Strona główna > NWO > Apokalipsa > Prawdziwą przyczyną sekularyzmu jest satanizm (reedycja)

Prawdziwą przyczyną sekularyzmu jest satanizm (reedycja)

Wielkanoc to nie tylko najstarsze i najważniejsze święto Chrystianizmu, to jest też święto radości! Chodzi o odwagę do życia i radość, bo Wiara w Zmartwychwstanie niesie Nadzieję, która pomaga nam przejść przez przeciwności i lęki życia.

Wielkanoc zapowiada nie tylko wiosnę i nadejście pięknej pory roku, ale chodzi o zwycięstwo dobra nad złem!

„ Syn Boży pojawił się, aby zniszczyć dzieło diabła“   ( 1 Jan 3,8).

Jezus powiedział: „ Diabeł był od początku mordercą…, bo on jest kłamcą, ojcem oszustwa“ ( Jan 8,44).

aa

Nasz świat stał się ogromnym kłamstwem i wszystko zostało postawione na głowie. Wojna to pokój, zło jest dobrem, perwersja jest nową moralnością

 • Bóg dał nam wolną wolę, ale poprzez nadużycie tej wolności, rozprzestrzeniło się zło, które jest wszędzie widoczne.

Wybawienie, które jest na Wielkanoc świętowane oznacza wykupienie ludzi z niewolnictwa szatana, uwolnienie ludzkich dusz z jego tyranii oraz ratunek ku wiecznemu życiu.

 • Kiedy szatan dowiedział się o zejściu na świat Boga, podjął zniszczenie owoców działania Bożego. Od tego czasu prowadzi wojnę przeciwko ludzkości, która ze zbliżaniem się „końca czasu“ coraz bardziej się nasila. ( Objaw. 12,1-14,5).

Wprawdzie moc szatana została przez Chrystusa ostatecznie zwyciężona, ale od jej mocy nie jesteśmy automatycznie odcięci.

 • Dopiero, jeśli dobrowolnie opowiemy się za Bogiem, odnajdziemy u Niego schronienie i będziemy w stanie odeprzeć zamysły szatana.

Ważne jest przy tym uznać, że znajdujemy się w ustawicznym polu walki Dobra ze Złem i wszystko, co wiąże się ze śmiercią, cierpieniem, nędzą na świecie, to nie jest przypadek, tylko działanie szatana, dokonane za pośrednictwem jego wyznawców.

Powinno stać się dla nas jasne, że globalna elita władzy składa się przeważnie z satanistów.

 • To może dla wielu brzmieć absurdalnie, ale tylko tak można wytłumaczyć zniszczenia i perwersje, spotykaną na wszystkich szczeblach społeczeństwa.

To jest jasne, bo żyjemy w świecie, gdzie:…

-system zdrowotny niszczy zdrowie,
-przemysł spożywczy niszczy jedzenie,
-system prawny zabija sprawiedliwość,
-system kształcenia niszczy i manipuluje wiedzę,
-państwo tłamsi wolność,
-media zabijają i manipulują wolny przepływ informacji,
-związki zawodowe niszczą prawa robotnika,
-elita finansowa niszczy gospodarkę,
-banki centralne rozbijają siłę nabywczą pieniędzy,
-religie niszczą wiarę.

Wszystkie instytucje czynią akurat odwrotność tego, co się od nich oczekuje. Dlaczego?

 • Bo są przejęte przez satanistów, przekręcone tak, aby mogły jedynie służyć ich interesom!
 • Mordują bez skrupułów miliony ludzi i przedstawiają to jeszcze jako błogosławieństwo.
 • Mówią, ze w ich wojnach chodzi o ochronę ludności przed tyranami, przy tym zabijają akurat ludzi, których mieli chronić i wprowadzają własnych tyranów!
 • Mówią, ze trzeba walczyć z terroryzmem, a sami go produkują!
 • Mówią, że broń atomowa musi być zwalczana, a przechowują i udoskonalają własną!
 • Mówią, że należy zwalczać dyktatorów, a przecież są nimi sami!
 • Mówią, że trzeba rozszerzać demokracje, a niszczą ja wszędzie!
 • Mówią, że chcą pokoju, a rozprzestrzeniają wojny!
 • Mówią, że walczą o prawa dla ludzi a masowo torturują i skrycie mordują!

Po czynach ich poznacie!“ ( 1. Jan 2,1-6)

Ostateczne spacyfikowanie społeczeństwa dokonało się z wprowadzeniem SEKULARYZMU, czyli oddzieleniu kościoła i państwa.

 • Przy tym chodzi jednak wyłącznie o oszustwo, bo w rzeczywistości zależy satanistom na pozbawieniu państwa swojego życia duchowego!
 • Kościoły i religie stały się instytucjami światowymi i nie mają już z życiem duchowym wiele wspólnego.

Religie można oddzielić od państwa, ale nie prawdziwe ŻYCIE DUCHOWE, a więc WIARĘ W BOGA, a co za tym idzie poszukiwanie MIŁOŚCI, PRAWDY, SPRAWIEDLIWOŚCI, POKOJU, oraz UZYSKANIE WGLĄDU, jak wspaniałe jest BOSKIE STWORZENIE!

Wszystko, co robimy i każde zdanie, które wypowiadamy jest wyrazem naszego stanu duchowego.

 • Nasz własny „porządek moralny“ albo „ kultura etyczna“ w zasadzie definiują nasze czyny.
 • To określa wszystko to, co czynimy.

To samo dotyczy państwa, gdyż jest ono manifestacją naszej kolektywnej identyfikacji.

 • Ułożono nam już w głowie, że rozdział kościoła i państwa jest czymś dobrym, ale nie sposób rozdzielić państwa i jego stanu duchowego, obojętnie, o czym myślimy. Jedno jest wyrazem drugiego.

Przed 50 laty, albo wcześniej, przeważająca większość Europejczyków opisywała swoją kulturę jako „ chrześcijańską“. Obecnie jest ona określana raczej jako „ sekularystyczna“, „ liberalna“, albo „ humanistyczna“.

Wygląda na to, że jeśli się spojrzy na naszą historię, powiedzmy do średniowiecza, a szczególnie na to, co działo się przez ostatnie 100 lat, to ideologię państw można określić jako satanistyczną.

 • Wojny rozpętane i prowadzone przez elity, mordowały miliony i w zasadzie są do dzisiaj na porządku dziennym.
 • Kościoły wtedy i „ humanizm“ dzisiaj, używały chętnie pretekstu „ moralnego“ do wymordowania niewinnych. W ten sposób uzyskano całkiem odwrotne skutki poczucia odbioru „ duchowości“, do jakiego w naturalny sposób byliśmy zawsze przyzwyczajeni.

Widzimy na co dzień w Syrii, jak Zachód wspomaga i zasila w broń, najradykalniejszych terrorystów, aby wprowadzać w Syrii „ pokój“ i „ demokrację“, pozwalając na dokonanie najpotworniejszych masakr ludności cywilnej!

Kościół chrześcijański wspierał ten satanizm państwowy ( i czyni to nadal), chociaż Ewangelia i słowa Chrystusa go całkowicie kompromitują.

 • „ Trzymać drugi policzek“,
 • Pokonanie zła dobrem“
 • i „ miłowanie swoich wrogów“
 • jest wciąż kompromitującymi oskarżeniami mentalności judaszowej Kościoła.

Dlatego Chrystus musi zostać przepędzony ze wspólnej świadomości. Dlatego nauka religii składa się prawie jedynie z poprawnej politycznie światowej indoktrynacji i nie ma z nauką Chrystusa nic wspólnego.

 • Również dlatego to, co Chrystus prezentuje, zostaje w mediach obrzucone błotem, wulgaryzowane, a w najlepszym razie, ignorowane.

Wyjaśnijmy jednoznacznie, że BÓG-CZŁOWIEK JEZUS objawił ludzkości Prawdę, która pełna była BOSKIEJ MIŁOŚCI, PRAWDY i DOSKONAŁOŚCI.

Szatan jest tego odwrotnością…,

 • mianowicie kłamstwa,
 • wojny,
 • niesprawiedliwość,
 • gniew,
 • potworność
 • i obojetność na los innych ludzi.

On chce zostać „księciem świata“, sekularyzm, liberalizm, humanizm i pluralizm są do tego drogą.

 • Mamy humanizm, bo prowadzimy niezliczone wojny, aby go wprowadzić!
 • Mamy pluralizm, aby nie powstała już więcej wspólnota, poza taką, którą rządzą sataniści.
 • Mamy sekularyzm, aby przepędzić objawienie Chrystusa, a właściwie wymazać BOGA z naszych myśli.
 • Mamy liberalizm, abyśmy nie mieli sumienia i wykonywali rozkazy Szatana bez konsekwencji.
 • Mamy materializm, abyśmy mogli spełniać nasze zwierzęce żądze, odwracając się od naszej wewnętrznej duchowości.

Dlatego jest jasne, że słowo „sekularyzm“, które ponoć jedynie czyni społeczeństwo świadomym, rezygnując z dalszych, nasuwających się tematów, jest jedynie oszustwem i kłamstwem.

 • Sekularyzm to satanizm.
 • To jest koncepcja, wymyślona przez cwanych oszustów, która ma nas wprowadzać w pole i oddalić nas od prawdziwego sensu życia.
 • To jest instrument, aby przekazać autorytet moralny w łapy kryminalnych potworów bez sumienia.

Czy Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna ( CDU) jest naprawdę chrześcijańska i demokratyczna?

 • Czy przewodniczącą jest Angela Merkel? Na pewno nie, bo jeśli się prowadzi wojny i zabija ludzi, oraz pułkownika, który dopuścił się masowego mordu na ludności cywilnej w Afganistanie, awansuje się do stopnia generała, nie może być CHRZEŚCIJANINEM!
 • Kto chce stopienia w EURO-SOWIETACH, nie pytając o to ludności, nie może być DEMOKRATĄ! To się wzajemnie totalnie wyklucza!
 • Ta partia to całkowita odwrotność tego, jak się nazywa!

Prezydent George W. Bush twierdził o sobie, że jest Chrześcijaninem i BÓG nakazał mu napaść na Irak.

 • To jest potworność, bo BÓG nigdy nie pozwoliłby, zabijać miliony niewinnych ludzi! Jeśli już, był to szatan, który mu to polecił, i właściwie jest już od dawna oczywiste, ze rodzina Bushow należy do satanistów.
 • Georg W Bush przyznał, że okłamał cały świat, jak chodzi o powód rozpoczęcia wojny w Iraku.
 • On wiedział, ze Saddam Husein nie miał broni masowego rażenia. Przez to kłamstwo zostało zamordowanych 1,4 miliona bezbronnych ludzi, a cały Irak jest teraz jedynie skażoną pustynią gruzów.

Taka właśnie jest taktyka tych czcicieli diabła.

 • Niszczyć i mordować, gdzie się tylko da i jeszcze do tego bezczelnie wyszczerzać zęby.

Szatan jest uosobieniem oszustwa i w jego imieniu dokonują się potworności i stawia się świat na głowie. Tak,

 • wojna to pokój,
 • kłamstwo to prawda
 • a perwersja to nowa moralność.

Jako następcę Busha wprowadzono Obamę i dzięki masowej propagandzie światowej, okrzyczano go jako nowego „ mesjasza“. On miałby wprowadzić pokój i odznaczono go nawet pokojową nagrodą Nobla, zanim jeszcze czegokolwiek dokonał.

 • Co z tego się wylęgło? On jest jeszcze gorszy! Jeszcze bardziej skłonny do wojen i bardziej morderczy, niż Bush!
 • Okazał się dokładnym przeciwieństwem tego, co zapowiedział. „Szatan przyjdzie w anielskiej postaci“ – mogłoby do niego pasować.

Tak, jak już mówiłem dla Press Tv, to co teraz przeżywamy, to generalna wojna przeciwko duchowości.

Po tym jak sataniści ze swoim sekularyzmem mniej czy więcej, zniszczyli chrześcijaństwo, teraz czas na islam. Również dlatego Iran jest pod zmasowanym obstrzałem.

 • Wojna przeciwko Islamowi również jest prowadzona z własną perwersją, tzn. ich islamscy użyteczni idioci zostali do niej użyci jako bojownicy tzw. „ratownicy wiary„ są w istocie niszczycielami duchowości.
 • Idą na wojnę za pokój, czynią miłość z nienawiścią, zabijają, aby ratować życie, czują się tam niepewni, więc otaczają się niebezpieczeństwami. Jakże można stwarzać życie, bazując tylko na śmierci?

Wmawia się nam, że wiara w Boga jest dla człowieka kompromitacją, bo przecież On w ogóle nie istnieje, tak samo, jak Szatan.

 • Ważne, aby własne odczucia cielesne i radość zmysłowa pozostała głównym celem życia.
 • Mózg, dzięki odkryciom naukowym wie wszystko i potrafi wszystko wyjaśnić, bez pomocy jakichkolwiek duchowych komponentów.

Poza tym, chodzi głównie o materialne bogactwo, skąpstwo, zachłanność, jako cechy godne do naśladowania.

 • Wygrywa ten, co MA najwięcej, choć za to trzeba sprzedać swoje sumienie i dusze.

Miałby to być cały sens życia?

Dni Wielkanocy powinniśmy użyć na namysł, aby rozpoznać, o co tutaj na świecie chodzi i dlaczego dzieje się to, co się dzieje oraz dlaczego nas się zwodzi oraz manipuluje.

 • To nie jest nasza niezdolność, że tak codziennie żyjemy,
 • to nie my zawiedliśmy nasze niespełnione cele,
 • nie jest to zły przypadek, ani nie zdarzył się jakiś wypadek, tylko jest to konsekwencja walki Zła z Dobrym.

Popatrzmy na jeden tylko kwiatek wiosenny, i uświadommy sobie, jak wiele za tym tkwi, oraz jak cudowne jest to stworzenie.

Źródło: http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2013/03/der-wahre-grund-fur-sakularismus-ist.html – Piatek 29 marca 2013, Freeman

Tłum. z języka niemieckiego: Bogusław

Źródło: https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2013/04/01/prawdziwa-przyczyna-sekularyzmu-jest-satanizm/

Za: https://forumemjot.wordpress.com/2013/04/03/prawdziwa-przyczyna-sekularyzmu-jest-satanizm/

Data publikacji: 3.04.2013

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.