Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Pochówek Macharskiego – chichot piekieł

Pochówek Macharskiego – chichot piekieł

…skutki zbrodni Franciszka Macharskiego, jakich on dopuścił się przeciw   Panu   Jezusowi  Chrystusowi w osobach cichych zakonnic z Karmelu.

a01

***

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie

Herbert Zbigniew,  Przesłanie Pana Cogito

______________________________________________________________

„Katolicka wiara i kultura nakazuje być cicho nad trumną wielu osób kontrowersyjnych,   —  ale to nigdy nie dotyczy osób publicznych.

Osoby publiczne — a takim był decydent, zdrajca Macharski w pałacu Rothschild`a   – tego przywileju nie mają,  — ani   też, osoby takie nie podlegają prawu do „zbiorowego wybaczenia”

— i to w dodatku w imieniu skrzywdzonych osób trzecich.

Biskup Krakowa — podobnie do Biskupa Rzymu — podlega bezwzględnej ocenie ich publicznych uczynków.

Tu skutki tych uczynków są straszne. 

Zakonnice wyrzucono z klasztoru, Chrystusa poniżono.

— Cały Naród cierpi wypędzenie i tylko głupiec nie widzi wymiaru metafizycznego tego exodusu Polaków z ich Ojczyzny,   — a to z równoczesnym zajmowaniem ich polskich siedlisk przez szarańcze ukraińców, Czeczenów czy innych.

Wszystko to jest przygrywką do najazdu żydów z Izraela, a może i nawet i z innych części świata+.

+++

Laudetur Iesus Christus

[Dziś] pochowano na Wawelu posoborowego kardynała i biskupa Franciszka Macharskiego, — który skutkiem udziału w żydowskiej zmowie przeciw Kościołowi  Świętemu zawiązanej celem wypędzenia katolickich zakonnic z ich klasztoru —   został mocą tego czynu ekskomunikowany —excommunicatio latae sententiae   — i jako taki nie powinien być chowany z udziałem katolickiego kapłana.

Tej   zmowy   żydowskiej w Krakowskiej kurii będącej we władzy Macharskiego —  dokonano   celem   wypędzenia  Karmelitanek z ich klasztoru w Oświęcimiu,   — a co się faktycznie stało.

Skutkiem tej antykościelnej konspiracji biskupa krakowskiego Macharskiego ze światowym żydostwem — Karmelitanki Bose w Oświęcimiu zostały wypędzone ze swojego klasztoru,

— nieruchomość klasztorna została siostrom zakonnym odebrana i przekazana żydom, którzy obecnie przebudowują budynek i instalują tam koszerną spelunkę.

Sam Macharski przypuszczalnie nie był Polakiem, ale ukraińcem.

Macharski przyjął prawdziwe święcenia kapłańskie, — bo w 1951 roku,

— czyli przed farsą posoborowych „reform” Pawła VI w 1969 roku, — skutkiem czego święcenia kapłańskie księży przyjęte w tym nowym nielegalnym rycie — nie są ważne kanonicznie   — (tak to jest obecnie wielokrotnie podnoszone).

Macharski był bliskim przyjacielem Karola Wojtyły.

Jego nominacja na biskupa, a potem kardynała, została bardzo źle przyjęta przez inteligencję katolicką w Krakowie, która uznała,   — że Macharski otrzymał nominację tytułem nepotyzmu Jana Pawła II.

Znana bowiem była sprawa pomocy materialnej, jaką młody Wojtyła otrzymywał od rodziny Macharskiego w trakcje okupacji,  

— poza tym uważano, że w Polsce byli wybitniejsi kandydaci do sakry w Krakowie niż Macharski.

Imię kardynała Franciszka Macharskiego zapisało się złowrogo w historii Kościoła Świętego, historii Polski i Karmelu   — w niedzielę 23 lutego 1987,

— kiedy jako biskup krakowski podpisał dokument zdrady Chrystusa, Kościoła i Polski.

1 gazetafm

Kopia informacji o zdradzie oświęcimskiej.

(poniżej tłumaczenie)

Od dziś   za 2 lata, karmelitanki z Oświęcimia zostaną przeniesione poza obręb obozu.  

Tak zostało zadecydowane przez siedemnaście osobistości i żydowskich i katolickich, zgromadzonych za zamkniętymi drzwiami w niedzielę 23 lutego w rezydencji Edmunda Rothschilda w Pregny niedaleko Genewy,

— z zamiarem zakończenia polemiki wywołanej instalacją w październiku 1984 klasztoru w miejscu, gdzie nazistowscy kaci przechowywali mordercze gazy oraz rzeczy nadające się do spieniężenia (ubrania, buty etc.) ich ofiar.

Pomimo „deklaracji oświęcimskiej” podpisanej przez władze katolickie i żydowskie dnia 22 lipca 1986 w Genewie,   — spotkanie w Pregny zostało otwarte w atmosferze niepokoju.

W   przemówieniu   zagajającym   prof.   Ady   Steg    — prezydent Światowego Zjednoczenia Żydowskiego przypomniał, — że założycielka klasztoru twierdziła,  — iż karmelitanki nie opuszczą swego klasztoru obecnego   — oraz,  

— że nie miały bynajmniej zezwolenia żydowskiego,   — jako że —  „nie są zainteresowani Oświęcimiem, nie zbudowali tam pomnika i nie umarli tam”.

Na te wywody prof.  Steg odpowiedział tak;

— „My którzyśmy przeżyli, jesteśmy rzecznikami /…/ i dodam zastępcami nieobecnych sześciu milionów   naszych braci, których marzenia zostały brutalnie zduszone.

Dźwigamy ciężki i cenny i święty ciężar ich pamięci /… /

Oświęcim jest symbolem niejednego wydarzenia, lecz jednej rzeczy:

— tej rzeczy nie do pojęcia nie do pomyślenia i nie do wyrażenia jaką  jest Shoah / Holokaust/ .

Orędzie żydowskie    zostało wysłuchane   w szczególności przez kard. Macharskiego, biskupa krakowskiego, — a więc diecezji, w obrębie której znajdują   się   pozostałości,   obozu   zagłady w Oświęcimiu.

Jego stanowisko jakby się zbliżyło do stanowiska swych odpowiedników zachodnich w ciągu kilku ku miesięcy,   — zwłaszcza od czasu, gdy udał się do Jerozolimy, by skupić się przy memoriale Jad Waszem — poświęconym ofiarom Shoah.

Ze   swej   strony   kard.   Decourtray   —    arcybiskup   Lyonu   — oświadczył, —  że jest bardzo szczęśliwy i bardzo ulżony, 

—  jako — że przybył „zaniepokojony” na to zebranie, któremu przewodniczył Theo Klein, — prezydent   Rady   Reprezentacyjnej Instytucji żydowskich we Francji — CRIF.

Delegacja katolicka. w której brał udział również   kard. Lustiger, arcybiskup Paryża,   — zobowiązała się do utworzenia

— „poza obszarem Oświęcim -Brzezinka”   — ośrodka   informacji i modlitwy przeznaczonego do 

— „podsycania wymiany   poglądów   między   kościołami europejskimi na temat Shoah oraz także na temat męczeństwa polskiego”,  — jak również

— „żeby przeciwstawiać się dezinformacji i banalizacji Shoah i przeciw rewizjonizmowi”.

Jeśli chodzi o Karmel — to znajdzie on pomieszczenie w nowym ośrodku przeznaczonym, — by   popierać   dialog   między   żydami a chrześcijanami — mając na uwadze uczucia wyrażone w sposób uzasadniony przez delegacją żydowską” .

W konsekwencji nie powinien mieć miejsca stały kult katolicki na terytorium obozów zagłady.

Kard. Macharski zobowiązał się do czuwania nad realizacją tak ustalonego projektu,   —  zaś dygnitarze katolicy zachodni ze swej strony zobowiązali się do zgromadzenia środków po­trzebnych na ten cel i do realizacji    projektu w ciągu 24 miesięcy.

Reprezentanci judaizmu, którzy   domagali się tylko terminu dwunastu miesięcy,  —   zgodzili  się na przedłużenie, — gdy rozmówcy zwrócili im uwagę, że w Polsce sprawy się toczą powoli.

Wszyscy uczestnicy zebrania ocenili,   — że doszli do wspólnego porozumienia, by

—  „podkreślić” szczególny aspekt Shoah wśród tragedii hitlerowskiej, która tak ciężko poraniła narody Europy, zwłaszcza naród polski, jak również aby uznano tożsamość oraz wiarę każdego mężczyzny lub kobiety za życia oraz po śmierci”.

Kard. Lustiger został zobowiązany do zdania sprawy papieżowi z niniejszego zebrania.

Izabella Vishnic

/1/ Osobistości katolickie: Kard. Daneels /Belgia/, kard. Decourtray /Iyon/, kard. Lustiger /Paryź/.kard. Macharski Kraków/, ojcowie Dujardin, Dupuy. Musiał i Turowicz /swiecki/. Osobistości żydowskie: wielki rabin Sirat. pp. Gerard Riogner / Światowy Kongres żydowski/, Ady Steg/prezydent Światowego Zjednoczenia Izraelickiego/ , Theo Klein / prezydent CRIF, Chock prezydent konsystorza izraelskiego w Belgii,   Ehrlich / przedstawiciel na Europę Bnai Brith międzynarodowego/. Tardes / prezydent rady konsultacyjnej organizacji żydowskich w Belgii/,pani   Sabina Reitmann /zobowiązana do koordynacji/ oraz Hoffenberg / delegat Bnai Brith przyUNESCO.

Le Monde

Tlum H.M  .KSC1995

***

Akt ten miał miejsce w Szwajcarii   —  w   prywatnym  pałacu Rothschild`a koło Genewy,  —  a z dala od oczu i kontroli własnych wiernych w Krakowie.

Przed tym aktem zdrady, Macharski rozpowiadał wszem i wobec, — że jest absolutnie przeciwny usunięciu Karmelitanek z Oświęcimia.

Zmienił   jednak   zadnie   po   swoim pobycie w Izraelu,   — a to na zaproszenie tam ze strony jakiejś żydowskiej fundacji.

Przypuszczalnie zmiana tego zdania musiała nastąpić po pokazaniu Macharskiemu zawartości archiwum UB na jego temat, które Mossad mógł wywieźć z Polski.

—  Argument   teczek zawsze był w Polsce argumentem bardzo silnym, o ile nie koronnym.

+

Potem po podpisaniu tego koronnego dokumentu sprawy potoczyły się dość szybko z niedużymi oporami nieświadomego oszukiwanego – nawet przez własny kler  —  społeczeństwa.

I tak kierując się dalszą koniecznością oszukiwania wiernych diecezji krakowskiej – w tej drastycznej sprawie wypędzenia katolickich zakonnic z ich klasztoru – „bo tak chcą żydzi”,

— diecezje tę rozbito, na krakowską   — i diecezję bielsko-żywiecką w roku 1992 (bp. Tadeusz Rakoczy).

Dzięki temu można było łatwiej dokonać zbrodni przeciw nie tylko Kościołowi czy Polsce,   — ale przypuszczalnie – z perspektywy ostatnich wydarzeń imigranckich w Europie

– był to ruch dalekosiężny,  —  rozpoczynający dalekowzroczne wyniszczanie chrześcijaństwa w Europie w ogóle.

I tak:

9 kwietnia 1993 —  w Wielki Piątek   — Jan Paweł II, za pośrednictwem bpa Tadeusza Rakoczego,   — napisał list do sióstr karmelitanek,  w którym nakazuje im „z woli Kościoła” przenieść się  —  „w inne miejsce w tym samym Oświęcimiu”.

23 maja 1993  —  siostry karmelitanki przejęły na własność dotychczasową dzierżawę wieczystą.

24 maja 1993 —  cztery siostry przeniosły się do nowego klasztoru, wybudowanego nieopodal Centrum.

Untitled-Scanned-102.jpg 1

Klasztor Karmelitanek w dniu wyrzucenia ich z ich własnej nieruchomości (konsekrowanego domu zakonnego). Foto Krzysztof Cierpisz.

8 czerwca 1993 —  matka Maria Magiera wydzierżawiła odpłatnie budynek klasztorny na 30 lat Stowarzyszeniu Ofiar Wojny.

24 czerwca 1993 — matka Maria Magiera oraz Stowarzyszenie Ofiar Wojny poddzierżawiło część budynku klasztornego Fundacji Wioski Dziecięcej „Maja”.

29 czerwca 1993  —  próba   przejęcia   terenu sióstr karmelitanek przez władze RP.

— Prezydent Oświęcimia rozwiązał umowę dzierżawy pomiędzy klasztorem a Stowarzyszeniem Ofiar Wojny — i zarządził jej odebranie Klasztorowi Sióstr Karmelitanek.

— M. Maria Magiera złożyła odwołanie;  —  sąd zawiesił postępowanie.

30 czerwca 1993   —  ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy ogłosił desakralizację kaplicy klasztornej.

6 lipca 1993 —  ostatnie karmelitanki, wraz z siostrą przełożoną opuściły klasztor i wyjechały do klasztoru w Poznaniu.

http://gazetawarszawska.com/pugnae/718-kalkonoswiecimskiego

+

Katolicka wiara i kultura nakazuje być cicho nad trumną wielu osób kontrowersyjnych,   — ale to nigdy nie dotyczy osób publicznych.

Osoby publiczne — a takim był decydent, zdrajca Macharski w pałacu Rothschild`a – tego przywileju nie mają,   —  ani  też, osoby takie nie podlegają prawu do „zbiorowego wybaczenia” i to w dodatku w imieniu skrzywdzonych osób trzecich.

Biskup Krakowa — podobnie do Biskupa Rzymu — podlega bezwzględnej ocenie ich publicznych uczynków.

Tu skutki tych uczynków są straszne.

Zakonnice wyrzucono z klasztoru, Chrystusa poniżono.

Cały Naród cierpi wypędzenie i tylko głupiec nie widzi wymiaru metafizycznego  tego exodusu Polaków z ich Ojczyzny,  

—  a   to   z   równoczesnym zajmowaniem ich polskich siedlisk przez szarańcze ukraińców, Czeczenów czy innych.

Wszystko to jest przygrywką do najazdu żydów z Izraela,   — a może i nawet i z innych części świata.

+

2 marsz

Franciszek Macharski otworzył szarańczy żydowskich ludożerców bramę do Polski, bramę do „po—-in” (nie używamy tego świńskiego słowa).

U żydów „brama”   — jest pojęciem szerokim, pojęciem mistycznym i jest formą kosmodromu dla żyda,  

— służącego mu  a to do zdobycia pozycji wśród gojów,   — a to do przedostania się do niebios celem odebrania Yavehowi jego tronu, który prawnie należy się żydowi.

Te bramy, np.  —  „ryby”  od żyda Góry, —  czy „miłosierdzia” — to zwykły żydowski cyrk, dający żydom władzę nad gojami,

— bo tam likwidowany jest kult  Pana Jezusa Chrystusa, a podrzucany jest kult człowieka.

A człowiekiem jest żyd   —  nikt inny!

Bo przecież goj człowiekiem nie jest!

I taką właśnie bramą jest Oświęcim, przez którą żydzi wchodzą do Naszej Ojczyzny,

— kradną Ją jej prawowitym właścicielom,   — podszywają się pod starożytnych Lechitów,   — ich synów wypędzają na tułaczkę, — albo nawet na obce wojny, — a córki prostytuują w burdelach.

To   są skutki zbrodni Franciszka Macharskiego, jakich on dopuścił się przeciw Panu Jezusowi Chrystusowi w osobach cichych zakonnic z Karmelu.

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie

Herbert Zbigniew,  Przesłanie Pana Cogito

In Christo

Krzysztof Cierpisz

05-08-2016

+++

Za; http://gazetawarszawska.com/antykosciol/4275-pochowek-macharskiego-chichot-piekiel

http://gazetawarszawska.com/antykosciol/229-dzien-judaizmu-w-kosciele-zdrajca

Zdrajca Franciszek Macharski modli się z synagodze.

Przypominamy,   — że kiedy F. Macharski był biskupem metropolitą krakowskim,

—  to obraził on Kościół Święty poprzez podpisanie zdradzieckiego dokumentu, w którym to zobowiązywano Kościół katolicki do wyrzucenia Karmelitanek oświęcimskich z ich legalnego konsekrowanego klasztoru i stanowiącym własną nieruchomość w Oświęcimiu.

Mówiąc ścisłej,   — Macharski pomógł żydom skrzywdzić moralnie i obrabować katolickie zakonnice.

Poza tym, — ten akt wyrzucenia zakonnic z klasztoru był w sprzeczności z posłannictwem Kościoła Świętego, — nie miał podstaw ani w prawie kanonicznym,   ani też nie mógł być uzasadniony teologicznie,

— a na płaszczyźnie prawa karno-cywilnego obowiązującego Polsce — był kryminalnym przestępstwem,   — takim samym jak wymuszenia rozbójnicze.

To wszystko było prostym skutkiem heretyckiej wizyty Karola Wojtyły w synagodze rzymskiej, gdzie ten posoborowy papież – wobec tam zebranych wrogów Chrystusa

– otwarcie potępił katolickich świętych i legalnych papieży za ich nauczanie o żydach, które to nauczanie żydom nie pasowało.

Tym aktem nielojalności wobec Świętych Ojców Kościoła oraz bolszewickiego braku elementarnej kultury społecznej,  

— Wojtyła rozzuchwalił bezczelność żydowską do form i rozmiarów,   — jakie są dziś na porządku dziennym w Polsce   — i to nie tylko w Kościele, ale we wszystkich dziedzinach życia.  

— Np. „Pokłosie” to właśnie pokłosie tamtej wizyty.

Klasztor Karmelitanek w Oświęcimiu był solą w oku agresorów żydowskich, którzy właśnie za pomocą Macharskiego otrzymali dokument zobowiązujący karmelitanki do eksmisji z ich własnego domu.

Usunięcie Karmelitanek miało dwa proste cele:

—  Usunąć klasztor,   — a także zakazać na terenie obozu i okolicach jakiejkolwiek formy kultu katolickiego,  —  a to przy przyzwoleniu na chamskie, wyuzdane (na co są rozliczne dowody) zachowania młodzieży żydowskiej – głownie z Izraela, ale i nie tylko;.

—  Poniżyć Polskę i Polaków,   — zaszczepiając w nich psychologiczny mechanizm automatycznego ustępowania żydom w każdej spornej kwestii.

Ta obecna powódź żydowskiej agresji rozpoczęła się właśnie wtedy w Oświęcimiu,  

— gdzie Macharski do spółki z Wojtyłą dokonali wyłomu w Polskiej linii obrony  —  i   dalekosiężnie   łamiąc  tym polskie morale katolickie i narodowe.

Co warte zanotowania,   — to informacja nt. miejsca tych „negocjacji” i zawarcia „umów”.

Wiadomym jest,   — że sprawy podlegające metropolii rozpatruje się właśnie na terenie siedziby biskupa.

Tu jednak deklaracja o wyrzuceniu karmelitanek została podpisana poza tym terenem.

3 Klasztor_karmelitanek

Karmelitanki _ Le Monde jpg

http://gazetawarszawska.com/2012/02/11/kalendarium-konfliktu-oswiecimskiego/

Żydzi zadeklarowali, że siedziba biskupa w Krakowie nie jest miejscem do obiektywnych negocjacji w sprawie zakonnic oświęcimskich.

Zadecydowano, że spotkanie negocjacyjne musi odbyć się na gruncie neutralnym.

I tak się stało,  —  neutralnym miejscem tego  spotkania był prywatny pałac Rothschilda w Szwajcarii.

Aby zagrać na polskich prowincjonalnych kompleksach do dnia dzisiejszego podaje się,   — że porozumienia te były „genewskie”   — podczas kiedy odbywały się poza Genewą,   — w miejscowości o nazwie Pregny.

4 rothschild-mathieu

http://lmathieu.wordpress.com/2011/08/31/la-dynastie-des-rothschild/

Kiedy  sprawa przestępczej eksmisji karmelitanek z ich domu wyszła na jaw, — odezwało się wiele bardzo krytycznych głosów, — to także ze strony tradycyjnych   księży,   którzy  mieli katolickie sumienia, a tacy jeszcze wtedy w Polsce żyli.

Reakcje niezadowolenia kleru były tak mocne, że zaczęto rozpuszczać pogłoski o tym  —  (BBC było w tym bardzo aktywne),  

— że Macharski był jakoby zmuszony podpisać dokument — lub że był nie w pełni świadom konsekwencji tego „porozumienia”, etc.

Jeden ksiądz powiedział nawet – w prywatnej rozmowie – że on i jego znajomi   kapłani,   którzy  znali Macharskiego od bardzo dawna,  — nie wierzą w to, aby on mógł coś takiego podpisać.

— „On musiałby być pijany, aby popełnić taką głupotę”

– tak wyraził się tenże ksiądz o Macharskim.

Macharski ani nigdy nie przeprosił,   — ani też nie próbował cokolwiek wyjaśniać swoim wiernym.

Teraz zaś, —  jak go widzimy, przebrany za kardynała,  

— chodzi do synagogi na modlitwy,   — siejąc tym dalej demoralizację wśród wiernych.

A niech no Macharski już w tej synagodze pozostanie na stałe, — przynajmniej nie będzie już więcej ciążył finansowo swym własnym parafianom.

A i dla żydów będzie radość, bo to oni będą mogli płacić za niego wikt i opierunek.”

………………….

5 macharski w mycce-fm1

http://gazetawarszawska.com/image-gallery/4276-macharski-kombatant-synagogi

PS:

2 comments

Krzyż-avatar_gazetawarszawska.com-92

Christophorus Lechitus • 17 days ago

Dodajemy na  koniec okoliczności profanacji  na Skałce  opisane przez Łysiaka:

Dzięki   glejtowi od króla „małp” i dzięki gwałtownym naciskom „Salonu” — truchło renegata zostało złożone (przy tyle razy wyszydzanym  przezeń „kropieniu święconą wodą”) na Skałce, w Krypcie Zasłużonych krakowskiego kościoła Paulinów.

— Rozsierdziło to wielu Polaków. Obiektem krytyki stali się m.in. kardynał F. Macharski i przeor skałkowskich Paulinów, A. Napiórkowski.

Prezes Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, K. Strzelewicz, publicznie zapytał:  

—   „Czy o. Napiórkowski nie rozumie, że hańbi polski panteon szczątkami człowieka,   — który zwał członków Armii Krajowej bandytami,   — a Polaków świniami z urodzenia, — i  który oświadczał, że jest alergicznie uczulony na wszystko co polskie? (…) — Oburzająca impreza pochówku Miłosza na Skałce dowodzi,   — że Polacy są pod kolejną okupacją”.

Waldemar Łysiak
RZECZPOSPOLITA KŁAMCÓW
SALON

Spis treści:

Zamiast noty edytorskiej
Część I — WSTĘP czyli „ — Wkurza mnie dosłownie wszystko!”.
Część II — SALON WPŁYWU
1. Salon historyczny
2. „Dzieci Sartre’a”.
3. „Coś w mózgu”.
4. „Salon” PRL-u — część I (prostytucja)
5. „Salon” PRL-u — część II (klika i alibi)
6. W stronę Sartre’a
7. „Opozycja koncesjonowana”.
8. Elitarne dziuple i centra
Część III — MALEFICUS MAXIMUS
1. Zło
2. Od trockizmu do KOR-u
3. Pieski przydrożne
4. Tajny cyrograf „świnksa”
5. Przejęcie władzy
6. Budowanie zrębów
Część IV — CZTERECH JEŹDŹCÓW „SALONU”
1. Czerwony harcerz
2. Gensek honorowy
3. Postępowy katolik
4. Święty guru

Część V —„SALONU” GRZECHY GŁÓWNE
1. Klientela
2. „Polityczna poprawność”.
3. „Murzynek Bambo” a sprawa polska
4. „Salon” ci wszystko wybaczy
5. „Caritas maior iustitia”
6. Elegancja tolerancja
7. Rozdźwięki wśród tolerastów
Część VI — DYKTAT KULTUROWY „SALONU”.
1. „Terroryzm intelektualny”
2. „No pasaran!”
3. Cenzura
4. „ — Panu już dziękujemy! „
5. Laur Nobla daj mi luby!
6. Literacki geniusz, „ Mirek „
7. Promocja, czyli „przemysł kreowania polskich Kunder”
8. Desperados
ZAKOŃCZENIE

© Copyright by Waldemar Łysiak 2004

Krzyż-avatar_gazetawarszawska.com-92

Christophorus Lechitus • 19 days ago

7 macharki-dziwisz w synagodze-original

Macharski — Dziwisz w synagodze

Za: www.gazetawarszawska.com

Data publikacji: 25.08.2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *