Strona główna > NWO > Apokalipsa > Prawosławna Grecja już padła…

Prawosławna Grecja już padła…

Judeomasoński premier Grecji, żyd Tsipras, i arcybiskup Aten (judeomason ?) Hieronim, uzgodnili warunki rozdziału Cerkwi i państwa.

(UWAGA ! TŁUMACZENIE ZOSTAŁO DOKONANE ZA POMOCĄ AUTOMATYCZNEGO TRANSLATORA.)

Grecki judeomasoński premier, żyd Alexis Tsipras, i arcybiskup Aten i całej Grecji Hieronim uzgodnili warunki rozdziału Cerkwi Prawosławnej od państwa w ramach reformy konstytucyjnej.
Grecki rząd przyznaje, że wypłacił wcześniejszą rekompensatę za majątek kościelny i zapłaci dotację Cerkwi Prawosławnej, a nie wynagrodzenie kapłanów.
Na zdjęciu: jezuita Franciszek, żyd Tsipras, arcybiskup Hieronim
„Wspólne oświadczenie państwo – Cerkiew Grecji” zostało odebrane przez media ze służby prasowej premiera. Zawiera 15 punktów i preambułę.
2 października partia rządząca z radykalno-lewicowej koalicji, SYRIZA przekazała parlamentowi projekt poprawek do konstytucji, proponując „modernizację” artykułu 3 i umocnienie neutralności religijnej państwa , przy zachowaniu „uznania Kościoła prawosławnego za religię dominującą ze względów historycznych i praktycznych”. Takie zmiany w kraju, w którym 98% nazywa się prawosławnymi, są rewolucyjne.
Wczoraj Tsipras spotkał się z arcybiskupem Hieronimem i członkami Synodu Cerkwi Grecji i omówił reformę.
„Po wielu latach kompleksowego i szczerego dialogu między państwem a Cerkwią, dialogu, który odbył się w atmosferze szacunku i zrozumienia, mamy teraz możliwość przejścia do uzgodnionych i wzajemnie akceptowalnych i wzajemnie korzystnych inicjatyw związanych z usprawnieniem naszych stosunków” – czytamy we wspólnym oświadczeniu.
„Naszym celem jest zdefiniowanie ram rozwiązywania i rozwiązywania niepewności historycznej oraz wzmocnienie autonomii greckiej Cerkwi od państwa greckiego, uznając jej wkład i jej historyczną rolę w jego narodzinach i formacji” – wyjaśnia oświadczenie państwa i Cerkwi Prawosławnej.
Zauważyli zamiar osiągnięcia „historycznego porozumienia”, które przyjęłoby formę regulacji prawnych. Aplikacja oferuje 15 punktów.
Na zdjęciu: jezuita Franciszek i arcybiskup ateński Hieronim. Zdrada Chrystusa zawsze zaczyna się od pierwszego kroku …
Po pierwsze, państwo greckie uznaje, że do 1939 r., Kiedy ustawa 1731/1939 została opublikowana „obowiązkowo”, otrzymała majątek cerkiewny za opłatą mniejszą niż jej wartość. „Grecki rząd przyznaje, że przejął wypłaty wynagrodzeń dla duchownych, w szerokim sensie, jako rekompensatę za nabytą własność cerkiewną” – czytamy w oświadczeniu.
Państwo i Cerkiew uznają, że duchowni nie będą w przyszłości uważani za urzędników państwowych, a zatem zostaną wyłączeni z jednolitego organu państwowego. W tym samym czasie państwo greckie zobowiązuje się do corocznej wypłaty dotacji dla Cerkwi, której wysokość odpowiada obecnej pensji obecnych księży i ​​zostanie skorygowana zgodnie ze zmianą płac w państwie greckim.
Cerkiew uznaje, że po tym porozumieniu następuje zniesienie wszelkich innych roszczeń do wspomnianej własności Cerkwi.
Roczna dotacja zostanie wypłacona specjalnemu funduszowi Cerkwi i będzie przeznaczona wyłącznie na wynagrodzenia duchownych. Porozumienie przewiduje obecną liczbę miejsc duchownych i duchownych Cerkwi greckiej. Ewentualny wzrost liczby księży nie doprowadzi do żądania zwiększenia rocznych subwencji – czytamy w oświadczeniu.
Państwo greckie i Cerkiew zgodziły się ustanowić Fundusz na użytek własności cerkiewnej. Obowiązki fundacji będą dzielone przez państwo i Cerkiew w równym stopniu.
„Powyższe zobowiązania obu stron będą przedmiotem umowy jako całości” –  czytamy w oświadczeniu.
Alexis Tsipras powiedział, że zmiany w konstytucji, zapewniające neutralność religijną państwa i rozdział Cerkwi od państwa, nie są sprzeczne z wiekowymi tradycjami narodu greckiego. „Deklaratywna zasada neutralności religijnej państwa greckiego zapewnia różne role państwa i Cerkwi, a z drugiej strony gwarantuje ich współpracę w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. I oczywiste jest, że ta zasada nie wchodzi w żadną sprzeczność z wiekowymi tradycjami naszego narodu. Nie ma podstaw do żartów, powiedziałbym, tragikomicznych, niektórzy z nich celowo rozpowszechniali ostatnie dni o rzekomo nieuchronnej negacji symboli historycznych, krzyża, z greckiej flagi i naszych symboli narodowych „, powiedział Tsipras po spotkaniu z biskupami.
 
„Proklamacja neutralności religijnej w konstytucji Grecji powinna podkreślać, że państwo greckie jest gwarantem wolności religii narodu greckiego i obywateli greckich. To, i nic więcej, nie mniej „ – powiedział premier.

Na zdjęciu: wrogowie kościoła są zawsze tacy sami …

Arcybiskup Hieronim wierzy, że Cerkiew stanie się skuteczniejsza w służbie woli ludu. „Stały Święty Synod pozwolił nam zgodzić się, a my poinformujemy o tym jutro”  – powiedział, opisując również historie o nieskończonych bogactwach Kościoła jako mitach.
A teraz przypomnienie wydarzeń z najnowszej historii prawosławnej Rosji. Przed rewolucją z 1917 r. Rosja miała 80% ludności prawosławnej. Niemniej jednak dokonano straszliwej, krwawej rewolucji, zabito kapłanów, zniszczono świątynie i zniszczono religię. O czym może to świadczyć ? W tym samym czasie, tak jak teraz w Grecji, istniała pewna obojętność, pewna letniość w odniesieniu do prawosławnej wiary, a jest to najgorszy apokaliptyczny symptom, o którym nasz Pan mówił do anioła Cerkwi w Laodycei: „Znam sprawy twoje, że nie jesteś ani zimny, ani gorący ! Ale, że jesteś letni i ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich.” (Apokalipsa Św. Jana Apostoła 3: 15-16).
W Grecji młodsze pokolenie to są już młode wilczki, które podobnie jak przywódca radykałów, nie wierzą w nic i są gotowe na wszystko, to pokolenie już dorosło. Mają oni obsesję na punkcie wolności bez granic, w tym seksualnych. Są wiernymi uczniami tych neo-trockistów, którzy w latach 60. XX wieku opanowali Zachód i teraz próbują przejąć prawosławną Grecję.
Przypominamy również, że Alexis Tsipras odmówił złożenia przysięgi na Biblię. Złożył cywilną przysięgę. „Panie prezydencie, zapewniam was, że zawsze będę przestrzegać Konstytucji i przepisów w interesie narodu greckiego” – obiecał premier. Zwracając się do zwierzchnika Cerkwi w Grecji, zapewnił, że teraz stosunki między państwem a Cerkwią będą cieplejsze niż kiedykolwiek do tej pory. Jak widzimy teraz, jest on bezwstydnie przebiegły. W tym samym roku parlament grecki zezwolił na wejście sodomitów do tzw. „Umowy o wspólnym mieszkaniu”.
W 2017 roku grecka Cerkiew Prawosławna protestowała, w związku z organizacją tygodniowego programu „Ciało i tożsamość” w szkołach greckich, w którym nauczyciele uczyli uczniów szkół średnich tolerancji wobec homoseksualizmu i transseksualizmu. W tym samym czasie hierarchowie greckiej katoliccy oskarżyli żyda Alexisa Tsiprasa o próbę zdechrystianizowania kraju.

Ale teraz, jak widzimy, siły antychrześcijańskie zwyciężyły w Grecji, a grecka hierarchia poszła z nimi na ugodę. Ale nikt jeszcze nie zyskał korzyści i nie doświadczył dobra z kompromisu z diabłem i jego pachołkami. Kto ma rozum niech rozumie !

UWAGA ! TŁUMACZENIE ZOSTAŁO DOKONANE ZA POMOCĄ AUTOMATYCZNEGO TRANSLATORA.

Za: https://3rm.info/main/73369-pravoslavnaja-grecija-pala-i-otreklas-ot-hrista-cipras-i-arhiep-ieronim-soglasovali-uslovija-otdelenija-cerkvi-ot-gosudarstva.html

Data publikacji: 30.11.2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *