Strona główna > Świat > Plan NWO – Fait Accompli 125 lat temu

Plan NWO – Fait Accompli 125 lat temu

La Civiltà Cattolica to czasopismo publikowane bez przerwy przez Jezuitów w Rzymie od 1850 roku. Jest to jedno z najstarszych włoskich czasopism katolickich. Wszystkie artykuły w tym czasopiśmie są wydawane pod zbiorową odpowiedzialnością „kolegium”, nawet jeśli opublikowane zostały przez pojedynczego autora znanego z nazwiska. Jest to publikacja bezpośrednio nadzorowana przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej i potrzebuje uzyskać jego zgodę zanim pojawi się w publicznym obiegu.

a
Artykuł, jaki ukazał się 23 października 1890 roku w tym periodyku Watykanu przedstawia przyszłość żydowskiego NWO w perspektywie oraz ujawnia, jak katolicy postrzegali żydów przed 125 laty. Stwierdzono w nim, że ludzkość została skolonizowana przez satanistyczny kult, kabalistyczny judaizm, przy użyciu masonerii, jaka jest żydowską wersją kabały dla Gojów. Społeczeństwa są naprawdę  „owładnięte satanizmem”.

Artykuł zaczyna się od potępienia „inwazji Izraelitów w każdym sektorze życia publicznego i społecznego” w Europie i w Rosji. Chrześcijanie stoją przed wyzwaniem, aby powstrzymać „rozprzestrzenianie się tej zarazy” i „jej najbardziej zgubnych konsekwencji”.

„Po zdobyciu całkowitej pełni wolności obywatelskich i równości w każdej dziedzinie życia społecznego na równi z Chrześcijanami i innymi narodami, zapora, jaka niegdyś powstrzymywała Hebrajczyków, została obecnie przed nimi otwarta na oścież, i w krótkim czasie, jak niszczycielskie tornado, przeniknęli oni do naszego życia i w przebiegły sposób przejęli kontrolę nad wszystkim: złotem, handlem, rynkiem akcji, nominacjami na najwyższe stanowiska w administracji politycznej, w armii i dyplomacji. Edukacja publiczna, prasa, wszystko dostało się w ich ręce lub w ręce tych, którzy bezsprzecznie są u nich w całkowitej zależności…. prawa najwyższe i instytucje państwa utrudniają społeczeństwom chrześcijańskim zrzucić bezczelne hebrajskie jarzmo, jakie narzucono na Chrześcijan pod pozorem wolności”.

Artykuł ten wyraźnie określa wrogie intencje przywódców żydowskich. Ludzie lamentujący nad „nienawiścią” wobec siebie są w rzeczywistości prawdziwym źródłem siania nienawiści wobec każdego człowieka. Mają oni na celu „zagładę cywilizacji chrześcijańskiej”, co 125 lat później zostało prawie osiągnięte. Talmud postrzega wszystkich nie-żydów jako podludzi, jako zwierzęta. Żydzi zaś siebie uważają za „najwyższą rasę ludzkości” uprawnioną do „zagarnięcia całego bogactwa wszechświata …” Ich Mesjasz musi być „wielkim zwycięzcą, który narzuci wszystkim narodom jarzmo żydów”.

Talmud „naucza, że Izraelita jest bardziej miły Bogu niż aniołowie w raju, a uderzyć żyda oznacza uderzyć samego Boga …”

Artykuł przypisuje występowanie antysemityzmu jako reakcję na tę obłąkaną megalomanię żydowską, ich niemoralność i „nienasycony apetyt na bogacenie się poprzez lichwę …”

Środki zaradcze

Jak bronić chrześcijańskiej cywilizacji, gdy wszystkie instytucje społeczne – rząd, media, edukacja i gospodarka – zostały przejęte przez żydowskich bankierów i ich masońskich agentów? Hebrajczycy „są plagą chrześcijańskiego społeczeństwa”. Wojna z nimi jest uzasadniona i jest to wojna sprawiedliwa. Niestety Chrześcijaninowi brakuje niezbędnych środków i bezwzględności. Nie chce on „uciekać się do rozlewu krwi”.

Autor twierdzi, że cały majątek żydowski powinien zostać skonfiskowany: „To jest absolutnie uzasadnione … aby obrabowany naród odzyskał bogactwa, jakie ukradli złodzieje … Złoto jest najpotężniejszą bronią, za pomocą której żydzi niszczą religię i ciemiężą ludzkość…każdy ma co najmniej prawo odebrania tej broni z ich rąk”.

Żydzi powinni zostać uznani za osobników obcych, którym nie wolno być właścicielem gruntów rolnych, jakie szybko wpadają w ich ręce. Ale mogą być nadal właścicielami nieruchomości miejskich. Autor rozważa metodę wygnania wszystkich żydów jako rozwiązanie.

Autor przyznaje, że nie wszyscy żydzi są „złodziejami, oszustami, lichwiarzami, masonami, czy zboczeńcami siejącymi zgorszenie … pewna liczba nie jest współwinna machlojek pozostałej reszty. Jak można tych niewinnych „poddać karze zbiorowej?”. Autor przytacza kontrargumenty przeciw tej tezie, że nagłość sytuacji ogólnej uzasadnia porzucenie wszelkich skrupułów moralnych.

Potem robi w tył zwrot i mówi: „Nawet zakładając, że lekarstwem na tę plagę jest powszechne wygnanie Hebrajczyków, i gdyby było to obecnie możliwe, to mimo to ten środek zaradczy nie byłby zgodny ze sposobem, w jaki myśli i działa Kościół Rzymski”.

(wolność słowa dla masońskich żydów, tj. Charlie Hebdo - ale nie dla ich krytyków. Gazeta australijska zmuszona do przeprosin za tę kreskówkę)
Wolność słowa dla masońskich żydów, tj. Charlie Hebdo – ale nie dla ich krytyków. Gazeta australijska zmuszona do przeprosin za tę kreskówkę

Wiemy, że „Konferencja anty-żydowska” chrześcijańskich notabli, jaka odbyła się w 1882 roku* przyznała, że nie ma skutecznego lekarstwa. Civilta Cattolica również przyznaje, że jest to „praktyczna niemożliwość” tak długo, jak długo nasze rządy są pod kontrolą żydowską:

„Wybranym przez Niebiosa instrumentem kary za zdegenerowanie Chrześcijaństwa naszych  czasów są Hebrajczycy”, pisze autor. Europa stanie się „jedna wielka plantacją wyzyskiwaną przez żydów pracą i potem chrześcijan popadłych w niewolę”.

(* Konferencja w sprawie upowszechnienia ruchu antysemickiego odbyła się w Dreźnie 10.09.1882 r.)

Ta wizja żydowskiego Nowego Porządku Świata liczy sobie 125 lat.

Jedynym sposobem na walkę z tą „plagą” byłoby naśladowania taktyki żydomasonerii. Oczywiście nie jest to „zgodne ze sposobami myślenia i działania w Kościele Rzymskim”.

Propagowanie tzw. „antysemityzmu” służy sekcie żydowskich satanistów, gdyż oskarżanie zbiorowe wszystkich żydów o rasistowskie działania powoduje, że pełnią oni rolę żywych tarcz dla bandyckich kabalistów. Bankierzy żydowscy nawet sponsorują podsycanie antysemityzmu, aby manipulować „mniejszymi braćmi” za pomocą tego środka. Wbrew pozorom, żydzi nie są jednorodni. Przeciwnicy masońskiej żydowskiej dominacji powinni skoncentrować się na przywództwie tej sekty satanistycznej. A z powodu istnienia masonerii, wygnanie wszystkich żydów nie odniesie żadnego istotnego skutku. Społeczeństwo jako całość całkowicie znalazło się pod żydowską kontrolą bankową. I tu jest pies pogrzebany.

Gdy satanistyczna sekta skonsoliduje swój nowy porządek świata, będziemy mieć do czynienia z potworną przyszłością.

Rosji otwarcie grozi się wojną nuklearną. Ta sama sekta żydowska obaliła prezydenta Ukrainy i spowodowała obecną wojnę domową. To oni są odpowiedzialni za spadek cen ropy jako formę wojny gospodarczej, co wywoła tragiczne konsekwencje dla wielu krajów. Nie wiadomo na pewno, czy opór Rosji przed dominacją żydowską nie jest farsą dla usprawiedliwienia kolejnej wojny światowej. Tak czy inaczej, żydowski plan NWO zwiastuje ponurą przyszłość dla ludzkości.

Źródło: http://henrymakow.com/2015/01/jewish-control-a-fait-accompli.html

Tłum. Pluszowy Miś

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *