Strona główna > NWO > Prawda o protokołach cz. II/III. Amerykański środek ostrożności

Prawda o protokołach cz. II/III. Amerykański środek ostrożności

Środek ostrożności Ameryki

aAutorzy Konstytucji Stanów Zjednoczonych starali się uchronić kraj przed siłą międzynarodowych bankierów żydowskich. Ci ludzie wiedzieli jak narody Europy cierpiały z powodu siły pieniądza, a zatem, zapewnili plan, według którego tylko legalnie wybrani przedstawiciele narodu w Kongresie będą mieli prawo kontroli finansów kraju. Był to nowy ideał w nauce rządzenia i wywołał krzyk śmiertelnego przerażenia wśród braterstwa bankowego w Europie.

Istnieją przesłanki, że ojcowie amerykańskiego rządu byli ostrożni wobec niebezpieczeństwa związanego z systemem talmudycznym. Mówi się, że kiedy napisano konstytucję, Benjamin Franklin nawet posunął się do żądania, by Żydów całkowicie wykluczyć z kraju. Swoją opinię opierał na doświadczeniach narodów Europy w rozwiązywaniu tego problemu.

Mówi się, że Charles Pinckley z Płd. Karoliny, jeden z twórców konstytucji, prowadził notatki z konferencji zebrań i według nich Franklin wypowiedział się w następujący sposób:

“W którymkolwiek kraju Żydzi osiedlili się w wielkiej liczbie, obniżyli standardy moralne, zdeprecjonowali uczciwość handlową, oddzielili się i nie chcieli się asymilować, szydzili z religii chrześcijańskiej i usiłowali ją podważyć choć na niej zbudowany był ten naród, sprzeciwiali się wobec jej ograniczeń; zbudowali państwo w państwie, a kiedy napotykali sprzeciw, próbowali udusić ten kraj i zadać mu śmierć finansową, jak w przypadku Hiszpanii i Portugalii.”

“Od ponad 1700 lat Żydzi opłakiwali swój smutny los z powodu wypędzenia z własnej ziemi, jak nazywają Palestynę. Ale, panowie, kiedy świat dałby ją im, natychmiast znaleźliby przekonywujący powód by tam nie wracać. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, a wampiry nie żyją na wampirach. Oni nie mogą żyć tylko wśród swoich. Oni muszą żerować na chrzescijanach i innych spoza swojej rasy.”

“Jeśli nie wykluczycie ich z tych Stanów Zjednoczonych, w tej konstytucji, w ciągu mniej niż 200 lat zaroją się tu w takiej liczbie, że zdominują i pożrą ziemię, zmienią naszą formę rządu, za którą Amerykanie rozlewali krew, oddawali życie, naszą egzystencję i zagrożą naszej wolności.”

“Jeśli nie wykluczycie ich, w ciągu mniej niż 200 lat wasi potomkowie będą pracować na polach by zapewnić im egzystencję, gdy oni będą w domach liczenia zacierać ręce. Ostrzegam was, panowie, jeśli nie wykluczycie Żydów na zawsze, wasze dzieci będą przeklinać was w grobach.”

“Żydzi, panowie, to Azjaci, niech się rodzą gdzie zechcą, lub od ilu pokoleń są poza Azją, nigdy nie będą inni. Ich poglądy nie zgadzają się z poglądami Amerykanina, nie będą się zgadzać nawet gdyby żyli wśród nas przez dziesięć pokoleń. Lampart nie może zmienić swoich cętek. Żydzi to Azjaci, będą zagrożeniem dla tego kraju jeśli pozwoli im się tu mieszkać, powinni być wykluczeni na podstawie tej konstytucji.”

Obserwując w jaki sposób inne narody dusiły się z powodu siły pieniędzy, ludzie którzy napisali konstytucję zrobili wszystko co mogli, by uchronić przyszłe pokolenia, choć nie mogli posunąć się tak daleko jak żądał Benjamin Franklin. Dlatego byli ostrożni by umieścić następującą klauzulę w sekcji ósmej pierwszego artykułu konstytucji: “Kongres ma prawo bić monety, określać ich wartość i zagranicznych monet, oraz ustalać poziom miar i wag.”

Celem tego przepisu było trzymanie kontroli nad pieniądzem państwa na zawsze poza rękami prywatnymi. Idea była taka, że tylko Kongres, jako wybrani przedstawiciele narodu, powinien mieć to prawo.

Kiedy prześledzimy pochodzenie pieniądza, pomoże to nam lepiej zrozumieć co mieli na myśli twórcy konstytucji. Podczas gdy prawdą jest, że pieniądz to tajemniczy twór z powodu nieuchwytnej siły jaką ze sobą niesie, to kiedy poznamy jego pochodzenie, będzie to bardziej zrozumiałe. Zawsze było korzystne dla bankierów by utrzymywać ludzi w ciemności w sprawie tajników międzynarodowych finansów. Jest to częścią planu zniewolenia mas. Oni umiejętnie stworzyli wrażenie, że manipulacja pieniądzem jest poza zasięgiem zwykłego rozumowania.

Wyraz ‘pieniądz’ pochodzi od staro-rzymskiego ‘moneta’ , oznaczającego świątynię w której bito i przechowywano złoto. Skrzynie w miejscach kultu strzeżone były przez kapłanów. Ten żółty metal uważano za szlachetny i święty.

Przechadzając się kiedyś wśród ruin starożytnej świątyni greckiej Apollo w Delphi, natrafiłem na piękny mały budynek zwany Ateński Skarbiec. Podłoga zrobiona była z twardej skały i miała głębokie wyżłobienia. W nich pogańscy kapłani składali złoto, srebro, kamienie i klejnoty przyniesione na przechowanie. Kustosze świątynnego złota stali się znani pod nazwą złotników [goldsmiths – przyp. tłum,].

W dawnych czasach kiedy człowiek wytwarzał więcej niż potrzebował na prywatne użycie, stosowano system wymienny [barter – przyp. tłum.]. Inaczej mówiąc, mógł wymienić rzeczy których nie potrzebował na inne niezbędne.

Od około VII wieku pne wprowadzono system bicia monet. Tylko królowie mieli prawo bicia monet. Jeśli złapano kogoś na tym uczynku, skazywano go na śmierć. Sytuacja ta trwała do około 1650 roku, kiedy zaczęły występować pewne wydarzenia, które stworzyły podstawy nowoczesnego systemu bankowego.

Sprytni złotnicy zdobyli prywatną kontrolę nad pieniądzem w różnych krajach, zwłaszcza w Anglii. Królowie nadal produkowali złote i srebrne monety, ale rozpoczęto proces ukrywania ich w skrzyniach by złotnicy używali je jako podstawę do bicia prywatnego pieniądza w formie papierowej. Kiedy rosła siła złotników, w wielu przypadkach mogli nawet kontrolować królów.

Ponieważ złotnicy byli jedynymi posiadającymi bezpieczne miejsca składowania wartościowych przedmiotów, kupcy przyjęli plan składowania u nich złotych i srebrnych monet. W zamian złotnik wydawał pokwitowanie lub certyfikat przyjęcia ich. Po jakimś czasie te kwity wykorzystywano zamiast monet. Wkrótce kupcy nabywali produkty płacąc za nie tymi właśnie kwitami.

W ten sposób powstał pieniądz papierowy. W krótkim czasie w rękach złotników były ogromne ilości złota i srebra, więc zaczęli wydawać kwito-waluty. Miłość pieniądza będąc korzeniem zła, złotnicy opracowali plan inflacji i wypisywali setki razy tak wiele kwitów jak dużo mieli w depozycie złotych monet. Oszustwo to stworzyło prawną podstawę nowoczesnej waluty. Gdyby wszyscy posiadacze kwitów zażądali zwrotu swojego złota i srebra równocześnie, miałyby miejsce wyścigi do “banku” pana Goldsmitha i z całym prawdopodobieństwem następnego dnia znaleziono by bankiera wiszącego na gałęzi najbliższego drzewa.

W tym samy czasie ewolucji pieniądza wprowadzono odsetki. Złotników nie zadowalała pożyczka czegoś czego nie mieli; samo to nie wystarczało by zaspokoić ich chciwość; dlatego kiedy ktoś przychodził ponownie po więcej kwitów, rozpoczęli żądać od niego płacenia odsetek.

Tak więc na skutek procesu “pies je psa” kupcy musieli pracować i planować by otrzymać kwity od innych w celu spłacenia wcześniej pożyczonych od złotników kwitów. Interesy zaczęły funkcjonować na zasadzie kwitów przynoszących odsetki zamiast monet. W międzyczasie złotnicy wykorzystywali odsetki jako pętle na szyi kupców.

Wymysł odsetek nazywa się lichwą. Jest to łańcuch krępujący dzisiejsze masy. Tak długo jak złotnicy mogli kontrolować złoto, mogli również kontrolować pieniądz papierowy wydany na podstawie złota, oraz w ten sposób kontrolować ludzi, którzy musieli mieć pieniądz papierowy by żyć. Gdziekolwiek jest złoto, tam jest siła rządzenia światem.

Stąd powiedzenie prezydenta Garfielda: “Kto rządzi pieniądzem państwa, rządzi też tym państwem.”

Dowiedzieliśmy się jak sztuczki złotników stały się podstawą nowoczesnego standardu złota. Rezerwy złota za pieniądzem papierowym to wszystko czego potrzebują złotnicy w XX wieku by wywołać jaką chcą panikę, kryzysy, bunty i wybuchy anarchii.

To dlatego współcześni międzynarodowi złotnicy nie chcą by ani złoto ani srebro nie tworzyły podstawy pieniądza papierowego. Na świecie jest tyle srebra, że kontrolowanie nim sprawiałoby im trudności.

Nieżyjący już F G Bonfils kiedyś powiedział: “Wszystko wyprodukowane na świecie przez 438 lat złoto stworzyłoby blok o powierzchni 38 stóp kw.” [myślę, że chodzi tu o sześcian o pow. ścianki 38 : 9 = ok. 13 m.kw. – przyp. tłum.] Jest to pewnego rodzaju złoty cielec czczony przez świat. Sprawowanie kontroli nad tą bryłą umożliwia międzynarodowym finansistom rządzić światem.

Autorzy konstytucji chcieli nie dopuścić do tego by współcześni złotnicy zdobyli kontrolę nad państwem. Dlatego zapisali wyłączne prawo zarządzania finansami państwa Kongresowi. Według tego planu w ciągu mniej niż 200 lat zbudowano najbogatsze państwo na świecie.

Ale międzynarodowi bankierzy nie są głupcami. Czekali na właściwy moment by wymóc na kongresmanach zlikwidowanie konstytucyjnego prawa narodu do “emisji pieniądza (i) regulacji jego wartości.” Jak to osiągnięto jest najczarniejszą zagadką w historii Ameryki. Zmanipulowali ją Rotszyldowie, Warburgowie i inne rody żydowskich bankierów.

John Sherman, amerykański kongresman z Ohio, był narzędziem wykorzystanym przez Rotszyldów do wbicia pierwszego klina. Poprzez ich spisek mogli zmusić Kongres do przegłosowania prawa narodu do kontrolowania pieniądza na rzecz interesów prywatnych banków.

25 czerwca 1863 roku londyńscy Rotszyldowie napisali do Ikleheimera, Mortona i Vandergoulda, przedstawicieli swoich banków w Nowym Jorku co następuje:

“Szanowni Panowie

Pan John Sherman napisał do nas z Ohio, USA, w sprawie możliwych zysków w National Banking zgodnie z ostatnim aktem uchwalonym przez wasz Kongres, kopię którego załączył w swoich listach. Oczywiście akt ten powstał w oparciu o plan sformułowany tutaj ubiegłego lata przez British Bankers Association {Stowarzyszenie Brytyjskich Bankierów), przez co Stowarzyszenie zarekomendowało naszym amerykańskim przyjaciołom, że jeśli stanie się on prawem, będzie to bardzo zyskowne dla bractwa bankowego na całym świecie.

Pan Sherman oświadcza, że nigdy wcześniej kapitaliści nie mieli takiej okazji gromadzenia pieniędzy, jak przedstawione jest w tym akcie, oraz że stary plan Banków Państwowych jest tak niepopularny, że nowy zostanie przyjęty najbardziej pozytywnie, pomimo faktu, że daje Bankom Narodowym prawie całkowitą kontrolę nad finansami państwa. ‘Kilku rozumiejących ten system,’ mówi, ‘będą albo tak zainteresowani zyskiem, albo tak uzależnieni od korzyści, że nie będzie żadnego wewnętrznego sprzeciwu, podczas gdy z drugiej strony, ten wspaniały organ składający się z ludzi niezdolnych umysłowo zrozumieć ogromnych korzyści jakie kapitał czerpie z tego systemu, poniesie jego ciężar bez żadnej skargi i być może nawet bez żadnych podejrzeń, że system ten sprzyja ich interesom.”

Prosimy o wyczerpująca odpowiedź w tej sprawie, jak również o deklarację waszej pomocy, jeśli zdecydujemy się na założenie Narodowego Banku w Nowym Jorku. Jeśli poznaliście pana Shermana (wydaje się, że to on wprowadził akt o narodowych bankach), będziemy zadowoleni z otrzymanej od was wiedzy o nim. Jeśli posłużymy się informacjami otrzymanymi od niego, oczywiście stosownie go wynagrodzimy.

Oczekujemy waszej odpowiedzi

z wyrazami szacunku

Bracia Rotszyldowie”

Odpowiedź Ikleheimera, Mortona i Vandergoulda była następująca:

“Szanowni Panowie

Otrzymaliśmy wasz list z dnia 25 czerwca, w którym piszecie o korespondencji od Johna Shermana z Ohio, odnoszącej się do korzyści i zysków z amerykańskiej inwestycji zgodnej z prawem o bankach narodowych.

Fakt, że pan Sherman dobrze się wyraża o takiej inwestycji lub podobnej, z pewnością ma znaczenie gdyż ten dżentelmen posiada w znacznej mierze cechy wyróżniające skutecznego nowoczesnego finansistę. Ma taki charakter, że jego własne uczucia nie mogą one być przyczyną stracenia z oczu wielkiej szansy. Jest młody, sprytny i ambitny. Ma oko na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych i jest już członkiem Kongresu. Słusznie myśli, że może bardzo wiele zyskać zarówno politycznie jak i finansowo (ma też ambicje finansowe) poprzez przyjaźń z osobami i instytucjami posiadającymi duże zasoby finansowe, które czasami nie są zbyt drobiazgowi w swoich metodach, albo w sprawie uzyskiwania pomocy rządowej albo zabezpieczania się przed nieprzyjaznymi przepisami. W tym ufamy mu całkowicie. Jego połączone intelekt i ambicja czynią go dla nas niezwykle cennym. Rzeczywiście, przewidujemy, że jeśli go życie oszczędzi, okaże się najlepszym przyjacielem jakiego kiedykolwiek miał świat finansowy w Ameryce.

Jeśli chodzi o organizację Narodowego Banku tutaj i zysków z takiej inwestycji, prosimy o zapoznanie się z załączonym okólnikiem. Pytania od europejskich kapitalistów w tej sprawie były tak liczne, że dla ułatwienia byliśmy zmuszeni wydrukować nasze odpowiedzi na okólniku.

Gdybyście zdecydowali się na utworzenie banku w tym mieście, będziemy zadowoleni świadczyć wszelką pomoc. Łatwo możemy znaleźć przyjaciół wśród finansistów w celu sporządzenia odpowiedniego informatora i wypełnić urzędowe stanowiska nie zapewnione przez przedstawicieli przysłanych nam przez was.

Z największymi wyrazami szacunku

Ikleheimer, Morton i Vandergould.”

Ustawa o narodowej bankowości była haniebnym czynem umożliwiającym Kongresowi zrzeczenie sie władzy nad narodowym pieniądzem na rzecz międzynarodowego żydowskiego bractwa bankowego. Co ten akt rozpoczął, dokończył system Federalnych Rezerw. Paul Warburg, prezydent Kuhn, Loeb and Co. był niemieckim Żydem przysłanym do Ameryki by sfinalizować wypaczony system finansowy państwa. To jemu przypisuje się napisanie ustawy o Federalnych Rezerwach uchwalonej za czasów kontrolowanego przez Żydów rządu Wilsona. W chwili jej uchwalenia przez Kongres, naród całkowicie stracił kontrolę nad swoim pieniądzem.

Podobnie jak Warburg, założyciel House of Rotszyld [Dom Rotszyldów] był również niemieckim Żydem. Rotszyld urodził się w 1743 roku i jego prawdziwe nazwisko było Majer Amszel. Z zawodu był pożyczkodawcą i jako logo swojej firmy używał Czerwonej Tarczy, od której nazwy ‘roth schild’ pochodzi jego nazwisko. Jak olbrzymia ośmiornica swoimi mackami sięga do wszystkich części świata.

Głównym celem niniejszej pracy jest pokazanie, jak łatwo byłoby grupie ludzi myślących w skali międzynarodowej kształtować świat według swoich pragnień, gdyby mieli dostęp do źródeł finansowych. Przyznanie możliwości takiego rozwiązania jest równoznaczne z przyznaniem, że taki spisek, jak ujawniony w Protokołach Mędrców Syjonu mógłby istnieć. Gdyby taki spisek mógł istnieć, to pozostaje tylko kwestia odpowiedzi: czy mamy dowody by podejrzewać że istnieje?

Światowy kryzys

Prof. Frederick Soddy z Oxford University jest zdania, że każda grupa finansistów posiadająca wiedzę zawartą w Protokołach, gdyby chciała, mogłaby przejąć pod swoją kontrolę całą ludzkość. “Powszechnie uważa się, że nastąpiło coś w rodzaju spisku mającego na celu zniewolenie świata,” mówi Soddy. Kiedy już wspomniał o Protokołach, dodał: “Spisek czy nie, to nie ma wątpliwości, że władza jaką to odkrycie włożyło w ręce finansistów, jeśli nie kontrolowana, umożliwi im w ich własnym czasie i na swój sposób podbić świat.”

“To, czy istnieje zmowa między “narodem wybranym” do przywrócenia poprzez złoto dominacji, która z nawyku miała pochodzić od Boga – biblijna historii (Exodus XXXII) przypomina bardzo podobną próbę, udaremnioną przez energiczne działanie działania ich głównego ustawodawcę – trzeba przyznać, że byłby to odwet na nauce za jej skłonności obrazoburcze, nie bez pewnego sardonicznego humoru, jeśli obudzimy się pewnego dnia i zamiast dziesięciu przykazań będziemy mieć jedną zasadę złota. Są to hipotetyczne możliwości, bez wątpienia, że tak jak w czasach Mojżesza, nadal są Żydzi i Żydzi. Przynajmniej miejmy taką nadzieję.”

Mając na uwadze wszystkie te fakty i rozważając dalszy fakt, że Protokoły były wyraźnie napisane około czterdzieści lat temu, poniższe zagrożenie wynikające z trzeciego protokołu wydaje się naprawdę być prorocze: “Wszystkimi dostępnymi nam tajnymi podziemnymi metodami i przy pomocy złota, które jest w naszych rękach, wywołamy światowy kryzys gospodarczy, na ulice rzucimy całe tłumy robotników jednocześnie we wszystkich krajach Europy. Te tłumy będą się spieszyć z zachwytem do rozlewu krwi tych, którym w prostocie niewiedzy zazdrościli od kołyski, i których majątki będą wtedy mogli łupić.”

“Naszych nie tkną, gdyż tylko my będziemy znać czas ataku i podejmiemy kroki by się obronić.”

Poszczególne kraje doświadczyły kryzysów w różnym czasie ale do depresji w 1929 roku nigdy nie było “powszechnego kryzysu ekonomicznego.” Jednym ze skutków depresji przez bezrobocie, było rzucenie “całych tłumów robotników” na ulice świata. Te tłumy już rozlewają “krew” urzędników rządowych, a patrząc na wskaźniki najgorsze jeszcze nie nadeszło. “Naszych majątków nie tkną,” i to jest fakt warty zauważenia, że kiedy majątki gojów rozpadały się w roku 1929, nie odnotowano strat po stronie głównych żydowskich spekulantów przez kryzys giełdowy. Ich majątek był taki, że kiedy depresja nadeszła byli na nią przygotowani. Artykuły prasowe do tej pory donoszą, że przyczyna depresji jest nieznana.

Czy mogła być zaplanowana?

Bankierzy i bolszewizm

10 września 1920 roku The American Hebrew napisał: “Żyd rozwijał zorganizowany kapitalizm wraz z jego wykonawcą pracy, systemem bankowym.”

W 1880 roku Fiodor Dostojewski napisał: “Tak, ona jest w przededniu swojego upadku, twoja Europa, upadku, powszechnego, ogólnego, okropnego…judaizm i banki rządzą wszystkim, tak Europa jak i edukacją, cała cywilizacją i socjalizmem, zwłaszcza socjalizmem, gdyż z jego pomocą judaizm wyrwie z korzeniami chrześcijaństwo i zniszczy chrześcijańską kulturę. I nic innego z tego nie wyniknie poza anarchią, nawet wtedy na czele wszystkiego będzie stał Żyd… i kiedy całe bogactwo Europy będzie złupione, pozostanie tylko żydowski bank.”

Przez długi czas związek między bolszewizmem i międzynarodowymi finansistami żydowskimi utrzymywano w ukryciu. Ale mądrość opinii publicznej ma sposób na zniszczenie kamuflażu i wiercenie aż do pierwszych przyczyn. Być może nigdy nie poznamy całkowitej historii, ale pokazały się wystarczające informacje by wiedzieć, że za tzw. “rosyjską” rewolucją 18 lat temu stały nieograniczone żydowskie finanse. W rzeczywistości była to “żydowska” rewolucja.

