Strona główna > Humor > Odkrycie nowego pierwiastka

Odkrycie nowego pierwiastka

tablica okresowa

PeriodicTableNaukowcy z CERN w Genewie ogłosili odkrycie najcięższego pierwiastka, jeszcze nieznanego nauce. Nowy pierwiastek to Governmentium, co w polskim tłumaczeniu można oddać jako żydo-rządowiec (GV/ŻRZ). Posiada jeden neutron, 18 asystentów neutrona, 91 pod-asystentów neutrona, 8 pod-pod-asystentów neutrona, co w sumie daje 117 około-neutronów. Do tego dodać należy 460 + 100 pod-neutronów w stanie żydo-nirwany. Razem daje to masę atomową równą 678. Te 678 cząstek jest utrzymywanych razem przez siły zwane żydo-kretynizmem, które z kolei są otoczone przez ogromne ilości „jakby prawomyślnych” cząstek zwanych wyrobnikami.

Ponieważ żydo-rządowiec nie ma elektronów ani protonów, jest zatem w stanie bezczynnej bierności. Jednakże, jego istnienie może być wykryte, ponieważ utrudnia każdą reakcję z czymś, z czym wchodzi w kontakt. Nawet niewielka ilość żydo-rządowca wywołuje reakcję, które zwykle trwa od zaledwie kilku dni aż do zakończenia w ciągu czterech lub więcej lat, gdy następuje zniszczenie albo rozpad.

Governmentium/żydo-rządowiec ma normalny czas połowicznego rozpadu trwający z reguły 4 lata. Podczas tego okresu nie dochodzi w nim do procesów obumierania, lecz przechodzi on reorganizację, w czasie której część asystentów neutronów, a nawet pod-neutrony zmieniają miejsce na powłoce walencyjnej. W rzeczywistości, masa atomowa żydo-rządowca będzie z upływem czasu wzrastać, ponieważ każda reorganizacja powoduje, że coraz więcej kretynów będzie stawać się pod-neutronami albo asystentami neutrona, tworząc izotopo-palantów. Ta cecha promocji sił kretyńskich, skłania niektórych naukowców do poglądu, iż żydo-rządowiec powstaje w sytuacji, gdy siły kretyńskie osiągają punkt krytyczny koncentracji. Ta ilość jest hipotetyczna, ale można się do niej odnosić jako do krytycznego grzęzawiska dla innych ładunków nieobojętnych.

Podczas procesu katalizy z zastosowaniem pieniędzy, żydo-rządowiec staje się żydo-administracją, pierwiastkiem okresowym, który emituje tylko tyle energii, ile jej ma żydo-rządowiec, ponieważ ma wówczas o połowę mniej wyrobników, za to dwa razy tyle kretynów. Reakcja katalityczna udowadnia, że mimo używania ogromnych sum pieniędzy w roli katalizatora, proces wymiany nie doprowadza do tworzenia się żadnych innych produktów ubocznych.

wykorzystano: http://armstrongeconomics.com/2013/07/21/the-discovery-of-a-new-element/

przygotował: stophasbara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.