Strona główna > Zdrowie > Potajemne dodawanie do szczepionek związków chemicznych wywołujących bezpłodność

Potajemne dodawanie do szczepionek związków chemicznych wywołujących bezpłodność

Naukowcy potwierdzają obecność związków chemicznych powodu­jących bezpłodność w szczepionkach podawanych młodym czarnoskórym kobietom w Kenii. Niedawno w The Open Access Library Journalu ukazał się wstrząsający artykuł naukowy zatytu­łowany „HCG odkryte w szczepionce WHO przeciwko tężcowi podawanej w Kenii wzbudza obawy krajów rozwi­jających się”, który rzuca światło na plan depopulacji Murzynów realizowany pod egidą WHO. Istnieją dowody na to, że do szczepionek podawanych w Afryce firmowanych przez tę organizację pota­jemnie dodawane są substancje steryli­zujące.

Media głównego nurtu jeszcze o tym nie donoszą, ale tajny program depopu­lacji realizowany przez WHO, którego celem jest eksterminacja Afrykanów po­przez wywołujące bezpłodność substan­cje zawarte w szczepionkach, nie jest już teorią spiskową, ale spiskową praktyką. Co istotne, te szczepienia są prowadzo­ne bez świadomej zgody kobiet.

Prawda jest taka, że okłamuje się niewinne Kenijki, wmawiając im, że otrzymują szczepionkę przeciwko tężcowi „w celu ochrony ich zdrowia”, gdy tymczasem prawdziwym celem jest uniemożliwie­nie im posiadania dzieci w imię „nauki” i „medycyny”.

Solidną analizę tej sprawy przedsta­wił Jafferey Jaxen dla serwisu interneto­wego GreenMedlnfo, w której stwierdził: „Konsekwencje informacji zawartych w omawianym artykule, jeśli są praw­dziwe, mogą zmienić paradygmaty i za­grozić hegemonii globalnych organizacji, które tylko pozornie są zainteresowane zdrowiem i dobrostanem ludzi na świę­cie”.
Aby w pełni zrozumieć informacje za­warte we wspomnianym artykule, należy znać pewne kluczowe fakty historyczne. Większość nie wie, że kiedy w roku 1945 utworzono WHO, z miejsca zaczęła ona głosić „świadome planowanie rodziny”, które jest po prostu eufemistycznym określeniem dla sterylizacji, aborcji i in­nych form redukcji liczby ludności.

Około roku 1972 WHO rozpo­częła program badawczy mający na celu opracowanie szczepionki pozwa­lającej kontrolować liczbę urodzeń. „Szczepionka” ta łączyła w sobie tok- soid tężcowy (tetanus toxoid; w skrócie TT) wraz z odpowiednią dawką ludzkie­go hormonu ciążowego gonadotropiny kosmówkowej (oznaczenie hCG). Ta kombinacja nakazuje układowi odpor­nościowemu wytwarzanie przeciwciał nie tylko w stosunku do TT, lecz także w stosunku hCG, powodując poronienia u ciężarnych kobiet i bezpłodność u nie- będących w ciąży.

Mniej więcej w tym samym cza­sie Badawcze Memorandum Bezpie­czeństwa Narodowego 200, zwane także Raportem Kissingera, stało się ofi­cjalną polityką Stanów Zjednoczonych w roku 1975. Wzywało ono otwarcie do zmniejszenia liczby ludności w „krajach mniej rozwiniętych” do niemal zera, co w praktyce oznaczało „ograniczenie płodności”.

Kilka dekad później, w roku 2010, Bill Gates, którego ojciec kierował Planowanym Rodzicielstwem po II woj­nie światowej, zapowiedział przezna­czenie poprzez Fundację Billa i Melindy Gatesów 10 miliardów dolarów na re­dukcję populacji w Trzecim Świecie za pomocą szczepionek. Miesiąc później Gates wystąpił ze swoim niesławnym wykładem na TED Talk, w którym wy­jawił, że szczepienia są jedną z metod globalnych elit na obniżanie wskaźnika urodzeń na świecie.

W roku 2014 Konferencja Episkopatu Kenii wydała komunikat prasowy, który trafił do głównych wydań wiadomości. Według niego WHO potajemnie wyko­rzystywała szczepionki wpływające na rozrodczość w czasie swojej kampanii szczepień przeciwko tężcowi w Kenii wiatach 2013-2015.

Tłum. Nexus

Źródła:

  1. https://www.naturalnews.com/2017-11-14-entire-mainstream-media-ignores-the-bombshell-medicine-story-of-the-decade-as-natural-news-trailblazes-the-truth-covert-infertility-chemicals-confirmed-in-vaccines.html
  2. https://www.naturalnews.com/2017-11-10-bombshell-science-paper-documents-the-depopulation-chemical-covertly-spiked-into-vaccines.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *