Strona główna > Bez kategorii > Pięć z sześciu amerykańskich veto w ONZ miało na celu obronę apartheidu

Pięć z sześciu amerykańskich veto w ONZ miało na celu obronę apartheidu

Źródło: http://www.informationclearinghouse.info/article30468.htm

09.02.2012 r.

Tłum. wMordechaj

USA mówi, że rosyjsko-chińskie weto było: „obrzydliwe”, „haniebne”, „godne pożałowania”, „parodią”…czyżby?

Arabski Instytut Badań Naukowych

Krótka lista użycia przez USA weta w Narodach Zjednoczonych w latach 1972-2011, stan na dzień 07.02.2012, zapis chronologiczny z podaniem daty (roku) rezolucji zawetowanej przez Stany Zjednoczone:

1972 –wyrażająca potępienie Izraela za zabicie setek ludzi w Syrii i Libanie w wyniku ataków lotniczych

1973 – potwierdzająca prawa Palestyńczyków i wzywająca Izrael do wycofania się z terenów okupowanych

1976 – 1) potępiająca Izrael za atakowanie Libańskich cywilów, 2) potępiająca Izrael za budowanie osiedli na terytoriach okupowanych, 3) wzywająca do samookreślenia się Palestyńczyków, 4) potwierdzająca prawa Palestyńczyków

1978 –1) nawołująca stałych członków (USA, ZSRR, UK, Francja, Chiny) do zabezpieczenia decyzji ONZ o utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, 2) wyrażająca krytykę stworzonych Palestyńczykom warunków życia, 3) potępiająca spis praw człowieka sporządzony przez Izraelczyków na okupowanych terytoriach, 4) wzywająca kraje rozwinięte do podniesienia ilości i jakości pomocy dla krajów nierozwiniętych

1979 – 1) wzywająca do zakończenia jakiejkolwiek militarnej i nuklearnej współpracy z apartheidem w Południowej Afryce, 2) wzmacniająca embargo na dostawy broni do RPA, 3) oferująca pomoc wszystkim prześladowanym w RPA i ich ruchowi wyzwolenia, 4) dotycząca negocjacji na temat rozbrojenia i zakończenia wyścigu zbrojeń nuklearnych, 5) wzywająca do powrotu wszystkich mieszkańców wydalonych przez Izrael, 6) żądająca, aby Izrael zaniechał gwałcenia praw człowieka, 7) żądająca raportu o warunkach życia Palestyńczyków w arabskich krajach okupowanych, 8) oferująca pomoc narodowi Palestyńskiemu, 9) omawiająca suwerenność wobec narodowych zasobów na okupowanych terytoriach arabskich, 10) wzywająca do ochrony eksportu krajów rozwijających się, 11) wzywająca do przyjęcia różnych propozycji w ramach systemu Narodów Zjednoczonych dotyczących poprawy jakości praw człowieka i fundamentalnych wolności, 12) sprzeciwiająca się wspieraniu interwencji w wewnętrzne lub zewnętrzne sprawy różnych państw, 13) o zorganizowaniu konferencji ONZ w sprawach kobiet, 14) o włączenie kobiet z Palestyny w konferencję ONZ w sprawach kobiet, 15) zapewnienie praw krajom rozwijającym się w wielonarodowych negocjacjach handlowych

1980 – 1) żądająca od Izraela zagwarantowania prawa powrotu osobom, które utraciły domy w wyniku działań wojennych, 2) potępiająca politykę Izraela dotyczącą warunków życia narodu Palestyńskiego, 3) potępiająca Izrael za praktyki łamania praw człowieka na terenach okupowanych: 3 rezolucje, 4) potwierdzająca prawo do samookreślenia się Palestyńczyków, 5) oferująca pomoc prześladowanym w RPA i ich narodowemu ruchowi wyzwolenia, 6) starająca się ustanowić Nowy Międzynarodowy Porządek Gospodarczy, aby promować wzrost nierozwiniętych krajów i międzynarodowej współpracy ekonomicznej, 7) wspierająca Program działań na rzecz kobiet w drugiej części kadencji ONZ, 8) deklaracja o niestosowaniu broni nuklearnej przeciw państwom nie mającym tej broni, 9) kładąca nacisk na to, że rozwój narodów i jednostek jest prawem człowieka, 10) wzywająca do zaprzestania wszelkich prób z bronią jądrową, 11) wzywająca do implementacji Deklaracji gwarantującej niepodległość krajów i narodów skolonizowanych.

1981 – 1) Wspierająca ruchy kooperacyjne w krajach rozwijających się, 2) potwierdzająca prawo każdego państwa do dokonania własnego wyboru w dziedzinie systemu ekonomicznego i społecznego w zgodzie z wolą swego narodu, bez zewnętrznego wpływu w jakiejkolwiek formie, 3) potępiająca działalność zagranicznych grup interesów gospodarczych na terytoriach kolonialnych, 4) wzywająca do zaprzestania wszelkich prób z bronią jądrową, 5) wzywająca do działań w celu poparcia środków ochrony przed wojną jądrową, zahamowania wyścigu zbrojeń i promocji rozbrojenia, 6) nakłaniająca do negocjacji w sprawie zakazu stosowania broni chemicznej i biologicznej, 7) deklarująca, że edukacja, praca, opieka zdrowotna, właściwe odżywianie, rozwój narodowy, itd są prawami człowieka, 8) potępiająca RPA za ataki na sąsiednie państwa, potępiająca apartheid i próbująca zwiększyć sankcje: 7 rezolucji, 9) potępiająca próbę zamachu stanu na Seszelach podjętą przez władze RPA, 10) potępiająca izarelskie traktowanie Palestyńczyków, łamanie praw człowieka i bombardowanie Iraku: 18 rezolucji

1982 – 1) Potępiająca izraelską inwazję na Liban: 6 rezolucji (1982-83), 2) potępiająca zastrzelenie 11 muzułmanów w świątyni w Jerozolimie przez izraelskiego żołnierza, 3) wzywająca Izrael do wycofania się ze Wzgórz Golan okupowanych od 1967 r., 4) potępiająca apartheid i wzywająca do wstrzymania pomocy gospodarczej dla RPA: 4 rezolucje, 5) wzywająca do sformułowania Statutu Światowego w sprawie ochrony ekologii, 6) organizująca konferencję ONZ na temat sukcesji państw z uwzględnieniem własności państwowej, archiwów i zobowiązań, 7) na temat zakazu testów nuklearnych i podjęcia negocjacji w sprawie przestrzeni kosmicznej bez broni jądrowej: 3 rezolucje, 8) wspierająca nowy światowy porządek informacyjny i komunikacyjny, 9) zakazująca stosowania broni chemicznej i bakteriologicznej, 10) dotycząca rozwoju prawa międzynarodowego, 11) chroniąca przed produktami szkodliwymi dla zdrowia i środowiska, 12) deklarująca, że edukacja, praca, opieka zdrowotna, właściwe odżywianie, rozwój narodowy są prawami człowieka, 13) chroniąca przed produktami szkodliwymi dla zdrowia i środowiska, 14) dotycząca rozwoju źródeł energii w krajach rozwijających się.

1983 – rezolucje w sprawach apartheidu, broni jądrowej, gospodarki i prawa międzynarodowego: 15 rezolucji

1984 – 1) potępiająca wsparcie polityki RPA w Namibii i innych działań politycznych, 2) dotycząca działań międzynarodowych w celu eliminacji apartheidu, 3) potępiająca Izrael za okupację i atakowanie południowego Libanu, 4) rezolucje na temat apartheidu, broni jądrowej, gospodarki i prawa międzynarodowego: 18 rezolucji

1985 – 1) potępiająca Izrael za okupowanie i atakowanie południowego Libanu, 2) potępiająca Izrael za używanie niewspółmiernych środków siłowych przeciw cywilom na terytoriach okupowanych, 3) rezolucje w sprawach współpracy, praw człowieka, handlu i rozwoju: 3 rezolucje, 4) o środkach, jakie należy podjąć wobec działań grup nazistowskich, faszystowskich i neo-nazistowskich

1986 – 1) wzywająca wszystkie rządy państw (włącznie z USA) do przestrzegania prawa międzynarodowego, 2) nakładająca gospodarcze i wojskowe sankcje na RPA, 3) potępiająca Izrael za działania przeciwko libańskiej ludności cywilnej, 4) Wzywająca Izrael do poszanowania świętych miejsc Islamu, 5) potępiająca Izrael za porwanie libijskiego samolotu liniowego, 6) rezolucje w sprawach współpracy, bezpieczeństwa, praw człowieka, handlu, środków masowego przekazu, środowiska i rozwoju: 8 rezolucji

1987 – 1) wzywająca Izrael do stosowania zapisów Konwencji Genewskich w traktowaniu Palestyńczyków, 2) wzywająca Izrael do powstrzymania akcji deportacji Palestyńczyków, 3) potępiająca Izrael za działania w Libanie: 2 rezolucje, 4) wzywająca Izrael do wycofania swych sił z Libanu, 5) w sprawie współpracy ONZ z Ligą Państw Arabskich, 6) wzywająca do stosowania orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wojskowych i paramilitarnych działań przeciwko Nikaragui i wzywająca do zakończenia embarga na handel z Nikaraguą: 2 rezolucje, 7) na temat środków ochronnych przed międzynarodowym terroryzmem, badania podłoża politycznego i gospodarczego terroryzmu, zorganizowania konferencji w celu zdefiniowania pojęcia terroryzm i dokonania rozróżnienia terroryzmu od walki w celu narodowego wyzwolenia, 8) rezolucje dotyczące dziennikarstwa, długu międzynarodowego i handlu: 3 rezolucje, 9) wyrażająca sprzeciw wobec rozmieszczenia broni w przestrzeni kosmicznej, 10) wyrażająca sprzeciw wobec rozwojowi nowych typów broni masowej zagłady, 11) wyrażająca sprzeciw wobec próbom atamowym: 2 rezolucje, 12) zawierająca propozycję utworzenia na Południowym Atlantyku „Strefy Pokoju”

1988 – potępiająca izraelskie praktyki wobec Palestyńczyków na terytoriach okupowanych: 5 rezolucji (1988-89)

1989 – 1) potępiająca inwazję USA na Panamę, 2) potępiająca wojska USA za dokonanie przeszukania rezydencji ambasadora Nikaragui w Panamie, 3) potępiająca wsparcie udzielone przez USA armii contras w Nikaragui, 4) potępiająca nielegalne embargo nałożone przez USA na Nikaraguę, 5) wyrażająca sprzeciw wobec zajęcia siłą obcego terytorium, 6) wzywająca do rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego w oparciu o wcześniejsze rezolucje ONZ

1990 – w sprawie wysłania 3 obserwatorów Rady Bezpieczeństwa ONZ na tereny okupowane

1995 – potwierdzająca, że ziemie we wschodniej Jerozolimie wcielone do Izraela są terytoriami okupowanymi

1997 – wzywająca Izrael do zaprzestania budowy osiedli we wschodniej Jerozolimie i na innych terytoriach okupowanych: 2 rezolucje

1999 – wzywająca USA do zakończenia embarga handlowego wymierzonego w Kubę: 8 rezolucji (1992-99)

2001 – 1) w sprawie wysłania nieuzbrojonych obserwatorów na Zachodni Brzeg i do Strefy Gazy, 2) w sprawie utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego

2002 – 1) w sprawie odnowienia misji pokojowej w Bośni [karta z from http://www.phon.ucl.ac.uk/home/geoff/UNresolutions.htm],[karta z from: http://www.krysstal.com/democracy_whyusa03.html], 2) potępiająca zabijanie pracowników ONZ z UK przez wojska izraelskie. Potępiająca zniszczenie magazynu World Food Programme

2003 – 1) potępiająca decyzję izraelskiego parlamentu o “usunięciu” wybranego na Prezydenta Palestyny, Yassera Arafata, 2) potępiająca budowę muru izraelskiego na ziemi Palestyńskiej, 3) w sprawie zakończenia trwającego 40 lat amerykańskiego embarga na Kubę.

2004 – 1) potępiająca zamordowanie lidera Hamasu, Szejka Ahmada Yassina, 2) potępiająca najazd izraelski i zabójstwa w Gazie, 3) określająca, że produkowanie i przetwarzanie materiałów używanych do wytwarzania broni winny być poddane międzynarodowej kontroli.

2006 – 1) wzywająca do zakończenia zbrojnych najazdów izraelskich i ataków na ludność cywilną w Gazie, 2) wzywająca do zakończenia finansowego embarga wobec Kuby

2007 – 1) wzywająca do pokojowego korzystania z przestrzeni kosmicznej, 2) wzywająca do zwołania zgromadzenia w sprawie dyskryminacji kobiet, 3) dotycząca praw dzieci, 4) dotycząca prawa do żywności, 5) na temat zastosowania Konwencji Genewskiej do ochrony cywilów w czasie wojny, 6) wzywająca do ochrony klimatu światowego, 7) wzywająca do ogłoszenia obszaru Oceanu Indyjskiego strefą pokojową. Wzywająca do wycofania broni atomowej z Azji Południowo-Wschodniej, 8) wzywająca do uznania prawa do samookreślenia się narodu Palestyńskiego, a także towarzyszące tej rezolucji inne rezolucje dotyczące Palestyńczyków i ich praw

2008 – 1) wzywająca do dokonania postępu w negocjowaniu traktatu o handlu bronią, 2) zakazująca rozwoju nowych broni masowego zniszczenia, 3) zapewniająca, że państwa nie posiadające broni atomowej nie zostaną zaatakowane lub zaszantażowane użyciem broni atomowej, 4) o zapobieganiu procesowi wyścigu zbrojeń w przestrzeni kosmicznej i transparentności działań podejmowanych na orbicie okołoziemskiej, 5) wzywająca do zmniejszenia operacyjnej gotowości systemów broni jądrowej i zakazie użycia broni jądrowej, 6) wzywająca do zakończenia stosowania w produkcji broni zubożonego uranu, 7) dotycząca nielegalnego handlu bronią, 8) wzywająca do atomowego rozbrojenia Azji Centralnej i atomowego rozbrojenia Południowej Półkuli. Zapobieganie rozprzestrzenianiu tej broni na Środkowym Wschodzie, 9) wzywająca do zawarcia ogólnego (atomowego) traktatu o zakazie testów. Wzywająca do uwolnienia świata od broni nuklearnej, 10) wzywająca do zawarcia traktatu chroniącego prawa dzieci, 11) potępiająca dyskryminację rasową, 12) potwierdzająca suwerenność Palestyńczyków w stosunku do terytoriów okupowanych i znajdujących się tam zasobów, 13) potwierdzająca prawo Palestyńczyków do samookreślenia, 14) wzywająca Izrael do zapłaty kosztów oczyszczenia wybrzeża Libanu z plam ropy wywołanych bombardowaniem, 15) wzywająca do nowego porządku gospodarczego, 16) wzywająca do zapisania prawa narodów do swobodnego rozwoju, 17) wzywająca do prawa do żywności, 18) w sprawie poszanowania prawa do uniwersalnej wolności podróżowania i żywotnego znaczenia problemu połączenia rodzin, 19) dotycząca postępu w dziedzinie technologii informatycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego, 20) rezolucje dotyczące Palestyńczyków, narodu, własności, nielegalnych praktyk izraelskich w Palestynie, włącznie z osadnictwem.

2009 – wzywająca do zakończenia 22-dniowego izraelskiego ataku na Gazę

2011 – 1) wzywająca do zaprzestania izraelskiej nielegalnej akcji osadniczej na Zachodnim Brzegu, 2) wzywająca Izrael do zakończenia działań mających na celu utrudnienie przejazdu i dostępu pracownikom, pojazdom i różnym formom pomocy Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie, 3) wzywająca do niezwłocznego i całkowitego zaniechania dalszej izraelskiej akcji osadniczej na okupowanych terytoriach Palestyńskich, w tym we wschodniej Jerozolimie, a także na okupowanych syryjskich Wzgórzach Golan.

Ta lista zostanie wkrótce poddana dalszym zmianom i zostanie szerzej udokumentowana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.