Strona główna > NWO > Apokalipsa > ATAK NA PRAWOSŁAWIE – ODEZWA prawosławnych mnichów monasteru ujkowickiego

ATAK NA PRAWOSŁAWIE – ODEZWA prawosławnych mnichów monasteru ujkowickiego

Drodzy Bracia i Siostry,

“Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.” (Mat. 24. 4-8)

a

Każdy z was, kto uważnie przygląda się wydarzeniom w świecie wie o tym, że nad światem co raz wyraźniej wisi groźba wojny, nie tylko jakiejś lokalnej, bo takie w wielu miejscach toczą się bez przerwy, ale najstraszniejszej jaką sobie można wyobrazić, tj. kolejnej światowej.

Te rzeczy nie dzieją się same, lecz są prowokowane i planowane przez antychrześcijańskie tajne stowarzyszenia, których celem najważniejszym jest walka z Cerkwią Chrystusową; jest zniszczenie w świecie wiary w Jezusa Chrystusa, w Boga w Trójcy Świętej, a zastąpienie jej bezbożnością, hedonizmem, pogaństwem, wszelkimi antychrześcijańskimi ideologiami, które sprowadzają człowieka do świadomego lub nieświadomego podporządkowania się lucyferowi – władcy ciemności.

Te walczące z Bogiem tajne siły, to przede wszystkim różne odłamy masonerii. Masoneria zaś, to nie tylko elitarna i ukryta organizacja zboczonych gnębicieli świata, ale jest to przede wszystkim RELIGIA, która uważa za swojego boga, upadłego niegdyś anioła – lucyfera – szatana. Ludzie należący do tych stowarzyszeń są OPĘTANI.
Dla nich nie ma już chrześcijańskich zasad, norm, przykazań np. nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, itd. Oni – „wyzwoleni” od religijno- moralnych “zabobonów” mogą już i kraść i zabijać, oszukiwać i w ogóle, to oni stają się prawem, ponad całym światem i jakimkolwiek zdrowym rozsądkiem.

Ostatecznym celem organizowanego przez nich globalizmu i ekumenizmu, tej nachalnie promowanej dechrystianizacji i zarazem demoralizacji całych społeczeństw, jest wprowadzenie na świat jednego “genialnego” przywódcy religijno – politycznego, którego znakiem jest szatańska liczba 666, a jest on dobrze znany pod nazwą: ANTYCHRYST

Zanim osiągną ostateczny cel, lucyferianie dążą do osłabienia i zmiany Cerkwi Prawosławnej z takiej, jaka była przez 2000 lat na Cerkiew modernistyczną – ekumeniczną i pozbawioną mocy Bożej.
Te same złe siły, prą do kolejnej wojny światowej, której wynikiem będzie uśmiercenie w bardzo szybkim czasie mnóstwa nieprzygotowanych do spotkania z Bogiem ludzi. Czasu na Spowiedź i pokutę za grzechy już nie będzie … Nie trudno zgadnąć, że mnóstwo ludzi pójdzie na wieczne potępienie.

Bracia i Siostry, pamiętajcie, że nad tym wszystkim władzę sprawuje Bóg i bez Jego dopustu nic się nie stanie.
Bóg ma moc i możliwości, aby zablokować działania ludzi bezbożnych, aby ich podłe zamiary rozsypały się w nicość.
Czy jednak Bóg nas ochroni, czy ochroni cały świat od zguby – zależy to przede wszystkim od nas, od naszej postawy, od nawrócenia i modlitwy.
Dzisiejszy świat staje się Sodomą i Gomorą, ale nawet te miasta mogły być uratowane jeśli znalazło by się w nich dziesięciu sprawiedliwych. Nie oglądajcie się na innych, ale sami starajcie się o dobre, sprawiedliwe i miłe Bogu życie.
Wykorzystujcie czas jaki posiadacie na zgłębianie życiodajnej wiary Prawosławnej, na przybliżenie się do Boga. Módlcie się jak najwięcej, poście kiedy należy, spowiadajcie się z grzechów – nie raz, czy dwa razy do roku, ale w miarę możliwości często, aby być czystym i podobać się Bogu, aby móc GODNIEprzyjmować Przenajświętsze Ciało i Krew Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, bez Których nie można osiągnąć życia wiecznego. Czuwajcie, bo nie znacie dnia, ani godziny w której Jezus Chrystus przyjdzie.
Proście o ratunek i przewodnictwo Przenajświętszą Bogurodzicę, bo Ona ciągle niszczy podłe zamysły diabła, a dla nas najwięcej może u Boga wyprosić.

Musicie wiedzieć, że hierarchowie Cerkwi Prawosławnej przygotowują się do „Wszechprawosławnego” Soboru, który wg najnowszych danych, ma się odbyć w czerwcu tego roku na greckiej wyspie Kreta. Wszystkie spotkania przygotowawcze do planowanego Pan-Soboru, od wielu lat odbywają się w Centrum Patriarchatu Ekumenicznego w Chambesy k. Genewy. Już sama architektura tego „sławnego” centrum świadczy o tym jaki duch panuje w środku …

Na poniższych zdjęciach widok zewnętrzny oraz kilka „ikon” znajdujących się w środku.

a2

a3

To „coś” zdecydowanie bardziej przypomina solidny hitlerowski bunkier niż Centrum Prawosławne, które podobno ma jakiś związek z Bogiem.

a4

Spotworczona ikona Bożego Narodzenia

a5

Ekumeniczna kpina z Trójcy Świętej?

a6

Wizja Nieba wg modernistycznych liberałów

.

Bracia i Siostry, Sobór ten, który już jest reklamowany jako „święty”, będzie dla Cerkwi Prawosławnej istnym „koniem trojańskim”. Ma on uregulować kilka kwestii związanych z porządkiem w Cerkwi na świecie, natomiast „przy okazji” uderzy w newralgiczne miejsca naszej wiary. Zaatakowane zostaną nabożeństwa, posty, prawo kanoniczne, stary kalendarz liturgiczny, natomiast światowy ekumenizm, czyli zrównanie się z wyznawcami fałszywych – bezbożnych nauk, będzie narzucony wszystkim jako obowiązujące prawo „miłości”.

Z tego, co już wiadomo, na Soborze, ma być również zmieniona data obchodzenia Chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusowego. NIKT NIE MA PRAWA do zmiany sposobu obliczania Paschy Chrystusowej, gdyż sposób jej wyliczania, przyjęty przez Cerkiew jeszcze na początku pierwszego tysiąlcecia jest teologicznie, matematcznie i kanonicznie najwłaściwszy i święty.
Każda zmiana tej Świętej Tradycji jest bezbożna i odzieli od Chrytusa tych, którzy ją przyjmą.

Jaki będzie tego finał, możemy już zobaczyć na przykładzie Kościoła Łacińskiego. W latach 1962-1965 przeprowadzony został tzw. Sobór Watykański II. Przed tym Soborem doktryna Kościoła Łacińsko-Katolickiego, mimo niektórych błędów, była jeszcze bliska Prawosławiu, a papieże i duchowni Kościoła starali się prowadzić ludzi do zbawienia. Po soborze w którego zorganizowaniu brały udział loże masońskie i antychrześcijańskie moce, wszystko stare i pobożne zostało zdeptane, a Kościół Katolicki zbliża się do swego nieuchronnego upadku.

W drugiej połowie lutego 2015 roku, w/w Centrum odbyło się spotkanie Specjalnej Komisji Przygotowawczej do „Wielkiego i Wszechprawosławnego Soboru”. Zadaniem komisji było „przeanalizowanie i uaktualnienie” trzech chwalebnych masońskich tematów:

1. Kościół prawosławny a ruch ekumeniczny
2. Relacje Kościoła prawosławnego z całym światem chrześcijańskim
3. Wkład Kościoła prawosławnego w realizację pokoju, sprawiedliwości, wolności, braterstwa i miłości między narodami oraz zniesienie dyskryminacji rasowej i innych.

Bracia i Siostry, tematy te nie mają nic wspólnego ze świętą wiarą Prawosławną. Nikt z obecnych tam delegatów nie zastanawia się nad tym, jak ratować dusze ludzkie, jak obronić Cerkiew i ludzi przed agresywnym i pełnym bezbożności światem. Nikt nie łamie sobie głowy nad tym, jak nawrócić bezbożnych i błądzących ludzi do światła Prawdy Chrystusowej, której jedyne czyste źródło znajduje się w Cerkwi Prawosławnej. Zamiast tego dyskutuje się, w jaki sposób przypodobać się lucyferianom, sekciarzom, heretykom, odstępcom i temu upadłemu światu.
Wolność, równość [ekumeniczna] i braterstwo, to hasła które są mottem masonerii. W znanej pracy „O masonerii i masonach” Andrzej Jan Niemojewski, pisał z naciskiem że: “masoneria w całej pełni wyznaje świętość zasad: Wolność, Równość, Braterstwo!”.
Dla rozpatrywania tego typu tematów, zdecydowanie najwłaściwszym miejscem byłaby masońska “świątynia” lucyfera, a nie Sobór Prawosławny.

Co jeszcze gorsze, planowany Sobór Wszechprawosławny jest tylko początkiem zmian, jakie są zaplanowane.

Jest wysoce prawdopodobne, że na nim w roku 2016 patriarcha konstantynopolitański wezwie do zwołania Ósmego Soboru Powszechnego na rok 2025, w którym będą uczestniczyć biskupi nie tylko prawosławni, ale również watykańscy. Data ta nie jest wybrana przypadkowo, gdyż w roku 2025 mija 1700 lat od zwołania Pierwszego Soboru Powszechnego, który odbył się w Nicei.

Sobór w roku 2016 „rozwodni” ortodoksję, stępi ludzkie sumienia oraz przygotuje to zjednoczenie. [Źródło: http://www.rg.ru/2014/11/30/sobor-site.html]

Zjednoczenie z odstępczym Kościołem Watykańskim, będzie oznaczało koniec Cerkwi Prawosławnej.

Módlcie się, aby do tego wszystkiego nie doszło, bo na tych Soborach będą wprowadzone różne bezbożne – przeciwne nauce Cerkiewnej zmiany, za które przyjdzie tylko kara Boża.

Hierarchowie zdradzający Prawosławie, w dużej części należą do wspomnianej wyżej masonerii, a ich służba Bogu jest jedynie pozorna, tak zaś naprawdę są oni już tajnymi wyznawcami lucyfera.
Im nie zależy na ratowaniu Cerkwi Prawosławnej, nie znają jej duchowej siły, nie potrafią i nie chcą prowadzić ludzi do zbawienia.

a7

Wszyscy oni uczestniczą w ekumenicznych spotkaniach, w których nie dąży się do nawrócenia heretyków i ochrzczenia pogan, ale stawia się znak równości pomiędzy jedyną prawdziwą Cerkwią Prawosławną a każdą inną, nawet pogańską religią. Przykładem tego są spotkania, jakie były organizowane przez papieża Jana Pawła II w Asyżu, gdzie tuż obok prawosławnych biskupów i metropolitów stali licznie zgromadzeni wyznawcy szatana. Wszyscy oni modlili się do „jednego boga” … lecz na pewno nie był to Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Pamiętajcie o tych tak bardzo ważnych słowach Chrystusa:
„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.” (Mat 7.15-19)

Dnia pierwszego lutego 2015 roku w imieniu ruchu Chabad Lubawicz, rabin Abraham Aronian przedstawiciel centralnego rejonu Kfar Saba ogłosił, że żydowski mesjasz. tj. antychryst żyje już na świecie.
Pod „kanonicznym” dokumentem, stwierdzającym autentyczność tej informacji, podpisało się 45 czołowych rabinów z Izraela i innych części świata. Dwa miesiące temu, w listopadzie 2015 r. informację tą przyjęło i potwierdziło 5700 rabinów …

Czy kandydat na żydowskiego mesjasza naprawdę zdoła wpłynąć na losy świata, nie jest teraz najistotniejsze. Ważne, że oni do tego uparcie dążą i będą gotowi zrobić wszystko, aby ich mesjasz został objawiony … i narzucony nie tylko dla nich, ale zgodnie z żydowskimi planami – dla całego świata. Jako, że ruch Chabad Lubawicz jest bardzo wpływowy, wydarzeń tych nie można pominąć, jako mało istotnych, a jednak w chrześcijańskich środowiskach nic się o tym nie mówi – DLACZEGO???

Czy żydowskie plany się zrealizują? Nie zależy to od knowań Żydów, ale od tego, czy Bóg zezwoli na ich podłe zamiary i działania. Próby wyhodowania i wypuszczenia na świat antychrysta odbywały się już wielokrotnie i za każdym razem żydowskie knowania nie dochodziły do skutku. Czy jednak tak się stanie? Czy Bóg nas ochroni? Czy ochroni cały świat od zguby – zależy to przede wszystkim od nas, od naszej postawy, od NAWRÓCENIA i MODLITWY. „Jeśli się nie nawrócicie – WSZYSCY ZGINIECIE”(Łk. 13.5 )

————————————

Oto co o Ósmym Soborze przepowiedzieli Święci:

Święty arcybiskup Teofan (Połtawski) na temat 8 Soboru:

“O ósmym soborze powszechnym… mogę powiedzieć jedynie słowami przep. Teodora Studyty: “Nie każde zebranie się biskupów jest soborem, a jedynie zebranie biskupów stojących w Prawdzie”. Prawdziwie powszechny sobór zależy nie od liczebności zebranych na nim biskupów, lecz od tego, czy będzie on mędrkować czy uczyć po prawosławnemu. Jeśli odstąpi od prawdy, to nie będzie on powszechnym, chociażby i nazywał siebie tym imieniem. – Nagłośniony “zbójecki sobór” był w swym czasie dużo bardziej liczebniejszym od wielu powszechnych soborów, i mimo tego nie został uznanym za powszechny, lecz otrzymał nazwę “soboru zbójeckiego”!..

Święty starzec Kuksza Odeski (Wieliczko, †1964 r.) powiedział:

„Nadchodzą czasy ostateczne. Szybko będzie ekumeniczny Sobór, nazwany „świętym”. Jednak będzie to ten sam Ósmy Sobór, który będzie zgromadzeniem bezbożnych. Na tym Soborze wszystkie religie zjednoczą się w jedno. Potem zostaną zniesione wszelkie posty, stan mniszy zostanie całkowicie zniszczony, a biskupi będą się żenić [z kobietami lub mężczyznami- jak kto lubi]. Nowy styl kalendarzowy zostanie wprowadzony w całej Powszechnej Cerkwi. Bądźcie czujni. Starajcie się chodzić do cerkwi, póki są one jeszcze nasze. Wkrótce nie wolno będzie tam chodzić, wszystko się zmieni. Tylko wybrani to zobaczą. Ludzie będą zmuszani, żeby chodzić do cerkwi, ale nam nie wolno będzie tam w żadnym wypadku wchodzić. Błagam was, trwajcie w Prawosławnej wierze do końca waszych dni i zbawiajcie się” („The Ortodox Word”, 1991 r., N 158.P.138-141).

Święty optyński starzec Nektariusz (Tichonow, †1928 r.) powiedział:

„Nie będzie już więcej Soborów [czyli to zebranie jakie ma się odbyć, nie będzie Soborem Cerkiewnym, ale bandyckim]. Było 7 Soborów, podobnie jak jest 7 Sakramentów i 7 Darów Ducha Świętego. Liczba wyrażająca pełnię, jest dla naszych czasów 7. Liczba przyszłego wieku to 8”.

Wszystko to można podsumować słowami naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa:

„Pracujcie dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata”. (Jan.9. 4-5)

„Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” (Mat.24. 9-13)

„Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.” (Ap. 22. 12-13)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *