Strona główna > Zdrowie > Parlament Europejski „za” prawem wyboru GMO przez państwa członkowskie

Parlament Europejski „za” prawem wyboru GMO przez państwa członkowskie

GMO Wolna Europa od GMO

Nowe przepisy dają prawo państwom członkowskim UE ograniczyć lub zakazać upraw roślin zawierających genetycznie zmodyfikowane organizmy na ich własnym terytorium, nawet jeśli jest to dozwolone na poziomie UE. Uchwalono je we wtorek.

GMO

Przepisy te, nieoficjalnie uzgodnione przez Parlament i Radę w grudniu, został pierwotnie zaprojektowane w 2010 roku, ale potem znalazły się w impasie na okres czterech lat z powodu braku porozumienia między państwami optującymi za i przeciw-GMO.

Źródło: www.europarl.europa.eu

„To porozumienie zapewni większą elastyczność państwom członkowskim, które chcą ograniczyć uprawy GMO na swoim terytorium. Ponadto, będzie kierować debatą, która ma być daleka od stanowisk między pro- a anty-GMO”, powiedział Frédérique Ries, który kieruje sprawą uchwalenia tych przepisów przez parlament.

Co do tego, co będzie dalej, mam tu ufność w formalnej obietnicy przewodniczącego Komisji, Jean-Claude Junckera, aby wzmocnić proces demokratyczny w sprawie GMO w Europie i zapewnienie, że prowadzone są rzeczywiście badania niezależne”, dodał. Porozumienie wynegocjowane przez urzędników UE zostało zatwierdzone głosami 480 posłów,159 było przeciw, a 58 wstrzymało się.

Ocena i zarządzanie ryzykiem

Nowe przepisy pozwalają państwom członkowskim na wprowadzenie zakazu GMO ze względów ochrony środowiska, innych niż ryzyko dla zdrowia i środowiska naturalnego uprzednio oszacowanych przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Państwa członkowskie mogą również zakazać upraw GMO na innych podstawach, takich jak wymogi planów zagospodarowania przestrzennego, skutki społeczno-gospodarcze, uniknięcie niezamierzonego występowania GMO w innych produktach i celach polityki rolnej. Zakazy mogą również obejmować grupy upraw GMO określonych co do upraw lub ich cechy.

GMO

Zanim państwo członkowskie podejmie takie działania, ustawodawstwo przewiduje procedurę umożliwiającą firmie od upraw GMO wyrażenie zgody na takie zastrzeżenia przed dopuszczeniem do obrotu. Jednakże, jeśli firma nie zgodzi się, państwo członkowskie może nałożyć zakaz jednostronnie.

Kukurydza MON810 jest obecnie jedyną uprawą GMO w UE. Ziemniaki GMO „Amflora” zostały zakazane przez Sąd UE w 2013 roku po otrzymaniu zielonego światła od Komisji Europejskiej.

Strefy buforowe / zanieczyszczenie krzyżowe

Państwa członkowskie powinny również zapewnić warunki, aby uprawy GMO nie zanieczyszczały innych produktów, a szczególną uwagę należy zwrócić na zapobieganie skażeniu obszaru krajów sąsiadujących, mówi tekst ..

Następne kroki

Nowe przepisy wejdą w życie wiosną 2015 r.

Przygotował: Pluszowy Miś

EU Parliament Votes ‘Yes’ on GMO Opt-Out for Member States

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *