Strona główna > Inne > Policja będzie wysadzać, ogłuszać i oślepiać

Policja będzie wysadzać, ogłuszać i oślepiać

Za: http://narodowcy.net

a18

Zobacz koniecznie:

Ważne. Ustawa z 4.05.2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

ustawa_z_4_maja_2013_r-_o_c59brodka-ch-przymusu-bezpoc59bredniego-i-bro-ni_palnej

Właśnie weszła w życie ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, która uregulowała użycie i wykorzystywanie kajdanek, pałek etc. Ustaliła, jakie konkretne środki przysługują ponad 20 formacjom i podmiotom oraz sposoby i okoliczności posługiwania się nimi. Wcześniej, zasady korzystania z różnych form siły były regulowane przez przepisy wewnętrzne poszczególnych formacji.

Pozostawiono obowiązek oddania „strzału ostrzegawczego”. Pełna procedura składa się z: okrzyku identyfikującego formację (np. „Policja!”), ostrzeżenia słownego („Stój, bo strzelam!”), oddania strzału. Od tegoż można odstąpić, gdyby realizowanie procedur groziło bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia osoby uprawnionej [do oddania strzału] lub innej osoby.

Do tej pory, przepisy pozwalały oddziałom Policji na użycie broni palnej na rozkaz dowódcy. Nowe regulacje zakazały użycia broni palnej przez oddziały zwarte jakiejkolwiek formacji, poza dwoma wyjątkami – bezpośredniego zagrożenia życia i ogłoszenia „stanu wyjątkowego” (wprowadzany przez prezydenta na wniosek Rady Ministrów), kiedy może strzelać policja i wojsko. Jednakże, istnieje wtedy obowiązek oddania salwy ostrzegawczej.

Wobec kobiet w widocznej ciąży i osób, których wygląd wskazywałby, że są niepełnosprawne lub nie ukończyły 13 lat, można użyć wyłącznie siły fizycznej w postaci technik obezwładniających. Stosowanie broni palnej może być uzasadnione tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia.

BOR i ABW nie będą mogły już używać kaftanów bezpieczeństwa i pasów obezwładniających. Inspekcja Transportu Drogowego nie może posługiwać się kolczatkami, kajdankami na nogi i pojazdami służbowymi, jako część blokady drogowej. Odebrano możliwość zastosowania paralizatorów przez Służbę Więzienną, ale przekazano to prawo ABW, BOR, SOK oraz strażom marszałkowskim, leśnym i łowieckim. Od dziś, Agencja będzie mogła mieć psy służbowe.

Nowymi środkami, wprowadzonymi przez ustawę dla niektórych służb, są materiały wybuchowe do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód oraz środki pirotechniczne do ogłuszania lub chwilowego oślepiania. Zrezygnowano z prowadnic, broni gazowej, blokad stawu kolanowego i zasłon na twarz.

Gdyby siły policyjne okazały się niewystarczające, dopuszczalne będzie użycie oddziałów wojska, które wtedy nabiera takie same prawa.

Za rok MSW ma przedstawić obu izbom parlamentu ocenę funkcjonowania ustawy.

Pełny tekst można przeczytać m.in. tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/1140_u/$file/1140_u.pdf

Źródło: PAP

Krzysztof Rudzki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.