Strona główna > Polska > Nie po raz pierwszy to w Polsce próbuje się zniszczyć żeglarstwo jako rekreację, turystykę masową

Nie po raz pierwszy to w Polsce próbuje się zniszczyć żeglarstwo jako rekreację, turystykę masową

Wystarczy przypomnieć lata 50-te u.w. – czyżby PiS nawiązywał do tamtych „tradycji”?

a

Już dzisiaj więcej żeglujących Polaków można spotkać na Adriatyku niż na Bałtyku bo często tam ceny czarteru są niższe niż w Polsce. Proponowana ustawa tylko pogłębi różnicę na niekorzyść Polski, a więc i zmniejszy jeszcze bardziej zainteresowanie żeglugą na polskich wodach. Oto chodzi PiSowi?

Marek Chrapan

Walczymy!

Podmioty zainteresowane oporem wobec zniszczenia żeglarstwa w Polsce, do którego doprowadzi niechybnie wprowadzenie w aktualnie procedowanym brzmieniu, ustawy Prawo wodne wraz z rozporządzeniami, konsolidują się. Od dłuższego czasu wysyłamy uwagi do projektu w/g procedury dostępnej na stronie legislacji, piszemy pisma do ministerstw ale, przede wszystkim, próbujemy poinformować jak najwięcej osób o tym, co szykują nam „na górze”.

Najważniejszą sprawą, jest próba wprowadzenia podatku od każdego m. kw. dna akwenu wykorzystywanego do działalności gospodarczej w kwocie 8,90 zł! Nie pomostu, a całości akwenu zajmowanego przez port! Dotyczy to zarówno wód śródlądowych, jak i morskich.

Wykonane zostały obliczenia, ile będzie kosztował postój jachtu za sezon w marinie, oraz kwota postoju na noc, jeśli te przepisy wejdą. Kwoty te, to odpowiednio 5000 zł i 200 zł. Kalkulacją wyjściową były średnie, „mazurskie” ceny zeszłoroczne wynoszące 2000 i 50 zł.

Opłaty portowe zostaną przerzucone na użytkowników wodnych – firmy czarterowe, prywatnych armatorów jachtów i innych oraz ceny czarterów, ceny szkoleń, rejsów itp.

Przy okazji, osoby posiadające studnię głębinową będą za nią płacić…ponad 180 tys. zł!

Nie będzie też można slipować jachtów z przyczepy samochodowej.

Wspomniane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2017!

Jeśli nie chcecie, aby takie ceny pojawiły się za dwa miesiące, informujcie o tym znajomych wodniaków, organizujcie się, piszcie pisma do parlamentarzystów i ministrów. Zostało mało czasu!

Na terenie Wielkich Jezior Mazurskich już działa silna grupa, ale potrzeba nas więcej!

W Giżycku odbyło się spotkanie dn. 21.11.2016 r. z posłem Wojciechem Kossakowskim, na którym przekazaliśmy nasze postulaty dotyczące wprowadzenia zmian w nowym projekcie ustawy „Prawo wodne”.

Poniżej skan petycji podpisany przez obecnych na spotkaniu. Została ona przekazana do Ministerstwa Środowiska oraz do wiadomości Pani Premier, Marszałka Sejmu, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Informacje na ten temat wraz z pismem przekazaliśmy też do miesięcznika „Żagle” i jest już publikacja.

>> Petycja: Prawo Wodne pismo z załącznikiem – Ministerstwo Środowiska 21.11.2016.

http://kursmazury.com/wp-content/uploads/2016/11/Minist.-%C5%9Arodowiska-Prawo-Wodne-pismo-z-za%C5%82%C4%85cznikiem.pdf

Petycję można wydrukować, podpisać i wysłać w swoim imieniu.

Można ją złożyć do sejmu wysyłając drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kancelarii Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/contact.xsp?type=KS/KSRP/SkrytkaESP

lub pocztą na adres:

Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, z dopiskiem „Petycja”

lub dostarczyć osobiście: Kancelaria Sejmu Wydział Podawczy, ul. Wiejska 4/6/8, bud. N, Warszawa, w dzień powszedni w godzinach 8-16.

Każdy też może zgłaszać uwagi – komentarz do projektu ustawy oraz rozporządzeń na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284651/katalog/12349269#12349269(należy nacisnąć na ikonę koperty, która widoczna jest pod tytułem projektu).

Każdy z nas próbuje powiadomić zainteresowanych i tych, którzy mogą nam pomóc by zmienić zapisy tego projektu ustawy Prawo Wodne i do Was też o to prośba. Udostępniajcie petycję, popierajcie ją.

Trzeba walczyć o normalność!

P.S. – Linki do projektu ustawy Prawo Wodne oraz do rozporządzeń znajdują się w poprzednim naszym wpisie na blogu.

From: Marek Chrapan [mailto: [email protected]]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.