Strona główna > Bez kategorii > Państwa ruchu NAM domagają się, aby izrael zgłosił akces do Traktatu NPT bez dalszej zwłoki

Państwa ruchu NAM domagają się, aby izrael zgłosił akces do Traktatu NPT bez dalszej zwłoki

źródło: http://www.payvand.com/news/12/sep/1259.html

(NAM – Ruch Państw Niezaangażowanych; NPT – Traktat o Nie-rozprzestrzenianiu broni jądrowej – przypis tłum.)

Ruch Państw Niezaangażowanych zażądał od izraela, aby zgłosił swój akces do Traktatu NPT bez stawiania warunków wstępnych i bez dalszej zwłoki. Żądanie zostało postawione podczas Spotkania na wysokim szczeblu ONZ w sprawie przeciwdziałania nuklearnemu terroryzmowi w Nowym Jorku. Treść żądania odczytał irański minister MSZ, Ali Akbar Salehi w imienu bloku państw NAM.

Iran objął właśnie przewodnictwo rotacyjne w organizacji NAM na okres 3 lat w dniu 30 sierpnia.

Poniżej tekst wystąpienia Salehi’ego:

(…)

20. NAM wzywa Sekretarza Generalnego ONZ i współtwórców Rezolucji z 1995 r. w sprawie Bliskiego Wschodu, aby po konsultacjach z państwami regionu, przedsięwzięli niezbędne wysiłki w zakresie zwołania Konferencji w roku 2012, w jakiej uczestniczyć będą wszystkie państwa Bliskiego Wschodu, na temat ustanowienia Bliskiego Wschodu strefą wolną od broni nuklearnej oraz wszelkich innych rodzajów broni masowego rażenia. NAM podkreśla potrzebę podjęcia takich kroków, które spowodują że do Konferencji dojdzie bez zbędnej zwłoki. 

21. NAM żąda również, aby izrael, jedyny kraj w regionie, jaki nie dołączył do Traktatu NPT ani nie wyjawił zamiaru przystąpienia do niego ani nie zadeklarował rezygnacji z posiadania broni nuklearnej ani nie oświadczył, że przystąpi do NPT bez warunków wstępnych i dalszej zwłoki, poddał niezwłocznie wszystkie swe zakłady nuklearne kontroli upoważnionych inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w pełnym zakresie.   

22. NAM powtarza, że sprawy związane z kwestią rozprzestrzeniania broni atomowej winny być rozwiązywane w trybie politycznym i dyplomatycznym, oraz że środki i inicjatywy podejmowane w tym zakresie winny obejmować regulacje prawa międzynarodowego, dotyczące tego zagadnienia konwencje i Kartę ONZ, i winny służyć utrwalaniu międzynarodowego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności.

23. Świadomi zagrożenia, jakie dla ludzkości stanowi istnienie broni masowego rażenia, szczególnie broni jądrowej i akcentując potrzebę całkowitej eliminacji takiej broni, ruch potwierdza potrzebę wprowadzenia zakazu produkcji nowych typów broni masowej zagłady i dlatego popiera konieczność monitorowania sytuacji i wszczęcia działań międzynarodowych, jakie temu będą służyć.

24. Na koniec w imieniu ruchu wyrażam nadzieję, że sekretarz generalny właściwie przedstawi te poglądy w swoim podsumowaniu dzisiejszych obrad, jak też poglądy państw członkowskich. Każdy następny postęp w tej sprawie winien być rozpatrywany globalnie i poruszany przez poszczególne państwa członkowskie. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.