Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Odwieczna religia natury (Ben Klassen, 1973)

Odwieczna religia natury (Ben Klassen, 1973)

Poniższy tekst stanowi skrót z 24 Protokołów. W podsumowaniu trzeba było pominąć wiele rzeczy.

a

Idee w nich wyrażone są autorstwa Żydów, nie mojego.

Należy pamiętać, że Protokoły zostały napisane co najmniej 70 lat temu (tekst pochodzi z 1973 r./red), a sformułowano je wieki wcześniej.

Protokół nr 1

Niniejszy Protokół przedstawia abecadło władzy politycznej. Dotyczy wszystkich tych naiwnych fantazji o demokracji, samostanowieniu, oraz innych iluzji, które czcimy od lat i przedstawia je jako zwykłe oszustwo.

Protokół stwierdza, że wolność polityczna jest tylko ideą, która nigdy się nie spełni. Idea wolności może być wykorzystywana jako przynęta do zwabienia mas ludzkich do jednej partii, w celu zmiażdżenia partii, która aktualnie sprawuje władzę. Stąd wniosek że, zgodnie z prawami Natury, istotą prawa jest siła i potęga. Protokół zwraca uwagę, że ślepa potęga narodu nie może nawet jeden dzień istnieć bez przywództwa. Wykorzystanie potencjału tej mocy staje się o wiele łatwiejsze, jeżeli przeciwnik jest zarażony ideą wolności lub tzw. liberalizmu, gdyż w imię tych idei jest gotów oddać władzę. W każdym razie, cała idea samorządności jest mistyfikacją i oszustwem, i jest używana jako iluzja by pochwycić tłumy, które pozostawione samopas zawsze kończą w chaosie.

Anarchia to coś, co Żyd stale promuje. Kontrolując finanse państwowe, promuje bratobójcze konflikty, które wkrótce przeradzają się w walkę klas i obracają państwo w proch i pył.

Gdy wycieńczone państwo wpadnie w konwulsje i za sprawą wewnętrznych sporów pogrąży się w wojnie domowej lub padnie ofiarą zewnętrznego wroga, można je uznać za nieodwracalnie utracone na rzecz Żydów.

Następnie mowa o tym, że przy zdobywaniu władzy nie ma nic niemoralnego w używaniu podstępu, oszustwa, zdrady itp. Prowadząc walkę z wrogiem zewnętrznym należy używać tych samych niegodziwych środków. Jaka zatem różnica w walce przeciwko wrogom wewnętrznym i zewnętrznym?

Autor tekstu wskazuje następnie, że despotyzm jest jedyną możliwą formą rządów, a tłum jest ślepy jeśli nie ma przywództwa. Nawet jeśli z tłumu wyłania się lider, to nie ma on programu ani pojęcia o zasadach przywództwa. Tłumem nie da się kierować wyłącznie przy użyciu rozsądnych rad i argumentów, gdyż należy się spodziewać nawet nieuzasadnionego oporu, a taki bezsensowny sprzeciw może zyskać więcej zwolenników niż rozsądna argumentacja. Ludzka zdolność do rozumowania jest tylko powierzchowna. Masy są wiedzione wyłącznie przez zmienne pasje, marne przekonania, zwyczaje i sentymentalne rozważania. W rezultacie padają ofiarami waśni, co utrudnia jakiekolwiek porozumienie, nawet przy użyciu całkowicie uzasadnionych argumentów.

Polityka nie ma nic wspólnego z moralnością. Każdy władca cechujący się moralnością jest niewykwalifikowanym politykiem i tym samym jest on bardzo niestabilny na swoim tronie. Każdy kto chce rządzić musi odwoływać się do oszustw i obłudy. Cel uświęca środki, w związku z tym Żydzi mawiają, że kierują się nie tym co jest dobre i moralne, lecz tym co jest potrzebne i pożyteczne.

Tym samym twierdzą, że żaden lud nie jest w stanie rządzić się sam, dlatego od dzieciństwa szkolą swoich ludzi do rządzenia narodami, ucząc ich psychologii tłumu. Mówią, że „Jest to nie do pomyślenia, bowiem plan rozbity na tyle części, ile głów liczy tłum, przestaje być całością i wskutek tego staje się niezrozumiały i niewykonalny.” W związku z powyższym, zwracają uwagę, że jedynym sposobem sprawowania rządów jest wprowadzenie zasady przywództwa. Nasuwa się wniosek, że zadowalającą formą rządów jakiegokolwiek państwa jest władza skoncentrowana w rękach odpowiedzialnej osoby. Cywilizacja nie może istnieć bez absolutnego despotyzmu, gdyż nie jest ona kierowana przez masy, lecz przez lidera, obojętnie jaki by on nie był. Tłum jest dziki i manifestuje swoje barbarzyństwo przy byle okazji.

W związku z tym, Żydzi czują, że bez wątpienia są uprawnieni do rządzenia nie tylko jednym narodem, ale wszystkimi narodami i że muszą kontynuować łapówkarstwo, oszustwa i zdradę by osiągać swoje cele. Ich dewizami są siła i podstęp.

Żydzi przyznają, że już dawno temu, w czasach starożytnych, to oni skandowali pośród tłumów hasła „wolność, równość, braterstwo”. Od tamtej pory te słowa lub ich synonimy były używane niezliczoną ilość razy przez bezmyślne papugi. W ten sposób wabiono zewsząd ofiary, kurczono dobrobyt na świecie i odbierano prawdziwą wolność jednostki, która była wcześniej dobrze chroniona przed presją tłumu. Nadmieniają, że goje nie zauważyli sprzecznego znaczenia tych słów i nie widzą że w Przyrodzie nie ma równości, ani nie może być wolności, oraz że sama Natura ustanowiła nierówność umysłów, charakterów i zdolności tak samo niezmiennie, jak nakazała subordynację jej prawom.

Żydzi pokazują, że rządy Białego Człowieka, którego nazywają gojem, były oparte na dynastiach. W ten sposób ojciec przekazywał synowi wiedzę o polityce w taki sposób, aby nie poznał jej nikt spoza dynastii i aby nie mógł dzięki temu zdradzić rządzących. Z biegiem czasu żydowskie idee demokracji spenetrowały głębiej sposób myślenia i struktury władzy Białego Człowieka, a rządzące dynastie straciły na znaczeniu i ich zdolności polityczne się zatraciły. Była to wielka pomoc dla powodzenia sprawy żydowskiej, dla przejęcia kontroli nad tymi narodami.

Żydowscy agenci wykrzykując hasła „wolność, równość i braterstwo” przyciągnęli zastępy zwolenników, którzy entuzjastycznie nieśli ich sztandary. Tymczasem, słowa te, niczym robactwo, toczą dobrobyt gojów, zakłócają spokój, ciszę i niszczą fundamenty ich państw.

Żydzi pokazują, że ich zwycięstwo było znacznie ułatwione, ponieważ zawsze grali na czułych strunach ludzkiego umysłu i rządzach, tj. chciwość, głupota i szerzej pojęty materializm, a każda z tych ludzkich słabostek jest wystarczająca by zabić w narodzie wolę działania.

Wykorzystując potęgę złota, potęgę swojego potencjału finansowego, oraz uciekając się do podstępu i zdrady umożliwili podmianę przedstawicieli władzy ludu na swoich służalców i agentów.

Protokół nr 2

W tym Protokole Żydzi ujawniają ogromne znaczenie wszczynania i prowadzenia ekonomicznych i zbrojnych konfliktów pomiędzy państwami gojów. Wojny są tu określane jako „żydowskie żniwo”, gdyż są one fundamentem żydowskie dominacji. Gdy wojna się kończy, obie strony konfliktu są zdruzgotane, zadłużone i pozostają na łasce międzynarodowej żydowskiej finansjery. Żydzi mówią: „nasze prawa międzynarodowe zniweczą właściwie prawa narodowe”. Widzimy więc że Żydzi zbierają z wojen trzykrotne plony: po pierwsze, czerpią ogromne zyski z produkcji amunicji i innych środków niezbędnych do prowadzenia działań wojennych; po drugie, osłabiają rasową wytrzymałość Białej Rasy, wysyłając do boju po obu stronach męski kwiat Białych narodów; po trzecie, gdy wojna się kończy i obie strony są zrujnowane, usidlają je w finansową pułapkę, udzielając swoich pożyczek i narzucając odsetki od odsetek. W efekcie, żydowska pętla zaciska się coraz bardziej na szyjach Białych narodów.

Następnie Żydzi przechwalają się, jak wybierają na urzędy publiczne spośród gojów ludzi, którzy będą ich reprezentować i będą wobec nich lojalni. Naturalnie, ludzie tacy bardzo mało wiedzą o sztuce rządzenia i należy ich uznać za zdrajców Białej Rasy. U boku tych lokajów stać będą zawsze żydowscy doradcy, nazywani uczonymi i geniuszami, od małego hodowani do orzekania w sprawach całego świata.

Ostatnia część mówi o ważnej roli, jaką prasa odgrywa w żydowskich rękach: „Przez nią zdobyliśmy wpływy, pozostając na uboczu i w cieniu, dzięki niej zgromadziliśmy w posiadaniu naszym złoto, nie bacząc na to, że zmuszeni byliśmy wyławiać je ze strumienia krwi i łez…”

Podsumowują mówiąc, że żydowski system nie odniesie sukcesu, jeśli nie będzie praktycznie wykorzystywał doświadczeń z przeszłości w odniesieniu do teraźniejszości.

Widzimy zatem różne zdradzieckie sposoby używane przez Żydów do gromadzenia władzy w swoich rękach. Możemy tu wymienić: wojny, zadłużanie narodów, kontrolę pionków w rządzie, umiejętne wykorzystywanie mediów i podszywanie się w nich pod głos opinii publicznej, oraz – wcale nie najmniej ważną – moc złota.

Protokół nr 3

Z apodyktyczną ignorancją Żydzi mówią nam: „(…) cel nasz jest już o kilka kroków od nas. Pozostaje niewielka przestrzeń, by cała droga, którą odbyliśmy, zwarła się w krąg żmii symbolicznej, wyobrażającej naród nasz. Kiedy krąg ów zamknie się, wszystkie państwa europejskie będą ujęte, jak gdyby w potężne obcęgi.”

Pokazują, w jaki sposób mają zamiar pochwycić nas, gojów, w swoje potężne kleszcze. Goje myślą, że ich konstytucje są wystarczająco silne by utrzymać państwa w równowadze, podczas gdy Żydzi otoczyli naszych królów i przedstawicieli władz swoimi doradcami, którzy „doradzają” im kolejne głupie, nieodpowiedzialne posunięcia. By spotęgować zamieszanie, pogłębiają przepaść pomiędzy rządzącymi a ludem – używając mocy prasy, z jednej strony zachęcają rządzących do nadużywania władzy, a z drugiej strony podburzają tłum: „Nadużycia władzy przygotowują upadek ostateczny wszelkich instytucji i wszystko runie do góry nogami pod ciosami oszalałego tłumu.”

W międzyczasie, wywoływanie ekonomicznych i finansowych kryzysów przykuło do pracy narody mocniej, niż przykuwała je niewola i prawo pańszczyźniane. „Źródło władzy naszej spoczywa w chronicznym niedojadaniu i braku sił u robotników, ponieważ wskutek tego popadają oni w niewolę naszą, w organach zaś władzy, opiekujących się robotnikami, nie znajdują oni ani sił, ani energii do przeciwdziałania temu.” „Przy pomocy nędzy i wypływającej stąd zawistnej nienawiści rządzimy tłumem i dłońmi jego miażdżymy wszystkich, którzy stają, na drodze do celów naszych.” „Kiedy nadejdzie czas koronacji naszego władcy wszechświata (innymi słowy żydowskiego dyktatora – dop. aut.), wówczas te same ręce zmiotą wszystko, co mogłoby stanowić przeszkodę.” „(…) wyślemy na ulice jednocześnie we wszystkich krajach europejskich całe tłumy robotników. Tłumy te z rozkoszą będą przelewały krew tych, którym w prostocie ducha zazdroszczą od najmłodszych lat, a których dobytek będą mogły wówczas grabić. Naszych tłumy nie tkną, chwila bowiem napadów będzie nam wiadomą i będą przedsięwzięte środki zapewnienia bezpieczeństwa.”

Żydzi szczerze przyznają, że wywołali Rewolucję Francuską: „Tajniki jej przygotowania są nam dobrze znane, bowiem cała jest dziełem rąk naszych!”

Naśmiewają się ze słowa „wolność”, mówiąc że nie ma ono żadnego znaczenia, jednak jest użytecznym narzędziem do podżegania tłumów i popychania ich do walki przeciwko wszelkiego rodzaju siłom i władzy. „Od tej chwili prowadzimy lud od jednego rozczarowania do drugiego, a to w celu, by wyrzekł się i nas również na rzecz Cesarza-despoty z krwi syjońskiej, którego przygotowujemy dla całego świata.”

Protokół nr 4

W tym Protokole Żydzi wyjawiają szczerze, że to oni zorganizowali gojów w loże masońskie, jedne z najpotężniejszych narzędzi do zniszczenia nie-żydowskich państw i kontroli nad światem. „Kto lub co, zdolne jest obalić siłę niewidzialną? A siła właśnie jest taka. Masoneria zewnętrzna służy do ukrycia jej oraz jej celów, plan zaś działania tej siły, a nawet miejsce, gdzie się znajduje, nie będzie nigdy ludziom wiadome.”

Aby doprowadzić spisek do końca, Żydzi muszą zniszczyć wszystkie fundamenty na których stoją państwa gojów. Goje są tak zajęci zarabianiem na życie, że nie zastanawiają się co się dzieje wokół nich. W tym czasie należy doprowadzić przemysł do spekulacji, bo dzięki temu to co przemysł odbierze ziemi, nie pozostanie przy właścicielach, lecz wpadnie w żydowskie łapska. Po zniszczeniu wszystkich zasad moralnych nie-Żydów, czyli Białych Ludzi, i ukierunkowaniu ich myślenia całkowicie w stronę przemysłu, handlu i zarabiania na życie, wytworzą z nich nowe społeczeństwa. „Kierownikiem ich będzie jedynie wyrachowanie, czyli złoto, dla którego będą miały kult prawdziwy za uciechy materialne, jakie ono dać może. Wówczas nie dla służenia dobrej sprawie, nawet nie dla dostatku, lecz jedynie z nienawiści do klas uprzywilejowanych, niższe sfery gojów pójdą wraz z nimi przeciwko naszym konkurentom o władzę – gojom inteligentnym.”

Ponownie, głupota gojów zostanie użyta by zniszczyć ich samych.

Protokół nr 5

Zagadnienia omówione w tym Protokole to: Wzmożona centralizacja rządu; Drogi wiodące Mędrców Syjonu do władzy; Przyczyny niemożności istnienia zgody między państwami; Żydzi jako naród wybrany; Złoto silnikiem mechanizmów państwowych; Monopole w handlu i przemyśle; Doniosłość krytyki; Instytucje „na pokaz”; Przemęczenie wskutek nadmiaru krasomówstwa; Jak owładnąć opinią społeczną?; Doniosłość inicjatywy osobistej; Nadrząd.

Protokół nr 6

Zapowiada się tu zorganizowanie olbrzymich monopoli finansowych, zbiorników kolosalnych bogactw, od których będą zależne nawet znaczne majątki nie-Żydów. Dziś widzimy, że stało się to faktem. Obojętnie czy weźmiemy rafinerie, cukrownie, wytwórnie filmowe, sieci telewizyjne, huty stali, koleje, fabryki samochodów czy inne, wszystkie one są w rękach Żydów.

Podczas gdy zagarniają oni wszystkie bogactwa tworząc z nich ogromne żydowskie monopole mówią, że muszą podnieść znaczenie swojego nadrządu, żeby pokazać go jako protektora, wynagradzającego wszystkich którzy poddadzą mu się dobrowolnie.
Kolejny akapit mówi o tym, że gojów należy pozbawić ich ziemi i należy to uczynić za wszelką cenę. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest obdłużenie ziemi, by utrzymywać ją w stanie bezwzględnego pognębienia i doprowadzić do bankructwa jej właścicieli.

Kolejnym sposobem pozbawienia Białych Ludzi ich ciężko zarobionych pieniędzy i własności jest zaangażowanie się w spekulację i zmonopolizowanie jej. „Należy, żeby przemysł wyssał z ziemi i pracę, i kapitały oraz żeby przez spekulację oddał w ręce nasze wszystkie pieniądze całego świata, a tym samym usunął wszystkich gojów, do szeregów proletariatu. Wówczas goje ukorzą się przed nami, byleby wyjednać dla siebie prawo istnienia.”

Aby jeszcze bardziej zrujnować gojów, będą wśród nich propagować potrzebę luksusu, która pochłonie pozostałe oszczędności. „Podniesiemy płacę zarobkową, co jednak nie przyniesie żadnej korzyści robotnikom, bowiem jednocześnie wywołamy drożyznę artykułów pierwszej potrzeby, spowodowaną rzekomo upadkiem rolnictwa i hodowli. Oprócz tego podkopiemy zręcznie i głęboko źródła wytwórczości, przyzwyczaiwszy robotników do anarchii i nadużywania napojów wyskokowych, jednocześnie zaś zarządzimy wszelkie środki do wyzucia z ziemi wszystkich gojów inteligentnych.”

Czyniąc to wszystko, ukryją swój prawdziwy cel – zniszczenie Białej Rasy – rzekomym dążeniem do służenia klasie robotniczej oraz wielkim zasadom ekonomicznym.

Protokół nr 7

Aby wesprzeć wszystkie te plany zduszenia gojów, Żydzi planują wzmożenie zbrojeń, rozbudowę policji, oraz wywołanie fermentu, waśni i niezgody na całym świecie.

Dzięki tak rozległym wpływom swoich agentów i wywołanemu zamętowi, żaden rząd na świecie nie będzie w stanie funkcjonować bez żydowskiej kontroli.

„Na każdy objaw przeciwdziałania musimy mieć możność wywołania wojny z sąsiadami w tym kraju, który ośmielił się sprzeciwić naszym planom. W wypadku, kiedy i sąsiedzi ci postanowią działać zbiorowo – przeciwko nam, musimy odeprzeć atak przy pomocy wojny powszechnej.” Druga wojna światowa pokazała, jak straszna jest ta potęga w rzeczywistości – gdy Niemcy dzięki swej odwadze i sile oswobodziły się z żydowskiego uścisku, natychmiast podła propaganda, intrygi, finanse i inne środki zorganizowały państwa ościenne do nieludzkiej wojny przeciw nim i do zagłady.

Było to możliwe, gdyż jak stwierdzili: „(…) winniśmy zmuszać rządy przy pomocy rzekomo opinii publicznej, urobionej w tajemnicy przez nas za pośrednictwem tak zwanego ,,wielkiego mocarstwa”, czyli prasy, pozostającej z małymi wyjątkami, z którymi liczyć się nie warto, całkowicie w naszych rękach.”

Gdyby Europa wymknęła się spod kontroli, są ją gotowi zniszczyć przy pomocy armat amerykańskich, chińskich lub japońskich.

Protokół nr 8

Przedmiotem niniejszej dyskusji jest manipulacja sądów. Celem jest zniszczenie prawa i sądów Białego Człowieka i przemienienie ich w dżunglę. Co więcej, Żydzi planują wypełnienie personelu sądowego przedstawicielami swojego szczepu. Jeśli dziś rozejrzymy się dookoła, ciężko zignorować fakt, jak bardzo Żydzi zinfiltrowali nasz system prawny. W USA na przykład, większość sędziów, adwokatów i prokuratorów to Żydzi.

Jednak żeby ukryć swoje chytre i podstępne posunięcia i usprawiedliwić je przed opinią publiczną, chowają je za zasłonką wzniosłych, górnolotnych zasad moralnych, które przekształcają w formę prawną. Żeby wytrenować swój pomiot w zdradliwości i przebiegłości, mają swoje nadkszatałcace szkoły i specjalne kursy. „Ludzie wyżej wymienieni będą znali wszelkie tajemnice bytu społecznego, będą znali wszystkie języki złożone z politycznych zgłosek i wyrazów, będą znali podkład natury ludzkiej, jej struny najwrażliwsze, na których będą musieli umieć grać.”

Żydzi mocno skupiają się na studiowaniu ekonomii, nie po to jednak by wprowadzać nowe rozwiązania, ale po to by siać zamęt. Wokół swego rządu, tj. żydowskiego rządu, ustawią sztab ekonomistów, bankierów, przemysłowców, kapitalistów i milionerów, ponieważ wszystko będą rozstrzygały cyfry. Planują obsadzić ważne Stanowska nie-żydowskimi pachołkami, ludźmi o mrocznej przeszłości i wątpliwej reputacji, których w razie ich sprzeciwu łatwo będzie szantażować. Ludzie tacy nie reprezentują interesów własnej rasy, lecz są zdrajcami, Żydzi natomiast mówią o nich: „będą bronili spraw naszych do ostatniego tchu.”

Protokół nr 9

Żydzi dokonują pełnej i szczegółowej analizy charakteru narodu zamieszkującego kraj, który mają zamiar zniszczyć. „(…) nie minie 10 lat, a charakter najodporniejszy zmieni się i wówczas nowy naród zaliczymy do już nam uległych.”

Wyznają, że masońskie hasło „wolność, równość, braterstwo” jest potężnym narzędziem niszczenia narodów świata. Te słowa bez znaczenia są wyrazem utopijnego idealizmu, jednak okazały się niezwykle przydatne i skuteczne.

Dalej mamy krótką dyskusję na temat wykorzystania sztucznie kontrolowanego antysemityzmu do kontrolowania „młodszych braci”. Innymi słowy, kontrolowany antysemityzm jest bardzo użytecznym narzędziem, które scala Żydów w realizacji ich ogólnoświatowego planu.

Dla Żydów nie ma granic zasięgu działalności. Nadrząd nie jest ograniczony prawami ani przepisami. „Z zupełną sumiennością mogę stwierdzić, że w danym momencie my jesteśmy prawodawcami, my rozsądzamy i decydujemy sprawy, my karzemy, lub uniewinniamy, my, jako dowódca wszystkich wojsk naszych, usadowiliśmy się na koniu wodza naczelnego.”

Na ich usługach znajdują się wyznawcy wszelkich poglądów, wszelkich doktryn – demagodzy, monarchiści, socjaliści, komuniści i utopijni marzyciele wszelkiej maści. Każdy z nich otrzymał zadanie: „Każdy z nich na swoją rękę toczy jak czerw resztki władzy, usiłuje obalić cały ustalony ład. Wszystkie państwa są przemęczone wskutek działań tych: wzywają pokoju, gotowe dla niego poświęcić wszystko, lecz my im pokoju nie udzielimy, dopóki jawnie i kornie nie uznają naszego nadrządu międzynarodowego.”

Pamiętajmy, że Protokoły zostały spisane ponad 70 lat temu, a już wtedy Żydzi otwarcie przechwalali się że mają w garści jurysdykcję, mechanizmy wyborcze, prasę, wolność osobistą, a przede wszystkim edukację i wychowanie młodzieży. Żydzi przechwalają się również że ogłupili, odurzyli i zdemoralizowali młodzież gojów przez wychowanie w duchu zasad, które znane są im jako fałszywe.

Następnie chwalą się, że na Zachodzie mają do dyspozycji takie środki, że zadrżą nawet najdzielniejsze serca: „są to tunele dla kolei podziemnych, które od tego czasu będą przeprowadzone we wszystkich stolicach. W chwili odpowiedniej będą one wysadzone w powietrze wraz ze wszystkimi organizacjami i dokumentami państwowymi.”

Protokół nr 10

Ilustruje on jak łatwo jest oszukać gojów, którzy w polityce zadowalają się pozorami i nie mają zielonego pojęcia o działaniu mechanizmów sterujących ukrytych za kulisami. Aby utrzymywać ten stan rzeczy, nie należy pewnych spraw poruszać na oczach ludu. W razie konieczności wyciągnięcia ich na jaw, należy je omawiać jedynie powierzchownie, bez wdawania się w szczegóły: „Doniosłość przemilczenia podobnego polega na tym, że nie wymienione zasady pozostawiają nam swobodę wykluczenia z niej niepostrzeżenie różnych szczegółów; o ile wymienilibyśmy je, wówczas staną się one niejako drobiazgami.” Polityczny łotr, który jest nikczemny lecz mądry zarazem, będzie uwielbiany przez tłum za swoją zręczną bezczelność.

Żydowska hierarchia opracowała plan fundamentalnej globalnej struktury, obejmującej wszystkie narody świata (ONZ). Zamiarem jest uzależnienie wszystkich ludów od despotycznego żydowskiego dyktatora przez poddanie ich ogromnym cierpieniom, wprowadzenie w zamęt, aż będą błagalnie wznosić ręce w górę. Wtedy Żydzi zaoferują im rozwiązanie wszystkich problemów – zburzenie narodowości, granic, różnic monetarnych. Globalny przewrót usadowi ich na tronie świata.

Jedną z metod osiągnięcia tego celu jest dopuszczenie do głosowania wszystkich, bez względu na przynależność klasową i kwalifikacje, aby wprowadzić absolutyzm większości, zniszczyć pośród gojów istotność rodziny i jej wartość wychowawczą, oraz stworzyć ślepy tłum, który nie będzie zdolny poruszać się w żadnym kierunku bez żydowskich agentów wydelegowanych na jego przywódców.

Żydzi mają pełną świadomość znaczenia zasady przywództwa i od początku swej historii wykorzystywali ją do zdobycia swojej obecnej pozycji. Zdają sobie sprawę, że plan rządzenia powinien być przygotowany przez jedną osobę, gdyż nie dałoby się go scalić gdyby jego kawałki były przygotowane w licznych umysłach. Cała struktura może znać generalny zarys planu działania, ale nie może go poddawać dyskusji ani potępiać, gdyż zniszczyłoby to cały zamysł, zdezintegrowało jego poszczególne części i obnażyło ukryte znaczenie poszczególnych postanowień.

Ponuro patrzą na konstytucje jako środek ochrony przed ich konspiracją: „konstytucja zaś, jak dobrze wiecie, nie jest niczym innym, jak tylko szkołą waśni, nieładu, sporów, niezgody, czczej agitacji partyjnej, tendencji partyjnej – słowem są to szkoły wszystkiego, co pozbawia indywidualności działalność państwową.” Demokracje i republiki, w których wszyscy, nawet najgorsze szumowiny, mają prawo głosu, dbają o dobrobyt Żydów niszczących państwo i obywateli tego państwa. Aby jak najlepiej manipulować państwem, aranżują wybory prezydentów i innych oficjeli, mających jakieś grzeszki z przeszłości. Ci agenci będą wykonywać posłusznie swoje zadania bez obawy, że Żydzi obnażą ich przeszłość.

Wreszcie, za sprawą szerzenia niezgody, ograbiania ludu podatkami, upadku prawa i porządku, nieładu, nienawiści, walk, męczeństwa, głodu, szczepienia chorób i nędzy, ludzie będą tak wyczerpani i zdesperowani, że nie będą widzieli innego wyjścia, jak tyko zupełnie i ostatecznie poddać się żydowskiej dyktaturze.

Protokół nr 11

„Goje to stado baranów, my zaś jesteśmy wobec nich wilkami a wiecie wszak, co się staje z owcami, kiedy do owczarni wkradną się wilki.”

W niniejszym Protokole Żydzi zagłębiają się w szczegóły zniszczenia resztek naszej władzy i zastąpienia jej żydowskim porządkiem świata, który nadejdzie w formie rewolucji państwowych. Warunkiem tego nowego porządku świata jest, aby wiele akceptowanych dziś idei, tj. wolność prasy, prawo zrzeszania się, wolność sumienia, zasady systemu wyborczego i wiele innych zniknęło na zawsze z ludzkiej pamięci. Żydzi chcą się upewnić, że gdy ostatecznie zacisną swoje szczęki na gojach, ich ofiary zrozumieją że ich oprawcy są o tyle silni, o tyle nietykalni, o tyle pełni potęgi, że w żadnym razie nie będą liczyli się z narodami i nie tylko nie zwrócą uwagi na ich sąd i życzenia, lecz nawet gotowi są i zdolni z niezwalczoną siłą zgnieść ich wyrażanie i przejawianie w każdej chwili i na każdym miejscu. Wówczas goje ze strachu zamkną oczy i będą oczekiwali, jak to wszystko się zakończy. W międzyczasie będą trzymać nie-Żydów spacyfikowanych, obiecując zwrot wszystkich odebranych swobód zaraz po pokonaniu „wrogów pokoju” i wszystkich partii.

Dlaczego to działa? Osiągnięcie tych celów metodami bezpośrednimi byłoby niemożliwe dla ich rozproszonego plemienia. Dlatego też zorganizowali loże masońskie „na pokaz”, aby stworzyć zasłonę dymną dla swoich prawdziwych celów, których „istnienia nawet nie podejrzewają te bydlęta – goje”.

„Bóg obdarzył nasz naród wybrany rozproszeniem. W tej pozornej słabości naszej znalazła wyraz cała potęga, która teraz doprowadziła nas do progu władzy wszechświatowej.”

Protokół nr 12

Ten rozdział jest dość długi i dotyczy niezwykle ważnej roli, jaką stworzone przez Żydów loże masońskie odgrywają w kontroli prasy, władzy i nie-Żydów w ogóle.

Żydowskie pojmowanie wyrazu wolność; Przyszłość prasy w państwie syjońskim; Kontrola prasy; ,,Postęp” w pojęciu Żydów; Dziennikarstwo i literatura w państwie syjońskim; Solidarność żydowsko-masońska w współczesnej prasie; Obudzenie żądań społecznych na prowincji; Nieomylność nowego ustroju.

Literatura i dziennikarstwo są traktowane przez Żydów jako dwie najważniejsze siły edukacyjne, dlatego też chcą się upewnić, że ich rząd stanie się wyłącznym właścicielem wszystkich czasopism. Ponieważ wolność prasy i wolność w ogóle są ograniczone przez prawo, a oni zamierzają tworzyć prawa wygodne dla nich, cała wolność znajdzie się w ich rękach.

W związku z tym, propaganda i prasa ją kreująca są uważane za klucz do kontroli nad gojami. „Osiodłamy ją i weźmiemy mocno w cugle. Tak samo postąpimy z pozostałą prasą; bowiem nie mamy się co bronić od napaści prasy, jeżeli pozostaniemy jako cel tylko dla książek i broszur. Przekształcimy ów kosztowny obecnie z uwagi na konieczność cenzurowania – wytwór jawności w źródło dochodów naszego państwa, obciążymy wydawnictwa specjalnym podatkiem w markach stemplowych oraz składaniem kaucji przy organizowaniu organów prasy lub drukarń, co zabezpieczy nasz rząd od wszelkich napaści ze strony prasy. Za ewentualną napaść będziemy karali bezwzględnie. Środki takie, jak marki i kaucje, oraz zabezpieczone przez nie kary dadzą państwu olbrzymi dochód. Co prawda, gazety partyjne mogłyby nie żałować pieniędzy, toteż będziemy je zamykali już po drugiej napaści. Nikt bezkarnie nie będzie mógł zaćmić aureoli naszej nieomylności rządowej.”

Ich własne magazyny i gazety będą przypuszczać fałszywe ataki na żydowski establishment, lecz oczywiście będą one tak ograniczone, że nie wyrządzą mu żadnej krzywdy. Będą ukazywać sto stron jednego problemu, lecz nigdy tej prawdziwej, aż zdezorientują opinię publiczną do tego stopnia, że nie będzie widziała na czym stoi ani w co ma uwierzyć. Koniec końców, żaden komunikat nie zostanie opublikowany zanim Żydzi go nie obrobią, a goje będą patrzeć na świat przez kolorowe okulary, które Żydzi założą im na nosy. Żydzi chwalą się nawet (a zostało to napisane ponad 70 lat temu), że nie ma tajemnicy państwowej, do której nie mieliby dostępu. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak od tamtej pory urośli w siłę.

W przyszłym despotycznym państwie żydowskim będą trzy typy mediów. Pierwszą kategorię będą stanowić media oficjalne, które będą zawsze pilnowały żydowskich interesów, a co za tym idzie (i co Żydzi sami przyznają) ich wpływ będzie stosunkowo niewielki. Druga kategoria to media półoficjalne, które będą miały za zadanie wabić obojętnych gojów. Trzecia grupa to żydowskie media, które z pozoru będą stały w opozycji do reżimu. Pozwoli to (a) złapać w pułapkę prawdziwych opozycjonistów, którzy zaakceptują ich poglądy jako własne, oraz (b) kształtować i neutralizować działania opozycji.

W ten sposób goje będą zajęci toczeniem mylących, urojonych walk z samymi sobą, myśląc jednocześnie, że cieszą się wolnością mediów.

Nawet w czasie gdy Protokoły zostały napisane, Żydzi przechwalali się że we Francji wszystkie organy prasowe są potajemnie ze sobą powiązane. Żaden dziennikarz nie odważyłby się ujawnić tego sekretu, ponieważ każdy z nich miał na sumieniu jakiś haniebny czyn z przeszłości, który Żydzi mogli wykorzystać do szantażowania go. Gdy Żydzi osiągną wreszcie swój cel i ustanowią despotyczny reżim, upewnią się by media nie informowały o niezadowoleniu społecznym. Wszyscy muszą myśleć że nowy reżim jest tak wspaniały i nieskazitelny, że każdy jest w nim zadowolony i nawet przestępczość zanikła.

Protokół nr 13

Potrzeba chleba powszedniego będzie najsroższym żydowskim batem wiszącym nad głowami gojów i zmuszającym ich do milczenia i posłuszeństwa. Będą wykorzystywać swoich nie-żydowskich agentów w prasie, by wspominać w niej jedynie te kwestie, które są dla nich wygodne, żydowski reżim będzie natomiast stawiał ludzi przed faktem dokonanym. Nikt nie odważy się odwołania rzeczy już przesądzonej, tym bardziej że żydowskie media będą promować ją jako wielkie ulepszenie i udogodnienie. Jednocześnie media zwrócą uwagę ludzi w stronę nowych, błahych spraw.

W miarę jak goje będą coraz bardziej zniewoleni, Żydzi będą odwracać ich uwagę przy pomocy uciech, zabaw, namiętności, Domów Ludowych i innych rozrywek, tj. konkursy sztuki i wszelkie sporty. Kontrolowane przez żydowski monopol media będą narzucać ludziom opinie, które oni będą uznawać za własne.

Utopijni liberałowie odegrają istotną rolę w rozbiórce pozostałości po władzy gojów, do czasu, aż żydowska władza zyska pełne uznanie. Gdy to się stanie, liberałowie przestaną mieć jakąkolwiek wartość, a co więcej, mogą stać się nawet niebezpieczni, dlatego trzeba będzie ich usunąć na bok. Mimo iż rozgniewają całą Białą cywilizację i wywrócą społeczeństwa do góry nogami, ich mówcy będą chwalić nowy, życzliwy system, który faktycznie nas wszystkich zniewoli. „Któż wówczas podejrzewać może, że wszystkie problemy (zagadnienia) owe były przez nas dobrane w myśl planu politycznego, którego nikt nie mógł odgadnąć w ciągu wielu wieków.”

Protokół nr 14

Gdy Żydzi ustanowią swoje despotyczne królestwo, upewnią się że zostanie zlikwidowana każda religia poza ich religią mojżeszową, która wyróżnia ich jako naród wybrany. Wszystkie inne formy wiary zostaną zniesione. Będą również łudzić gojów, że na prawdzie mistycznej judaizmu polega cała siła wychowawcza.

Gdy zniewolą wszystkie ludy świata i ustanowią swój despotyczny reżim, przy każdej możliwej okazji będą publikować artykuły porównujące ich dobroczynne rządy z poprzednimi. Gojskie rządy poprzednich okresów będą oczerniane w najzacieklejszy sposób.

Z powodu wielu bezskutecznych, męczących i osłabiających struktury państwowe zmian rządów, ludzie będą woleli cierpieć pod żydowskim batem, zamiast ryzykować kolejne niepokoje i nieszczęścia. Będąc w pełni władzy, Żydzi jeszcze raz przypomną wszystkie historyczne pomyłki rządów gojów, które przez wieku męczyły ludzkość brakiem zrozumienia wszystkiego, co stanowi prawdziwe dobro. Będą tłumaczyć ludziom, jakie szczęście spotyka ich teraz, w porównaniu do starego porządku rzeczy. Żydzi przyznają, że w krajach uznawanych za wiodące i oświecone stworzyli szaloną, brudną i obrzydliwą literaturę, oraz pornografię. Będą one pomocne przy obalaniu starego porządku.

Nikt nigdy nie ośmieli się ukazać prawdziwej natury wiary żydowskiej. Nikt prócz „wybrańców” nie będzie znał jej tajników i żaden z nich nigdy nie ośmieli się wyjawić, jak użyto jej do zniewolenia reszty ludzkości.

Protokół nr 15

Równoczesny przewrót wszechświatowy i bezwzględne tępienie spisków i tajnych stowarzyszeń; Przyszłe losy gojów-masonów; Mistyczność władzy; Rozmnażanie lóż wolnomularskich; Loże masońskie pod zarządem mędrców syjońskich; Masoneria kierownikiem wszystkich tajnych stowarzyszeń; Po co goje zapisują się do lóż masońskich?; Psychologia gojów; Celowość ofiar; Egzekucje nad masonami; Upadek powagi praw i władzy; Naród wybrany; Zwięzłość i jasność praw w państwie syjońskim; Środki przeciwko nadużyciom władzy; Surowość kar w państwie syjońskim; Wiek prekluzyjny (ostateczny) sędziów; Sędziowie w państwie syjońskim; Następstwa liberalizmu sędziów i władz gojów; Bezwzględna walka z wolnomyślnością; Absolutyzm Judy; Prawo kasacji; Patriarchalny rodzaj władzy syjońskiego władcy; Prawo silniejszego jedynym prawem w państwie syjońskim; Król izraelski patriarchą świata.

Protokół nr 16

Zdając sobie sprawę, że uniwersytety są kluczowymi instytucjami kształtującym myślenie ludzi, Żydzi planują rozwinąć je w nowym, korzystnym dla nich, kierunku. Ich administracja i kadra będzie przygotowywana do zawodu według tajnych programów, od których nie będzie mogła bezkarnie odstępować. Pracownicy będą starannie selekcjonowani i całkowicie zależni od rządu.

Nauki polityczne i prawo państwowe będą wykładane tyko kilku dziesiątkom starannie wyselekcjonowanych osób (w większości Żydów) na każdym uniwersytecie. W okresie przejściowym, walcząc ciągle o ustanowienie swoich despotycznych rządów, Żydzi wprowadzą do programu nauczania wszystkie te destrukcyjne idee, które walnie przyczyniły się do podburzenie rządów gojów w przeszłości. Gdy zaś zdobędą monopol na władzę, usuną wszelkie przedmioty wywołujące zamęt i uczynią z młodzieży posłuszne dzieci władzy.

Studia nad Klasycyzmem, historią starożytną, oraz wnioski z dotychczasowych doświadczeń zostaną zastąpione teoretycznymi rozważaniami nad przyszłością. „Wykreślimy z pamięci ludzi wszystkie fakty z wieków minionych, niepożądane dla nas, pozostawiając tylko te, które uwydatniają wszelkie omyłki rządów gojów.” Szczególny nacisk będzie kładziony na naukę życia praktycznego, obowiązków obywatela wobec państwa, prawa i porządku. Każdy stan społeczny będzie wychowywany osobno i traktowany stosownie do swojej roli.

„Chcąc, żeby władca zajął pewne miejsce w sercach i umysłach poddanych, należy w czasie działalności jego prowadzić w szkołach i na placach publicznych wykłady z nauczaniem o pożytkach działalności, jego znaczeniu i wszystkich dobroczynnych zapoczątkowaniach.”

Nie będzie czegoś takiego jak wolność nauczania. Żydzi zwracają uwagę, iż wielowiekowe doświadczenie uczy, że ludzie w różnym wieku z powodzeniem przyswajają idee za pośrednictwem wychowania i edukacji, w związku z tym system tzw. nauki poglądowej będzie zmieniał gojów w bezmyślne, uległe zwierzęta, potrzebujące metody poglądowej by nauczyć się czegokolwiek i sformułować jakikolwiek pomysł.

Protokół nr 17

Adwokatura; Dyskredytowanie (psucie opinii) kleru gojów; Wolność sumienia; Plany syjońskie odnośnie dworu papieskiego; Król żydowski papieżem, patriarchą świata; Sposoby walki z istniejącym Kościołem; Zadania syjońskiej prasy współczesnej; Policja w państwie syjońskim; Szpiegostwo na wzór szpiegostwa kahalnego; Nadużycia władzy.

Protokół nr 18

Zdając sobie sprawę z tego, że nic nie podburza prestiżu władzy tak jak jawność środków jej ochrony, Żydzi planują bronić jej w bardziej okrężny sposób: w razie potrzeby zastosowania wzmożonych środków ochrony, planują z użyciem utalentowanych mówców ukrytych pośród tłumu wzniecać symulowane wybuchy niezadowolenia, które przyciągną wrogów reżimu. W ten sposób, z użyciem policji, łatwo będzie im kontrolować opozycję. Pozwoli to na zduszenie w zarodku i wyplenienie wszelkich spisków, zanim jeszcze zdążą się rozwinąć.

Zwracają uwagę, że powaga władzy maleje przez wykrywanie częstych spisków, że jest to niejako przyznanie się rządzących do bezsilności. Żydzi szczerze przyznają też, że niszczyli w przeszłości autorytet panujących przez liczne zamachy dokonywane rękami ich agentów, naruszyli autorytet władzy absolutnej i doprowadzili do jej obalenia.

Gdy naczelny król żydowski zdobędzie władzę, planują wzmocnić jego ochronę w ten sposób, że wykreują go na dobroczynne mistyczne bóstwo, które biedni głupi goje będą kochać do tego stopnia, iż będą go strzec sami.

Osoby podejrzewane o przestępstwa polityczne będą traktowane ze szczególnym okrucieństwem. Będą aresztowane choćby przy cieniu podejrzeń, obojętnie czy uzasadnionych, czy nie. Nikt z nich nie zdoła się wymknąć i nie będzie w ich przypadku mowy o uniewinnieniu.

Protokół nr 19

„Nie pozwalając na samodzielne zajmowanie się polityką, będziemy natomiast popierali wszelkie podania i petycje, podające do uznania rządu różne projekty polepszenia bytu narodu.” Dalej, Żydzi podkreślają, że w oczach rządu dobrze zorganizowanego pod względem społecznym, nie zaś policyjnym, intrygi są jak szczekanie pieska na słonia.

Żaden indywidualista nie dostanie szansy by stać się przywódcą opozycji, gdyż wszyscy którzy będą próbowali zostaną posadzenie na ławie oskarżonych razem ze złodziejami, mordercami i innymi brudnymi i wstrętnymi zbirami. Wykrzywi to obraz tych heroicznych ludzi w oczach opinii publicznej i nada im etykietkę pospolitych przestępców.

Wszystko to będzie czynione by całkowicie wyeliminować opozycję i możliwość sprzeciwu. W przeszłości, aby podburzyć gojskich reżimy Żydzi rozsławiali w prasie i podręcznikach historii męczeństwo przestępców politycznych, którzy się tym reżimom przeciwstawiali, ulegnie to natomiast radykalnej zmianie po ustanowieniu żydowskiej tyranii.

Protokół nr 20

„(…) o wyniku ogólnym działań naszych decyduje sprawa cyfr.” Protokół nr 20 jest długi i skomplikowany, dotyczy finansów, odsetek i podatków.

Przedstawia plan żydowskiej polityki finansowej po objęciu władzy przez króla świata. Rząd na mocy fikcji prawnej będzie właścicielem wszystkiego, co znajduje się w państwie. Autor zaznacza w nawiasie , że nie będzie to trudne do osiągnięcia. „W ten sposób podatki będą spłacane bez zbytniego obciążenia lub rujnowania, jako procent odpowiedni od majątku.”

Żydzi przechwalają się bezczelnie że wywoływali przesilenia ekonomiczne przez wycofywanie pieniędzy z obiegu. Przyznają, że dzięki temu międzynarodowe bankierstwo zmusiło państwa do zaciągania ogromnych pożyczek i w ten sposób je zniewoliło, czerpiąc jednocześnie ogromne korzyści dla siebie. Dalej mowa o tym, że „koncentracja przemysłu w rękach kapitalistów, którzy zagarnęli cały przemysł ludowy, wyssała z ludu, a tym samym i z państwa, wszelkie soki.”

Żydzi z dumą przywołują fakt, że waluta złota była zgubna dla państw, które ją wprowadziły, gdyż nie mogła zaspokoić popytu na pieniądze, tym bardziej, że wycofali złoto z obiegu na tyle, na ile było to możliwe. Czytelnik powinien pamiętać, że napisano to przed rokiem 1900, a następnie zwrócić uwagę, że w roku 1933 Żydzi odebrali amerykańskim obywatelom całe złoto i posiadanie go ustanowili przestępstwem. Do chwili obecnej (dane na rok 1973 – dop. tłum.) wywieźli poza granice USA prawie cały zapas złota z Fort Knox. Niewielkie rezerwy które pozostały jeszcze w kraju są zadłużone. Ameryka jest prawie całkiem pozbawiona złota.

Z radością obnoszą się ze swoją pomysłowością i cwaniactwem, porównując je do lekkomyślności gojów. Dalej chwalą się chytrością swojego systemu bankowego: „Pożyczka jest to wystawianie przez państwo weksli, stanowiących zobowiązanie procentowe, odpowiednie do sumy kapitału pożyczanego. Jeżeli pożyczka jest na 5%, to w ciągu 20 lat państwo wypłaci sumę procentową równą sumie pożyczki, w ciągu 40 lat podwójną, w ciągu 60 potrójną, a dług pozostanie długiem. Z obrachunku powyższego staje się widoczne, że przy formie podatku pogłównego państwo odbiera biedakom ostatnie grosze, by móc zaspokoić bogaczy cudzoziemskich, od których pożyczyło pieniędzy, zamiast zebrać te grosze na potrzeby swoje bez płacenia procentów.”

Wszystko to jest częścią ich ogromnego planu. „Rządzić bez planu określonego jest rzeczą niemożliwą. Krocząc drogą określoną, lecz z zasobami nieokreślonymi, giną bohaterowie.” I tak, zgodnie z planem, biedny goj nie zdaje sobie sprawy w jak fatalnej sytuacji finansowej obecnie się znajduje, pomimo tego że jest zadziwiająco pracowity i wydajny.

Protokół nr 21

Żydzi chwalą się, że posiadając absolutną kontrolę nad systemami monetarnymi różnych państw świata, oraz mając wyłączność na bankowość i tym samym udzielanie kredytów, otrzymują spłaty kredytów w wysokości dwóch, trzech razy większej od kwot pożyczanych gojskim rządom. Szczerze przyznają, że w większości przypadków gojskie rządy zaciągają te kredyty niepotrzebnie, jednak dzięki sprzedajności administratorów i niedbalstwu rządzących udało im się doprowadzić do takiej właśnie sytuacji. Goje nie tylko muszą pożyczać pieniądze corocznie, lecz muszą je także pożyczać by spłacać szybko rosnące odsetki od odsetek.

Gdy Żydzi zasiądą na tronie świata, wszystkie wykręty finansowe zostaną zatuszowane, aby nie zostawiać zbędnych śladów. „Zniesione będą również giełdy pieniężne, bowiem nie pozwolimy, by powaga władzy naszej chwiała się wskutek fluktuacji cen walorów naszych.”

Zamierzają zastąpić giełdy olbrzymimi instytucjami rządowymi, które będą dyktować ceny produktów przemysłowych. Dzięki temu wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe będą zależne od nich. „Możecie wyobrazić sobie, jaką przez to zyskamy potęgę”, dodają szyderczo na końcu.

Protokół nr 22

W tym Protokole wyjaśniony jest bardziej szczegółowo ostateczny cel, do którego Żydzi dążą.

„W naszych rękach pozostaje największa siła współczesna – złoto.” Gdy weźmiemy pod uwagę, że słowa te zostały napisane co najmniej 70 lat temu i przyjrzymy się jak od tego czasu splądrowali zasoby złota należące do różnych narodów tego świata, dostajemy całkiem wyraźny obraz sukcesu, jakim okazał się ich plan.

Dodają dalej arogancko: „Czyż trzeba jeszcze dodawać, że królowanie nasze dane jest od Boga?! Czyż posiadanie takich bogactw nie jest dowodem, że całe zło, którego musieliśmy się dopuszczać w ciągu tylu wieków, w wyniku doprowadziło do dobra, do wprowadzenia ładu we wszystkim? Ład będzie zaprowadzony, chociaż przy użyciu pewnej przemocy. Będziemy musieli dowieść, że jesteśmy dobroczyńcami, przywracającymi dobro istotne i wolność osobistą.”

„Władza nasza będzie wsławiona, bowiem będzie potężna oraz będzie rządziła i kierowała zamiast wlec się za przywódcami i mówcami, rzucającymi wyrazy bezsensowne, nazywane wielkimi zasadami, a będące ściśle mówiąc, niczym innym, jak utopią. Władza nasza będzie twórczynią porządku, w którym zawarte jest całe szczęście ludzkie. Aureola tej władzy wzbudzi dla niej mistyczną cześć narodów, które przed nią ukorzą się. Prawdziwa siła nie zrzeka się żadnych praw, nawet boskich; nikt nie śmie zbliżyć się do niej z zamiarem odebrania choć źdźbła jej potęgi.”

Protokół nr 23

Głównym tematem, który przewija się przez Protokoły jest zniewolenie ludzkości i zmuszenie jej do ugięcia się i uznania żydowskiego autorytetu. Jest jeszcze jeden sposób by nauczyć ludzi pokory i sprawić by byli bardziej posłuszni (pamiętacie Kazanie na Górze?). Sposobem tym jest ograniczenie wyrobu przedmiotów zbytku, a tym samym pozbawienie ludzi możliwości posiadania luksusu, co uczyni ich skromniejszymi i bardziej uleglejszymi. Żydzi zamierzają również osłabić i zredukować liczbę dużych producentów i zastąpić ich małymi jednostkami. To powrót do Średniowiecza. Pijaństwo będzie zakazane i będzie przestępstwem karalnym.

Żydzi podżegali do niezgody, wzniecali rewolucje i podkładali ogień anarchii na całym świecie. Gdy wybraniec boży, tj. król żydowski, zasiądzie ostatecznie na tronie świata, rola wszystkich tych czynników będzie spełniona. Wszystko to stanie się wówczas nieprzydatne i zostanie usunięte: „Dlatego też [król żydowski] powinien zabić takie społeczeństwa, chociażby zatopiwszy je w ich krwi własnej, aby je wskrzesić pod postacią prawidłowo zorganizowanego wojska, walczącego świadomie z wszelką zarazą, mogącą dotknąć organizm państwowy.”

Protokół nr 24

Nadchodzący król świata i Żydów musi wywodzić się z dynastii króla Dawida. Zostanie on wybrany i będzie wspierany przez trzech najwyższych Mędrców Syjonu. Kandydat zostanie starannie wyselekcjonowany nie dzięki prawu dziedziczenia, lecz dzięki swoim wyjątkowym talentom. Czekać go będzie bardzo intensywne i rygorystyczne szkolenie, w czasie którego starszyzna zaznajomi go z tajnikami syjonistycznego programu i metodami sprawowania władzy. Wszystkie te szczegóły mają być znane jedynie wąskiemu gronu wtajemniczonych.

Następcami króla niekoniecznie będą jego bezpośredni spadkobiercy, gdyż oni również zostaną poddani sprawdzianowi predyspozycji. Jedynie osoby bezwzględnie odpowiednie do stanowczego, okrutnego, lecz niezachwianego rządzenia zdobędą autoryzację Mędrców. W razie gdyby król zaniemógł, lub gdyby przejawiał oznaki upadku woli, zgodnie z prawem będzie zobowiązany do przekazania władzy do rak odpowiednich.

Gdy już znajdzie się na tronie, jedynie on i jego trzej adiutanci spośród Mędrców będą znali program na przyszłość: „Nikt nie będzie wiedział, co chce osiągnąć król przez rozporządzenia swoje, a więc też nikt nie będzie śmiał zagrodzić drogi do niewiadomego.” Król żydowski nie może ulegać namiętnościom, lecz zamiast tego musi kierować się chłodnym wyrachowaniem. „Punkt oparcia ludzkości, jakim będzie władca wszechświata ze świętego nasienia dawidowego, winien złożyć ludowi w ofierze wszelkie skłonności osobiste.”

Źródło: http://www.creativitymovement.org/creator_library/polish/ner-20.html

(już nieaktywne)

Za: https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/09/17/odwieczna-religia-natury-ben-klassen-1973/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.