Strona główna > NWO > Prawda o protokołach cz. III/III. Zniszczenie Rosji

Prawda o protokołach cz. III/III. Zniszczenie Rosji

W kwietniu 1919 roku brytyjskie Min. Spraw Zagranicznych opublikowało dokument zawierający raport napisany 6.09.1918 przez swojego przedstawiciela w Rosji, w którym pisze: “Uważam, że największym problemem świata jest natychmiastowe stłumienie bolszewizmu, nawet nie licząc wojny, która wciąż szaleje, w przeciwnym wypadku, jeśli bolszewizm nie zostanie zniszczony w zarodku natychmiast, rozpowszechni się w jednej formie lub innej na kraje Europy i całego świata, gdyż jest zorganizowany i wprowadzany przez Żydów, którzy nie mają narodowości, a których jedynym celem jest zniszczenie dla własnych celów istniejącego porządku rzeczy.”

a

Ariadna Williams, wdowa po dziennikarzu pracującym przez lata w Rosji, w swojej książce From Liberty to Brest-Litowsk (Od wolności do Brześcia-Litowska) pisze: ” Dominująca klasa, która szybko skrystalizowała się wokół bolszewików składała się głównie z osób obcych względem narodu rosyjskiego. Fakt ten jest prawdopodobnie użyteczny dla nich by zachować kontrolę nad masami, gdyż bolszewicka autokracja opiera się na absolutnej pogardzie wobec ludzi którymi rządzą. Najstraszniejszą cechą bolszewizmu jest jego zupełny brak skrupułów co do sposobów i środków, oraz bezceremonialne okrucieństwo jej przywódców. Oszustwa, fałszerstwa, oszczerstwa, morderstwa, przemoc, zdrada – wszystkie niskie, ciemne, brutalne siły, których ludzkość przez wieki starała się pozbyć – stały się bronią w rękach rządzących. . . W szczególności była tu wielka liczba Żydów. Słabo mówili po rosyjsku. Naród nad którym przejęli władzę był im obcy, a poza tym zachowywali się jak najeźdźcy w podbitym kraju.”

W 1923 roku Lord Sydlenham oświadczył w Izbie Lordów: “Całkowita liczba strat w ludziach na skutek wprowadzenia w Rosji zasad Karola Marksa jest prawie 20 milionów. Jest to najokropniejsza zbrodnia w całej historii.”

10.09.1920 roku The American Hebrew napisał: “Co żydowski idealizm I żydowskie niezadowolenie z taką siłą wprowadziły w Rosji, te same historyczne jakości żydowskiego umysłu i serca chcą promować w innych krajach.”

Jeszcze ważniejszy jest artykuł redakcyjny opublikowany w kwietniu 1919 roku w gazecie Commmunist: “Bez przesady można powiedzieć, że wielka rosyjska rewolucja społeczna rzeczywiście dokonana byłą przez ręce Żydów… Symbol żydostwa, które od wieków walczyło z kapitalizmem, stało się również symbolem rosyjskiego proletariatu, co można dojrzeć w przyjęciu czerwonej pięcioramiennej gwiazdy, która w dawnych czasach, jak wiadomo, była symbolem syjonizmu i żydostwa.”

Wystarczająco przytaczano zarówno ze źródeł gojowskich jak i żydowskich, aby bezbłędnie wykazać, że krajowi Żydzi niewątpliwie wybrali Imperium Rosyjskiego, wiele lat temu, jako kraj, na którym można skoncentrować swoje wysiłki. Niszcząc Rosję byli w stanie ustalić bazą wypadową do działań w realizacji ich planu panowania nad światem. Już w latach 1893-1894 rząd cara wiedział, że B’nai B’rith w Nowym Jorku mianował Jacoba Schiffa na stanowisko przewodniczącego komisji ds. działalności rewolucyjnej w Rosji. Innymi słowy, Schiff siedział w swoim biurze jako prezydent Kuhn, Loeb and Co. przy Wall Street i kierował wybuchowymi porywami przeciwko rządowi w dalekiej Rosji.

B’nai B’rith jest tajną międzynarodową organizacją do której mogą należeć wyłącznie Żydzi. Swoją działalność polityczną przykrywa płaszczem “życzliwości i dobroczynności.” Założona była przez grupę niemieckich Żydów w Nowym Jorku w 1843 roku. Utrzymuje lokalne organizacje we wszystkich częściach USA. Z wiarygodnego źródła otrzymaliśmy taką opinię: “Od chwili założenia do obecnej, jej główny kontakt był z Niemcami, a głównym celem ustanowienie dominacji niemieckich Żydów w sprawach całego świata poprzez kanały ‘internacjonalizmu’… Polityczna aktywność przywódców zakonu w Rumunii, Austrii i na Węgrzech to sprawa zapisów, choć jej głównym ośrodkiem władzy są Stany Zjednoczone, gdzie ostatnio uzyskali dominację w świecie żydowskim poprzez przyjęcie ‘narodowego’ syjonizmu i oddania się całkowicie jego własnej ‘strategii ‘międzynarodowej’ kiedy ustanowiono Jewish World Agency (Światową Agencję Żydowską) w październiku 1928 roku.”

Były wielki mistrz zakonu B’nai B’rith w Rosji, Żyd o nazwisku Sliozberg, był jednym z wcześniejszych przywódców działań rewolucyjnych.

Niemiecki Żyd Schaff perfekcyjnie odpowiadał programowi B’nai B’rith. Urodził się w jednym z domów Rotszyldów we Frankfurcie, Niemcy, a po przyjeździe do USA ożenił się z córką Loeba, zostając w ten sposób częścią bankierskiej rodziny Kuhn, Loeb and Co., koncernu który finansował Lenina i Trockiego w obaleniu Imperium Rosyjskiego.

To że Schaff był zdeterminowany zniszczyć Rosję dowodzi fakt, że finansował poprzednią wojnę Japonii z Rosją. Jewish Encyclopaedia mówi: “Firma ta (Kuhn, Loeb and Co,) zgodziła się i udzieliła pożyczki wojennej w latach 1904-1905, za co Mikado odznaczył Schiffa drugim orderem Świętego Skarbu Japonii.” Kiedy Theodore Roosevelt zaoferował swoje usługi jako rozjemca między Rosją i Japonią i zorganizował konferencję między przedstawicielami walczących stron w Portsmouth, New Hampshire, Schiff domagał się zwrotu kosztów wojny.

Odnosząc się do władzy sprawowanej przez żydowskich bankierów nad amerykańskimi finansami, kongresman McFadden w ostatnim wystąpieniu przed Kongresem przedstawił takie interesujące spojrzenie na Schiffa: “To był błąd, że Stany Zjednoczone umożliwiły by integralność amerykańskiej polityki zagranicznej była zagrożona lub podlegała negatywnym wpływom religijnego, rasowego, jak i finansowego wtrącania się jakie stosują wobec nas Schiff i jego kompani w Londynie. Stany Zjednoczone powinny rozwiązywać swoją politykę zagraniczną z większą godnością niż ta, którą sugeruje zdjęcie Jacoba Schiffa wymachującego pięścią na Biały Dom i mrucząc groźby wobec Williama Howarda Tafta, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych.”

Podczas ostatniego pobytu w Paryżu rozmawiałem z byłym generałem carskiej armii przed rewolucją. Ten sędziwy dżentelmen, oddany chrześcijanin, obecnie mieszka na uchodźstwie poza swoją Rosją.

Niewielu było tak blisko cara i jego rodziny jak on. Powiedział mi wiele rzeczy o wewnętrznych działaniach żydowskiego spisku, który ostatecznie zniszczył jego kraj. Mające miejsce od czasu do czasu pogromy były próbami chrześcijańskiego społeczeństwa samoobrony przed tym, o czym wiedzieli że nadejdzie.

Na przykład Żydzi mieli tysiące tajnych maszyn drukujących, ukrytych w piwnicach i na strychach, które produkowały stały strumień wywrotowej literatury w celu podburzania konfliktów między gojami. Car i jego agenci nie byli ślepi wobec tych ataków, lecz spiskowcy byli tak dobrze zorganizowani i finansowani, że rząd stał się bezradny.

Jak mówi były generał, car kiedyś powiedział mu: “Moje serce krwawi gdyż mój biedny naród nie może zrozumieć tego, że żydowscy przywódcy postanowili go zniszczyć.”

Generał mówi, że car przestudiował Protokoły i przez kilka lat żył w strachu widząc jaką formę przybiera spisek, a co było w nich ujawnione. Rosyjscy urzędnicy którzy znali ich treść byli pewni ich autentyczności na podstawie sposobu w jaki się realizowały.

Kiedy piszę te słowa mam przed sobą odbitkę zdjęcia zrobionego przez Roberta Wiltona z londyńskiego Timesa, pokazujące pomieszczenie w którym zamordowano cara i jego rodzinę w małym mieście Ekaterinburgu. Zmarli okrutną śmiercią z rąk bezlitosnych czerwonych bestii w 1918 roku po wygnaniu ich na Syberię.

Morderstwo to zaplanował Żyd Swierdłow, a wykonali je Żydzi Jurowski, Goloszczekin, Syromołotow, Safarow i Wojkow. Wilton zauważył: ” To nie było działanie Rosjan, lecz tego wrogiego najeźdźcy.”

Gleb Botkin, którego ojciec był osobistym lekarzem rodziny carskiej, obrazowo odtwarza mord tych ludzi w swojej książce The Real Romanovs (Prawdziwi Romanowie). Pisze w niej, że car, caryca, ich cztery córki i syn zostali zamordowani jak bydło. “Nikt dokładnie nie wie jakim niegodziwością poddani byli suwereni i ich dzieci podczas ostatnich miesięcy ich uwięzienia. Zmuszeni byli do życia w najbliższym otoczeniu z wiecznie pijanymi i wyuzdanymi strażnikami, których pomieszczenia przylegały do zajmowanych przez carską rodzinę. Nie tylko zmuszano ich do jedzenia przy jednym stole z bolszewickimi żołnierzami, ale również ze wspólnej miski. Mówiąc krótko końcowy okres uwięzienia był jednym żywym męczeństwem, który jest nawet trudno sobie wyobrazić.

“W nocy 16-17 lipca 1918 roku, komisarz Jurowski obudził więzionych i kazał im zejść do piwnicy… Więźniowie ubrali się jak im nakazano i zeszli do piwnicy.” Nigdy nie wyszli stamtąd żywi.

Nazwę miasta Ekaterinburg zmieniono na Swierdłowsk ku czci żydowskiego prezydenta sądu, Swierdłowa, który wydał rozkaz egzekucji.

Po dokonaniu morderstwa odbyło się formalne śledztwo, zrobiono liczne zdjęcia pomieszczenia w którym dokonano tego mordu, ekshumowano ciała i sporządzone ostrożne raporty. Wspomniane wyżej zdjęcie opublikowane przez Wiltona w książce The Last Days of the Romanovs (Ostatnie dni Romanowów) skopiowane z urzędowych dokumentów napisanych przez bolszewików. Na jednej ze ścian tego pomieszczenia widać okultystyczny żydowski kabalistyczny napis. W tajnym napisie są tam trzy litery i dziwny symbol napisane po hebrajsku od lewej do prawej.

Po przedstawieniu szczegółowej interpretacji ukrytego znaczenia tych kabalistycznych symboli, p. Fry doszła do następującego wniosku: “Ktokolwiek sporządził ten napis był człowiekiem dobrze znającym tajniki starożytnej kabały żydowskiej, zawartej w Kabale i Talmudzie. Poprzez dokonanie tego czynu zgodnego z rozkazem wysokiego zakonu, ten człowiek dokonał obrzędu czarnej magii. Z tego powodu upamiętnił swój czyn kabalistycznym napisem, który należał do obrządku.”

“Napis ten udowadnia:

  1. że car został zabity
  2. że morderstwa cara dokonały osoby na rozkaz sił okultystycznych; organizacja która walcząc z istniejącą władzą skorzystała ze starożytnej Kabały, która była im znana.”

Słownikowa definicja wyrazu Kabała to: “organizować spisek” oraz “mistyczna teozofia Hebrajczyków. Każdy system okultystyczny i mistyczny.”

Im bardziej zagłębimy się w Protokoły, tym bardziej widoczny jest fakt, że są one zakorzenione w najgłębszym, najbardziej tajemniczym satanistycznym okultyzmie znanym człowiekowi.

Musimy pamiętać, że Karol Marks, inny niemiecki Żyd, w roku 1848 napisał Pierwszy Manifest Komunistyczny. Według wszelkich danych był jednym z przywódców Ukrytej Ręki. Jego prace mówią o najwyższym standardzie władzy w szeregach Czerwonych na całym ówczesnym świecie. W Rosji poprzez epidemię głodu doprowadzono naród do stanu całkowitej bezradności. Sytuacja ta zawarta jest w protokole nr 3: “pojawiamy się na scenie jako rzekomi wybawcy robotnika spod opresji, kiedy proponujemy mu by dołączył do szeregów naszych walczących sił – socjalistów, anarchistów, komunistów, których zawsze wspieramy zgodnie z rzekomą bratnią zasadą (solidarności całej ludzkości) naszej masonerii. Arystokracja, która według prawa korzystała z pracy robotników, zainteresowana była tym by byli oni dobrze odżywieni, zdrowi i silni. Nasze zainteresowanie jest wręcz przeciwne – osłabianie i wymordowanie gojów. Nasza władza odczuwa chroniczne braki żywności I fizyczną słabość robotnika, gdyż na podstawie wszystkiego co to za sobą pociąga, stał się niewolnikiem naszej woli i w swoich władzach nie znajdzie ani siły ani energii by sprzeciwić się naszej woli.”

Protokół nr 3 przedstawia również system tajnej policji, która jest przekleństwem dla Rosjan, znanej pod nazwą GPU. “Te bestie (robotnicy zachęcani do działania w tłumach i zamieszkach), to prawda, ponownie będą spać kiedy napiją się krwi, i wtedy mogą łatwo być zakuci w łańcuchy. Ale jeśli nie da im się krwi, nie usną i będą dalej walczyć.”

Cały bolszewicki rząd koncentruje się w jednym miejscu – w Moskwie. Rosjanom odmówiono wszelkich praw i stali się oni niewolnikami państwa. Takie są cechy spisku zapisanego w Protokole nr 5 wiele lat wcześniej zanim kraj przejęli Żydzi, “Stworzymy zintensyfikowana centralizację rządu w celu utrzymania w naszych rękach wszystkie siły społeczności. Poprzez nowe prawo będziemy mechanicznie regulować wszystkie działania życia politycznego naszych obywateli. Prawa te będą po kolei usuwały wszystkie przywileje i wolności, na które goje pozwalali, a nasze królestwo będzie wyróżniało się poprzez despotyzm o tak wspaniałych proporcjach, by mógł być stosowany w każdej chwili i w każdym miejscu po to, by zniszczyć każdego goja sprzeciwiającego się każdemu naszemu działaniu lub słowu.”

Częścią bolszewickiego programu w Rosji jest stały terror. Oznacza to, że naród utrzymywany jest w osłabionym państwie pod ciągłym strachem. To panowanie nędzy jest zawarte w protokole nr 9: “Od nas zaczyna się ten wszechogarniający terror. Mamy na usługach ludzi o różnych poglądach, różnych doktrynach, monarchistów, demagogów, socjalistów, komunistów i utopijnych marzycieli każdego rodzaju. Wszystkich ich zaprzęgliśmy do jednego zadania: każdy z nich sam niszczy ostatnie resztki władzy, pragnie obalić cały ustanowiony porządek. Na skutek tych działań wszystkie państwa przeżywają tortury; nawołują do spokoju, gotowe poświęcić wszystko by odzyskać pokój: ale nie damy im pokoju jeśli nie uznają naszego międzynarodowego super-rządu, i to z pokorą.”

Ponieważ zarówno Talmud jak i Protokoły uważają gojów za nie lepszych od zwierząt, należy im odebrać religię i zastąpić ją ateizmem. Każdy wie, że zrobiono to w Rosji. “Kiedy będziemy mieć nasze królestwo, niepożądane będzie by istniała jakakolwiek religia inna niż Jednego Boga od którego pochodzi nasz los na skutek pozycji Wybranego Narodu, oraz przez którego nasz los związany jest z losem świata. Dlatego więc musimy zlikwidować wszystkie formy wiary. Jeśli będzie to początek ateizmu jaki znamy obecnie, to nie będzie przeszkadzało naszym opiniom na etapie przejściowym, lecz posłuży nam jako ostrzeżenie dla tych pokoleń, które będą słuchać naszych nauk religii Mojżesza, która ze względu na jej stały i dokładnie opracowany system przyniosła wszystkie narody świata pod naszą władzę.”

Zniszczenie chrześcijaństwa omawiane jest w protokole nr 17: “Wszędzie zadeklarowano wolność sumienia, tak więc dzielą nas tylko lata od momentu zupełnego zrujnowania religii chrześcijańskiej: jeśli chodzi o inne religie, z nimi będziemy mieć mniejsze trudności, ale byłoby przedwczesne by mówić o tym teraz. Klerykalizm i klerykałów wstawimy w tak ciasne ramy, żeby ich wpływ wszedł w regresję zamiast wcześniejszego rozwoju.”

Protokół nr 15 groził zniszczeniem “rosyjskiej autokracji”. Zrealizowany był w zaplanowanym terminie, co potwierdziło zabójstwo cara i jego rodziny.

W niniejszym krótkim opracowaniu dotknęliśmy zaledwie powierzchni planu, gdyż już został on zrealizowany w Rosji, nie mówiąc o światowym aspekcie spisku rozwijającego się na skalę międzynarodową.

Ślady złowrogich działań tego programu ujawnione tutaj można odkryć na całym świecie. Ciekawą rozrywką jest możliwość trzymania w jednej ręce Protokołów, a w drugiej gazety, żeby przekonać się jak często gazeta odzwierciedla wyraźne działania zawarte w Protokołach.

Źródło: http://www.biblebelievers.org.au/truth.htm#11

Tłum. z j. ang. Ola Gordon

Prawda o Protokołach cz. I/III

Prawda o protokołach cz. II/III. Amerykański środek ostrożności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.