Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Plan Coudenhove-Kalergi – ludobójstwo narodów Europy

Plan Coudenhove-Kalergi – ludobójstwo narodów Europy


Komentarz: W kontekście planów umieszczania przez UE m.in. w naszym kraju nielegalnych afrykańskich imigrantów, prezentujemy Państwu reedycję niezwykle wartościowego i śmiertelnie aktualnego artykułu.

Masowa imigracja to zjawisko, którego przyczyny są nadal sprytnie ukrywane przez system, a propaganda multikulti próbuje fałszywie przedstawiać jako nieuniknione.

a

a

Tym artykułem zamierzamy udowodnić raz na zawsze, że to nie jest spontaniczne zjawisko. Co chcą przedstawić jako nieuchronny wynik współczesnego życia, to w rzeczywistości plan pomyślany przy stole i przygotowywany przez dziesięciolecia, by całkowicie zniszczyć oblicze kontynentu.

Pan-Europa

Niewielu wie, że jednym z głównych inicjatorów procesu integracji europejskiej, był również człowiek który opracował plan ludobójstwa narodów Europy. Jest to mroczny człowiek, o którego istnieniu nie wiedzą masy, ale elita uważa go za założyciela Unii Europejskiej. Nazywa się Richard Coudenhove-Kalergi. Jego ojciec był austriackim dyplomatą o nazwisku Heinrich von Coudenhove-Kalergi (z koneksjami z bizantyjską rodziną Kallergis), matka Japonką – Mitsu Aoyama. Dzięki bliskim kontaktom ze wszystkimi europejskimi arystokratami i politykami, dzięki relacjom arystokraty-dyplomaty ojca, i poruszaniu się za kulisami, z dala od świateł i rozgłosu, udało mu się zwrócić uwagę najważniejszych głów państw na jego plan, czyniąc ich zwolennikami i kolaborantami „projektu integracji europejskiej”.

a
Człowiek za ludobójstwem białych Europejczyków – Richard Coudenhove-Kalergi.

W 1922 założył w Wiedniu ruch „pan-europejski”, którego celem było ustanowienie Nowego Porządku Świata, opartego na federacji krajów, pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych. Do pierwszych zwolenników należeli czescy politycy Tomáš Masaryk i Edvard Beneš, oraz bankier Max Warburg, który zainwestował pierwsze 60.000 marek. Austriacki kanclerz Ignaz Seipel i następny prezydent Austrii, Karl Renner, wzięli na siebie odpowiedzialność kierowania ruchem „pan-europejskim”. Później swoją pomoc zaoferowali francuscy politycy tacy jak Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi i inni.

Istota planu Kalergi:

W książce Praktyczny idealizm [Practical Idealism], Kalergi pisze, że mieszkańcami przyszłych „Stanów Zjednoczonych Europy” nie będą narody starego kontynentu, a rodzaj podludzi, produkty mieszania ras. Wyraźnie oświadcza, że narody Europy powinny krzyżować się z azjatycką i kolorowymi rasami, tworząc wielonarodowe stado, bez żadnej jakości i łatwo kontrolowane przez elitę rządzącą.

Kalergi głosi zniesienie prawa do samostanowienia, a następnie eliminację narodów przy wykorzystaniu etnicznych ruchów separatystycznych i masowej migracji. Żeby Europę kontrolowała elita, chce zamienić ludzi w jedną jednorodną mieszankę czarnych, białych i Azjatów. Ale kto tworzy tę elitę? Kalergi dokładnie to opisuje:

Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej. Dzisiejsze rasy i klasy będą stopniowo znikać ze względu na eliminację przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Eurazjatycko-negroidalna rasa przyszłości, podobna z wyglądu do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów i różnorodność jednostek. Zamiast niszczyć europejski judaizm, Europa, wbrew jej woli, uszlachetniła i wykształciła tych ludzi, popędzając ich do przyszłego statusu wiodącego narodu poprzez ten sztuczny proces ewolucyjny. Nic dziwnego w tym, że naród który uciekł z getta-więzienia, stał się duchową szlachtą Europy. Tym sposobem litościwa troskliwa Europa stworzyła nową rasę arystokratów. To się wydarzyło, gdy upadła europejska arystokracja feudalna z powodu emancypacji Żydów [z powodu działań podjętych przez rewolucję francuską].

Chociaż żaden podręcznik nie wymienia nazwiska Kalergi, jego pomysły stanowią główne zasady Unii Europejskiej. Pogląd, że narody Europy powinny być wymieszane z Afrykańczykami i Azjatami, żeby zniszczyć naszą tożsamość i stworzyć jedną rasę Metysów, stanowi podstawę całej polityki wspólnoty, której celem jest ochrona mniejszości. Nie z powodów humanitarnych, a z powodu dyrektyw wydawanych przez bezwzględny reżim który spiskuje największe ludobójstwo w dziejach. Europejską Nagrodę Coudenhove-Kalergi przyznaje się co 2 lata Europejczykom, którzy wyróżnili się w promowaniu tego zbrodniczego planu. Do laureatów tej nagrody należą Angela Merkel i Herman Van Rompuy.

a

Podżeganie do ludobójstwa jest także podstawą stałych apeli ONZ, które żądają byśmy przyjmowali miliony emigrantów by pomóc w niskich wskaźnikach urodzeń w UE. Według opublikowanego w styczniu 2000 raportu w Przeglądzie „Podział ludności” [Population division] ONZ w Nowym Jorku, pod tytułem „Zastąpienie imigracją: rozwiązanie spadku i starzenia się populacji” [Immigration replacement: A solution to declining and aging population], do 2025 Europa będzie potrzebować 159.000.000 imigrantów.

Można się zastanawiać, jak można tak dokładnie oszacować imigrację, gdyby to nie był przemyślany plan. Pewne jest to, że niski wskaźnik urodzeń można łatwo odwrócić poprzez odpowiednie metody wspierania rodzin. To jest tak oczywiste, że wkład obcych genów nie chroni naszego dziedzictwa genetycznego, a umożliwia jego zniknięcie. Jedynym celem tych działań jest całkowite wypaczenie naszych narodów, by włączyć je do grupy narodów nie posiadających jedności narodowej, historycznej i kulturowej. Krótko mówiąc, polityka planu Kalergi była i nadal jest podstawą oficjalnych polityk rządowych w celu dokonania ludobójstwa narodów Europy, poprzez masowa imigrację. G Brock Chisholm, były dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pokazuje, że dobrze przerobił lekcję Kalergi, kiedy mówi:

‚Wszystko co ludzie wszędzie mają zrobić, to ograniczać wskaźnik urodzeń i promować małżeństwa mieszane (między różnymi rasami), to ma na celu stworzenie jednej rasy na świecie, która będzie kierowana przez władzę centralną”.

Wnioski:

Kiedy rozejrzymy się wokół, plan Kalergi wydaje się być w pełni zrealizowany. W Europie mamy fuzję z Trzecim Światem. Plaga małżeństw międzyrasowych co roku produkuje tysiące młodych ludzi rasy mieszanej: „dzieci Kalergiego”. Pod dwoma naciskami: dezinformacji i ludzkiego ogłupiania, promowanych przez masmedia, Europejczyków uczy się wyrzekania się ich pochodzenia, wyrzekania się ich tożsamości narodowej.

a

Słudzy globalizacji próbują nas przekonać, że zaprzeczanie naszej tożsamości jest aktem postępowym i humanitarnym, że „rasizm” jest zły, bo chcą byśmy wszyscy byli ślepymi konsumentami. Konieczne jest teraz, bardziej niż kiedykolwiek, przeciwstawić się kłamstwom Systemu, obudzić ducha rewolucyjnego Europejczyków. Każdy musi zobaczyć tę prawdę, że integracja europejska to ludobójstwo. Nie mamy innego wyjścia, bo alternatywą jest samobójstwo narodowe.

Od tłumacza: Chociaż nie interesują nas szczególnie powody dzięki którym Kalergi dokonywał swoich wyborów, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, które z pewnością nasi czytelnicy już zadali: Dlaczego europejski arystokrata, z flamandzkimi, polskimi, grecko-bizantyjskimi korzeniami, a nawet z pewną domieszką krwi samurajów w żyłach (po matce), był takim narzędziem w rękach sił ciemności? Powodów, naszym zdaniem, jest wiele, idiosynkratyczne, psychologiczne i. . . kobiety.

Dlatego obserwujemy osobowość o silnych postawach snobistycznych, arogancji, i, pozwolę sobie na określenie – „zdegenerowana elitarność”. Ponadto, faktem jest, że jego matka była Azjatką, być może wywoływała wewnętrzne konflikty i frustracje, coś, co może się zdarzyć u osób z takim temperamentem. Ale najbardziej decydującym czynnikiem musiała być „odpowiednia nastolatka”, która, nawiasem mówiąc, oczywiście, była przy nim, i stała się jego pierwszą kobietą (w wieku 13 lat): Żydówka Ida Roland, który później została znaną aktorką.

RADA EUROPEJSKA:

a
Van Rompuy zdobył nagrodę Coudenhove-Kalergi za największy wkład w białe europejskie ludobójstwo i zniewolenie. . .

Nagroda Coudenhove-Kalergi dla przewodniczącego Van Rompuy

16 listopada 2012, przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy, został laureatem Coudenhove-Kalergi Prize, na specjalnej konferencji w Wiedniu, celebrującej 90 lat ruchu pan-europejskiego. Nagrodę przyznaje się co 2 lata czołowym postaciom za ich wybitny wkład w proces integracji europejskiej.

Decydującym czynnikiem, który pomógł mu wygrać nagrodę, był zrównoważony sposób, w jaki przewodniczący Van Rompuy spełniał obowiązki na nowym stanowisku przewodniczącego Rady Europy, ustanowionej Traktatem Lizbońskim. Odgrywał tę szczególnie wrażliwą wiodącą i koordynującą rolą w duchu determinacji i pojednania, bo nacisk kładło się również na jego umiejętny arbitraż w sprawach europejskich i nieugięte zaangażowanie w europejskie wartości moralne.

a

W swoim przemówieniu p. Van Rompuy zjednoczenie Europy nazwał projektem pokojowym. Ten pomysł, który także był celem pracy Coudenhove-Kalergi, po 90 latach jest nadal ważny. Nagroda nazywa się od księcia Richarda Nicolausa von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), filozofa, dyplomaty, wydawcy i założyciela Ruchu Pan-Europejskiego (1923). Coudenhove-Kalergi był pionierem integracji europejskiej i czynnie popularyzował pomysł federalnej Europy.

Wśród laureatów nagrody znalazły się kanclerz federalny Niemiec Angela Merkel (2010) i prezydent Litwy Vaira Vike-Freiberga (2006).

Niniejszy artykuł jest przekładem z włoskiego zamieszczonego tutaj Identità:

http://golden-dawn-international-newsroom.blogspot.co.uk/2013/01/the-coudenhove-kalergi-plan-genocide-of.html

Dobre video: „Zapobiec białemu ludobójstwu” [Good video here on  “Preventing White Genocide:

P.S. Suplement: dzisiejsza Francja.

Za: http://cigpapers.wordpress.com/2013/10/27/the-coudenhove-kalergi-plan-the-genocide-of-the-people-of-europe/

Tłum z j. ang. Ola Gordon

P.S. Suplement:

„W moim przekonaniu tak, jesteśmy w stanie przyjąć tych imigrantów w większej liczbie. Jeszcze raz powtórzę to, co mówiłam wcześniej. Ja jestem za różnorodnością. Polacy rzeczywiście boją się innego, boją się tej osoby, która jest kulturowo niezwiązana z nami. Ale ta różnorodność może nas ubogacić, nie tylko może być dla nas źródłem strachu, ale może nas naprawdę ubogacić.” – Joanna Mucha, Polskie Radio 1, Sygnały dnia, 4 września 2015

a


13 thoughts on “Plan Coudenhove-Kalergi – ludobójstwo narodów Europy

 1. Dlaczego tak uparcie trzymacie się nazewnictwa „nagroda Coudenhove-Kalergi”, skoro wszędzie jest to „nagroda Karola Wielkiego”? Owszem, przewija się tam nazwisko Coudenhove-Kalergi, jednak jako pierwszego laureata, a nie fundatora czy inicjatora! Mieszacie fakty na własny użytek żeby ludziom wcisnąć swoje poglądy jako prawdę objawioną. Czytam różne odnośniki do stron o podobnej tematyce i wszędzie widzę niekonsekwencje, półprawdy i ogólne pranie mózgu. Staram się być otwarty na różne poglądy i opinie, ale waszych nijak nie mogę strawić. Przytaczane przez was fakty są tak wybiórczo posegregowane, że stają się śmiesznie subiektywne i łatwe do podważenia przez średnio wykształconego człowieka. Zdjęcia w tym samym klimacie 🙂

 2. Kiedyś wydawało mi się że „nasze” kobiety nigdy nie ulegną tej multikulturowej propagandzie ale widząc jak młode polki wieku 18-35 chcą być „nowoczesne i postępowe” i ulegają tej zachodniej
  „modzie” na mieszane związki zmieniłem zdanie ma ten temat. Jeżeli ktoś myśli że ten proces u nas nigdy nie nastąpi to niech wie że jest w błędzie już dziś jeszcze rzadkością ale pewnie za nie długo może się to zmienić. Jest możliwe dostrzeżenie takie pary na ulicy w centach handlowych itd.
  Za granicą ponoć „nasze” kobiety zwłaszcza w uk wychodzą przed szereg w tym temacie. Tendencja ta niczym nie ograniczana/sankcjonowana będzie się tylko dalej rozwijać.

  1. Niestety muszę się z Tobą zgodzić. Słabość Polek do ciemnoskórych ras jest zatrważająca. W Polsce nie mają jeszcze tak łatwego „dostępu”, ale to, co dzieje się w krajach zalanych przez nachodźców budzi wiele pytań i wątpliwości.. również tych dotyczących IQ.

   1. Dla mnie jest to szokujące na jakim poziomie kulturowym,moralnym,mentalnym i intelektualnym są kobiety z nad Wisły ? Zawsze ceniłem sobie bardzo wysoko polki i na tle kobiet z europy zachodniej wydawało mi się że wypadają lepiej pod każdym z wymienionych przeze mnie powyżej kryteriów a tu się okazuje że jest zupełnie inaczej.

 3. Co do Polek, no cóż, pipa swędzi a Murzyn czy Arab pewnie zapcha pipę lepiej od nas i tu jest sedno sprawy.
  Do tego niestety Polak na Zachodzie jest zwykle ciućmokiem, który albo wcale nie umie mówić albo prawie nie umie mówić w lokalnym języku.
  Byłem – widziałem – Polacy są beznadziejni w znajomości angielskiego.
  Kobieta nie czuje się zręcznie z takim facetem a do tego Murzyn lepiej pipę zatka a Arab taki przystojny i pipę zatka równie dobrze jak Murzyn.
  Wybór staje się oczywisty.
  No a to, że są później po mordach bite – trudno – widziały gały co brały.
  Niech sobie idą w świat, nikt ich tu na siłę nie trzyma. Jak nas nie chcą to nic się nie poradzi. Dzieci i tak bardzo mało rodzą, te młodsze ani nie ugotują ani nie posprzątają a wymagania mają nie z tej ziemi.
  Musimy się z tym pogodzić, że będzie nas coraz mniej… chociaż może te Wietnamki i Filipinki których się do Polski nazjeżdża po ostatnich decyzjach rządu będą lepsze.
  Czas pokaże.
  To przykre, że polskość tak właśnie się kończy…

 4. „Pewne jest to, że niski wskaźnik urodzeń można łatwo odwrócić poprzez odpowiednie metody wspierania rodzin.” – Pewne jest to, że to nie jest takie proste. Jak chcemy mieć obywateli płodzonych za 500 złotych, to trzeba się zastanowić nad ich jakością, i czy koszt między 1-2 mln zł za dodatkowego obywatela to jest ta droga, którą powinniśmy iść.

 5. Emigracja jest dzisiaj zjwiskiem powszechnym. Mieszkając kilka lat w londynie całkowicie zmienilem pogląd na świat oraz pogłębiłem ogólną wiedzę mieszkając tutaj i obserwując ludzi. Emigrują tutaj ludzie zncałego świata w celu polepszenia życia. Pracowałem z tymi ludźmi i rozmaeiałem z klientami z całego świata. Kwestia arabów , tych którzy promują islam jest prawdziwa. Jest ich tak wielu że za późno na ograniczenia napływu imigrantów. Mają oni głównie motywacje religijne,oparte wyłącznie o koran. Powoli wprowadzają ich tradycję oraz religię. Są silniejsi i agresywniejsi. To jest powolna zagłada anglii przez tą religię ,ponad to anglicy nie mają zastrzerzeń, nie wierzą w nic ani nie mają wartosci wewnetrznych. Kwestia polek w londynie. Jest ich bardzo duzo, czesc znam i maja polskich chlopakow i sa z tym szczesliwe oraz czuja sie swoje. Te polki ktore wybieraja polakow ponad wssystko to sa te wlasciwe , inteligetne i dobrze wychowane. Wierzace z wartosciami , polki ktore rozumieja zagrozenia wynikajace z tej mieszanki kulturowej. Ale to co tutaj widzialem to nigdy w polsce. Sa polki ktore wybieraja kazdego innego. Czarny, arab, po prostu kazdy inny a polakiem sie brzydza. OdrzucJa wartosci narodowe i wszystko z nimi powiazane. Latwo sprzedaja swoje cialo, niektore zyly w pl 23 lata i byly swiete a tutaj sie zmieniaja. Wiele z nich potrafi przejsc na islam, widzialem na wlasne oczy. Te polki wedlug mnie nie sa szczesliwe. Jestem tutaj singlem i tak chyba zostanie wlasnie z takich powodow ze po zone trzeba do polski wrocic. Te polki czuja sie tutaj pewnie, w bialy dzien w sklepie rozmawiaja ktoremu sie lepiej obciaga i ze czarny ma wiekszego. Nie sa to jakies geniuszki z wysokim ilorazem iq. Po prostu latwiej im jest sie sprzedac, otworzyc lono , sluzyc anglikowi. Przyjezdzaja tutaj aby sie sprzedac, szukaja anglika lub ciapatego z kasa no i ustawiaja sobie zycie. To nie one musialy umierac i walczyc jak messczyzni wiec latwiej im poddac wssystko co polskie. Pozniej placza, rozwodza sie, maja 2 dzieci i sa same. Jak wiele polek ma tutaj dziecko a ojca brak? Krotko mowiac na tym terenie duzo nie zdzialamy, to anglicy dyktuja swoje prawa i akxeptuja ten islam, mieszanke kulturowa. Ja tutaj nigdy nie zaloze rodziny ale nauczylem sie w zyciu ze lepiej w polsce miec srednie zarobki i wmiare normalne zycie niz tutaj ponizac sie za 2 tysiace funtow. Wszyskie wartosci jak rodzina, znajomi, polskie tradycje i kontakt miedzy ludzmi jest inny. Plytkie znajomosci a ludzie zyja popytem. To do niczego nie dazy. Do tego ogromna ilosc gejow oraz lesbijek, homoseksualistow no i promowanie lgbt jest niepokojace. Oszczedzajcie i wracajcie do polski. Oni nie zasluguja na nasza sluzbe. Trzymajcie sie wartosci narodowych to nasi wnukowie beda zyli w lepszym swiecie.

 6. Zakładanie, że człowiek który ma rodziców o różnym kolorze skóry- czyt. Innej ilości melaniny- organizm produkuje melanine aby chronić głębsze warstwy skóry przed promieniowaniem UV, taki człowiek miałby być mniej inteligentny czy bardziej podatny na manipulacje to totalny absurd. Mieszanie się genów sprzyja jakości zdrowia i inteligencji.Świat nauki badał to już wiele lat temu. Artykuł należy uznać za rasistowski. Ilość pigmentu nic nie znaczy im dalej od rownika tym go mniej i tyle. To co dana grupa społeczna soba reprezentuje nie zależy od koloru włosów ani koloru skóry czy oczu. Rasizm to na prawdę jest manipulacja i lęk przed innością.\

  Lewacki głupcze, dokształć się i nie powtarzaj samobójczych idiotyzmów za inżynierami społecznymi ze Szkoły Frankfurckiej:

  https://files.brightside.me/files/news/part_34/340760/14562760-25322610-62-0-1496410552-1496410555-650-1-1496410555-650-47e89f213e-1496430065.jpg

 7. Mówisz, że kolor skóry nie ma znaczenia?

  Ilu znasz wybitnych naukowców, mędrców, poetów czy fachowców z krajów afryki?

  Mieli dokładnie tyle samo czasu na rozwój kultury i ewoluowanie co my, nawet mając za przykłąd kulturę europy nadal ich życie to wioski z domami lepionymi z bydlęcej kupy i słomy.
  Dużo podróżuję, łącznie z Azją, Afryka i krajami arabskimi i moge spokojnie powiedzieć – jakikolwiek rozwój w tych krajach był inicjowany i tworzony przy pomocy białych głów i rąk.

 8. Adamku bredzisz! Jeżeli kolor skóry jest wyznacznikiem inteligencji to najwyższy poziom w takim razie posiada kolor żółty. Zauważ że 90% wynalazków pochodzi z Państwa Środka
  Nawet dupy byś nie wytarł gdyby Chińczycy nie podarowali białej rasie papieru toaletowego.
  Na wynalazczość ma wpływ wiele czynników ale na pewno nie kolor skóry.

  1. i tu się mylisz.Papier toaletowy nie został wynaleziony przez Chińczyków by rozmazywać fekalia po tyłku lecz by wysuszyć dupsko po defekacji.

 9. cyt…„W moim przekonaniu tak, jesteśmy w stanie przyjąć tych imigrantów w większej liczbie. Jeszcze raz powtórzę to, co mówiłam wcześniej. Ja jestem za różnorodnością. Polacy rzeczywiście boją się innego, boją się tej osoby, która jest kulturowo niezwiązana z nami. Ale ta różnorodność może nas ubogacić, nie tylko może być dla nas źródłem strachu, ale może nas naprawdę ubogacić.” – Joanna Mucha, Polskie Radio 1, Sygnały dnia, 4 września 2015

  ……mucha – daj dupy imigrantowi i ubogac sie za 500….IQ – tej baby jest typowe i…pasuje do standartu chazarskich norm…

  https://wolna-polska.pl/psychopatologia-judaizmu/czy-choroba-umyslowa-to-zydowska-przypadlosc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *