Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Ołtarz z 2-rożną bestią w Niemczech

Ołtarz z 2-rożną bestią w Niemczech

Myślałeś, że wszystko już widziałeś…

Na zdjęciu powyżej: „Ołtarz” w „kościele” w Zweibrüecken, Niemcy. Jest to dzieło siostry dominikanki  Burghildis Roth (1932-1987).

Na portalu parafii „ołtarz” jest kwadratowy i na każdej stronie ma podobną rzeźbę, a źródłem tematu jest Apokalipsa św. Jana. Ta strona jest na wschodniej ścianie ołtarza, i rzekomo pokazuje „baranka jako symbol Chrystusa„. [https://heilig-kreuz-zweibruecken.jimdo.com/die-pfarrkirche-heilig-kreuz/] Choć można się zgodzić, że ta rzeźba wygląda na apokaliptyczną, to jest to prawdopodobnie pierwszy raz kiedy w katolickiej sztuce Baranek Boży pokazany jest z rogami.

Choć owce mogą mieć rogi, to rogi zwykle wiąże się z kozami, a konkretnie z szatanem, nie tylko w chrześcijańskiej sztuce, ale też w kulcie. Diabła często przedstawia się z głową (czasami stopą) kozy, jak np. w przerażających obrazach Bafometa / sabatyczna koza / Baphomet (Sabbatic Goat) i kozim pentagramie. Pogańskiego boga Pana też zwykle przed-stawia się z rogami, i pokazany jest w lekko stonowanej formie, na okładce Katechizmu II SW / cover of the Vatican II Catechism.

W Nowym Testamencie zwykle używa się metafory owieczek dla opisania wyznawców Chrystusa (z Chrystusem jako Pasterzem, zob. Jan  10:11-16,27), gdzie kozioł zarezerwowany jest dla potępionych (stąd też wyrażenie kozioł ofiarny; Kapł 16:20-21).

32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!… 41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! (Mt 25:32-34,41)

Chrystus sam, oczywiście, jest Barankiem Bożym (zob. Jan 1:29; Iz 53:7; Dzieje 8:32), natomiast szatan jest kwintesencją kozła, pierwszym i największym wrogiem Boga, „księciem tego świata”. (Jan 12:31).

Nie jest tak, jak uważa parafia Heilig-Kreuz-Kirche (Kościół Świętego Krzyża) w Zweibrücken, że 2-rożna bestia jest Chrystusem Barankiem z Apokalipsy, bo Baranek opisany jest jako posiadający siedem (oczywiście symbolicznych) rogów, a nie tylko dwa:

6 I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię. (Apok 5:6)

Jak zauważył dziennikarz [pointed out by journalist Giuseppe Nardi], w Apokalipsie wymienione jest jeszcze jedno zwierzę mające dwa rogi i wyglądające jak baranek, a nim nie jest:

11 Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. 12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. 13 I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. 14 I zwodzi mieszkańców ziemi… (Apok 13:11-14)

W najbardziej wnikliwej interpretacji Księgi Apokalipsy, o. Eugene Sylvester Berry (1879-1954) tak komentuje ten fragment:

Wyłaniająca się z ziemi bestia to fałszywy prorok – prorok antychrysta. Nasz boski Zbawiciel ma przedstawiciela na ziemi w osobie papieża, któremu dał pełną władzę nauczania i zarządzania. Podobnie antychryst będzie miał przedstawiciela – fałszywego proroka, który będzie miał pełnię władz szatańskich żeby oszukiwać narody.

… Dwa rogi oznaczają podwójną władzę – duchową i doczesną. Jak pokazano w podobieństwie do baranka, [fałszywy] prorok prawdopodobnie posadzi się w Rzymie jako rodzaj antypapieża podczas nieobsadzonego papieskiego tronu wymienionego powyżej /mentioned above.

(O. E. Sylvester Berry, Apokalipsa św. Jana / The Apocalypse of St. John [Columbus, OH: John W. Winterich, 1921], s. 135; darmowa wersja tutaj: free online version here.)

Antypapież (fałszywy papież) w Rzymie kiedy Tron Piotrowy jest nieobsadzony… Czy to nie brzmi znajomo? /sound familiar?

Przy okazji: strona ołtarza Novus Ordo z 2-rożną bestią nie jest odwrócona do ludzi, a „księży” kiedy celebrują modernistyczną usługę kultową. Inaczej mówiąc, podobna do kozła głowa jest niewidoczna dla obecnych tam ludzi, a tylko dla stojących za stołem, kiedy składają na nim Nowo Testamentową wersję ofiary Kaina.

To niekoniecznie wywołałoby oburzenie czy zdziwienie gdyby było widoczne. Musisz pamiętać, że większość wyznawców Novus Ordo, została tak żałośnie splamiona niszczącymi dusze błędami sekty II SW, że nie widzi absolutnie nic złego kiedy nosi koszulki z napisem dużymi literami „BESTIA” na nich / has the word “BEAST” displayed on it, i uważa, że zarys Jana Pawła II pokazanego w ogniu / John Paul II appearing in a blazing fire  jest wskazówką jego świętości.

Skoro 2.000 lat temu św. Paweł mógł potwierdzić, że „dni są złe” (Ef 5:16), to co powie-działby dzisiaj?

Źródło: https://novusordowatch.org/2018/03/two-horned-beast-altar-in-germany/

Tłum. Ola Gordon/http://chomikuj.pl/OlaGordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.