Strona główna > NWO > Czy plan aby powołać Nowy Porządek Świata jest rzeczywisty?

Czy plan aby powołać Nowy Porządek Świata jest rzeczywisty?

Czy plan aby powołać Nowy Porządek Świata jest rzeczywisty? Jeśli w to nie wierzycie sugeruje abyście zapoznali się z dokumentem opublikowanym przez ONZ, oraz z porozumieniami, które w chwili ratyfikacji przez poszczególne narody, staną się prawem międzynarodowym.

a.a

ONZ stworzyło Komisję ds. Zarządzania Globalnego, jeśli w to nie wierzycie sugeruję abyście odwiedzili stronę internetową ONZ i sami to sprawdzili.

Komisja ds. Zarządzania Globalnego opublikowała raport: Our Global Neighborhood (Nasza Globalna Dzielnica) w którym jest wzmianka o sądzie światowym, globalnym podatku i globalnych siłach porządkowych.

https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Global_Neighborhood

Amerykański Departament Stanu w publikacji 7277 (U.S. State Department Publication 7277) wspomina o światowych oddziałach Policji pod kontrolą ONZ. Wielu przywódców światowych jest za powołaniem jednolitego światowego rządu – ich zamiary są oczywiste. W tym samym czasie ludzie są zbyt zajęci swoimi sprawami, karierami, sportem i telewizją, że nie pozostaje im już czasu na analizę tego co dzieje się na korytarzach władzy.

Nadciągający rząd światowy jest organizowany na arenie politycznej pod sztandarem ONZ, za pośrednictwem takich organizacji jak Komisja Trójstronna, Rada Polityki Zagranicznej (CFR), the Royal Institute of International Affairs, Grupa Bilderberg i Klub Rzymski – którego członkami jest wielu przywódców światowych oraz osobistości świata mediów. Oficjalnym celem Rady Polityki Zagranicznej (CFR) jest utworzenie Jednolitego Rządu Światowego.

(Przeczytaj także artykuł: Rada Polityki Zagranicznej – CFR)

Drugim kluczowym punktem jest ekonomia i kwestia umów w handlu bezcłowym, według zaleceń Międzynarodowego Funduszu Walutowego , Banku Światowego oraz Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Zbliżający się nieuchronnie globalny kryzys finansowy jest zorientowany na wprowadzenie uniwersalnej waluty kontrolowanej przez międzynarodowych finansistów i przekazanie jej w ręce obywateli za okazaniem biometrycznych dokumentów osobistych. Wszystko to koncentruje się wokół kontroli ludzkości.

Trzecim punktem jest religia, organizacje takie jak Światowa Rada Kościołów czy też Parlament Religii Światazostały powołane do życia w celu propagowania religii Nowego Świata. Z analizy raportów i dokumentów takich jak m.in. Goals 2000 (Cele 2000) opublikowanych przez ONZ i związanych z nią instytucjami dowiemy się, że religia ta bazuje na filozofii humanistycznej i panteistycznej.

Nowy Porządek Świata to socjalizm. Zapoznajcie się z deklaracjami i traktatami ONZ, tam znajdziecie dowody na to. Obywatel musi być służalczy względem państwa. Prawa i moc sprawcza pochodzą od Państwa, a nie od obywateli.

Wszystkie dokumenty autorstwa ONZ wspominają o kolektywiźmie. Napisane w nich jest, że własność prywatna i zarządzanie nieruchomościami nie są korzystne dla rasy ludzkiej. Rzeczy te są opisane kwiecistym językiem i większość ludzi daje się zwieść i oszukać, dlatego też niewielu ludzi podjęło się analizy tych dokumentów.

W chwili gdy nastanie ONZ-towski projekt Nowego Porządku Świata będziecie pozbawieni swobód obywatelskich, rząd światowy będzie się opiekować obywatelami i decydować za nich, dla ich własnego dobra. Czy widzicie jak rządy w wolnym świecie powoli angażują się coraz bardziej w codzienne życie? Tym dokładnie jest socjalizm. Rząd zaczyna w coraz większym stopniu angażować się w pewne aspekty życia osobistego. Obecnie w wielu przypadkach wymagane jest posiadanie licencji. W Australii rolnicy muszą posiadać zezwolenie na uprawianie ziemi, która do nich należy. To nie jest wolność.

Pod rządami Nowego Ładu zniesiona będzie instytucja prywatnej własności. Będziecie posiadać na własność tylko to co jest Wam niezbędne – bo „jest to najkorzystniejsze dla świata”. „My wymagamy opieki”.

Obecnie ekologia jest używana w celu wywołania u ludzi wyrzutów sumienia, kusząc ich aby zaakceptowali socjalizm jako coś niezbędnego. Ten ruch ekologiczny stał za narzędziem do odseparowania własności prywatnej od kontroli i wydobycia surowców. Wiele pro-ekologicznych frazesów to kłamstwa, przesadne i niczym nie poparte tezy mające na celu manipulowanie masami ludzkimi w klasyczny sposób: stworzyć problem – stworzyć kontrproblem – ujawnić wcześniej wymyślone rozwiązanie. Globalne ocieplenie jest doskonałym tego przykładem.

Sugeruję Wam zapoznać się z publikacją „Raport z Żelaznej Góry”, w którym opisane jest w jaki sposób środowisko naturalne jest narzędziem do manipulacji masami ludzkimi w taki sposób aby zaakceptowali utratę swobód i wolności na rzecz jednego rządu światowego. Zachęcam także do przeczytania wywiadu z prof. Jaworowskim na łamach Polska Times:

http://www.polskatimes.pl/artykul/797635,prof-jaworowski-nie-mamy-wplywu-na-klimat-globalne-ocieplenie-to-sprawa-polityczna,id,t.html

Mimo, że najemca płaci opłaty, i jest gospodarzem na swoim terenie, używanie tej ziemi jest regulowane przez międzynarodowych biurokratów – posiadających moce decyzyjne. Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest synonimem depopulacji i poddaństwa.

„Celem ONZ jest wybiórcze ograniczenie populacji poprzez wspieranie aborcji, wymuszanie sterylizacji i kontrolowane rozmnażanie się ludzi, uznano że 2/3 populacji stanowi nadmiar i potrzeba działać aby eliminować 350 tysięcy ludzi dziennie” – Jacques Cousteau, UNESCO Courier, Listopad 1991.

Jacques Cousteau – UNESCO Courier Interview

Ktokolwiek przemawia przeciw globalizmowi i mającemu nastać systemowi zostanie uznany za: awanturnika, szaleńca, paranoika lub niebezpiecznego ekstremistę. Obywatele będą wspierać Nowy Ład ponieważ mają skutecznie wyprane mózgi przez propagandę.

(Przeczytaj także: Teorie kontroli umysłu i techniki używane przez massmedia)

Obecnie ONZ stara się stworzyć podwaliny pod Międzynarodowy Sąd Kryminalny. W chwili gdy zacznie on funkcjonować ONZ będzie mogło pozbawić wolności każdą osobę, z któregokolwiek kraju, postawić tą osobę przed sądem i zasądzić wyrok. Sąd Międzynarodowy będzie się zajmował przestępstwami przeciwko ludzkości i przeciwko środowisku naturalnego. Jeśli uważacie, że nie ma w tym nic złego, sugeruje Wam zapoznanie się ze sposobem w jaki ONZ definiuje przestępstwo ekologiczne.

Powstaje nowy system, w którym ludzie będący u władzy będą w stanie spreparować przestępstwo w celu aresztowania wybranej przez nich osoby – uznanej za zagrożenie. W sądach nie będzie już ławy przysięgłych, podejrzany będzie winny dopóki nie udowodni swojej niewinności, nie będzie możliwości składania apelacji. Dlatego że ten sąd będzie międzynarodowy, a wszystkie kraje wyzbędą się swojej niepodległości, Wasz własny kraj nie będzie Was w stanie obronić. To będzie miało bezpośredni wpływ na Was. W chwili nastania Światowego Rządu to Wy zostaniecie pozbawieni swobód obywatelskich i wolności.

Przeczytajcie Deklarację Zmierzania do Globalnej Etyki stamtąd dowiecie się co kwalifikuje się jako „autentycznie ludzkie”. To jest dokument UNEP (Program Ekologiczny ONZ) przygotowany przez Hansa Kunga.

http://zaprokul.org.rs/pretraga/91_1.pdf

Zapoznajcie się z definicją ONZ dotyczącą zbrodni nienawiści. Zbliżająca się legislacja ONZ a także Konwencja Ludobójstwa sklasyfikowały strony internetowe ujawniające Nowy Porządek Świata jako „witryny nienawiści”, pomimo że na większości z tych stron nie ma żadnych zawartości odnoszących się do nienawiści, jedynie do czego one wzywają ludzi to aby się obudzili i obserwowali to co się dzieje, a także przyjmowali słowo Boże.

Deprecjacja umiejętności ludzi

Ludzie powoli tracą wiele ze swoich umiejętności na przestrzeni ostatnich lat. Na przykład mechanicy naprawiając coś ograniczają się do jedynie do wymiany części. Blacharze i mechanicy nie wykonują już ręcznie części, ograniczają się jedynie do wymiany części wykonanych z plastiku.

Sam pochodzę z branży handlowej i widzę jak moja branża się deprecjonuje na wiele sposobów. Rozmawiałem też z ludźmi reprezentującymi inne branże i u nich dzieje się to samo.

Oczywiście postęp technologiczny znacznie pogłębi deprecjację umiejętności ludzi. Dla przykładu powiem, że obecnie wiele części samochodowych jest produkowane jako zespolone części , jeśli jeden element ulegnie uszkodzeniu, cały komponent musi być wymieniony. Mniejsze umiejętności są niezbędne do odkręcenia kilku śrub, w celu wymiany uszkodzonego podzespołu na nowy, podczas gdy taniej i bardziej ekologicznie było by naprawić uszkodzony element. Deprecjacja umiejętności ludzi ma na celu uzależnienie społeczeństwa od systemu. Ludzie nie będą w stanie korzystać np. z transportu indywidualnego – staną się zależni od transportu publicznego, a co za tym idzie od rządu.

Dlatego właśnie małe gospodarstwa rolne są wypierane przez wielkie farmy. Dla przykładu w Australii sektor drobnych gospodarstw już praktycznie nie istnieje. Większość rolników jest w znaczny sposób zadłużonych z powodu rosnących odsetek przy spłacanych pożyczek oraz załamania rynku spowodowanego rządowymi programami ekonomicznego racjonalizmu i otwierania się na tańsze produkty z importu.

Wielu ludzi było kuszonych do podporządkowania się władzy za pośrednictwem programów zapomogowych takich jak np. zapomogi dla samotnych matek. Łatwe do uzyskania zapomogi sprawiły, że ludzie chętnie korzystają ze wsparcia finansowego rządu. Im bardziej jesteś zależny finansowo od Państwa w tym większym stopniu jesteś uzależniony od praw i zasad stanowionych przez Państwo. Nie jestem przeciwny pomaganiu ludziom, którzy tego potrzebują, po prostu tłumaczę jak wygląda ten mechanizm. System pomocy socjalnej jest krokiem w kierunku socjalizmu.

„Naród składający się z dobrze poinformowanych ludzi, których nauczono świadomości i wagi praw otrzymanych od Boga nie może być zniewolony. Tyrania rodzi się z ignoranctwa” – Benjamin Franklin.

Wszystkie te działania mają na celu zniszczenie obecnego ładu świata od wewnątrz aby przygotować podwaliny pod Nowy Ład Świata. Obecny ład bazuje na zasadach chrześcijańskich. Te zasady okazały się bardzo skuteczne. Skonfrontujmy nacje powstałe na fundamentach chrześcijańskich z narodami powstałymi na fundamentach islamu lub pogaństwa.

Narody chrześcijańskie miały wolność, swobodę i szansę dla wszystkich obywateli bez względu na to czy jesteście chrześcijanami czy też nie. W tych krajach obywatele mają nienaruszalne prawa nadane im przez Boga, a rząd ma obowiązek obrony tych praw. Prawa do wolności osobistej, swobody osobistej i własności prywatnej nadanej nam przez instancję znajdującą się ponad ludźmi, dlatego też te prawa nie mogą być podważone przez człowieka. To są właśnie fundamenty, na których powstały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. To są wartości, które establiszment próbuje zniszczyć.

Po drugiej stronie zaś znajduje się prawo ONZ – w którym związane z nim prawa obywateli są przywilejami nadanymi im przez państwo. To ogromna różnica. Jeśli nasze prawa indywidualne są prawami nadanymi nam przez państwo to mogą być nam odebrane! Nie dajmy sobie wmówić, że jest to niemożliwe. Każdy organ władzy, który ogranicza lub pozbawia nas praw danych nam przez Boga, jest organem zmuszającym nas do niewolnictwa.

Takie fundamenty chrześcijaństwa zostały celowo zdewaluowane przez manipulację masami ludzkimi i zastosowaniem technik kontroli umysłu. Członkowie różnych tajnych stowarzyszeń znajdujący się na kluczowych stanowiskach w społeczeństwie odgrywają główną rolę w tym rozłamie, stopniowo zmieniając i wdrażając nowe prawo, manipulując mediami, religią i edukacją, aby odsunąć się od dawnych wartości jednocześnie przybliżając nas to idei jednego rządu światowego.

Sposób w jaki ludzie teraz zapatrują się na obecny świat został zmanipulowany. Powstało pojęcie przepaści generacyjnej, jednakże przepaść generacyjna nie istnieje – jest to kolejne kłamstwo. Potrzeby ludzi i natury pozostają niezmienne, jedynie technologia się zmienia.

Pewnie zastanawiacie się dlaczego ktokolwiek chce zrobić coś takiego społeczeństwu. Musicie jednakże zrozumieć, że ci ludzie faktycznie w to wierzą. Wszystko kręci się wokół religii i jest to nieistotne czy wyznajecie tą religię czy nie, oni w nią wierzą, a to odbije się na Was!

TAJNE STOWARZYSZENIA I NOWY ŁAD ŚWIATA

Plan stworzenia jednego światowego rządu nie jest niczym nowym. Jest to stary plan ustalony przez tych którzy wierzą w kulty misteryjne. Kulty misteryjne są jedną z najstarszych religii na świecie. Tak naprawdę wszystkie religie wywodzą się z kultu misteryjnego oprócz ortodoksyjnego judaizmu i prawdziwego biblijnego chrześcijaństwa. Kult misteryjny wywodzi się ze starożytnego Babilonu.

Wyznawcy Kultu Misteryjnego mają jeden cel, który określają „Wielkim Dziełem”. Ma to być początek dobrotliwej dyktatury o ogólnoświatowym zasięgu. Do podobnej dyktatury dążył Adolf Hitler. Adolf Hitler należał do Iluminatów i członkiem Stowarzyszenia Thule. Wszyscy wcieleni do SS byli też jego członkami. Wielkie Dzieło – jest to proces oświecania (iluminacji) duszy ludzkiej aż do osiągnięcia stanu apoteozy. Cel będzie osiągnięty w chwili gdy cała rasa ludzka osiągnie ten poziom. Kulty Misteryjne wyznają ideę Plantona, w której ludzkość funkcjonuje jako jeden organizm. Zwolennicy tej idei uważają ludzkość za jeden organizm, gdzie jednostka musi się poświęcić na rzecz wszystkich. Ludzie swobodnie myślący są pomijani.

Socjalizm i komunizm wywodzą się od Kultu Misteryjnego. Mimo tego co mówią „eksperci” różnica między socjalizmem a komunizmem jest niewielka. Skrót ZSRR oznaczał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Członkowie wkraczają do kręgu wyznawców Kultu Misteryjnego etapami. Osoby posiadające odpowiednie cechy przechodzą na wyższy poziom. Taka metoda awansu przez inicjację zapewnia, że w trakcie te osoby zostaną poddane całkowitej indoktrynacji przy użyciu nauk filozoficznych Misterium.

Kim są Ci ludzie? Są to członkowie wielu różnych tajnych stowarzyszeń i bractw takich jak Masoni, Różokrzyżowcy, Rycerze Maltańscy, Templariusze i wielu innych. Warto zauważyć, że większość członków tych tajnych stowarzyszeń jest absolutnie nieświadoma prawdziwej istoty działania ich stowarzyszenia czy loży. Zaawansowani członkowie są określani mianem „adeptów” lub „powierników tajemnicy wszechczasów”. Członkowie wstępując do stowarzyszenia mogą być wyznawcami innej wiary, lecz wchodząc na wyższe szczeble wtajemniczenia, stając się adeptami, przechodzą wszyscy na to samo wyznanie.

Jedną rzeczą, o której musimy pamiętać w odniesieniu do tajnych stowarzyszeń, to to, że wszyscy ich członkowie osiągają wyższe etapy życia. Wszyscy członkowie są określani mianem Iluminatów, co oznacza ludzi oświeconych. Iluminaci to ci, którzy przeszli kolejne fazy wtajemniczenia w danym odłamie nauk misteryjnych, dzięki czemu osiągnęli poziom prawdziwego oświecenia. Ludzie ci wierzą, że to co czynią jest słuszne, tak samo jak Adolf Hitler myślał, że to co czyni jest korzystne dla ludzkości.

Cofając się do XIII wieku można zaobserwować, że Rycerze Zakonu Templariuszy byli finansistami. W czasach obecnych międzynarodowi finansiści, bankierzy również są członkami Zakonu Templariuszy.

Wyznawanie tej religii odbywa się potajemnie. Dogmaty i intencje tej religii są ukryte pod symbolami. Przeciętny człowiek widzi jedynie ezoteryczne, zewnętrzne lub dosłowne znaczenie tych symboli, podczas gdy adept, początkujący członek, czy też osoba oświecona widzi ezoteryczne i ukryte znaczenie tych symboli. Studiując historię starożytną natrafimy na wzmianki o oddawaniu czci słońcu. Przeciętna osoba (niewtajemniczona określana jako profanator) postrzega słońce w kategoriach ezoteryki i oddaje mu boską cześć. Podczas gdy naczelny kapłan znający ezoteryczne znaczenie słońca wie, że słońce jest tylko symbolem reprezentującym Większą Prawdę.

Słońce tak naprawdę reprezentuje intelekt i to właśnie jest ta doktryna lub tajemnica Kultu Misteryjnego. Księżyc jest symbolem Kościoła Kultu Misteryjnego a gwiazdy symbolizują jego wynawców. Księżyc nie świeci własnym światłem lecz odbija światło słoneczne. Kościół Kultu Misteryjnego emanuje intelektem. Postacie w legendach o starożytnych cywilizacjach reprezentują te obiekty, dla przykładu w starożytnym Egipcie symbolem Ozyrysa było słońce a symbolem Isis był księżyc.

Film „Odyseja Kosmiczna 2001” był przesłaniem ezoterycznym do odbiorców. Nielczni zrozumieli jego prawdziwe przesłanie, ma być ono utajnione dla niewtajemniczonych. Adepci Szkół Kultu Misteryjnego na pewno zrozumieli ten film w pełni.

Legendy pochodzące z mitologii Babilończyków, Egipcjan i Greków mają znacznie obszerniejsze znaczenie niż nam się wydaje. Archeolodzy i historycy widzą zaledwie sferą ezoteryczną tych mitologii i nie znają przez to ich pełnego znaczenia. Kiedy George Bush odniósł się w swoim przemówieniu z 1991 roku do „tysiąca punktów świetlnych”, odniósł się on w ten sposób używając symboliki do grupy ludzi wtajemniczonych.
Kiedy Bill Clinton w swoim przemówieniu o Stanie Narodu, mówił o „zachodzącym słońcu” oraz o „zmierzchu epoki” używał tego samego języka symboli. Przeciętny słuchacz usłyszał ezoteryczne znaczenie tych słów, podczas gdy osoby wtajemniczone na całym świecie, uśmiechnęły się w duchu rozumiejąc w pełni to przesłanie.

To dlatego, że George Bush jest członkiem Bractwa Czaszki i Kości. Bill Clinton ma 33 poziom wtajemniczenia w Loży Masońskiej. Republikanin Bob Dole jest Masonem na 33 poziomie wtajemniczenia. Dlatego też nie ma to znaczenia na kogo zagłosujesz i tak jesteś pod wpływem wyznawców Kościoła Mysteryjnego. Wszyscy Ci ludzie są praktykującymi wyznawcami tego kościoła i wiedzą bardzo dobrze dokąd zmierza świat. Wielu sędziów należy do tajnych stowarzyszeń.Ci ludzie są wszędzie w naszym otoczeniu i są zindoktrynowani filozofią Kościoła Misteryjnego.

Ludzie Ci wierzą w to, że osiągnęli wyższy szczebel ewolucji (kolejna dezinformacja) i posiadają odpowiednią wiedzę aby rządzić resztą ludzkości. Oni wierzą w to, że są nieliczną grupą dojrzałych umysłów mających przewodzić gatunkowi ludzkiemu. Uważają, że zostali oświeceni. To jest szczera prawda i można to zweryfikować poprzez analizę ich dokumentów, oni w to naprawdę wierzą. Jeśli jesteście gotowi aby otworzyć swój umysł i zbadać dokładnie ten temat to nie będziecie już dalej zwodzeni.

Zbliżający się Nowy Ład bazuje na okultystycznej filozofii znajnej jako „Purystyczna Doktryna Lucyferiańska” lub „Illuminatyzm”. Symbole tej religii otaczają nas z każdej strony.

ODSŁONA RELIGII MISTERYJNEJ

Publiczne ujawnienie tej religii ma miejsce już od pewnego czasu, jednakże ludzie postrzegający jedynie jej aspekty ezoteryczne mogą tego nie zauważać

W Masonerii Rytu Szkockiego, członkowie od stopnia 30 do 33 są uznawani za Iluminatów, a członków 33 stopnia uznaje się za ludzi oświeconych. Stopień 33 to najwyższy oficjalnie znany poziom u Wolnomularzy. Liczba 33 oznacza Oświecenie i uwolnienie się od religijnych dogmatów (zabobonów). Kręgosłup człowieka składa się z 33 kręgów uwieńczonych „cranium” czyli intelektem.

Liczba 13 jest też specjalna w Religii Misteryjnej. W okultystycznej Gematrii (system numeryczny) cyfra 6 reprezentuje człowieka, numer 7 oznacza boską perfekcję Boga. Hebrajski (biblijny) system Gematrii jest identyczny dla tych cyfr. Dlatego też liczba 13 jest postrzegana jako połączenie człowieka i boskiej perfekcji i tym właśnie jest Iluminacja, człowiek staje się bogiem. Masoneria Rytu York ma 13 stopni wtajemniczenia (oficjalnie jest ich 9). Bawarskie Stowarzyszenie Iluminatów (odnoga Adama Weishaupta) również ma 13 poziomów.

Obelisk, falliczny symbol odwołujący się do Ozyrysa jest kolejnym ważnym symbolem religii misteryjnej i symbolizuje Zaginiony Świat Masonerii lub Sekret Kościoła Misteryjnego. Obelisk jest symbolem boga słońca (intelektu) lub siły sprawczej. Aby to zrozumieć w pełni trzeba przestudiować cykl Ozyrysa, lecz nie będę się w to obecnie zagłębiać.

Weźmy pod uwagę następujące przykłady:

  • jeśli spojrzymy na dach siedziby ONZ znajdziemy na nim okrągły punkt świetlny otoczony 32-dwoma mniejszymi punktami
  • jeśli spojrzymy na symbol ONZ zobaczymy okrąg podzielony na 32 części z 33 częścią pośrodku
  • na symbolu ONZ jest 13 liści oliwnych na gałązce
  • w Watykanie znajduje się obelisk otoczony okręgiem. Reprezentuje zjednoczenie Ozyrysa i Isis (ezoteryka). Te dwa symbole są otoczone w oddali przez 32 łuki znajdujące się po każdej stronie placu
  • patrząc na dwie pieczęci USA na banknocie jednodolarowym zliczmy wielokrotność liczby 13. Jedno skrzydło orła ma 32 sekcje a drugie ma 33. Symbolika tych dwóch pieczęci jest oczywista dla tych, którzy rozumieją język symboli

Równolegle do w/w przykładów możecie zauważyć, że wiele budynków (zwłaszcza te należące do fundacji takich jak np. Fundacja Rockefellera) ma symbolikę wkomponowaną w swoją architekturę. Popatrzcie na symbole słońca, piramid, obelisków, wszystkowidzącego oka Ozyrysa, okrąg z punktem w środku, wąż pożerający własny ogon znajdujące się w nowojorskim Rockefeller Center.

Ruch wyznawców UFO jest powiązany z symboliką Kościoła Misteryjnego. Cały ruch New Age jest pełen symboli, jest reinkarnacją mistycyzmu okultystycznego, którego przesłaniem jest fakt, że każdy człowiek może wykorzystać swoją podświadomość posiadania pierwiastka chrystusa w sobie, dzięki czemu może się stać swoim własnym bogiem. Jednocześnie z racji, że ci ludzie nie przestudiowali historii w celu poznania swoich korzeni za którymi podążają, nie rozumieją zasad na podstawie których podążają przed siebie.

To co Wam przybliżyłem na temat Kościoła Misteryjnego jest tylko jednym przykładem na to co się dzieje na świecie. Proponuję Wam sprawdzić ilu prezydentów USA należało do Loży Masońskiej. Nawet układ ulic w Canberze i w Waszyngtonie D.C. odwołują się do symboliki Masońskiej.

Większość ludzi nie chce poznać żadnej prawdy, obawiają się że przez to wyjdą ze swojej strefy komfortu, ludzie z natury uciekają przed niewygodną rzeczywistością. Kiedy Adolf Hitler budował swoją potęgę w Niemczech, niektórzy ludzie obudzili się i zorientowali się co się dzieje. Niektórzy z nich podnieśli alarm na widok tego co się działo, ale większość z tych ludzi została zignorowana. Część Żydów posłuchała ostrzeżenia i opuściła kraj, tak samo uczyniła część Niemców.

Ci, którzy zignorowali sygnały, obudzili się w kraju rządzonym za pomocą tyranii i zastanawiali się „jak to się stało”. Te same sygnały ostrzegawcze słychać nad dachami w Australii i w USA obecnie. Jednakże ludzie są zbyt zajęci swoim życiem codziennym żeby się zatrzymać i pomyśleć. Powtórzy się scenariusz z lat 30-tych XX wieku, a ludzie się ockną w szoku po utracie swojej wolności.

„Szczęściem dla rządu jest fakt, że ludzie którzy im podlegają nie myślą” – Adolf Hitler

Każdy kto ignoruje to co się dzieje poniesie tego konsekwencje, będą oni stale kontrolowani i manipulowani jak stado owiec. Staną się niewolnikami, podczas gdy ludzie którzy się obudzili będą w dużo lepszej sytuacji, gdyż oni będą świadomi tego co się dzieje. Zbliżają się ciężkie czasy dla nas, ale czy nie lepiej być doinformowanym i gotowym do działania niż zagubionym ignorantem?

Posłuchajcie słów Ann Bressington, polityk z Australii, która ujawnia Agendę 21, Klub Rzymski i pochodzenie religii antropogenicznego globalnego ocieplenia (AGO) oraz przestrzega przed nadchodzącą dyktaturą Nowego Porządku Świata.

Przeczytaj także informacje o programach ONZ: Agenda 21 i Agenda 2030:

Ryszard Kaczmarek, Dallas (USA)

Za: https://www.nwo.report/nwo/106753.html

Data publikacji: 28.03.2017

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *