Strona główna > NWO > Pocałunek Judasza

Pocałunek Judasza

Transkrypcja filmu z homilii o. Michaela Rodrígueza.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta. Da mihi virtútem contra hostes tuos.  Benedictus Deus in sanctis suis. Amen.

aPozwól mi Cię chwalić, o Święta Dziewico. Daj mi siłę przed Twoimi wrogami. Niech będzie błogosławiony Bóg w swoich świętych. Amen.

Strzeżcie się! Głęboko w Kościele Katolickim jest wróg. Podczas najświętszej nocy w historii ludzkości, kiedy Syn Boży ustanawiał Eucharystię i kapłaństwo. . . był tam wąż, który szeptał do ucha Judasza Iskarioty.

(1)  Ewangelia św. Mateusza 26:46-49 mówi: „Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca”. Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: „Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!”. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: „Witaj Rabbi!”, i pocałował Go„.

(2)  Św. Paweł, wielki apostoł, powiedział do biskupów i duchownych w Efezie, Dz 20:28-30: „Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów„.

(3)  W liście z 4 grudnia 1970 roku s. Łucja z Fatimy napisała: „Matka Boża poprosiła i zaleciła codzienne odmawianie Różańca, powtarzając to wszystko w objawieniach, jakby nas ostrzec, że w tych czasach diabolicznej dezorientacji, nie wolno nam dawać się oszukiwać fałszywymi doktrynami, które hamują wznoszenie się naszych dusz do Boga poprzez modlitwę”.

(4)  Razem ze św. Bazylim, św. Grzegorzem z Nazianzu, św. Atanazym, św. Jan Chryzostom zaliczany jest do czterech najważniejszych wschodnich doktorów Kościoła.

Św. Jan Chryzostom urodził się w 344 AD i większość życia spędził w Antiochii, mieście gdzie zamęczono siedmiu Makabeuszy, i gdzie pierwszy raz ludzi nazywano „chrześcijanami”. W 398 AD został konsekrowany na arcybiskupa i patriarchę Konstantynopola.

Był przeciwieństwem swojego poprzednika, lekkodusznego biskupa Nektariusza. Św. Jan zaczął od „sprzątania domu”, dając księżom więcej pracy i nalegając na więcej modłów. Zażądał powrotu mnichów do klasztorów zamiast ich wędrówek, co nietórzy robili. Nie wydawał żadnych bankietów, spożywał  ubogi posiłek wieczorny, biednie się ubierał, sprzedał bogate meble z biskupiego pałacu, i biednym rozdawał pieniądze, żywność i odzież.

Jego dwu największymi wrogami byli biskupi: Sewerianus, biskup Gabala w Syrii, i Teofilus, patriarcha Aleksandrii. Dzięki pomocy i wsparciu cesarzowej Eudoksji, Teofilus zebrał grupę biskupów z Egiptu, i zorganizowali fałszywy synod, by pozbyć się św. Jana Chryzostoma. Postawili mu fałszywe i frywolne zarzuty – że zwolnił diakona za pobicie służącego, że powołał kilku swoich księży, że wyświecał księży w swojej domowej kaplicy, że sprzedał rzeczy należące do Kościoła, że nikt nie wiedział co robił ze swoimi dochodami, oraz że sam spożywał posiłki. Oskarżyli go również o zdradę cesarza. Cesarz wydał nakaz wypędzenia go, ale sprzeciwili się temu ludzie, którzy zebrali się wokół kościoła by bronić swojego pasterza. W pożegnalnej homilii św. Jan Chryzostom zawołał: „Ze wszystkich stron otaczają mnie gwałtowne burze, ale się nie boję, bo stoję na skale. Mimo że morze się piętrzy i fale są wysokie, nie mogą zatopić łodzi Jezusa. Nie boję się śmierci, która dla mnie jest korzystna, ani wygnania, bo cała ziemia należy do Pana, ani utraty rzeczy, bo na świat przyszedłem nagi, i tak samo muszę go opuścić. Chrystus jest ze mną, więc kogo mam się bać?”

(5)  Św. Jan Eudes założył Zgromadzenie Jezusa i Maryi. Razem ze św. Marią Małgorzatą Alacoque, był założycielem I inicjatorem nabożeństwa do Najświętszego Serca. Urodził się w roku 1601 w Normandii, Francja, i zmarł w 1680. „Najbardziej widocznym znakiem gniewu Pana Boga i najstraszniejszym samosądem jaki On może nałożyć na świat jest Jego pozwolenie by Jego lud dostał się w ręce duchownych, którzy są księżmi bardziej w nazwie niż w czynach, księży którzy praktykują okrucieństwo drapieżnych wilków, zamiast dobroci i czułości oddanych pasterzy„.

(6)  La Salette nadal jest maleńkim miasteczkiem wysoko w Alpach nieopodal Grenoble. W dniu 19 września 1846 roku dwoje biednych dzieci, 14-letnia Melanie Mathieu i 11-letni Maximin Giraud, patrząc na góry, zauważyli niezwykle piękną kobietę. Powiedziała im by się nie bali, że przyszła by powiedzieć im coś bardzo ważnego. Pięć lat później, to objawienie Matki Bożej uznał Kościół Katolicki. Od roku 1858 do 1877 Melanie głosiła orędzie Matki Bożej z La Salette, i spisała je w roku 1878.

Według Matki Bożej Saletańskiej, „Księża, pasterze mojego Syna, poprzez złe prowadzenie się, ich brak szacunku i bezbożność w celebrowaniu świętych tajemnic, ich umiłowanie pieniądza, ich umiłowanie zaszczytów i przyjemności, staną się szambem nieczystości. Biada księżom i poświęconym Bogu, którzy poprzez swoją niewierność i złe życie ponownie krzyżują mojego Syna!

a

(7)  Papież Leon XIII panował przez 25 lat (1878-1903), i zmarł w wieku 93 lat w roku 1903. W czasie swojego pontyfikatu miał świadomość ogromnej infiltracji ateizmu, okultyzmu i wszelkich form zła przedostającego się do społeczeństwa. Szczególnie niepokoił go wpływ masonów, których celem było zrujnowanie Kościoła Katolickiego. Miał najbardziej niezwykłe doświadczenie związane z szatanem. Podczas narady z kardynałami w prywatnej kaplicy watykańskiej 13 października 1884 roku (dokładnie 33 lata przed „cudem słońca” w Fatimie), przechodził przed ołtarzem, kiedy nagle się zatrzymał i wydawał się tracić kontakt z otoczeniem. Jego smukła twarz bladła, oczy patrzyły z przerażeniem, i stał bez ruchu przez kilka minut, aż ci wokół niego myśleli, że umiera. Przybiegł jego lekarz, ale po chwili lub dwóch papież odzyskał zdrowie i niemal z wielkim bólem wykrzyknął: „Och, jakie straszne słowa usłyszałem!” I wtedy papież ułożył słynną modlitwę do św. Michała Archanioła.

Po jakimś czasie papież Leon XIII zwierzył się co to była za wizja. Szatan, gardłowym głosem przechwalał się Bogu, że może zniszczyć Kościół, jeśli będzie miał więcej czasu i władzy. Poprosił Boga o 75, potem o 100 lat. Pan Bóg spełnił jego prośbę, zaznaczając, że zostanie ukarany jeśli mu się to nie uda.

Jako środek boskiej ochrony przed szatanem, Leon XIII nakazał odmawianie trzech Zdrowasiek i modlitwę do św. Michała Archanioła po każdej cichej Mszy. Odmawianie tych modlitw po Mszy zniesiono w większości parafii po II Soborze Watykańskim.

(8)  W encyklice Pascendi Dominici Gregis z 8 września1907 roku, w której potępił herezję modernizmu, Pius X napisał, że heretycy znajdowali się „nie tylko wśród największych wrogów Kościoła, ale, co jest najgorsze i godne ubolewania, w jego łonie„. Tych modernistów nazywa „najbardziej zgubnymi ze wszystkich adwersarzy Kościoła„. Zauważa, że oni tylko dążą do zniszczenia Kościoła od środka. Pisze, że to niebezpieczeństwo „jest obecne niemal w każdej żyle i sercu Kościoła”.

(9)  Od roku 1958 do 1964, w Rzymie pracował o. Malachi Martin, ksiądz jezuicki, gdzie był bliskim współpracownikiem kard. Augustyna Bea i dwu papieży, Jana XXIII i Pawła VI. Jak pisał o. Martin, 29 czerwca 1963 roku, zaledwie tydzień po wyborze papieża Pawła VI, w Kaplicy św. Pawła na Watykanie odbyła się diaboliczna ceremonia zwana „intronizacją upadłego anioła Lucyfera”, i wiązało się to z równoległymi rytuałami w Ameryce (bardzo możliwe w Charleston, Płd. Karolina). W ten sposób formalnie intronizowano szatana w Watykanie.

(10)  Na początku lat 1960, w czasie II Soboru Watykańskiego,  Matka Najświętsza pokazała się w Garabandal, małym mieście w północno-wschodnich górach Hiszpanii. Objawiła się czterem młodym dziewczynom: Marí a Loli, Conchita, Jacinta i Marí a Cruz. Chociaż objawienia te nie są uznane przez Kościół, św. o. Pio wspierał je w stu procentach, i lokalny biskup potwierdził, że nie w ma nich żadnej sprzeczności z wiarą katolicką. Matka Boża powiedziała w Garabandal: „wielu kardynałów, biskupów i księży jest na drodze do piekła i ciągną za sobą dużo więcej dusz„.

(11) W dziewiątą rocznicę koronacji na papieża, w święto św. Piotra 29 czerwca 1972 roku, papież Paweł VI powiedział: „Myśleliśmy, że po soborze nadejdzie słoneczny dzień dla Kościoła. Ale zamiast tego nadszedł dzień z chmurami, sztormami i ciemnością. . . i jak to się stało? Była jakaś moc, wroga moc. Nazwijmy ją po imieniu: szatan. To tak jakby przez jakieś tajemnicze pęknięcie do świątyni Boga wdarł się dym szatana„.

(12)  Kilka lat po rozpoczęciu pontyfikatu, papież Jan Paweł II, 7 lutego 1981 roku, oświadczył:

Musimy przyznać, realistycznie i z uczuciem głębokiego bólu, że dzisiejsi chrześcijanie w dużej mierze czują się zagubieni, zmieszani, zakłopotani, a nawet rozczarowani; idee przeciwstawne prawdzie objawionej i zawsze nauczanej, są rozproszone w obfitości; herezje, w pełnym i właściwym znaczeniu słowa, były szerzone w dziedzinie dogmatów i moralności, wywołując wątpliwości, niejasności i bunt; liturgia została zmodyfikowana. Chrześcijanie są kuszeni przez ateizm, agnostycyzm, i socjologiczne chrześcijaństwo pozbawione zdefiniowanych dogmatów lub obiektywnej moralności„.

(13)  17 marca 1990 roku, kard. Oddi powiedział  włoskiemu Lucio Brunelli: „Trzecia Tajemnica nie ma nic wspólnego z Gorbaczowem. Matka Najświętsza ostrzegała nas przed apostazją w Kościele„.

(14)  W wywiadzie w 1992 roku o. Malachi Martin powiedział: Nie ma nawet dziesięciu biskupów, którzy byliby w czymś zgodni. Nie ma dwustu księży którzy byliby w czymś zgodni. Nie ma żadnej spójności w kwestii prawdziwej obecności Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa do Matki Bożej, znaczenia celibatu, znaczenia czystości, znaczenia małżeństwa, czy znaczenia ludzkiego życia. Rozdziera nas niezgoda. Większość amerykańskich katolików akceptuje antykoncepcję. Większość akceptuje aborcję. Wysoki procent akceptuje homoseksualizm. Co to jest? Mamy rozpowszechniony homoseksualizm w seminariach, kierowany przez biskupów. Mamy heretyków wykładających w seminariach, rządzonych przez biskupów. Zobacz! Kościół taki jaki znamy już nie istnieje! I Rzym nie może z tym nic zrobić. Kard. Ratzinger nie może nic z tym zrobić. Papież nie może nic z tym zrobić. Oni wiedzą o tym wszystko, ale nie mogą nic zrobić. Potem dowiadujemy się, że w Archidiecezji Chicago jest  grupa księży praktykująca między sobą satanistyczną pedofilię i zabiją każdego dysydenta z własnej grupy.  Od ilu lat to się dzieje? I nikt nie zrobił nic w tej sprawie! Zobacz, organizacja jest tylko fasadą. Kościół taki jak dawniej nie istnieje”.

 (15)  W listopadowym numerze z 2000 roku Christian Order  opublikowano następującą informację: W latach 1930 przywództwo komunistyczne wydało rozporządzenie na cały świat o infiltracji Kościoła Katolickiego. Szczegółowe wyjaśnienia o osłabianiu Kościoła przez komunistów przekazała pani Bella Dodd na początku lat 1950. Mówiąc jako były wysokiego szczebla funkcjonariusz Amerykańskiej Partii Komunistycznej, Dodd powiedziała: W latach 1930 w szeregi duchowieństwa wprowadziliśmy 1.100 mężczyzn w celu zniszczenia Kościoła od środka. Zadaniem tych mężczyzn było wyświęcanie na księży i zdobywanie wysokiego szczebla wpływowych stanowisk prałatów i biskupów. Około 10 lat przed II Soborem Watykańskim powiedziała: „Już teraz oni zajmują najwyższe stanowiska w Kościele” – gdzie pracowali by zmienić Kościół. Powiedziała, że te zmiany będą tak drastyczne, że „nie rozpoznacie Kościoła Katolickiego„.

(16) Jesienią 2002 roku, o. Nicholas Gruner, znany na całym świecie ekspert fatimski, napisał: „Przez Orędzie Fatimskie Pan Bóg mówi także, że ześle na świat cztery kary: wojnę, głód, prześladowanie Kościoła i prześladowanie Ojca Świętego. Czego większość ludzi nie wie, łącznie z tymi w Kościele, jest to, że prześladowanie Kościoła przechodzimy właśnie teraz. Jest to straszna kara. Kościół Święty-Matka jest teraz prześladowany przez infiltrację zboczeńców; heretyków; apostatów takich jak masoni, komuniści; a zwłaszcza przez sieć pedofilską i homoseksualną. Prześladowanie Kościoła jest duchową karą, która jest dużo gorsza niż wszystkie kary materialne. To ta duchowa kara stanowi powód skandalu pedofilskiego we współczesnym Kościele„.

 (17) W ostatnich latach widzieliśmy rezygnacje arcybiskupów Atlanty i Santa Fe z powodu afer z kobietami; dwaj biskupi z Palm Beach, Floryda, po kolei rezygnowali w wyniku zarzutów o molestowanie chłopców; biskup Santa Rosa, Kalifornia, rezygnuje po wiarygodnych oskarżeniach o molestowanie seksualne jednego ze swoich księży i doprowadzenie do bankructwa swojej diecezji; biskup Springfield, Illinois, rezygnuje z powodu zarzutów o rozwiązłość homoseksualną; biskup pomocniczy w Nowym Jorku umiera na skutek AIDS po 4 latach na odwyku narkotykowym; inny biskup pomocniczy z Nowego Jorku rezygnuje z powodu przyznania się do związków z kobietami; arcybiskup Milwaukee nagle rezygnuje po upublicznieniu sprawy wypłacenia $450.000 młodemu mężczyźnie; biskup St Petersburga przyznaje, że $100.000 wypłacił jako kompromis pracownikowi, który oskarżył go o molestowanie seksualne.

Suub tuum præsídium confúgimus, sancta Dei Génetrix; nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus nostris, sed a perículis cunctis líbera nos sempre, Virgo gloriósa et benedícta.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

Pocałunek Judasza Iskarioty – cz. 2

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta. Da mihi virtútem contra hostes tuos. Tibi laus, Tibi glória, Tibi gratiárum áctio in sǽcula sempitérna, o beáta Trínitas. Amen.

(1)Podczas Ostatniej Wieczerzy, Jan 13:21: „To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: 'Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi'. I 26-27: „Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka [chleba] wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: „Co chcesz czynić, czyń prędzej!”.

(2)W Ewangelii św. Mateusza 10:21-23, Syn Boży mówi swoim dwunastu uczniom:  „Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego„.

 (3)  26 grudnia 1957, s. Łucja z Fatimy powiedziała do o. Fuentesa: „Najświętsza Dziewica Maryja powiedziała mi, że szatan jest w nastroju by zaangażować się w decydującą bitwę z Dziewicą. Teraz musimy wybrać; albo jesteśmy z Panem Bogiem, albo z szatanem. Nie ma innej możliwości„.

(4) Herezja ariańska wywołała katastrofalne zamieszanie w Kościele w latach 336-381 AD. W 325 AD arianizm został potępiony w Nicei, gdzie zebrał się I Sobór Ekumeniczny. Ale w 336 AD pojawiła się ponownie. W końcu opanowała około 90% biskupów, zanim została pokonana 50 lat później. W wyniku wywołanego zamieszania i utraty wiary, nawet wielki św. Atanazy był prześladowany i wypędzony.

(5)  Opat św. Jan Gualbert urodził się we Florencji, Włochy, pod koniec X wieku. Był założycielem Benedyktynów (Val Ambrosian). Wykazał się heroiczną cnota chrześcijańską kiedy wybaczył mordercy swojego brata. Zanim został mnichem, z grupą żołnierzy szukał mordercy brata. Kiedy go znaleźli, morderca wyciągnął ręce w formie krzyża i poprosił o litość przez wzgląd na ukrzyżowanego Chrystusa. Św. Jan wybaczył mu, i dzięki temu wspaniałemu aktowi wybaczenia, Pan Bóg doprowadził do tego, że Jan został mnichem.

Pomimo wzorowego chrześcijańskiego miłosierdzia i wybaczenia, św. Jan Gualbert nie zawahał się by usunąć skorumpowanego hierarchę. Udał się do Rzymu by prosić papieża o usunięcie arcybiskupa Florencji, gdyż nie zasługiwał na ten urząd. Powodem jego petycji było to, że arcybiskup wypłacił pieniądze pewnym wpływowym osobom żeby został mianowany arcybiskupem.

 (6) Objawienie Matki Bożej z La Salette zostało uznane przez Kościół Katolicki w roku 1851. Według Niej „Wikariusz mojego Syna będzie musiał dużo wycierpieć, bo przez jakiś czas Kościół będzie ofiarą wielkich prześladowań; będzie to czas ciemności. Kościół przejdzie przez straszny kryzys. Wszystkie świeckie rządy będą miały jeden i ten sam plan, będzie to zniesienie i pozbycie się każdej zasady religijnej, żeby utorować drogę materializmowi, ateizmowi i wszelkiego rodzaju złu. Rzym straci wiarę i stanie się siedliskiem antychrysta„.

 (7)  Pod koniec lat 1930, zanim kard. Eugenio Pacelli został papieżem Piusem XII, powiedział: „Niepokoją mnie przekazy Najświętszej Dziewicy dla s. Łucji z Fatimy. Ta uporczywość Maryi o niebezpieczeństwach które zagrażają Kościołowi jest boskim ostrzeżeniem przeciwko samobójstwu zmiany wiary, jego liturgii, jego teologii i jego duszy„.

 (8)  Przed śmiercią w 1981 roku, o. Joaquin Alonso, który przez 16 lat był oficjalnym archiwistą Fatimy, zeznał co następuje o Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej: „Jest więc całkowicie prawdopodobne, że tekst odnosi się konkretnie do kryzysu wiary w Kościele i zaniedbań samych duchownych [i] wewnętrznych walk w łonie Kościoła i poważnego zaniedbania duszpasterskiego wyższej hierarchii„.

 (9)  W wywiadzie z 1991 roku o. Malachi Martin powiedział co następuje: „Wszystko co wiemy od świętych i papieży począwszy od XIX wieku mówi, że to szczególne stulecie jest czasem kryzysu w tej trwającej 2.000 lat walce między Chrystusem i szatanem. Jeśli mamy być szczerzy, musimy powiedzieć, że wystąpił wielki wzrost grzechu publicznego lub ustanowionego [prawnego]. Jest ogromny wzrost liczby aborcji. Wielki wzrost w dziedzinie pornografii. To wszystko trzeba przypisać intensywnej działalności szatana. Uważam, że jesteśmy świadkami dochodzenia do punktu kryzysowego wielkiej bitwy między Lucyferem i Maryją, Matką Bożą„.

 (10)  O. Malachi Martin, w wywiadzie z 1991roku: „Duchowni nie podejmą prawdziwych działań, gdyż nie chcą problemów. Nie chcą być niepopularni. Nie chcą męczeństwa. Wielu biskupów i księży uważa, że aborcja to nic złego. Oni stracili wiarę. Nie są już katolikami. Stali się neokatolikami, co jest w połowie drogi między episkopalianami i klubami rotariańskimi. W dziedzinie edukacji sytuacja jest jeszcze gorsza. Nie ulega wątpliwości, że zniknęła nauka katechizmu, nauka religii. Jezuici, dominikanie, karmelici i franciszkanie stali się zlaicyzowani. I nie można już mówić o kolegiach katolickich. Nie ma sposobu oszacowania dokonanych szkód. Teraz marksiści, lesbijki i homoseksualiści mają równe prawa na katolickich uczelniach. Uczą o prezerwatywach, homoseksualnym sposobie życia, i eutanazji. katolickie instytucje edukacyjne chcą być jak inne. Chcą się wkupić w system, ale niefortunnie system jest amoralny. Dlatego sytuacja Kościoła jest bardzo przykra pod tym względem. Do tych problemów dochodzi fakt, że Kościół jest podzielony na odłamy. Ogromna większość katolików w krajach zachodnich została odciągnięta od Kościoła. Już nie modlą się w ten sam sposób. Już nie wielbią w ten sam sposób. Już nie myślą w ten sam sposób. Nie ma postu i abstynencji. Nasz Kościół się laicyzuje bo zniknęła wiara„.

 (11) Papież Jan Paweł II, pisząc o Kościele w Europie w Ekshortacji Apostolskiej Ecclesia in Europa z 28.06.2003, nr 9, stwierdza: „Jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa. . . Europejska kultura sprawia wrażenie  'milczącej apostazji” człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał„. [http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html]

(12)  Bernard Janzen, kanadyjski dziennikarz i wydawca napisał w roku 1990: „Istnieje duża rozbieżność między rzeczywistością danej sytuacji i obrazem pokazywanym na zewnątrz. Obecny establiszment Kościoła okres jego historii po II Soborze pokazuje jako wielką odnowę i drugie Zielone Świątki. Twarda rzeczywistość statystycznego spadku, szeroka utrata wiary wśród duchownych, i niekończące się skandale, potwierdzają to, że ten PR był aktem wielkiego oszustwa„. . . Przypominam, że ojcem kłamstw i oszustwa jest nikt inny niż sam szatan.

 (13)  O. Malachi Martin w wywiadzie z 1990 roku: „Uważam że źródłem wszystkich kłopotów jest nowa msza. Jest to nieszczęście, gdyż abp Annibale Bugnini zaprojektował tę mszę celowo, by wykreować ceremonię niekatolicką. Problem z nową mszą jest taki, że to przyczyniło się do powstania nieważnych mszy. Odsunęło także myśli człowieka od głównego punktu Mszy, Ofiary na Golgocie. Teraz jest to posiłek wspólnotowy odbywający się przy stole. Ksiądz jest pastorem, a my, lud, mamy wspólny posiłek„.

Nie bez powodu św. Jan Chryzostom, doktor Kościoła, deklaruje: „Korytarze piekła wybrukowane są czaszkami biskupów„.

(14)  Na początku lat 2000 ujawniono międzynarodową chat-line homoseksualnych księży pod nazwą „Aniołowie św. Sebastiana”. Na witrynie były pornograficzne zdjęcia, wulgarny język i rozmowy pomiędzy homoseksualnymi duchownym katolickimi. Szczególnie nieprzyzwoity jest wulgarny bp Reginald Cawcutt, biskup Cape Town, Afryka Południowa, który na tej chat-line wyraża swoje homoseksualne fantazje. Przez ponad 4 lata Cawcutt nie miał żadnych sankcji z Watykanu. Nadal był przedstawicielem Konferencji Episkopatu RPA ds. AIDS i Komunikacji Społecznej. Zrezygnował w hańbie dopiero kiedy The Washington Times opublikował artykuły ujawniające jego zaangażowanie w Aniołach św. Sebastiana.

 (15)  Abp Rembert Weakland, były szef Archidiecezji Milwaukee zrezygnował w roku 2002 z powodu skandalu homoseksualnego i finansowego. Paul Marcoux, były student teologii Marquette University, w maju 2002 roku ujawnił, że otrzymał $450.000 kompensaty za oskarżenie arcybiskupa o atak seksualny ponad 20 lat temu. Pieniądze pochodziły z archidiecezji. Weakland nie powstrzymał molestujących seksualnie księży i pozwolił im być aktywnymi pasterzami bez ostrzeżenia parafian ani policji. Adwokaci ofiar molestowania powiedzieli, że ukrywanie przez niego własnych problemów seksualnych stanowiło część szablonu tajemniczości, obejmującego ukrywanie kryminalnego zachowania osób molestujących dzieci.

 (16) W marcu 2002 roku papież Jan Paweł II otrzymał kanoniczną petycję od różnych członków wiernych z Archidiecezji San Antonio, Texas, żądających usunięcia z urzędu abpa Floresa z uwagi na ukrywanie przez niego kryminalnych zachowań homoseksualnych księży w jego diecezji i wypłacenia milionów dolarów wymuszając w ten sposób milczenie na ofiarach tych drapieżników. Petycja do papieża zarzuca, że abp Flores „ogromnie zaniedbywał sprawowanie biskupiego urzędu, nie chronił dóbr doczesnych archidiecezji i wiarę powierzonego mu ludu naraził na niebezpieczeństwo, poprzez pozostawienie wolnej ręki seksualnym drapieżnikom„.

 (17)  W czerwcu 2010 roku dokumenty procesowe potwierdziły, że były arcybiskup Los Angeles, kard. Roger Mahony przyznał pod przysięgą, że chronił molestującego księdza w latach 1980. Ksiądz ten, o. Michael Baker, obecnie odsiaduje karę 10 lat więzienia. Archidiecezja zgodziła się na wypłatę rekordowej sumy $600 milionów w roku 2007 ponad 500 rzekomym ofiarom. John Manly, adwokat powoda, opisał zeznania kardynała jako kogoś kto „utrudnia, unika, kłamie i wszystko usprawiedliwia„.

Faktycznie wróg jest wewnątrz. Prawie 100 lat temu, Matka Boża Fatimska zeszła na ziemię by nalegać na nas żebyśmy odmawiali Różaniec i odprawiali pokutę. Ostrzegła nas, że wielka apostazja w Kościele rozpocznie się na górze.

Virgo Dei Génetrix, María, deprecáre Iesum pro me.

Pocałunek Judasza Iskarioty – cz. 3

W imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta. Da mihi virtútem contra hostes tuos. Sit Nomen Dómini benedíctum! Amen.

(1)Podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus Chrystus umoczywszy kawałek chleba podał go Judaszowi Iskariocie. Jan 13:30: „A on po spożyciu kawałka [chleba] zaraz wyszedł. A była noc„.

 (2) W Ewangelii św. Mateusza 10:34: „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy„.

(3)  26 grudnia 1957 roku, w wywiadzie dla o. Fuentesa, s. Łucja powiedziała: „Tym co zasmuca Niepokalane Serce Maryi i Serce Jezusa jest odchodzenie religijnych i kapłańskich dusz. Szatan wie, że odchodzący religijni i księża od swojego pięknego powołania ciągną ze sobą liczne dusze do piekła. . . Szatan chce przejąć konsekrowane dusze. Usiłuje je skorumpować żeby uśpić dusze świeckich, a tym samym doprowadzić je do ostatecznej zatwardziałości„.

 (4) W liście z 16 września 1970 roku s. Łucja napisała: „szatan mógł przemycić zło pod pozorem dobra” i „szatanowi udało się zwieść i oszukać dusze, które mają dużą odpowiedzialność ze względu na zajmowanie przez nich stanowiska! Oni są ślepcami prowadzącymi ślepców„.

 (5)  W 1527 roku król Anglii Henryk VIII zamierzał pozbyć się żony po trwającym 18 lat małżeństwie, królowej Katarzyny, i zastąpić ją Anną Boleyn. Szukał poparcia Johna Fishera, jednego z najwybitniejszych osób w owym czasie. Fisher od 25 lat był wzorowym biskupem Diecezji Rochester, w czasach kiedy życie wielu biskupów było mniej niż budujące. Był ulubieńcem ojca i babki króla Henryka. Był kanclerzem Uniwersytetu Cambridge, członkiem Prywatnej Rady królewskiej, liderem Izby Lordów i wśród księży, i powszechnie znanym z powodu pobożności i wiedzy.

Św. Jan Fisher sprzeciwił się zdradzie małżeńskiej króla Henryka, i ogłosił, że Henryk i Katarzyna byli prawdziwymi mężem i żoną, ich córki były prawowite, i co Bóg złączył człowiek nie powinien rozdzielać. Henryk zwołał całą angielską hierarchię i zażądał by dała mu tytuł „protektora i głowy angielskiego kościoła i duchowieństwa”. Św. John Fisher niemal sam prowadził sprzeciw. Kiedy przykuty chorobą do łóżka usłyszał, że prawie wszyscy prałaci podpisali przysięgę potwierdzającą zwierzchnictwo Henryka i odrzucenie władzy papieża, powiedział: „fort został zdradzony„, przerzucając w ten sposób winę bardziej na wiarołomnych duchownych niż na przekornego króla. Około 95 % angielskich biskupów i duchownych zdradziło Świętą Matkę Kościół!

22 czerwca 1535 roku, 71-letniego i ledwie chodzącego św. Johna Fishera zabrano z Tower of London do pobliskiej Tower Hill. Na szafocie, tuż przed ścięciem, św. Jan powiedział: „Przyszedłem tu by umrzeć za Chrystusowy Kościół Katolicki. I dziękuję Bogu. . .”

 (6)  Kościół Katolicki uznał objawienia maryjne Matki Bożej Dobrych Wydarzeń z 1634 roku w Quito, Ekwador. W tym objawieniu, Matka Boża powiedziała czcigodnej Mariana de Jesus Torres, że pod koniec XIX i przez większość XX wieku Kościół dotknie wielka herezja. Powiedziała, że zostanie zaatakowany i zbezczeszczony Sakrament Małżeństwa, wprowadzone zostanie niegodziwe prawo w celu pozbycia się tego sakramentu i ułatwienia wszystkim życia w grzechu. Ostrzegła także: „Duch chrześcijański będzie szybko zanikał, wyłączając szlachetne światło wiary, aż osiągnie punkt niemal całkowitego i ogólnego zepsucia moralności„. Powiedziała o księżach, którzy staną się beztroscy w spełnianiu świętych obowiązków, o braku powołań kapłańskich i religijnych, że wśród dzieci zaniknie niewinność, a wśród kobiet skromność.

 (7) Matka Boża z La Salette ujawniła co następuje: „Szefowie, liderzy ludu Bożego zaniedbali modlitwy i pokutę, a szatan przyciemnił im rozum. Stali się wędrownymi gwiazdami, które stary szatan ściągnie ogonem by ich zniszczyć. Wielka liczba księży i członków zakonów religijnych odejdzie od prawdziwej religii; wśród nich będą nawet biskupi„.

 (8)  Papież Paweł VI, 29 czerwca 1972 roku: „Przez jakieś pęknięcie dym szatana przedarł się do Kościoła Bożego„.

 (9)  W 56 rocznicę „cudu słońca” 13 października 1973 roku, w japońskim mieście Akita Matka Boża powiedziała s. Agnes Sasagawa: „Dzieło szatana przedostanie się do Kościoła w taki sposób, że zobaczy się kardynałów kłócących się z kardynałami, biskupów z biskupami. Księża którzy mnie czczą będą lekceważeni i sprzeciwiać się im będą współbracia. . . kościoły i ołtarze będą splądrowane; Kościół będzie pełen tych, którzy akceptuja kompromisy i będzie nakłaniał wielu kapłanów i wiele dusz konsekrowanych do porzucenia służby Bogu„. Objawienie Matki Bożej w Akita jest uznane i akceptowane przez Kościół Katolicki. [źródło: http://www.marypages.com/AkitaPolish.htm]

(10)  W 60 rocznicę „cudu słońca”, 3 października 1977 roku, papież Paweł VI powiedział: „Ogon szatana działa na rzecz rozpadu katolickiego świata. Ciemność szatana przedostała się i szerzy się w Kościele Katolickim nawet na szczycie. Apostazja i utrata wiary szerzą się na świecie i na najwyższych szczeblach Kościoła„.

(11)  W 1995 roku, kard. Mario Luigi Ciappi, teolog pięciu kolejnych papieży (od Piusa XII do Jana Pawła II) powiedział prof. Baumgartnerowi z Salzburga, Austria: „Trzecia Tajemnica przepowiada, między innymi, że wielka apostazja w Kościele rozpocznie się od samej góry„.

(12)  Pani Bella Dodd, która nawróciła się na wiarę katolicką tuż przed śmiercią, była radcą prawnym Komunistycznej Partii USA. Wygłaszała serię wykładów na Uniwersytecie Fordham i w innych miejscach w okresie przed II Soborem Watykańskim. Czasopismo Christian Order w numerze z listopada 2000 roku publikuje relację mnicha, który był na jednym z jej wykładów na początku lat 1950:

Słuchałem tej kobiety godzinami i włos mi się jeżył. Wszystko o czym mówiła dokładnie się spełniło. Można by myśleć, że była największą prorokinią świata, a nie była żadną prorokinią. Ujawniała tylko krok po kroku plan komunistycznego podważania Kościoła Katolickiego. Tłumaczyła, że spośród wszystkich religii świata, Kościół Katolicki był jedynym, którego bali się komuniści, bo był ich jedynym skutecznym przeciwnikiem. Cały pomysł polegał na zniszczeniu nie samej instytucji Kościoła, ale wiary ludu, a nawet na wykorzystaniu jego instytucji, jeśli możliwe, do zniszczenia wiary poprzez promowanie pseudoreligii: czegoś co przypominało katolicyzm, ale nie było prawdziwe. Kiedy zniszczy się wiarę, wyjaśniała, do Kościoła wprowadzi się poczucie winy. . . żeby oczernić „Kościół przeszłości” jako opresyjny, autorytarny, pełen uprzedzeń, arogancki w twierdzeniu, że jest jedynym posiadaczem prawdy, i odpowiedzialnym za podziały religijne na przestrzeni stuleci. Będzie to konieczne po to, żeby zawstydzić liderów Kościoła i doprowadzić do „otwarcia się go na świat” i przyjęcia bardziej elastycznej postawy wobec wszystkich religii i filozofii. Wtedy komuniści wykorzystają tę otwartość do osłabienia Kościoła„.

(13) W wywiadzie w 1990 roku, o. Malachi Martin skomentował: „Obecnie w wielu kościołach, jeśli chcesz się wyspowiadać, co może być trudne, okaże się, iż jest to przyjazny czat między tobą i księdzem. Niekiedy będzie z tobą spacerował po ogrodzie i rozmawiał. Jest to przyjazny czat między ludźmi. Do księdza przyszedłeś by otrzymać rozgrzeszenie za grzechy. Ale teraz uważa się, że ksiądz nie daje żadnego rozgrzeszenia. Żałujesz za swoje grzechy i on daje ci błogosławieństwo. Nie ma już spowiedzi! Nie ma spowiedzi bo nie ma grzechu„.

 (14) W wywiadzie z 1991 roku o. Malachi Martin stwierdził: „W Kościele jest znacząca liczba biskupów i kardynałów, którzy są przeciwni dwu rzeczom. Sprzeciwiają się Rzymskiej Mszy jaką znamy z okresu przed II Soborem, i sprzeciwiają się wszystkiemu co łączy się z Matką Bożą. Nie chcą słyszeć o Fatimie. Nie chcą słyszeć o Akita. Nie chcą nawet słyszeć o Lourdes. Istnieje skoordynowana międzynarodowa próba ataku i oczerniania Fatimy i pomniejszania jej znaczenia. Jest to znak działalności szatana. Dla mnie najbardziej żałosne jest spotykanie się z parafiami, w których nigdy nie słyszano o tym, że Msza stanowi ofiarę Golgoty. Pod przywództwem parafialnego księdza i z nakazów biskupa, katechizmy parafialne, książki religijne i homilie, wszystkie odzwierciedlają odchodzenie od wiary. Dzieci nie znają katechizmu. Nie znają podstawowych doktryn Kościoła. Jeśli pytasz mnie o to co jest fundamentalną przyczyną bałaganu w Kościele, odpowiem, że jest to zakłócenie i zniszczenie Mszy„.

 (15) W latach 1990 i 1991 o. Malachi Martin dalej stwierdził: „Obecnie wielu biskupów i księży to apostaci. Już nie są katolikami. Katolik to człowiek, który wie że Msza jest ofiarą Golgoty, oddany jest Matce Bożej, Ojcu Świętemu, modli się i przestrzega praw Kościoła. Teraz w wielu miejscach nie ma już tego typu katolickich księży. Są setki biskupów, którzy swoimi doktrynami i naukami są poza Kościołem. I zachowanie biskupów. W Ameryce są homoseksualni biskupi, którzy w swoich domach mają homoseksualnych partnerów„.

Nie bez powodu św. Jan Chryzostom, doktor Kościoła, mówi: „Korytarze piekła wybrukowane są czaszkami biskupów”.

(16) 13 grudnia 2005 roku, o. Bob Hoatson wszczął sprawę sądową przeciwko kard. Edwardowi Egan z Nowego Jorku i innym dziewięciu funkcjonariuszom i instytucjom Kościoła, twierdząc, że stosowano „odwet i nękanie”, które rozpoczęły się kiedy Hoatson zarzucał tuszowanie nadużyć przez duchowieństwo w Nowym Jorku i zaczął pomagać ofiarom. O. Hoatson postawił kardynałowi zarzut, że jest „aktywnym homoseksualistą”, i że posiada „osobistą wiedzę w tej kwestii”. Jego proces dotyczył również dwóch innych wysokich rangą księży w regionie jako aktywnych gejów – bpa Howarda Hubbarda z Albany i abpa Johna Myersa z Newark. O. Hoatson uważa, że ci aktywni biskupi boją się tego, że zostaną ujawnieni kiedy zwrócą się przeciwko księżom-pedofilom. Ukrywany homoseksualizm biskupów, o czym mówi proces, „naruszył możliwość pozwanych w sprawowaniu nadzoru i kontroli drapieżników, i był wykorzystywany jako przyczyna odwetu”.

Ostatnio Hartford Courant napisał, że w ciągu 12-letniej posługi kard. Egana jako biskup Bridgeport, wielokrotnie zaniechał śledztwa w sprawie księży kiedy widoczne były oznaki przemocy. Diecezja Bridgeport musiała zgodzić się na wypłatę ofiarom $12-15 milionów. Odnosząc się do jednego niesamowitego przypadku zaniedbania, jak pisze Hartford Courant, w roku 1990 Egan otrzymał notę o „nasilających się zarzutach” wobec ks. Charlesa Carr z Norwalk za molestowanie chłopców. Egan pozwolił Carrowi pracować przez pięć kolejnych lat, zawieszając go dopiero po wszczęciu procesu, i w 1999 roku mianował go kapelanem w szpitalu Danbury. I kolejny przykład? The Connecticut Post napisał, że na początku jego posługi, dziesiątki osób stawiało zarzuty ks. Raymondowi Pcolka z Greenwich o molestowaniu seksualnym i przemocy wobec dzieci. Egan uważał, że nigdy „nie udowodniono” by oskarżający mówili prawdę. Cóz, Egan nawet nie zadał sobie trudu by porozmawiać z nimi i dalej trzymał Pcolka.

Michael Brendan Dougherty z Diecezji Nowego Jorku napisał 8 lutego 2012 roku w Business Insider, że kard. Egan ukarał pewnych księży. Ale nie tych, którzy molestowali dzieci. Błyskawicznie ukarał i usunął tych katolickich księży, którzy odprawiali tradycyjną Mszę łacińską, jeśli uznał, iż nie wykazują wystarczającej wobec niego uległości. Dougherty pisze, że za swojego niecnego panowania jako książę Kościoła Egan rozpieszczał molestujących, a prześladował porządnych księży.

(17)  Poniżej fragment wpisu Erica Giunta 21.04.2010 w RenewAmerica.com.

W 2004 roku grupa zaniepokojonych katolików świeckich z Archidiecezji Miami założyli organizację obserwatorów pod nazwą Christifidelis. Zostali do tego zmuszeni z uwagi na, jak to nazywali, gejowską superstrukturę rządzącą archidiecezją. Ich zarzuty: ogromna większość księży z tej archidiecezji to seksualnie aktywni geje, wielu księży marnotrawiło fundusze kościelne na życie w przepychu, a abp Favarola i wikariusz generalny William Hennessey oskarżani są o uczestnictwo w tej superkulturze. 20 kwietnia 2010 roku Stolica Apostolska zmusiła Favarola do rezygnacji.

Istnieją setki stron dokumentów składających się przeważnie z anonimowych zeznań oskarżających rożnych księży diecezjalnych o rozwiązłość i nieprawości finansowe za panowania Favarola. Były ksiądz z Archidiecezji Miami zauważył: „Nie można było zarządzać bez gejowskiego kleru, ani w Archidiecezji Miami, ani w żadnej innej„.

Gaude, María Virgo, cunctas hǽreses sola interemísti in univérso mundo.

Ojciec Michael Rodríguez, tłum. Ola Gordon

Po więcej wartościowych materiałów zapraszamy na chomiczka Oli:

http://chomikuj.pl/OlaGordon,2

One thought on “Pocałunek Judasza

  1. Akurat z ABP Wielgusem to ordynarny falsz ! Zydowstwo dokonalo kryminalnej manipulacji zeby uwalic tego prawdziwego duchownego i POlaka ! Zydwska banda z PPPYYS na na czele z nieboszczykim Kaczynskim piala z zachwyty jak uwalono abp Wielusa i powolana zydowska kanalie Nycza !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.