Strona główna > Polska > Informacje oraz publicystyka z Polski > Palikot konfidentem SB – są kwity

Palikot konfidentem SB – są kwity

aAkta lustracyjne Palikota zawierające zobowiązanie do zachowania kontaktów z SB w tajemnicy i opis donoszenia.

Kopia zobowiązania do zachowania tajemnicy rozmów z SB znajdująca się w aktach biura lustracyjnego IPN w Lublinie.

„W dniu 13.01.1982 zarejestrowany pod nr. 6186 przez Wydz. III KWMO w Zamościu jako osoba rozpracowywana w ramach SOR krypt. „Apel” (nr rej. 6127) w związku z podejrzeniem o drukowanie i kolportaż ulotek na terenie miasta Biłgoraj. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej i w dniu 16.01.1984 zdjęto z ewidencji. Materiały złożono w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Zamościu pod nr. 918/II i zmikrofilmowano; zniszczono w dniu 30.10.1989 za protokołem brakowania nr 7/89. Dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW Zamość poz. 6127; dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW Zamość poz. 6186; dziennik archiwalny mikrofilmów działu II KWMO/WUSW Zamość poz. 264; dziennik archiwalny działu II KWMO/WUSW Zamość poz. 918; protokół brakowania nr 7/89 sygn. IPN Lu 0374/22 t. 3, k. 31, 50, 62v i 85v; 2 karty EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. „C” WUSW Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; mikrofilm sygn. IPN Lu 0224/245 (918/2).

W dniu 11.02.1985 zarejestrowany w Sekcji „C” WZO WUSW Zamość pod nr. 10330 przez Pion III SB RUSW w Biłgoraju jako osoba rozpracowywana w ramach SOS krypt. „Uparty” (nr rej. 8138) w związku z podejrzeniem o kolportaż ulotek na terenie miasta Biłgoraj w 1983 r. Sprawę zakończono 22.12.1987 z powodu braku podstaw do wszczęcia postępowania z powodu „przedawnienia”. W styczniu 1988 r. materiały złożono w Sekcji „C” WZO WUSW w Zamościu pod nr. 1617/II i zmikrofilmowano. Akta zniszczono w dniu 30.10.1989 za protokołem brakowania nr 7/89. Dziennik rejestracyjny WUSW Zamość poz. 8138; dziennik rejestracyjny WUSW Zamość poz. 10330; dziennik archiwalny działu II WUSW Zamość poz. 1617; dziennik archiwalny mikrofilmów działu II WUSW Zamość poz. 547; protokół brakowania sygn. IPN Lu 0374/22 t. 3; 2 karty EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; mikrofilm sygn. IPN Lu 0224/520 (1617/2).

Akta paszportowe (EAGM 111471).”

katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

www.facebook.com/zbigniew.nowak1/media_set

Za: http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=9905&Itemid=56

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.