Strona główna > Rosja > Oświadczenie Związku Bractw Prawosławnych. Dotyczy tajnego memorandum

Oświadczenie Związku Bractw Prawosławnych. Dotyczy tajnego memorandum

Zobacz także: Szokujący dokument! Tajne międzynarodowe memorandum, wchodzące w życie z dniem 1 maja 2016 r.

W Internecie już od 3 miesięcy istnieje międzynarodowe tajne Memorandum, podpisane w Strasburgu w dniach 25 – 29 czerwca 2014, które wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 roku, czyli równocześnie ze zwołaniem z inicjatywy patriarchy Konstantynopola Bartłomieja tzw. „Wszechprawosławnej Narady” w Stambule.

Memorandum robi oszałamiające wrażenie. Jest w nim mowa o ustanowieniu nowej religii planetarnej, co w rzeczywistości jest celem wspomnianej Narady Ekumenicznej w Stambule.

W Memorandum nakreślone są radykalne reformy Cerkwi (Kościoła) i społeczeństwa:

– Reforma służby cerkiewnej (kościelnej), w tym anulowanie Jutrzni,

– Usunięcie ikon z cerkwi (kościoła), usunięcie ikonostasów,

– Zniesienie obowiązku noszenia odzieży przez duchownych poza cerkwią (kościołem),

– Usunięcie świętych – „antysemitów”

– Usunięcie „antysemickich” pieśni ze wszystkich chrześcijańskich Cerkwi (Kościołów),

– Wprowadzenie święta dla żydowskiego Holokaustu we wszystkich Cerkwiach (Kościołach) chrześcijańskich,

– Usunięcie wszystkich świąt narodowych we wszystkich chrześcijańskich Cerkwiach (Kościołach),

– Wprowadzenie nowych wieloreligijnych nabożeństw z instrumentami muzycznymi dla wszystkich chrześcijańskich Cerkwi (Kościołów),

– Organizacja antyrasistowskich i antyfaszystowskich koncertów wewnątrz cerkwi (kościoła) i poza nią (nim),

– Zniesienie zakazu wjazdu na Świętą Górę Athos i przekształcenie Athosu w ekologiczny archaiczno – bizantyjski internat-państwo i przekształcenie go w nowy ośrodek nowego trendu chrześcijańskiego (tj. ekumenicznego – uwaga SPB-Союза Православных Братств – Związku Bractw Prawosławnych),

– Przyjęcie przez Watykan pierwszej roli w Cerkwi (Kościele) Chrześcijańskim,

– Likwidacja wszystkich patriarchatów, z wyjątkiem rosyjskiego, rzymskiego i konstantynopolskiego,

– Wejście do ONZ zjednoczonej Cerkwi (Kościoła) chrześcijańskiego,

– Grecka Cerkiew przejmuje opiekę nad utrzymaniem z funduszy własnych i Unii Europejskiej muzułmańskich, buddyjskich domów modlitwy i w ogóle wszystkich wyznań religijnych,

– Wydanie Karty Elektronicznej wszystkim osobom, ubezpieczonym w Jednolitym Systemie Elektronicznym w ciągu 365 dni,

– Zniesienie świąt religijnych i narodowych we wszystkich instytucjach edukacyjnych,

– Likwidacja cerkiewnego (religijnego) nauczania uczniów,

– Obowiązkowe nawiedzenie (wizyta) synagogi i meczetu islamskiego (nie podano tylko czy trzeba obowiązkowo nawiedzać meczety pod kontrolą ISIS i innych islamskich organizacji – uwaga SPB),

– Praktyczna realizacja kursu edukacji seksualnej na wszystkich poziomach szkolnictwa,

– Wprowadzenie slajdów na lekcjach edukacji seksualnej,

– Uznanie wolności seksualnej w telewizji i w prasie oraz wolna dystrybucja czasopism pornograficznych,

– Legalizacja homoseksualizmu w instytucjach edukacyjnych, nauka o homoseksualizmie,

– Wejście do szpitala tylko z kartą ubezpieczenia, w przeciwnym razie wejście zostanie zakazane,

– Elektroniczna identyfikacja wszystkich obywateli Unii Europejskiej i Państwa Rosyjskiego,

– Legalizacja wszystkich imigrantów we wszystkich krajach UE,

– Usunięcie greckiej flagi i flag w całej Europie, zniesienie świąt religijnych w Europie,

– Uznanie małżeństw homoseksualnych i małżeństw transseksualistów,

– Utworzenie klasztorów z mnichami i mniszkami wszystkich wyznań i religii w krajach Unii Europejskiej i na Świętej Górze Athos,

– Przyjęcie partnerskich związków cywilnych i gejów oraz eliminacja w całej Unii Europejskiej obowiązkowych ślubów religijnych i cywilnych,

– Zniesienie obowiązkowego chrztu dzieci i obowiązku prowadzenia ksiąg metrykalnych,

– Likwidacja w UE religijnych pochówków i stopniowe wprowadzanie obowiązkowego spalania zwłok – kremacja zmarłych,

– Unieważnienie świąt narodowych i uznanie rządu światowego – od 10 grudnia 2016r.,

– Zaakceptowanie przez Cerkwie (Kościoły) chrześcijańskie zniesienia państw narodowych. Rezygnacja z suwerenności państwowej.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 roku łącznie do dnia 16 sierpnia 2020 r. Dokument kończy się słowami: „Ponownie i wielokrotnie modlimy się do Jedynego Boga i jedynego człowieka, aby objawił się On w świecie dla rozwiązania wszystkich problemów naszej planety”. Jest nie do pomyślenia, aby Bóg akceptował homoseksualizm, likwidację nauczania religijnego uczniów, faktyczną eliminację chrześcijaństwa, osławioną edukację seksualną i inne obrzydliwości, wymienione w Memorandum. Oczywiście, autorzy Memorandum mają na uwadze nie Boga, ale inną osobę. Jeśli chodzi o kult „jedynego człowieka”, to na pewno chodzi tu o Antychrysta. Jest to więc Memorandum Antychrysta.

Pod dokumentem jest 12 podpisów. Powstaje poważna wątpliwość, żeby Memorandum Antychrysta podpisali imiennie pod dokumentem przedstawiciel Athosu archimandryta Efraim i metropolita Neofita Morfski (Cypr). Natomiast gdy chodzi o Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hermana Van Robeya, przedstawiciela Cerkwi Konstantynopola metropolitę Feoklitosa, to te osoby mogły podpisać złowieszczy tekst, ponieważ jego treść w znacznej mierze odpowiada stanowisku Parlamentu Europejskiego i heretyckiego patriarchatu Konstantynopola, które od lat 20-tych ubiegłego wieku przeniknięte jest masońskim duchem.

Artykuł 15 masońskiego memorandum brzmi: „Powyższe umowy zostaną ratyfikowane przez Powszechny (Ekumeniczny) Sobór Chrześcijańskiej Prawosławnej Cerkwi od dnia 19 czerwca 2016 roku do dnia 9 lipca 2016 r.” – w bieżącym roku. Wśród sygnatariuszy porozumienia jest również podpis przedstawiciela Słowiańskich Patriarchatów i ROSYJSKIEGO RZĄDU arcybiskupa (faktycznie -metropolity – uwaga SPB) Wołokołamskiego Hilariona. Chociaż władyka Hilarion aktywnie zabiega o spotkanie patriarchy Cyryla z heretykiem – papieżem i wzywa do wspólnych nabożeństw z heretykami, to my nadal mamy wątpliwości, że mógł on umieścić swój podpis pod antychrześcijańskim i antyrosyjskim dokumentem. Wydaje się, że Jego Świątobliwość patriarcha Moskwy i WszechRusi na to by jemu nie pozwolił. Wątpliwe też, czy głowa Rządu Federacji Rosyjskiej D.A. Miedwiediew dał Hilarionowi takie zezwolenie.

I chociaż szereg podpisów pod tajnym memorandum jest wyraźnie sfałszowanych, to jednak nie uważamy, że jest ono całkowicie fałszywe. Najwyraźniej grupa masonów sfabrykowała ten dokument na perspektywę (przyszłość), po 1-sze, w dużej mierze odpowiada ono ogólnej linii państw członkowskich Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych (likwidacja rodziny, kod binarny ludzkości, „aksamitna” na razie dyskryminacja chrześcijaństwa, narzucanie homoseksualizmu i innych wynaturzeń, umyślne psucie dzieci i młodzieży tak zwaną edukacją seksualną itd.), a po 2-gie, Memorandum służy dla masonów i Watykanu za popychacz, dźwignię do wciskania ekumenizmu i faktycznej likwidacji Świętego Prawosławia, zainicjowanych przez papieża rzymskiego i patriarchę Bartłomieja, które zostaną zatwierdzone na tak zwanej „Wszechprawosławnej Naradzie” w Stambule lub Chambésy (Szwajcaria) w okresie maj-czerwiec 2016 r.

Po raz kolejny zwracamy się do Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla z prośbą o powstrzymanie się od udziału w tzw. „Wszechprawosławnej Naradzie” 2016 r. Rosyjskie Prawosławie – to ostatnia skała, odrzucająca fale niegodziwości i apostazji na planecie. Amen.

ZWIĄZEK BRACTW PRAWOSŁAWNYCH

Współprzewodniczący ZBR                                  

Władimir OSIPOW

Moskwa, 24 stycznia 2016 r.

Dodatkowe materiały dotyczące tematu:

Wstrząsający dokument! Tajne Międzynarodowe Memorandum, wchodzące w życie od dnia 1 maja 2016 r.

Poselska Odezwa do Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w sprawie Memorandum

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

2.2.2016 r.

Źródło:

Заявление Союза Православных Братств. По поводу тайного Меморандума.

http://dsnmp.ru/zayavlenie-soyuza-pravoslavnyih-bratstv-po-povodu-taynogo-memoranduma/

25.1.2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *