Strona główna > Bez kategorii > Polacy, żydzi i numery PESEL

Polacy, żydzi i numery PESEL

Poniżej prezentujemy efekty badań (w liście do Prokuratora Generalnego) Pani dr Haliny Wróbel nad numerami PESEL w celu identyfikacji tych, którym wygodne jest a to bycie Polakiem, a to bycie Niemcem, albo Francuzem, czy też Rosjaninem, naturalnie w zależności od sytuacji i – co oczywiste – korzyści. Jak pokazuje historia, „naród przebrany” niczym zwierzę potrafi odziać się w kamuflaż w zależności od środowiska w jakim żeruje, nie tracąc przy tym swego wrodzonego drapieżnego instynktu.

Badania nad numerami PESEL to nie science fiction i w zniewolonej Polsce podejmowane już były w przeszłości – patrz: Naród bez głosu. Za przysłanie poniższego materiału serdeczne podziękowania dla Pani dr Haliny. Numery PESEL sugerujemy badać mając wgląd do oryginału link – ze względu na kolorowe pogrubienia cyfr, co znacznie ułatwia ich należyte, wg autorki, czytanie. Materiał jest tymczasowo podwieszony. Admin

P.S. Źródło numerów PESEL

************************************

DO  PROKURATORA  GENERALNEGO

PANA    ANDRZEJA    SEREMETA 

PROKURATURA  GENERALNA

W  WARSZAWIE

ul. Barska   28/30

Dotyczy  oznakowania numerów  identyfikacyjnych (w Polsce PESEL)  u Żydów.

Zgodnie z art. 82 Konstytucji RP mówiącym: „Obowiązkiem obywatela polskiego  jest  wierność  Rzeczpospolitej  Polskiej  oraz  troska o dobro  wspólne” niniejszym  informuję o możliwości popełnienia przestępstwa przez mniejszość żydowską. Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że mniejszość żydowska oznakowała swoich członków w numerach ewidencyjnych PESEL, w sposób skrótowo opisany w poniższej pracy. Znakowanie numerów PESEL z wykorzystaniem Numerologii (będącej częścią żydowskiej Kabały) – jest działaniem mafijnym, rasistowskim, sprzecznym z zasadami Konstytucji RP. Równość wszystkich obywateli wobec prawa jest dobrem zagwarantowanym prawem w Konstytucji  RP.

Żydzi nie po to ukryli swoje pochodzenie z  międzynarodówki żydowskiej, aby teraz chcieli z entuzjazmem potwierdzać każdorazową ich dekonspirację  jako  (polskojęzycznych w Polsce) – Żydów. W każdym opanowanym przez nich kraju – doprowadzili do:

-zupełnego zepsucia obyczajów,

-do planowego i celowego zubożenia ludności nie-żydowskiej,

-do atomizacji (rozbicia, skłócenia i terrorystycznego, policyjnego zastraszenia) – lokalnej społeczności  polskiej, nie-żydowskiej

-do „wyciszenia” czyli zabójstwa (20 osób zginęło w katastrofie wojskowego samolotu CASA, który 23 stycznia 2008r. rozbił się w okolicach Mirosławca. Lecieli nim uczestnicy konferencji ”Bezpieczeństwo lotów”,  Smoleńsk  (96 osób zginęło10 kwietnia 2010r.),  liczne  „samobójstwa” nie tylko w więzieniach) …………   lub dyskryminacji rdzennych  Polaków   we wszystkich dziedzinach  życia.

–do wygnania z Polski milionów rdzennych Polaków w poszukiwaniu na emigracji środków do życia – pracy, dachu nad głową, ludzkiego, cywilizowanego traktowania przez  miejscowe władze.

Wszystkie dane osobowe (imię, nazwisko,  pesel) osób  wymienionych w tej pracy uzyskano z publikacji w Monitorze Polskim numer 29  poz. 462  Załączniki 1 – 44

W/w załączniki zawierają sprawozdania o ŹRÓDŁACH  POZYSKANIA  ŚRODKÓW  FINANSOWYCH, w tym kredytach  bankowych i warunkach  ich uzyskania przez partie  polityczna i fundusz  wyborczy, oraz o wydatkach poniesionych ze ŚRODKÓW  FUNDUSZU  WYBORCZEGO  w poprzednim roku  kalendarzowym. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Fotografie osób umieszczone w pracy zostały skopiowane z Wikipedii oraz z  podobnych mediów internetowych.

POLACY – osoby wywodzące się z Narodu  Polskiego, nie są pochodzenia  żydowskiego (przykłady poniżej)

Przykładowe fotografie nie-żydów:     

Święty Józef  Sebastian  Pelczar / nie-żyd, Polak

Gideon   Sundback    /nie-żyd

Św. Papież Pius X  także – nie-żyd

 

Święty Józef  Sebastian  Pelczar   Gideon Sundback

Św. Papież Pius X  (Polak)

ŻYDZI – osoby wywodzące się z Narodu  Żydowskiego, nie są pochodzenia  polskiego.                  

Cyfry „szczególnie  uprzywilejowane” w żydowskiej  kabale – Numerologii, czyli 6 i 8, oraz cyfry z kodu kreskowego Izraela 729 (7+2+9=18=6+6+6, czyli 666) odgrywają  znaczącą rolę w żydowskim,  mafijnym kamuflażu.  

 W filmie „Dziecko Rosemary”,  w scenie “koszmaru” doświadczonego przez filmową postać, Rosemary dowiaduje się, że jest w ciąży i że dziecko ma się urodzić 28 czerwca(6) 1966 (666)…….czyli: …10…..10…..666  Ta symbolika ….. szatańska – jest w peselach.

Np. numer PESEL   51072606579 (Marian Lewicki, Unia  Pracy ) 729666 75 (obecne łączenia odlegle, K+; cyfry wchodzące w skład kodu nie biorą najczęściej udziału w tworzeniu cyfry kontrolnej);żydzi  zastosowali  liczenie „w obie strony” (w prawo, i w lewo „do tyłu”-hebrajskie).

Przykładowe obrazki przedstawiające  Żydów:

Żyd z Izraela

Szymon Peres w Brazylii

Żyd liczący pieniądze

Żydzi  mają najczęściej charakterystyczny układ twarzoczaszki (analogia do pyska  wilka),  charakterystyczne „wrośnięte” uszy  bez  opuszki.

Przykłady:

Żyd liczący pieniądze 

Szymon Peres w Brazylii

Wróćmy do opisu  POLAKÓW:

Najczęściej spotykane cechy charakterystyczne POLSKICH numerów PESEL (u Polaków), są następujące:

brak „lustrzanej” symetrii cyfr (przód-tył numeru)

-obecne tzw. „przedzielacze”  – czyli cyfry inne niż kod 729 i  cyfry inne niż  6,8 lub 7,9

– które rozbijają kod produktów (729), lub tylko „półproduktów” (79) – z Izraela

  • brak połączeń między cyframi daty urodzenia i dopisanymi (po-rozdzielana jakby „siekanka” grup cyfr)
  • cyfra kontrolna ujemna (brak potwierdzenia przez cyfrę kontrolną)
  • cyfry mogą być ułożone chaotycznie („bałagan” brak   cech systemu żydowskiego  znakowania)

 Część 1. Polacy z Narodu Polskiego w polityce

59101109198   Lech  Wydrzyński        Ruch Polski Niepodległej

W tym numerze pesel – po przedostatniej 9 u żyda ma być 1×98. Tutaj jest 2×98.  Polak

Polski Ruch Monarchistyczny

  49O91OO7417   Leszek Wierzchowski     97 97 55 Polak.

4 9O7O 1O2 162    Zofia Wierzchowska    79 7 9 Druga z siódemek-rozbita Brak potwierdzenia dla początkowego 79 z daty urodzenia. Polka.

 38091302837   Krystian Händel    79 68 68

380 91 30 28 37   K.  Händel 86 10 10 10

sprawdzamy cyfrę kontrolną:

u K. Händel na poz.3 i 7 stoi 0 (goj) – w liczeniu – normalnym,w prawo

po ostatnim 8 jest wiadomość – u żyda ma być 2×37 NIE MA.

Jest 1×37. Polak (nie-żyd)

Porozumienie Polskie

  5 5O6 1OO8 2 56      Jan Łopuszański         brak symetrii

Kontrolna dodatnia – po ostatnim 8 ma być 2×56. Jest 2×56.

55O6 1OO8 25 655 66 79

U Chazar-żydów występują układy cyfr 75, 95,79 – nawet 77 – ale układ 5656 79 – tylko w przypadku konstrukcji z udziałem 6 lub 8 lub 9 w końcowej części numeru.

W numerze J.Łopuszańskiego – przed końcową ósemką są umieszczone dwa zera – na pozycji 5 i 6stoi 0 (goj) – licząc do tyłu (podwójna kontrolna) – co unieważnia w tym przypadku – układ cyfry kontrolnej z udziałem ósemki w końcówce tego numeru.Polak.

Podobnie:

68020401735Joachim Brudziński    (PiS)  Brak  łączeń  odległych  między datą  urodzenia  a  dopisanymi.

686 79

K+ / u Żyda powinno być 1×35  Jest 1×35. 7=0; 3=0; 5=0  Polak

Liga  Polska  Organizacja  Narodu  Polskiego

32081500287          Maria  Adamus    79   8  57    5 rozbite, brak  potwierdzenia żydostwa. Polak.

34112502196          Janusz  Lech  Siemiński       79  729     rozbite 7 w potwierdzeniu, brak potwierdzenia. Polak.

33011802501      Anna   Pernal     6  729       rozbite 2, brak potwierdzenia. Cyfra  K-/1-3-5-0   kontr. ujemna.   Brak łączności między cyframi z daty urodzenia i dopisanymi (izolacja obu części). Polak

Polska     Wspólnota   Narodowa

331215/02313    Bolesław   Tejkowski     729  6  cały numer to kod, identyczne  skrajne 33 ; suma  sąsiednich  cyfr  15/9  czyli różnią  się  o  więcej  niż  2 = Polak. 1+5= 6       cyfra  6 nie rozbija całości tego numeru. Brak łączności między cyframi z daty urodzenia i dopisanymi (izolacja obu części). Polak

391 22801505     Barbara  Krygier  Bucka  729  pozostaje  99 (3+1+5=9)  Polka.

46042108968   Krystyna   Zawadzka      symetria  68 ..10…10 …68.   w środku (2+8 oraz  1+9);  wynik sumy:    10 …10

46042108968   Krystyna   Zawadzka729  888   6  w kodzie  729 cyfra 7 jest rozbita – czyli – brak kodu dla produktów z Izraela. Polka.

Narodowe  Odrodzenie  Polski

64101700072   Adam  Wojciech  Gmurczyk  Polak   66  79Jako całość -79 jest  rozbite, 3 zera rozdzielają 7 od 9. Brak łączności między cyframi z daty urodzenia i dopisanymi. Polak

76112400395    Mariusz  Magnuszewski   Polak     729  668   obie części rozbite,  liczne przedzielacze,   K-/5-0

72072000019   Przemysław  Piotr  Banaszek   729  10      numer wymaga dalszej obserwacji i wyjaśnienia.

10 nie  jest   często spotykanym  potwierdzeniem dla kodu produktów z Izraela czyli  dla 729.

70090801254   Sławomir  Urtnowski  79  8  75 rozbite   5 brak  potwierdzenia  dla  79 z daty urodzenia.  Polak.

80071515193    Łukasz   Curyło   79  888  obie  części  porozbijane przez bardzo  liczne  przedzielacze. Polak.

cd. NOP

76032000556   Marcin  Piotr  Sobiecki   729  556   układ cyfr  potwierdzających kod 729 z daty urodzenia jest nietypowy, ale dopuszczalny (5+5+6=16=88). Do obs. I dalszego rozpoznania.

65060600151   Artur  Emanuel  Szablak  Ż.     666  66   cyfra  kontrolna  – u Żyda ma być 5x to …(151) –  co stoi na 1 miejscu (6).    Jest 5x6.    Żyd.

77033 1063 19        Grzegorz  Beniamin Kuszpa   Grupowanie cyfr do  10.             Jest  10  10  10  10. Żyd

78062707238   Maciej  Piotr  Janicki   w środku numeru kod  729  nie jest potwierdzony przez skrajnie  położony, rozbity przedzielaczami numer 79 i 88. Brak potwierdzenia dla kodu 729 – Polak.

Antyklerykalna Partia Postępu „Racja” (niestety, jest kilku Polaków w składzie tej partii).

ul. Zielona 15 Łódź

71050706857          Zbigniew Ciechanowicz    868 75 75

K-/zera na poz. 5,7 Polak

49031910731       Zbigniew Krasnodębski   79 6 79    Polak

K-/1-4-0      w dopisanych 79  – rozbite,

brak potwierdzenia dla 79 z daty urodzenia

71071300434        Piotr Musiał       79 68 Brak łączności między cyframi z daty urodzenia i dopisanymi. Polak      K-/4-0

74110515534       Stanisław Pokrywka     729 6 75 (75=12=66) K-/4-5

Brak łączności między cyframi z daty urodzenia i dopisanymi. Polak

Praca Zdrowie Ekologia

491O14O4256     Zbigniew Roliński   49 1O14 O425 6 czyli: 79 8 66 podkreślone 79 8 – rozbite. Polak

41121500989   Jadwiga Czaplicka   95 989 …..(5+9=14=77) ……77 989

– całkowity brak połączeń między datą urodzenia a dopisanymi

– brak symetrii w całym numerze. Polka

(5+9=14=77 989)

Samoobrona

54061 312875    śp. Andrzej Lepper    79729 8

brak potwierdzenia do 79 w dacie urodz.

Brak  łączeń odległych

9 rozbite. Polak

76070515746   Lidia Rogala      79 666 77 K-/6-1-7-5

brak łączności między datą urodz. i dopisanymi. Polka

53 92506 44 8     Halina Sikora      79 6 888

brak łączeń odległych („siekanka” = odizolowanie)między datą urodz.i dopisanymi. Polka

61080101656     Krzysztof Filipek        79 666do  spr.

lub u Chazar-ż. ma być 1×56. Cyfra kontrolna dodatnia K+/Jest 1×56

Brak połączeń między datą urodz.i dopisanymi występuje u Polaków.

[podobnie:

43091604070        Zbigniew Marcinkiewicz (ZChN)     79 6 75   do  spr. Brak połączeń między datą urodz.i dopisanymi występuje u Polaków.

(7+5=12=66      czyli  [79 666]

Liga Polskich Rodzin

71022702179    Roman Giertych       kod 729 729 11

kod prod. z Izraela „729” w dacie ur. i w dopisanych – rozbity przez 1 -to jakby go nie było. Brak kodu, brak potwierdzenia. Polak

[podobnie:

W poniższym  przykładzie nie tylko 729 jest rozbite przez 1, ale również początkowe 86 jest rozbite przez 1:

81042317323(nick – Modliszka)   kody  86+1     oraz  729+1

560513/05199   Marek Kotlinowski      20/25

Kiedy w końcówce są dwie identyczne cyfry – une sumują cyfry sąsiednie w 2-3 grupy. U M. Kotlinowskiego – 2 grupy cyfr, każda po zsumowaniu daje 20-25. Duża różnica w wartości cyfr. Polak.

58031804164   Dorota  Mazurkiewicz      79  888(une  zazwyczaj  sprawdzają numer zaczynając od tyłu) Tutaj – brak symetrii, obecne przedzielacze – rozbiły obie części numeru. Polka.

76081302197    Robert  Kasprzak  86  86  79   cyfry z daty urodzenia porozbijane przedzielaczami – ostatnie zwarte  79 nie ma czego  potwierdzać. Brak  połączeń między cyframi daty urodzenia i dopisanymi. Polak.

72082204698   Sylwester  Chruszcz      98 86  98  przed ostatnią w peselu 6 stoi 4 – wskazówka, że u Żyda następowe 98 powinno wystąpić 4 razy. Tutaj nie ma aż tyle. Jest 2×98. Brak łączeń odległych między datą urodzenia a dopisanymi  („siekanka”) Polak.

Polskie Stronnictwo Ludowe

POLACY

 

5909050/5199Waldemar Pawlak

dwie ostatnie cyfry są identyczne. Antypolscy globaliści z utajnionej międzynarodówki żydowskiej sumują w takiej sytuacji sąsiednie cyfry w 2-3 grupach. Tutaj w 2 grupach – sumy cyfr sąsiednich dają 28 ……25 Jest różnica=3 (> niż dopuszczalna u Żyda =2)  Polak

59 0905 05 19 9      Waldemar Pawlak

inne sprawdzenie: (brak 7) 59 59 59 – 19 brak potwierdzenia 59 59 59 oraz 19 jako przedzielacz ostatniego, sprawdzającego 59. Polak

45010144159         Alfred Domagalski  Polak.  Poseł. Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej (Banki Spółdzielcze)

95 6 59              Brak połączeń cyfr z daty urodzenia i dopisanych. Polak

53 O614 OO 153 Jan Andrykiewicz 79 66

rozbite =brak kodu z Izraela „729” Polak

64062814887  Ewa  Kierzkowska K-/   729  66 888  rozbite  729  Polka.

58040804197           Marek Wacław Sawicki Polak      95 88 79

K-/7-0 brak symetrii 95 rozbite

54111508238           Stanisław Dobrzański       55 66 88

Stanisław Dobrzański Polak 54111508238 czyli:  55 66 88 Kontrolna – między końcowymi ósemkami 2+3=5, na 5 od tyłu poz. jest 0 (K-)  ….  albo: 3xto, co stoi na 2 pozycji, czyli:  u Żyda powinno być 3×4, nie ma. Jest 1×4. Polak

poza tym (być może) układ 23 pełni rolę hasła z ukrytym znaczeniem – np. „niedoskonały” nie-żyd – bo obie cyfry są o niskiej wartości. Znaczenie hasła – może być inne. Une wiedzą, nie powiedzą, np. kontrolna 5 – między końcowymi ósemkami 2+3=5, w numerze występują  – 4×5

631OO1O2311       Jan Bury       (PSL)

Cały numer to rozbite 729 – to jakby kodu nie było. Brak  połączeń obu części numeru. Brak  jakiegokolwiek  potwierdzenia. Pozostaje skrajne  92 Polak.

53111506130    Eugeniusz Kłopotek    729 8 (5+3 – łączenie do 8) 8 nie rozbija kodu 729. Sama 8 jako potwierdzenie – jest rozbita, to jakby jej nie było. Nie ma potwierdzenia.

K-/3-1-5-0

60031510295    Janusz  Piechociński    97 79Jest potwierdzenie dla kodu 79 występującego w dacie urodzenia. Brak połączeń odległych między cyframi („siekanka”). Polak

500724/04477 Władysław Serafin 18/22   Polak

(numer w trakcie obserwacji i badania)

Kiedy w końcówce są dwie identyczne cyfry – żydzi sumują cyfry sąsiednie w 2-3 grupy. U W. Serafina – są 2 (7-2) grupy cyfr, każda po zsumowaniu daje 18/22

Inne  sprawdzenie: na pozycji 8,9 są dwie cyfry 4 – Można to interpretować – patrz na poz.4 i to, co tam stoi ma występować u Żyda 4x. Jest  w całym numerze 3×7. Polak.    50072404477Władysław Serafin

57010106596        Adam Struzik     79 666 6 (5+1 – łączenie do 6) K-/6-1-5-00

5 70101 06 59 6 oraz symetria 59 66 59  Brak połączeń odległych między cyframi („izolacja cyfr” w numerze pesel) Polak.

50040900613   Stanisław  Dycha

54010900656     Tadeusz  Drab   K-, rozbite 7  w zakresie  97   Polak.

62032702697 Marian Ormaniec  97 66 97 ostatnie 97 zwarte, 

 K-/7-2-2 

po ost.6 ma być 2×97. Jest 2×97. Pozostaje  66. (u Żydów raczej 666)

9 rozbite w dacie urodz., jest zwarte (w dopisanych) 97; Brak połączeń między datą i dopisanymi. Polak.

460817O3335      śp. Wiesław Woda      97 97 8       K- /5-O

Rozbite 79 – brak potwierdzenia, brak symetrii. Polak.

Związek Weteranów Wojny

Stanisław Bastowski 5207060179579 66 77 K(-) 5-0

Mieczysław Janosz 31010119974 79 79 4 obecne przedzielacze numeru

Numer rozdarty przedzielaczami

Jan Wysocki 37052400458 79 95 8 liczne przedzielacze numeru,

Numer rozdarty przedzielaczami

79 77 8 (9+5=14=7+7)

Polskie  Stronnictwo  Kresowe (Polacy)

Stanisław  Markowicz  27111903136    Polak   729 (zwarte)  7  9 (rozbite, brak potwierdzenia dla informacji zawartej w dacie urodzenia kod 729)

Barbara  Ciecierska  31042100867  Polka    729 (rozbite) 86 (rozbite)  kontrolna K(-) ujemna

dla  porównania:

Polskie Stronnictwo Światowe  Kresowian  Wierzycieli  Skarbu  Państwa (Żyd)

Momot  Józef   36052703790  Chazar-żyd   8  729  79 kontrolna K+9-7-2-6-7

oraz   dla  porównania:

Białoruskie  Zjednoczenie  Demokratyczne (Żyd)

Piotr  Juszczyk  50062403796  Chazar-żyd;   kontrolna: u Ch.- żyda w tym układzie cyfr w końcówce numeru powinno wystąpić 2x96, bo 3-7-2 Jest 2×96.    oraz:   6  95 79 6

Partia Zielonych

42071800132      Jerzy Arent7966

Brak połączeń między datą ur. i dopisanymi. Polak. Jeden z nielicznych Polaków w tej partii, wypchnięty przez unych „na czoło”, dla skuteczniejszego zwodzenia nie-żydów.

Prawo i Sprawiedliwość

68020401735 Joachim Brudziński    (PiS)  Brak  łączeń  odległych  między datą  urodzenia  a  dopisanymi.

686 79

K+ / u Żyda powinno być 1×35  Jest 1×35. 7=0; 3=0; 5=0  Polak

56091104976Adam Lipiński79 79 79 ostatnie 79 rozbite

56091104976 u żyda powinno być 4×76

Jest 2×76 Polak

Polska Unia Gospodarcza

540203044/99    Janusz Gryczuk          22/18 Polak

Sumy sąsiednich grup cyfr – nie są ani jednakowe, ani podobne.

54020304499    Janusz Gryczuk        729 499 potwierdzenia brak, Polak

Dla porównania:

47072/703811  Wojciech  Kornowski (Polska Unia Gospodarcza)  identyczne (11)na końcu numeru;     suma 20/20;  Żyd

48082303590   Jerzy  Szarek   jest kod 729  888   żyd

Podobnie:

48080303592         Antoni Macierewicz 729 888  (Ruch Katolicko Narod.)

(piękny przykład żydowskiego pesela)

Podobnie:

37092503858   Michał  Kwiatkowski   jest  kod 729  8888  (Krajowe  Forum  Lewicy),  są  łączenia  odległe (3+5=8), K+ bo na 5 miejscu w liczeniu arabskim (w prawo) – stoi „2”; [cyfra 5 stoi między końcowymi ósemkami].Żyd

Podobnie:

60061002759         Andrzej  Nowacki   729 666  Jest  kod,  są  łączenia. Żyd.(Partia  Ochrony  Praw  Człowieka)

Wracamy do Pol. Unii  Gospod.:

66100603431   Paweł   Kalisz   żyd   666 75 (7+5=12=6+6 czyli 66)  cały  numer to szóstki, dopisane (K+) to kontrolna „ułożeniowa”: [idąc „od tyłu” (po hebr.)]

16;     316;     4-3-16316

Liga  Obrony  Suwerenności

Robert  Kownacki 70103103119czyli: 8 729brak połączeń odległych,”siekanka”.

Jest to numer PESEL Polaka.

Jak to rozpoznać?

7 0103103 11 9  ….  Pocz. – koniec  numeru:   7……9

7        8       2  9

Kod kreskowy Izraela to 729 (cyfry z początku kodu kreskowego)

W  numerze  pesel Pana   Roberta  Kownackiego     jest   zapisane owo izraelskie 729  oraz 8.

Nie ma symetrii cyfr (tak jest u Polaków)

Cyfra kontrolna jest ujemna:   9-1-1-7-0  [1-1 liczone w obie strony; zarówno do przodu, po polsku, jak i do tyłu – po hebrajsku.]  (tak jest u Polaków – cyfra kontrolna jest ujemna)

Poszczególne znaki kodu są indywidualnie  niezależne  od  siebie, ja to nazywam – brak połączeń odległych  cyfr, czyli „siekanka”.    (tak jest u Polaków)

MA TO SWOJĄ ANALOGIĘ DO STANU międzyludzkiej RELACJI WŚRÓD POLAKÓW – SĄ ROZBICI, ZASTRASZENI, OD SIEBIE NAWZAJEM ODIZOLOWANI – JAKBY NARÓD POLSKI ZOSTAŁ „POSIEKANY”  NA DROBNE  ODIZOLOWANE CZĄSTKI.

Andrzej Pawłowicz 731129 0 26 7  4 ; czyli   7298  79  zapisane  pochodzenie  polskie,  8 i 9-„rozbite”, brak potwierdzenia dla 729. Polak

cyfry  kontrolnej brak, wszystkie cyfry tworzą kody,

731  1 29 0 26 74  ;   74  95  6  74   czyli  77  86  95 (suma 9+5= 14=77)

Tutaj cyfra kontrolna jest dodatnia , bo przy końcówce (6,8) ….. 02674 „74” powinno występować u żyda w całym numerze 2x”74″ . Występuje 2x”74″ .   (tak jest u żydów)

Wojciech  Podjacki   Polak 70091205038  K-, bo 8-5-1-7-0,na 3 i 5 pozycji stoją zera (tak jest  u Polaków)

Wiesław  Ambroży  Kozłowski Chazar-żyd  561 207045 31  ; czyli  729  97 …..  Kontrolnej brak, bo cały numer stanowią cyfry kodów. Chociaż brak  symetrii – (tak jest często u Polaków) – ten numer należy do Chazara.

Podobnie:

„ŁoŁop” (nick)  42040903345  czyli  72979; Chazar-żyd …..  Kontrolnej brak, bo cały numer stanowią cyfry kodów.

Piotr Przyłudzki     7 103150 307 9  ; czyli  skrajne  79  oraz wewnętrzne 10 – 10;   jest łączenie odległych, skrajnych cyfr (79), Ostatnia „9” może być traktowana na równi z „6” – bo w numerologii – Żydzi te dwie cyfry (6 i 9) – traktują zamiennie, jako że jedna powstaje przez odwrócenie drugiej.  Nie uwzględniają  ostatniej 9(6). Kontrolną jest kolejna od tyłu – 7. K+/ 7-1-7  Takie numery są u Żydów.

Praca Zdrowie Ekologia

49 1O14 O425 6   Zbigniew Roliński     798 66 podkreślone 79 – rozbite Polak

41121 5 OO989     Jadwiga Czaplicka      95 989  Polka

całkowity brak połączeń między datą urodzenia a dopisanymi

59 989 brak symetrii w całym numerze

(5+9=14=77 989)

Wierni  Polsce  Suwerennej

Dariusz  Kosiur  Polak     54031804456  czyli 97 996  brak  symetrii, brak potwierdzenia, cyfra kontrolna ujemna (co prawda jest 6-8/pomijają, ale jest 5-0 czyli K-)  Polak

Unia Polityki Realnej

59121002257      Mariusz  Waszak   729  79  cały numer tworzy kody.  Brak połączeń (izolacja) cyfr z daty urodzenia i dopisanych. Polak

Unia  Polityki   Realnej  –  Prawica

(Polacy, brak foto w internecie)

Adam  Koczanowski  Prezes Polak   44112302979   U Żyda powinno być 2×79. Jest. Ale

44112302979rozbite79, brak potwierdzenia na to, co stoi w dacie urodzenia. 8 72979

Adam  Koczanowski  Junior  Polak  skarbnik74092905457rozbite729czyli  7999 729K-(7-4-5-0)

Władysław  Skolimowski  sekretarz, Polak 56102605579 K-(9-5-0)

chociaż jest 668 75 95 – BRAK  ŁĄCZEŃmiędzy datą urodzenia  i dopisanymi  (siekanka)

……………………………………………………………………………………………………………………..

Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej  Bolesnej  Królowej  Polski  (pełna nazwa  partii).

Edward Bezner      49020203930  czyli:  97 97  (albo 86  86,  a nawet 96 89). Obie siódemki rozbite. Brak  symetrii.  Kontrolnej nie ma – wszystkie cyfry w numerze dają w sumie układ kodu 79.  Polak

Maria  Drozdowska   51051201162  czyli  798  Siedem to suma skrajnych. Sprawdzanie  kontrolnej- ostatnia 2 po poprzedzającej 6.  Powinno u Żyda być 2xto, co stoi na pozycjach  wskazanych przez cyfry  poprzedzające   6 (11) – licząc z obu stron – powinno to być 2×52. Nie jest.  Polak

Grzegorz Łuczyński    60031215695   czyli  95  10  95  (albo :10 95 95 – brak łączeń odległych; „siekanka”); po 6 stoi układ 95, który u Żyda  powinien  występować tyle razy, na ile wskazuje poprzedzająca cyfra 5 – licząc w obie strony – jest to 1 raz. W numerze  układ 95 występuje 2x (oraz pozostaje 10). Polak

60031215695  Grzegorz  Łuczyński /brak 729/  666 6 95  Sztandar MB Bolesnej z Lichenia   (organizacja  polityczna).  Polak

KOLEJNE   PRZYKŁADY    NUMERÓW    PESEL    U  POLAKÓW

– NIE   BĘDĄCYCH   W   POLITYCE

55050522170  Stanisław     5555 57  Polak.

84042208674  Magdalena   /brak 729/ jest  888 886

88031808868  Beata     /brak 729/  jest 888 88 99

60062516569  Maria  79  666  66   (do obserwacji i rozpoznania)

Halina Wróbel P 570627O4629 liczne przedzielacze, brak symetrii, po ostatniej 6 informacja – ma być 4×29 Nie ma. Jest 1×29 w całym numerze. 570627O4629  czyli  729  (rozbite) 729(rozbite)  66  Polka

Od wielu już lat zajmuję się tematyką „mysterium iniquitatis” – czyli tajemnicą nieprawości narodu ukrywającego swoje nie tylko pochodzenie, ale i motywy i cele swojego działania na terenie wielu różnych narodów tradycyjnych, nie-żydowskich. Zainteresowały mnie zwłaszcza zmiany w numerach identyfikacyjnych PESEL u żydów i u osób nie będących żydami

*********************

CZĘŚĆ 2. ŻYDZI – osoby wywodzące się z Narodu Żydowskiego, nie są pochodzenia polskiego.

Wszystkie dane osobowe (imię, nazwisko,  pesel) osób  wymienionych w tej pracy uzyskano z publikacji w Monitorze Polskim numer 29  poz. 462  Załączniki 1 – 44

W/wym.  załączniki zawierają SPRAWOZDANIA  O  ŹRÓDŁACH  POZYSKANIA  ŚRODKÓW  FINANSOWYCH,  W  TYM KREDYTACH  BANKOWYCH  I  WARUNKACH  ICH  UZYSKANIA  PRZEZ  PARTIĘ  POLITYCZNĄ  I  FUNDUSZ  WYBORCZY,  ORAZ  O  WYDATKACH  PONIESIONYCH  ZE  ŚRODKÓW  FUNDUSZU  WYBORCZEGO  W  POPRZEDNIM  ROKU  KALENDARZOWYM  (2001).

Fotografie osób umieszczone w pracy zostały skopiowane z Wikipedii oraz z  podobnych portali internetowych.

POLACY – osoby wywodzące się z Narodu  Polskiego, nie są pochodzenia  żydowskiego .

foto 1. Roman Dmowski    

foto 2  Święty Józef  Sebastian  Pelczar  

foto 3  GideonSundback  (szwedzko-amerykański inż. elektryk, nie był żydem)

foto 4  Św. Papież Pius X

ŻYDZI – osoby wywodzące się z Narodu  Żydowskiego, nie są pochodzenia  polskiego.

foto 5   Żyd z Izraela               

foto 6   Żyd liczący pieniądze                        

foto 7  Szymon Peres w Brazylii

Najczęściej spotykanymi cechami numerów identyfikacyjnych PESEL u Chazar-żydów – są:

obecność (prefiksu) kodu kreskowego dla całych produktów (729) z Izraela, lub tylko „półproduktów” (79)

obecność cyfr (w żydowskiej Kabale i numerologii – „doskonałych”) – 6;8 i/lub 7;9

-cyfry kodu dla produktów z Izraela – leżą (w peselach) zazwyczaj blisko siebie lub skrajnie

wskazówka:

-wpierw  szukaj  cyfr  z  kodu – czyli  79,  potem  sprawdź, jakie są pozostałe  cyfry

pojedyncze cyfry kodu, oraz cyfry: „0”, cyfry 6 i 8;  7 i 9 – oraz ich sumaryczne pojedyncze składowe (np. 5+1, 3+3, 4+4, 5+3, a nawet 3+3+3 itd.) – nie rozbijają całości numeru.

U Chazar-żydów numer rozbity przedzielaczami – nie występuje.  Bo jeżeli jest „rozbity”, czyli „zniszczony” , …  to „ jakby go nie było” – TAKI „PODZIELONY” NUMER  występuje   –  u „goim”.

Fotografie osób umieszczone w pracy zostały skopiowane z Wikipedii oraz z  podobnych mediów internetowych.

Polacy – osoby wywodzące się z Narodu  Polskiego, nie są pochodzenia  żydowskiego (przykłady)

Święty Józef  Sebastian  Pelczar   GideonSundback

Św. Papież Pius X  Polak

 ŻYDZI – osoby wywodzące się z Narodu  Żydowskiego, nie są pochodzenia  polskiego (przykłady)

Żyd liczący pieniądze

Szymon Peres w Brazylii

Najczęściej spotykanymi cechami numerów identyfikacyjnych PESEL u Chazar-żydów – są:

obecność (prefiksu) kodu kreskowego dla całych produktów (729) z Izraela, lub tylko „półproduktów” (79)

obecność cyfr (w żydowskiej Kabale i numerologii – „doskonałych”) – 6;8 i/lub 7;9

-cyfry kodu dla produktów z Izraela – leżą (w peselach) zazwyczaj blisko siebie lub skrajnie

pojedyncze cyfry kodu, oraz cyfry: „0”, cyfry 6 i 8;  7 i 9 – oraz ich sumaryczne pojedyncze składowe (np. 5+1, 3+3, 4+4, 5+3, a nawet 3+3+3 itd.) – nie rozbijają całości numeru.

U Chazar-żydów numer rozbity przedzielaczami – jest, … „a jakby go nie było” – TAKI „PODZIELONY” NUMER – U ŻYDÓW – NIE WYSTĘPUJE.

Taki porozbijany („siekanka”) numer można spotkać tylko u nie-żyda, czyli u rodowitego, rdzennego – Polaka.

Fragment opisu do filmu „Dziecko Rosemary”: w scenie “koszmaru” doświadczonego przez filmową postać, Rosemary dowiaduje się, że jest w ciąży i że dziecko ma się urodzić 28 czerwca 1966 (666)…….czyli…………10…..10…..666”  Ta symbolika   szatańska – jest w peselach

Obywatele polscy (Żydzi) podający się za Polaków.

Skrycie – tajnie „aktywni w polskiej” polityce.

Ich nikczemna „działalność” spowodowała likwidację niepodległości Polski poprzez przyłączenie Polski do mafijnych, skryto-żydowskich struktur Unii Europejskiej. A wewnątrz kraju, w Polsce – ludziom żyje się – coraz gorzej. Osiedla mieszkaniowe wielkich miast – wyglądają jak wymarłe, gorzej niż za hitlerowskiej okupacji. Nikt się nie śmieje. Nikt nie śpiewa. Nikt już nie tańczy. Zaniknęły wszelkie formy wyrażania radości człowieka z obecności drugiego człowieka. Nawet w imieniny, urodziny, chrzty i w inne normalne uroczystości – ludzie przestali się zapraszać, już nie ma wzajemnego odwiedzania. Bo hołota żydowska wyniszczyła gospodarkę kraju jak i ekonomię rodzin polskich. Nie stać Polaków na urządzanie przyjęć.

Ruch Katolicko Narodowy (organizacja skryto -[krypto] -żydowska)

48080303592         Antoni Macierewicz 729 888

(piękny przykład żydowskiego pesela)

62070902970         Robert Luśnia (skarbnik  RKN)   6 729 729  cały  numer  to  2 x kody  729 oraz  początkowe  6.

Praktyczny  przykład  żydowskiego  pesela.

[podobnie:

57011408871      Wojciech Hausner (ZChN) z Krakowa – 729 888  Związek Harcerstwa  Rzeczpospolitej – aktywista.

58041602503      Małgorzata Romanowicz

jest potwierdzenie w dopisanych, cały numer tworzy 729 88

Unia Polityki Realnej

2102701674     Janusz Korwin – Mikke         72988

(ma 6 dzieci, w tym córkę Korynnę, dwukrotnie żonaty –Wikipedia)

72988   (oryginalny ten numer!)

729 NIE JEST rozbite przez 701=8, (bo 6,8 i ich sumaryczne składowe – nie rozbijają numeru identyfikacyjnego)

po ostatniej 6 ma u Chazar – żyda wystąpić 1×74

w tym peselu4 2 102701 6 74

 jest nawet 2x 74   pozostaje   74 74  66   Chazar-żyd.

55051904995      Leszek  Samborski (działacz Fundacji Batorego, filmy, np. http://www.youtube.com/watch?v=TSPbaTIhB78&feature=relmfu)

55051904995     po 9 z 9 miejsca w numerze – u Żyda powinno być 4×95

Są   4 dziewiątki    9999

Są      55051904995            obecne (co najmniej) – cztery  piątki       55555

Jest to układ cyfr:   95  95  95  95   Jest  4×95. Żyd.

77071100814      Stanisław  Wojtera  UPR

żydowski   Rzecznik Prasowy Telewizji Polskiej S.A

77071100814  po ostatniej 8 – to, co stoi na 1 pozycji – u Żyda ma wystąpić 4x.– czyli  (4×7) Jest 777 1114  czyli,   po zsumowaniu  1+1+1+4=7 otrzymujemy    7777 i oczywiście pozostaje niezmienione 8.

To właśnie jest cyfra kontrolna dla takiego układu cyfr

4272801576      Stefan   Mincberg   (skarbnik UPR)    729  729  6

Cały  numer tworzy  kody, 6 nie rozbija numeru pesel. Żyd.

70052008691   Krzysztof   Szpanelewski  ekonomista, bankowiec, zarabiał pieniądze w bankowości (BIG Bank), w międzynarodowych korporacjach (AT&T, Lucent Technologies, Phillip Morris, Firmenich), za granicą (Firmenich UK, własna firma w Londynie) oraz w rodzimym Herbapolu.

70052008691       kod 729 dla  produktów Izraela  obecny, K+/1-7-2-9-6

pozostają cyfry 8, 6, 5+1- one nie rozbijają numeru pesel. Żyd.

LPR 

(organizacja polska opanowana przez skryto-żydów, w której składzie są obecni – coraz mniej liczni rdzenni, rodowici – Polacy)

79050900905       Katarzyna Kędzierska      79 95 95      początek-koniec  peselu  7….5

79 77 77 (9+5=14=77)

co w dacie urodzenia – jest potwierdzone w dopisanych.

Prawo i Sprawiedliwość

(organizacja skryto-żydowska, w której zarząd pełnią Żydzi, a w składzie partii są obecni nieliczni rdzenni Polacy)

Jarosław Kaczyński 4906180459279 88 79 K+/9 obustronnie na 2 pozycji

(piękny przykład żydowskiego pesela)

49061608134 Stanisław Kostrzewski (skarbnik PiS)   79666 8

4+1+1=6 – taki układ cyfr nie rozbija numeru PESEL

Jest (666) potwierdzenie. Są  liczne  łączenia. Żyd.

49061608134    Stanisław  Kostrzewski  (skarbnik  PiS)    (46)(=10)  97 97 albo:

59 66 79   czyli  66  77  79   u Chazar-żyda jest możliwy układ cyfr  777 669

59 = 14 = 77

5112 0702640   Teresa Kostrzewska Gorczyca    79 66

U Żyda powinno być 2×4 w całym numerze. Jest 2×4.

Pozostałe cyfry to  57, 2+6=8.    Żyd

K+/ obustronnie na 4 pozycji znajduje się 2

Stronnictwo Demokratyczne (organizacja lewacka, żydowska)

Stanisław Alfred Pilniakowski 44041405130 czyli:  729 8

Przymierze    Prawicy  (organizacja skupiająca Żydów „nawróconych” na katolicyzm)

Kazimierz  Michał  Ujazdowski      64072800119   czyli:    66729  8  są  łączenia  odległe, typowe  dla  Żydów.  K+  9-1-6-8;  „doskonała”  cyfra  „8” kończy sprawdzanie cyfry kontrolnej

Platforma Obywatelska

(organizacja lewacka, agenturalna, antypolska w działaniu)

Mirosław Drzewiecki 560708010947979 8

Donald Tusk 57042203898 czyli:  7979 88 Ż. Żadnych wątpliwości.

Donald Tusk 57042203898 czyli:   7979 88 Liczne  łączenia odległe.(2+2+3 i 9, czyli 79).   Ż. Żadnych wątpliwości.

Marcin Kulpa 80062700937 czyli:  8 927 97   polityk,   osoba publiczna.

6+3=9 – taki układ cyfr nie rozbija numeru PESEL Jest (97) potwierdzenie.

Sojusz Lewicy Demokratycznej (organizacja lewacka, krypto-żydowska)

46070302497     Leszek Cezary Miller      7298 79     Żyd

7 4041 011 251 Wojciech Olejniczak   729 8   Żyd

Grzegorz Napieralski 7403/18023/77 14/14/14

Kiedy w końcówce są dwie identyczne cyfry – une sumują cyfry sąsiednie w 2-3 grupy. U Napieralskiego – są 3 grupy cyfr, każda po zsumowaniu daje 14.

43110201877Edward Kuczera (finanse SLD)  72979

49011103214 Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski   729 8

polityk, ekonomista z Elbląga.

Partia Ochrony Praw Człowieka

60061002759Andrzej Nowacki  729 666  Jest  kod,  są  łączenia. Żyd

Jacek Sztajer 55032705555 Przy takim zakończeniu numeru – u Żyda ma być 5×5 w całym numerze. Jest nawet 7×5. Żyd.

Partia Ludowo Demokratyczna (organizacja lewacka, skryto żydowska)

Zbigniew Łojek 52101410699 79 79 6

521014106 / 99 Suma cyfr z obu części – to 20/18

Roman Jagieliński 47010206655…… 79 668

47010206 / 655 Suma cyfr z obu części – to 20 /16

[podobnie:

62022/2082/77 Grzegorz Gołdynia (ZChN) 688 79 lub 12/12/14

45070505138 Jerzy Kropiwnicki (ZChN) 688 79]

Dom Ojczysty

Ewa Maria Kantor 56062413760 79 8 79

79 w dacie urodzenia – rozdarte,

w dopisanych jest potwierdzenie – 79 zwarte

UNE    W   PSL

44110502012        Henryk Bogdan (skarbnik), poseł,  ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych    95 6 K+/ 2-1-4-2  foto. Ż.

55 O7 1OO141O6               Henryk Cichecki (dziennikarz)  57  57  6  suma 5+7=12=66  czyli  666  66

62041209158         Jarosław Kalinowski     66 729 8 K+/ 8-9-1 Jest kod. Jest potwierdzenie. Żadnych wątpliwości. Żyd.

600921/04446       Jolanta Fedak79 668  na ost. poz. – cyfra kontrolna-6;  na 6 pozycji – 1. Obustronnie na 1 miejscu są 2×6 (66) – dwie identyczne cyfry.  Suma cyfr obu części numeru – to 18/18   Chazar-Żyd.

54030700715        Janusz Dobrosz7979  Zarówno pierwsze 79, jak i ostat.9 z licznymi łączeniami przód – tył. To typowe u Chazarów.

Kod 79 występujący w dacie urodzenia i w dopisanych – konstrukcja podobna – LICZNYCH  ŁĄCZEŃ między cyframi. Chazar – ż.

44040904210     Stanisław Żelichowski 59 68 (5+9=14=7+7)

oraz 44/04090/4210 ostatnia 1 wskazuje na pocz. 44 (dwie identyczne skrajne) w takim układzie – sumują podobne lub  sąsiednie  cyfry: skrajne(8+7=)15/13(4+9) w środku   czyli: K+

57O827O5936          Tadeusz Sławecki  K+/6-7-2-7

(sekretarz stanu w MEN w rządzie D. Tuska)      57 8  729  59 [668  729  77]

Kod 729 „rozstrzelony”, wszystkie  pozostałe cyfry  mogą stanowić regularne uzupełnienie żydowskiego pesela – 75, 8, 59 [66,8,77]

Podobnie:

Andrzej  Koźmiński  żyd  (Unia  Pracy – OD  NOWA)  [UP-ON]

28070801916   czyli: 729 888                   K+/6-8

Przymierze Dla Polski

47042207978 Gabriel Janowski PESEL żyda

Chociaż:  47042207978…czyli:  97 729 88 ostatnia cyfra w numerze – to 8(symetria 78…78) Na 7 pozycji – licząc do tyłu – po hebrajsku – stoi cyfra 2 obustronnie na 2 pozycji jest 77 cyfra  kontrolna  K„+”

47042207978…czyli:79(rozbite, w dacie ur.może być u Żyda) 729(zwarte)88

przed 9 stoi cyfra 7 wskazująca – gdzie należy szukać cyfry określającej, ile razy ma wystąpić końcówka 78 u żyda. Na pozycji 7, licząc od tyłu, „po hebrajsku”- stoi 2,

I rzeczywiście  w tym numerze identyfikacyjnym  47042207978 układ 78 występuje 2x u G. Janowskiego, są łączenia odległe (7+2+7); żyd

Narodowe  Odrodzenie  Polski

64101700072   Adam  Wojciech  Gmurczyk Polak   66  79    79 jest  rozbite, 3 zera rozdzielają 7 od 9

76112400395    Mariusz  Magnuszewski   Polak     729  668   obie części rozbite,  liczne przedzielacze,   K-/5-0

72072000019   Przemysław  Piotr  Banaszek   729  10   Polak.

10 nie  jest  prawidłowym potwierdzeniem dla kodu produktów z Izraela czyli  dla 729.

70090801254   Sławomir  Urtnowski  79  8  75 rozbite   5 brak  potwierdzenia  dla  79 z daty urodzenia.  Polak.

80071515193    Łukasz   Curyło   79  888  obie  części  porozbijane przez bardzo  liczne  przedzielacze. Polak.

cd. NOP

76032000556   Marcin  Piotr  Sobiecki   729  556   układ cyfr  potwierdzających kod 729 z daty urodzenia jest nietypowy, ale dopuszczalny (5+5+6=16=88). Do obs. I dalszego rozpoznania.

65060600151   Artur  Emanuel  Szablak  Ż.     666  66   cyfra  kontrolna  – u Żyda ma być 5x to …(151) –  co stoi na 1 miejscu (6).    Jest 5x6.    Żyd.

77033 1063 19        Grzegorz  Beniamin  Kuszpa   Grupowanie cyfr do  10.             Jest  10  10  10  10. Żyd

78062707238   Maciej  Piotr  Janicki       w środku numeru 729  nie jest potwierdzony przez skrajnie  położony, rozbity przedzielaczami numer 79 i 88. Brak potwierdzenia dla kodu 729 – Polak.

Unia Pracy (organizacja lewacka, żydowska)

491029001875 Tomasz Nałęcz 7966 99   oraz 1×75 – Jest 1×75

w dopisanych zwarte 79, jest potwierdzenie

53120804032 Marek Pol 79 66

liczne łączenia cyfr  odległych jak to  u Żydów w peselach bywa.

{tutaj – niskie cyfry na końcu numeru; na 2 miejscu (licząc i w przód i w tył) stoją dwie  trójki – czyli „32”} K+

39022100014 Marek Poniatowski 79 6 ( 3+4=7 skrajne)

Polska Partia Narodowa

5 701190 27 1 9    Leszek Bubel    729 6 729 (5+1 – łączenie do 6)

  Piękny przykład żydowskiego pesela. Ten blondyn „robi z nas wała”.

86070605916      Maciej Bubel      86 79 666

5+1=6 – taki układ cyfr nie rozdziera numeru PESEL

Piękny kolejny  przykład żydowskiego pesela.

Podobny przykład: nick „serwale”  79051701956 czyli: symetria 796 796 6  składowe (5+1) – cyfry  6  –  nie  rozbijają numeru pesel.

Polska Unia Gospodarcza (organizacja lewacka, żydowska)

Wojciech Kornowski 47072 / 703811            Żyd.

Suma cyfr z obu części – to 20 /20

Jerzy Szarek 48082303590 ……… Polak, w końcówce 35 – wskazują na zera,    729 888   kod 729 rozbity, brak  łączeń odległych

Paweł Kalisz 66100603431……. Żyd 729 66  K+ 1-6-6, oraz 343 w końcówce numeru – żadna z cyfr nie wskazuje na zero – tak jest u Żydów.

Janusz Gryczuk 54020304/499……..Polak           729-4-99

18/22 sumy są podobne jednak różnią się od siebie o 4 (więcej niż „2”-tyle dopuścili u Żydów)  54020304499 …….  Polak

Antyklerykalna Partia Postępu „Racja (organizacja lewacka, żydowska)

ul. Zielona 15 Łódź

Jan Barański 54041806534   Żyd  79 8 79   liczne  łączenia cyfr odległych

Olgierd Krupiński 74013108776   Żyd    77 88 77  symetria obecna, „8” w dopisanych,  jest 2×76  Chazar-żyd.

Franciszek Lemańczyk 48071/// 107255…… 79 8 79 cały numer w kodzie, łączenia odległe obecne,  identyczne skrajne (55)  –  suma sąsiednich 20/20 Żyd.

Jerzy Majewski 51010609257…… 729 666     Żyd

Eugeniusz Mikołajczak 46081514892… Żyd …..729 6 888

Marek Motyka 50040208155….1×55 (Jest K+)

50040208155 oraz 79 68     Żyd

Krzysztof Mościbroda 60070707632    czyli porównując symetrycznie

początek i koniec, ostatnia i przedostatnia cyfra, oraz ile razy występuje w tym konkretnym przypadku w szeregu cyfr:

3x7 (777)

2x6(66)

(oryginalny ten numer!)

Józef Niedziela 37031501912 czyli: 729 68  K+/ 2-1-3-9 stoi na swojej 9 pozycji, łączenia odległe cyfr – obecne.

Tomasz Sroka 77111/211157czyli:  [79 729]    lub  17/17  Żyd

Identyczne  skrajne (77)

Elżbieta Szmigielska 48092206269 (BRAK  7  W  CAŁYM  NUMERZE).U żyda po końcowej 6 – ma być 2×69.  I jest.  K+;   Żyd.

KOLEJNE  PRZYKŁADY  NUMERÓW  PESEL U  CHAZAR – ŻYDÓW – NIE BĘDĄCYCH   W   POLITYCE

Nick „Loretto Arletto”  84022417886    K(+): liczenie  do  tyłu, hebrajskie 6-4-27  [2 i 7 stoją na 4 pozycjach]    czyli  pozostaje: 88 729 88  Jest  symetria. Są łączenia cyfr odległych. Kontrolna dodatnia. Żyd.

8610041/3766  Ala    (nick)   79 666 8   oraz ident. Skrajne, suma sąsiednich 20/22

58010508845    Henek (nick)    (po 88 u Chazar – ż  ma być 4×5. Jest 4×5)  888  5555  (BRAK  7  W  CAŁYM  NUMERZE).

7609161132  Kornelia S. P.  729  666   certyfikat  księgowego (u Żyda ma być 3xto, co mamy  na 2 pozycji, i jest –  666)

79041412576   Robert S.K.  79 666  57    certyfikat  księgowego

Nick „ kijki”   48020501543   czyli:  79  88 oraz K(+), bo: 3-5 i 4-1                             („5” na 3 pozycji w liczeniu do tyłu – hebrajskim;                                                               „4” na 1 pozycji w liczeniu do przodu – arabskim).

66062813194   Jerzy  M.N.   729 66 88     certyfikat  księgowego

77071616429   Anna  T.  729  77  666      certyfikat  księgowego

81102111124  Urszula  C.   79  6     certyfikat  księgowego

75100602067  Karolina A.P.  76  8  67  symetria  oraz 2×67  certyfikat  księgowego

82080913782   T.  R.  F.  79 8888   certyfikat  księgowego

LICZNE  7777777   SIÓDEMKI  W  CAŁYM   NUMERZE U  CHAZAR – ŻYDÓW – NIE    BĘDĄCYCH   W   POLITYCE

75022104795      Seba.(nick)   7777 95    (9+5=14=77)  czyli  777 777

77070215650    Pawełek (nick)        ……………………………..777 766

38090115359   proso  Antoniusz  (nick)    59  88  59

(9+5=14=77)  czyli  88  77  77

49100611039  Standca  (nick)   59  6  59

78080113000  Emilia I.   88 75        certyfikat  księgowego  (88  66)

80110402464     M. Jadwiga W.    95  88  czyli  77  88   certyfikat  księgowego

59012700592    Big Zbig.(nick)     59  57  59    czyli   777 766

59122514225   Winda   (nick)     59  10  59  symetria  77 55  77  ……………………………………………(9+5=14=77)

 

79100106293     Artur  B.  729  6  95     certyfikat  księgowego

75090501805   Dorota J.   75  95  95   czyli  667 777   certyfikat  księgowego

62010904143     Anna W.G.   (skrajne)  7959(w środku)     certyfikat  księgowego

78100309620    B.H. Nowak    79  59  6     certyfikat  księgowego

74100302946     M. Nowak S.    79  59  6    certyfikat  księgowego

80041801828    Katituta    (nick)   79 8888

80083003628    Edota  (nick)    888  59   (888 77)

65052313191   Grzegorz  M.   79  5555 (=668)   certyfikat  księgowego  K+/1-6-3-1

Dla  porównania Polak

88031808868      Bata (nick)    888 88 99  (BRAK  7  W  CAŁYM  NUMERZE).

Nick  „Majka trojka”  480422/03049  czyli: 866 79  K(-) ….9-0, „siekanka” – u Polaka brak „transakcji  wiązanych” czyli  brak połączeń odległych

KOLEJNE    PRZYKŁADY  NUMERÓW  PESEL   U  CHAZAR – ŻYDÓW   BĘDĄCYCH   W   POLITYCE

55051904995     (UPR)   Leszek  Samborski   (działacz Fundacji Batorego, filmy, np. http://www.youtube.com/watch?v=TSPbaTIhB78&feature=relmfu)

55051904995     po 9 z 9 miejsca w numerze – u Żyda powinno być 4×95

Są   4 dziewiątki    9999

Są      55051904995            obecne (co najmniej) – cztery  piątki       55555

Jest to układ cyfr:   95  95  95  95   Jest  4×95. Żyd

40102801974      Tadeusz  Kraśko   9595  Partia  Ochrony  Praw  Człowieka

60061002759      Andrzej   Nowacki  / 729  666 / Partia  Ochrony  Praw  Człowieka

51072606579       Marian  Lewicki  / 729  666  75  /  Unia  Pracy

49061608134      Stanisław  Kostrzewski   / 79 666  8  /  Prawo  i Sprawiedliwość

46111005775       Andrzej  Sochański )   729667  (Ogólnopolski Ruch Zielonych)

……………………………….

Znakowanie Numerów Pesel u Chazar-żydów było w 2009r. zasadniczym tematem doniesienia do Prokuratury o popełnionym przez Żydów przestępstwie. Rzeszowska Prokuratura  tamten wniosek – bezprawnie – zignorowała .

CYFRY  KONTROLNE  W  NUMERACH   PESEL   U  CHAZAR- ŻYDÓW

identyczne  ostatnie 2 cyfry:

56051404294    Piotr  Igor  Ikonowicz   (PPS, Nowa  Lewica) (Monitor Polski nr 29)   identyczne  ostatnie 2 cyfry: 560514/04294(99, bo suma krańcowych 5+4)      czyli: (suma  cyfr)  21/19 żyd

Podobnie:  (identyczne  ostatnie 2 cyfry)

„Radek  baranek”  66072403293     (99 bo suma krańcowych 6+3)      czyli: (suma  cyfr)  21/21 . Żyd.

Podobnie:  (identyczne  ostatnie 2 cyfry)

46062203917 Józef Oleksy Sojusz Lewicy Demokratycznej  (Monitor Polski nr 29)

Chociaż: 729 86czyli: 729 „rozbite” przez 031– bez znaczenia, bo:

(1)

4606220/3917  identyczne  skrajne (77) po zsumowaniu: przedostatnia „od końca”: 1-4-6 oraz 7-2-6 (licz.do tyłu); 1+6=7  czyli  po zsumowaniu 20/20 . Żyd.

Podobnie:  (identyczne  ostatnie 2 cyfry)

Czesław  Fiedorowicz żyd (Unia  Wolności)  580/22102314  (99 ident.dodane z obu końców, 2 skrajne) suma 13/15    Żyd.

Anna  Popowicz żyd (Unia  Wolności) (Monitor Polski nr 29)    48/010209/822  ident.  ostatnie  12-12-12

[„Nikita” Żyd  (nick) 75/050313/444  czyli  12-12-12]

Piotr  Niemczyk Żyd (Unia Wolności)  62061/801611 (Monitor Polski nr 29)   ident. ostatnie czyli  skrajne;  suma  sąsiednich:           15/17

Nick  „willa-jojo”   8/212031/3060  Ustalili,  że ten ich „system”  w czasie poszukiwania  cyfry kontrolnej – „nie widzi” cyfry „doskonałej” – „8” (6).   Bez ósemki  – po zsumowaniu pozostają w tym numerze – identyczne:  99 (cały numer). A wraz z ósemką:  13/13…… 8212/0313060  Żyd.

Nick  „mosiek”       66012610727  czyli:   6 79 79     K(+), bo, w liczeniu do tyłu (hebr.)  7-2-6 oraz: identyczne  skrajne  66.   Ustalili sobie, że ten ich „system”  w czasie poszukiwania cyfry kontrolnej – może „nie widzieć” cyfry „doskonałej” – „6” (8).   Po zsumowaniu pozostają w tym numerze  6/6012610/727 – (6) -16 – 16  Żyd.

Nick  „zamęt”     331128///02664  IDENT.(33), suma sąsiednich 18///18, oraz:  729 666  K(+), bo w dopisanych jest cyfra „6” (8) wymagająca, żeby to, co (64) – stoi po 6 powtarzało się u Żyda  w dacie urodzenia. Powtarza się 2×64.   Czyli: Jest potwierdzenie (666) do 729 w dacie urodzenia,  cyfra kontrolna jest (2×64) – dodatnia; mamy więc:  64-88-64  Żyd.

Podobny przykład: nick „gurka”  540908/08488   ident. Ostatnie ….. suma sąsiednich cyfr:  26/28 żyd.(brak 7 w całym numerze), liczne ósemki, 4 na 9 pozycji (licz. hebr.), 9 na 4 pozycji (liczenie zwykłe, Arabskie)K+

nick „Leśka” 3509/1002606    żyd

identyczne  ostatnie  cyfry  (66)

[sumują cyfry sąsiednie    (17/15)  17-15=2

u żydów różnica nie może być większa niż 2]

3509/1002606  nick „Leśka”  identyczne 66  czyli  suma:  17/15

Robert  Piotr  Seremento  „Nowa  Lewica” (Monitor Polski nr 29)  żyd

57072/904532  suma skrajnych: 5+2=7, co daje identyczne 77…..czyli  suma:  21/23

identyczne  ostatnie  cyfry

(sumują cyfry sąsiednie; u żydów różnica nie może być większa niż 2)    CYFRY    KONTROLNE  U   ŻYDÓW (c.d.):

(2)

nick „blache”

72 02130 95 6 5   czyli:   95 66 95   (skrajne – łączenie skrajnych cyfr)

72 021 30 9 565  czyli:  729  868  łączenia odległe cyfr – obecne

72021309565  symetria w  dopisanych   965  965

Podobny przykład: nick „łojcototo”  42040903345   (łączenie i sumowanie skrajnych cyfr)  729 „obejmuje” środkowe 79 czyli: 79 729

Podobny przykład: nick „urzędas miastowy”  480321/03843   (łączenie i sumowanie skrajnych cyfr)  4+3  oraz  3+4 co daje identyczne skrajne 77. Suma sąsiednich cyfr to 18/18    żyd                                                            [cyfra „doskonała” 8 (6) – jest przez nich pomijana, jako element kodu – „niewidoczna” – tak to sobie ustalili.]

nick „dwujtek”

8 30922 145 8 2  czyli  79  66  88

oraz:                     8 30922 145 82   czyli  8  79  10  10

A także:                830 92 21 4582                    K+…….Jest „8” w dopisanych, za końcówką 45.Ostatnia „2” wskazuje na pozycję 2 w liczeniu zwyczajnym, „do prawej” – tam stoi „3” Jest w całym numerze 3×92;

pozostają 3 i 8 – obie  biorą udział w kodowaniu

 (3)    Liczne siódemki

77071100814  Stanisław  Wojtera  UPR  Jest 8 w dopisanych, czytaj: po 6,8 (lub 9) – 4 x ta cyfra, która stoi na 1 miejscu – czyli 7777 (4×7) i 8 (1x) – to właśnie jest cyfra kontrolna dla takiego układu cyfr. Żyd.

77042615707 nick „rychła” 729 7777 czyli: 77 666 77 symetria,  cyfra kontrolna dodatnia K+/7-2-7

77052716560  nick „łopa-łopa”  7777 666 oraz K+/6-7-2-7 (7 na drugiej pozycji)

77032215548  nick „szmuja”  77 79  68       oraz   K+/8-5-1-7-1                        (7 na 1 pozycji)

83042518629  nick „orzesz”  77 88  729   cyfra K+/w dopisanych występuje 86 –jak sobie ustalili, przy takim układzie cyfr – to, co stoi poza 86 musi się u Żyda „dopisać do symetrii” tego, co już jest w numerze. Ma być u Żyda 2 x 29. 83042518629   Jest. Żyd.

(4)

skrajne łączenie cyfr    nick „brzęczek”

81 030 51 3 8 43  czyli:  79 668  (skrajne 97 – łączenie cyfr)

oraz:

K+…… 3-8-33 (dwukrotnie 3 na 8 pozycji – w obu typach liczenia, do przodu i do tyłu – hebrajskie)

A także:

K+…….Jest „8” w dopisanych, przed końcówką 43. Jest w całym numerze 2×43

Podobny przykład: nick „grab”   skrajne łączenie cyfr    63021106887 czyli 729 888

Jerzy Wojciech Kosyl, ekonomista, Żyd, Organizacja Narodu Polskiego (później PSL) 47042303971 czyli 97 97 8 składowe cyfry 8 stanowią łączenia odległych części tego numeru (są łączenia odległe).

(5)    Dziesiątki w całym numerze

A)    73/ 02071/ 55/ 22  nick „petro” 10  10  10  [(2+3)+(2+3)]  10                       (3 na drugiej pozycji od przodu)

B)    nick „dwujtek”

8 30922 145 8 2  czyli  79  66  88

oraz:                     8 30922 145 82   czyli  8  79  10  10

C)   83032717041  nick  „trawin” 10108-8      „koncentryczne” dziesiątki (jak w menorze),                                oraz:   8303/2717041    79  686

(6)

49050304221  nick „mruczek”  79 59  obecne łączenia odległe, kontrolna dodatnia (1-44 …. potwierdzeniem jest 4 na 4 od tyłu pozycji).

(7) 

781 /0071/6147  nick „szlachta” jest symetria 79 – 10 – 79, skrajne  cyfry  są identyczne (77),w sumie cyfr sąsiednich jest: 16/8/18. Prawdopodobnie i tutaj traktują „8”jak „wypełniacz” numeru i pomijają. Różnica między pozostałymi jest równa 2 – u Żyda może skrajne łączenie cyfr    tak być.

(8)

Aleksandra  Mietlicka  AWS finanse 58071019283  czyli 86(zwarte) 79(rozbite) 86(zwarte) [86 79 86]; jest potwierdzenie  (taki układ cyfr może występować u Żydów), cyfra kontrolna dodatnia – 3-2-88/ na 3 pozycji stoi 2, sprawdzają, co jest na obu 2-gich pozycjach, w obie strony  liczenie –  tam – obustronnie jest 8. K+

(9)

36052703790 czyli 729 79 8  Momot Józef, Polskie Stronnictwo  Światowe  Kresowian. Tutaj  cyfra  kontrolna K+,   w liczeniu jak zwykle – do tyłu – hebrajskim – daje kod Izraela: 9-7-2

(10)

nick nelka   82091719463  czyli  88 729 79 [6 i 8 oraz ich sumujące się składowe – nie rozbijają im kodu 729(79)]

nick „rałka” 60081114142 czyli: 79 66 oraz K+/2-4-4

(11)

Nick „ jeż”  48022107082  K(+): liczenie  do  tyłu, hebrajskie i do przodu, arabskie: 2-88  czyli pozostaje:  729 88  Jest łączenie odległe [2+2+4=8] (żydowska „transakcja  wiązana”). Kontrolna dodatnia. Żyd.

Nick „trójka”   71033006143  K(+), bo w dopisanych jest cyfra „6” (8) wymagająca, żeby to, co (43) – stoi po 6 powtarzało się u Żyda  w dacie urodzenia. Powtarza się 2×43.   Czyli:            71033006143  ………….  79  66

Po blisko 2000 latach  bezpaństwowej tułaczki Bogo-bójcy Żydzi uważający swoje plemię za szczególnie uprzywilejowane zaczęli swoją „narodową” czyli izraelską  „karierę” od wymordowania lokalnej ludności tubylczej palestyńskiej (np. http://en.wikipedia.org/wiki/Deir_Yassin_massacre

Masakra cywilnej lokalnej ludności w Deir Yassin miała miejsce 9 kwietnia 1948 roku, kiedy to okolo120 syjonistycznych zabójców z IRGUN i z paramilitarnych grup Lohamei  zaatakowali Palestyńską, Arabska wioskę Deir Yassin niedaleko od Jerozolimy, mordując w krwiożerczym szale około 600 tubylców, w tym kobiety w widocznej ciąży, starców i dzieci). Tubylczych Żydów sefaradyjskich wyniszczyli skutecznie z użyciem np. napromieniowania setek tysięcy sefaradyjskich prawdziwych, dawnych żydowskich dzieci. http://poland.indymedia.org/pl/2006/08/22644.shtml

14 sierpnia 2006r. o 9 rano, izraelska stacja telewizyjna „Kanał 10”, złamała wszelkie zakazy i ujawniła najohydniejszy sekret syjonistycznych lejberzystowskich założycieli Izraela – umyślną, masową radiację wszystkich młodych prawdziwych żydów – Sefardyjczyków. Agresywni wyznawcy żydowskiego Talmudu nie tylko, że nadal i aktualnie dopuszczają się  nieustannych wojen, kłótni, brutalnych podstępów i intryg wobec wszystkich lokalnych krajów z bliskiego i dalekiego sąsiedztwa Izraela.  Ci chciwi, zachłanni i pozbawieni wszelkich zasad moralnych talmudyczni ludzie podstępnie ukrywają  swoje żydowskie pochodzenie przed tubylczymi narodami, w Polsce przed Polakami. Z łatwością nauczyli się języka polskiego w tym celu, aby skutecznie oszukiwać Polaków w wielu różnorodnych dziedzinach życia społecznego. Stanowią ukrytą nad-reprezentację żydów  w polskiej polityce, w finansach, w resortach siłowych – głównie w Policji, w statystyce Państwa  Polskiego, w kadrze naukowej wyższych uczelni,  w mediach i w „Ochronie Zdrowia” Polaków. Miliony przewlekle chorych Polaków i wysoka śmiertelność wśród polskiej ludności świadczą dobitnie o ułomności tej medycznej „opieki” żydów nad Polakami.  Brawurowa droga  skryto-żydów „od sukcesu do sukcesu” w wielu krajach – jest znacznie ułatwiona dzięki ich  umiejętności  rozpoznawania swoich współplemieńców z użyciem diabelskiej symboliki zaczerpniętej z Kabały i Numerologii. Cyfry „szczególnie  uprzywilejowane” w Numerologii, czyli 6 i 8, oraz cyfry z kodu kreskowego Izraela 729 (7+2+9=18=6+6+6, czyli 666) odgrywają znaczącą rolę w żydowskim mafijnym kamuflażu. W  mojej  ocenie system  żydowskiego  kamuflażu stanowi poniekąd centrum, a nawet „serce”  zakłamanej i podstępnej, żydowskiej, zbrodniczej „galaktyki”.

H. Wróbel

Rzeszów

Polska

Do wiadomości:

Media

Wybrane firmy

Wybrane osoby prywatne

…………………………………………………………………………

TABLICE     REJESTRACYJNE

Żydzi:

1062C   czyli: 10623  czyli 75; kontrolna 3-6 (licz. do tyłu)  – dodatnia

421 63  czyli:  7 9

12 81 4 czyli:  7 9

46791  czyli:  10 – 7  – 10

80628  europoseł G. J.  888  (do  obserwacji i wyjaśnienia)

Polacy:

94132  czyli 955

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.