Strona główna > NWO > Prawda, jaką trzeba powiedzieć

Prawda, jaką trzeba powiedzieć

Jest stare porzekadło czy może przestroga, jaka mówi „Liczby nie kłamią, to kłamcy zmyślają liczby”. Co to może oznaczać mówiąc metaforycznie albo postrzegając te słowa jako wyraz mądrości? Gdy zaczynamy się zastanawiać, jak powiązać te słowa z pewnym apelem zawierającym ostrzeżenie albo jako pewien rodzaj miernika albo jako kod etyczny, musimy dostrzegać fakty ze świata realnego, nie trzeba sięgać dalej niż w dziedzinę nauk medycznych, farmakologię, czy w szczególności w szczepionkarstwo.

a

Niestety, triumfująca koncepcja w głowach ludzi z rządowych agencji opieki zdrowotnej jest taka, że kategoria „medycyna” jest nieomylna w zakresie wytworzonej przez samą siebie nauki, własnych badań, własnych statystyk, własnej demografii i stworzonej przez samą siebie formę nachalnej reklamy. Odwrotna strona tego dogmatu, mającego niemal wiekową brodę, polega na tym, że owo krótkowzroczne naukowe credo najwyraźniej prowadzi, albo nawet stwarza, kryzys zdrowotny o rozmiarach koncepcji maltuzjańskiej. Innymi słowy, powstaje kluczowy problem albo kryzys, który rujnuje nie tylko zdrowie ludzkie w skali globalnej, ale szkodzi również interesom samego przemysłu, jaki brukuje sobie i nam drogę do piekła, a wyposażony jest w pełnomocnictwa na zdrowie i wciąż coraz bardziej oszukańczą naukę, jakiej federalne agencje ds zdrowia nie mogą skontrolować i powstrzymać, chociaż powinny.

Oto doskonały przykład: 21 badań medycznych świadczących rzekomo o korzyściach z leków: Vioxx/Celebrex zostało sfabrykowanych przez byłego szefa ds zwalczania bólu, dr Scotta S. Ruebena, z Baystate Medical Center w Springfield, Massachusetts. Badania te były publikowane w czasopismach medycznych w larach 1996-2008. Inne dotyczyły nadużyć z  Bextra/Lyrica.

The New York Times w dziale o biznesie napisał 17.10.2008 r., “Pfizer zgadza się zawrzeć ugodę w sprawie Bextra i Celebrex.” [1] Pfizer wypłacił 894 mln $ zadośćuczynienia w sprawie roszczeń na tle stosowania leku Bextra, jaki został wycofany z rynku. Roszczenia dotyczyły również leku Celebrex, jaki wciąż jest na nim dostępny.

Nawet badania z dziedziny raka nie uchroniły się od przypadków oszustwa. 10 lat obiecujących badań w prestiżowej Mayo Clinic zostało porzuconych z uwagi na dopuszczanie się fałszerstw w ich trakcie. [2] Dlaczego mamy tu do czynienia z fałszowaniem? Może odpowiedź zawiera się w tym, co musiał przyznać Richard Horton, wydawca The Lancet: “Jeden artykuł w Lancecie i oto masz swój stołek, masz swoją kasę. To twój paszport do sukcesu”.

Aby zdemaskować dalsze fałszerstwa w dziedzinie badań medycznych, trzeba opowiedzieć historię opisaną w artykule Heidi Stevenson: “FDA System Approves Human Testing for Nonexistent Product and Company”, jaki został opublikowany przez witrynę Gaia Health. [3]

Stevenson opowiada komiczne, uszczypliwe operacje związane z tworzeniem bazy fałszywych dokumentów naukowych, jaka nawet amerykańskiemu departamentowi Health and Human Services oraz innym graczom na rynku medycznym wydała się reprezentować sobą “krańcowy brak zachowania jakichkolwiek standardów jakościowych, bezpieczeństwa i skuteczności leków i produktów medycznych, tworzonych na jej podstawie, a będącej wytworem agencji, jakie mają za zadanie dokonywanie przeglądu tej bazy”. To jest z tego najbardziej skandaliczne – brak jakiejkolwiek troski ze strony agencji obarczonych zadaniem nadzoru nad jakością, bezpieczeństwem, skutecznością leków i produktów medycznych. Jednak jest jeszcze jedno równie ważne kryterium, jakie powinno wchodzić w zakres tego nadzoru, a nie wchodzi. Widoczny jest brak autentyczności w sprawie informacji statystycznej rozpowszechnianej przez rządowe agencje ds zdrowia, szczególnie przez CDC i FDA, w kwestii badania tendencji do dokonywania naukowych zafałszowań.

Pierwszy z brzegu przypadek, jaki przychodzi na myśl, to szwindel na miliony dolarów wydanych przez amerykańskie U.S. Centers for Disease Control and Prevention dla duńskiego naukowca Poula Thorsena, który został zaangażowany w celu stwierdzenia związków pomiędzy szczepieniami a autyzmem. Jest w tym odrobina ironii, bo Thorsen otrzymał pomoc z wewnątrz otrzymując fałszywe faktury podpisane przez szefa sekcji laboratoryjnej w agencji CDC. W 2011 r., Thorsen został oskarżony o następujące czyny: oszustwo informacyjne, pranie pieniędzy oraz otrzymanie grantów na podstawie fałszywych informacji z instytucji badawczych. [4] Można się zastanawiać, dlaczego Thorsen “dał się złapać” zamiast po prostu dowieść, że autyzm nie jest powodowany przez szczepionki, gdyż takie badanie byłoby kluczowe dla utworzenia naukowej przesłanki do produkcji szczepionek przez Big Pharmę.

Jednakże nic się nie da porównać do wyraźne oszukańczych praktyk rozpowszechniania informacji na temat szczepień i szczepionek – że mają charakter leczniczy i/lub chronią przed rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych. Historycznie rzecz biorąc, nic nie jest oparte na braku podstaw faktycznych, czy może na większym oszukaństwie, niż informacje, jakimi bombardowani są rodzice w sprawie chorób dziecięcych, co potwierdza poniżej przedstawiona informacja.

Szkarlatyna, dyfteryt, krztusiec, odra

Przypadki śmierci dzieci w wieku poniżej 15 lat / Anglia i Walia

W okresie 1850-1940 nastąpił spadek o 90 %, gdy nastąpiły pierwsze szczepienia, poczynając od dyfterytu. Szczepienia na krztusiec zaczęły się w początkach lat 50-tych. Masowe szczepienia na odrę zaczęły się pod koniec lat 60-tych. Nie było szczepień na szkarlatynę.

Przypadki zgonów zaczęły maleć, od ponad 5 tysięcy na jeden milion dzieci w 1860 r. do 1 tysiąca w 1940 r., nastąpiło to nawet zanim zaczęły się pierwsze masowe szczepienia w Anglii i Walii.

Wydaje się, że te choroby zaczęły zanikać samoistnie z powodu lepszych warunków sanitarnych i lepszego odżywania się, a dietetyka stawała się znana powszechnie.[5]

Krztusiec (Pertussis)

Średni poziom zgonów rocznie wśród dzieci poniżej 15 roku życia / Anglia i Walia

W okresie od 1868 do 1953 r. wskaźnik zgonów spadł o 98,5 % zanim wprowadzono szczepienie na krztusiec w 1953 r.

Najwyższy wskaźnik zgonów przypadający na jeden million dzieci był w okresie od 1500 do 1860 r., natomiast najniższy w wysokości 50 przypadków na jeden milion dzieci przypadł na rok 1953, wtedy, gdy dopiero wprowadzona została szczepionka. [6]

Odra

Średni poziom zgonów rocznie wśród dzieci poniżej 15 roku życia / Anglia i Walia

W okresie między 1855 a połową lat 60-tych XX wieku, nastąpił praktycznie 100 % spadek śmierci z powodu zachorowań na odrę [z 1100 przypadków na jeden milion do praktycznie 0]. Szczepionka na odrę nie została wprowadzona aż do połowy lat 60-tych. [7]

Ospa

Średni poziom zgonów rocznie / Anglia i Walia

Ospa, “dziecko z afisza” przemysłu szczepionkowego ma burzliwą przeszłość, gdyż choroba w rzeczywistości zanikała z przyczyn naturalnych, gdy wprowadzone zostały obowiązkowe prawa szczepieniowe w połowie lat 60-tych XIX wieku. W wyniku tego zachorowalność na ospę skoczyła o 275 %, co spowodowało z kolei bunt obywatelski, a obowiązkowe szczepienia na ospę zostały uchylone.

Do roku 1908 nie było praktycznie przypadków zgonu z powodu ospy. [8]

Wskaźniki śmiertelności niemowląt

Zgony dzieci w wieku poniżej 1 roku na 1000 przypadków narodzin / Australia

Masowe szczepienia na dziecięce choroby infekcyjne zostały wprowadzone około 1935 r.

Między 1881 a 1935 r. przypadki śmierci z powodu chorób zakaźnych zmniejszyły sie z ok. 127 przypadków na 1000 narodzin do 40 przypadków na 1000 narodzin w roku, w którym szczepienie wprowadzono. To spadek o 65 % bez jakichkolwiek szczepionek. [9]

Zmniejszanie się wskaźnika zgonów przypisywanego chorobom zakaźnym niemowląt i dzieci

Wskaźniki odnoszące się do 10 tysięcy osób / USA

Gruźlica – spadek z ok. 195 przypadków zgonu na 10 tysięcy osób w 1900 r. do mniej niż 5 przypadków w 1960 r. Nie ma szczepień na gruźlicę w USA.

Dur brzuszny – spadek z ok. 35 przypadków śmierci na 10 tysięcy w 1900 r. do praktycznie żadnego w połowie lat 50-tych XX wieku. [10]

Dziesięcioletnie wskaźniki dla gruźlicy układu oddechowego

Wskaźniki śmierci odnoszące się do 100 tysięcy osób w okresie 1855 do 1965 / Anglia

Liczba przypadków zgonów zmniejszyła się z ok. 275 na 100 tysięcy ludzi w 1855 r. do 116 w 1916 r. podczas I WŚ, potem do ok. 50 w 1935 r., 40 w 1945 r., gdy II WŚ się kończyła i dopiero wprowadzano antybiotyki, potem do ok. 20 w 1953 r., gdy wprowadzono szczepionkę BCG na gruźlicę.

To był gwałtowny spadek przypadków zgonu zanim wprowadzono antybiotyki, co prawdopodobnie przypisać można lepszej higienie i diecie lub lepszym jakościowo rodzajom pozywienia, a wraz z końcem II WŚ z poprawą warunków życiowych. [11]

Przypadki dyfterytu w Nigerii

Wskaźnik śmiertelności w latach 1973-1982

W 1973 r. było ok. 125 przypadków zachorowań na dyfteryt. Między 1976 a 1977, zachorowalność na dyfteryt skoczyła do ok. 1050 przypadków. W 1979 r. szczepionka na dyfteryt (EPI) została tam wprowadzona i nastąpił spadek zachorowań. W latach 1980-1982 liczba zachorowań zwiększyła się [prawie o 3 razy] do 900 zachorowań, proszę zwrócić uwagę na to, że dokonywano w tym okresie szczepień specjalistyczna szczepionką EPI. [12]

Zachorowania na polio w Republice Dominikany

Wskaźniki śmiertelności na 100 tysięcy mieszkańców w latach 1978-1989

Wskaźniki śmiertelności zdają się skakać w obie strony między 1978 a 1983 r. z w przybliżeniu 3,1 % na 100 tysięcy ludzi w 1978 r. do 0,2 % [1979] do 2.7 % [1980] do 1.3 % [1981] do 1.2 % [1982] do 0.1 %  w 1983 r. Szczepionka EPI została wprowadzona w 1983 r., a w tym roku liczba zachorowań wynosiła praktycznie 0. [13]

Odra w Republice Dominikany

Wskaźniki śmiertelności na 100 tysięcy mieszkańców w latach 1978-1989

Przypadki zachorowań na odrę w 1978 r. w sumie wyniosły 113.1; 169.5 w 1979; 179.1 w 1980; 50.2 w 1981; 68 w 1982; 49.8 w 1983; 72.8 w 1984; 68.8 w 1985; 7.5 w 1986, w roku, gdy wprowadzona została szczepionka EPI; dalej 7.13 w 1987; 10 w 1988; oraz 18 w 1989 r.—doszło do podwojenia liczby zachorowań odkąd wprowadzono szczepionkę. [14]

Krztusiec w Republice Dominikany

Wskaźniki śmiertelności na 100 tysięcy mieszkańców w latach 1978-1989

Krztusiec – przypadki zachorowalności zakończone śmiercią wyniosły w 1978 r. ogółem 19.5 (na 100 tys. mieszkańców). W 1981, 3.8. W 1983, 5. W 1985, 2.50. Szczepionka na krztusiec wprowadzona została w połowie roku 1985. W 1988 wskaźnik zgonów z powodu choroby wyniósł 1. Jednak w 1989 r. skoczył do 4. [15]

Wnioski

Powyżej przedstawiona informacja potwierdza 3 dziedziny odnośnie propagandy szczepionkowej:

(1) choroby zakaźne zanikały w sposób naturalny na długo przed tym, zanim wprowadzono szczepionki mające “wyeliminować” te choroby.

(2) te same choroby, na które zaszczepiano ludność, następnie powodowały wzrost wskaźników śmiertelności wskutek zachorowań na nie po tym, jak programy szczepieniowe się zaczynały.

(3) gromadne szczepienia, reklamowane jako powód programów szczepień, mogą być medyczną i farmakologiczną anomalią, szczególnie z punktu widzenia wzrostu wskaźnika śmiertelności po wprowadzeniu programów szczepieniowych.

Jest tylko jeden naukowy sposób, aby rozstrzygnąć kontrowersje związane ze szczepieniami i z ich zdolnością do „uodparniania”, a jest to retrospektywne mega studium badawcze wśród niezaszczepionych populacji w stosunku do populacji poddanej szczepieniu. Takiej demografii brakuje, wg mojej wiedzy nigdy tego nie przeprowadzono, lecz potrzeba dokonania tego przeglądu i to szybko wynika z rzeczy następującej:

“W 2009…oceniano, że 8 % dzieci w wieku od 3 do 17 lat miała zaburzenia zdolności uczenia się, a 9 % dzieci miało ADHD”. [16]

Widocznie coś wpływa szkodliwie na ośrodkowy układ nerowy małych dzieci i młodzieży. Autyzm dotyka teraz jedno na 88 dzieci w USA. Rak jest powodem nr 1 umieralności dzieci. W wieku od 1 do 4 lat, rak powoduje prawie 30 % zgonów. Dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat, ten wskaźnik wynosi ok. 50 %. W wieku między 15 a 24 lata, rak zabija ok. 43 % w odniesieniu do wszystkich przypadków zgonów. [17]

Co roku w USA w przybliżeniu u 13.400. dzieci w wieku od narodzin do 19 roku życia diagnozuje się chorobę nowotworową. [17]

Wydaje się, że możemy mieć do czynienia z promocją wymiany “coś za coś” wynikającej z przymusowych programów szczepień. Chroniczny stan chorobowy i/lub śmiertelne choroby są zaszczepiane zamiast przechodzenia normalnych zakaźnych chorób wieku dziecięcego, co z upływem czasu zamieniło się w praktykę dostarczania odporności długoterminowej dla dzieci. Przypadkowo okazuje się, że te choroby były w naturalnym zaniku – być może w związku z warunkami sanitarnymi i poprawą żywienia – aż do niedawna, gdy zaczęto uprawiać politykę gromadnej odporności z użyciem szczepień.

Amplituda zachorowań na krztusiec i odrę zdarzają się wśród populacji zaszczepionej dzieci. To jest coś, z czym należy poradzić sobie racjonalnie i naukowo, a nie za pomocą obwiniania istnienia grupy niezaszczepionych dzieci. To, na co najprawdopodobniej wskazuje to zjawisko to fakt, że masowa imunizacja nie jest prawidłową koncepcją, czyli że zaszczepione dzieci nie powinny być potem leczone na te same choroby, na które je uprzednio uodparniano.

Lecz może tu być jeszcze groźniejsza konsekwencja, jaka chyłkiem czai się w nauce szczepionkowej, tj. nieodwracalne biologiczne skutki rozlicznych neurotoksyn i innych toksycznych materiałów używanych w procesie wytwarzania szczepionek. Żadnego badania nie przeprowadzono, aby dowieść/ albo zaprzeczyć: 1) interakcji biochemicznych, 2) ich rakotwórczego charakteru, 3) ich teratogenności [zdolności do wytwarzania efektów ubocznych, wady potworności w rozwoju płodu 18].

Powyżej zacytowane statystyki zachorowań na raka wśród dzieci wskazują potrzebę dla takiego naukowego śledztwa.

W maju 2009 r., dr medycyny, Diana Zuckerman, napisała artykuł „Przedwczesna dojrzałość płciowa w dziewcząt”, gdzie stwierdziła:

10 lat temu pojawiły się szokujące zalecenia dla pediatrów sugerujące, że u dziewczynek w wieku 6 czy 7 lat początek rozwoju piersi oraz owłosienia łonowego to wcale nie jest coś „anormalnego”. W istocie, 48 % afro-amerykańskich dziewcząt w wieku 8 lat i 15 % białych przejawia oznaki dojrzewania.

Te zalecenia zostały opublikowane w czasopiśmie Pediatrics, oficjalnym wydawnictwie the American Academy of Pediatrics, i oparte były na wielu badanich”. [19]

Wg danych z 2012 r. pochodzących z the American Academy of Pediatrics’ Pediatric Research in Office Setting Network:

„Pediatrzy odnotowali najwcześniejszy wiek dojrzałości u białych chłopców pochodzenia nie-latynoskiego na 10,14 rok życia, u nie-latynoskich afro-amerykanów na 9,14 rok życia, a u chłopców latynoskiego pochodzenia na 10,4 rok życia”. [20]

W ten sposób mamy definitywny dowód na to, że zmiany biochemiczne i fizjologiczne zachodzą u dzieci w coraz młodszym wieku. Te zmiany są wynikiem zarówno czynników środowiskowych oraz innych czynników, jak chemikalia, z których część znana jest z tego, że imitują hormony zwane zakłócaczami gruczołów dokrewnych. Takie chemikalia można odnaleźć w jedzeniu, wodzie, a także codziennym środowisku. Są powszechnie spotykane. Jednak to czego nie wiemy to zagadnienie, czy te chemikalia wchodzą w interakcje z licznymi środkami chemicznymi, w tym tymi, które znajdują się w szczepionkach, jakie są wstrzykiwane niemowlętom w chwili narodzin oraz w wieku 2, 4, 6 miesięcy po narodzeniu i później.

Od czasu rozpoczęcia tej nagonki na szczepienia niemowląt, a potem coraz częściej przy użyciu wieloczynnościowych szczepionek, można się tylko zastanawiać, jaką rolę odgrywają chemikalia w szczepionkach w zjawisku wczesnego dojrzewania dzieci, w przypadkach dziecięcych nowotworów, autyzmie oraz syndromach deficytu skupiania uwagi, ponieważ Big Pharma, agencje rządowe CDC i FDA, a także Kongres w ogóle nie są zainteresowane, żeby powiedzieć prawdę.

Żródła cytatów:

[1] http://online.wsj.com/article/SB123672510903888207.html

[2] http://gaia-health.com/articles501/000510-drug-study-corruption.shtml

[3] http://gaia-health.com/gaia-blog/2012-09-20/fda-system-approves-human-testing-for-nonexistent-product-and-company/

[4] http://www.naturalnews.com/032216_Thorsen_fraud.html

[5] Data presented at the British Association for the Advancement of Sciences (Presidential Address), in The Dangers of Immunization, The Humanitarian Society, Quakertown Penn., USA, 1979; source cited: Porter 1971 & http://www.alternative-doctor.com/vaccination/obomsawin.html#BIOGRAPHICAL SKETCH OF: RAYMOND OBOMSAWIN

[6] McKeown, T., The Role of Medicine–Dream, Mirage, or Nemesis?, Basil Blackwell, Oxford, UK, 1979, p. 103 & http://www.alternative-doctor.com/vaccination/obomsawin.html#BIOGRAPHICAL SKETCH OF: RAYMOND OBOMSAWIN

[7] McKeown, T., The Role of Medicine–Dream, Mirage, or Nemesis?, Basil Blackwell, Oxford, UK, 1979, p. 105 and data from Waltzkin, H., „…Analysis of the Health Care Systems of Advanced Capitalist Societies,” in The Relevance of Social Science for Medicine, edited by Eisenberg, L., and Kleinman, A., 1980; source cited: Kass, 1971 &

http://www.alternative-doctor.com/vaccination/obomsawin.html#BIOGRAPHICAL SKETCH OF: RAYMOND OBOMSAWIN

[8] Based on McKeown, T., The Role of Medicine–Dream, Mirage, or Nemesis?, Princeton University Press, 1979, p. 104 & http://www.alternative-doctor.com/vaccination/obomsawin.html#BIOGRAPHICAL SKETCH OF: RAYMOND OBOMSAWIN

[9] Based on Taylor, R., Medicine Out of Control, Sun Books, Melbourne, 1979, Figure 1.1, p. 9 and text p. 8; source cited; Australian Bureau of Census and Statistics, Demography Bulletins, Canberra, Australia & http://www.alternative-doctor.com/vaccination/obomsawin.html#BIOGRAPHICAL SKETCH OF: RAYMOND OBOMSAWIN

[10] The Dangers of Immunization; source cited: Dingle, J., Scientific American, 1973 &

http://www.alternative-doctor.com/vaccination/obomsawin.html#BIOGRAPHICAL SKETCH OF: RAYMOND OBOMSAWIN

[11] Based on Taylor, R., Medicine Out of Control. Figure 1.2, p. 11; source cited: Crofton, J. and Douglas, A., „Epidemiology and Prevention of Pulmonary Tuberculosis,” in Respiratory Diseases, Blackwell Scientific Publications, Oxford, UK, 1969; and data from McKeown, T., The Role of Medicine, (Basil Blackwell edition) p. 92 &

http://www.alternative-doctor.com/vaccination/obomsawin.html#BIOGRAPHICAL SKETCH OF: RAYMOND OBOMSAWIN

[12] Based on Taylor, R., Medicine Out of Control, Figure 1.3, p. 12; sources cited: Glover, J., „Incidence of Rheumatic Diseases,” Lancet, 1:499, 1930; and WHO, Geneva, „Annual Epidemiological and Vital Statistics 1950-196 I,” World Health Annual Statistical Reports (causes of death) 1962-1975 & http://www.alternative-doctor.com/vaccination/obomsawin.html#BIOGRAPHICAL SKETCH OF: RAYMOND OBOMSAWIN

[13] Epidemiology data for years 1978-1987 taken from UNICEF Evaluation Publication No. 6, Santo Domingo, Dominican Republic, May 27, 1988; and data for years 1988 and 1989, obtained in personal communication from the Pan American Health Organization, EPI Unit, August 21, 1990 & http://www.alternative-doctor.com/vaccination/obomsawin.html#BIOGRAPHICAL SKETCH OF: RAYMOND OBOMSAWIN

[14] Ibid

[15] Ibid

[16] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21563639

[17] http://www.acco.org/Information/AboutChildhoodCancer/ChildhoodCancerStatistics.aspx

[18] http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/teratogenicity

[19] http://www.center4research.org/2010/04/girls-to-women/

[20] http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-10/aaop-aao_2101312.php

Źródło: http://www.activistpost.com/2012/10/truth-be-told.html

Autor: Catherine J. Frompovich, Activist Post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.