Strona główna > Polska > Nie po raz pierwszy to w Polsce próbuje się zniszczyć żeglarstwo jako rekreację, turystykę masową