Strona główna > Świat > Pan Bóg jest „antysemitą”

Pan Bóg jest „antysemitą”

A więc, Mr Bóg. Użyłeś czy NIE użyłeś słowa ŻYD nadaremno?

Iluminaccy (kabalistyczni) bankierzy zabijają Boga by zająć Jego miejsce. Taka jest istota satanizmu.

„Antysemityzmu” nie powinno się łączyć z nienawiścią do Żydów. Wielu kabalistów (masonów) nie jest Żydami. Antysemityzm to sprzeciw wobec satanizmu. Jeśli kochasz Boga, to też jesteś „antysemitą”.

Nie damy się zastraszać obleśnymi taktykami oczerniania, by rozbroić sprzeciw wobec okrutnej, pełnej nienawiści tyranii.

Pytanie nie jest czy jestem antysemitą. Pytanie jest tylko czy mam rację.

– John Bryant, Śmiertelne słowa / Mortal Words v. 8

Antysemityzm ma szanowany rodowód

Anti-Semitism has Respectable Pedigree

Dr Henry Makow

Naziści dali antysemityzmowi złą reputację. Może taki był ich cel.

Ich prymitywna propaganda, rasizm i ludobójstwo uczyniły go czymś podłym. Ale antysemityzm miał długą i szlachetną tradycję przed nazistami. Zawsze reprezentował opór wobec okultystycznego, kulturowego i ekonomicznego planu dominacji świata. To prosi się o przemyślenie.

Zacznę od przedstawienia moich założeń.

1. Prawda patrzy nam w twarz, a jeszcze jej nie widzimy. Większość żydów i chrześcijan nie ma świadomości, że judaizm nie jest religią, a satanistycznym kultem udającym religię.

Judaizmu nie definiuje Stary Testament , a Kabała, która mówi, że Bóg jest bezkształtny i niepoznawalny / God is formless and unknowable. To jest satanizm. Istotą prawdziwej religii jest to, że Bóg jest poznawalny. Jak inaczej możemy słuchać jego głosu w naszej duszy / sumieniu?

Kabaliści mówią, że Bóg jest niepoznawalny bo on chce zastąpić Boga. Oni mówią, że oni są fizycznym przejawem Boga. „Niepoznawalny” Bóg przechodzi do rabina, który pokazuje Jego wolę. Kabała jest podstawą satanizmu i kultu. Coraz bardziej satanizm zastępuje chrześcijaństwo jako moralny punkt odniesienia dla społeczeństwa.

Celem kabalistycznych (iluminackich)  Żydów jest zniszczenie chrześcijańskiej cywilizacji. Żadnego Żyda dzisiaj nie powinno się obwiniać za ukrzyżowanie Chrystusa. Ale celem kontrolowanego przez kabalistów zorganizowanego żydostwa dalej jest wykorzenienie chrześcijaństwa. Oni określili chrześcijański opór jako „antysemityzm”, odwracając dobro i zło jak robią sataniści.

Iluminaci planują utworzyć światowe „super-państwo” poświęcone ich bogactwu, władzy i perwersjom. Oni wierzą w zniszczenie społeczeństwa żeby odtworzyć je na ich podobieństwo / They believe in destroying society in order to recreate it in their image. Z pomocą nie-żydowskich masonów, oni przejęli Zachód i wprowadzają ludzkość w swój satanistyczny kult. Wymieniłem listę wielu sposobów w jaki ludzkość jest opętana satanizmem / listed many ways. [Czytaj „Opętana przez szatana ludzkość” na moim chomiku]

2. W kulcie satanistycznym szeregowcom nie mówi się o prawdziwym programie. Są manipulowani i degradowani sprytnymi argumentami i frazesami (np. „tolerancja”, „różnorodność” i „wolność seksualna”).

W kulcie satanistycznym ludzie są zmuszani. Ludzi sumienia szkaluje się jako „nienawistników”. Nie liczy się prawda, a tylko poprawność polityczna. Społeczeństwo przypomina taki kult.

Kiedy mówię o odradzaniu się „antysemityzmu”, nie myślę o dyskryminowaniu czy prześladowaniu pojedynczych Żydów jak ja. Myślę o każdym – Żydzie czy nie-Żydzie – reprezentującym program kabalistyczny, teraz przyjęty przez cały establishment gospodarczy, polityczny i kulturowy na Zachodzie / the whole economic, political and cultural establishment , kontrolowanym przez zorganizowany judaizm i masonerię.

Desmond Tutu. Michail Gorbaczew, uczestnicy  Bilderberg attendees. Wielu jest Żydami. Większość nie jest. Ale większość to kabalistyczni sataniści albo zdrajcy.

Są naprawdę tylko dwie strony w Nowym Porządku Świata / NWO: kabaliści kontra reszta ludzkości. Do kabalistów należą masoni z lewicy i prawicy, liberałowie, socjaliści, radykalne feministki, neokoni, komuniści, syjoniści, działacze gejowscy – rozumiesz.

3. Zorganizowane żydostwo finansują centralni bankierzy. Jego cel to przeinżynierowanie ludzkiej rasy by im służyła. Robią to niszcząc 4 nogi ludzkiej tożsamości – religię (Bóg), państwowość, rasę i rodzinę (gender).  Ich celem jest jedna rasa, jedna religia, jedna płeć i jeden świat, wszystko na usługach iluminackich bankierów.

PIERWSZY ANTYSEMITA

Pierwszym antysemitą był sam Bóg. Kiedy Mojżesz powiedział Mu, że Żydzi czczą złotego cielca, „I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: ‚Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć…'” (Wyj 32:9-10)

Nie jestem pewien co powiedziałaby ADL o ludobójczych skłonnościach Boga. W każdym razie czciciele Baala teraz rządzą i Boga postawiono by przed Trybunałem Praw Człowieka za pochopne opinie.

Wielcy prorocy Starego Testamentu też byli antysemitami. Jeremiasz powiedział, że Żydzi

„nie powiedzą prawdy; przyzwyczaili swój język do kłamstwa…” (Jer 9:4). Izajasz mówi, że Pan ukarze „córki syjońskie, które są wyniosłe i chodzą z wyciągniętymi szyjami i bezmyślnymi oczami…” (Iza 3:16).

Jezus dołączył do szlachetnych szeregów antysemitów kiedy powiedział faryzeuszom: „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa„. (Jan 8:44)

Na przestrzeni dziejów Żydzi byli krytykowani przez Kto jest kim zachodniej cywilizacji / Who’s Who of Western civilization. Rzymski historyk Tacyt skrytykował ich za podkopywanie religii, kraju i rodziny, i powiedział, że byli „wrogami wszystkich narodów oprócz własnego”.

George Bernard Shaw powiedział: „Żydzi niech lepiej przestaną być Żydami i zaczną być ludźmi”.

ß „antysemityzm to tylko wroga postawa wytwarzana u nie-Żydów przez grupę żydowską. Jest to normalna reakcja społeczna”. – Albert Einstein

(W tym cytacie z Colliers Magazine, 26.11.1938, Einstein kontynuuje: „Żydowska grupa korzystała na opresji i na wrogości na jakie zawsze napotykała na świecie”. )

Węgierski muzyk Franz Liszt powiedział: „Oni handlują… łomami i pociskami które niszczą fundamenty wiary i moralności”.

Wielki niemiecki poeta Goethe powiedział: „Ten podstępny naród wyznaje jedną zasadę: tak długo jak panuje porządek, nie ma z niego żadnych korzyści”.

Wolter, francuski filozof , powiedział: „Naród żydowski ośmiela się okazywać nieprzejednaną nienawiść do wszystkich narodów, i buntuje się przeciwko wszystkim władcom; zawsze przesądny, zawsze żądny dobrobytu innych, zawsze barbarzyński – kuli się w nieszczęściu i jest bezczelny w czasach dobrobytu”.

Nie można generalizować o wszystkich Żydach, ale amerykański krytyk H L Mencken był szczególnie ostry o wielu z nich. Powiedział, że Żydzi są „najbardziej nieprzyjemnym znanym narodem. Jak zwykle się ich spotyka, brakuje im wielu cech charakteryzujących cywilizowanego człowieka: odwagi, godności, nieprzekupności, spokoju, pewności siebie. Mają próżność bez dumy, zmysłowość bez smaku i wiedzę bez mądrości … ich miłość jest głównie formą pokazu”.

H L Mencken

Żydów nie uczy się o rasistowskim programie ich kabalistycznych liderów. Zamiast tego mówi się im, że są „nienawidzeni bez żadnego powodu”, albo dlatego, że ludzie potrzebują niewinnego kozła ofiarnego by obwiniać go za swoje cierpienie. Antysemityzm jest „nieracjonalną chorobą gojowskiego umysłu”.

Coraz częściej w satanistycznym NWO rozsądnych nazywa się chorymi.

Żydzi muszą zrozumieć, że judaizm nie jest po stronie aniołów, a nie jest zbyt późno by z niego wyjść.

Nadszedł czas żeby chrześcijanie zrozumieli, że dali się nabrać największym oszustom świata. Żydzi nie są „narodem wybranym”. Ich liderzy są megalomanami niszczącymi narody, zabijającymi miliony i zagrażającymi przyszłości ludzkości.

Nadszedł czas byśmy wszyscy zrozumieli, że „antysemityzm” to badanie papierkiem lakmusowym naszej wolności. Antysemityzm był zakazany i ostro karany w sowieckiej Rosji. Czy chcemy żyć w tego rodzaju społeczeństwie?

MIERNIKI ICH SUKCESU  

Podbój polityczny, ekonomiczny i kulturowy świata przez kabalistycznych Żydów i ich sojuszników to prawdziwa historia ostatnich co najmniej 50 lat. (Iluminaccy bankierzy stoją za imperializmem.)  Ale ich kontrola kultury jest taka, że ludzie są zupełnie nieświadomi, że jakiś podbój nawet miał miejsce. „Antysemita” to przekleństwo wywołujące paraliż.

Jeśli jesteś „antysemitą” w opisanym powyżej sensie, to jesteś oportunistą, naiwniakiem, albo zwykłym ignorantem.

Wszystkie wojny wymyślali masońscy (kabalistyczni) żydowscy bankierzy w celu zwiększenia swojej władzy i bogactwa, zniszczenia rywali i realizacji ich planu światowego rządu.

Nasi „liderzy” są marionetkami, a masmedia prostytutkami. Sponsorowane przez iluminatów feminizm, homoseksualizm, rozwiązłość i pornografia żeby podrzeć strukturę społeczną (małżeństwo i rodzinę) i osłabić sprzeciw. 11 IX był fałszywą flagą wykorzystaną dla pozbawienia nas praw obywatelskich. Oni dalej inscenizują fałszywy terror by skonfiskować nam broń.

Zorganizowane żydostwo wykorzystuje „antysemityzm” żeby kabalistyczny żydowski program powiązać ze wszystkimi Żydami, a lepiej – by ich poświęcić. Większości Żydów wyprano  mózgi i nie chcą uznać tego programu.

Jako etniczny Żyd, syn ocalonych z holokaustu, którzy stracili rodziców, rozumiem, że antysemityzm w przeszłości i teraz to w większości sprzeciw wobec kabalistycznego programu. Reprezentuję tych zwykłych Żydów, którzy nie chcą być ludzkimi tarczami, ofiarami i kozłami ofiarnymi dla wariackiego, szatańskiego spisku zorganizowanego żydostwa.  —

Pierwszy komentarz – Christine

Jeremiasz 24 bardzo dobrze podsumowuje różnicę jaką robi Bóg między wiernymi Żydami (dobre figi) i niewiernymi (złe figi).

Kiedy przyszedł Jezus, wierni Żydzi Go PRZYJĘLI: ale była to tylko bardzo mała mniejszość całej żydowskiej ludności.

Niemniej jednak, ci wierni Żydzi założyli kościół i dali światu Ewangelię. Oni byli światłem dla narodów. To był żydowski cud, który przyniósł światu zbawienie. Nie Żydzi, nie kościół.

Natomiast złe figi zostały odcięte od Izraela i stały się wrogami Boga, bo odrzuciły Mesjasza.

Żydowska resztka (144.000 z Apokalipsy) została ocalona w 70 AD. Jest to punkt poważnego zamieszania dla chrześcijańskich syjonistów, oczywiście, którzy uważają, że Bóg uratuje Żydów w nowoczesnym „Izraelu” (zauważmy szatańską kradzież tożsamości w tej nazwie). Uważają, że proroctwo Izajasza odnośnie ponownego zgromadzenia Izraela dotyczy tego co wydarzyło się od 1948. Ale to ponowne zgromadzenie odnosi się do zgromadzenia się Północnego Królestwa 10 plemion Izraela po zniszczeniu ich za bałwochwalstwo przez Imperium Asyryjskie. Bóg dał im chrześcijańskie tereny Wspólnoty Brytyjskiej i USA, i chrześcijaństwo rządziło światem. Jakub pobłogosławił synów Józefa – Efraima i Manassesa. (Rodz 48:2)

Żydom obiecano Mesjasza, i On przyszedł. Efraimowi i Manassesowi obiecano prawo pierworództwa (ziemię) i ją otrzymali.

Rok 1948 (syjonistyczna inwazja Palestyny) był faktycznie spełnieniem proroctwa (Ezechiel 38), ale to złe figi to Gog. Równolegle do inwazji fizycznej Bliskiego Wschodu, dokonali inwazji na góry Izraela (narody chrześcijańskie) hollywoodzkim brudem, materializmem, herezją itd. itd. zostawiając je teraz  w zdeprawowanym stanie. A zatem Bóg dał znowu Efraima i Manassesa w ręce antychrysta.  Ale 70-letni okres duchowej niewoli babilońskiej teraz dochodzi do końca, i antychryst (Gog i ONZ) zostanie zniszczony.

God is an „Anti-Semite”

Tłum. Ola Gordon

14.01.2020

https://www.henrymakow.com/2016/09/the-first-anti-semite.html

Czytaj także:

Szlachetne pochodzenie antysemityzmu. Dr Henry Makow

14 thoughts on “Pan Bóg jest „antysemitą”

 1. Antysemityzm jest określeniem nieprawidłowym, gdyż Noe jak jak wiemy miał trzech synów, Hama, Sema i Jafeta. Potomstwo Sema to SEMICI i nikt więcej. I tutaj z pomocą w zrozumieniu przychodzi Biblia, gdzie w księdze Rodzaju 10:1 czytamy:

  „Oto potomstwo synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili się im następujący synowie:
  2 Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. 3 Synowie Gomera: ASZKENAZ , Rifat i Togarma.”

  ASZKENAZ więc był synem JAFETA nie SEMA więc Żyd nie jest SEMITĄ tylko JAFETYTĄ a Aszkenazyjczycy to 95% wszystkich Żydów.

  Żydzi są złodziejami tożsamości, podszywają się pod naród wybrany, a są nasieniem węża o którym sam Pan Jezus mówił:

  Jana 8:43 „Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca.”

  1. @Mrówkolew,

   a to niby czemu? Napisałem to, co Dariuszek, tyle źe o nim, nie o Żydach i ironicznie (bo ten jełop ten cały bełkot wrzucił na poważnie):)

  2. @Śmieszek.Dariusz napisał rawdę na temat tego fałszywego narodu wybranego.żydzi tym kłamstwem ogłupili cały świat.tu na WP był kiedyś artykuł Eli Komeda przetłumaczony przez Olę Gordon, przeczytaj ten artykuł a wnioski nasuną się same.

  3. Te, @Mrówkolew – „Żydzi” małą literą to pewnie też efekt działania owej „sztucznej inteligencji”, co? Bo ciężko uwierzyć, że twojej.

 2. „Dzieci Prawdziwego Izraela, w świecie religii ma miejsce gigantyczne oszustwo. Jest to oszustwo o tak ogromnych proporcjach, że wpływa na każdy moment waszego życia. Wpływa na wasze dochody, wasze zdrowie, waszą rodzinę, wasz dom, waszą wiarę, wasze samopoczucie, a nawet na wasze życie seksualne. I ostatecznie wpływa na waszą nieśmiertelną duszę, która w tej chwili jest w poważnym niebezpieczeństwie. To oszustwo pomieszało mądrość i rozum milionom dobrych ludzi. Większość chrześcijan po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieje OSZUST udający Izrael.”

  To fragment artykułu umieszczonego na tym portalu w 2017 r, który jest fundamentem do zrozumienia pozornej zawiłości kradzieży tożsamości narodu wybranego przez kainitów czyli kananejczyków, edomitów.

  Jak to pojmiesz to będziesz maił w ręku klucz do mądrości Bożej.

 3. Myśli, cytaty, wiersze :

  „Antysemityzm dziś już prowadzą handlarze,
  Z których każdy dla siebie pewien zysk w nim widzi;
  Skoro się interesem korzystnym pokaże,
  Niezawodnie go ujmą w swoje ręce Żydzi.”

  – Adam Asnyk (1896)

  1. Dzisiaj więcej jest antypolonizmu i pospolitego zezwierzęconego polakożerstwa na „prawicowych” witrynach niż w muzeach polin, gazetach szechtera i ksiazkach grossa razem wziętych. U towarzysza wiechowskiego to już jawne opętanie (w życiu nie czytałem takiej pogardy do Polaków jak u tego neobolszewika), a tego co wypisuja na sowieckim neonie lepiej nawet nie komentować. To studium dla lekarzy psychiatrów.

 4. Pan Makow chyba nie dotarł do pewnych faktów. Mojżesz nie żalił się Bogu na żydów, tylko na Izraelitów, że sobie złotego cielaka zrobili. To nie żydów wyprowadził Mojżesz z Egiptu tylko Izraelitów.
  Faktem jest to że żydzi nie są żadnym narodem wybranym, no chyba że szatana. O czym mówił Rosenthal.

  „żydzi wymyślili pięć głównych kłamstw, które służą, aby ukryć ich naturę oraz zachować ich stan i moc, oto one:
  1. żydzi są Izraelitami i stad, sa narodem wybranym przez Boga
  2. Jezus Chrystus był żydem
  3. Ze 6 milionów żydów zostało zamordowanych w czasie holokaustu w II wojnie światowej
  4. Ze wszystkie rasy as równe i wszyscy są braćmi
  5. ze żydzi są tylko inna grupa religijna ”

  oraz

  “My jesteśmy narodem wybranym przez boga… Większość żydów nie lubi tego mówić, ale naszym bogiem jest Lucyfer, wiec ja nie kłamałem – i my jesteśmy jego wybranymi dziećmi. Lucyfer jest bardzo aktywny. ”

  [ wolna-polska.pl/wiadomosci/wywiad-z-h-w-rosenthalem-z-1976-r-opublikowany-przez-c-h-weismana-w-1992r-2-2-2017-06 ]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *