Polityka Putina ma charakter powierzchowny i teatralny

Komentarz: reedycja i kompilacja kilku artykułów sprzed lat, z rosyjskiej niezależnej sieci. Łącznie dostarczyliśmy około 500 tłumaczeń o podobnym charakterze, demaskujących chazarską okupację Rosji. A teraz pytanie za 100 punktów do Czytelników blogów putinologicznych: ile materiałów z patriotycznych i niezależnych od Kremla źródeł rosyjskich dostarczyli Polakom polskojęzyczni wyznawcy putinizmu?

Poprawna odpowiedź brzmi: zero.

Ale to ciekawostka na marginesie, ku refleksji nad skalą ignorancji w polskojęzycznej „niezależnej” sieci.

A303

P.S. Zobacz także: Plany Putina to plany masonów

**********************

Polityka Putina ma charakter powierzchowny i teatralny

Możliwe, że nie wszystko jest takie cyniczne jak się pisze, ale sama istota filozofii stosunków pomiędzy elitą „rosyjską” a USA jest uchwycona całkiem trafnie. Zadaje mi się pytania dlaczego Rosja zawsze ciągnie się w ogonie polityki amerykańskiej? Dlaczego niedawno Departament Stanu USA publicznie bronił rządu rosyjskiego, który był atakowany przez kandydata Partii Republikańskiej, przy czym Hillary Clinton przytoczyła wtedy masę przykładów według których rząd rosyjski zasłużył na poparcie Ameryki?

Autor: generał broni, doktor nauk historycznych Nikołaj Siergiejewicz Lieonow.
Autor: generał broni, doktor nauk historycznych Nikołaj Siergiejewicz Lieonow.

Jeżeli przyjrzymy się samej istocie spraw to powinniśmy przyznać, że każdy rosyjski działacz polityczny, wielki biznesmen, kremlowskie środowisko politycznych pijarowców, wybitny dziennikarz prasowy, dziennikarz telewizyjny, którzy mają swoje konta bankowe za granicą, że ci wszyscy ludzie muszą w swoich działaniach kierować się instrukcjami i lub sugestiami, które otrzymują z Waszyngtonu.

W jakiej formie? Niekoniecznie w bezczelnej i cynicznej, czasami wystarczy po prostu obserwować linię polityczną USA i starać się nie kwestionować i nie krytykować jej po prostu. Tak więc okazuje się, że polityka rosyjska toczy się tymi drogami, które wyznaczane są na Zachodzie, przede wszystkim w USA, które na razie są jedynym supermocarstwem i politycznym hegemonem świata. Jak może jakikolwiek nasz oligarcha, pod władzą którego są media i liczni urzędnicy, sprzeciwiać się Ameryce jeśli jest on uwiązany do niej pępowiną interesów finansowych. Nie jest przecież tajemnicą, że nawet rosyjskie rezerwy walutowe złota są przechowywane w amerykańskich papierach wartościowych to znaczy, że w 100% zależą od kursu prowadzonego przez USA, w tym przypadku od tego na ile miłosierny jest stosunek Amerykanów do rosyjskich aktywów.

a

Związek jest na tyle wielki, że trudno sobie wyobrazić, że rząd rosyjski nagle zacznie wierzgać przeciwko Ameryce. Można pozwolić sobie na jakieś efektowne „przedstawienie teatralne”, takie jakie miało miejsce podczas bombardowania Jugosławii kiedy ówczesny premier rosyjski Primakow manifestacyjnie zawrócił swój samolot (z podróży dyplomatycznej). Nasz sprzeciw w sprawie sytuacji w Syrii, w kwestii Systemu Obrony Przeciwrakietowej (Tarcza Antyrakietowa), to są wszystko zaledwie epizody o charakterze teatralnym a nie o charakterze rzeczywistym. My niczemu nie jesteśmy w stanie zapobiec i niczego nie możemy przeciwstawić Ameryce. A teraz kiedy związani jesteśmy porozumieniami naftowymi, na przykład o zgodnym korzystaniu z szelfu arktycznego czy innymi umowami, to trzeba rozumieć, że nie może kraj, który jest związany sprzedażą swoich bogactw naturalnych Zachodowi, być krajem niezawisłym w swojej polityce. Nie może się to zdarzyć z samej definicji ponieważ niezależność może być przede wszystkim ekonomiczna.

Tylko w takim przypadku można myśleć w kategoriach suwerenności narodowej. Rozumie to nawet koza. Dlatego to, że technologia zarządzania Rosją z Ameryki jest zorganizowana i istnieje naprawdę, jest absolutnie jasne. Do realizacji tego zarządzania istnieją bezpośrednie linie łączności telefonicznej a także jest 25 tysięcy amerykańskich stypendystów. Dostawszy stypendium z USA, kto będzie się im opierał? Oczywiście nikt.

Skąd u nas w Rosji taka ilość ludzi, którzy hańbią i opluwają własną historię, specjalizując się w tym, fałszują Wielką Wojnę Ojczyźnianą, potępiając wszystko co jest związane z minionym sowieckim okresem naszej historii. Są to wszystko ludzie, którzy żywią się z amerykańskiej ręki. Nie możemy powiedzieć na ile bezpośrednie są działania nauczycieli z Ameryki, w polityce są raczej wyrafinowane i zamaskowane. Oczywiście mamy wiele cech ze sfery suwerenności i niezawisłości ale są one całkowicie wpisane w pojęcie „ograniczonej suwerenności” ponieważ już o bardzo wielu sprawach nie możemy decydować samodzielnie i nie możemy naszych decyzji wykonywać samodzielnie.

Generał broni, doktor nauk historycznych Nikołaj Siergiejewicz Lieonow.

Źródło: http://3rm.info/25087-politika-putina-nosit-pokazushnyy-harakter-general-leytenant-leonov.html

Data publikacji: 15.06.2012

Tłum. RX

**********************

Żydowska arytmetyka prywatyzacji Rosji

Oddać cały przemysł Rosji w „efektywne prywatne ręce” okazuje się być maniakalnym pragnieniem liberałów-reformatorów. Dysputy o tym ciągle są w toku, a istoty problemu, czy prywatyzacja jest w ogóle potrzebna, nikt nie stara się kwestionować.

„Nu kak dzieła?” Oficjalna-niekoszerna-część pogawędki
„Nu kak dzieła?” Oficjalna-niekoszerna-część pogawędki

Jeśli tylko zająć się tym zagadnieniem od strony matematycznej, to staje się jasne, że ekipie liberałów w szkole z matematyki dawali dwóje. Aby lepiej ująć problem – owi prywatyzatorzy – to są wrogowie Rosji i narodu rosyjskiego, za DARMO oddający majątek naszego państwa w ręce zewnętrznych internacjonalnych wspólników. 

W czasie swej prezydentury drugą falę prywatyzacji uruchomił Miedwiediew. Wraz z upływem czasu, ten program prywatyzacji, na szczęście, zaczął się aktywnie „samo-sabotować” w wyniku czego, plan nie został zrealizowany. Przyczyna storpedowania zupełnie racjonalna – cena rynkowa ocenie za te aktywa jest niewielka. Taka sytuacja wyraźnie przedstawia nam rozgrywającą się bitwę o otrzymanie swojej doli ze sprzedaży narodowego majątku, jaka rozgrywa się na najwyższych stopniach władzy.

Чтобы проиллюстрировать всю воровскую суть этой приватизации приведем один наглядный и простой пример.

Na forum ekonomicznym w Petersburgu oznajmiono publicznie 2 cyfry:

– w 2011 r. rząd otrzymał w wyniku sprzedaży różnych aktywów 4 mld $,

– w 2012 r. planuje się ze sprzedaży otrzymanie środków rzędu 10 mld $.

Zapamiętajcie cyfrę 10 mld $.

Jest ona ważna, bo taki jest plan liberałów, mianowicie liberałowie-prywatyzatorzy gotowi są sprzedać dowolną część własności narodowej, żeby tylko osiągnąć wspomniany wynik.

A teraz zaprezentujmy drugą cyfrę.

„Rosja może zwiększyć ilość środków udostępnionych MFW i przeznaczyć na walkę z kryzysem europejskim kwotę 10 mld $”, oświadczył dziennikarzom minister finansów FR.

Jakież to przypadkowe podobieństwo!

Rosja chce pomóc MFW i Europie dokładnie sumą 10 mld $.

Postawimy hipotezę: po to by kupić niczym nie gwarantowane papiery dłużne Europy i wypełnić „rubryki” MFW, który i tak rozdaje kredyty „komu należy”, Rosja powinna sprzedać swój majątek.

Tożsamość przedstawionych cyfr jest nieprzypadkowa, a sam schemat bardzo prosty.

Najpierw Rosja sprzedaje aktywa „inwestorom”, którzy czerpią środki na niewielki procent tam, gdzie pieniądze zwyczajnie biorą się z powietrza (Fed, EBC, Bank Anglii). Potem otrzymane pieniądze ponownie oddajemy Zachodowi, kupując euroobligacje, oddając je w ręce MFW.

W rezultacie Rosja DARMO i BEZ ŻADNEJ KORZYŚCI dla swojej gospodarki traci kontrolę nad najważniejszymi obiektami swojej własnej gospodarki.

Pieniądze z prywatyzacji żadnej korzyści Rosji nie przynoszą, ponieważ są one przeznaczone z założenia na ratowanie zachodniego „Titanica”. Na nasz rachunek odbywa się potok przemówień o konieczności „pomocy”, korzyściach ze „współpracy” i inne przykłady mowy-trawy.

A teraz sami siebie zapytajcie – czy Rosji potrzebna jest jakaś nowa prywatyzacja? I kto w jej rezultacie zostanie właścicielem majątku naszego kraju?

Oto właśnie komu służy Putin i jego żydowska zorganizowana grupa przestępcza, która przechwyciła władzę w Rosji!

…i żebyś zniszczył gojów praklatych!
…i żebyś zniszczył gojów praklatych!

http://3rm.info/25519-zhidovskaya-arifmetika-privatizacii-rossii.html

27/06/2012

**********************

Demonokratyczne osiągnięcia i sukcesy rządów trzech chazarskich preŻydentów

Żydowska trojka śmierci
Żydowska trojka śmierci

JELCYN

Terytorium kraju zmniejszyło się o 23,7%

Zaludnienie kraju zmniejszyło się o 10 milionów ludzi.

Ilość dzieci zmniejszyła się o 5 milionów.

3 miliony dzieci nie chodzi do szkoły.

5 milionów dzieci mieszka i żyje na ulicy.

14 milionów ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa.

Śmiertelność niemowląt wzrosła o 250%.

Śmiertelność dzieci wywołana narkotykami wzrosła 48-krotnie.

Ilość dzieci zarażonych syfilisem wzrosła 77-krotnie.

Ilość Rosjan chorych na gruźlicę wzrosła o 240%.

Ilość uzależnionych od narkotyków wzrosła 10-krotnie, chorych na syfilis 25-krotnie.

Wielkość produkcji przemysłowej spadła o 33%

Budżet kraju zmniejszył się 13-krotnie.

Ogólna liczba ludzi żyjących w ubóstwie wzrosła 20-krotnie.

Ilość zorganizowanych grup przestępczych wzrosła 14-krotnie.

Połowa gospodarki kraju jest kontrolowana przez zorganizowane grupy przestępcze.

Szkody wyrządzone gospodarce rosyjskiej przez Jelcyna są 8-krotnie większe od szkód spowodowanych przez Hitlera.

PUTIN

Z Rosji wyprowadzono do USA i na Zachód 750 miliardów dolarów amerykańskich.

a

„GazProm” ulega stagnacji i posiada dług w wysokości 66% rocznego przychodu (norma 10-12%).

„GosGaz/nieft” zostaje sprzedane przez fińskiego kolesia Putina za pośrednictwem prywatnej spółki „Gunvor”.

Według danych magazynu „Forbes” jest obecnie 200 miliarderów, było 3.

90% przychodów gospodarczych to „banany” czyli ropa naftowa i gaz.

Ceny mieszkań pod władzą Putina wzrosły 10-krotnie.

W telewizorni brzmią ody pochwalne pod adresem „przywódców” 25 godzin na dobę.

Średnia emerytura to 150 dolarów amerykańskich.

Ceny na żywność rosną żywiołowo (uwolnienie cen rozpoczęte w latach 90-tych)

Inflacja jest poza kontrolą. W ciągu roku rząd 4 razy zmieniał prognozy.

Korupcja niewyobrażalna (sam Putin to przyznaje).

Ochrona zdrowia- lepiej nie choruj jeśli nie masz pieniędzy. I dzieje się to w okresie kiedy ceny na gaz i ropę wzrosły o 10-20 razy!

MIEDWIEDIEW

Nędzne emerytury pozostały na tym samym poziomie.

Ilość i cena kredytu rośnie.

Samowola w urzędach potworna.

Ludzie boją się milicji (teraz już policji).

Ceny żywności rosną w zawrotnym tempie.Deputowany Dumy Państwowej dostaje 150 tysięcy rubli (nie licząc dodatków) i jeszcze żre w bufecie Dumy Państwowej sałatkę łososiową za 28 rubli (~ 2,80 zł).

Ceny biletów kolejowych rosną nieustannie.

Ceny benzyny stale rosną nawet kiedy ceny ropy naftowej spadają.

Przy niewyobrażalnym urodzaju ceny chleba ciągle rosną.

DZISIAJ ROSJĘ PROWADZI WYZWOLEŃCZO-DEMONOKRATYCZNY MOSHIAH NARODU WYBRANEGO
DZISIAJ ROSJĘ PROWADZI WYZWOLEŃCZO-DEMONOKRATYCZNY MOSHIAH NARODU WYBRANEGO

Źródło: http://www.shturmnovosti.com/view.php?id=37458

Data publikacji: 15.05.2012

Tłum. RX

**********************

Rosją rządzi pedofil!!!

a

Temat, który chcę poruszyć jest dość niebezpieczny. Jednak mój obowiązek obywatelski, obowiązek lekarza psychiatry, nie pozwala mi pozostać obojętnym. Tym bardziej kiedy problem dotyczy człowieka, który zamierza rządzić Rosją i nami przez następne 12 lat.

A właśnie z nim, niestety, wiążę nadzieję na odpowiednie rozwiązanie kwestii pedofilii.

A…kruk krukowi, jak to się mówi…

Jak to się zaczęło.

Chodzą uporczywe pogłoski, że Putin cierpi na homoseksualną pedofilię. Wiadomo, że pedofilię nie jest łatwo zdiagnozować po zewnętrznych objawach. Tym bardziej, że u Putina na zewnątrz wszystko wygląda normalnie. Żonaty, dwie córki. Jaki tam homopedofilizm…

Ale jak pokazuje doświadczenie u większości pedofilów zewnętrznie właśnie wszystko jest idealne. Trudno podejść takiego. Psychiatrzy patrzą na co innego co ich zwłaszcza interesuje.

-Jakie mamy informacje o dzieciństwie i młodości badanego

-Jakie mamy udokumentowane świadectwa albo zeznania świadków na temat nie tradycyjnej orientacji człowieka

-Jakie jest zachowanie zewnętrzne badanego w obcowaniu z dziećmi, na co występuje reakcja, gesty, mimika, itd…

a

To jest ten prosty zestaw narzędzi z pomocą których będę wyciągał własne wnioski.

Wszystkie informacje tutaj zamieszczone są zaczerpnięte z jawnych źródeł. Mamy szczęście, że Putin jest osobistością publiczną i każdy jego krok jest rejestrowany.

Oczywiście gdybym miał możliwość osobiście zbadać Putina to wyniki byłyby bardziej przekonujące. Ale i tego co mamy wystarczy żeby wyciągnąć jednoznaczne wnioski.

Dzieciństwo

O dzieciństwie i młodości Władimira Putina napisano całkiem sporo. Jednak mnie w pierwszej kolejności interesowały możliwe seksualne kontakty lub chociaż przesłanki do ich powstania. Z całej masy informacji udało mi się wyłowić taki fakt, że w dzieciństwie Putin nie był przywódcą na podwórku, tym bardziej, że podwórko kierowało się wilczymi prawami, starsi panowali nad młodszymi. Żyli jak w więzieniu, byli władcy i sługi. Najsurowsza dyscyplina. Jeśli starszy rozkazywał młodszemu: „Idź i przynieś to i to”, to trzeba było bez szemrania iść i przynieść. Putin był w grupie młodszych dzieci (sługi).

Wnioski proszę wyciągnąć samemu.

Dalej. Wiadomo, że Putin od wieku 12 lat trenował sambo. Zajmował się tym sportem dostatecznie długo by uczestniczyć w zawodach. Jeździł na zawody z trenerem Giennadijem Antonowiczem Fiłatowem, jeśli ktoś nie wie.

Nie chcę rzucać cienia na Giennadija Antonowicza ale faktem jest, że wśród trenerów dzieci ogromna ich część to pedofile. Takie są fakty.

a

Prawdopodobieństwo powstania kontaktów homoseksualnych w dzieciństwie jest, moim zdaniem, wielkie. Oczywiście niczego to nie dowodzi, może być po prostu zbiegiem okoliczności. Ale jeżeli zbiegów okoliczności jest zbyt wiele to jest to już tendencja.

Świadectwa

Młodość Putina jest jakaś mglista. Jest to niewątpliwie związane także z nauką w szkołach wywiadowczych jak i z pracą w KGB. Wywiadowcy śladów nie zostawiają.

Ale właśnie z pracą w KGB związany jest najgłośniejszy pedofilski skandal. Chodzi oczywiście o artykuł, który krótko przed śmiercią napisał Litwinienko a później potwierdził Kaługin. Krótko wyjaśnię, że ci dwaj oskarżali Putina o uprawianie seksu z dwoma chłopcami w mieszkaniu konspiracyjnym (KGB). Było to w latach 90-tych. W tamtym czasie nie było problemu aby „zdjąć” niepełnoletniego chłopaka-prostytutkę. I jakoby istnieje jakieś wideo ze sfilmowanymi kompromitującymi momentami. Jeśli tak jest to ten wideofilm jest najpotężniejszym kompromitującym materiałem utrzymującym Putina w posłuszeństwie w stosunku do FSBowskiej elity.

No i sensacyjna i głośna sprawa z chłopczykiem Nikitą. Tutaj każdy kadr mówi wiele.

Oto Putin podchodzi do chłopczyka, przykuca i pyta czy nie jest on głodny…

„Chodź ze mną, dam ci czekoladkę…”  I oto nadchodzi tłum, mama chłopczyka próbuje go za rękę odciągnąć. Putin trzyma go i nie puszcza. Zapominając się, jak automat, podnosi mu koszulkę i całuje w brzuch. To oczywiste, że Putin nie zdaje sobie sprawy co robi w tej chwili i działa całkowicie instynktownie. Zachowuje się przykładowo, jak człowiek, który dawno nie uprawiał seksu. Potem, najwidoczniej zdawszy sobie sprawę co się stało, poczerwieniały dosłownie ucieka od tłumu. Gdyby coś podobnego zdarzyło się na ulicy każdemu innemu człowiekowi to nie uszedł by chyba z życiem…

A za mojego syna ja nawet zabiłbym Putina. Tutaj nie są potrzebne żadne wyjaśnienia…

Wszystko jasne i oczywiste. Kolejny zbieg okoliczności?

A oto jeszcze coś. Zwróćcie uwagę, że Putin jedną ręką trzyma chłopczyka a drugą głaszcze go po plecach. Oto podobny obrazek wiele lat później, taki sam gest. I znowu chłopczyk.

a

Ochrona zna skłonności Putina do małych chłopców. Takich zdjęć są w Internecie setki… A tysiące na których widnieje on w ogóle bez chłopca. Jest jeszcze z dziewczynami. „Ale to przecież niczego nie dowodzi”- powiedzą sceptycy.

Czy to znowu zbieg okoliczności? Nie, przyjaciele. To jest tendencja pozwalająca całkiem precyzyjnie zdiagnozować obecność dewiacji. Na ostatek opowieść o chłopcu-kadecie, która jakimś cudem nie została zauważona przez media. Moim zdaniem wszystko jest jasne…

Aktualizacja

Wielu ludzi interesuje moja osoba i wywołuje wątpliwość pojedynczy wpis na blogu. Trzeba to zrozumieć, że gdybym TO opublikował na swoim blogu to już następnego dnia byłbym wykopany z Instytutu. To jako minimum. A wariant maksymalny…, los Artioma Borowika, mnie nie interesuje (zginął po próbie ujawnienia danych o „błękitnej mafii” w Federacji Rosyjskiej). Przecież nie jestem Nawalnym. Z tego powodu za pośrednictwem TOR (sieć proxy) zamieściłem ten artykuł i opublikowałem to co uważam za konieczne. Ja nie jestem „naszystą”, nie jestem „trollem”, wszystkie zdjęcia i linki są ogólnie dostępne.

Źródło: http://shturmnovosti.com/view.php?id=33547

Data publikacji: 10.02.2012

Tłum. RX

**********************

Stabilizacja i jej objawy

Próbują nas przekonać, że Putin to stabilizacja. Starają się przekonać żeby na nadchodzących wyborach marcowych oddawać głos na człowieka, który boi się uczestniczyć nawet w przedwyborczych debatach publicznych, boi się bezpośredniego starcia ze swoimi oponentami i konkurentami, transmitowanego na żywo. I przy tym wciskają nam, że głosować trzeba właśnie na Putina ponieważ Putin oznacza stabilizację. Reklamowe klipy WWP (Władimira Władimirowicza Putina) i jego „mężowie zaufania” (te wszystkie chrzanowy, michałkowy, narocznickie, stasy, Michałowy, tabakowy, zapasznowy i inni) z samozaparciem i wiernopoddańczym drżeniem w głosie wieszczą, że jedyny kandydat, który obdarzy kraj i społeczeństwo stabilizacją to Putin.

Początek lat 90-ych. Wowa Szełomow ( znany jako Putin) nieśmiało wchodzi na żydowskie salony
Początek lat 90-ych. Wowa Szełomow ( znany jako Putin) nieśmiało wchodzi na żydowskie salony

„Putin to stabilizacja!”, „Putin gwarancją jedności, integralności i niezależności Rosji!”, „Putin- zaufanie do przyszłości i rozwój kraju!”, „Putin- spokój o przyszłość naszych dzieci!”. Rodzi się wrażenie, że oni albo z nas szydzą albo rzeczywiście uważają nas za bydło i jakieś zwierzaki, które wszystko „połykają”, nawet najbardziej niedorzeczne bzdury i brednie! Ja rozumiem, że Chazanow sprzedał się Putinowi nie tylko dlatego, że w swoim czasie razem z Putinem „kleili pierogi w kuchni” dla Sobczaka. Rozumiem, że cyrkowiec Zapasznyj jest „z Putinem” nie tylko dlatego, że w jego oczach Putin jest „pogromcą”. Zdaję sobie sprawę, że skowyczący „miłośnik kobiet” Stas Michajłow i była „patriotka” a także była członkini partii „Rodina”, Narocznickaja, zostali „osobami zaufania” WWP. Nie dlatego, że jeden coś „czuje intuicyjnie” a inny „widzi”, że Putin „usłyszał lud”. Poza tym w tej sprawie wszyscy mają swój oczywisty, „osobisty” interes. Nie, ja jestem przekonany, że nikt im niczego w „kopercie” nie oferował i nie dawał. Nie było takiej potrzeby. Po prostu ich osobisty dobrobyt, komfort i pomyślność są związane z Putinem i tą polityką, którą on realizuje e ślad za swoim dobroczyńcą Jelcynem. Ale dlaczego tak cynicznie i bezczelnie oszukiwać obywateli?! Skąd tyle obłudy? Stabilizacja! A jaka stabilizacja nas oczekuje jeśli zagłosujemy na WWP, podpisując się przy okazji pod stwierdzeniem, że rzeczywiście jesteśmy bydłem?

Same zmartwienia z tym słowiańskim bydłem!
Same zmartwienia z tym słowiańskim bydłem!

Stabilizacja w ukierunkowanym ludobójstwie narodu rosyjskiego? Stabilizacja w jego duszeniu na śmierć (15 milionów Rosjan już zmarło od następstw „reform” Jelcyna-Putina)? Przy utrzymującej się sytuacji w kraju do 2020 roku Rosjan pozostanie nie więcej niż 50 milionów. To jest właśnie to o czym marzyła rusofobia Margaret Thatcher. W okresie rządów reżimu utraciliśmy więcej niż w pożarze Wojny Domowej na początku ubiegłego wieku! Taka „stabilizacja” czeka nas w przyszłości jeśli WWP znowu zostanie prezydentem?

Stabilizacja wzrostu cen za „usługi” mieszkalno-komunalne, które od dawna wysysają ostatnie pieniądze z wynagrodzeń i emerytur? Stabilizacja we wzroście cen na tle chronicznej „dystrofii” wynagrodzeń przytłaczającej większości ludności kraju? Stabilizacja we wpędzaniu w nędzę milionów i potwornego bogacenia się jednostek? Putin jest już przy władzy 12 lat. 12 lat słyszymy od niego groźne obietnice „walki z korupcją”, „zwalczania dominacji biurokratów”, „chwycenia za pysk przestępców”, „zwalczania oligarchów”, „uczynienia władzy odpowiedzialną przed obywatelami”, „podwyższenia poziomu życia”… I jeszcze wiele, wiele takich obietnic. A co się stało? Korupcja nie tylko nie zniknęła ale rozkwitła przy WWP jak piękny kwiat, jeszcze więcej pojawiło się oligarchów to znaczy bandziorów i złodziei. Urzędasy rozpleniły się jak myszy w stodole!!!

Do czego potrzebne było tworzenie w każdym regionie „rządu” i „ministerstw”?

Żeby dać pracę i godziwą pensję dziesiątkom i dziesiątkom tysięcy nowych urzędników!

Czy w związku z tym żyje się lepiej? Nie! Tylko zbyteczne troski i zabiegi przy rozwiązywaniu najprostszych spraw! Tylko zbyteczne urzędnicze gęby z przepełnionymi chciwością oczami! Gubernatorów mianuje WWP i praktycznie co drugi z nich jest „bohaterem” głośnych skandali korupcyjnych. A to przecież pan, panie Putin, mianował ich i mianuje! Ma pan po prostu rzadki talent do malwersantów i złodziei! Jest pan otoczony samymi złodziejami, na czele z Czubajsem, którego pan umieścił na lukratywnym stanowisku aby kierował jakimiś „nanotechnologiami” i napychał kieszenie państwowymi pieniędzmi!

Wowa, ty charoszyj malczik!
Wowa, ty charoszyj malczik!

Prokuratorzy „kryją” przestępców (tak jak osławiony wiceprokurator Podmoskowja, schwytany aż w Polsce), sędziowie pogrążeni są w sprawach „na zamówienie”!

I to wszystko ma miejsce pod parasolem twojej władzy, panie Putin! Władza stała się tak „odpowiedzialna” przed obywatelami, że obywatele dziesiątkami tysięcy wychodzą na ulicę protestując przeciwko temu plugastwu i przestępczości, które przeprowadzają wybory.

Poziom życia? Prędzej poziom wegetacji na poziomie nędzy! Ceny nieubłaganie pną się codziennie do góry! Emeryci z przerażeniem oczekują następnego rachunku za usługi komunalno-mieszkaniowe. I pracujący obywatele ledwo, ledwo wiążą koniec z końcem.

A nam mówią otwarcie, że ceny wzrosną jeszcze w przyszłości. Czego powiedzieć nie można o wynagrodzeniach obywateli. Urzędnicy mają pensje stale wysokie i będą mieli je jeszcze wyższe. Obywatelu Putin, a czy pan sam nie chce pożyć za 8-10 tysięcy rubli na miesiąc tak jak miliony pańskich współobywateli? Tak dla większego zespolenia z ludem.

Naobiecuję wam jeszcze więcej!
Naobiecuję wam jeszcze więcej!

Czy taką stabilizację obiecujecie społeczeństwu obywatele „mężowie zaufania”?

Czy wy sami nie wstydzicie się mówić o podobnej „stabilizacji” i nawoływać do poparcia Putina? Nie wstyd wam głosić brednie o „ustabilizowanych wynagrodzeniach” i „stabilnej przyszłości”? Wasza własna stabilna egzystencja przy obecnym reżimie jest waszą sprawą.

Ale to nieprzyzwoite żeby zaspokajać własne małostkowe interesy kosztem dobra innych ludzi. „Putin- gwarancja integralności terytorialnej Rosji!” To jest szyderstwo cz kiepski żart? To właśnie Putin oddał Chinom setki kilometrów kwadratowych ziemi rosyjskiej zlanej krwią rosyjskich żołnierzy! Z jakiegoś powodu „zaufane putinoidy” o tym milczą.

Ta sama moralność i patriotyzm. Oczywiście pieniężne
Ta sama moralność i patriotyzm. Oczywiście pieniężne

To Putin zlikwidował nasze bazy na Kubie i w Wietnamie. To pod Putinem armię przekształcono w cyrk imienia Serdiukowa-Taboreta (aluzja do ministra Obr. Narodowej, handlarza meblowego Serdiukowa, stąd przydomek Taburetkin- tłum.), zamknięto większość zakładów zbrojeniowych, fabryk i instytutów naukowo-badawczych, wyjątkami są najnowsze prototypy broni, a żołnierze umierają na zapalenie płuc, przeziębienia i od zatruć pokarmowych. Pod rządami Putina zostaliśmy okrążeni gęstym pierścieniem baz NATO.

I to jest gwarancja integralności kraju?

Handlarz meblowy, obecnie minister Obr. Nar. Serdiukow-Taboret, nowa „rossijańska” chazarokracja.
Handlarz meblowy, obecnie minister Obr. Nar. Serdiukow-Taboret, nowa „rossijańska” chazarokracja.

Putin nie tylko po prostu kontynuuje „politykę” Jelcyna niszczenia Rosji, jej armii i floty ale już wbija ostatnie gwoździe do ich trumny.

A jednocześnie nie milkną gromkie oświadczenia o „Putinie patriocie”, dzień i noc zabiegającego o „niezależność i siłę” państwa. Rozumie się, że tak jest łatwiej likwidować państwo, wkładając maskę jego „obrońcy” ażeby wynędzniałe bydło nie zorientowało się co się rzeczywiście dzieje. Cynizm i dwulicowość Putin ma we krwi. Putin ochroni kraj przed rozpadem? Bardzo ciekawe! Ale budzi to wątpliwości!

Pedofilski Putler-hipnotyzer.
Pedofilski Putler-hipnotyzer.

Był oficerem KGB, który złożył przysięgę na wierność Ojczyźnie i narodowi, przysięgę obrony kraju do ostatniej kropli krwi. Ale kiedy ZSRR zaczął się rozpadać to Putin pospiesznie rzucił się na poszukiwanie „zapasowego lądowiska” a nie do obrony kraju.

Wtedy zdradził… „Putin to spokój o przyszłość naszych dzieci”.

A oto fakt, że Rosja wysforowała się na czoło krajów w świecie o największej ilości samobójstw wśród dzieci i młodzieży (przypomnijmy chociaż ostatnie, okropne wydarzenia, kiedy dzień po dniu z okien wielopiętrowych bloków mieszkalnych skakali w przepaść uczniowie i uczennice, rozbijając się na śmierć), czy to jest właśnie ten „spokój” o nasze dzieci? Jakie trzeba stworzyć warunki życia w Rosji żeby dzieci nie chciały dłużej żyć!!!

A na ch… nam wasze problemy! Czyli sygnały przedwyborcze z Kremla
A na ch… nam wasze problemy! Czyli sygnały przedwyborcze z Kremla

Narkomania, alkoholizm, prostytucja wśród młodzieży po prostu szaleją! Miliony bezdomnych dzieci! Tysiące i tysiące ofiar pedofilów i innych bestii polujących na dzieci!

I przyjeżdżający do Moskwy cudzoziemscy „goście” na „pedofilskie sex-tourne”!!!

Wszystko to nie gdzieś tam w „dzikiej i strasznej Afryce” ale w dzisiejszej putinowskiej Rosji pod władzą putinizmu. I w świetle tych faktów powinniśmy być „spokojni” o przyszłość naszych dzieci, jeśli Putin jeszcze na sześć lat obejmie swoje „carstwowanie”?

Ile z naszych dzieci kończących szkoły i uczelnie może znaleźć pracę? Normalną przyzwoitą pracę a nie służbę jako „biurokratyczny plankton” u złodziei i bandziorów, zwanych oligarchami i „skutecznymi menedżerami”? Ile z nich zdoła zarabiać i żyć a nie wegetować?

Ile z nich dołączy do wielomilionowej armii bezrobotnych? WWP i jego „czeladź” lubią dużo mówić o doniosłości wykształcenia. No, no! A ten horror, który dzieje się w naszych szkołach to także „doniosłość wykształcenia”? Ta otchłań w którą stoczyło się nasz radziecki system kształcenia, dawniej najlepszy na świecie, przy jelcynowsko-putinowskim reżimie, to także troska o przyszłość naszych dzieci? O Fursenko i tym bałaganie, który panuje teraz w szkołach i na uniwersytetach pisano dużo i jest to temat na oddzielną dyskusję. Ale teraz przy Putinie, czy każdy ma możliwość osiągnięcia wyższego wykształcenia niezależnie od grubości portfela? W czasach ZSRR wyższe wykształcenie było dostępne dla każdego obywatela. A teraz to sami wiecie. I dalej. Zostań WWP prezydentem a sytuacja będzie jeszcze gorsza! I z tym wszystkim „mężowie zaufania” mają jeszcze sumienie mówić, że Putin to „zaufanie do przyszłości naszych dzieci”!!!

Chociaż skąd może być sumienie u całej tej hałastry chełpiącej się swoimi bogactwami i swoim luksusem przed zmordowanym, okradzionym i głodującym narodem!!!

Dwóch iluminowanych mandarynów
Dwóch iluminowanych mandarynów

„Przedstawiciele” Putina ostatnimi czasy lubią mówić, że WWP „usłyszał” pragnienia narodu, że on jak „każdy wielki polityk” zmienia się, itd. Sam Putin w swoich programowych artykułach wspomina „kiepskie lata 90-te”, lamentuje jaki chaos przyniosły one naszemu krajowi i społeczeństwu, obiecuje naprawę konsekwencji tamtych lat. Zauważył w końcu?

Zszedł do tłumu i „usłyszał” jego smutne błagania? On powinien nie „słyszeć” i nie „zmieniać się” post factum, wiele lat za późno, a działać w trakcie wydarzeń. Miał całe 12 lat żeby zająć się sprawami. Ale dopiero teraz, rozumiecie, „usłyszał” i „zaczął się zmieniać”.

Po co nam taki prezydent? Czy myśmy go utrzymywali przez tak wiele lat dla jakiegoś kaprysu? Tylko naiwniak może dzisiaj uwierzyć w spóźnione „olśnienie” Putina żeby przyjmować to za „dobrą monetę”. Niestety to tylko przedwyborczy wyścig WWP liczącego, że tępe bydło, „prowokatorzy i głupki”, kolejny raz uwierzą w „obietnice” i otworzą mu na kolejne sześć lat drzwi do władzy absolutnej. Refleksje „programowe” Putina na temat „złych 90-tych”, rodzą jedno pytanie: za co w takim razie, znając to wszystko, odznaczył Jelcyna na którym spoczywa cała odpowiedzialność za okrucieństwa i chaos lat 90-tych, orderem za „zasługi wobec Ojczyzny”, za co władze postawiły mu pomnik i jeszcze nazwały jego imieniem bibliotekę? Obawiam się, że nawet takie pytanie neguje wszystkie „artykuły programowe” kandydata do prezydentury i paplanie „mężów zaufania”.

Źródło: http://shturmnovosti.com/view.php?id=33631

Data publikacji: 13.02.2012

Tłum. RX

**********************

Putin – agent Zachodu

Drogi Heinz (Henry) będzie tak jak chce tego nasz naród wybrany! Możecie na mnie liczyć. Nie zawiodę!
Drogi Heinz (Henry) będzie tak jak chce tego nasz naród wybrany! Możecie na mnie liczyć. Nie zawiodę!

Spotkanie premiera i kandydata na stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej, Putina, z jednym z najbardziej wpływowych liderów światowego syjonizmu, Henry (Heinza) Kissingera odbyło się dnia 21 stycznia 2012 roku w Moskwie. „Rosyjskie” media skromnie to wydarzenie przemilczały. Zawsze skłonny do gadania i intryg „Głos Ameryki” w tym przypadku wykręcił się krociutką informacją. Tak więc szczegóły rozmów Putina z Kissingerem owiane są mrokiem tajemnicy. Henry Kissinger, który obecnie ukończył 88 lat, był Sekretarzem Stanu USA w latach 1973-1977 w administracjach prezydentów Nixona i Forda. Miał on reputację „jastrzębia” i antysowieciarza. Jego wypowiedzi na temat Rosji zawsze były w tonie pejoratywnym. Po odejściu ze służby państwowej był przez te wszystkie lata jedną z najbardziej wpływowych osób światowego żydostwa. Według doniesienia „Głosu Ameryki” z 21 stycznia 2012 roku „Putin i Kissinger już od dość dawna spotykają się od czasu do czasu na rozmowy dotyczące różnych tematów”, widując się co najmniej raz do roku, zwykle częściej. Jest to bardzo interesujące, że praktycznie natychmiast po tym spotkaniu o swoim poparciu Putina na stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej ogłosiły wszystkie główne organizacje żydowskie. W odpowiedzi na to ukazała się informacja, że rząd Federacji Rosyjskiej podpisał porozumienie o utworzeniu bazy wojskowej NATO w regionie ulianowskim. Gdyby uczynił coś podobnego Jelcyn to prasa „opozycyjna” zawrzeszczałaby się na śmierć. A tutaj grobowe milczenie. I jakoś nie mogę przypomnieć sobie żeby Putin kiedykolwiek „konsultował się” przed wyborami z przywódcami europejskiej lub amerykańskiej prawicy. A oto teraz okazuje się, że w oczach Putina syjoniści i liberałowie są czymś nadzwyczajnym. Każdy może więc osobiście wyciągnąć wniosek co do tego kto z polityków w naszym kraju jest „agentem Zachodu”.

Źródło: http://shturmnovosti.com/view.php?id=34610

Data publikacji:11.03.2012

Tłum. RX

**********************

Głos prawosławnej Rosji przeciwko globalnemu czipowaniu

a

Globalizacja. Przemiana człowieka w demona. Archimandryta Piotr (Kuczier)

Chwała Panu, że w te najcięższe czasy Apokalipsy, dał nam takiego ojca, prawdziwego pasterza Chrystusowego. Drogi ojcze Piotrze, niechaj Bóg cię wspiera w niesieniu słów Prawdy. My modlimy się za Ciebie!

Bracia i siostry!

To kazanie starca Piotra trzeba koniecznie rozpowszechniać w setkach tysięcy egzemplarzy po całej ziemi Świętej Rusi. Zróbmy to co jesteśmy w stanie. Kopiujmy i rozdawajmy naszym bliskim słowa Bożej Prawdy. Przecież będziemy musieli odpowiedzieć przed Bogiem w Dniu Sądu kiedy On zapyta czemu niczego nie robiliśmy żeby opierać się Antychrystowi chociaż mieliśmy taką możliwość.

Drodzy prawosławni współwyznawcy!

Dzisiaj cały świat jak i nasza Ojczyzna Rosja, znajduje się na skraju apokaliptycznego kataklizmu. Do końca 2011 roku 85-ciu milionom ludzi w naszym kraju zostanie nadany INN, podstawowa treść znamienia Antychrysta. Zintensyfikowane numerowanie, akt tak zwanej globalizacji, to zniewalanie i zapędzanie ludzi do wszechświatowego państwa, państwa duchowej i fizycznej śmierci, państwa reprezentowanego przez syjonistyczno-masoński rząd. Apokaliptyczne, socjologiczne i fizyko-technologiczne analizy prawosławnych uczonych, publicystów i teologów mówią o tym, że w ustroju globalizacji panującym we wszechświatowym państwie Antychrysta, zmieni się sens, istota i egzystencja ludzkiego życia, które będzie zasadniczo sprzeczne z Bożą Opatrznością dla człowieka jak i ze zdrowym rozsądkiem. Życie w Chrystusie zmieni się w życia w szatanie. To co dzisiaj widzimy w otaczającym nas zsatanizowanym świecie to tylko kwiatki zapowiadające przyszłe Królestwo Antychrysta, gdzie okrucieństwo przekroczy zwyczaje jaszczurów wszystkopożerających drapieżników zamieszkujących wschodnie wyspy Indonezji.

Życie człowieka w ostatnim okresie historii „izmów”- katolicyzmie, protestantyzmie, materializmie, kapitalizmie, marksizmie, komunizmie, socjalizmie i okultyźmie-globaliźmie, stanie się antyżyciem, koszmarem na skalę dotąd nieznaną, o którym nie mógł marzyć ani Marks, ani bolszewicy na czele z Leninem, Trockim, Swierdłowem, Dzierżyńskim, ani faszyści na czele z Hitlerem i Mussolinim, realizujący plany bazylejskiego „Bundu” z Hertzlem na czele, ani inne potwory zła. To będzie niestety biomasa opętanych, nowych, jeszcze bardziej bezmózgich Galatów, czysto „fizycznych osób”, pozbawionych ożywczej Bożej Siły i Światła Ewangelii, gdzie będą zastosowane najnowsze i najbardziej wyrafinowane „osiągnięcia” diabelskiej nauki w eliminacji wizerunku Boga w człowieku. Podstępna „pierestrojka” jak ją nazwali wrogowie prawosławia, jest nie czym innym jak trzecim już w XX wieku atakiem na prawosławie Świętej Rusi- Cerkwi Chrystusowej. I Wojna Światowa, która przemieniła się w rewolucję, była pierwszym atakiem na nią a Wielka Ojczyźniana (wojna –tłum.) drugim atakiem. Cała tysiącletnia historia naszej ojczyzny to prawie ciągła wojna Antychrysta przeciw Rosyjskiej Cerkwi Chrystusowej, która zakończyła się w końcu ubiegłego tysiąclecia podbojem, podziałem i przechwyceniem, w 1991 roku bez jednego wystrzału, naszego państwa- cerkiewnej tarczy. Okazało się, że dzisiaj Cerkiew stanęła samotnie oko w oko ze swoim wrogiem. Czyż ta nieustająca wojna przeciwko Cerkwi Prawosławnej nie jest najlepszym dowodem prawdziwości naszej wiary, wiary prawosławnej? Dzisiaj jej wróg nakłania i kaptuje nasz prawosławny lud do przejścia z Cerkwi Chrystusowej do cerkwi Antychrysta, którą jest powstające globalne albo inaczej wszechświatowe elektroniczne królestwo Antychrysta, gdzie zamiast łaski Bożej ludzie będą żyli pod wpływem śmiertelnej mocy diabła. Oto jaki jest sens gorbaczowowsko-jelcynowskiej „pierestrojki” czyli przebudowy świata Boga w świat szatana z antychrztem czyli przyjęciem INN a później znamienia Antychrysta, marionetki diabła. I to być może stanie się przyczyną trzeciej i ostatniej wojny światowej. I dzisiaj, bracia i siostry, na naszych oczach ulegają zmianie królestwa, zmieniają się światy i bogowie. Ludzie lekkomyślnie i bezwstydnie zdradzają swoją ojczyznę, Świętą Ruś, na królestwa Antychrysta. Ludzie porzuciwszy Boga, w tej liczbie i liczni prawosławni, utracili wiarę, Boży strach i rozum duchowy, masowo zdradzają Boga, ojczyznę i oddają swoje dusze w łapy szatanowi. Zamieniają królestwo Świętą Ruś na królestwo demonów, świat Bożego Światła na świat obcy rosyjskiemu duchowi, Prawdziwego Boga i Zbawcę naszego, Chrystusa, na obcych bogów czyli diabła i jego popleczników demony, do których ciągną bezwolnie jak królik w paszczę węża boa.

Dzisiaj, po tysiącu lat, ma miejsce druga wielka wędrówka ludów, tym razem do „dalekiej krainy”, do świata diabła. Globalizacja i elektronizacja to jest, jeśli chcecie, ogólnoświatowy „egzamin końcowy” z Apokalipsy, rodzaju ludzkiego. „Egzamin” kończący życie doczesne, doczesny „uniwersytet” z wydaniem „dyplomu” niebiańskiego dla jednych, dla innych „dyplomu” piekielnego. Jedni otrzymają „dyplom” owiec, inni otrzymają „dyplom” kozłów, jak powiedziano o tym w Ewangelii o Bożym Sądzie Ostatecznym i będzie wydane w formie elektronizacji i czipizacji „skierowanie do życia” (jakiego?) dla „zrodzonych z rewolucji oktiabrystów, pionierów, komsomolców, komunistów i innych, którzy ukończyli swego czasu „szkołę komunizmu, szkołę w której nas, prawosławnych chrześcijan, „inżynierowie dusz ludzkich” wymłócili najnowsze dzieło, elektorat Antychrysta”.

Jest to próba wiary i oddania Bogu. Tak więc kto pójdzie śladami innych „bogów” to znaczy demonów, to ten… Elektronizacja to jest wstępne badanie przed strasznym sądem w sprawie wyjaśnienia i ustalenia kto kim jest. A ponadto poprzez przyjęcie UEK (elektroniczna smartcard) zdradzimy diabłu, Antychrystowi, nie tylko siebie, prawdziwą wiarę-Prawosławie, Boga naszego Chrystusa, ale i naszą ojczyznę Świętą Rosję. A ona, nasza ojczyzna to królestwo Boże na ziemi. Została stworzona ona przez Boga dla zachowania Prawdy.

To miejsce przygotowania ludzi przez wiarę do wieczności. Prawosławie to dusza Rosji.

Jeśli my ją zdradzimy to co będzie? A będzie to, że dosięgnie nas los Bizancjum, los amerykańskich Indian. Przypomnijmy nakaz Świętych Apostołów Cyryla i Metodego pozostawiony Słowianom: „Otrzymaliście bezcenny dar- Święte Prawosławie. Zachowujcie je. Jeśli osłabniecie w wierze prawosławnej to pokonają was wrogowie i zostaniecie ich rabami” Znajdując się w dzisiejszej skrajnej sytuacji powstałej na skutek osiemdziesięcioletniego antycerkiewnego terroru, my prawosławni powinniśmy natężyć wszystkie nasze siły w walce przeciwko zapędzeniu nas do tej szatańskiej zagrody, do tego wilczego legowiska. W tym celu musimy żarliwiej się modlić, nie opuszczać bez przyczyny nabożeństw, przestrzegać postów, częściej przystępować do spowiedzi i komunii i wzywać do tego naszych błądzących bliźnich. I wtedy, żeby „bramy piekielne” nie przemogły Cerkwi Chrystusowej i żeby uratować nas przed niewyobrażalnym koszmarem Antychrysta, Bóg wypuści śpiącego na Wschodzie i zbudzonego po wojnie przez Rosję, ogromnego tygrysa (wyrażenie nieżyjącego brytyjskiego premiera Churchilla).

I według Apokalipsy, ze Wschodu ruszy bestiopodobna żółta szarańcza, która będzie niszczyć wszystko na swej drodze co będzie przeciwne Bogu.

Niechaj uchroni nas Pan Jezus Chrystus i Najświętsza Bogurodzica przed nadchodzącym królestwem Antychrysta.  Amen.

Źródło : www.3rm.info/2780-globalizaciya-perestrojka-arximandrit-petr-kucher.html

Data publikacji : 19.05.2011

Tłum. z jęz. ros. RX

**********************

W Rosji stworzono ostatecznie bazę techniczną do uruchomienia biometrii (a następnie wszczepiania czipów)

Komentarz: Redakcja już kilka razy podawała informacje ze źródeł rosyjskich o intensywnych pracach prowadzonych przez putinowski, żydomasoński reżim, nad wprowadzeniem w Rosji systemu elektronicznej ewidencji i kontroli ludności, systemu zgodnego z odpowiednimi systemami tego rodzaju w UE i USA. Wniosek jest dla każdego trzeźwo myślącego człowieka taki, że i w Rosji realizowany jest diabelski plan NWO a rzekoma niezależność kremlowców to wierutna bajka dla naiwnych. Niestety!

a

Według informacji ITAR-TASS, MWD (Min. Spraw Wewnętrznych) Rosji i odpowiednie resorty gotowe są przystąpić do rozpoczęcia w pełnym zakresie, wprowadzania do obiegu dokumentów z odciskami palców, pozostało tylko wydać komendę „start”.

„Na dzień obecny techniczny komponent projektu wprowadzania odcisków palców do dokumentów paszportowo-wizowych nowej generacji jest w pełni zrealizowany i zamyka przedsięwzięcie zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego. W przypadku podjęcia przez głowę państwa politycznej decyzji, ministerstwo i resorty gotowe są do przystąpienia wprowadzania, na pełną skalę, w obieg dokumentów z odciskami palców. W tym w pierwszej kolejności odciski palców pojawią się w dokumentach wydawanych obcym obywatelom i osobom bez obywatelstwa czyli w zezwoleniach na pobyt i w dokumentach podróży uchodźców. Następnie będą już wprowadzane zagraniczne paszporty nowej generacji dla obywateli Federacji Rosyjskiej.”- oświadczono w Centrum Prasowym.

Na prezentacji projektu w Moskwie zaznaczono, że wprowadzenie dodatkowych danych biometrycznych do dokumentów tożsamości może znacznie zwiększyć kontrolę ich emisji i obiegu.

„Oprócz tego zademonstrowano makietę państwowego, granicznego punktu kontrolnego pozwalającego na bardziej skuteczny, a najważniejsze, szybszy i wygodniejszy dla obywateli , sposób przechodzenia kontroli paszportowej. Pokazano także i rozwiązanie przyszłościowe pozwalające ustalać inne dane biometryczne obywateli, w tym pobrane z tęczówki oka wnioskodawcy”- powiedziano w MWD Rosji. Odpowiedzialnym za organizację i ogólną koordynację prac organów federalnych władzy wykonawczej co do stworzenia danego systemu uczyniono MWD (MSW) Rosji, Minkomzwiaz (Ministerstwo Łączności) za realizację techniczną, FSB Rosji za bezpieczeństwo narodowe.

Minister Spraw Wewnętrznych FR, generał Raszid Nurgalijew, został mianowany szefem Międzyresortowej Grupy Roboczej do wprowadzenia w Rosji dokumentów paszportowo-wizowych nowej generacji.

Źródło: http://www.3rm.info/19138-v-rossii-okonchatelno-sozdana-texnicheskaya-baza.html

Data publikacji: 29.12.2011

Tłum. RX

**********************

Prototypy czipów 10 nanometrowych dostępne w końcu roku

a

Prototypy czipów elektronicznych o wielkości 10 nanometrów będzie można rozpocząć produkować w końcu roku 2012 w Narodowym Centrum Badawczym „Instytut Kurczatowa, poinformował dziennikarzy w poniedziałek zastępca dyrektora NBIK-centrum (nano-bio-info-kognitywne technologie) Instytutu, Alieksiej Marczienkow. „W końcu roku urządzenie do litografii elektronicznej może rozpocząć pracę i pojawi się także możliwość tworzenia prototypów urządzeń o wymiarze 10 nanometrów”- powiedział Marczienkow. „Zmniejszenie rozmiarów pozwoli umieścić na krysztale czipu więcej tranzystorów i otrzymać większą moc obliczeniową. Obecnie najmniejszy wymiar tranzystorów na seryjnych procesorach wynosi około 20 nanometrów”.

Według Marczienkowa nie mówi się tu o seryjnej produkcji bo „to do nas nie należy”. Do zadań Instytutu należy opracowanie technologii, które mogą być następnie wdrożone do produkcji. Obecnie w Instytucie pracuje już nanofab, gdzie specjaliści w szczególności opracowują technologię produkcji światłowodów na bazie azotku galu a także opracowują ultrafioletowe diody LED dla laserów przemysłowych. Diody na bazie azotku galu cechują się w szczególności biokompatybilnością. Według Marczienkowa można je „wprowadzić” do organizmu bez obawy odrzucenia co może mieć zastosowanie w biotechnologiach.

Źródło: http://3rm.info/20194-prototipy-chipov-na-10-nanometrov-mogut-nachat.html

Data publikacji: 25.01.2012

Tłum. RX

**********************

Putinowska eFeRja: Potentat Mielniczienko odpoczął na swoim 120 metrowym jachcie w Tajlandii

a

Właściciel rosyjskiej firmy „Jewrochim”, Andrzej Mielniczienko i jego żona Aleksandra spędzili ponoworoczne kanikuły w Tajlandii na swoim luksusowym jachcie, donosi „LifeNews”. Ekskluzywny, 120 metrowy statek o wartości 300 milionów dolarów zakotwiczył u wysp Phuket w końcu stycznia. Rosyjski oligarcha i jego małżonka odwiedzili kurort Naka Island, jednakże zanim vipowskie osobistości zeszły na ląd to osobisty kucharz Mielniczienki poszedł jako pierwszy na ląd wypróbować różnych dań oferowanych przez restauracje. „Spędzili oni na plaży około godziny ponieważ zaczynał się odpływ a małżonka Mielniczienki była zaniepokojona, że nie zdąży wrócić na czas na pokład jachtu”– powiedział pracownik kurortu. Miliarder przypłynął do Tajlandii z Europy na swoim jachcie „A”, nazwanym tak na cześć małżonki. W rejsie trzeba było jeden raz tankować paliwo, którego wartość dla statku wynosi 1 milion dolarów. Statek posiada dwa baseny, lotnisko śmigłowcowe i nawet garaż. Projekt jachtu „A” wykonał sławny artysta-malarz Philippe Starck. Wiadomym jest, że z powrotem do Europy Mielniczienko z żoną poleci swoim prywatnym samolotem.

Projekt zewnętrzny jachtu opracował sławny artysta-malarz Philippe Starck.
Projekt zewnętrzny jachtu opracował sławny artysta-malarz Philippe Starck.

Wiadomość z tego samego dnia i źródła

a

Wartość życia rosyjskiej staruszki wynosi 83 ruble!!!

Pod miastem Kostroma staruszka zamarzła żywcem kiedy „rossijańskie” judeopachołki putinowskiego reżimu odłączyły jej dopływ energii elektrycznej z powodu długu w wysokości 83 rubli (około 8,30 złotych).

Źródło:

http://shturmnovosti.com/view.php?id=33486

http://shturmnovosti.com/view.php?id=33492

Data publikacji:8.02.2012

Tłum.RX

**********************

CYTATY WIELKICH LUDZI: „Pluję na to co o mnie myślicie bo ja o was nie myślę w ogóle” Władimir Putin
CYTATY WIELKICH LUDZI:
„Pluję na to co o mnie myślicie bo ja o was nie myślę w ogóle”
Władimir Putin
Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *