Dwie podobne rzezie: Palestyna i wschodnia Ukraina

Elita Ponadnarodowa (tj. zachodnie elity z siedzibą w krajach G7), z zainstalowaną przez nią faszystowską juntą w Kijowie, i izraelscy syjoniści, są w pełni zaangażowani w tej chwili w dokonywanie rzezi [odpowiednio] we wschodniej Ukrainie i w Palestynie.

a

Te rzezie mają kilka cech wspólnych.

Po pierwsze, pomimo bezwstydnych kłamstw rzeźników, celami obu tych rzezi są cywile, a nie walczący. Naród wschodniej Ukrainy jest karany za ośmielenie się nie uznania (samoustanowionych) faszystów narzuconych im przez elity zachodnie, poprzez „oddolny zamach”. To znaczy zamach „zalegalizowany” głosowaniem pro-zachodnich Ukraińców w zachodniej Ukrainie (znanych ze wspierania nazistów w II wojnie światowej), którzy następnie wybrali kleptokratę multimilionera na prezydenta. Natomiast obywatele wschodniej Ukrainy (stanowiącej przemysłowe serce kraju gdzie mieszka większość ukraińskiej populacji pracującej), pozostają lojalni wobec ideałów i wartości Sowieckiej Rewolucji”. Nie uczestniczyli w farsie wyborczej, rozpoczynając wojnę partyzancką bez żadnej pomocy ze strony Rosji, która do tej pory nie ingerowała by zatrzymać ich skuteczną rzeź. Jej nieuchronną konsekwencją są setki ofiar, wiele z których to cywile, kobiety i dzieci.

Podobnie izraelscy rzeźnicy wymordowali w ciągu kilku dni setki Palestyńczyków, 80% których stanowili cywile, jak mówią dane ONZ. Niemniej jednak, izraelscy syjoniści kontynuują nieustanną rzeź by podtrzymać swoje rasistowskie państwo (które założone zostało na czystkach etnicznych innego narodu), z zadeklarowanym celem rozwiązania „śmiertelnego” niebezpieczeństwa ze strony palestyńskich rakiet (w większości robionych systemem domowym i bardzo niedokładnych, bardzo prostych rakiet), które do tej pory kosztowały jedno izraelskie życie, ‚zapłacone’ przez ponad 200 palestyńskich ofiar!

Po drugie, mimo że obie rzezi, przynajmniej pośrednio, mają za cel czystki etniczne dwu narodów (rosyjsko-języcznej populacji na Ukrainie i Palestyńczyków), to doraźny cel jest inny. Z jednej strony jest nim integracja Ukrainy w NWO neoliberalnej globalizacji i skuteczne osłabienie planu Unii Eurazjatyckiej, jako podstawy dla świata alternatywnego opartego na suwerenności narodowej, a z drugiej, konsolidacja apartheidu w Izraelu. Systematyczna próba czystek etnicznych powstaje nie tylko z tego, że rzeź, w obu przypadkach, jest zasadniczo skierowana przeciwko cywilom, a nie bojownikom, ale również z tego, że te narody są zbiorowo określane jako „terroryści” albo „podludzie”, jak ukraiński premier Jaceniuk nazwał federalistów na wschodzie. I wszystko to dlatego, że walczą o prawo samostanowienia uznawane nawet przez Kartę ONZ jako fundamentalne prawo.

a

Nic dziwnego, że, jak mówi wysokiego szczebla członek ukraińskiej junty, obywatele schwytani w odzyskanych strefach, będą „filtrowani” w obozach koncentracyjnych za ich przekonania, i w rezultacie poddani zostaną odpowiedniemu traktowaniu. Ale historycznie, warunkiem wstępnym sukcesu kampanii czystek etnicznych zawsze było wcześniejsze terroryzowanie ludzi, co zmusza ich do porzucenia rodzinnych domów – jak miało to miejsce z Palestyńczykami od 1948, i co ma miejsce teraz na Ukrainie, z setkami tysięcy uchodźców przechodzących z Ukrainy wschodniej do Rosji.

Po trzecie, w obu przypadkach istnieje ogromna asymetria potęgi militarnej między przeciwnymi siłami. Na Ukrainie, kilka tysięcy, głównie lekko uzbrojonych rebeliantów (oprócz. . . 3 czołgów i jakiegoś w większości przenośnego sprzętu) walczą przeciwko całej armii liczącej co najmniej 15.000 specjalnie wyszkolonych sił, wspieranych przez myśliwce, helikoptery i ciężką artylerię, które zamieniły w pył całe tereny Sławiańska. I to wszystko oprócz narzucenia całkowitej blokady i odcięcia wody, prądu i telefonów. Z drugiej strony, Gaza sama jest ogromnym obozem koncentracyjnym zablokowanym od strony lądu, morza i powietrza, z Izraelczykami używającymi najnowocześniejszych środków eksterminacji przeciwko elementarnemu sprzętowi wojskowemu Palestyńczyków. To wyjaśnia dlaczego, po każdym konflikcie, jest typowo 100-krotnie więcej ofiar wśród Palestyńczyków w porównaniu z Izraelczykami – oczywiście nie z uwagi na lepszą organizację tych ostatnich, czy odwagę, co ujawniło ostatnie video o aresztowanym nastolatku unieruchomionym na ziemi i bitym do nieprzytomności przez izraelską policję.

Po czwarte, rzeź na Ukrainie, jak również w Palestynie, kontrolowane przez Zachód i syjonistów międzynarodowe ciała i organizacje (ONZ, USA, UE i międzynarodowe NGO takie jak Amnesty International, Human Rights Watch itd.), ale także przez kontrolowane przez oligarchów prasowych i ponadnarodowe korporacje, ogólnie rządzące elity (CNN, BBC, główne międzynarodowe dzienniki w USA i UE, itp.) przedstawiają jako walki między dwu porównywalnymi obozami, jeśli nie jako przypadki gdzie ofiarą jest rzeźnik, czyli Izrael, albo junta kijowska, pomimo że obie cieszą się przeważającym wsparciem (gospodarczym, politycznym, militarnym) elity ponadnarodowej. Wszystkie te międzynarodowe ciała i organizacje dostrzegają zbrodnie dokonywane głównie (jeśli nie tylko) przez tych, którzy sprzeciwiają się NWO, a nigdy przez zachodnie elity i Izrael! Nic dziwnego, że nawet międzynarodowy liberalny lewicowy flagowiec The Guardian, ostatnio opublikował artykuł o wzroście antysemityzmu na całym świecie, za co obwinia nie tylko skrajną prawicę, ale także lewicę (niżej podpisany, oczywiście, dawno został zaklasyfikowany przez pro-syjonistow i ich anonimowe organa internetowe, jako antysemita, w honorowym towarzystwie wielu ważnych osób z kręgów literatury i sztuki). Nie trzeba wspominać tu, że wielu ‚lewicowców’ chwali dzieła takich NGO jak Amnesty International, pomimo tego, że nawet niektórzy z ich byłych szefów publicznie krytykują je za bezwstydną stronniczość na rzecz zachodnich elit i syjonistów!

Ostateczne podobieństwo jest takie, że zdegenerowana liberalna ‚lewica’ odegrała równie nędzną rolę w obu przypadkach, zachowując postawę pseudo-bezstronności między katami i ofiarami. Nic dziwnego w tym, że nie zorganizowała nawet jednej masowej demonstracji dla wsparcia walki ukraińskich robotników, czy przeciwko syjonistom, zwykłe zderzenie między Zachodem i Rosją uważając za rodzaj konfliktu intra-imperialistycznego i systematycznej czystki etnicznej w Palestynie za rodzaj „imperialistycznej” wojny, albo, ostatnio, wojny ‚energetycznej’ – krew za gaz!

Two parallel massacres: Palestine and East Ukraine

Źródło: http://theyellowbrickroadfreeblog.wordpress.com/2014/07/30/two-parallel-massacres-palestine-and-east-ukraine/

Takis Fotopoulos- 30.07.2014, tłum. Ola Gordon.

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *