Strona główna > Świat > Prawdziwy koszt gazu łupkowego

Prawdziwy koszt gazu łupkowego

Rozkwit gazu łupkowego zagraża rodzinom, zwierzętom domowym i żywności w Ameryce [fragmenty].

a

Pierwszymi naukowcami którzy systematycznie dokumentowali zachorowania wśród bydła, zwierząt domowych i ludzi mieszkających w poblizu miejsc wiercenia byli Michelle Bamberger i Robert Oswald. Bamberger, weterynarz, i Oswald, profesor medycyny komórkowej Cornell University, zastosowali podejście badania przypadku – przyglądając się poszczególnym gospodarstwom – w poszukiwaniach możliwych skutków (Bamberger and Oswald 2012).

Wiele chemikaliów używanych we frackingu to znane substancje rakotwórcze, burzyciele hormonów czy innego rodzaju toksyny (Colborn et al. 2011). Badania Bamberger i Oswalda trwajace w czasie trwającego rozkwitu frackingu, wykryły poważne niepożądane skutki takie jak problemy z oddychaniem, reprodukcją i wiążące się ze wzrostem u zwierząt, oraz wachlarz objawów u ludzi, które nazwali „syndromem gazu łupkowego”. W końcu ich badanie doprowadziło ich do przemyślenia o szerszych skutkach frackingu dla farm i systemu spożywczego (Bamberger i Oswald 2012 i 2014).

Ich nowa książka – Prawdziwa cena frackingu: Jak rozkwit gazu łupkowego zagraża naszym rodzinom, zwierzętom domowym i żywności [The Real Cost of Fracking: How America’s Shale Gas Boom Is Threatening Our Families, Pets, and Food] opisuje wyniki tych badań.

Ale pokazując powszechność szkodliwych wpływów frackingu na życie gospodarzy Bamberger i Oswald najlepiej oddaja jego prawdziwą cenę.

PRAWDZIWA CENA FRACKINGU

Dlaczego zwierzęta?

Strategia włączenia do badania zwierząt opierała się na przypuszczeniu, że krótsze cykle życia i większe narażenie zwierząt czyni je „systemem wczesnego ostrzeżenia” dla zagrożenia środowiska (Reif 2011, Rabinowitz et al. 2010, Van der Schalie et al. 1999). Dalej, skoro były one często zwierzętami mięsnymi, narażone lub chore zwierzęta mogą stanowić zagrożenie dla systemu żywnościowego człowieka.

Szczegółowe badanie przypadków

W publikacji z 2012 Bamberger i Oswald zestawili wyniki badań 24 przypadków z 6 stanów gdzie poszukuje się gaz. Udokumentowali problemy zdrowotne dotykające ludzi i zwierzęta żyjące w pobliżu miejsc wierceń, a także zidentyfikowali możliwe szlaki narażenia na używane chemikalia. Opublikowali te dane i omówili jego skutki w opracowaniach naukowych (Bamberger i Oswald 2012; Bamberger i Oswald 2014a).

Prawdziwa cena frackingu wyraźnie opisuje te odkrycia. Książka omawia doświadczenia zwierząt i ludzi w 7 z tych badań przypadków. Te doświadczenia to strata cieląt i narzucenie kwarantanny stada z powodu rozlania się ścieków, byki i psy nowofunlandzkie z problemami reprodukcyjnymi, i konie na sterydach z powodu problemów oddechowych. Autorzy spotkali dzieci z podniesionym poziomem arsenu, dorosłych o dramatycznej utracie wagi, i całe rodziny dotknięte „syndromem gazu łupkowego” (kombinacja piekących oczu, bólu gardła i głowy, krwotoki z nosa, wymioty, biegunka i wysypka skórna były częste w badaniach przypadków). Niektórzy mieszkańcy nie mogą wchodzić do swoich domów by nie zachorować poważnie, a inni stracili środki utrzymania – hodowla zwierząt / uprawa roślin.

W trakcie badań Bamberger i Oswald słyszeli także o tym jak obojętność rządu i taktyka przemysłu przymykają oczy na zdrowie i problemy finansowe ludzi. te taktyki to tajność o stosowanych chemikaliach, co utrudnia skuteczne leczenie (McDermott-Levy et al. 2003). Inne to szykanowanie i zastraszanie mieszkańców którzy narzekają.

Przeszkody w badaniach naukowych i „dowody szkód”

Kiedy opowiadają te historie, Bamberger i Oswald opisują kompleksowość prowadzenia badań w miejscach czynnych przemysłowo, na których operacje prowadzi tajemniczy przemysł. Na przykład umowy o poufności ukrywają potencjalnie użyteczne dane. Zawsze, gdy ofiary frackingu dostają odszkodowanie finansowe za swoje straty, często są zmuszani do podpisywania takich umów, zapobiegających ujawnieniu chorób związanych z frackingiem lub innymi stratami dla społeczeństwa.

Choroby wiązane z frackingiem

Poza umowami o poufności, realny koszt frackingu podkreśla kilka dalszych barier w tworzeniu takich związków. Po pierwsze nie ma przepisu odnośnie systematycznego badania chemicznego powietrza, gleby lub wody w miejscach wiercenia i ich otoczeniu. Nie ma też żadnego systematycznego monitorowania stanu zdrowia. Ponadto, bez pełnego ujawnienia chemikaliów stosowanych w każdym określonym miejscu wiercenia, naukowcy, weterynarze i lekarze mogą nie wiedzieć na pewno jakie trzeba badać chemikalia lub skutki zdrowotne.

Allison Wilson jest dyrektorem naukowym w The Bioscience Resource Project.

The Real Costs of Fracking

A jak będzie u nas?

How America’s Shale Gas Boom Threatens Families, Pets, and Food

The Real Costs of Fracking

ALLISON WILSON, tłum. Ola Gordon.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *