Strona główna > Historia > Polacy skrócili czas trwania Drugiej Wojny Światowej. Prof. Dr hab. Inż. Lech Jan Weiss

Polacy skrócili czas trwania Drugiej Wojny Światowej. Prof. Dr hab. Inż. Lech Jan Weiss

Motto:

Być, albo nie być? Oto zapytanie.

Czyli jest zacniej, kiedy duch się kłoni,

Niż kiedy w pełnym złego  oceanie

Złemu zaprzecza, nieszczęściu się broni?

Shackespeare – Hamlet

Przekład Cypriana Norwida

a

Przebieg Drugiej Wojny Światowej wskazuje na to, że Niemcy, a prawdopodobnie też cała Europa miały ulec zagładzie. Dowodzi tego tajny, a ujawniony dopiero w dniu 9.września 1944 r. na konferencji w Quebec Plan Morgenthaua(1,2,3). Siły „światowej finansjery” przygotowywały wojny, aby osiągnąć ten cel. Najpierw wywołano I. Wojnę Światową, z której Niemcy wyszły zdruzgotane, wyludnione i okrojone. Odpadły od Niemiec wprawdzie kraje, które poprzednio Niemcy same zaanektowały i zniewoliły. Ich odłączenie od Niemiec i utworzenie na tych terenach Polski i innych państw, wydaje się rzeczą sprawiedliwą. Dlaczego jednak pozbawiono ich kolonii podczas, gdy inne państwa, nawet bardzo małe jak Belgia, Dania, Holandia czy Portugalia  kolonie zachowały? Mordercze warunki, jakie nałożono na pokonane Niemcy nie pozwalały im nawet na spłacenie odszkodowań. Opracowano więc „pomoc” – plany Dawesa (1924) i Younga (1928)4) – i pod jej pozorem uzbrojono Niemcy po raz drugi (5,6). Uzbrojono przy tym drugą potęgę – Związek Radziecki(7,8,9,10). Zręczna polityka Zachodu doprowadziła do starcia się tych dwóch kolosów. W celu zapoczątkowania ponownego starcia Traktat Wersalski „utworzył punkty zapalne”  – miejsca, o które prędzej czy później spodziewano się zatargu i początku wojny. Jednym z takich punktów było Wolne Miast Gdańsk – miasto, które przed rozbiorami należało do Polski i które żyło i bogaciło się na handlu drewnem i zbożem sprowadzanymi drogą Wisły z Polski i eksportowanymi w świat. Z drugiej strony Traktat Wersalski zapewniał Polsce „dostęp do morza”.  W praktyce było to 140 km bieżących pustych, nadmorskich plaż. Najwyraźniej wersalscy planiści  przewidywali, że Polska, nie posiadając innego portu upomni się o Gdańsk, a wówczas zatarg z Niemcami gotowy. Polska wbrew przewidywaniom wybudowała  własny, nowy port wraz z miastem Gdynia. Mimo wszystko jednak Niemcy okazały się wrogiem: o swoje, od wieków ziemie Polska musiała walczyć zbrojnie lub w plebiscytach.

W XVIII. wieku dokonano na Polsce zbrodni. Trzy państwa Rosja, Niemcy i Austria podzieliły kraj na trzy części i każde z nich zagarnęło jedną część wraz z ludnością pod swoje panowanie. Upadek Polski nastąpił nie bez winy samych Polaków – ich egoizm i niezgoda ułatwiły rozbiór kraju. Uczciwa i patriotyczna część Narodu pracowała jednak usilnie i walczyła aby niepodległość odzyskać. Te starania kosztowały Polaków dużo trudu i krwi. Polska w ciągu całej historii okazywała wielką dobroduszność Żydom tułającym się po świecie, prześladowanym i wypędzanym z różnych krajów. W Polsce przyjmowani oni byli z życzliwością i tutaj znajdowali pracę i dom. W czasach, gdy Polskę spotkała klęska rozbiorów, zapragnęli oni z tej sytuacji skorzystać i na terenie Polski utworzyć swoje państwo pod nazwą „Judeopolonia”(11,12,13). Zdradziecka natura Żydów wyszła wówczas na jaw.

Po I. W.Ś.  w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Najwidoczniej jednak, niepodległość ta nie leżała w planach „Zachodu”. Wkrótce po tym, w 1920. roku przy milczącej i perfidnej aprobacie „Ententy”  jako młota do rozbicia Europy używając Sowietów, próbowano Polskę, a także całą Europę rozbić i zniewolić. Społeczeństwo polskie, będące wówczas dobrze uświadomione historycznie i reprezentujące wysoki poziom moralny, wbrew kunktatorstwu i nie szczerej postawie Ententy  zdołało pod wodzą Józefa Piłsudskiego odeprzeć najazd sowiecki(14,15). Okres do 1939 roku cechował się budową państwowości polskiej. Dużymi osiągnięciami były: budowa Gdyni wraz z pełnomorskim portem, rozbudowa infrastruktury kraju, rozwój kultury i nauki, a nade wszystko wykształcenie wspaniałej młodzieży, która wykazała niezwykle wysoki poziom moralny. Wysoki poziom moralny cechował całe Społeczeństwo. Pozwolił on zbudować podziemne państwo z własną armią i postawić zdecydowany i skuteczny opór okupantowi niemieckiemu. Postawa i zachowanie się społeczeństwa umożliwiło mu przetrwanie okrutnej okupacji hitlerowskiej. Dzięki wysokiemu morale społeczeństwo polskie wniosło znaczny wkład w zwycięstwo Aliantów i przyczyniło się do znacznego skrócenia czasu wojny. To wysoki poziom moralny kazał Józefowi Beckowi – polskiemu ministrowi spraw zagranicznych powiedzieć, że „więcej cenimy honor niż spokój”.  Te słowa były bezpośrednim powodem ataku Hitlera na Polskę w dniu 1. września 1939 roku.

Wielka wojna europejska, a może i światowa przygotowywana była od dawna zaraz po zawarciu traktatu wersalskiego, o czym obszernie relacjonuje Sutton6). Wojna ta miała być długotrwała16) i dostatecznie wyniszczająca. Europa miała ponieść radykalnie duże straty w ludziach i budynkach. Planujący wojnę finansiści spodziewali ogromnych zysków nie tylko pieniężnych lecz przede wszystkim chcieli zdobyć PUSTĄ  ZIEMIĘ, którą mogliby zasiedlić własną ludnością bez kłopotów, jakie obecnie nękają ziemię palestyńską, to znaczy bez ludności autochtonicznej. W tym celu po obu stronach frontu mordowano ludność i burzono duże miasta, często bez wyraźnej militarnej potrzeby, na przykład Warszawę, Drezno, Coventry, Monte Cassino i wiele, wiele innych. Niektóre operacje wojenne przynosiły nadmierne straty finansowe, nie przynosiły natomiast korzyści. Przykładem jest operacja „Market Garden”, w której wytracono polską I. Samodzielną Brygadę Spadochronową. Gdy ją tworzono w 1941 roku, miała ona status jednostki nie podlegającej dowództwu brytyjskiemu  i przeznaczona była do walk w Kraju. Do udziały w operacji „Market Garden” jednostkę zmuszono w celu wytracenia jej, bo Kraj zajmowali sojusznicy sowieccy. Innym przykładem jest zabranie paliwa generałowi Pattonowi, gdy ten chciał uderzyć na „West Wall” w miejscu, gdzie był on słabo umocniony. Okazało się później, że Niemcy w tym miejscu w ogóle nie byli gotowi do obrony16).

1. Samodzielna Brygada Spadochronowa w Wielkiej Brytanii, dowodzona przez gen. Stanisława Sosabowskiego
1. Samodzielna Brygada Spadochronowa w Wielkiej Brytanii, dowodzona przez gen. Stanisława Sosabowskiego

Również wiele rozkazów Hitlera wskazuje na to, że głównym ich celem było wytracenie ludzi, na przykład: drugie (zimowe) uderzenie na Moskwę, obrona Stalingradu „do ostatniego żołnierza”, brak zgody na wycofanie się Rommla z Afryki, akcja Mannsteina na Krymie i wiele innych. Może wydawać się dziwne, że pod tym względem Hitler i Alianci działali w jednym kierunku (poniesiono wielkie straty walcząc o Monte Cassino, gdy wojska gen. Lucasa wylądowały bez przeszkód w dniu 22.01.44 pod Anzio i stały tam bezczynnie, nie mając wroga przed sobą17).

Tę dziwną „współpracę”  przeciwników pokrzyżowała Polska. Polacy nie rozumieli zakulisowych gier i w manichejski sposób odróżniali  DOBRO i ZŁO, sojusznika i wroga, zwycięstwo i klęskę. Wobec zapewnień Sojuszników o ich pomocy stawili opór. Skutek był taki, że Hitler zaatakował już w 1939. roku. Okazało się jednak, że całkiem gotowy do wojny jeszcze nie był. Na opracowanie czekały jeszcze radar, nowe typy samolotów i rakiet, nowe typy pocisków, czołgów i prawdopodobnie też bomba atomowa(18,19,20,21,22). Nie ma więc wątpliwości, że gdyby wojna wybuchła o kilka lat później, wywołałaby znacznie większe straty i zniszczenia i trwałaby dłużej. Prawdopodobnie wyludniłaby Europę. Polska temu zapobiegła!  Oszacujmy, że nieugięta postawa Polski w 1939. roku skróciła wojnę o 3 lata.

Drugą sprawą, która znacznie skróciła czas trwania wojny była znajomość kodu niemieckiej maszyny szyfrującej „ENIGMA”23). Kod ten złamali polscy matematycy: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. „Enigma” była tajemniczą maszyną szyfrującą, za pomocą której Niemcy szyfrowali przeznaczone do wysłania drogą radiową wszelkie najtajniejsze rozkazy i wiadomości. Dzięki Polakom wiadomości te były znane Aliantom, a stąd mieli niezwykłą przewagę nad wojskami niemieckimi. Znali ich dyslokację przed decydującymi bitwami. Na przykład usytuowanie wojsk niemieckich przed bitwą pod El Alamain w Afryce, terminy konwojów płynących z zaopatrzeniem dla wojsk Rommla itp. Wiele też bitew dzięki znajomości kodu „Enigmy” zostało wygranych. W książce pt. Rejewski – Życie Enigmą pisane na str. 172 pisze: „W opinii prof. F. H. Hinsleya, autora oficjalnej historii wywiadu brytyjskiego w czasie ostatniej wojny, który w latach 1940 – 1945 pracował w Brytyjskiej Szkole Kodów i Szyfrów w osławionym Betchley Park, gdzie odszyfrowywano przechwycone depesze niemieckie, „Enigma skróciła wojnę o trzy lata”.  Jak wyglądałaby Europa, a szczególnie Polska, po trzech dodatkowych latach niemieckiej okupacji? Czy w przypadku przedłużającej się wojny Amerykanie nie byliby skłonni użyć bomby atomowej?  Lepiej nie myśleć.

Ręczny wykrywacz min to wynalazek Józefa Stanisława Kosackiego (1909-1990). Kosacki był naukowcem, wynalazcą, inżynierem, a w tym przypadku przede wszystkim oficerem Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej.Jego wykrywacz min miał duży wpływ na wygraną sił alianckich w bitwie pod El Alamein w 1942 r. Od tamtej pory wykrywacz znalazł się w standardowym wyposażeniu armii. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykrywacz_min)
Od Redakcji W-P: Ręczny wykrywacz min to wynalazek Józefa Stanisława Kosackiego (1909-1990). Kosacki był naukowcem, wynalazcą, inżynierem, a w tym przypadku przede wszystkim oficerem Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej. Jego wykrywacz min miał duży wpływ na wygraną sił alianckich w bitwie pod El Alamein w 1942 r. Od tamtej pory wykrywacz znalazł się w standardowym wyposażeniu armii. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykrywacz_min)

Dalsze skrócenie czasu wojny wynikało z tego, że znów Polacy – panowie Augustyn Traeger i jego syn Roman Traeger z Bydgoszczy wykryli miejsce produkcji i poligon doświadczalny groźnych pocisków V1 i V2 w Peenemuende i donieśli o tym za pośrednictwem AK  Aliantom w Londynie (24,25). Obaj panowie posiadali wówczas obywatelstwo niemieckie, ich działanie jednak nie daje wątpliwości, że byli Polakami. Miejsce produkcji odkrył Roman Traeger, a jego ojciec Augustyn przekazał wiadomość do AK w Warszawie, skąd drogą radiową został powiadomiony Londyn. W nocy z dnia 17/18 sierpnia 1943 roku 500 bombowców RAF zbombardowało zakłady w Peenemuende. Niemcy przenieśli je do Blizny leżącej w widłach Wisły i Dunajca w Generalnym Gubernatorstwie. Stamtąd wystrzeliwali pociski w kierunku północno-wschodnim. Jeden z próbnych pocisków nie wypalił i upadł nad Bugiem w okolicy Sarnak. Ludność pocisk zabezpieczyła, a partyzantka AK zaopiekowała się pociskiem. Poproszono prof. Janusza Groszkowskiego o odrysowanie schematów elektronicznych urządzeń sterujących. Schematy te i 20 kg wymontowanych części rakiety przesłano samolotem Dakota w operacji „Most III” do Londynu. Hitler pokładał w tej broni duże nadzieje. Broni V1 użyto po raz pierwszy w dniu 14. Czerwca 1944 roku. Na teren Wielkiej Brytanii spadło 10 000, w tym na sam Londyn 2419  bomb V1. Od 8. września 1944 bombardowano już rakietami V2. Ich siła niszczycielska była nieporównanie większa, a ze względu na ich bardzo wielką szybkość lotu strącenie ich okazywało się niemożliwe. Wystrzelono 5500 rakiet V2, z czego na Londyn spadło 2094 i na Antwerpię ok. 1600(22). Szacuje się, że ta działalność Polaków przesunęła początek bombardowań pociskami V1 i V2 o kilka miesięcy. Ile strat zaoszczędziło to Aliantom?  Z pewnością też przyczyniło się o skrócenie wojny o jeden lub dwa lata.

Następnym czynnikiem, który skrócił wojnę była walcząca w Kraju Armia Krajowa, największa armia podziemna na świecie. Jej działania wstrzymywały Niemców przed zwiększaniem represji wobec ludności polskiej, zmuszało ich do utrzymywania licznych jednostek wojskowych na terenie Generalnego Gubernatorstwa, a przez to zmuszało do zmniejszenia liczby wojsk walczących na frontach, utrudniało i niszczyło dostawy dla wojsk na froncie wschodnim. Ponadto AK pomagało wojskom sowieckim wyzwalać miasta i zajmować tereny, które przed wojną należały do Polski. Za tę niewątpliwą pomoc żołnierze AK zostali „nagrodzeni” więzieniem, zsyłką na Sybir, a bardzo często byli mordowani na miejscu. W najlepszym razie byli wcielani do Ludowego Wojska Polskiego. Oficerów natomiast, zwłaszcza wyższych czekał gorszy los: pokazowe procesy sądowe, tortury i śmierć w kazamatach  NKWD lub Urzędów Bezpieczeństwa i pochówek pod brukiem więziennego podwórka.

Wszystkich żołnierzy i oficerów Armii Krajowej nazywano „zaplutymi karłami reakcji”. To wszystko za walkę ze wspólnym wrogiem i działaniem w kierunku skrócenia czasu wojny.

W ocenie polskiego udziału w zwycięstwie Aliantów w II. W.Ś. nie można pominąć wkładu polskich lotników walczących w Bitwie o Anglię (8.VIII. – 31.X. 1940 roku)(26,27).  Polacy zestrzelili 203 i uszkodzili 35 samolotów niemieckich, co stanowiło 12% strat niemieckich w tej bitwie (Enc. PWN). Według Churchilla, a także dowódcy Wehrmachtu Gerda Rundstedta była to najważniejsza i przełomowa bitwa II. W. Ś. O polskich lotnikach wypowiadali się piloci i dowódcy RAF–u np. Ronald Kellett, gen. Frederick Rosier, późniejszy dowódca bazy w Northold: „udział Polaków w tej bitwie, zwłaszcza tych z dywizjonu 303, przesądził o zwycięstwie”, a dowódca lotnictwa myśliwskiego Hugh Dowding powiedział „Gdyby nie wspaniałe polskie dywizjony i ich niedościgłe męstwo, nie zaryzykowałbym twierdzenia, że wynik tej bitwy byłby taki sam”28). I ta działalność Polaków skróciła wojnę w jakimś stopniu. Oceńmy, że skróciło to wojnę o rok.  Szacujemy więc w przybliżeniu, że skrócenie wojny na skutek :

 • Nie ustąpienia Hitlerowi przez min Józefa Becka w 1939 roku wynosiło 3 lata,
 • Rozszyfrowania „Enigmy” – 3 lata,
 • Wykrycia w Peenemuende poligonu doświadczalnego V1 i V2 2 lata,
 • Działalności AK w Kraju 1 rok,
 • Udział Polaków w Bitwie o Anglię.

To były główne dziedziny, w których działanie Polaków przyczyniło się do znacznego skrócenia czasu wojny. Trzeba jednak wiedzieć, że każda działalność sabotażowa, a wykonywał ją każdy Polak,  jak na przykład niestaranne wykonanie pocisku, niedokładne wykonanie części maszyny, czy wreszcie nasypanie piasku w tryby, prowadziło do tego samego celu.

Razem więc Polska skróciła czas wojny o co najmniej 10 lat, czyli bez jej udziału wojna trwałaby około 15  lat. Po tak długim trwaniu wojny cała Europa, wraz z Niemcami byłyby kompletnie wyludnione, a wszelkie budowle – zabytkowe, mieszkalne, przemysłowe leżałyby w gruzach. Wydaje się, że  taki właśnie był cel tej wojny! Polska sprawiła, że nie został on osiągnięty. Nie będzie więc przesadą twierdzenie, że Polacy  u r a t o w a l i  Europę, w tym również i Niemców przed totalną zagładą. Niemcy, poprzez Hitlera dali się wciągnąć w pułapkę, ponieważ z powodu niechybnego wyczerpania się ich siły żywej, nie mieli szans na zwycięstwo. Sami Polacy natomiast padli ofiarą haniebnej zdrady ze strony tych, którym bezgranicznie zaufali, zwłaszcza ze strony Prezydenta USA. Ich Kraj i Naród uległy totalnemu wyniszczeniu, którego sprawcami byli nie tylko hitlerowski wróg, lecz także  w nie mniejszym stopniu ich Alianci i „Alianci  ich Aliantów”.

Polska  została uznana przez „aliantów naszych aliantów” to jest przez USA i ZSRR za wyjątkowego szkodnika i przykładnie ukarana. Dla zamydlenia sprawy wymyślono „Kartę Atlantycką” – największe oszustwo wszechczasów. Karta zapewnia każdemu narodowi wolność wyboru ustroju i formy rządów. Polakom, wielce zasłużonym dla zwycięstwa i skrócenia czasu wojny odmówiono potajemnie na konferencji w Teheranie tych praw i poddano ich kontroli Związku Radzieckiego, czyli poddano Polaków władzy największego ich wroga.  To też mimo zakończenia wojny i ustanowieniu pseudowolnego państwa „Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” martyrologia narodu i zagłada jego sił żywotnych  trwała nadal.

Prof. Dr hab. Inż. Lech Jan Weiss

Literatura:

       Plan Morgenthaua:

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Morgenthaua(Wikipedia)
 • http://www.wykop.pl/link/1958586/plan-morgenthaua-jego-celem-bylo-calkowite-pozbawienie-niemiec-przemyslu/
 • http://www.wykop.pl/link/1188925/plan-morgenthaua-top-secret-program-prewencji-niemieckiej-3-ws-1944r/

Plan Dawesa i Younga,

 • http://w.kki.com.pl/piojar/polemiki/novus/hitler/hitl2.html

Uzbrojenie Niemiec

 • Sutton A. C., Wall Street and FDR
 • Sutton A. C., Wall Street and the Rice of Hitler

Uzbrojenie Rosji/ZSRR

 • Sutton A. C., Wall Street and the Boshevik revolution
 1. Lend Lease dla ZSRR, http://www.historycy.org/index.php?showtopic=13913
 2. http://sturmvogel.orbat.com/SovLendLease.html
 3. http://panzerschreck.strefa.pl/miliardy.html – Pomoc dla Stalina)!

Judeopolonia

 1. http://alexjones.pl/pl/aj/aj-polska/aj-polityka-polska/item/31724-judeopolonia-jak-

%C5%BCydzi-niszcz%C4%85-polsk%C4%99

 1. https://marucha.wordpress.com/2014/02/13/judeopolonia-zydowskie-   panstwo-w-    panstwie-polskim-2/
 2. https://www.youtube.com/watch?v=ZI073GnL_j4

Wojna 1920

 1. D’Abernon Edgar Vincent, Osiemnasta decydująca bitwa w Dziejach Świata, Wyd.

LTW, Łomianki 2010

 1. Davies Norman, Orzeł Biały – Czerwona Gwiazda, Znak 2006
 1. Jon Kimche, Bitwa której nie było. Wyd. MON, 1968
 2. http://forum.historia.org.pl/topic/2841-desant-pod-anzio-zmarnowana-szansa/

Zbrojenie Hitlera

 1. http://www.historycy.org/index.php?showtopic=9855 – V7
 2. Radar, http://de.wikipedia.org/wiki/Radar
 3. Broń V,  http://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_V
 4. Wunderwaffe, http://pl.wikipedia.org/wiki/Wunderwaffe
 5. Bronią V w Londyn,  http://polimaty.pl/2013/08/bronia-londyn/

Enigma

 1. Praca zbiorowa, Rejewski – Życie ENIGMĄ  pisane, Bydgoszcz 2005
 2. Przyjechał As do Sęka, Express – Magazyn Bydgoski 25. 04. 2003 str. IX
 3. Jerzy Ślaski, Polska Podziemna,

Bitwa o Anglię

 1. https://www.ww2.pl/Bitwa,o,Anglie,i,lotnictwo,polskie,96.html
 2. http://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/70271/1-33296.pdf
 3. Lynne Olson i Stanley Cloud: Sprawa Honoru,AMF – Warszawa 2004

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *