Strona główna > Rosja > Nie ma prawosławia – Antychryst nie ma problemu

Nie ma prawosławia – Antychryst nie ma problemu

Prawosławny kapłan, profesor teologii, Alieksij Moroz o Antychryście i jego królestwie, o apostazji Zachodu, o III Wojnie Światowej i o zagrożeniach dla rosyjskiej ludności.

a

UWAGA! TRANSKRYPT WYKŁADU KAPŁANA, PROFESORA TEOLOGII, ALIEKSIJA MOROZA PONIŻEJ

Ja już o tym pisałem, że dopóki Ziemia rodzi świętych to ona i istnieje a jak tylko przestanie wydawać świętych to ona się skończy. Pojawiło się pytanie o sens w ogóle bycia człowiekiem. Rodzi się pytanie czy życie tylko dla zaspokajania popędów, życie w grzechu, służenie diabłu ma sens i do czego w ogóle potrzebna jest taka egzystencja człowieka? A Rosja jest takim powstrzymującym, to, że w Rosji, na Świętej Rusi było wielu świętych, ascetów, ludzi żyjących życiem duchowym, powoduje, że Ruski i prawosławny to są synonimy, jak pisał w swoim czasie nasz wielki pisarz Fiodor Dostojewski.

I ta inna egzystencja Rosjanina ustanowiła w życiu duchowym poszukiwanie prawdy, poszukiwanie sensu, stawianie spraw duchowych powyżej spraw materialnych, życie w oparciu o sumienie i prawdę, to strasznie przeszkadza Zachodowi i strasznie przeszkadza Antychrystowi w możliwosci jego intronizacji ponieważ są ludzie, którzy nie chcą tych ideałów i nie czekają na nie, ale chcą żyć według swoich ideałów.

Jak to powiedział minister spraw zagranicznych Ławrow, że Ameryka zebrała siły przeciwko nam nie dlatego, że my tam jakoś Ukrainę z nimi nie uzgodniliśmy, nie za Krym, ale dlatego, że Rosja nie przyjmuje tych wartości homoseksualnych według których żyje Europa, że Rosja jest zorientowana na swoje wartości chrześcijańskie. I to właśnie ich irytuje i drażni.

Oni chcą żebyśmy pokornie i ulegle stali się takimi jakimi są oni sami. Żebyśmy odwrócili się od Chrystusa, od uczciwości i sumienia, od dekalogu, żebyśmy sami siebie przekształcili według wzorców kultury masowej, hedonizmu, żebyśmy stali się zmysłowi, głupi, chciwi, żebyśmy ulegli tej woli najwyższego architekta, który rządzi całym światem.

A kiedy lud rosyjski nie chce tego przyjąć, kiedy protestuje, kiedy demaskuje, to wtedy staje się on wrogiem numer 1. Przecież nie przypadkiem Brzezinski, także i inni działacze społeczni i państwowi, mówią, że na dzień dzisiejszy dla nich wrogiem numer 1 jest Prawosławna Cerkiew, która utrzymuje ludzi w chrześcijańskim duchu, w chrześcijańskiej prawdzie, w chrześcijańskiej istocie, która nie daje możliwości demonicznej, biesowskiej mocy opętać ludzi i tym sposobem sterować społeczeństwem.

Ona wstrzymuje nadejście Antychrysta. A przecież intronizacja Antychrysta jest istotą zachodniej cywilizacji, jest istotą rządu światowego i jest istotą judeomasonerii. Przecież istotą judeomasonerii w samej głębi jest utrzymywanie obcowania z demonami i przygotowanie nadejścia Antychrysta. Jest budowa baz dla nadejścia Antychrysta.

Te oto elektroniczne dokumenty, które obecnie wszędzie się wprowadza, niestety także w Rosji, które zbierają pełne dossier na każdego człowieka, które posiadają początkowy kod „666”, coś jakby klucz dostępu do tego dossier, to znaczy do wszystkich danych o człowieku, które będą weryfikowalne według kryteriów opartych na prawach systemu i ten kto nie będzie posiadał tego kodu, kto nie będzie miał mikrochipa, nakreślenia (znamienia), jak napisano w Apokalipsie, ten nie będzie mógł ani sprzedawać ani kupować, będzie wyrzucony poza nawias społeczeństwa.

I my widzimy jak to całe chipowanie się toczy, jak ono zachodzi, przy czym ten mikrochip może być sczytywany zarówno w Rosji jak i w USA, i w każdym kraju Unii Europejskiej. Oznacza to, że jest ustalony pewien standart, który jest już wprowadzony i dalej się go wprowadza co oznacza, że toczy się budowa światowego obozu koncentracyjnego jako takiego.

Tak więc kiedy Rosjanin tego nie chce, kiedy protestuje przeciwko temu, kiedy trzyma się swoich wartości to staje się on niebezpieczny i dąży się do jego unicestwienia, albo w wymiarze duchowym czyli przekształcenia go w konsumenta, jak to już jest w całej Europie, albo, jeżeli się nie da, to unicestwienie go fizyczne. Jak to oni mówią – „nie ma człowieka, nie ma problemu”. Nie ma Rosji, nie ma prawosławia, nie ma problemów w kwestii nadejścia i intronizacji Antychrysta.

W mojej opinii III Wojna Światowa już się rozpoczęła, teraz toczy się wojna informacyjna, to znaczy wojna o „przekodowanie” Rosjan na całkowicie obcy dla nich konsumpcyjny, bezreligijny, o charakterze okultystycznym, pełny hedonizm i nakierowany jedynie na konsumpcję, na egoizm, na przyjemności i rozrywki. Wiemy, że powinien nadejść Antychryst, zgodnie z Apokalipsą, i po trzech latach i połowie roku nastąpi koniec świata jako takiego.

Jeżeli czytamy Ewangelię Świętego Jana to widzimy, że jest tam napisane, że przedtem będą wojny, głód, przerażenie, znaki na niebie i w Apokalipsie mówi się, że przyjdzie przedtem Antychryst i stanie na czele jakiegoś rządu światowego i następnie zostanie już tylko 3,5 roku dla istnienia wszystkiego ziemskiego.

Ale żeby przyszedł Antychryst musi być utworzona dla niego specjalna baza, baza przede wszystkim materialna, baza socjalna, baza duchowa, baza społeczna i właśnie widzimy jak siedmiomilowymi krokami idzie budowa tego państwa, państwa światowego, państwa Antychrysta. Ale przede wszystkim koniecznym jest żeby ludzie go przyjęli a żeby go przyjęli muszą oni reprezentować odpowiedni typ osobowości.

Muszą to być ludzie szarpani popędami, zapalczywi, ludzie płytcy, ludzie żyjący tylko dla konsumpcji, ludzie otwarci na okultyzm, ludzie obcy dla prawdziwego ducha chrześcijańskiego, praktycznie nie modlący się albo, po prostu, wypełniający jakieś obrzędy ale bez istoty duchowej, to znaczy, że musi to być określony typ człowieka, który gotów jest przyjąć Antychrysta jako władcę, udzielić mu legitymacji do rządzenia krajem, sobą, społeczeństwem i który gotów jest iść za nim tam dokąd on będzie prowadził.

I na dzień dzisiejszy widzimy już jak toczy się budowa tego społeczeństwa i, co najstraszniejsze, to następuje tworzenie właśnie takiego człowieka. Jeżeli porównamy duchowy stan ludzi, chociażby mojego pokolenia, i naszej młodzieży to widzimy, że on się zmienia w ogóle bardzo drastycznie. Przyczyną jest współczesne wykształcenie, wychowanie, w pełni za to odpowiedzialne a nasz minister oświaty mówi, że sensem wychowania i oświaty jest stworzenie wysoko wykwalifikowanego konsumenta.

Tak więc tym sposobem wprowadzenie hedonizmu czyli życia dla konsumpcji, rozkoszy, przyjemności, który przechwyca coraz większą ilość dusz i staje się już polityką państwową i dzieje się to w całym świecie i, niestety, także w naszym kraju. Tak wychowuje się nowe pokolenie, nowe pokolenie, które wychowuje się na filmach z amerykańskimi żołnierzami, na disneyowskich filmach animowanych, na tych, obcych Rosjaninowi, wartościach, które wprowadza się z Zachodu, które zatruwają duszę naszego człowieka i kształtowany jest zupełnie inny typ człowieka, nieswoisty z naszym ruskim duchem.

To jest typ ludzi, którzy zostali oderwani od korzeni swojej kultury, utracili ten ożywczy prąd historii, tradycji, które były charakterystyczne dla Rosjanina i teraz jakby wychowuje się na nowym, proamerykańskim, konsumenckim fundamencie subkultury, a w rzeczywistości antykultury, która w istocie nosi demoniczny charakter.

Spójrzcie na ten wychwalany Zachód, jakimi on na dzień dzisiejszy wartościami może się pochwalić. O co oni walczą, czego oni bronią, walczą o wartości homoseksualne, o wolność dla homoseksualistów i ich prawa do demoralizacji i do deprawacji, walczą o prawa do kazirodztwa w rodzinie, następnie będzie zoofilia, a następnie straszne grzechy, które już dzisiaj się zdarzają, pedofilii, będą gwałty dzieci, to znaczy wszystko demoniczne, wszystko brudne, wszystko potworne, obce świadomości Rosjanina.

To wszystko zaczyna unosić się nad wszystkim. Dzisiaj widzimy jak w naszym kraju próbuje się zrobić to samo, na przykład dzień 18 maja ogłoszono dniem walki z homofobią, to znaczy chodzi o to żeby ludzie nie ośmielili się sprzeciwiać i odrzucać homoseksualizm, rozpustę, wyuzdanie jako brudne, rozpustne występki. Ludzie powinni to zaakceptować, zgodzić się z tym jako normalnym zjawiskiem, nie występować i nie walczyć przeciwko temu.

Oznacza to, że jest tworzony typ ludzi zdeprawowanych od samego dzieciństwa i w szkołach wprowadza się edukację seksualną, wychowanie płciowe, na Zachodzie już normalne i w tychże Niemczech gdzie jeżeli rodzice nie chcą prowadzić dzieci do tej deprawatorni to wtedy ich dzieci są im odbierane i przekazywane innym rodzinom gdzie wychowanie dzieci będzie w założonym standarcie.

Znaczy to, że służby socjalne wobec tych, którzy się sprzeciwiają istniejącemu systemowi deprawacji, demoralizacji dzieci, zabierają im ich własne dzieci i ostatecznie wychowują je tak jak potrzeba i jak jest korzystnie dla tego judeomasońskiego państwa, dla rządu światowego, dla judeomasońskiego społeczeństwa. Tworzą takich ludzi, którzy będą gotowi przyjąć Antychrysta. I rzeczywiście, jeżeli tak będzie to dalej trwało to niewątpliwie wkrótce nadejdzie taki czas, kiedy ludzie będą gotowi przyjąć z zadowoleniem i przyjmą tzw. rząd światowy, który będzie miał na czele Antychrysta.

Wiemy również, że istnieje pewna teoria, i nie tylko teoria ale i międzynarodowe porozumienie podpisane przez większość krajów naszego świata o redukcji liczby ludności. Że zbyt wielu ludzi żyje na Ziemi, nie wystarczy dla wszystkich bogactw naturalnych, żywności, wody. Trzeba ludność redukować i w celu redukcji liczby ludności ten rząd światowy, kierowany przez Rothschildów, Rockefellerów, Komitet 300 i innych, oni narzucają określone porozumienia, które zostały podpisane przez rządy większości krajów świata, w tym Rosji. Redukcja liczby ludności przy pomocy czego, przy pomocy rozlicznego rodzaju infekcji wirusowych, AIDS, Ebola, przy pomocy tak zwanych szczepionek, które w istocie niszczą zdrowy organizm, prowadzą do zwyrodnień, bezpłodności, no i oczywiście przy pomocy propagandy homoseksualizmu, przy pomocy uzależnień narkotykowych, tych ludzi, którzy nie mogą mieć dzieci albo mieć dzieci zdrowych i oczywiście, że redukcja ludności przy pomocy wojen.

To właśnie wojna od razu zabija, unicestwia dużo ludzi, ona natychmiast powstrzymuje przyrost ludności albowiem w nędzy, w straszliwych warunkach, kto będzie chciał mieć dzieci. Dlatego III Wojna Światowa także jest przewidziana w planach rządu światowego i powinna wybuchnąć w najbliższym czasie. Wiemy przecież, że I Wojna Światowa i II Wojna Światowa, one także nie wybuchły spontanicznie albo przypadkowo. Istnieje literatura, mnóstwo źródeł historycznych, które dowodzą, że one także były zorganizowane i zaaranżowane, te wojny światowe przy pomocy których, I Wojna Światowa spowodowała upadek Rosji i zniszczenie ogromnej monarchii prawosławnej, a II Wojna Światowa, ona zmusiła całą Europę do zjednoczenia się wokół USA a Rosja dostała rolę straszaka, który zmusił wszystkie narody żeby zapomnialy o swojej indywidualności. Zmusił wszystkie narody do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. A wszystkim kierują USA. Natomiast III Wojna Światowa powinna unicestwić znaczną ilość ludności i doprowadzić wszystkich ludzi do przekonania, że potrzebny jest jedyny władca światowy, dyktator, który nie dopuści do tych strasznych wydarzeń tej wojny światowej i który ochroni cały świat i zapewni dobrobyt.

Jednocześnie podczas tej wojny będzie unicestwiona ogromna liczba ludzi i tym sposobem, według przekonania rządu światowego, bedzie rozwiązana kwestia przeludnienia kuli ziemskiej. Wszyscy, z pewnością, słyszeli o teorii złotego miliarda a teraz mówią o złotych 100 milionach, że przyjemnie, komfortowo może na Ziemi żyć tylko 100 milionów ludzi a pozostali powinni być jakąś podległą, niewolniczą masą, ktora powinna służyć tym 100 milionom wybranych, powinna być czymś w rodzaju konia roboczego, w rodzaju jakiegoś bydła roboczego. Dlatego, oczywiście, w plany wchodzi i inicjowanie III Wojny Światowej, widzimy przecież, że stale toczą się jakieś lokalne wojny w których ginie ogromna liczba ludzi.

Za: http://rusprav.tv/net-pravoslaviya-net-problem-dlya-antixrista-34130/

Publikacja: 22.05.2015

Transkrypt Tamara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *