Strona główna > NWO > Pokolenie w kajdanach szatana, część III

Pokolenie w kajdanach szatana, część III


Ciąg dalszy artykułu ze świadectwami byłego Iluminata Johna Todda, który należał do „największej świętości”w piramidzie tajnej władzy – RADY 13′ tu.

Część I – kliknij, część II – kliknij.

Wszystkie stowarzyszenia religijne i wspólnoty misyjne, które chcą korzystać z przywilejów podatkowych, powinny do swego programu włączać przewidziane przez państwo paragrafy, korzystne dla społeczeństwa. Zgodnie z prawem są one zobowiązane bronić interesów państwa. Państwo w każdej chwili może sprawdzić, czy są spełniane warunki konieczne dla przywilejów podatkowych. W tym celu każde stowarzyszenie religijne powinno zapewnić państwu prawo do wnikania w jego działalność religijną i, w razie konieczności, pozwolić państwu na dawanie swoich zaleceń.

W jednej ze szkół na lekcji religii zostało powiedziane, że według danych naukowych ludzie pochodzą od małpy i że twierdzenie, że to Bóg stworzył człowieka – jest pustym wymysłem. Kiedy zażądałem od nauczyciela wyjaśnienia tej fałszywej nauki, w odpowiedzi usłyszałem, że zostało to polecone przez Ministerstwo Kultury. Oto w jakim kierunku dziś naucza się i wychowuje ludzi, aby spełnić warunki dla uzyskania ulg podatkowych. Nigdy nie usłyszysz, aby w jakiejkolwiek korzystającej z ulg podatkowych wspólnocie, uprzedzano o antychrześcijańskich machinacjach państwa. I nie ma w tym nic dziwnego: kto siedzi na bestii, ten nie będzie ostrzegał przed nią innych, ponieważ sam jest sługą państwa. A o tych, którzy będąc wolnymi, ostrzegają Chrześcijan przed niebezpieczeństwem, mówi się, że przesadzają, że są fanatykami, sekciarzami itp.

Czyż nie te szkolne i wychowawcze prawa robią z naszej młodzieży pokolenie, które dojrzało do Sądu? Właśnie to jest ten Nowy Porządek Światowy, który prowadzi ludzkość do zguby. Szkoda, że większość Chrześcijan nie chce tego widzieć.

„Chrześcijaństwo” i państwo, nierządnica i bestia – to jeden zaprzęg, który ciągnie wóz praw czasu ostatniego tak daleko, dopóki nie nadejdzie śmierć i miliony ludzi nie wpadną do przepaści. Jeśli Chrześcijaństwo, które korzysta z ulg podatkowych, i chociaż w najmniejszym stopniu jest zobowiązane pomagać państwu, to już ma ono pętlę na szyi. I jeżeli ta pętla jeszcze dzisiaj nie jest zaciągnięta, to kiedyś ona nie zostanie dociągnięta. I nie ma ani jednego stowarzyszenia „chrześcijańskiego”, które siedząc na grzbiecie bestii, nie musi za to płacić, a cena może być wielka, bardzo wielka (Obj 17,3-7,16).

Przykład kłamstwa, w które zaplątało się zorganizowane „chrześcijaństwo” na skutek zależności od ekumenizmu. Odpowiedź na pytanie w Radiu Ewangelickim: Pan pytał, czy istnieje u nas bezpośredni lub pośredni związek z „Roboczą Unią Kościołów Chrześcijańskich „(niemiecką ekumenią) lub „Światową Radą Kościołów”. Odpowiadamy jednoznacznie – nie. Ponieważ w zakresie tej części u nas nie ma innych zamierzeń, to przepraszam za to, że nie chcę tracić zbędnych słów na ten temat. Radio Ewangelickie Diehl.

To samo pytanie zostało zadane ekumenii i oto jej odpowiedź: Radio Ewangelickie nie jest członkiem Unii, chociaż niedawno złożyło wniosek o przyjęcie w poczet członków „Roboczej Unii”, który był rozpatrywany 6.06.1984 r. w Volmerzen na posiedzeniu członków. W chwili obecnej Radio Ewangelickie uważane jest za „członka w stadium oczekiwania”, ale przyjęcie jest możliwe dopiero po upływie dwóch lat. Ponieważ nasza „Robocza Unia” jest stowarzyszeniem branżowym „Unii Diakonów”, to Radio Ewangelickie poprzez członkostwo u nas należeć będzie również i do niej. (Zauważmy: Unia Diakonów również jest organizacją ekumeniczną).

Ale to nie jest wymysł, drogi czytelniku, są to – proste fakty. Te „chrześcijańskie” stowarzyszenia świadomie dały się wciągnąć w to błoto ekumenizmu poprzez ulgi finansowe państwa. One dobrze wiedziały, jaka jest to ciemna sprawa. Dzisiaj, próbując wybronić się, kłamią bezwstydnie, bez wyrzutów sumienia, aż utoną w kłamstwie.

KSZTAŁTOWANIE WŁASNEJ OPINII

Dla człowieka wierzącego istnieje tylko jedna opinia – Pismo i Tradycja Patrystyczna (Święta Tradycja). Jeśli ludzie sami próbują formułować swoje opinie lub, jak już nieraz słyszałem, mówią, że trzeba brać pod uwagę opinię większości, to, nawet tego nie zauważając, odeszli już oni od prawdy. Demony nie mają poważnych trudności, aby włączając się do funkcjonowania ludzkiego mózgu, sugerować ludziom swoje myśli i wpływać na kształtowanie własnej opinii ludzi. Ustalono, że około 80% myśli przeciętnego człowieka przychodzi do niego z zewnątrz. Oznacza to, że ludzie sami nie myślą, a myśli za nich ktoś inny. Mało kto to uwzględnia, ale przecież właśnie z tego powodu i zostało nam dane Słowo Boże – prawdziwe i prawidłowe. Słowo to, nie podlegające upływowi czasu, jest trwałe i wieczne. Bóg wzywa nas przez odnawianie umysłu przez Słowo Boże do badania, jaka jest Wola Boża w stosunku do nas (List do Rzymian 12: 1-2). Tutaj i mowy nie ma o kształtowaniu „własnego zdania” lub o tym, że należy liczyć się z opinią innych. Jak szybko zmienia się zdanie ludzi, widać nawet już z tych przykładów, które są umieszczone na stronach niniejszej broszury. Czy możemy dzisiaj sobie pozwolić na kierowanie się jakimiś ludzkimi opiniami, kiedy wszystko zostało postawione na głowę? Proszę o zwrócenie uwagi, drogi czytelniku, że dziś, niestety, głównie mówi się o Obietnicach Bożych i prawie nie wspomina się o tym, jakie warunki stawia Bóg człowiekowi, który chce dziedziczyć te Obietnice. Czy nie wydaje ci się, że tutaj, aby dogodzić ludziom, wypacza się Słowo Boże?

Antoni Wielki:

Nastanie kiedyś czas – i ludzie zapałają oburzeniem. Gdy zobaczą człowieka, który nie poddał się ogólnej chorobie, zaczną go atakować mówiąc: „Przeważnie znajdujesz się w cierpieniu, ponieważ nie jesteś podobny do nas”.

a

Antoni Wielki:

Komentarz św. Ignacego (Brianczaninowa; ros. св. Игнатия Брянчанинова):

Celowo trzeba tutaj zauważyć, że ten jeden człowiek powinien się bardzo wystrzegać myśli o fałszywej pokorze, które niezawodnie zostaną mu przedstawione przez demony i ludzi – narzędzia demonów. Zazwyczaj w takich przypadkach cielesne mędrkowanie sprzeciwia się: „Czy naprawdę tylko ty jeden masz rację, a wszyscy pozostali lub większość ludzi myli się!” Sprzeciw, który nie ma żadnego znaczenia! Zawsze nieliczni, bardzo nieliczni kroczyli wąską drogą; w ostatnich dniach świata ta droga zupełnie opustoszeje. _______________________________________________________________________________

System tworzenia własnej opinii powstał w obozie Iluminatów i idzie on od ONZ poprzez UNESCO do naszych szkół. Tworzenie własnego zdania było najważniejszym warunkiem tego, aby pozbawić młodych ludzi przestarzałych poglądów i zaszczepić im nowoczesne, liberalne poglądy zgodnie z planami Iluminatów: powinniśmy tchnąć w ludzi nowego ducha.

Natomiast właśnie młodzież w wieku od 15 do 20 lat powinna słuchać rad rodziców, ponieważ w tym wieku popełnia się błędy nie do naprawienia. Natura uczy nas tego już na przykładzie zwierząt, potomstwo których do określonego wieku znajduje się w całkowitej zależności od swoich rodziców. Według naszych obecnych praw rodzice mają tylko obowiązki, a dzieci – tylko prawa. Był czas, kiedy dzieci mogły po prostu wyjść z domu, znaleźć sobie melinę, a rodzice musieli za to wszystko płacić. Przez te prawa i diabelskie metody edukacji w szkołach nauczaniu Słowa Bożego zadano ogromne szkody, a obecne pokolenie uczyniło ogromny krok na spotkanie Antychrysta i swojej własnej zguby. Jeśli dzisiaj rozmawia się z młodymi ludźmi o nauce Biblii, to oni nie namyślając się mówią, że maja swoje własne zdanie i nie życzą przyjmować prawdy biblijnej. Tak głęboko wniknęła trucizna do serc młodego pokolenia.

Kto chce zmienić społeczeństwo, ten musi zmienić nie system, ale zmienić samego człowieka. Dlatego Nowy Porządek Świata powinien powstać dzięki radykalnym zmianom w ludzkich umysłach. Dziś zmieniają się wszystkie relacje w społeczeństwie, polityce, ekonomii, moralności i religii. Praktycznie, wszystko sprowadza się do tego, aby pozbawić człowieka jego przywiązania do rodziny, rodziców, państwa i religii. Taką zmianę w umysłach ludzi osiąga się przede wszystkim za pośrednictwem scentralizowanego systemu zarządzania edukacją na całym świecie – metody UNESCO. Wychowanie jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi, które pozwalają kierować myślenie ludzi w pożądanym kierunku. Ten, kto kontroluje edukację w przedszkolach, szkołach i na uniwersytetach, będzie w ciągu kilku pokoleń panował nad narodem. Niemcy od 1951 roku są członkiem UNESCO i tym samym są podłączone do niszczącej masonerii ONZ. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest praktycznie kontynuacją założonej w 1919 roku przez światową masonerię Ligi Narodów. Od 28 do 30 czerwca 1917 w Paryżu odbył się Kongres masonów, na którym zostały przyjęte i zatwierdzone tezy Ligi Narodów, na podstawie której później utworzyła się ONZ. O tym jest bardzo mało informacji, ponieważ wszystkie kluczowe stanowiska wydawnictw literackich i mediów znajdują się w rękach masonów. ONZ jest dziś centrum światowego okultyzmu. UNESCO należy do ONZ i jest najwyższą międzynarodową instancją do spraw kultury i wychowania. Do sfery jej kompetencji należą, na przykład, między innymi, edukacja seksualna i propaganda teorii ewolucji.

Telewizja ma również zastosowanie w edukacji, a ponieważ każdy człowiek ma prawo do edukacji, to każde dziecko dziś ma prawo zmusić rodziców, aby kupili mu telewizor. Według najnowszych decyzji ONZ rodzice nie mają prawa do wywierania wpływu na kształtowanie się świadomości dzieci. W artykule 2 mówi się: „Rodzicom nie zezwala się w żaden sposób na karanie dzieci za działania lub słowa, które są sprzeczne z trybem moralnym lub wiarą rodziców”. W artykule 14 napisano: „Rodzicom nie zezwala się w żaden sposób na ograniczanie lub wywieranie wpływu na religijne i moralne poglądy dzieci”. A w artykule 28: ” Rodzicom nie zezwala się nauczać swoje dzieci w domu”. Są to tylko trzy przykłady (a można ich podać o wiele więcej), ale według nich można wyraźnie zobaczyć strukturę i destrukcyjny charakter Nowego Porządku Światowego, a także to, jak bardzo różni się on od poprzednich ustaw i Praw Bożych. Zauważ, czytelniku, Słowo Boże mówi, że on (ostatni dyktator światowy) w przeciwieństwie do swoich poprzedników będzie zupełnie inny i odważy się zmienić czasy i prawa (Dan. 7,25).

Wątpliwe prawa w Bundestagu nie są omawiane

a

John Todd już zwracał naszą uwagę na to. Dowodem prawdziwości tego stwierdzenia jest to, czego sami doświadczyliśmy: prawa szkolne i wychowawcze w Bundestagu nie były omawiane i żadna gazeta o tym nie napisała, a te, które napisały, opisywały rzeczy w zupełnie innym świetle. Na terenie całych Niemiec nie znajdziemy ani jednego działacza politycznego, który, znając całą historię od podszewki, opowiedziałby o tym narodowi. A tym, którzy starają się to robić, nikt nie wierzy. Oto artykuł z «Diagnostyka» № 8 z 1984 roku, który pokazuje, jak potajemnie robi się te wszystkie rzeczy i jak daleko świat zaszedł w swoim rozwoju:

„Totalną kontrolę ludności za pomocą niewidzialnego systemu identyfikacji planują amerykańskie banki i koncerny. Po końcowym sprawdzianie do tego systemu planuje się podłączyć również państwa Wspólnoty Europejskiej. Pod pretekstem wprowadzenia systemu płatności bezgotówkowej ludziom zostanie nakazane przez prawo naniesienie na czole lub na ręku za pomocą promienia laserowego niewidzialnego znaku rozpoznawczego. Składa się on z 18 cyfr, które są nośnikami podstawowych danych o tożsamości człowieka. Plan ten został przypadkowo odkryty po tym, jak niektóre banki amerykańskie przez pomyłkę wprowadziły do obiegu nowe blankiety. Obrót pieniężny w Ameryce powinien być zastąpiony przez system komputerowy. Aby to zrobić, należy wprowadzić system, który umożliwiłby identyfikację ludzi za pomocą testera podczerwieni. 18 cyfr powinny być w sposób niewidoczny naniesione na czoło lub na rękę. Przy tym poprzeczne cienkie linie (3×2), naniesione na początku, w środku i na końcu kodu powinny trzykrotnie oznaczać liczbę 6. Zostało to potwierdzone przez specjalistów komputerowych. Te same linie 3×2 powinny być naniesione na tych towarach, które są sprzedawane na rynku międzynarodowym. Pozostałe cyfry zawierają dane osobowe, łącznie z numerem paszportu i numerem ubezpieczenia społecznego. Ten nowy system powinien być wprowadzony na całym świecie. I ponieważ informacje o liczbie 666 przychodzą ze wszystkich stron świata równocześnie, to nie może być tutaj mowy o zwykłym przypadku. Na przykład w Kanadzie, pewną kobietę, pretendentkę na wysokie stanowisko, zapytano o jej zdanie na temat liczby 666; po negatywnej odpowiedzi nie przyjęto jej do pracy. Wszystkie zakupy i sprzedaż w przyszłości będą możliwe tylko poprzez komputerowy system pieniężny „666”.

a

DO ROZMYŚLANIA: To, że Ewangelię można głosić w telewizji, nie wywołuje żadnych wątpliwości. Ale jest to możliwe tylko pod jednym warunkiem: jeżeli Ewangelia zostanie pozbawiona swojej prawdziwej istoty. Można być pewnym, że kampanie telewizyjne, które, jak wiemy ze świadectwa Johna Todda, głównie są w gestii Iluminatów, nigdy nie dopuszczą do głoszenia Ewangelii w telewizji, jeśli będzie ona miała chociaż jakąkolwiek wartość duchową. Jakże „ogromną” wartość ma dziś ta ekumeniczna Ewangelia! – Nawet Szatan jest z niej zadowolony i pozwala na głoszenie jej w swojej „świątyni” (telewizji).

Od stworzenia świata nie istniała jeszcze bardziej brudna skrzynka niż telewizor. Z jego pomocą dokonuje się demonizacja naszego pokolenia, dużo gorsza niż za czasów Sodomy i Gomory. Przez telewizor szatan wszedł do domu i wspólnoty wierzących. Właśnie od czasu przybycia telewizora w tych kręgach wszystko poszło do góry nogami – w tym każdy może przekonać się sam. Według słów 2Kor 6, 14-18 niemożliwym jest, aby szatan i Chrystus, ciemność i światło, świątynia Boga i świątynia idoli mogły mieć cokolwiek wspólnego. Proszę powiedzieć, czy naprawdę w ogóle nie przeraża was myśl o tym, że pewnego dnia będziecie musieli zdać rachunek przed Bogiem za to, że wprowadziliście Jego Świętą Ewangelię do takiej brudnej skrzyni jak telewizor? Czy nie wiecie o tym, że wszystkie biblijne naczynia, niezbędne do Służby Bożej zostały poświęcone i wykorzystywać je można tylko dla Służby Bogu? Że król babiloński, który używał tych naczyń do innych celów, został surowo ukarany? Czy nie obawiacie się, że w związku z tym również i wam zostanie powiedziane: „Zostałeś zważony i znaleziono cię lekkim”? Naprawdę, im głębiej ludzie zanurzają się w ciemność, tym stają się bardziej pewni siebie. Im bardziej nowocześniej głoszona jest Ewangelia, tym niższy jest poziom duchowy Chrześcijan; to wyraźnie mówi o tym, że w ten sposób nie można pracować dla Pana.

Kiedy usłyszałem, że istnieje umowa, według której Radio Ewangelickie po wprowadzeniu telewizji kablowej będzie świadczyć również w telewizji, to zadałem sobie pytanie, na jakie kompromisy znów oni poszli. Nieco później okazało się, że prezes Radia Ewangelickiego – to członek klubu Lyon od maja 1983 roku. Ponieważ często twierdzi się, że kluby te nie mają nic wspólnego z masonerią, podaję niektóre dane o tych klubach, które zostały wzięte przeze mnie z magazynu „Code” (pol. „Kod”- od tłum.). „Rotary International” został założony przez masona najwyższego stopnia Paula Harrisa na polecenie „B’nai B’rith» – wielkiej loży wybranego zakonu masońskiego. Członkami tego zakonu mogą być masoni rangi nie niższej niż dwudziesta wielkiej loży masońskiej i przyjmuje się ich dopiero po starannej selekcji.

Zadaniem Rotarian jest: bierna kontrola życia politycznego i gospodarczego, a także zbieranie informacji na rzecz światowej masonerii. W tym celu, każdy klub lokalny stara się zwerbować z każdej branży przemysłowej i z każdej organizacji politycznej, nie więcej i nie mniej niż dwóch kompetentnych członków i związać ich zobowiązaniami. Maskowaniem (ros. маскировкой – od tłum.) tych klubów jest światowa wspólnota tzw. optyków humanitarnych. Razem na świecie istnieje około 15500 takich klubów Rotary. Ważna uwaga: inspektorzy poszczególnych lóż masońskich są równocześnie również członkami odpowiednich lokalnych klubów Rotary.

Lion – International jest również aktywną organizacją pomocy światowej masonerii. Z polecenia «B’nai B’rith» został on założony w Chicago w 1917 roku. «B’nai B’rith» – oznacza „synowie przymierza”, podobnie do synów Izraela w Starym Testamencie (u masonów prawie wszystko ma świętą zewnętrzną fasadę). Zadaniem liońskich braci jest szerzenie ruchu masońskiego na całym świecie przez przenikanie do wszystkich sfer życia i ekspansji masońskich wpływów pod maską „postępu”. Wszyscy członkowie klubu – „Lion” są całkowicie zależni od „Liona”. Jeśli wykonują oni swoje zobowiązania w stosunku do „Liona”, to oferuje im się przyzwoite stanowiska w polityce i gospodarce, nie oprocentowane lub tanie kredyty, gwarantowane rynki zbytu, najlepsze miejsca pracy w przedsiębiorstwach, jak również bierną i czynną ochronę prawną.

Do zadań ich należy bojkotowanie wszystkiego tego, co jest zbudowane na solidnych przekonaniach etycznych, neutralizowanie „fanatyków religijnych”, jak również wszystkich tych, kto broni starych wypróbowanych porządków, który chce pozostać samodzielnym i niezależnym. Przy czym słowo „bojkot” oznacza tutaj w pierwszym rzędzie nie zniszczenie, a neutralizację. Będzie tutaj bardzo przydatne zwrócenie uwagi na to, do jakiego stopnia Chrześcijaństwo zostało zneutralizowane w ostatnich latach. Spadło ono tak nisko, że zamiast Słowa Bożego głosi idee masońskiego humanizmu, coraz bardziej podnosząc godność człowieka, co się wcale nie mieści w ramach biblijnych.

Wystarczy tylko spojrzeć, ile ciemnych osobowości pojawiło się w Chrześcijaństwie, nie wspominając już o państwowym Kościele Ewangelickim, aby upewnić się w tym, że zorganizowane Chrześcijaństwo beznadziejnie uwikłało się w masońskich machinacjach. Radio Ewangelickie przesycone jest zupełnie masońskim duchem – zarówno gdy chodzi o zajmowaną przez nie pozycję, jak i w odniesieniu do obsady personalnej. Dyrektor Radia Ewangelickiego, Albrecht von Aufseß Fraygerr jest członkiem Lions Club i w swoim czasie był nawet jego prezydentem.

Horst Vaffenshmidt jest państwowym sekretarzem Rotarian i zarządza kołem „Więcej Ewangelii w mediach.” Dzięki temu niektórym ciemnym osobistościom z szeregów Rotarian udostępnia się prawo do wypowiadania się na imprezach chrześcijańskich. Radio Ewangelickie – jest gałęzią lub lepiej powiedzieć, organizacją Sojuszu Ewangelickiego. Nieustannie obserwuję, jak te organizacje wzajemnie się wspierają i bronią siebie nawzajem nawet tam, gdzie przejawy anty-chrześcijańskiej działalności są bardzo widoczne. Szczególnie niebezpieczne staje się mamienie, gdy organizacje te zaczynają mówić o «New Age» (ruch „Nowa Era”).

a

Muszę przyznać, że gdy słyszę, jak oni wypaczają istotę sprawy i uspokajają ludzi tam, gdzie idzie rzeczywiście mowa o poważnym niebezpieczeństwie, to oblewa mnie zimny pot. Nic dziwnego, jeśli ich oszukani zwolennicy potem mówią: „New Age? – Tak, tak, wiemy, o tym również u nas mówią, a więc twoich wyjaśnień nie potrzebujemy „. Jednak mi się wydaje, że mówią oni o tym jedynie w tym celu, aby zagłuszyć informację, pochodzącą z wiarygodnych źródeł. Z drugiej strony, jest to najlepszy sposób, aby zachować w tajemnicy to, jak daleko oni sami są uwikłani w tym ruchu. „Jeśli oni ostrzegają o tym ruchu – myślą wtedy ludzie – to nie może być, aby mieli oni z tym ruchem coś wspólnego”. Z podobnej metody Iluminaci korzystają już od wielu lat – z wielkim sukcesem. Działania, które Rotarianie i Lwy prowadzą w kościołach są tak liczne, że nie można ich policzyć. Jednocześnie, coraz więcej prawdziwych Chrześcijan usuwa się z kościołów, wystawia się na zniesławienie i to z „chrześcijańska miłością.”

W kwestii «B’nai B’rith» należy jeszcze zauważyć, że jest ona najstarszą i największą organizacją na świecie, która ma więcej niż 5OO tysięcy członków w 42 krajach świata i ma status obserwatora w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Została ona założona w Nowym Jorku w 1843 przez dwunastu mężczyzn. Jej dewizą jest: cnota, miłość braterska i zgoda. Ale już same jej przysięgi wzbudzają przerażenie – nie ma tu nawet krzty człowieczeństwa: ten, kto nie tańczy pod ich fujarkę, albo chociaż cokolwiek wyniesie na zewnątrz, bezlitośnie karany jest śmiercią.

Jan Paweł II” z żydowską lożą B'nai B'rith, 1984 r.
Jan Paweł II” z żydowską lożą B’nai B’rith, 1984 r.

a

Co może być tajemnicą w dobrej sprawie? Natomiast tutaj obowiązek nie rozgłaszania stoi na pierwszym miejscu – jest to znak całkowicie fałszywego systemu, który może być tylko od diabła.

Szczególnie wyraźnie to można zobaczyć podczas rytuału inicjacji do 30 stopnia, kiedy kandydatowi po raz pierwszy ujawnia się prawdziwe cele masonerii. Przy tym kandydat musi dokonać symbolicznych ciosów szpadą przeciwko trzem obiektom, leżącym na ołtarzu przed przewodniczącym, co symbolizuje zemstę i walkę przeciwko władzy duchowej i świeckiej, tronowi i ołtarzowi. Ponadto, powinien on własnoręcznie obalić trzy filary masonerii, które do tej pory były dla niego świątynią, według których on żył i kierował się od 1 do 29 stopnia. Słowa rytuału mówią o tym, że od tej pory zostaje on poświęcony we wszystkie bez wyjątku tajemnice loży (chociaż i to jest nieprawdą) i osiągnął pełnię wiedzy.

Akurat tutaj i ujawnia się, że ta twarz, którą pokazują masoni od 1 do 29 stopnia jest dokładnym przeciwieństwem ich prawdziwych celów, i że do tej pory byli oni po prostu oszukiwani. (Fragment książki „Świątynia masonów”). Cała ich przyjaźń z religią chrześcijańską i Kościołami – jest to czysta hipokryzja. Wszyscy masoni wyższych stopni już teraz wiedzą, że wkrótce zaczną oni prześladować i nękać Kościół. Tym samym proroctwo Biblii o upadku babilońskiej nierządnicy już dzisiaj widać całkiem wyraźnie i rytuał inicjacji do 30 stopnia masonerii tylko to potwierdza.

A oto jeszcze jeden cytat z „Świątyni masonów”: „za najbardziej skuteczne środki do osiągnięcia swoich celów masoni uważają: prowadzenie systematycznej pracy oświatowej (rozumie się, w duchu masońskim) wśród ludności, zdobycie wpływów w sferze wychowania i kształcenia, prace z młodzieżą, wsparcie dla możliwie jak największej liczby organizacji i przedsięwzięć, współpracę z którymi będzie można wykorzystać do szerzenia masonerii. (Stad tak dużo darowizn na rzecz organizacji chrześcijańskich).

W wielu krajach prasa całkowicie znajduje się w rękach masonów. Niebezpieczeństwo masonerii polega nie tylko na tym, że główni decydenci w społeczeństwie są członkami lóż masońskich, ile na tym, że duch masoński poprzez literaturę, prasę i system edukacji zauroczył umysły nawet tej inteligencji, która nie należy do organizacji masońskich.

Świadomą polityką najwyższych szczebli masonerii jest praca, ukierunkowana na upadek duchowy i degradację kulturową. Najwyższe szczeble masonerii przedstawiają jednolity front w skali światowej, skąd we współpracy z Kościołami, pochodzi rozkładowe, demoralizujące działanie.

Jeszcze o technice

Byłoby naiwnością myśleć, że wszystkie dzisiejsze osiągnięcia – są od Boga. Rakiety, bomby atomowe, telewizja czy komputer – wszystko to jest satanizmem czasu ostatniego, powołanego do zniszczenia ludzi, który idzie równoległe z upadkiem wszystkich zasad moralnych. Oto jeden z fragmentów Biblii: Obj 13, 2: „I dal mu (zwierzęciu lub państwu) smok (szatan) swoja siłę i swój tron i wielką władzę.”

Szatan wie, że jego czas jest ograniczony i wszystko zbliża się do końca. Dlatego technika, jak i kult satanistyczny rozwija się w szybkim tempie. Już dzisiaj komputer może wykonywać miliony operacji matematycznych na sekundę. Z drugiej strony, nierozumne wykorzystanie techniki prowadzi do tego, że umierają lasy, zatrute są wody gruntowe, a w wodzie deszczowej jest tyle kwasów, że ginie przyroda. Wcześniej czy później ludzie dojdą do smutnego końca, a to nigdy nie było zamiarem Bożym w stosunku do Swego stworzenia…

Ciąg dalszy nastąpi …

Materiał ten jest tekstowym uzupełnieniem do filmu „Zaczyn masonerii”

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

17.3.2015 r.

Źródło: http://3rm.info/religion/12131-pokolenie-v-okovax-satany-chast-iii.html


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *