Strona główna > Zdrowie > Polsko – Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe przeciwko GMO

Polsko – Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe przeciwko GMO

Warszawa, 2016-02-02

Polsko- Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe

Adres do korespondencji:

Polsko – Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe

Ul. Słodowiec 8 m 66, Warszawa 01-708

Uwagi do Odpowiedzi Biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ŻWpp/ek-883-57/2015 (4077)

 

Uwagi do odpowiedzi na Apel

Pan

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Andrzej Duda.

Premier Rzeczpospolitej Polskiej

Pani Beata Szydło dok. SPRM.2128.5.5.2015.JG

Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Minister Sprawiedliwości.

Prokurator Generalny Rzeczpospolitej Polskiej.

Ministerstwo Zdrowia ZP-Ś.078.163.2015

Media

 

W naszym Apelu do władz R.P. zwróciliśmy się o wprowadzenie nakazu informowania nabywców produktów spożywczych w Polsce czy kupowany przez nich produkt spożywczy zawiera składniki genetycznie modyfikowane.

Z otrzymanych odpowiedzi z Ministerstwa Rolnictwa oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie uzyskaliśmy odpowiedzi w odniesieniu do naszego stanowiska o konieczności naszym zdaniem informowania kupujących o fakcie czy sprzedawana żywność została wyprodukowana w tradycyjnej naturalnej technologi, bądź czy też do jej wytworzenia wykorzystywano produkty genetycznie modyfikowane.

Zostaliśmy poinformowani /Lit:1,2/ o rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Europejskiego Urzędu d.s. Bezpieczeństwa Żywności w sprawie genetycznie modyfikowanej żywności i pasz z dnia 22 września 2003 r ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz ustanowionych procedurach w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Reasumując w skrócie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Sanitarny /Lit.1, 2/ odpowiedziały nam, że nie ma potrzeby oznakowywania sprzedawanych obecnie produktów mięsnych ponieważ wprowadzone do sprzedaży w UE pasze zostały dokładnie przebadane i wytworzone z nich produkty mięsne nie mają niekorzystnych skutków dla zdrowia niezależnie od tego czy pasze są paszami naturalnymi czy też są one modyfikowane.

Polscy rolnicy w produkcji tuczników i nie tylko tuczników używają produktu o nazwie „Mieszanka paszowa uzupełniająca do tuczników” i powinna ona stanowić ok. 10% całkowitej masy podawanej tucznikom. W załączanym opisie tej mieszanki jest podana następująca informacja: „Produkt zawiera śrutę sojową z soi genetycznie modyfikowanej…..” i inne produkty. Numer zezwolenia 1/2003.

Z pozycji /lit.3 i lit.4/ możemy dowiedzieć się, że od 14 lutego 2012 r. wiadomo, że żywność GMO jest dużo gorsza niż myślimy. W tłumaczeniu tekstu artykułu /lit.4/ znajdujemy, cytuję: „Naturalna oporność jaką ma większość roślin na chemiczny glifosat, aktywny składnik herbicydu Roundup, został wmieszany w wiele roślin GM, tak że pola można spryskiwać na oślep herbicydem, i rolnicy nie muszą się martwić o zniszczenie upraw. Chociaż rośliny odporne na glifosat GM (genetycznie modyfikowane) przeżywają, to w konsekwencji zawierają pewne pozostałości glifosatu i jego różnych metabolitów (np. kwas aminometylofosfonowy), które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa.

W tym ostatnim badaniu herbicyd zawierający glifosat Roundup testowano na ludzkich embrionalnych komórkach nerkowych w stężeniu od 1 do 20.000 części na milion (ppm). Stwierdzono, że stężenia tak niskie jak 50 ppm, które autorzy zauważyli, były „znacznie poniżej rozcieńczeń rolniczych”, a powodowały śmierć komórek, przy czym 50% komórek umierało przy stężeniu 57,5 ppm.

Naukowcy odkryli również, że toksyna owadobójcza produkowana przez rośliny GMO znana jako Cry1Ab mogła wywołać śmierć komórek przy stężeniu 100 ppm”, koniec cytatu.

W zamieszczonej /lit.5/ m.in. znajdujemy opis oddziaływania herbicydu Roundup do modyfikacji genetycznej roślin na szczury podając im wodę do picia zawierającą znikome ilości tych substancji o bardzo małym stężeniu wynoszącym 0,1/bln. W badaniach stwierdzono u szczurów uszkodzenia nerek, wątroby, skrócenie okresu życia oraz kancerogenne oddziaływanie na organizmy szczurów.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, gama produktów firmy Monsanto pod nazwą Roundup sprzedawana była z etykietami informującymi o uleganiu biodegradacji środka. Ta informacja została uznana za nieprawdziwą (Roundup nie ulegał rozkładowi w środowisku) a firma Monsanto przegrała proces sądowy w tej sprawie m.in. we Francji, wskutek czego została nałożona na nią grzywna finansowa. Nakazano usunięcie wprowadzającej w błąd klientów adnotacji również w Polsce.

Jeszcze jeden cytat z / lit.6/. Roundup jest to produkt wymyślony na potrzeby firmy Monsanto, głównego producenta żywności genetycznie zmodyfikowanej. Jak wiadomo, prawie cała kukurydza i soja znajdująca się na polskich stołach, sprzedawana w hurtowniach jest od ok. 10 lat wyłącznie genetycznie zmodyfikowana. Polska kukurydza natomiast, jako zdecydowanie lepsza i bezpieczniejsza, jest sprzedawana np. do Szwecji.

Reasumując na podstawie załączonej literatury nie zgadzamy się ze stanowiskiem zajętym przez Ministra Rolnictwa i Głównego Inspektora Sanitarnego. Uważamy, że Europejski Urząd d.s. Bezpieczeństwa Żywności nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków i jego działania mają znamiona działalności przestępczej ze szkodą dla zdrowia obywateli Unii Europejskiej.

Biorąc powyższe pod uważamy:

  1. Wszelkie produkty spożywcze sprzedawane w naszym kraju powinny być oznakowane czy stanowią żywność genetycznie zmodyfikowaną
  2. Należy podjąć działania prawne mające na celu ochrony polskiej ziemi przed jej skażeniem przez niebiogradowalne herbicydy.

Za P-PZN

Adam Bednarczyk

Literatura:

  1. Odpowiedź Pana Marka Posobkiewicza – Głównego Inspektora Sanitarnego, GIS–BŻ-4280-26/KN/15/2
  2. Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ŻWpp/ek-883-57/2015(4077)
  3. Archives of Toxicology Feb. 14, 2012, GMO Food Far Worse Than We Think
  4. Ola Gordon, tłumaczenie powyższego artykułu p.t.” Żywność GMO dużo gorsza niż myślimy” opublikowanego na stronie http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zywnosc-gmo-duzo-gorsza-niz-myslimy-2014-11
  1. Gilles-Eric Séralini1*, Emilie Clair1, Robin Mesnage1, Steeve Gress1, Nicolas Defarge1, Manuela Malatesta2, Didier Hennequin3 and Joël Spiroux de Vendômois1 .Republished study: long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Pierwsza publikacja tego opracowania została zamieszczona w Food and Chemical Toxicology 2012.08.05
  2. Roundup, czyli „dziadku nie truj wnuczka, Ekologia i przyroda, Publicystyka, Zdrowie, 27.11.2012

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.