Strona główna > Polska > „Pamiętaj o dniu szabatu”. Jeszcze o zażydzaniu dniami judaizmu w Kościele katolickim

„Pamiętaj o dniu szabatu”. Jeszcze o zażydzaniu dniami judaizmu w Kościele katolickim

„(…) jeśli przyjdą niszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła, gdyż ten Kościół jest siłą tego narodu. (…)”

Prymas Polski Kard. Stetefan Wyszyński

Warszawa, 10.01.2020. Naczelny rabin Polski Michael Schudrich (L) i przewodnicz¹cy Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem, bp Rafa³ Markowski (P) podczas konferencji prasowej z okazji XXIII Dnia Judaizmu w Koœciele katolickim w Polsce, 10 bm. (sko) PAP/Leszek Szymañski

„Izrael zapłacił wysoką cenę za swoje «wybranie». Może stał się przez to bardziej podobny do Syna Człowieczego, który według ciała był również synem Izraela, a dwutysięczna rocznica Jego przyjścia na świat będzie także świętem dla Żydów”

– Jan Paweł II „Przekroczyć próg nadziei”

Od czasów posoborowej deklaracji Nostra aetate mamy do czynienia z całkowitym zażydzaniem Kościoła katolickiego, ale takiego amoku judaistycznego, w jaki za przyczyną Jana Pawła II i jego fanatycznego kultu przez Polaków popadł Kościół w Polsce, nie ma nigdzie na świecie.

– M. Jasińska

+++

Pod hasłem „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować” 17 stycznia po raz 23. będzie obchodzony Dzień Judaizmu w Kościele katolickim. Obchody są rozłożone na kilka dni. Główne uroczystości odbędą się w Poznaniu i Gnieźnie.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Warszawie bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem przypomniał, że Dzień Judaizmu jest inicjatywą wewnątrzkościelną, skierowaną przede wszystkim do katolików, ale z udziałem gmin żydowskich. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest świętowanie i dzień święty w judaizmie i chrześcijaństwie.

Dzień Judaizmu ustanowiła Konferencja Episkopatu Polski w 1997 r. Przypada on 17 stycznia – w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. W tym roku obchody odbywają się pod hasłem „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować”.

Bp Markowski dodał, że tegoroczne obchody są szczególne.

Zbiegają się z 75. rocznicą wyzwolenia obozu w Auschwitz. W związku z tym chciałbym zwrócić uwagę, że miejsce, które stało się symbolem zagłady narodu żydowskiego, i które dziś pełni rolę niezwykłego muzeum, to miejsce również w ostatnich kilkudziesięciu latach nawiedzili papieże ostatnich pontyfikatów: Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek

— powiedział.

Jak podkreślił, obecność papieży była nie tylko okazją do oddania hołdu i modlitwy za ofiary obozu zagłady, ale była też apelem skierowanym do świata o pokój i pojednanie.

Ma to swoją wagę z tego względu, że świat – pomimo doświadczeń z historii – po dziś dzień nie jest wolny od bezsensownych wojen, aktów przemocy i terroryzmu. I w związku z tym obecność papieży, ich modlitwa były okazją do przypomnienia podstawowej prawdy: nienawiść i przemoc nie prowadzą do pokoju. Nienawiść i przemoc rodzą kolejną nienawiść i przemoc, których musimy za wszelką cenę unikać. A drogą do tego jest pojednanie i pokój. (…) To jest pokój, który rodzi się przede wszystkim w sercu człowieka. Temu służą takie dni, jak Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, gdzie mamy okazję razem z naszymi starszymi braćmi w wierze do refleksji i dialogu

— powiedział hierarcha.

Naczelny rabin Polski, Michael Schudrich podkreślił, że Auschwitz to nie tylko największe miejsce zamordowania Żydów podczas II wojny światowej.

Myślę, że to też największe miejsce ludobójstwa w historii świata. Przede wszystkim naszym obowiązkiem jest pamiętać

— wskazał.

Mówił, że wizyta w Auschwitz nie może pozostawiać człowieka obojętnym.

Jeżeli każdy człowiek może pomyśleć: co ja mogę zrobić, to na pewno może zmienić świat na lepsze

— wyraził nadzieję.

W ramach obchodów, w środę 15 stycznia w Poznaniu abp Henryk Muszyński odbierze nagrodę „Menora Dialogu”. Wyróżnienie przyznaje Stowarzyszenie Coexist i Fundacja Signum. Laudacje wygłoszą Michael Schudrich oraz rabin Berlina Walter Homolka.

Ta nagroda jest wyrazem uznania za jego całe dzieło zbliżania ludzi, kultur, religii

— powiedział bp. Markowski.

16 stycznia w Gnieźnie odbędzie się uroczyste poświęcenie tablicy upamiętniającej Żydów gnieźnieńskich i wszystkie ofiary zagłady.

Te uroczystości w Gnieźnie są wyrazem uznania dla Gniezna, które organizuje co roku w ramach Dnia Judaizmu, ale nie tylko, uroczystości związane z upamiętnianiem historii

— zaznaczył bp Markowski.

W Gnieźnie będzie zorganizowane też sympozjum na temat znaczenia dnia świętego w judaizmie i chrześcijaństwie.

Okazją do refleksji nad życiem ludzkim, wartością świata, budowaniem relacji, pokoju jest kultywowanie dnia świętego, które jest mocno zakorzenione w życiu religijnym judaizmu i chrześcijaństwa. To będzie okazja do powiedzenia o historii dnia świętego, ale także o tym, czego doświadczamy dzisiaj, na ile ten dzień święty jest rzeczywiście kultywowany

— powiedział.

W ramach uroczystości w Gnieźnie, będzie odprawione też nabożeństwo z udziałem prymasa Polski abp Wojciecha Polaka i naczelnego rabina Polski, Michaela Schudricha.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim jest obchodzony także w innych miastach. W Warszawie w niedzielę 12 stycznia będzie odprawiona msza w kościele środowisk twórczych. Odbędzie się też panel poświęcony świętowaniu dnia świętego.

W poprzednich latach w ramach obchodów był też organizowany dzień otwarty w warszawskiej Synagodze Nożyków. Na pytanie, dlaczego w tym roku synagoga będzie zamknięta, rabin Schudrich odpowiedział:

To jest decyzja administracji synagogi. Myślę, że w czasach, w których żyjemy, są wątpliwości, czy to jest bezpieczne. Jest to bardzo smutne

— powiedział.

Mam nadzieję, że nieobecność prezydenta Andrzeja Dudy na Światowym Forum Holokaustu w instytucie Yad Vashem nie będzie miała wpływu na relacje polsko-żydowskie – ocenił w piątek prymas Polski abp Wojciech Polak.

Prezydent poinformował w tym tygodniu, że nie weźmie udziału w Światowym Forum Holokaustu, które odbędzie się 23 stycznia w Jerozolimie. Prymas został zapytany w piątek w Gnieźnie o to, czy nieobecność prezydenta na tym wydarzeniu może negatywnie wpłynąć na dialog polsko-żydowski.

Abp Polak wyraził nadzieję, że brak Andrzeja Dudy na Forum w instytucie Yad Vashem nie odbije się na wzajemnych relacjach. Ocenił przy tym, że w dużej mierze zależne to jest od tego, jak na absencję prezydenta i jej uzasadnienie będzie patrzeć zarówno strona polska, jak i żydowska.

Jeśli to będzie interpretacja w duchu wzajemnego zrozumienia i dialogu, to tak, nie odbije się. Jeśli natomiast w duchu pewnej konfrontacji, to (…) trzeba dużej delikatności czy ostrożności, by nie zostało zniszczone to, co było z wielką starannością budowane przez lata, a niekiedy przez wieki – czy to w relacjach Polski z Niemcami, z Izraelem, czy w dialogu chrześcijańsko-żydowskim

— powiedział prymas.

Prezydent we wtorek poinformował, że nie weźmie 23 stycznia w Jerozolimie udziału 5. Światowym Forum Holokaustu. Decyzję tę uzasadniał tym, że organizatorzy Forum nie przewidzieli możliwości zabrania głosu przez polskiego prezydenta podczas uroczystości związanej z 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

_________

 • [„Pamiętaj o dniu szabatu”. Padła zapowiedź Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. Prymas został zapytany o decyzję prezydenta. – tytuł w oryginale – M.J.]

kpc/PAP /Foto/autor: PAP/Leszek Szymańsk

10 stycznia 202/

Za: https://forumemjot.wordpress.com/2020/01/10/pamietaj-o-dniu-szabatu-jeszcze-o-zazydzaniu-dniami-judaizmu-w-kosciele-katolickim/

https://wpolityce.pl/kosciol/481523-prymas-zostal-zapytany-o-decyzje-prezydenta-dudy

3 thoughts on “„Pamiętaj o dniu szabatu”. Jeszcze o zażydzaniu dniami judaizmu w Kościele katolickim

 1. Pan Bóg o świętach:
  10 Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy,
  daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory!
  11 «Co mi po mnóstwie waszych ofiar? –
  mówi Pan.
  Syt jestem całopalenia kozłów
  i łoju tłustych cielców.
  Krew wołów i baranów,
  i kozłów mi obrzydła.
  12 Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną,
  kto tego żądał od was,
  żebyście wydeptywali me dziedzińce?
  13 Przestańcie składania czczych ofiar!
  Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu;
  święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań…
  Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.
  14 Nienawidzę całą duszą
  waszych świąt nowiu i obchodów;
  stały Mi się ciężarem;
  sprzykrzyło Mi się je znosić!
  15 Gdy wyciągniecie ręce,
  odwrócę od was me oczy.
  Choćbyście nawet mnożyli modlitwy,
  Ja nie wysłucham.
  Ręce wasze pełne są krwi.
  16 Obmyjcie się, czyści bądźcie!
  Usuńcie zło uczynków waszych
  sprzed moich oczu!
  Przestańcie czynić zło!
  17 Zaprawiajcie się w dobrem!
  Troszczcie się o sprawiedliwość,
  wspomagajcie uciśnionego,
  oddajcie słuszność sierocie,
  w obronie wdowy stawajcie!

  Jezus Chrystus przyniósł nowe prawo, bo stare Przymierze Mojżeszowe zostało złamane, zerwane przez ludzi złymi uczynkami, bałwochwalstwem, odejściem od nakazów i poleceń Bożych.
  34 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, 35 a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: 36 «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» 37 On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem9. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.