Strona główna > Polska > Ostry głos księdza! „Politycy PiS nie powinni przyjmować komunii świętej”

Ostry głos księdza! „Politycy PiS nie powinni przyjmować komunii świętej”

Wykładowca KUL, ks. prof. Tadeusz Guz, uważa że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie powinni przyjmować komunii świętej. Wszystko przez to, że „zezwalają na zabijanie”, a ponadto „hołdują antyboskiej i antyludzkiej ideologii socjalistyczno-komunistycznej”.

Warszawa, 28.01.2013. G³ówne uroczystoœci pogrzebowe prymasa seniora kardyna³a Józef Glempa, 28 bm. w warszawskiej archikatedrze œw. Jana Chrzciciela. Metropolita krakowski kard. Stanis³aw Dziwisz (P) udziela komunii œw. prezesowi PiS Jaros³awowi Kaczyñskiemu (L). (kru) PAP/Pawe³ Supernak
Prawodawcy w państwach, gdzie dopuszczone jest jakiekolwiek prawne zabójstwo dziecka poczętego są z samego faktu zaistnienia każdej aborcji ekskomunikowani i nie mogą przystępować do sakramentu Komunii św. – twierdzi ks. prof. Guz.
Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość dwukrotnie miało już okazję zmienić obowiązujące przepisy aborcyjne. Dwukrotnie jednak projekty liberalizujące przepisy aborcyjne (czyli chroniące życie większej ilości dzieci nienarodzonych) zostały odrzucone.
 
Wszyscy ludzie, którzy zabijają nienarodzone dzieci, czyli rodzice, matka, ojciec, krewni, czy przyjaciele oraz wszyscy ich materialni lekarze zabijający dzieci i ich asystenci: lekarz i pielęgniarki oraz dyrekcja placówki aborcyjnej i formalni współpracownicy – dodaje ksiądz.
Ks. prof. Guz ostro ocenia politykę Prawa i Sprawiedliwości, jak twierdzi kontynuują oni i „hołdują antyboskiej i antyludzkiej ideologii socjalistyczno-komunistycznej”. Czyżby dziedzictwo PZPR było dla wielu polityków z prawa i z lewa w Polsce ważniejsze aniżeli dziedzictwo Ewangelii św. czy nauczania Kościoła św.? – pyta wykładowca KUL.
Data publikacji: 14.05.2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *