Strona główna > Świat > Post-Prawda- Czyli Nobilitacja Negacji Faktów, Kłamstw i Fałszywych Zarzutów

Post-Prawda- Czyli Nobilitacja Negacji Faktów, Kłamstw i Fałszywych Zarzutów

„Po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, Facebook oraz Google zapowiedziały walkę z fałszywymi newsami w mediach społecznościowych. W „New York Times” Zeynep Tufekci stwierdził, „to oczywiste, że Facebook miał istotny wpływ na wynik ostatnich wyborów”, czego przykładem może być popularność nieprawdziwego zdjęcia Donalda Trumpa z papieżem Franciszkiem. (..). Rozpowszechnianie fałszywych informacji w serwisach internetowych i społecznościowych takich jak: Facebook czy Tweeter nie tylko szkodzi debacie publicznej i jakości odbieranych przez masowego odbiorcę informacji, lecz także staje się źródłem zysku finansowego prywatnych osób i firm.”

W dobie Trump’a, dziennikarze spotykają się z głębokim problemem w rozwiązywaniu problemów wynikających z fałszywych wiadomości, fałszywych podobieństw i szeroko rozpowszechnianej dezinformacji.*1

“Post-truth” została wybrana w 2016 roku słowem roku, przez Oxford Dictionaries , ale termin ten jest symptomatyczny, bardziej dla „epoki”, aniżeli dla roku: w dobie nieograniczonej wirtualnej komunikacji, gdzie polityka zasadza się na negowaniu faktów i zdrowego rozsądku. ‚Post-truthiness’ krzyżuje nowe linie podziału: polityczne podziały, wydają się dotyczyć w mniejszym stopniu, ideologii, a bardziej walki faktów z kłamstwami.

Mimo, że termin „post-prawda” istnieje już od ponad dwóch dekad, rok 2016 był odpowiedni czasem, aby nadać mu impuls popularności. Oksfordzki słownik określił „post-prawdę” jako, ” dotyczącą lub określającą okoliczności, w których obiektywne fakty posiadają mniej znaczącą rolę w kształtowaniu opinii publicznej, niż odwołanie się do emocji i osobistych przekonań”. The Economist poświęcił liczne publikacje polityce post-prawdy, którą określa jako „uzależnienie od przekonania,  „odczucia prawdy”, bez żadnych podstaw w rzeczywistości”. Takie oświadczenia często pozostają niesprawdzone i mając niewiele lub żadnych konsekwencji dla sprawców; nawet jeśli wymienione opinie zostają zdemaskowane jako oczywiste kłamstwa, to i tak mało przyczyniają się do napiętnowania sprawcy.

Polityka Post-prawdy, ma fundamentalnie wspólny mianownik: odnosi się do emocji i odczuć bardziej, niż do faktów i dowodów. Fałszywe wiadomości i teorie spiskowe mogą rozprzestrzenić się w ciągu kilku godzin, tworząc alternatywne rzeczywistości i służąc celom propagandy. Post-prawda stanowi zagrożenie dla liberalnej demokracji i ich instytucji, a jednocześnie odsłania zagrożenie liberalnego porządku. Jest to również objaw poważnego problemu, to jest odpowiedzialności wśród on-line społeczności.

Negowanie faktów, kłamstwo i zarzuty oparte na plotkach, to nic nowego w polityce. W 1986 roku Ronald Reagan publicznie przyznał, w krajowej telewizji, że wymienił broń na zakładników z Iranu – po kilku miesięcach zaprzeczeń. Skonkludował zaś: „moje serce i moje najlepsze intencje wciąż mówią mi, że to prawda, mimo, że fakty i dowody, temu przeczą”.

Obecnie termin „fałszywe wiadomości” wszedł w powszechne użycie do tego stopnia, że wygodnie go używać w oskarżający sposób, aby potępić lub zbagatelizować każdy niedogodny lub niewygodny fakt. Prezydent Trump często oznacza prawdziwe, sprawdzone wiadomości z „mainstreams” jako”fałszywe wiadomości” – krok dalej niż jakikolwiek polityk w przeszłości, mimo, że wielu prezydentów USA miało skomplikowane i wrogie stosunki z prasą. W 1962 roku Nixon częściowo obciążał prasę odpowiedzialnością za swoją przegraną w wyborach na gubernatora Kalifornii. Później, już jako prezydent, stworzył w Białym Domu Biuro Komunikacji, aby zapewnić jego interakcje z mediami tak przewidywalne i wyreżyserowane, jak to możliwe.

Dziennikarz David Roberts taże użył terminu „post-prawda” ponad dwie dekady temu, aby wskazać reakcje niektórych polityków USA, zaprzeczających naukowym twierdzeniom w sprawie zmian klimatu.

W 2004 roku, Ralph Keyes ogłosił, że osiągnęliśmy wiek „post-prawdy”. W swojej książce z 2004 roku „Epoka post-prawdy: Nieuczciwość i Oszustwo we Wspólczesnym Życiu”, Keyes wyraził zaniepokojenie, że zatracamy piętno związane z kłamstwem, co oznacza, że można kłamać bezkarnie. Dla Keyes’a, czasy „post prawdziwości”, reprezentują etyczną strefę zmierzchu.

Nawet jeśli tak, to, co obserwujemy dzisiaj, w epoce „post-prawdy ” – jest bardziej groźne z powodu mnożenia kanałów komunikacji. Obecnie informacja może – niezweryfikowana, swobodnie krążyć i w Internecie, dając możliwości dla dezinformacji i propagandy w skali, wcześniej – praktycznie niemożliwej. W rzeczywistości, mozna można szerzyć fałszywe wiadomości, częściej niż sprawdzone, także w związku z tym, że media społecznościowe są zdolne do rozprzestrzeniania sprawiających wrażenie autentyczności lub wprowadzających w błąd fałszywych kont, które pomagają rozpowszechniać kłamstwa, najczęściej skierowane przeciwko liberalnej publiczności.

Oksfordzki słownik datuje pierwsze użycie terminu w eseju z 1992 roku, Steve Tesich‚a, serbsko-amerykańskiego dramaturga, piszącego w The Nation, po skandalu Iran/Contra. Tesich zaobserwował, że po ujawnieniu afery Watergate i o zbrodniach w Wietnamie, Amerykanie zaczęli gardzić nieprzyjemnymi faktami. Tesich powiedział: „doszliśmy do utożsamiania prawdy ze złymi wiadomościami (…). Oczekiwaliśmy aby nasz rząd, chronił nas od prawdy”.

Dziennikarz David Roberts, również użył terminu „post-prawda” ponad dwie dekady temu, aby wskazać reakcje niektórych polityków USA, zaprzeczających naukowym opiniom w sprawie zmian klimatu.

W 2004 roku, Ralph Кeyes ogłosili, że osiągnęliśmy erę „post-prawdy”. W swojej książce z 2004 roku ” Epoka Post-Prawdy: Nieuczciwość i Oszustwo we Współczesnym Życiu”, Keyes wyrazili zaniepokojenie, że zatracamy piętno kłamstwa, co oznacza, że można kłamać bezkarnie. Wg Keyes’a, czasy „post prawdziwości” symbolizują strefę zmierzchu etyki.

Wspólny temat w historii terminu sprowadza się do tego, że post-prawda jest definiowana przez kłamstwa regularnie rozprzestrzeniane przez polityków, praktycznie bez większych konsekwencji dla ich legitymacji i reputacji. Jednakże wynikają z tego nieuniknione konsekwencje dla przyszłości demokracji i przyszłość ludzkości: przyszłość, w której neguje się naukowe fakty, nie może być bezpieczna. Veritas, lub prawda i fakty mają kluczowe znaczenie dla ludzkości, i są niezbędne do skutecznego podejmowania decyzji i w konsekwencji – ludzkiego postępu. Ponadto, opierając się na faktach, polityka jest również ważna w sensie egzystencjalnym i niezbędna dla naszego przetrwania – a debata na temat zmian klimatu, stanowi tego dobitny przykład.

Geopolityka w dobie „fake-news’ów” też jest skomplikowana, ponieważ post-prawda łamie podstawowy element dyplomacji i polityki międzynarodowej, a mianowicie komunikację. Gołosłowne oskarżenia i nieuzasadnione roszczenia będą zniekształcać stosunki dyplomatyczne i prowadzić do błędnych procesów politycznych i wojskowych . Fałszywe twierdzenia o wymuszanych na UK pieniądzach przez Unię Europejską pomogło zbudować casus Brexit na temat wyjścia wielkiej Brytanii z UE, z konsekwencjami dla stabilności w Europie i na świecie. Państwo rosyjskie wykorzystuje media społecznościowe, aby rozpowszechniać zarzuty o tym, że ukraiński rząd ukrzyżował dziecko(?) – zarzut później zdemaskowany, ale powyższe ilustruje, jak „fake” wiadomość może pomóc wzniecaniu wojen. Podobnie, populistyczna retoryka o nieudolności NATO i dezinformacje o jego finansowaniu, maskują przez ignorancję, rzeczywiste korzyści płynące z sojuszu, dla ogólnego bezpieczeństwa jego członków. Choć nieuzasadnione, uwagi te wystarczają, aby stworzyć niepokój w kręgach politycznych i skłonić niektóre kraje wschodnio-europejskie, aby postrzegać ich stan bezpieczeństwa w zupełnie innym świetle geopolitycznym. W erze post-prawdy, kompletny brak zrozumienia strategii wojskowej i zawiłości walki, będą mniej istotne w rozwoju polityki, i to się dzieje z ryzykiem demontażu wspólnot bezpieczeństwa i podstaw liberalnego porządku.

Możliwość przejęcia kontroli krajowych wyborów ma również głębokie implikacje zarówno geopolityczne jak i dla bezpieczeństwa. Był to szczególnie kluczowy temat po wyborach w USA. Stawki były szczególnie wysokie we Francji, która jest kluczowym członkiem Unii Europejskiej i NATO, i gdzie zwycięski kandydat może mieć wyjątkowy wpływ na przyszłość liberalnego porządku.

Konflikt między obiektywnym faktem i subiektywizmem ma długą historię w debatach filozoficznych. . W istocie, filozofia deliberowała nad relatywizmem na przestrzeni wieków. Poza wszystkim, relatywizm poznawczy-to wszystko przypisywanie ważności, różnym poglądom na świat, akceptując poglądy rozpatrywane w określonym kontekście i że czyjaś „prawda” zależy od kontekstu.

Ale kiedy, możemy uznać, że istnieje wiele „prawd”, którymi ludzie żyją, epoka post-prawdy podważa naukę i ekspertyzę naukową z energią, która może jedynie niepokoić nas. Jeśli wszystko można interpretować , to nic nie może być pewne. Jakie jet tam miejsce dla społeczności naukowców w erze post-prawdy? Fakty, statystyki, dowody, albo są zniekształcone lub odrzucone w erze post-prawdy. Tradycja Oświecenia uczyła nas, aby celebrować wolność myśli i ludzkiego umysłu jako wskaźnik naszego wspólnego człowieczeństwa, utwierdzając, że mimo różnych opinii, możemy znaleźć wspólną płaszczyznę, dzięki naszej zdolności rozumowania. Ludzie, jako niezależne, suwerenne podmioty byli zobowiązani aby dążyć do ujawnienia sił, utrzymujących ich w ciemnocie. Projekt Oświecenia dotyczył nie tylko rozumowania, ale i o szerszych celów politycznych: był internacjonalistą z ducha, zdecydowanie antyklerykalny, i celebrował indywidualną wolność i prawa człowieka.

Edmund Burke, który energicznie sprzeciwiał się idei Rewolucji Francuskiej, odrzucił zwrot ku rozumowi, które Oświecenie tak mocno wyrażało; dla Burke’a, historia, tradycja i mądrość zbiorowa, były bardziej znaczącym, trwałym źródłem legitymacji, dla ludzkich instytucji.
Nietzsche był zaciekłym krytykiem Oświecenia, traktującym jego ideały, jako bezczelne złudzenia. Wielu innych myślicieli, takich jak Isaiah Berlin, na przykład, kwestionowało postulaty Oświecenia i uważało je za raczej utopijne. Racjonalność, i to, że ludzkość może rzeźbić swoje przeznaczenie, było niebezpieczne i materialistyczne. Pomysły zawarte w ruchu anty-Oświeceniowym zyskały poparcie i, w istocie, położyły podstawy pod anty-intelektualizm.” Wiek post-prawdy”, przypomina ten atak na umysł.

Anty-globaliści, ksenofobiczni i nacjonalistyczni politycy, doznają ulgi znajdując wyzwanie dla dziedzictwa oświecenia, ale ich alternatywa, jest nie do utrzymania w długoterminowej perspektywie. Fakt, że ludzie są pogrążeni w bagnie fałszywych wiadomości, poddających w wątpliwość naukowe prognozy- to jeszcze nie powód do celebracji.

Ponadto, jak szczegółowo przedstawiono poniżej, zmuszeni jesteśmy zakwestionować utrwalone przekonanie o ludzkiej zdolności szukania wolności umysłu z innej strony i w ogóle. Kognitywistyka*2. i poznawcze językoznawstwo, w szczególności, kierują podobne ostrzeżenie, wykazując, że ludzie są bardziej skłonni przedkładać wiadomości, które wykorzystują pewne struktury psychiczne, takie jak metafory i stereotypy, aniżeli rozumowanie.

Neurologia wskazuje na podobne przesądy interpretacji świata; nasze mózgi zdobywają wiedzę i zrozumienie świata dzięki połączeniu doświadczenia zmysłowego i umysłu. Wiedza jest zawsze sytuacyjna. Ona też jest zawsze zakorzeniona w fizyczności, ponieważ wszystko w mózgu jest fizyczne: w każdym procesie myślowym pośredniczy neuro-chemia i odruchy neuro-anatomiczne. To znaczy, że wiedza rozwija się jako unikalne doświadczenie dla każdego człowieka. Z odniesieniem do neurologii, nazwano ten paradygmat kształtowania wiedzy- neuro-racjonalną fizycznością . Koncept wiedzy, jako nie tylko osobniczy (i, w konsekwencji, nie-uniwersalny), ale także i fizyczny proces, nie był szczególnie popularny w filozofii przed pojawieniem się neurologii i metod neuro-obrazowania, które pozwoliły na bezprecedensowy wizualny dostęp do mózgu.

Badania neurologiczne umożliwiają również odpowiedź na pytanie, dlaczego „fake-news”, są tak kuszące i łatwe do rozprzestrzenienia. Kluczem wydaje się, rola, jaką odgrywają emocje w naszym myśleniu, będąc znacznie ważniejsze niż „racjonalny” składnik formułowania naszych decyzji. Inne niedawne odkrycia potwierdzają tę hipotezę: kora przedczołowa, w której, mieści się logiczna część mózgu, uczestniczy jako druga w kolejności, w trakcie czytania wiadomości. To czy wiadomość zostanie rozpowszechniona, zależy od tego czy, czy zaktywizuje społeczną część mózgu, i czy ma szerszą społeczną wartość dla czytelnika.

Jednak problem z post-prawdą wykracza poza zakres indywidualnej odpowiedzialności, ze względu na ogromny kompleks politycznych i komercyjnych podmiotów, które przyczyniają się do komplikowania dostępu do informacji.

Poszukiwanie „prawdy” w dobie technologii komplikuje wyjątkowe wyzwania, wywołane przez samo medium komunikacji.

Treść nie jest już dostarczana w paczkach jak wcześniej, tak jak gazety, ale przez media społecznościowe. Sondaż przeprowadzony przez the Pew Centre wykazał, że większość dorosłych w USA (62%) poznaje wiadomości z platform społecznościowych. Internet zmienił sposób w jaki ludzie komunikują się, nie tylko pod względem prędkości, ale i umożliwił ludziom wyszukiwać i łączyć się z innymi grupami z uprzedzeniami podobnymi do ich własnych, wzmacniając tym samym, ich przekonania.

Na początku lat 2000-tych, pojawienie się internetu zostało obwieszczone jako nowa era indywidualnej i politycznej wolności, umożliwiającej większe demokratyczne współuczestnictwo. Transformująca siła komunikacji z pośrednictwem internetu, wydaje się, została przetestowana i potwierdzona przez „kolorowe rewolucje” na całym świecie. W tym kontekście, blogi reprezentują demokratyzację mediów, wzmacniając zwykłych obywateli, w demaskacji nadużyć władzy, wzywając do oddolnej mobilizacji lub nagłośnienia problemów – często zapewniając anonimowość. Takie nowe możliwości wyrażenia, dają kanały „online”, pełniące ogromną rolę w życiu publicznym. Wcześniej nazwałem blogi – „piątą władzą”, za ich potencjał, aby stać się inkarnacją władzy, wychodząc poza znaczenie tradycyjnej prasy, którą Edward Burke, znakomicie nazwał, ‚czwartą władzą’.

Ale pojawienie się „reality shows” post-prawdy; cofa i zaciemnia stronę tego rozwoju. Obecnie Internet i wiele jego platform wyłaniają się jako straszne moce, umożliwiając wzrost zasadniczego kryzysu moralnego naszych czasów.

Obfitość „fejkowych” wiadomości w wieku post-prawdy, może spowodować nieodwracalne szkody dla podstaw liberalnego porządku. Fałszywe wiadomości będą tylko wyostrzać polaryzacje, upośledzać intelektualną integralność i uszkadzać tkankę demokracji. Post-prawda rozwija się żywiołowo w bardzo spolaryzowanych lub sfanatyzowanych środowiskach, gdzie idea prawdy podzielona jest według „moja prawda versus twoja prawda”. „Fake news” z kolei wzmacniają istniejące polityczne i społeczne polaryzacje, co prowadzi, do rosnącej spirali podziałów i niepewności.

Ale, koncentrowanie się wyłącznie na końcowych wynikach mediów-fałszu i „alternatywnych faktach”, powoduje ryzyko wyłącznego obwinienia nieuczciwych polityków. W istocie, środowisko, w którym rozwinął się wiek post-prawdy, nie jest neutralne.Prawdopodobnie duża część tego środowiska należy do prywatnych ” gigantów cyfrowych”, którzy wyciągają ogromne korzyści z link’ów-przynęt. Biorąc pod uwagę siłę firm, takich jak Google i Facebook, cyfrowy kapitalizm ponosi część odpowiedzialności – w szerszej narracji – za post-prawdę.

Walka z problemem fałszywych wiadomości wymaga bardziej zdecydowanych działań ze strony rządów i osób prywatnych. Pełna, weryfikacja faktów w internecie może pozostać utopią, ale istnieje wiele sposobów do walki z epidemią fałszywych wiadomości lub ” faktów alternatywnych”.

Państwa i firmy cyfrowe muszą niezwłocznie wprowadzić ulepszone systemy dla sprawdzenia faktów. To, w pewnym stopniu, już trwa ale powino postępować bardziej energicznie.

Na początku 2014 roku Unia Europejska rozpoczęła finansowanie projektu pod nazwą PHEME, technologię, sprawdzania wiarygodności informacji w internecie. W przeddzień wyborów w 2017 roku, Niemcy podejmują działania w trybie jednostronnym, aby zapobiec dezinformacji w celu zakłócenia opinii publicznej. W ślad fałszywych opowieści, takich jak ta, że niemiecki najstarszy kościół został podpalony przez tłum , Niemcy poprosiły Facebook o wprowadzenie narzędzia filtrowania fałszywych wiadomości. Oprócz państwowych inicjatyw, niektóre inne podmioty takie jak poza-rządowe lub organizacje non-profit , wyraziły również zainteresowanie w użyciu środków weryfikacji, takich jak Check, który stanowi platformę dla wspólnej kontroli zawartości w mediach cyfrowych.

Inny sposób, zapewniający, że fakty mają pierwszeństwo nad bezpodstawną retoryką jest bezpośredni dialog między naukową ekspertyzą i formułowaniem procedur. W wielkiej Brytanii realizowane jest to poprzez wprowadzenie badań naukowych bezpośrednio w parlamencie: Parlamentarne Biuro Nauki i Technologii (POST) konsultuje parlamentarzystów (posłów i lordów) na różne tematy, w przystępnej i zwięzłej formie. Niedawny raport Komitetu Nauki i Technologii Brytyjskiej Izby Gmin podkreślił również, że naukowcy wymagają muszą pomócy abystać się lepszym i bardziej efektywnymi komunikatorami dla społeczeństwa. Obejmuje to również bardziej szczegółowe wytyczne dla dziennikarzy naukowych.

Silniejsze działania rządu – ale z zachowaniem ostrożności, aby nie naruszyć swobód obywatelskich: Na przykład Republika Czeska niedawno powołała grupę w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, aby pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się fałszywych wiadomości, szczególnie w trakcie przygotowań do nadchodzących wyborów i w związku z przewidywanym wzrostem rosyjskiej propagandy. Aspekt bezpieczeństwa tej inicjatywy jest oczywisty: nazwę jednostki, która będzie zwalczać fałszywe wiadomości to – ” Centrum do Walki z Terroryzmem i Zagrożeniami Hybrydowymi”.

Podczas gdy usankcjonowana przez państwo kontrola i filtrowanie wiadomości zawsze wiązano z autorytarnymi reżimami, to ostatnie wydarzenia, odwracają, wysiłki, aby pomóc utrzymać liberalno-demokratyczne procesy i zapewnić uczciwe wybory. Ale rządowe inicjatywy nie są wolne zarówno od ryzyka, jak i niedostatków. Na początek, zarzut „fałszywych wiadomości” może być wykorzystany jako pretekst do wprowadzenia cenzury i tym samym jeszcze bardziej podkopać zaufanie do państwa. Inny problem polega na tym, że w państwach z mniejszymi środkami i instytucjonalnymi zdolnościami do reagowania na zagrożenie fałszywymi wiadomościami, to obywatele, są tymi, którzy powinni być ostrożni i czujni wobec informacji, które otrzymują. To pobożne ale niepraktyczne życzenie, wielu powodów, chociażby dlatego, że zakłada, że wszyscy obywatele mają niezbędne umiejętności czytania i pisania, aby ocenić autentyczność wiadomości.

Coraz częstsze wezwania do sprawdzania faktów stymulują kompanie cyfrowe do reagowania, ale to długa droga przed nami, aby w pełni wdrożyć system monitorowania kontrowersyjnych informacji.

Post-prawda reprezentuje niebezpieczną falę populizmu, gloryfikującą wulgarność i fałsz, z konsekwencjami, nie tylko etycznymi, ale destabilizującymi politykę wewnętrzną i geopolitykę.

Aby stawić czoła niebezpieczeństwom post-prawdy, społeczność międzynarodowa musi traktować je jako nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa, wymagające stanowczej odpowiedzi i kolektywnych wysiłków.

Do tej pory w wielu krajach próbowano rozwiązać to samodzielnie. USA ostatnio współpracował z hiszpańskimi władzami w aresztowaniu  znanego rosyjskiego hakera za jego udział w wyborach w USA w 2016. Pracując pod pseudonimem „Severa”, jego fałszywe oprogramowanie antywirusowe funkcjonowało jako spam już od kilku lat zakażając od 70 000 do 90 000 komputerów i wysłało do 1,5 mld spam-wiadomości dziennie. Te liczby pokazują przerażające rozmiary tego rodzaju propagandy.

Rozwiązywanie powikłań wokół „fejkowych” wiadomości i identyfikacja trolli może okazać się trudnym zadaniem, nawet dla krajów z niezwykle silnymi i kompetentnymi służbami specjalnymi. Kraje z ograniczonymi zasobami, znajdują się w jeszcze bardziej zagrożonej pozycji.

Społeczność międzynarodowa musi opracować wspólne procesy i środki wymiany, aby pomóc przeciwdziałać szkodliwym konsekwencjom fałszywych wiadomości. Na przykład, społeczność międzynarodowa powinna zintensyfikować swoje wysiłki w celu wsparcia projektów, jak PHEME UE. Sprawdzanie faktów online, może mieć krytyczny wpływ w wyborach, i musi uznane za integralną część pomocy w przeprowadzeniu wyborów, wraz z innymi nakładami finansowymi i wysyłaniem obserwatorów wyborczych.

Jednocześnie społeczność międzynarodowa powinna zapewnić, aby państwa nie wykorzystały swoich wysiłków, dla eliminacji cyfrowego imperium trolli i fałszywych wiadomości jako pretekstu do wprowadzenia zaostrzonej kontroli informacji.

„Post-prawda jest wynikiem kryzysowej dynamiki kapitalizmu, kryzysu demokracji, pandemii nieufności i kultury pogłębiającej społeczne poróżnienia. Post-prawda to nie osobne zjawisko, lecz symptom rozległej katastrofy. Aby cokolwiek w tym układzie zmienić, trzeba uspołecznić (a nie upaństwowić) kapitalizm, poszerzyć zakres władzy sprawowanej przez społeczeństwo i pracować nad kulturą odporną na pogardę. Kiedy to się uda, post-prawda nie będzie miała czym się pożywić i zdechnie z głodu.”

https://www.polityka.pl/niezbednikinteligenta/1699602,1,czym-jest-post-prawda-i-jakie-niesie-ze-soba-konsekwencje.read

———————-

YouTube:


Самые невероятные фейки от российского МИДа – Гражданская оборона, 12.12.2017
Najbardziej niewiarygodne „fejki” z rosyjskiego MSZ – Obrona Obywatelska


The History of Fake News and Post-Truth Politics
Historia fałszywych nowin i polityki post-prawdy


The Future of the Post-Truth World
Przyszłość Świata Post-Prawdy


Fake news: разбираем ошибки федеральных каналов
Fałszywe news’y: pomyłki kanałów federalnych

Przypisy:

*1.”Mr Trump is the leading exponent of “post-truth” politics—a reliance on assertions that “feel true” but have no basis in fact. His brazenness is not punished, but taken as evidence of his willingness to stand up to elite power. And he is not alone. Members of Poland’s government assert that a previous president, who died in a plane crash, was assassinated by Russia. Turkish politicians claim the perpetrators of the recent bungled coup were acting on orders issued by the CIA.”
https://www.economist.com/news/leaders/21706525-politicians-have-always-lied-does-it-matter-if-they-leave-truth-behind-entirely-art
——-
Mr Trump jest wiodącym wyrazicielem „post-prawdy” polityki—uzależnienionej od przekonania, o „odczuciu prawdy”, ale bez żadnego oparcia w faktach. Jego bezczelność nie jest ukarana, ale przyjęta jako dowód gotowości wstąpienia do elity władzy. I on nie jest sam. Członkowie rządu polskiego twierdzą, że były prezydent, który zginął w katastrofie lotniczej, padł ofiarą zamachu rosyjskiego. Tureccy politycy twierdzą, że sprawcy w niedawnego, nieudanego przewrótu, działali wg poleceń wydanych przez CIA.”

*2. Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia: nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) bądź nauki o poznaniu.

—————–

Źódła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Postprawda

https://wikivisually.com/wiki/Post-truth_politics

http://niemanreports.org/articles/post-truth-politics/
„Post-Truth Politics.In the Trump era, journalists face a profound challenge in addressing issues stemming from fake news, false equivalence, and widespread misinformation”

http://rusdozor.ru/2017/11/21/fake-news-i-fenomen-post-pravdy-informacionno-politicheskie-trendy-goda/
„FAKE NEWS И ФЕНОМЕН ПОСТ-ПРАВДЫ: ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ГОДА”
Елена Стецко, EADaily

———————

Wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki
Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych materiałów:
dozwala się wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem
adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *