Strona główna > Rosja > Ojcowie, trzeba bić na alarm ! Dość obłudy i zdrady Chrystusa !

Ojcowie, trzeba bić na alarm ! Dość obłudy i zdrady Chrystusa !

W ostatnim czasie odstępstwo od Boga przez patriarchę Cyryla i hierarchię Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego osiągnęło taką skalę, że udawać, że nic się nie dzieje nie mogą już nawet ci kapłani, którzy wcześniej o tym z przekonaniem twierdzili.

a

Dziś wielu z nich potwierdza, że tak, patriarcha to ekumenista i wprowadza tę złą wiarę, ale jest to jego osobisty grzech, za który on sam będzie ponosić odpowiedzialność przed Bogiem, a my musimy nadal się modlić i zbawiać się … Ale najbardziej smutnym stał się fakt, że takie samo stanowisko zaczęli zajmować również nasi ojcowie, którzy wcześniej gorliwie walczyli o Prawdę i stawali w jej obronie. Oni także zaczęli twierdzić, że wszystkie bezbożne i heretyckie działania patriarchy i jego pomocników – to tylko ich własne grzechy.

Nie! I jeszcze raz – nie! To nie tylko grzechy osobiste. Nie trzeba udawać, nasi drodzy ojcowie!

Grzechy osobiste – to zjeść jajeczko w czasie postu, napić się w domu wódki, po cichu i skrycie pomodlić się z niewiernymi itp. Takie grzechy naszych bliskich, w tym i patriarchy, jeśli o nich wiemy, nie powinniśmy ujawniać na forum publicznym dla powszechnego rozpatrywania i dyskusji. Natomiast publiczne nauczanie bezbożnych, heretyckich twierdzeń i nauk patriarchy, publicznymi są takie jego działania – to nie tylko jego osobisty grzech, ale grzech przeciwko całej naszej Matce – Cerkwi, który trzeba konieczne powszechnie ujawniać i potępiać.

Dlaczego? Ależ dlatego, że kiedy patriarcha, biskup lub kapłan UCZĄ herezji lub apostazji trzodę, to gubią oni nie tylko swoje dusze, ale i dusze powierzonych im dzieci Bożych, które  zakażają się tą złą wiarą (ros.- этим зловерием). Gdy herezji uczy kapłan, to może on zgubić tysiąc dusz, gdy biskup – dziesiątki i setki tysięcy, a patriarcha – miliony. Nawet wtedy, gdy pasterz nie uczy celowo trzody herezji i grzechu, ale otwarcie przedstawia grzeszny przykład i nie odwraca się od niego, to nawet wtedy już należy przerywać i potępiać to zło, ponieważ w przeciwnym razie stado zacznie obowiązkowo naśladować swego mistrza duchowego. Popatrzcie chociażby na ostatni jasny i rażący fakt publicznego kazania patriarchy. W kazaniu tym otwarcie i publicznie na cały świat, ze stron oficjalnego portalu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej ogłosił on, że muzułmanie i chrześcijanie modlą się do jednego i tego samego Boga (wideo).

”… módlcie się, proście Boga o pomoc. Wiem, że są tutaj i chrześcijanie i muzułmanie. Każdy zwraca się do jednego i tego samego Boga Stwórcy„.

aa

To nawet nie herezja. Jest to jak najbardziej apostazja wobec Boga! Twierdzeniem o tym, że Allach, do którego modlą się muzułmanie, jest równoznaczny z Trójcą Przenajświętszą, patriarcha Cyryl  naruszył i odrzucił pierwsze i główne Przykazanie Boże: „Ja – Pan, Bóg twój, nie będziesz miał innych bogów przede mną.” Muzułmanie nie wierzą w Trójcę Przenajświętszą i nie modlą się do Niej. Nie uznają oni Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i Boga. Więc jak można twierdzić, że muzułmanie modlą się do tego samego Boga Stwórcy, tak jak i chrześcijanie? Pan Bóg Jezus Chrystus, Który jest Prawdą, powiedział: „Kto nie czci Syna, ten nie czci i Ojca” (J 5, 23). Jak muzułmanie mogą znać Boga Stwórcę, jeśli odrzucają Syna? Nijak! O zasadniczej różnicy czczenia Boga w chrześcijaństwie i islamie Cerkiew zaświadczyła na Soborach i przy tym dwukrotnie. Święci Ojcowie nauczali, że wiara islamistów* (ros. – агарянская вера) – jest wiarą zgubną duchowo, złą wiarą. Przypomnijmy słowa Św. Ignacego (Brianczaninowa): „Na próżno mylnie myślicie i mówicie, że dobrzy ludzie wśród … mahometan zbawią się, czyli wejdą w komunię z Bogiem ! Uznający możliwość zbawienia bez wiary w Chrystusa odrzuca Chrystusa i, być może nie wiedząc o tym, popada w ciężki grzech bluźnierstwa”.*/Wiara islamistów* (ros. – агарянская вера) – wiara potomków Ismaela, syna Hagar, stąd agar = Hagar.  A.L.

Muzułmanie, jak naucza Św. Ignacy nie mogą wejść w komunię z Bogiem prawosławnych, jak by się tylko oni nie modlili do swego allacha. Jest to niewątpliwe i jednoznaczne! I dlatego – patriarcha Cyryl publicznie wyrzekł się Chrystusa i popełnił grzech bluźnierstwa wobec Boga! I nie tylko sam się wyrzekł, stając się apostatą, ale także uczy tego całą swoją prawosławną owczarnię.

I teraz dochodzimy do głównego punktu naszej rozmowy. Czcigodni Ojcowie, a czyż jest dopuszczalne nasze i wasze milczenie w odpowiedzi na takie działania głowy Cerkwi? Czyż on popełnił tylko grzech osobisty, na który nie powinniśmy zwracać naszej uwagi?

Patriarcha Cyryl popełnił grzech przeciwko Bogu i Cerkwi! Dlatego – nie można milczeć i nic nie robić. W żadnym wypadku nie można. Jest to dokładnie ten przypadek, kiedy milczeniem zdradzany jest Bóg!

Ojcowie, przed Tronem Bożym wznosicie modlitwy za patriarchę Cyryla, jak za swego ojca. Ale wasz ojciec Cyryl – to apostata i bluźnierca przeciwko Bogu, prowadzący was i całą waszą owczarnię do piekła. Więc jacy z was dobrzy pasterze, jeśli pozwalacie mu to robić?! Albo zabronicie mu tego i zmusicie, aby się wyrzekł swej złej wiary, publicznie żałując za to lub wy sami wyrzekniecie się jego przed Bogiem, jako swego duchowego ojca. Innej drogi – nie ma. W przeciwnym razie, stajecie wraz z nim w obozie apostatów i bluźnierców Bożych, prowadzących do zguby swoją owczarnię.

aaa

Warto zauważyć jeszcze następującą rzecz. Ci ojcowie, którzy wcześniej przerwali eucharystyczną  komunię z heretycką hierarchią, też nie powinni milczeć. Tak, zupełnie słusznie postąpiliście zgodnie z 15 Regułą cerkiewną i jesteście godni pochwały, ale jak byliście tak i pozostaliście w naszej RCP MP. A ponieważ wszystko, co w niej nadal się dzieje, w pełni dotyczy również was, to i wy też nie powinniście milczeć, tak jak nie milczą nasi drodzy wyznawcy wiary – ojcowie, przebywający na Świętej Górze Athos pod duchowym wsparciem Starca kapłana schimnicha Rafaela (Bieriestowa), który wystąpił z apelem do arcypasterzy, pasterzy i świeckich RCP MP.

a,a

ALE NA RAZIE WIDZIMY PEŁNE I POWSZECHNE MILCZENIE! ZDRADZIECKIE TCHÓRZLIWE MILCZENIE! Apostaci i bluźniercy Boga krzyżują Chrystusa, niszczą Cerkiew i lud Boży, a wy, wielebni biskupi i ojcowie, milczycie! Niechaj pouczy was Pan Bóg! Dotyczy to także świeckich. My wszyscy zbiorowo, w sposób soborowy i indywidualnie powinniśmy bić na alarm i żądać od swoich arcypasterzy i pasterzy potępienia apostazji wobec Boga przez głowę Cerkwi. Nie milczcie, bracia i siostry! Nie milczcie!

P.S. I został tutaj wskazany ten tylko jeden z najnowszych skandalicznych faktów apostazyjnej i heretyckiej działalności patriarchy Cyryla, z których można przytoczyć wielką ilość. Oto chociaż  wczorajszy fakt jego bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu …_________________________________________________________________________________ I na koniec przypomnijcie słowa Świętego Teofana Połtawskiego:

a1

W odniesieniu do życia cerkiewnego w mowach Zbawiciela podane jest dla nas, jako jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk ostatnich czasów to, że wówczas „gwiazdy spadną z nieba”(Mt 24:29). Zgodnie z wyjaśnieniem Samego Zbawiciela tymi „gwiazdami” – są Aniołowie Cerkwi, czyli biskupi (Obj 1:20)..

Religijno – moralny upadek biskupów jest więc jednym z najbardziej charakterystycznych znaków czasów ostatecznych. Szczególnie straszny jest upadek biskupów, kiedy odpadają oni od dogmatów wiary lub, jak się wyraża Apostoł, kiedy chcą oni „przekręcić Ewangelię Chrystusową” (Gal 1: 7). Na takich nakazuje Apostoł nakładać anatemę, „przekleństwo” : „Kto będzie głosić Ewangelię nie taką, jaką myśmy głosili, – mówi on – niech będzie przeklęty” (Gal 1: 9).

I nie należy tu zwlekać, kontynuuje on: „heretyka po pierwszym i drugim napomnieniu wystrzegaj się, wiedząc, że taka osoba jest przewrotna i grzeszna, osądzając sama siebie” (Tt 3: 10-11). W przeciwnym wypadku, czyli za obojętność w stosunku do odstepstwa od prawdy, może cię spotkać Sąd Boży: skoro „jesteś letni i ani gorący, ani zimny, to chcę cię wyrzucić  z ust moich” (Obj 3: 15-16). 

Chmury zbierają się na światowym horyzoncie. Zbliża się Sąd Boży nad narodami i obłudnymi chrześcijanami, poczynając od heretyckich i letnich biskupów.

Abp Teofan (Theophane).1936. IV. 31.„Listy abpa Teofana Połtawskiego i Pierejasławskiego”(81. Konieczne jest, aby wszyscy, którzy kochają Prawdę, obserwowali znaki czasów!).

PATRIARCHA MOSKIEWSKI WYRZEKŁ SIĘ PRAWDZIWEGO BOGA!

https://www.youtube.com/watch?v=pqvZ2IUcf4s

Apel Starca Rafaela (Bieriestowa) do biskupów, duchowieństwa i świeckich.

https://www.youtube.com/watch?v=kcTn1JZjZLk

Aleksiej Dobyczin

Za: http://3rm.info/main/67681-otcy-ne-nuzhno-lukavit-ne-putayte-lichnye-grehi-s-grehami-protiv-cerkvialeksey-dobychin.html

Data publikacji: 5.06.2017 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński, 6.6.2017 r.5

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.