Strona główna > Rosja > „Odrodzenie Rosji”. Za takie wyniki nagrodą jest tylko nabicie na pal

„Odrodzenie Rosji”. Za takie wyniki nagrodą jest tylko nabicie na pal

Wszystkie dane liczbowe zaczerpnięte zostały z oficjalnych oświadczeń zamieszczonych w mediach i autoryzowanych przez urzędników państwowych oraz państwowych ekspertów pracujących na stanowiskach państwowych.

STOSUNKI MIĘDZYETNICZNE I PRZESTĘPCZOŚĆ.

a– Co drugie ujawnione przestępstwo popełnione w Moskwie dokonane jest przez imigrantów

– 80% morderstw w Moskwie jest popełnione przez obcych imigrantów (Szef GUMWD Moskwy, Anatolij Jakunin)

– Ponad 80% morderstw pozostaje niewykryte. Także ponad 200 tysięcy przypadków ciężkiego uszkodzenia ciała pozostaje niewykryte. (Doradca Ministra Spraw Wewnętrznych, Władimir Owczinskij)

– Liczba popełnionych w Moskwie przestępstw wzrosła w pierwszym półroczu 2012 roku o 6%. (Oficjalny przedstawiciel stołecznego Zarządu SKR, Wiktoria Cyplienkowa).

– W roku 2012 popełniono morderstw i prób zabójstw o 25% więcej niż w roku ubiegłym a przestępstw związanych z zamierzonym ciężkim uszkodzeniem ciała o 20%. Przestępstw związanych z nielegalnym handlem narkotykami popełniono więcej o 15% w stosunku do roku ubiegłego. (Naczelnik Głównego Zarządu Zapewnienia Ochrony Porządku Publicznego, Jurij Diemidow).

– MWD odrzuciło pomysł stworzenia Wydziału ds. walki ze zorganizowaną przestępczością (Wiadomości MWD)

– W stolicy, Moskwie, przestępczość uliczna wzrosła o 27% (Szef GU MWD Moskwy, Anatolij Jakunin)

– Podjęto decyzję, że dwukrotnie zwiększy się liczbę robotników cudzoziemskich (Szef Wydziału Międzynarodowej i Międzyregionalnej Wymiany Pracowniczej Wydziału Pracy i Zatrudnienia, Andriej Kubyszkin)

– Kraj Stawropolski. W mieście Nieftiekumsk 88% przestępstw popełnianych jest przez przyjezdnych z republik kaukaskich. (Wg policji z Nieftirkumska).

– Kwota imigrantów w handlu detalicznym wzrosła o 25% (Premier Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew)

– Imigranci zajmują 7% ogólnej liczby miejsc pracy w Federacji Rosyjskiej. 77% cudzoziemskich imigrantów przyjeżdża z krajów WNP (Wspólnota Niepodległych Państw). W Rosji przebywa nie mniej niż 9,5 miliona cudzoziemców, wśród tej liczby nie mniej niż 3,5 miliona przebywa nielegalnie. (Szef Federalnej Służby Migracyjnej, Konstantin Romodanowskij).

– Jedna trzecia z ogólnej liczby miejsc pracy w Moskwie jest zajęta przez imigrantów (Zastępca mera Moskwy ds. gospodarczych, Andriej Szaronow).

– Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej zatwierdziło na rok 2013 kwotę zaproszeń dla robotników cudzoziemskich. Pracodawcy sprowadzą 1.225.907 gastarbeiterów w 2013 roku (Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej)

– Rosja zajmuje 2 miejsce w świecie pod względem liczby pracowników cudzoziemskich (Gubernator Petersburga, Gieorgij Połtawczienko).

– 71% obywateli Rosji uważa, że wzrost liczby przestępstw związany jest z napływem imigrantów i uważa, że należy ograniczyć ich liczbę (Levada Center).

– W opinii przewodniczącego Komisji Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej ds. narodowościowych, Gadżimieta Safaralijewa, Rosja potrzebuje około 50-70 milionów imigrantów (Przewodniczący Komisji Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej ds. narodowościowych, Gadżimiet Safaralijew).

– Ministerstwo Kultury stworzyło listę tematów dla kinematografii Federacji Rosyjskiej. Na liście znalazło się 12 „społecznie doniosłych” tematów wśród których jest taki jak „Rosja- kraj wielonarodowy” (Ministerstwo Kultury).

– Władze Moskwy przeznaczyły 12,5 miliona rubli na stworzenie 60 stron internetowych promujących tolerancję (Wydział Współpracy Regionalnej).

– Władze Moskwy zezwoliły na budowę meczetów w każdym okręgu stolicy (Przewodniczący Rady Muftich Rosji, Rawil Gajmutdin).

– W Moskwie nastąpił spadek liczby przestępstw przeciwko cudzoziemcom o 12% (Zastępca Naczelnika II Wydziału Zarządu Ochrony Porządku Publicznego stolicy GU MWD, podpułkownik Alieksandr Koroliew).

– 3 tysiące dzieci zostało dotkniętych przestępstwami o charakterze seksualnym w ciągu 9 miesięcy 2012 roku (Przewodniczący Komitetu Śledczego (SK) Federacji Rosyjskiej, Alieksandr Fiedorow).

– W ciągu 9 miesięcy 2012 roku pracownicy śledczy Komitetu Śledczego (SK) Federacji Rosyjskiej uznali za poszkodowanych 14259 niepełnoletnich „z liczby których zmarło na skutek zamachów przestępczych 1292 dzieci, 399 dzieci doznało ciężkich obrażeń ciała, ktore spowodowały śmierć 70 z nich (Przewodniczący Komitetu Śledczego (SK) Federacji Rosyjskiej, Aleksandr Fiedorow).

– W 2012 roku 969 dziewcząt zostało zgwałconych. Ponadto z powodu przemocy o charakterze seksualnym poszkodowanych zostało 1961 dzieci (Przewodniczący Komitetu Śledczego (SK) Federacji Rosyjskiej, Alieksandr Fiedorow.

– Najbardziej poszukiwani dilerzy narkotykowi Federacji Rosyjskiej w 2012 roku to: 12 Azerów, 4 Afgańczyków, 9 Tadżyków, 3 Kirgizów, 1 Gruzin, 1 Kazach (Federalna Służba Kontroli Narkotykowej Federacji Rosyjskiej).

WOJNA I TERRORYZM

– Rosja weszła do pierwszej dziesiątki krajów o największym zagrożeniu terrorystycznym (Globalny Indeks zagrożeń terrorystycznych).

– Ofiarami konfliktu zbrojnego na Północnym Kaukazie zostało nie mniej niż 466 ludzi, z tej liczby zabitych zostało 293, rannych 173 (Według materiałów portalu „Kaukaski węzeł” sporządzającego cotygodniowy bilans ofiar w zabitych i rannych).

a

DEMOGRAFIA

– W moskiewskich porodówkach 30% porodów to porody imigrantek (Dyrektor Instytutu Badań Demograficznych, Igor Biełoborodow).

– 180 tysięcy rodzin w Rosji znajduje się już na czarnej liście rodzin „dysfunkcyjnych”. Ich dzieci albo zostały już odebrane przemocą przez służby socjalne prawa dla nieletnich (przy czym zasadniczo przed sądowym podjęciem decyzji o pozbawieniu praw rodzicielskich) albo grozi im dopiero odebranie dzieci na zawsze (Szef Społecznego Centrum Ekspertyz Prawnych i Działań Legislacyjnych, Olga Lietkowa).

– Prawie 250 ludzkich embrionów znaleziono w lesie na Uralu (Szef Służby Prasowej Zarządu Głównego MWD w regionie swierdłowskim, Walierij Goriełych).

– Syberia i Daleki Wschód staną się bezludnymi. 40% mieszkańców Dalekiego Wschodu i Syberii chce opuścić swoje miejsca zamieszkania z powodu drożyzny, narkomanii, alkoholizmu, niepokojów społecznych i braku perspektyw (Według ankiet i sondaży społecznych).

– Według różnych szacunków od 17% do 30% obywateli chce opuścić Rosję na zawsze (Fundacja „Opinia Publiczna” i Firma Analityczna „Romir”).

– Naturalny spadek liczby ludności w regionach słowiańskich wyniósł 92 tysiące ludzi. Regiony o naturalnym przyroście liczby ludności to Czeczenia, Tuwa, Ałtaj (wkrótce Inguszetia) (Dyrektor Instytutu Badań Społecznych, Igor Biełoborodow).

– Rosyjskie miasta zajęły 40% miejsc w międzynarodowym ratingu najbardziej wymierających miast świata. W ratingu miast najbardziej rozwijających się nie ma ani jednego rosyjskiego miasta. (5 miejsce Niżnyj Nowgorod- ubytek 11,76% mieszkańców, 6 miejsce Saratow- ubytek 11,54% mieszkańców, 9 miejsce Perm- ubytek 9,67% mieszkańców, itd.) (Raport ONZ „Stan miast świata 2012/2013).

– W ciągu 9 miesięcy 2012 roku „zniknęło” 1 milion 274,3 tysiące ludzi, mniej więcej 14% z nich umiera w wyniku czynników zewnętrznych. Udział procentowy zmarłych z powodu niedostatecznych lub spóźnionych działań medycznych jest niemożliwy do określenia (Rosstat i wydawnictwa dla internistów i lekarzy).

– Przyrost migracyjny całkowicie kompensował straty liczbowe ludności spowodowane „naturalnym wymieraniem” i przewyższył je o 9,2 raza (Rosstat).

ARMIA

– Poddano dezaktywacji (zniszczeniu) ponad 7,5 tysiąca strategicznych głowic jądrowych (Media- na podstawie analizy programu rozbrojeniowego).

– Zniszczono około 1 tysiąca międzykontynentalnych rakiet balistycznych (Media- na podstawie analizy programu rozbrojeniowego).

– Zniszczono 33 (trzydzieści trzy) podwodne okręty atomowe (Media- na podstawie analizy programu rozbrojeniowego).

– Poziom korupcji wśród urzędników wojskowych wzrósł w ciągu roku o 2,5 raza. Przy czym w danych statystycznych jeszcze nie ujęto strat wynikających z toczonej sprawy karnej w związku z aferą „Oboronoserwis”, strat, które osiągnęły już poziom 6,7 miliarda rubli (Szef Głównego Wojskowego Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej, Alieksandr Soroczkin).

– Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej planuje likwidację 161 arsenałów w których składuje się amunicję i rakiety, 29 z nich już zlikwidowano, pozostałe będą zlikwidowane do 2014 roku (Naczelnik Głównego Zarządu Artyleryjsko-Rakietowego (GRAU), generał-major Nikołaj Parszin).

– Ogólnie przez styczeń i luty 2012 roku gestii wojskowych organów śledczych SK FR znajdowało się 1 tysiąc 634 spraw dotyczących korupcji w armii. W większości z nich śledztwo dotyczy oszustw, fałszerstw, przekupstwa i sprzeniewierzenia (Szef Głównego Wojskowego Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej, Alieksandr Soroczkin).

W Ulianowsku rozpoczęła swoje działanie wojskowa baza NATO (Ministerstwo Spraw Zagranicznych FR).

– Liczba zabójstw w Armii Rosyjskiej wzrosła o 53%. Dwukrotnie wzrosła ilość łapówek, liczba przypadków nielegalnego handlu narkotykami wzrosła o 25% (Główny Prokurator Wojskowy, Siergiej Fridinskij, na kolegium Prokuratury Generalnej FR).

– Chińczykom zezwolono na dokonywanie zdjęć lotniczych rejonów przygranicznych Federacji Rosyjskiej (Premier rządu Dmitrij Miedwiediew).

– Kazachstan ogłosił, że chce odebrać Rosji kosmodrom Bajkonur (Szef Kazkosmos, Tałgat Musabajew).

PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELA

– Rosja zajęła 92 miejsce wśród 97 krajów ujętych w rankingu „Państwo prawa” (World Justice Project).

– Federacja Rosyjska zajęła 88 miejsce pod względem poziomu demokracji wyprzedzając Nigerię (Łącznie na liście figurują 104 państwa (Democracy Rating)

– Rosja zajęła 172 miejsce pod względem wolności prasy (Rating Freedom House).

– Pracownicy Centrum Przeciwdziałania Ekstremizmowi MWD otrzymali dostęp do poufnych danych podatkowych (Rozporządzenie szefa MWD, Władimira Kołokolcziewa).

– Duma Państwowa przygotowała projekt ustawy, który pozwoli sędziom na ograniczanie pracy środków masowego przekazu podczas rozpraw sądowych (Wiceprzewodniczący Komisji ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego, Wadim Sołowjew).

– Rosja złożyła do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego przy ONZ pakiet propozycji w sprawie wzmocnienia kontroli rządów nad internetem (Minister Łączności Nikołaj Nikiforow).

– Od 1 stycznia 2013 roku w Rosji pojawi się jedyna Komisja Śledcza (Informacje medialne w oparciu o źródła rządowe).

– Od stycznia 2013 roku wynagrodzenie pracowników komisji śledczych wzrośnie o 100% i dodatkowo o 75% w październiku 2013 roku. Planowany całościowy wzrost wynagrodzeń wyniesie 175% („Jedinaja Rossija”).

– Za „utrzymanie porządku” na wiecach majowych (w 2012 roku) pracownicy MWD i wojskowi otrzymali premie na ogólną kwotę 300 milionów rubli (Mer Moskwy Siergiej Sobianin).

– W Rosji podpisano ustawę o stworzeniu listy stron internetowych z zakazanymi treściami w celu zwiększenia blokady na terytorium Rosji. Na listę mogą trafić wszystkie strony internetowe organizacji opozycyjnych i niezależnych mediów (RIA Novosti).

– Ponad 2 tysiące stron internetowych (czyli ponad 96% wszystkich źródeł internetowych na liście) jest wprowadzone do rejestru i są one nielegalnie blokowane (Eksperci RosKonSwoboda).

– Organy ścigania będą wykorzystywać „Skype” do podsłuchu. Serwis rozpoczął całkowitą współpracę z organami ścigania o ile jest to możliwe pod względem technicznym i prawnym (Media w oparciu o informacje Microsoft).

– Według opinii wice-ministra MWD Rosji, „jedna trzecia urządzających się u nas nie ukrywa, że czyni to z egoistycznych pobudek” (Wice-minister MWD Rosji Siergiej Gierasimow)

– Zwiększono 50-krotnie wysokość kar finansowych za demonstrowanie pewnych symboli ekstremistycznych (symbole dziesiątek organizacji politycznych zakazanych na terytorium FR lub symbole PRZYPOMINAJĄCE (!) je (Informacje medialne w oparciu o dane pochodzące z Dumy Państwowej).

– W Moskwie będzie zlikwidowany szereg uczelni wyższych „uznanych za zbyteczne”. Przyczyną likwidacji jest „optymalizacja strumieni transportowych” (Ministerstwo Edukacji).

– Od 2013 roku w Federacji Rosyjskiej wchodzą w użycie plastikowe karty identyfikacyjne UEK (Uniwiersalnaja Eliektroniczieskaja Karta), które zastąpią dowody tożsamości, karty bankomatowe, ubezpieczenia medyczne i świadectwa ubezpieczenia emerytalnego (Informacje medialne w oparciu o dane regionalnej administracji Kraju Chabarowskiego).

– Wniesiono poprawki do ustawy o zgromadzeniach według których, w rzeczywistości, likwiduje się prawo obywateli do wolności zgromadzeń. Za „organizację masowego zgromadzenia ludzi” i udział w takich zgromadzeniach wprowadza się ogromne kary finansowe, minimalny poziom kary jest równy średniej miesięcznej pensji obywatela Federacji Rosyjskiej (Informacje medialne w oparciu o dane Rady Federacji).

Źródło: http://3rm.info/31847-za-takie-itogi-est-tolko-odna-nagrada-osinovyy-kol.html

Tłum. z j. ros. R.X.

Data publikacji: 10.01.2013

P.S. Rosyjscy rodzice chipują swoje dzieci z powodu plagi porwań:

(przed oglądaniem włącz polskie napisy poprzez wbudowany translator na YT)

Chipizacja Rosji w 2025 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.