Nikt poinformowany nie ma już wątpliwości, że bolszewizm jest kontrolowany i kierowany przez tajemniczą hierarchię żydowskich czarowników finansowych. Zwykli ludzie i robotnicy, których umysły stały się wypaczone mydlanym oratorium i czerwoną propagandą są po prostu ogłupiani by wyniszczyć się nawzajem przez anarchię, klasową nienawiść i przemoc tłumu. Kiedy robotnicy na całym świecie nadal stawiają na litość spiskowców i w końcu są wykończeni wybuchami rewolucji, będzie wtedy proste dla finansistów by zakneblować ich w spirali systemu tajnej policji jak to miało miejsce w Rosji. W ten sposób międzynarodowi żydowscy czerwoni spodziewają się ostatecznie rządzić światem, a status gojów zredukować do niewolników.

W 1905 roku, kiedy w Rosji miała początek rewolucja, hebrajskie czasopismo nowojorskie The Maccabean napisało: “Rewolucja w Rosji jest rewolucją żydowską, kryzysem w żydowskich dziejach. Jest to żydowska rewolucja gdyż Rosja jest domem około połowy Żydów świata, a obalenie jej despotycznego rządu musi mieć bardzo ważny wpływ na losy milionów tam żyjących i na wiele tysięcy tych, którzy ostatnio wyemigrowali do innych krajów. Ale rewolucja w Rosji jest żydowską również ze względu na to, że Żydzi są najbardziej aktywnymi rewolucjonistami w carskim imperium.”

Jest zatem błędne aby sądzić, że nie do opisania warunki istniejące obecnie w Rosji, gdzie cała gojowska ludność została zredukowana do poziomu niewolników, stanowi szczerą próbę ze strony rosyjskiej klasy robotniczej w celu poprawy ich warunków.

Nie tylko w USA, ale również we wszystkich częściach świata, ogromna część żydowskiej prasy otwarcie propagowała bolszewizm kiedy zaczął obejmować Rosję. W Londynie propaganda stała się tak silna i okrutna, że Morning Post i inne szanowane dzienniki poświęciły jej dużo uwagi i szeroki rozgłos.

W 1919 roku Jewish Chronicle miała to do powiedzenia: “Jest dużo w fakcie samego bolszewizmu, w tym że tak wielu Żydów jest bolszewikami, w tym że ideały bolszewizmu w wielu punktach są zgodne z najlepszymi ideałami judaizmu.”

6 stycznia 1933 roku ta sama gazeta napisała: “Ponad jedna trzecia Żydów w Rosji została urzędnikami państwowymi.”

W swojej książce The Alien Menace (Obca groza) A H Lane, oficer brytyjski stawia pytanie: kto zapewnił Leninowi i Trockiemu fundusze by rozwalić rosyjski rząd w 1917 roku? I odpowiada: “Jest znanym faktem i udowodnionym, że pieniądze zapewniła grupa międzynarodowych bankierów z siedzibą w Berlinie, Sztokholmie i Nowym Jorku. Kiedy Lenin zabrał ze sobą ze Szwajcarii pewną liczbę obcych rewolucjonistów zebranych z całej Europy, jego główny pomagier Trocki przywiózł ze sobą hordę obcych z USA. Sam był w więzieniu w Halifax, Nowa Szkocja, kiedy otrzymał wiadomość by dołączył do Lenina w Rosji. Jego uwolnienie z więzienia po to by mógł asystować Leninowi w organizowaniu bolszewickiej rewolucji jest tajemnicą, która nigdy nie była rozwikłana. Jaki ogromny wpływ zmusił brytyjskie organy by go uwolnić i dać pozwolenie na wyjazd do Rosji?”

Za rosyjskim holokaustem były lata przygotowań i niesamowitych intryg. Spisek zaplanowano tak ostrożnie i jego ślady ukryto z taka dbałością, że tylko teraz goje zdają sobie sprawę, do pewnego stopnia co naprawdę się wydarzyło. Pewni “tajemniczy mężczyźni”, których działalności nigdy w pełni nie poznano, byli zainstalowani w różnych miejscach świata na wzór ogromnej międzynarodowej sieci.

Przykład tego można zauważyć u tajemniczego dr Helphanda, używającego literackiego pseudonimu Parvus. Rosyjski Żyd z główna bazą operacyjną w Sztokholmie, Helphand był łącznikiem między spiskowcami z różnych krajów. Posiadał ogromny majątek i opisywano go jako “niewidzialnego międzynarodowego spekulanta który dorobił się ogromnej fortuny, i kreował się na idealnego inspiratora bolszewizmu.”

Kiedy Lenin i Trocki wykonywali wstępna brudną robotę, prawdziwi sponsorzy światowego buntu trzymali się za kulisami. Ganecki-Furstenberg, inny Żyd który pracował z Helphand, miał interesy finansowe równie wielki i tajemnicze. Ktoś z tych czasów mówi, że przez tych dwóch dziwnych facetów “bolszewicy zwykli otrzymywać ogromne sumy pieniędzy z nieznanych źródeł zagranicznych.”

Pan Lane kontynuuje swoją ocenę sytuacji: : “W jaki sposób ci obcy wspierani rewolucjoniści, po najeździe na Rosję, przeszli do mordowania i grabienia na hurtowa skalę, zapisały liczne osoby, które miały nieszczęście być w Rosji w czasie rewolucji bolszewickiej. Wszyscy są zgodni, że przywódcami rewolucji i osobami odpowiedzialnymi za większość brutalnych i oburzających morderstw byli Żydzi.”

Victor E Marsden przebywał w Rosji podczas i zaraz po rewolucji. Był przedstawicielem londyńskiego Morning Post i miał możliwość obserwować tworząca się od początku moskiewską biurokrację. Będąc w codziennym kontakcie z przywódcami, mógł obserwować personel nowej dyktatury. Ponieważ upierał się że zewnętrznemu światu będzie opisywał prawdę, ściągnął na siebie gniew Żydów i chociaż był obywatelem brytyjskim został uwięziony. Zmarł przedwczesną śmiercią na skutek odniesionych tam ran.

W 1934 udało mi sie dostać z Anglii listę nazwisk I narodowości przywódców sporzadzoną przez Marsdena kiedy mieszkał w Moskwie. Opublikowałem ją w Revealer by na zawsze uciszyć pewnych hebrajskich chrześcijan i religijnych redaktorów, którzy do tego czasu negowali żydowski charakter komunizmu. Pełna lista od A do Z pokazała, że było tam 545 biur i 454 z nich zajmowali Żydzi. Wiarygodne raporty wskazują, że prawie taka sama relacja jest dzisiaj. Opublikowane narodowości przedstawiały się następująco:

 1. Żydzi 454
 2. Litwini 33
 3. Rosjanie 23
 4. Ormianie 13
 5. Niemcy 12
 6. Finowie 3
 7. Polacy 2
 8. Gruzini 1
 9. Karaimowie 1
 10. Węgrzy 1
 11. Imeretianie 1
 12. Czesi 1
  Razem     545

W celu dokonania rewolucji Lenin potrzebował milionów dolarów. Takich ogromnych sum nie można było zebrać wśród osób prywatnych. Tylko silni międzynarodowi bankierzy mogli wesprzeć propagandę na tak olbrzymią skalę.

“W pewnym czasie Trocki był ulubieńcem Jakuba Schiffa,” powiedział kongresman Louis T McFadden w przemówieniu przed Kongresem w 1933 roku. “Podczas wojny Trocki redagował Nowy Mir i organizował masowe spotkania w Nowym Jorku. Kiedy opuszczał Amerykę by powrócić do Rosji, jak podają wiarygodne źródła, podróżował na koszt i pod opieką Schiffa. W Halifax aresztowali go Brytyjczycy, lecz uwolnili natychmiast dzięki jakiemuś wysoko ulokowanemu protektorowi. Wkrótce po przyjeździe do Rosji otrzymał informację, że miał kredyt w Szwecji, w szwedzkiej filii banku należącego do Maxa Warburga z Hamburga. Kredyt ten pomógł sfinansować zajęcie rosyjskiej rewolucji przez międzynarodowych bankierów żydowskich.”

Rok później w innym przemówieniu przed Kongresem, McFadden powiedział: “Studenci radykalizmu wiedzą, że obecny sowiecki rząd w Rosji zorganizowany był przez obcych i uzurpatorów a nie reprezentanta myśli i idei 150 mln obywateli Rosji…”

“Chiałbym przypomnieć lojalnym Amerykanom, że dobrze jest pamiętać iż taktyka ‘wiercenia-od-środka’ kontynuowana przez tych obcych i uzurpatorów w sowieckiej Rosji spowodowała upadek rządu i ustanowienie obecnego rządu pod kontrolą komunistyczno-żydowską, oraz wskazać, że ten sam typ obcych i uzurpatorów jest zatrudnionych w USA by ustanowić formę rządu inną niż konstytucyjny, a by to zrobić chcą sparaliżować przemysł, zniszczyć patriotyzm, by w końcu obalić rząd Stanów Zjednoczonych.”

Inny przykład związku między bankierami i bolszewikami daje się zauważyć w pracach Leonida Borysewicza Krassina. Ten człowiek, syberyjski Żyd, był równie bogaty. Brał udział w rewolucyjnym spisku w Rosji w 1907 roku i natychmiast uciekł do Berlina gdzie podjął pracę w żydowskiej firmie. Dwa lata później powrócił do Rosji jako dyrektor filii firmy w St Petersburgu.

W 1917 roku współpracuje z tajemniczym dr Helphandem i Ganeckim-Furstenburgiem w Sztokholmie jako ośrodkiem ich działalności. Pracowali między St Petersburgiem, Sztokholmem i Berlinem. Był to rok w którym poczyniono starania o przeniesienie Lenina i Trockiego wraz z ich bandą rzezimieszków przez Berlin w zapieczętowanym pociągu. Krassin był jednym z przywódców przygotowującym tę podróż. W kręgu jego przyjaciół byli główni przywódcy bractwa bankowego z Niemiec.

Pani Webster sprawę te podsumowuje w jednym akapicie: ” Krassin grał podwójną rolę, z jednej strony reprezentował interesy wielkich żydowsko-niemieckich kapitalistów, a z drugiej jako pomagier Lenina, którego jednoznacznym celem było zniszczenie kapitalizmu. Gdyby potrzebne były inne dowody na związek między bolszewizmem i międzynarodowymi finansistami, dostarczy ich sprawa Krassina.”

Do czasu kiedy do władzy doszedł Hitler, istniał bliski związek między finansistami z Berlina I Moskwy. Kiedy kryzys w roku 1931 ogarnął Anglię, gazety donosiły, że pożyczki “zamrożono” w Niemczech, przez co zablokowano przepływ kapitału. Artykuły te nie były prawdziwe, lecz był tego powód, że choć pieniądze przeszły do Berlina, przekazywane były przez żydowskich bankierów niemieckich do sowieckiej Rosji, gdzie je “zamrażano”.

Tej strategii niszczenia równowagi finansowej świata dostarcza oświadczenie moskiewskiego oligarchy Mendzinskiego: “Tak długo jak idioci będą poważnie traktować nasze podpisy i im wierzyć, będziemy musieli przyrzec wszystko o co proszą, i na tyle ile by się chciało, jeśli tylko dostaniemy coś materialnego w zamian “.

Wyczuwając sytuację, że fundusze przesyłane do Niemiec dostawały sie do Moskwy, James W Gerard we wrześniu 1931 roku oświadczył, że Niemcy “nie potrzebowały żadnej pomocy finansowej oraz że duży procent pożyczek z USA szedł do Rosji”. Dodał: “Jeśli mamy robić interesy z Rosją, róbmy je bezpośrednio a nie przez Niemcy, które zorganizowały kredyt wartości milionów dolarów dla Rosji, by mogła zakupić towary w Niemczech.”

Dlatego oszuści mają zwyczaj wywoływać spięcia na liniach międzynarodowych finansów w celu kreowania bezrobocia i niepokoju wśród mas. Dla nich stworzenie sytuacji jaką chcą jest bardzo prosta sprawą, wystarczy usiąść przy biurku i kontrolować gospodarcze arterie świata.

Tak więc widzimy, że naród rosyjski jest nie tylko nieludzko rządzony przez grupę pozbawionych serca obcokrajowców, ale że ta grupa była finansowana i wspierana od początku przez międzynarodowych bankierów, którzy są również obcy w krajach gdzie żyją dlatego, że ich pomysły są sprzeczne z narodowymi dążeniami gojów których dominują siłą złota.

W listopadzie 1934 roku prezydent USA wysyła następującą wiadomość do szefa moskiewskiej dyktatury: “W siedemnastą rocznicę ustanowienia sowieckiego rządu, proszę przyjąć zapewnienie najlepszych życzeń dobrobytu waszego kraju.”

Źródło: http://www.biblebelievers.org.au/truth.htm#8

Tłumaczenie: Ola Gordon

Czytaj także:

Prawda o Protokołach cz. I/III

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.