym przygotowuje się drogę dla dwustumilionowego wojska od wschodu słońca, jak mówi Objawienie.”

(Prepodobny Paisjusz z Athosu / 44 /).

„Bliski Wschód stanie się areną wojen, w których wezmą udział Rosjanie. Przeleje się wiele krwi, a Chińczycy przejdą nawet rzekę Eufrat, mając 200.000.000 armię i dotrą do Jerozolimy. Charakterystycznym objawem, że zbliżają się te wydarzenia, będzie zniszczenie meczetu Omara, ponieważ jego zniszczenie oznaczać będzie początek prac nad odbudową świątyni Salomona, która była zbudowana dokładnie na tym miejscu”.

(Starzec Paisjusz / 51 /).

„Chiny pójdą na wojnę przeciwko nam z 200 mln. armią i zajmą całą Syberię do Uralu. Japończycy będą rządzić na Dalekim Wschodzie. Rosję zaczną rozrywać na części. Zacznie się straszna wojna. Rosja pozostanie w granicach z czasów Cara Ioanna (pol.-Iwana) Groźnego”.

(Proroctwo Starca schi-mnicha Ioanna przebywającego w Świątyni Św. Mikołaja Cudotwórcy we wiosce Nikolskoje (województwo Jarosławskie, powiat Ugliczeski) Diecezji Jarosławskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej / 51 /).

Starzec /Archimandryta Serafin (Tiapoczkin)/ powiedział to, co zostało mu objawione o przyszłości Rosji, ale nie podawał dat, tylko podkreślał, że czasy realizacji tego, co powiedział są w rękach Boga i wiele zależy od tego, jak będzie się układać życie duchowe Cerkwi Rosyjskiej, jak będzie silna wiara w Boga w narodzie rosyjskim, jaki będzie modlitewny czyn wiernych.

Źródło:

Православные старцы о Третьей мировой войне. Китай нападет на Россию…

http://3rm.info/publications/58250-pravoslavnye-starcy-o-tretey-mirovoy-voyne-kitay-napadet-na-rossiyu-i-doydet-do-urala.html

11 października 2016 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

13.10.2016 r.

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *