Strona główna > NWO > Apokalipsa > Patriarcha Jerozolimy Ireneusz uwięziony na dachu Bazyliki Grobu Pańskiego

Patriarcha Jerozolimy Ireneusz uwięziony na dachu Bazyliki Grobu Pańskiego

Świadectwo mniszki, posługującej u Patriarchy Ireneusza z Jerozolimy

Przepisana treść świadectwa z youtube:

Свидетельство келейницы Патриарха Иринея Иерусалимского. ВИДЕО.

TŁUMACZENIE FILMIKU:

Moi drodzy, sprawa jest bardzo poważna. Chcę wam przekazać, że teraz będziemy żyć wspólną, braterską rodziną wraz z naszym ukochanym Patriarchą Ireneuszem (ros. – Иринея Иерусалимского – A.L.), męczennikiem naszych ostatnich czasów. Chce on  bardzo przekazać wam swoją prośbę i błogosławieństwo przeze mnie, niegodną grzesznicę, matkę Fotinję (też Fotinę – A.L.). On przekazuje wam swoje błogosławieństwo i modlitwy, i prosi, aby się modlić za niego i abyście pamiętali o tym, że czas jest już ostatni i straszny: Antychryst jest na progu.

O tym, co się dzieje u was, w Rosji, to niewątpliwie jest bardzo ciężkie i, jak tu jeszcze powiedzieć, chodzi o zlikwidowanie wiary prawosławnej.

Kto z nas wytrwa – tego nie wiem, ale tak jak powiedziane jest w Apokalipsie: zaczęło się wszystko od katakumb, i na katakumbach będzie się kończyło.

Przypomnę wam jedną historię waszego Patriarchy, u was, w Rosji. Nie będę się rozwodziła, bo znacie to wszyscy bardzo dobrze. Oto co wydarzyło się wtedy: w 2007 roku, kiedy połączyły się dwie Cerkwie – 17 maja 2007 roku w Moskwie nastąpiło połączenie dwóch Cerkwi: Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi za Granicą i Moskiewskiego Patriarchatu. Cerkwie z radością się połączyły i z entuzjazmem obchodziły ten uroczysty dzień.

a,a

Napis na zdjeciu: A POTEM IM TAK POWIEDZCIE: Słowianie byli ludźmi drugiego gatunku

Ale Patriarcha Ireneusz błagał Cerkiew za Granicą , aby się nie łączyć i pocierpieć jeszcze trochę. Mówił on, że poznacie całą prawdę od podszewki, pocierpcie jeszcze troszkę. Ale tu pracowali wrogowie rodzaju ludzkiego, aby jak najszybciej zniszczyć tę Cerkiew. I w tymże 2007 roku, w miesiącu sierpniu, przyjechał tu (do Izraela – dod. A.L.) Cyryl, wtedy był on jeszcze Metropolitą, gdzie uroczyście pod Ścianą Płaczu spotkał swoich drogich, drogocennych braci – chasydów i gdzie głośno, licząc na stacje telewizyjne Izraela, wygłosił takie oto słowa:„Moi drodzy bracia – chasydzi, jestem następnym Patriarchą, zrobię dla was wszystko, aby spełniło się wasze marzenie”.  Słowa te on teraz w dalszym ciągu wypełnia, jak widzimy.

aaa

Napis na zdjęciu: „Moi drodzy bracia – chasydzi, jestem następnym Patriarchą, zrobię dla was wszystko, aby spełniło się wasze marzenie”. 

aaaa

Pocałunek Patriarchy Cyryla z naczelnym rabinem Izraela Joną Matzgerem.

A druga najgłówniejsza i najważniejsza sprawa jest taka: w Górnym Monasterze* w Jerozolimie, w 2004 roku rozpoczęto budowę świątyni pw. „Wszystkich Świętych na Rusi zajaśniałych”. W 2007 roku budowę zakończono. Trzeba ją było poświęcić . I właśnie 29 sierpnia 2009 roku przyjechał tutaj Cyryl i poświęcił tę świątynię ku czci „Wszystkich Świętych na Rusi prosijawszich”. Po jego wyjeździe do domu, po upływie krótkiego okresu czasu, w tym samym 2009 roku, wydano polecenie, aby wyczyścić małą grotę (ros.—пещерку; pol.- małą pieczarę – A.L.) Świętego Jana Chrzciciela, w której on żył w dzieciństwie. Gdy zaczęto ją czyścić, natrafiono na archiwum Antonina Kapustina. Widzicie, kiedy Chruszczow sprzedawał wszelkie mienie, archiwa ukrywano, i te archiwa były ukryte, zakopane w tej małej pieczarze. Ale przy jej czyszczeniu natrafiono na to archiwum drogocennych świadectw. Mi, nieszczęsnej grzesznicy, udało się być świadkiem i przeczytać to archiwum osobiście. Czytałam to archiwum i było w nim napisane tak: „Ja, Archimandryta Antonin Kapustin, założyłem fundament Górnej Świątyni „Wszystkich Świętych na Rusi prosijawszich”, ale miałem widzenie, że jej nie dokończę. Zostanie ona dokończona przed przyjściem Antychrysta i poświęcona  przez zwiastuna  Antychrysta (ros. – предтечу; pol.- poprzednika, zwiastuna – A.L.).

*/ Żeński Górny klasztor (ros. – Горненский женский монастырь) znajduje się w jednym z najpiękniejszych miejsc na południu współczesnej Jerozolimy – w Ein Karem (w tłumaczeniu z arabskiego – źródło w winnicy), 4 km na południowy zachód od Jerozolimy. Nabycie tej działki ziemi Rosja zawdzięcza samotnemu pracowitemu ascecie Archimandrycie Antoninowi Kapustinowi. Było to jedno z jego najbardziej ulubionych miejsc. (uwaga A.L.)-

a1

Вид на Горненский монастырь. Фото: travelling.lv

Oczywiście, poświęcił ją Cyryl… Oto żywy dowód dla was. Błagałam ich, aby to archiwum wydano mi, jako cudzoziemce, mieszkającej za granicą, wtedy nic by mi nie zrobiono, ale siostry, oczywiście, mi nie zaufały. Myślały, że wręczą to archiwum igumenii  i że przez to uratuje się wielu ludzi, poznawszy prawdę. Ale wszyscy głęboko się pomylili. Czas nie jest taki, aby ktoś się uratował, czas prowadzi do zguby. I zniknęło to archiwum z oblicza ziemi, i siostry, które czytały to archiwum, wszystkie zniknęły z oblicza ziemi, za wyjątkiem mnie jednej. I wszyscy mi nie wierzą, ponieważ jestem cudzoziemką. Ale pomylili się. Ja wierzę, że Pan jednak przekaże to komuś do duszy i ktoś to zrozumie, usłyszy te słowa. A że tak wy ciągle uciekacie i uciekacie. To jest dobre, prawidłowe, katakumby – to jest nasz ratunek.

Pamiętajcie i módlcie się za Patriarchę Ireneusza, męczennika naszych czasów. W jakimś celu Pan chroni go. Mam nadzieję i wierzę, że będzie on dla nas ostatnim ratunkiem w czasach ostatnich.

Niech ratuje was Chrystus, Bóg, i Matka Boża niech będzie z wami wszystkimi na wieki wieków. Amen.

a2

a3

a4

Na spotkaniu głowy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z Prezydentem Izraela Shimonem Peresem umieszczono tylko flagi Izraela…

a11

Na zdjęciu: Patriarcha Cyryl i Berl Lazar – główny rabin Federacji Rosyjskiej, szef Chabadu w Rosji

32 Tych zaś, co przestępują przymierze, nakłoni do przewrotności pochlebstwami; jednak ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają i będą działali. 33 Mędrcy spośród ludu pouczą wielu, polegną jednakże od miecza i ognia, w więzieniach i przez łupiestwa – do pewnego czasu. 34 Gdy oni będą upadać, nieliczni pospieszą im z pomocą, a wielu przyłączy się do nich podstępnie. 35 Spośród mędrców niektórzy upadną, by dokonało się wśród nich oczyszczenie, obmycie i wybielenie na czas ostateczny – jest bowiem jeszcze czas do kresu. 36 Król będzie działał według swego upodobania; uczyni się wyniosłym i będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia aż się wypełni gniew, bowiem to, co zostało postanowione, dokona się. (Dn 11:32-36)

***

Na tym kończy się tekst świadectwa Matuszki Fotinii.

Aby przybliżyć czytającym postać więzionego legalnego Patriarchy Jerozolimy Ireneusza i posługującej przy nim Matuszki (mniszki) Fotinii, Fotiny) zamieszczam kilka informacji. Na początek – o Patriarsze Ireneuszu.

  1. Zamurowany, uwięziony za kratami legalny Patriarcha Jerozolimy – Ireneusz

Dla tych, kto nie wie, należy przypomnieć ten wołający o pomstę do Nieba fakt bezprawia! Otóż prawnie wybrany Patriarcha Jerozolimski Ireneusz, anty-ekumenista, został w wyniku spisku bezprawnie pozbawiony władzy na podstawie kłamliwego oskarżenia o sprzedaży cerkiewnego hotelu władzom miasta przez Synod Patriarchatu Jerozolimskiego (nawiasem mówiąc, od czasu pozbawienia go władzy przed 11 laty, hotel ten jest nadal własnością Patriarchatu – A.L.). Umieszczony przez władze izraelskie w areszcie domowym, trzymany jest jak w więzieniu, za kratami, na dachu Bazyliki Grobu Pańskiego w centrum Jerozolimy, w najcięższych warunkach. Nikt do niego nie jest dopuszczany. Dostęp do niego z budynku Patriarchatu został zamurowany ścianą z cegieł, pozostawiono tylko okno z kratą. Patriarcha znajduje się w małej celi, do której przylega mała kapliczka, w której regularnie sprawuje nabożeństwa. Jest również „podwórko” o wymiarach 3×4 m, ogrodzone ścianą. Nad celą Patriarchy mieszka rodzina arabska, która regularnie opuszcza dla Patriarchy jedzenie.

Pamiętne są słowa Patriarchy Ireneusza o tym, że głównym sprawcą tak okrutnych represji wobec niego jest ówczesny szef ОВЦС МП – Wydziału Stosunków Zagranicznych Cerkwi Moskiewskiego Patriarchatu Metropolita Cyryl. To właśnie on omówił sprawę z przedstawicielami prawosławnych Lokalnych Cerkwi i przekonał ich, aby poparli usunięcie Ireneusza.

Jest oczywiste, że główna przyczyną pozbawienia władzy Patriarchy Ireneusza, usunięcia zwierzchnika Cerkwi Jerozolimskiej – byłego ucznia i pomocnika Patriarchy Diodora, była obawa, że mógłby on być przeszkodą dla realizacji decyzji ekumenicznych na tzw. Soborze Wszech-prawosławnym. Realnie patrząc, do chwili przeprowadzenia tego Soboru, Ireneusz, nie skazany jakimkolwiek wyrokiem sądu świeckiego na pozbawienie wolności, nie ma szans, aby tę wolność zobaczyć. Na razie zamurowany, od 11 już lat przebywa w więzieniu za kratami…

Zasadne jest pytanie: a dlaczego trzyma się go na dachu Bazyliki Grobu Pańskiego? A nie w innym miejscu? Eduard Hodos, nawrócony na Prawosławie rabin wspólnoty żydowskiej w Charkowie, niedawno powiedział, że trzymany jest tam po to, aby zapewnić przez jego modlitwy schodzenie z Nieba Świętego Ognia w Wielka Sobotę, Wigilię Wielkanocy.

Z ostatniej chwili: Obecnie Patriarcha znajduje się w szpitalu. Jeżeli go zabraknie, to kto będzie się modlił o zejście Błogosławionego Ognia na Wielkanoc 2016 roku? Przecież w Oczach Bożych jest on nadal legalnym Zwierzchnikiem Patriarchatu Jerozolimskiego. Możliwe, że jest tym samym „ostatnim prawosławnym patriarchą”, o którym mówi się w proroctwie. Którego usunięto. Musimy jak najczęściej modlić się o zdrowie dla niego!!!

…Istnieją dwa proroctwa: Pierwsze: że w roku, kiedy nie zejdzie Błogosławiony Ogień, na świecie pojawi się Antychryst. Drugie: że w czasie obrad Ósmego Soboru, na Sobór tajnie wejdzie Antychryst. Te dwa proroctwa są nierozerwalnie związane ze sobą. Nie przypadkowo, słudzy Antychrysta ustalili początek Nowej Ery, Światowego Porządku i Religii właśnie na dzień 1 maja 2016 roku. I co widzimy? – Prawosławna Pascha (Wielkanoc) w 2016 roku przypada właśnie na dzień 1 maja według nowego stylu(kalendarza świeckiego)!!! (18 kwietnia wg starego stylu-kalendarz juliański)

Błogosławiony Ogień schodzi nie na samą Wielkanoc, tylko w Wielką Sobotę.

Jeżeli więc doczekaliśmy się już czasów wypełnienia Apokalipsy i Łaska Boża nie zejdzie w 2016 roku dnia 30 kwietnia (precedens nie zejścia Błogosławionego Ognia przed Soborem, który już był w czerwcu 1923 roku), to 1 maja 2016 roku będzie już inny czas, inne życie – Nowa Era, Nowy Światowy Porządek i jedyna Religia Światowa. Łaska Boża jest czynnikiem, wstrzymującym przyjście na świat Antychrysta. Jeżeli w 2016 roku nie zejdzie Błogosławiony Ogień, to nastąpi powszechna, ogólnoplanetarna katastrofa, która otworzy drogę na 8-my Sobór dla Antychrysta.

Źródła:

  1. Na stronie Prawosławnego Bractwa św. Spasa

W sprawie legalnego Patriarchy Jerozolimskiego … (list Patriarchy Ireneusza)

W sprawie legalnego Patriarchy Jerozolimskiego …

www.pokaianie.ru/article/37700/read/49107

  1. Свидетельство келейницы Патриарха Иерусалимского Иринея (АУДИО) – Саша Шкредов

https://vk.com/wall151110386_4956

  1. ЗАМУРОВАННЫЙ ПАТРИАРХ. ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ИЕРУСАЛИМСКОГО ПАТРИАРХАТА, ОТСТРАНЕННЫЙ ОТ ВЛАСТИ, СОДЕРЖИТСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ В ЦЕНТРЕ ИЕРУСАЛИМА.

http://kondakov.ws/blog/Poslanie-Blazhenneyshego-Irineya,-P

***

  1. Matuszka Fotinija (Fotina), posługująca przy Patriarsze Ireneuszu
  2. Matuszka Fotinija (Fotina) – mniszka, posługująca przy Patriarsze Ireneuszu, w chwili obecnej jest faktycznie jedyną osobą, kto aktywnie mu pomaga. Matuszka urodziła się w Australii w rodzinie imigrantów –czarnosetińców, którzy uciekli przed bezbożnymi bolszewikami. Od dzieciństwa chodziła do świątyni, i chociaż wróg rodzaju ludzkiego znieważał tę świętą służebnicę Bożą, jednak do tej pory jest ona wierna Chrystusowi i naszemu nadchodzącemu Carowi, za którego nieustannie się modli. Matuszka Fotinija zmuszona jest, aby zapewnić Patriarsze wszystko co niezbędne, pracować przez okrągłą dobę, oprowadzając pielgrzymów po Świętych Miejscach, co, uwzględniając jej wiek, jest bardzo trudne. Często, nawet o 22 lub 23 wieczorem jeszcze pracuje z pielgrzymami. Jednak trzeba to robić, ponieważ dzieci diabła próbowały kilka razy otruć Patriarchę Ireneusza, dlatego ich koszernego jedzenia on odmawia. Niestety, do Patriarchy Ireneusza oficjalnie dostać się jest niemożliwe, archimandryta Euzebiusz i inni mnisi z Bazyliki Świętego Grobu (ros. – святогробцы świętogrobcy) przekonują, że rzekomo on sam nie chce nikogo widzieć, dlatego z nikim rozmawiać nie będzie lub kłamią coś w tym stylu.

Można okazać wsparcie dla Patriarchy Ireneusza, łącząc się telefonicznie z Siostrą, która posługuje przy nim. Oto nr telefonu Matuszki Fotinii  +972 54 8115066

Można do niej zadzwonić i zaproponować pomoc, ona powie, jak należy działać i poda swoje dane.

***

  1. Chrystus Zmartwychwstał!

Drodzy Ojcowie, Bracia i Siostry!

Wielu z was zapewne słyszało o niej lub osobiście zna mniszkę Fotinję, posługującą przy uwięzionym Patriarsze Ireneuszu w Jerozolimie.

Dzisiaj zadzwoniłem do niej i jestem przerażony. Leży ona teraz w szpitalu. Uczestniczyła w bardzo poważnym wypadku. Jak sama mówi, Bóg okazał cud: wycięto ją ze zgniecionego samochodu i nie miała ani jednego złamania. Przywieźli ją do szpitala karetką pogotowia. Zbadali, podleczyli i wypisali rachunek na 50.000 szekli. Jest to około 13.000 USD. Albo zapłacisz, albo – do więzienia. Płakała i mówiła, że lepiej by było, gdyby umarła. Każdy, kto ją zna, może potwierdzić moje słowa, że wszystkie ciężko zarobione pieniądze ona wydawała na biskupa Ireneusza. A więc, ona nie ma pieniędzy. Pomóc jej, oprócz nas, Rosjan, nie ma kto. A pytanie jest takie: albo płacisz, albo – do więzienia. Na Chwałę Bożą pomóżmy dobremu człowiekowi, który znalazł się w kłopotach w obcym kraju. Rosjanie swoich naprawdę nie porzucają. Można to zrobić w następujący sposób (jest to najbardziej optymalne):

1) Ci, którzy znali ją osobiście i mają z nią kontakty, sami wiedzą, jak przekazać jej pieniądze.

2) Dla wszystkich innych. Pieniądze można przesyłać w dolarach lub euro za pośrednictwem Money Gram lub Western Union (Money Gram jest znacznie tańsze). Kto chce zrobić dobry uczynek, niech napisze do mnie maila [email protected]  Ja wtedy wyślę osobiście jej dane i odpowiem na wszystkie pytania. Po przelaniu proszę wysłać mi nr przelewu i kwotę. Dane te przekażę jej.

Wadim, Odessa. 23.12.2015 r.

a111

Źródła:

  1. Свидетельство келейницы патриарха Иринея матушки Фотиньи

http://internetsobor.org/pravoslavnaya-tserkov/tserkovnye-novosti/pravoslavnaya-tserkov/svidetelstvo-kelejnitsy-patriarkha-irineya-ierusalimskogo-video

  1. СВИДЕТЕЛЬСТВО КЕЛЕЙНИЦЫ ПАТРИАРХА ИРИНЕЯ, МАТУШКИ ФОТИНИИ

http://www.tsaarinikolai.com/demotxt/Matushka_Fotiniad.html

Русская Православная Община, 25.2.2016 r.

Opracował i tłumaczył Andrzej Leszczyński

21.3.2016 r.

Za: https://bractvospasa.wordpress.com/2016/03/22/patriarcha-jerozolimy-ireneusz-uwieziony-na-dachu-bazyliki-grobu-panskiego/#more-846

Data publikacji: 22.03.2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *